Перевод: с испанского на болгарский

empezó+a+llorar

 • 1 llorar

  1. intr 1) плача, лея сълзи; 2) тека, капя (за сълза); 3) прен. отделям сок (за растения); 2. tr 1) прен. оплаквам; 2) прен. преувеличавам неприятности, нещастия; llorarle a uno una cosa Ч. стои му много добре, прилича му, отива му; llorar a moco tendido; llorar a moco y baba плача много силно; el que no llora no mama proverb ако не си поискаш, няма да ти се даде.

  Diccionario español-búlgaro > llorar

 • 2 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 3 llantear

  intr ост. вж. llorar 1.

  Diccionario español-búlgaro > llantear

 • 4 lágrima

  f 1) сълза; lágrima de cocodrilo разг. крокодилски сълзи; deshacerse en lágrimas прен. избухвам в горчив плач; llorar a lágrima viva прен. лея горещи сълзи; проливам горчиви сълзи; correr las lágrimas стичам се по бузите (за сълзи); estar hecho un mar de lágrimas прен., разг. плача дълго и безутешно; llorar uno (con) lágrimas de sangre прен. лея кървави сълзи (при жестока мъка, болка); saltarle (saltàrsele) a uno las lágrimas разнежвам се, покъртен съм; изведнъж ми се насълзяват очите; 2) капка (от есенция, парфюм, ликьор и пр.); 3) pl печал, скръб; 4) прен. сок от отрязан сълзящ клон; 5) прен. кристална висулка на полилей, канделабър и др.

  Diccionario español-búlgaro > lágrima

 • 5 lástima

  f 1) жалост, състрадание; causar (dar) lástima, estar hecho una lástima предизвиквам съжаление, имам жалък вид; es lástima жалко; Ўqué lástima! колко жалко! 2) нещо, което предизвиква състрадание; 3) оплакване, роптание; llorar lástimas прен., разг. преувеличавам в оплакването си.

  Diccionario español-búlgaro > lástima

 • 6 mar

  m, f 1) море; 2) прен. голямо изобилие от нещо; un mar de làgrimas море от сълзи; mar bonanza, mar en calma (en leche) спокойно море, безветрие, пълно затишие; mar de leva (de fondo) бурно море; alta mar открито море; por mar по море; hacerse a la mar излизам на море; a mares изобилно (с гл. llorar, llover, sudar); de mar a mar пищно, разкошно; mar arbolada (gruesa) много бурно море; arar en el mar прен. напразни усилия; arrojarse uno a la mar прен. поемам голям риск; la mar, un mar много, изобилно; la mar de, un mar de много; meter la mar en un pozo прен. невъзможността или трудността нещо обширно да се сведе до по-малки размери; picarse el (la) mar започвам да се вълнувам (за морето); romperse el mar разбивам се в скали, бряг и т. н. (за вълна); hablar de la mar а) прен., разг. невъзможно е да се извърши или разбере; б) прен. нужни са още много усилия.

  Diccionario español-búlgaro > mar

 • 7 moco

  m 1) сопол, слуз (от носа); 2) летливо сгъстяване в течност; 3) месест израстък върху човката на паун; 4) техн. шлака; 5) мед. сап; 6) светлина от запален фитил; a moco de candil на газена лампа, маслениче; caérsele a uno el moco прен., разг. простоват, недоразвит; висят му сополите; escoger (buscar) una cosa a moco de candil прен., разг. със свещ търся нещо, внимателно избирам и изучавам; haberle quitado a uno los mocos прен., разг. отгледал съм някого, бърсал съм му сополите; llorar a moco tendido прен., разг. плача безутешно; ред сълзи, ред сополи; no saber uno quitarse los mocos прен., разг. абсолютен невежа, носа си не може да избърше; no ver ni moco прен., прост. нищо не виждам; quitarle a uno los mocos прен., разг. удрям шамар някому.

  Diccionario español-búlgaro > moco

См. также в других словарях:

 • Ladrones en el foro — es el primer libro de la colección Misterios romanos, escrito por Caroline Lawrence. Argumento Flavia Gémina es la hija del Capitán Gémino, capitán de una embarcación. Un día a su padre se le pierde un sello y descubre que está en la Necrópolis,… …   Wikipedia Español

 • Charlie Rivel — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Gramática del pipil — «Gramática del náhuat» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Gramática del náhuat (desambiguación). Gramática pipil se refiere al conjunto de reglas y principios que regulan el uso del idioma pipil. Este artículo muestra un esquema… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de One Piece — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor. Lista de los personajes de la serie de… …   Wikipedia Español

 • Amalia Domingo Soler — Saltar a navegación, búsqueda Amalia Domingo Soler, fue una destacada espiritista española del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuya obra, trabajo y divulgación del espiritismo o doctrina espírita fue la más remarcable en España en su época,… …   Wikipedia Español

 • Auguste van Pels — Saltar a navegación, búsqueda Auguste van Pels. Nacida el 29 de septiembre de 1900 en Osnabrück, Alemania – † se estima que el 8 de mayo de 1945 en el Campo de concentración de Theresienstadt, Checoslovaquia. Fue una inmigrante alemana quien… …   Wikipedia Español

 • Zoo de Jersey — Durrell Wildlife Conservation Trust (prev. Jersey Zoological Park) El dodo es el símbolo de la fundación y del zoo. Estatuas de dodos vigilan las puertas del zoo. Localización Trinity Jersey Área …   Wikipedia Español

 • Vuelo 604 de Flash Airlines — En este artículo sobre aviación se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada. Po …   Wikipedia Español

 • Akito Sōma — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado con Anexo:Personajes de Fruits Basket (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí. Akito Sōma …   Wikipedia Español

 • Curacazgo Inca — Saltar a navegación, búsqueda Curacazgo Inca Cultura precolombina …   Wikipedia Español

 • Titicaca — Lago Titicaca …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.