Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

нещо

 • 1 нещо

  1. същ. object, thing; something
  дай ми нещо за ядене give me something to eat
  иди си вземи нещата go and get your things/belongings
  искам да ти кажа нещо I want to tell you something
  знаеш ли нещо за нея? do you know anything about her?
  нещо друго, още нещо something else
  нещо друго? anything else?
  имаш ли да ми кажеш още нещо? have you anything else to tell me? is there anything else you want to tell me?
  сега нещо друго and another thing; there's something else
  нещо ново? what news?
  нещо такова/подобно something like this/that, something of the kind/sort, something in that line
  какво нещо! what a thing! какво нещо е човекът man is a funny creature
  как може такова нещо? how's that possible?
  (как можа да стане такова нещо?) how did that come about?
  той ще постигне нещо, от него ще стане/излезе нещо he'll get somewhere, he'll make something out of himself
  имат го за нещо he's thought highly of
  той се мисли за (много) нещо he thinks a lot of himself, he thinks no end of himself, разг. he thinks no small beer of himself
  той не е нещо особено he's nothing special/much, разг. he's no great shakes
  оставям нещата да следват своя ход/своето развитие let things take their course
  и той е бил нещо някога he has known better days
  чаках два часа и нещо I waited for a little more than two hours
  една миля и нещо a little over than a mile
  нещо естествено a matter of course
  има нещо в това, което казваш there is something/much in what you say, you have something there
  наричам/назовавам нещата със собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade
  в реда на нещата е it's a matter of course, it's the natural order of things
  2. нар. slightly, a bit, somewhat
  малко нещо глух slightly deaf
  малко нещо не ми е добре I'm slightly off colour, I'm one degree under
  той е нещо неразположен he is somewhat indisposed
  нещо като (a) sort of
  той е нещо като поет he is a kind of a poet, he is by way of being a poet, he is something of a poet
  пренебр. he is a poet of sorts
  малко нещо художник a bit of an artist
  нещо повече and what is more
  чаках нещо около половин час I waited for half an hour or so
  да не ти е нещо роднина? is he by (any) chance a relative of yours? does he happen to be your relative?
  нещо си неспокоен you seem to be worried
  * * *
  нѐщо,
  ср., -а̀ object, thing; something; ( във въпросителни изречения) anything; в реда на \нещоата е it’s a matter of course, it’s the natural order of things; две мили и \нещоо a little over than two miles; иди си вземи \нещоата go and get your things/belongings; и той е бил \нещоо някога he has known better days; имат го за \нещоо he’s thought highly of; как може такова \нещоо? how’s that possible? какво \нещоо! what a thing? какво \нещоо е човекът man is a funny creature; наричам/назовавам \нещоата със собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade; \нещоата вървят добре it’s all smooth sailing; \нещоо друго? anything else? \нещоо естествено a matter of course; \нещоо ново? what news? \нещоо такова/подобно something like this/that, something of the kind/sort, something in that line; оставям \нещоата да следват своя ход/своето развитие let things take their course; при сегашното положение на \нещоата as things are; сега \нещоо друго and another thing; there’s something else; това е все пак \нещоо that’s something (anyway); той не е \нещоо особено he’s nothing special/much, разг. he’s no great shakes; той се мисли за (много) \нещоо he thinks a lot of himself, he thinks no end of himself, разг. he thinks no small beer of himself; той ще постигне \нещоо, от него ще стане/излезе \нещоо he’ll get somewhere, he’ll make something out of himself.
  ——————
  нареч. slightly, a bit, somewhat; да не ти е \нещо роднина? is he by (any) chance a relative of yours? does he happen to be your relative? малко \нещо не ми е добре I’m slightly off colour, I’m one degree under; \нещо като (a) sort of; \нещо повече and what is more; \нещо си неспокоен you seem to be worried; той е \нещо като музикант he is a kind of a musician, he is by way of being a musician, he is something of a musician; пренебр. he is a musician of sorts.
  * * *
  anything: Give me s.th. to eat. - Дай ми нещо да ям.; stuff; thing
  * * *
  1. (как можа да стане такова НЕЩО?) how did that come about? 2. (с въпросителни глаголи) anything 3. 1 същ. object, thing;something 4. 2 нар. slightly, a bit, somewhat 5. НЕЩО друго, още НЕЩО something else 6. НЕЩО друго? anything else? 7. НЕЩО естествено a matter of course 8. НЕЩО като (a) sort of 9. НЕЩО ново? what news? 10. НЕЩО повече and what is more 11. НЕЩО си неспокоен you seem to be worried 12. НЕЩО такова/подобно something like this/that, something of the kind/sort, something in that line 13. в реда на нещата е it's a matter of course, it's the natural order of things 14. да не ти е НЕЩО роднина? is he by (any) chance a relative of yours?does he happen to be your relative? 15. дай ми НЕЩО за ядене give me something to eat 16. една миля и НЕЩО a little over than a mile 17. знаеш ли НЕЩО за нея? do you know anything about her? 18. и той е бил НЕЩО някога he has known better days 19. иди си вземи нещата go and get your things/belongings 20. има НЕЩО в това, което казваш there is something/much in what you say, you have something there 21. имат го за НЕЩО he's thought highly of 22. имаш ли да ми кажеш още НЕЩО ? have you anything else to tell me?is there anything else you want to tell me? 23. искам да ти кажа НЕЩО I want to tell you something 24. как може такова НЕЩО ? how's that possible? 25. какво НЕЩО! what a thing! какво НЕЩО е човекът man is a funny creature 26. малко НЕЩО глух slightly deaf 27. малко НЕЩО не ми е добре I'm slightly off colour, I'm one degree under 28. малко НЕЩО художник a bit of an artist 29. наричам/назовавам нещата със собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade 30. пренебр. he is a poet of sorts 31. при сегашното положение на нещата as things are 32. сега НЕЩО друго and another thing;there's something else 33. състоянието на нещата the state of affairs 34. това е все пак НЕЩО that's something (anyway) 35. той е НЕЩО като поет he is a kind of a poet, he is by way of being a poet, he is something of a poet 36. той е НЕЩО неразположен he is somewhat indisposed 37. той не е НЕЩО особено he's nothing special/much, разг. he's no great shakes: оставям нещата да следват своя ход/своето развитие let things take their course 38. той се мисли за (много) НЕЩО he thinks a lot of himself, he thinks no end of himself, разг. he thinks no small beer of himself 39. той ще постигне НЕЩО, от него ще стане/излезе НЕЩО he'll get somewhere, he'll make something out of himself 40. чаках НЕЩО около половин час I waited for half an hour or so 41. чаках два часа и НЕЩО I waited for a little more than two hours

  Български-английски речник > нещо

 • 2 нещо <нщ.>

  something <sth.>

  Български-английски малък речник > нещо <нщ.>

 • 3 нещо

  some

  Български-английски малък речник > нещо

 • 4 нещо ср

  thing

  Български-английски малък речник > нещо ср

 • 5 оставям нещо да отлежи

  season

  Български-Angleščina политехнически речник > оставям нещо да отлежи

 • 6 Може ли да му/ѝ предам нещо?

  Can I take a message for him / her?

  Български-английски малък речник > Може ли да му/ѝ предам нещо?

 • 7 Още нещо?

  Anything else?

  Български-английски малък речник > Още нещо?

 • 8 пропускам [нещо интересно]

  to miss out on

  Български-английски малък речник > пропускам [нещо интересно]

 • 9 зашивам

  (нещо скъсано) sew up, stitch up?
  (рана) sew up, put stitches in
  (пари и пр. в нещо) sew in
  зашивам копче sew on a button, put a button on
  * * *
  зашѝвам,
  гл. ( нещо скъсано) sew up, stitch up; ( рана) sew up, put stitches in; ( пари и пр. в нещо) sew in; \зашивам копче sew on a button, put a button on.
  * * *
  1. (нещо скъсано) sew up, stitch up? 2. (пари и пр. в нещо) sew in 3. (рана) sew up, put stitches in 4. ЗАШИВАМ копче sew on a button, put a button on

  Български-английски речник > зашивам

 • 10 същество

  (нещо живо) being, creature, thing; man
  младо същество (младеж, девойка) a young thing
  по същество in essence/substance; essentially
  теория, погрешна по същество a theory inherently wrong
  говоря/отговарям по същество speak/answer to the point
  делото се гледа по същество the case is at issue upon its merits
  въпросът не е разгледан по същество the essence of the problem has not been touched upon
  * * *
  същество̀,
  ср., -а̀ ( нещо живо) being, creature, thing; man; existent; цялото ми \съществоо my very being; • въпросът не е разгледан по \съществоо the essence of the problem has not been touched upon; говоря/отговарям по \съществоо speak/answer to the point; по \съществоо in essence/substance; essentially; fundamentally.
  * * *
  being: a human същество - човешко същество; creature ; thing {TiN}; entity ; individual (съществено); speak to the point - говоря по същество
  * * *
  1. (нещо живо) being, creature, thing;man 2. въпросът не е разгледан по СЪЩЕСТВО the essence of the problem has not been touched upon. 3. говоря/отговарям пo СЪЩЕСТВО speak/answer tо the point 4. делото се гледа по СЪЩЕСТВО the case is at issue upon its merits 5. младо СЪЩЕСТВО (младеж, девойка) a young thing 6. пo СЪЩЕСТВО in essence/substance;essentially 7. теория, погрешна пo СЪЩЕСТВО a theory inherently wrong 8. цялото ми СЪЩЕСТВО my very being

  Български-английски речник > същество

 • 11 за

  1. предл. (полза) for
  направих го за него I did it for him
  за кого е това? who is that for?
  три на два за нас (спортен резултат) two to three for us
  аргументи за и против arguments pro and con
  гласувам за предложението vote for the proposal
  2. (посока, цел на движение) to, for
  пътувам за Варна I am going/travelling to Varna
  заминавам за Англия I am leaving for England
  влакът за Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train
  3. (времетраене, определен период, момент), in, for, till
  ще свърша тази работа за един ден I shall do this work in a day
  не може да се свърша за един час it can't be done in an hour
  заседанието се отложи за утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday
  за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there?
  за кога го искаш? when do you want it for?
  за последните пет години during the last five years
  взехме храна за два дни we took enough food for two days
  дойдох за една седмица I came for a week/on a week's visit
  5. (предназначение на предмет) обик. без предл.; for
  четка за зъби tooth-brush
  чаша за вода drinking-glass, tumbler
  чаша за вино wineglass
  чаша за чай tea-cup
  вода за пиене drinking water
  това е за тебе this is for you
  купих го за подарък I bought it for a present
  6. (цел на действието) to (c inf.), to, for
  отивам за хляб I'm going to get bread
  време е за вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner
  време е за лягане it's time to go to bed, it's bedtime
  не за това дойдох тук that's not what I came here for
  готови сме за път we are ready to start
  за тази цел to this end, for the/this purpose
  мисля/говоря за нещо think/speak about/of s.th
  за какво говорите? what are you talking about?
  спомням си за нещо remember s.th.
  напомням за remind of
  женя се за някого marry s.o.
  годявам се за някого get engaged to s.o.
  копнея за нещо/някого long for s.th./s.o.
  жал ми е за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.
  тревожа се за децата be worried about the children
  той бе избран за секретар he was elected secretary
  за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool?
  за какво ме вземате? what are you taking me for? what do you think I am?
  9. (това, за което хващам нещо) by, on, to
  тя водеше детето си за ръка she led the child by the hand
  държа се за перилата hold on to the bannister, hold the rail
  той бе награден за добрата си работа he was rewarded for his excellent work
  съдят го за убийство he is being charged for murder
  11.(цена, размяна) for
  тя купи роклята за десет лева she bought the dress for ten levs
  плащам за работата pay for the work
  той размени писалката си за три нови книги he exchanged his pen for three new books
  търг за (някаква сума) a contract worth
  марки за един лев a lev's worth of stamps
  той го направи за първи път he did it for the first time
  за първи път опитвам... I've tasted... for the first time
  за мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible
  това е ново за мене this is quite new to me
  това е важно/интересно/полезно за нас it is of importance/interest/use to us
  отговарям за be responsible for; be in charge of
  15. предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.)
  за броявам begin counting/to count
  за жълтявам begin to look yellow
  завайквам се start moaning, set up a howl/wail
  завързвам спор enter on/start an argument
  за писах адреса I wrote down the address
  завинтих бурмата I drove the screw home
  за топлих водата I heated (up) the water
  той зазубри урока he swatted/has swatted up the lesson
  закръглям цена round off/out a price
  раната заздравя the wound has healed
  17. (преминаване в ново състояние, образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en,-ify, be-
  обременявам become pregnant
  замърсявам make dirty, soil; befoul
  загрозявам uglify
  заякчавам strengthen, consolidate
  замъглявам прен. bedim
  * * *
  за,
  предл.
  1. ( полза) for; аргументи\заи против” arguments pro and con; \за кого е това? who is that for?;
  2. ( посока, цел) to, for; заминавам \за Англия I am leaving for England; пътувам \за Варна I am going/travelling to Varna;
  3. ( времетраене, определен период, момент) in, for, till; \за кога го искаш? when do you want it for? \за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? \за последните пет години during the last five years; ще свърша тази работа \за един ден I shall do this work in a day;
  4. ( времетраене като цел на действието) for; взехме храна \за два дни we took enough food for two days;
  5. ( предназначение на предмет) обикн. без предл. for; вода \за пиене drinking water; това е \за тебе this is for you; чаша \за вода drinking-glass, tumbler; четка \за зъби tooth-brush;
  6. ( цел на действието) to (с inf.), to, for; време е \за вечеря it’s time to have dinner, it’s time for dinner; \за тази цел to this end, for the/this purpose; отивам \за хляб I’m going to get bread;
  7. ( въвежда предложно допълнение) of, for, about, to, без предл.; жал ми е \за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.; женя се \за някого marry s.o.; мисля/говоря \за нещо think/speak about/of s.th.; напомням \за remind of; спомням си \за нещо remember s.th.; тревожа се \за децата be worried about the children;
  8. ( въвежда сказуемо определение) без предл.; for; \за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? той бе избран \за секретар he was elected secretary;
  9. ( това, за което хващам нещо) by, on, to; държа се \за перилата hold on to the bannister, hold the rail; тя водеше детето си \за ръка she led the child by the hand;
  10. ( причина) for; съдят го \за убийство he is being tried for murder;
  11. ( цена, размяна) for; марки \за един долар a dollar’s worth of stamps; търг \за ( някаква сума) a contract worth;
  12. (за кой път се върши нещо) for; той го направи \за първи път he did it for the first time;
  13. (от гледище на) to, in; \за мене to my mind, in my opinion, to me; това е важно/интересно/полезно \за нас it is of importance/interest/use to us; това е ново \за мене this is quite new to me;
  14. (за уречена област/ сфера на дейност) for, of; отговарям \за be responsible for; be in charge of; търговски пътник \за югоизточния район a traveller working the south-eastern district; • \за да to, in order to (с inf.); \за да не lest; so as not to; \за моя голяма изненада much to my surprise; \за съжаление to my/our regret; it is to be regretted (that); \за щастие luckily, fortunately, happily; изпуснах влака \за две минути I missed the train by two minutes; пиши му веднага, \за да знае навреме write to him at once so that he may know in time; той умря, \за да живеем ние he died that others might live; що \за what kind of.
  * * *
  for: Those flowers are за you. - Онези цветя са за теб.; to (цел)
  * * *
  1. (времетраене като цел на действие) for 2. (времетраене, определен период, момент), in, for, till 3. (въвежда предложно допълнение) of, about, for, to, без предлог 4. (въвежда сказуемно определение) без предл.;for 5. (посока, цел на движение) to, for 6. (предназначение на предмет) обик. без предл.;for 7. (причина) for 8. (това, за което хващам нещо) by, on, to 9. 1 (за кой път се върши нещо) for 10. 1 (за уречена област иди сфера на дейност) for, of 11. 1 (образува глаголи от свършен вид 12. 1 (от гледище на) to in 13. 1 (преминаване в ново състояние 14. 1 предл. (полза) for 15. 1(цена, размяна) for 16. 10ried for murder 17. 15 предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.) 18. ЗА броявам begin counting/to count 19. ЗА глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? 20. ЗА жълтявам begin to look yellow 21. ЗА какво говорите? what are you talking about? 22. ЗА какво ме вземате? what are you taking me for?what do you think I am? 23. ЗА кога го искаш? when do you want it for? 24. ЗА кого е това? who is that for? 25. ЗА колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? 26. ЗА мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible 27. ЗА писах адреса I wrote down the address 28. ЗА последните пет години during the last five years 29. ЗА първи път опитвам... I've tasted... for the first time 30. ЗА тази цел to this end, for the/this purpose 31. ЗА топлих водата I heated (up) the water 32. ЗАвайквам се start moaning, set up a howl/wail 33. ЗАвинтих бурмата I drove the screw home 34. ЗАвързвам спор enter on/ start an argument 35. ЗАгрозявам uglify 36. ЗАкръглям цена round off/out a price 37. ЗАмъглявам прен. bedim 38. ЗАмърсявам make dirty, soil;befoul 39. ЗАякчавам strengthen, consolidate 40. аргументи ЗА и против arguments pro and con 41. б (цел на действието) to (c inf.), to, for 42. взехме храна ЗА два дни we took enough food for two days 43. влакът ЗА Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train 44. вода ЗА пиене drinking water 45. време е ЗА вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner 46. време е ЗА лягане it's time to go to bed, it's bedtime 47. гласувам ЗА предложението vote for the proposal 48. годявам се ЗА някого get engaged to s.o. 49. готови сме ЗА път we are ready to start 50. дойдох ЗА една седмица I came for a week/on a week's visit 51. държа се ЗА перилата hold on to the bannister, hold the rail 52. жал ми е ЗА нещо/някого be sorry for s.th./s.o. 53. женя се ЗА някого marry s.o. 54. заминавам ЗА Англия I am leaving for England 55. заседанието се отложи ЗА утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday 56. копнея ЗА нещо/някого long for s.th./s.o. 57. купих го ЗА подарък I bought it for a present 58. марки ЗА един лев а lev's worth of stamps 59. мисля/говоря ЗА нещо think/speak about/of s.th 60. напомням ЗА remind of 61. направих го ЗА него I did it for him 62. не ЗА това дойдох тук that's not what I came here for 63. не може да се свърша ЗА един час it can't be done in an hour 64. образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en, -ify, be- 65. обременявам become pregnant 66. означава действие извършено докрай) out, up, down 67. отговарям ЗА be responsible for;be in charge of; 68. отивам ЗА хляб I'm going to get bread 69. плащам ЗА работата pay for the work 70. пътувам ЗА Варна I am going/travelling to Varna 71. раната ЗАздравя the wound has healed 72. спомням си ЗА нещо remember s.th. 73. съдят го ЗА убийство he is being 74. това е ЗА тебе this is for you 75. това е важно/интересно/полезно ЗА нас it is of importance/interest/use to us 76. това е ново ЗА мене this is quite new to me 77. той ЗАзубри урока he swatted/has swatted up the lesson 78. той бе избран ЗА секретар he was elected secretary 79. той бе награден ЗА добрата си работа he was rewarded for his excellent work 80. той го направи ЗА първи път he did it for the first time 81. той размени писалката си ЗА три нови книги he exchanged his pen for three new books 82. тревожа се ЗА децата be worried about the children 83. три на два ЗА нас (спортен резултат) two to three for us 84. търг ЗА (някаква сума) a contract worth 85. тя водеше детето си ЗА ръка she led the child by the hand 86. тя купи роклята ЗА десет лева she bought the dress for ten levs 87. чаша ЗА вино wineglass 88. чаша ЗА вода drinking-glass, tumbler 89. чаша ЗА чай tea-cup 90. четка ЗА зъби tooth-brush 91. ще свърша тази работа ЗА един ден I shall do this work in a day

  Български-английски речник > за

 • 12 настоявам

  insist (на on s.th., да on doing s.th.. that s.th. shall/should be done), persist (in doing s.th.); enjoin; stand (on), stick out (for); urge, press; press o.'s demand; press the point
  настоявам някой да направи нещо insist on s.o. doing s.th., insist that s.o. shall/should do s.th.; be insistent with s.o. to do s.th.
  настоявам да се направи нещо insist/urge/enjoin that s.th. (should) be done
  настоявам да се вземе решение press for a decision to be made
  "Да побързаме", настояваше той "Let us make haste", he urged
  настоявам пред някого, че е необходимо да се направи нещо urge on s.o. the necessity of doing s.th.
  той настоява да дойдеш he insists on your coming, he insists that you shall/should come
  настоявам за отговор press for an answer
  настоявам на искането си press o.'s claim
  настоявам пред някого urge s.o.
  настоявам за правата си insist on/stand up for o.'s rights
  настоявам на своето insist on having it o.'s own way, hold o.'s own
  той настоява, че съм имал грешка he will have it that I was mistaken
  той очевидно не желаеше да говори, затова аз не настоях he obviously didn't want to talk, so I didn't press him
  той искаше развод, но когато тя отказа, той не настоя he wanted a divorce but when she refused he didn't press the issue
  щом толкова настоявате since you are so insistent/pressing
  настоявам твърдо за нещо stand adamant on s.th.
  настоявам някой да си изпълни обещанието insist that s.o. should keep his promise, nail s.o. down to his promise
  * * *
  настоя̀вам,
  гл. insist (на on s.th., да on doing s.th., that s.th. should be done), persist (in doing s.th.); enjoin; stand (on), stick out (for); urge, press (o.’s demand); press the point; \настоявам да се вземе решение press for a decision to be made; \настоявам да се направи нещо insist/urge/enjoin that s.th. (should) be done; \настоявам за отговор press for an answer; \настоявам за правата си insist on/stand up for o.’s rights; \настоявам на искането си press o.’s claim; \настоявам на своето insist on having it o.’s own way, hold o.’s own; \настоявам някой да направи нещо insist on s.o. doing s.th., insist that s.o. should do s.th.; be insistent with s.o. to do s.th.; \настоявам някой да си изпълни обещанието insist that s.o. should keep his promise, nail s.o. down to his promise; \настоявам пред някого urge s.o.; \настоявам пред някого, че е необходимо да се направи нещо urge on s.o. the necessity of doing s.th.; \настоявам твърдо за нещо stand adamant on s.th.; по този въпрос няма защо да се настоява this is not a point to be insisted on; той настоява, че съм имал грешка he will have it that I was mistaken; щом толкова настоявате since you are so insistent/pressing.
  * * *
  aver; enjoin: настоявам on s.o. doing s.th. - настоявам някой да направи нещо; persist; require
  * * *
  1. 2 hour week 2. insist (на on s.th., да on doing s.th.. that s.th. shall/should be done), persist (in doing s.th.);enjoin;stand (on), stick out (for);urge, press;press o.'s demand;press the point 3. НАСТОЯВАМ да се вземе решение press for a decision to be made 4. НАСТОЯВАМ да се направи нещо insist/urge/enjoin that s.th. (should) be done 5. НАСТОЯВАМ за отговор press for an answer 6. НАСТОЯВАМ за правата си insist on/stand up for o.'s rights 7. НАСТОЯВАМ на искането си press o.'s claim 8. НАСТОЯВАМ на своето insist on having it o.'s own way, hold o.'s own 9. НАСТОЯВАМ някой да направи нещо insist on s.o. doing s.th., insist that s.o. shall/should do s.th.;be insistent with s.o. to do s.th. 10. НАСТОЯВАМ някой да си изпълни обещанието insist that s.o. should keep his promise, nail s.o. down to his promise 11. НАСТОЯВАМ пред някого urge s.o. 12. НАСТОЯВАМ пред някого, че е необходимо да се направи нещо urge on s.o. the necessity of doing s.th. 13. НАСТОЯВАМ твърдо за нещо stand adamant on s.th. 14. няма да НАСТОЯВАМ I won't insist 15. по този въпрос няма защо да се настоява this is not a point to be insisted on 16. стачниците продължаваха да настояват за 1-часова работна седмица the strikers held out for a 17. той искаше развод, но когато тя отказа, той не настоя he wanted a divorce but when she refused he didn't press the issue 18. той настоява да дойдеш he insists on your coming, he insists that you shall/should come 19. той настоява, че съм имал грешка he will have it that I was mistaken 20. той очевидно не желаеше да говори, затова аз не настоях he obviously didn't want to talk, so I didn't press him 21. щом толкова настоявате since you are so insistent/pressing 22. „Да побързаме", настояваше той "Let us make haste", he urged

  Български-английски речник > настоявам

 • 13 връщам

  връщам return a call/a visit (на to)
  1. (нещо) return, give/bring/take/send back, restore
  (никого) send back
  връщам годеж break off an engagement
  връщам дело refer back a case (в to), bring a case back before the court
  връщам дума release from a promise
  връщам живота на, връщам към живот restore/bring back to life; bring to life again
  връщам заем repay a loan
  връщам залог refund a deposit
  връщам в по-долен клас put back
  връщам книга return a book
  връщам нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place
  (нещо взето, намерено, откраднато) restore
  (пари) pay back, refund, reimburse
  връщам пари, взети на заем repay money lent
  връщам пари на купувач give change
  връщам (пари) неточно give inaccurate change
  връщам (пари) повече give change in excess
  връщам (пари) по-малко give short change
  връщат ми парите have o.'s money back
  връщам (остатък) от give change for
  връщам поздрав return a greeting
  връщам посещение repay a visit, pay a return visit
  връщам на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old Job
  връщам свободата на restore s.o. to liberty
  връщам някому със същото pay s.o. back in his own coin, ам. разг. even up on s.o.
  връщам територия hand back a territory
  връщам топка send back a ball
  връщам удар strike back
  (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse
  (купувач, посетител, просяк) turn away
  ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you
  връщам (страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back
  връщам тъпкано вж.тъпкано
  връщам се go back, come back, return, be/turn back ( при to)
  (към предишното състояние, тема) revert (to)
  връщам се в базата си (за самолет) return to base
  връщам се с впечатления (от някъде) bring back impressions
  връщам се на главата на recoil on, boomerang
  връщам се няколко години назад go a few years back
  връщам се на земята прен.) return to earth
  връщам се в къщи get/be/come back horns; return home
  връщам се към миналото look back on the past
  все се връщам към миналото hark back on the past
  връщам се към старите си навици relapse into o.'s old habits
  връщам се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on
  връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour
  връщам се в пристанището (за кораб) return to port
  връщам се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition
  връщам се по същия път go back the same way/the way one came
  връщам се на работа return to (o.'s) job/duty
  връщам се при родителите си be reunited with o.'s parents
  връща ми се свободата have o.'s freedom restored
  връщам се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks
  връщам се в съзнание regain 'consciousness
  да ви се връща the same to you
  ще ти се върне it'll come home to you
  той замина, за да не се върне вече he went away never to return
  * * *
  връ̀щам,
  гл.
  1. ( нещо) return, give/bring/take/send back, restore; ( някого) send back; ( храна ­ за стомах) reject; \връщам ( нещо купено) take back; \връщам в по-долен клас put back; \връщам годеж break off an engagement; \връщам дело refer back a case (в to), bring a case before the court; \връщам живота на, \връщам към живот restore/bring back to life; bring to life again; \връщам заем repay a loan; \връщам залог refund a deposit; \връщам книга return a book; \връщам на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old job; \връщам ( пари) неточно give inaccurate change; \връщам нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place; ( нещо взето, намерено, откраднато) restore; ( пари) pay back, refund, reimburse; \връщам някому със същото pay s.o. back in his own coin, амер. разг. even up on s.o.; \връщам ( остатък) от give change for; \връщам откраднатото имущество recover stolen property; \връщам пари на купувач give change; \връщам ( пари) повече give change in excess; \връщам поздрав return a greeting; \връщам ( пари) по-малко give short change, short-change; \връщам посещение repay a visit, pay a return visit; \връщам свободата на restore s.o. to liberty; \връщам територия hand back a territory; \връщам топка send back a ball; \връщам удар strike back; връщат ми парите have o.’s money back;
  2. ( накарвам някого да се върне) make s.o. come back; ( отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse; ( купувач, посетител, просяк) turn away; \връщам ( страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back; \връщам тъпкано give it (s.o.) back hot and strong; get o.’s own back with a vengeance; ще ти го върна I’ll get my own back, I’ll be/get even with you;
  \връщам се go back, come back, return, be/turn back ( при to); ( към предишното състояние, тема) revert (to); ( към предишно лошо състояние) relapse (into); връща се доброто ми настроение regain o.’s spirits, recover o.’s good humour; връща се здравето ми recover o.’s health; връща се свободата ми have o.’s freedom restored; връща се увереността ми recover o.’s confidence; \връщам се към миналото look back on the past; \връщам се към първобитното си състояние revert to type/o.’s pristine condition; \връщам се към старите си навици relapse into o.’s old habits; \връщам се на главата на recoil on, boomerang; \връщам се отново и отново ( към тема) harp on, ring the changes on; \връщам се при родителите си be reunited with o.’s parents; \връщам се по същия път go back the same way/the way one came, retrace o.’s. steps; \връщам се с впечатления (от някъде) bring back impressions; все се \връщам към миналото hark back on he past; \връщам се в съзнание regain consciousness; очаква се той да се върне he is expected back; • да ви се връща the same to yoy; ще ти се върне it’ll come home to you; той замина, за да не се върне вече he went away never to return.
  * * *
  bring back; fetch back; give back; restore: връщам to life - връщам към живот; return; take back; turn back
  * * *
  1. (купувач, посетител, просяк) turn away 2. (към предишно лошо състояние) relapse (into) 3. (към предишното състояние, тема) revert (to) 4. (накарвам някого да се върне) make s. o. come back 5. (нещо взето, намерено, откраднато) restore 6. (нещо) return, give/bring/ take/send back, restore 7. (никого) send back 8. (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse 9. (пари) pay back, refund, reimburse 10. (храна - за стомах) reject 11. ВРЪЩАМ (нещо купено) take back 12. ВРЪЩАМ (остатък) от give change for 13. ВРЪЩАМ (пари) неточно give inaccurate change 14. ВРЪЩАМ (пари) по -малко give short change 15. ВРЪЩАМ (пари) повече give change in excess 16. ВРЪЩАМ (страна) няколко десетилетия назад throw/push/ thrust several decades back 17. ВРЪЩАМ ce по същия път go back the same way/the way one came 18. ВРЪЩАМ return a call/a visit (на to). 19. ВРЪЩАМ в по -долен клас put back 20. ВРЪЩАМ годеж break off an engagement 21. ВРЪЩАМ дело refer back a case (в to), bring a case back before the court 22. ВРЪЩАМ дума release from a promise 23. ВРЪЩАМ живота на, ВРЪЩАМ към живот restore/bring back to life;bring to life again 24. ВРЪЩАМ заем repay a loan 25. ВРЪЩАМ залог refund a deposit 26. ВРЪЩАМ книга return a book 27. ВРЪЩАМ на работа reinstate s. o. in his job/post, restore s. o. to his old Job 28. ВРЪЩАМ нещо на мястото му put back/return/restore s. th. to its place 29. ВРЪЩАМ някому със същото pay s. o. back in his own coin, ам. разг. even up on s. о. 30. ВРЪЩАМ пари на купувач give change 31. ВРЪЩАМ пари, взети на заем repay money lent 32. ВРЪЩАМ поздрав return a greeting 33. ВРЪЩАМ посещение repay a visit, pay a return visit 34. ВРЪЩАМ свободата на restore s. o. to liberty 35. ВРЪЩАМ се go back, come back, return, be/turn back (при to) 36. ВРЪЩАМ се в базата си (за самолет) return to base 37. ВРЪЩАМ се в къщи get/be/come back horns;return home 38. ВРЪЩАМ се в пристанището (за кораб) return to port 39. ВРЪЩАМ се в съзнание regain 'consciousness 40. ВРЪЩАМ се към миналото look back on the past 41. ВРЪЩАМ се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition 42. ВРЪЩАМ се към старите си навици relapse into o.'s old habits 43. ВРЪЩАМ се на главата на recoil on, boomerang 44. ВРЪЩАМ се на земята (и прен.) return to earth 45. ВРЪЩАМ се на работа return to (o.'s) job/duty 46. ВРЪЩАМ се няколко години назад go a few years back 47. ВРЪЩАМ се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on 48. ВРЪЩАМ се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks 49. ВРЪЩАМ се при родителите си be reunited with o.'s parents 50. ВРЪЩАМ се с впечатления (от някъде) bring back impressions 51. ВРЪЩАМ територия hand back a territory 52. ВРЪЩАМ топка send back a ball 53. ВРЪЩАМ тъпкано вж, тъпкано 54. ВРЪЩАМ удар strike back 55. вращат ми се силите regain o.'s strength 56. връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour 57. връща ми се здравето recover o.'s health 58. връща ми се свободата have o.'s freedom restored 59. връща ми се увереността recover o.'s confidence 60. връщат ми (получавам остатъка (от get change for 61. връщат ми парите have o.'s money back 62. все се ВРЪЩАМ към миналото hark back on the past 63. да ви се връща the same to you 64. нямам да ви върна I have no change 65. очаква се той да се върне he is expected back 66. той замина, за да не се върне вече he went away never to return 67. ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you 68. ще ти се върне it'll come home to you

  Български-английски речник > връщам

 • 14 намирам

  1. find
  (откривам, издирвам) find out, discover, detect, track down, earth down, ferret out, rake up, come across, run across, run to earth, hunt up/out, look up/out, dig up, lay o.'s hand on, turn up
  намирам работа find work/employment, sl. land a job
  намирам дума в речника look up a word in the dictionary
  намирам си клиент (за проститутка) pick up a man
  намирам/откривам петрол strike oil
  намирам отново чадъра си retrieve o.'s umbrella
  намирам отново следите на recover the tracks of
  намирам и донасям (дивеч-за куче) retrieve
  няма да намериш друг/втори като него you won't find his peer
  мъчно намирам слушатели have to took far for an audience
  където намери left and right, indiscriminately
  адвокатът няма да миряса, докато не намери данните, които са му нужни the lawyer will not rest until he ferrets out the information he needs
  той намери адреса й в указателя he looked out her address in the directory
  най-сетне го намерихме/открихме в една кръчма finally we tracked him down to/in a pub
  между писмата намерих една снимка на майка ти among the letters I turned up a photograph of your mother
  стана ми неприятно, че не ви намерих в къщи I was disappointed to find you out
  всеки си намира каквото търси everybody finds his match; like will to like; everybody finds what he looks for
  не разбирам какво намираш в него I can't understand what you find in him
  не намирам нищо лошо в това I see nothing bad in it
  2. (считам) find, think, consider
  намирам някого за умен find/consider s.o. clever
  намират го умен he is considered clever, he is looked upon as a clever man
  намирам за необходимо да направя нещо find/deem it necessary to do s.th.
  намирам за добре think fit/good
  както намерите за добре as you think/see fit/best, as you please
  нека го направи, както намери за добре let him do it as he chooses
  намирам някого за виновен find s.o. guilty
  намирам някого за невинен find s.o. not guilty
  намериха го (за) виновен he was found guilty
  намирам нещо за трудно find s.th. difficult; make heavy weather of s.th.
  3. (в съчетание с отвлечени същ.)
  намирам одобрение meet with approval
  намирам смъртта си meet o.'s death, come by o.'s death
  намирам утеха find consolation (в in)
  намирам кураж, смелост pluck up courage/heart, muster courage, screw up o.'s courage
  намирам сили rally/muster/collect o.'s faculties/forces/strength, gather o.s. up
  намирам недостатъци find faults (в with)
  намирам цаката/колая/майсторията/майката на нещо get the hang/knack of s.th.
  намирам отзвук meet with a response
  намирам признание win public recognition
  намирам удоволствие в find pleasure in
  намирам по-добър пазар/пласмент от, намирам по-добра цена от outsell
  намирам слабото място на някого get on the soft/blind side of s.o.
  намирам себе си, намирам призванието си find o.s.
  намирам израз в find expression in; find vent in
  намирам добър/радушен прием be given a warm reception; get a warm reception
  не се намирам be missing; o.'s whereabouts are unknown
  мъчи ме намирамта be on the anxious bench/seat
  * * *
  намѝрам,
  гл.
  1. find; ( откривам; издирвам) find out, discover, detect, track down, earth down, ferret out, rake up, come across, run across, run to earth, hunt up/out, look up/out, dig up, lay o.’s hand on, turn up; ( нещо скрито ­ за полиция) uncover; бивам намерен случайно turn up; всеки си намира каквото търси everybody finds his match; like will to like; everybody finds what he looks for; каквото съм си намерил, мое си е finding is keeping, finders keepers; който не може да се намери unavailable; където намери left and right, indiscriminately; мъчно \намирам слушатели have to look far for an audience; най-сетне го намерихме/открихме в една кръчма finally we tracked him down to/in a pub; \намирам дума в речника look up a word (in the dictionary); \намирам и донасям ( дивеч ­ за куче) retrieve; \намирам/откривам петрол strike oil; \намирам отново следите на recover the tracks of; \намирам отново чадъра си retrieve o.’s umbrella; \намирам работа find work/employment, sl. land a job; \намирам клиент (за проститутка) pick up a man; не \намирам нищо лошо в това I see nothing bad in it; не разбирам какво намираш в него I can’t understand what you find in him; няма да намериш друг/втори като него you won’t find his peer; по-добро едва ли ще намерите that is as near as you can get; стана ми неприятно, че не ви намерих вкъщи I was disappointed to find you out; той намери адреса ѝ в указателя he looked out her address in the directory;
  2. ( считам) find, think, consider; както намерите за добре as you think/see fit/best, as you please; \намирам за добре think fit/good; \намирам за необходимо да направя нещо find/deem it necessary to do s.th.; \намирам нещо за трудно find s.th. difficult; make heavy weather of s.th.; \намирам някого за умен find/consider s.o. clever; намират го умен he is considered clever, he is looked upon as a clever man; нека го направи, както намери за добре let him do it as he chooses;
  3. (в съчетание с абстрактни същ.): въпросът ми не намери отговор my question got no answer; книгата намери добър прием the book was well received; \намирам добър/радушен прием be given a warm reception; get a warm reception; \намирам израз в find expression in; find vent in; \намирам кураж/смелост pluck up courage/heart, muster (up) courage, screw up o.’s courage; \намирам мястото/средата си find o.’s (own) level; \намирам недостатъци find faults (в with); \намирам одобрение meet with approval; \намирам отзвук meet with a response; \намирам по-добър пазар/пласмент от, по-добра цена от outsell; \намирам признание win public recognition; \намирам сили rally/muster/collect o.’s faculties/forces/strength, gather o.s. up; \намирам слабото място на някого get on the soft/blind side of s.o.; \намирам смъртта си meet o.’s death, come by o.’s death; \намирам удоволствие в find pleasure in; \намирам цаката/колая/майката на нещо разг. get the hang/knack of s.th.; не мога да си намеря място прен. fidget, be fidgety/restless; be like a cat on hot bricks; ( бесен съм) I’m beside myself (от with); не намерих сили да I couldn’t bring myself to; не \намирам думи да words fail me to/are inadequate to (express); той винаги намираше отговор he was never short of an answer; той не намери отговор he was at a loss what to say, he couldn’t think of an answer; ще му намерим колая we’ll manage somehow;
  \намирам се (за местоположение) be, be about, be around, stand, be located; be situated, lie; ( срещам се ­ за минерал, животински вид и пр.) occur, be found; все нещо ще се намери something is sure to turn up; говоря колкото да се \намирам на приказки indulge in small talk, chatter away for the fun of it; да ти се намира случайно … do you happen to have …; дай му нещо (колкото) да се намира на работа keep him busy; колкото да се \намирам на работа just to have s.th. to do, for the sake of doing s.th.; къде и кога ще се намерим? when and where are we going to meet? къде се намираш? where do you think you are? what are you doing? намира ли се лекарство, което да … is there any medicine available that will …; \намирам се в чудо be at a loss; \намирам се на работа do s.th. just to kill time; \намирам се натясно be in a tight corner; \намирам се под подозрение be under suspicion, be suspected, be a suspect; никой не знае къде се намира сега той his present whereabouts are unknown; свещникът се намира на масата the candlestick stands on the table; случайно се намери кола a cab chanced by; тази книга не се намира this book is not (to be) found; this book is out of print; ти ли се намери да дойдеш сега? why should you of all people be coming now? това се намира на пазара it is available on the market; you can find it in the market; трудно се намира (за продукт и пр.) is hard to come by; • намерил село без кучета throw o.’s weight about and go unpunished/and get away with it.; do as one pleases; намерил си кого да питаш you’ve hit upon a fine one to ask; \намирам вратата спорт. find the net; \намирам си майстора meet o.’s match; сега ли намери (да) you’ve chosen a bad moment (to), you’ve chosen the wrong time (to), ирон. you’ve picked just the right moment to; ще си го намери рано или късно sooner or later he’ll get what he deserves; sooner or later he’ll (have to) pay for it/for everything.
  * * *
  detect; discover: Can you намирам me a job? - Можеш ли да ми намериш работа?; meet with: намирам positive response - срещам положителен отзвук; procure
  * * *
  1. (в съчетание с отвлечени същ.): НАМИРАМ одобрение meet with approval 2. (откривам 3. (считам) find, think, consider 4. find 5. НАМИРАМ цаката/колая/майсторията/майката на нещо get the hang/knack of s.th. 6. НАМИРАМ paбота find work/employment, sl. land a job 7. НАМИРАМ добър/радушен прием be given a warm reception;get a warm reception 8. НАМИРАМ дума в речника look up a word in the dictionary 9. НАМИРАМ за добре think fit/good 10. НАМИРАМ за необходимо да направя нещо find/deem it necessary to do s.th. 11. НАМИРАМ и донасям (дивеч - за куче) retrieve 12. НАМИРАМ израз в find expression in;find vent in 13. НАМИРАМ кураж, смелост pluck up courage/heart, muster courage, screw up o.'s courage 14. НАМИРАМ недостатъци find faults (в with) 15. НАМИРАМ нещо за трудно find s.th. difficult;make heavy weather of s.th. 16. НАМИРАМ някого за виновен find s.о. guilty 17. НАМИРАМ някого за невинен find s.о. not guilty 18. НАМИРАМ някого за умен find/consider s.o. clever 19. НАМИРАМ отзвук meet with a response 20. НАМИРАМ отново следите на recover the tracks of 21. НАМИРАМ отново чадъра си retrieve o.'s umbrella 22. НАМИРАМ по-добър пазар/пласмент от, НАМИРАМ по-добра цена от outsell 23. НАМИРАМ признание win public recognition 24. НАМИРАМ себе си, НАМИРАМ призванието си find o.s. 25. НАМИРАМ си клиент (за проститутка) pick up a man 26. НАМИРАМ сили rally/muster/collect o.'s faculties/forces/strength, gather o.s. up 27. НАМИРАМ слабото място на някого get on the soft/blind side of s.o. 28. НАМИРАМ смъртта си meet o.'s death, come by o.'s death 29. НАМИРАМ удоволствие в find pleasure in 30. НАМИРАМ утеха find consolation (в in) 31. НАМИРАМ/откривам петрол strike oil 32. адвокатът няма да миряса, докато не намери данните, които са му нужни the lawyer will not rest until he ferrets out the information he needs 33. бивам намерен случайно turn up 34. всеки си намира каквото търси everybody finds his match;like will to like;everybody finds what he looks for 35. живея в НАМИРАМ (укривам се) live in hiding/obscurity, (не знам какво ще стане) live in suspense 36. издирвам) find out, discover, detect, track down, earth down, ferret out, rake up, come across, run across, run to earth, hunt up/out, look up/out, dig up, lay o.'s hand on, turn up 37. каквото съм си намерил мое си е finding is keeping, finders keepers 38. както намерите за добре as you think/see fit/best, as you please 39. книгата намери 40. който не може да се намери unavailable 41. където намери left and right, indiscriminately 42. лекарят намира положението му за безнадеждно the doctor finds/considers his case hopeless 43. между писмата намерих една снимка на майка ти among the letters I turned up a photograph of your mother 44. мъчи ме НАМИРАМта be on the anxious bench/seat 45. мъчителна НАМИРАМ agonizing suspense 46. мъчно НАМИРАМ слушатели have to took far for an audience 47. най-сетне го намерихме/открихме в една кръчма finally we tracked him down to/in a pub 48. намериха го (за) виновен he was found guilty 49. намират го умен he is considered clever, he is looked upon as a clever man 50. не НАМИРАМ нищо лошо в това I see nothing bad in it 51. не мога да намеря думи да изразя благодарността си my words are inadequate to express my gratitude 52. не разбирам какво намираш в него I can't understand what you find in him 53. нека го направи, както намери за добре let him do it as he chooses 54. няма да намериш друг/втори като него you won't find his peer 55. по-добро едва ли ще намерите that is as near as you can get 56. се в НАМИРАМ be missing;o.'s whereabouts are unknown 57. стана ми неприятно, че не ви намерих в къщи I was disappointed to find you out 58. той винаги намираше отговор he was never short of an answer 59. той ми намери най-хубавите круши he looked out the best pears for me 60. той намери адреса й в указателя he looked out her address in the directory 61. ще му намерим колая we'll manage somehow

  Български-английски речник > намирам

 • 15 внимание

  1. attention; care
  внимание! watch your step! внимание, моля! may I have your attention, please?
  пълно/неотклонно внимание undivided attention
  това заслужава внимание that deserves attention/consideration
  обръщам внимание на pay attention to, take heed/notice/note of
  обръщам някому внимание върху нещо bring s.th. to s.o.'s notice, call s.o.'s attention to s.th.
  обръщам внимание на клюки listen to scandal
  не обръщам внимание на be unmindful of; neglect
  (пренебрегвам) be heedless of (напр. doctor's orders)
  не им обръщайте внимание never mind them, pay no attention to them
  не обръщам много внимание на подробности slur over details
  вземам под внимание take into consideration; note
  насочвам вниманието си към turn o.'s attention to
  pay attention/книж. heed to
  не вземам нещо под внимание leave s.th. out of account; discount s.th.
  оставям без внимание (молба и пр.) shelve
  привличам внимание attract notice/observation
  привличам внимание то на някого attract/draw s.o.'s attention
  2. (зачитане) attention, consideration; thought
  (грижа за) mindfulness
  оказвам внимание на някого show s.o. attention
  отнасям се с внимание към някого be thoughtful/considerate to/towards s.o.
  благодаря ти за вниманието thank you for your kindness
  благодаря ти за вниманието, което прояви към мен thank you for your kind thought of me
  слушам с внимание listen attentively
  вземайки под внимание нещо considering s.th.; in consideration of s.th.; in view of s.th
  * * *
  внима̀ние,
  ср., само ед.
  1. attention; care; вземам под \внимание take into consideration; note; allow for; \внимание! watch your step! \внимание, моля! may I have your attention, please? в центъра на \вниманието съм журн. be on the front burner; достоен за \внимание worthy of note; насочвам \вниманието си към turn o.’s attention to; pay attention/книж. heed to; не вземам нещо под \внимание leave s.th. out of account; discount s.th.; не взет под \внимание unconsidered; не им обръщайте \внимание never mind them, pay no attention to them; не обръщам \внимание на be unmindful of; neglect; ( пренебрегвам) be heedless of (напр. doctor’s orders); не обръщам много \внимание на подробности slur over details; обръщам \внимание на pay attention to, take heed/notice/note of; обръщам \внимание на клюки listen to scandal; обръщам някому \внимание върху нещо bring s.th. to s.o.’s notice, call s.o.’s attention to s.th.; оставям без \внимание ( молба и пр.) shelve; отклонявам \вниманието от главния въпрос draw a red herring across the path/track; поглъщам \вниманието на preoccupy; привличам \внимание attract notice/observation; привличам \вниманието на някого attract/draw s.o.’s attention; пълно/неотклонно \внимание undivided attention; ставам център на \внимание come into notice; това заслужава \внимание that deserves attention/consideration;
  2. ( зачитане) attention, consideration; thought; ( грижа за) mindfulness; отнасям се с \внимание към някого be thoughtful/considerate to/towards s.o.;
  3. ( предпазливост) caution, cautiousness, discretion, wariness; • вземайки под \внимание нещо considering s.th.; in consideration of s.th.; in view of s.th.
  * * *
  attention: He pays no внимание to me. - Той не ми обръща никакво внимание.; care; carefulness; consideration{kxnsidx`reiSn}; deliberation; delicacy{}; discretion; mindfulness; note{nout}: note that - обърни внимание; notice; precaution; remark{ri`ma:k}; respect
  * * *
  1. (грижа за) mindfulness 2. (зачитане) attention, consideration;thought 3. (пренебрегвам) be heedless of (напр. doctor's orders) 4. attention;care 5. pay attentiоп/книж. heed to 6. ВНИМАНИЕ! watch your step! ВНИМАНИЕ, моля! may I have your attention, please? 7. благодаря ти за ВНИМАНИЕто thank you for your kindness 8. благодаря ти за ВНИМАНИЕто, което прояви към мен thank you for your kind thought of me 9. вземайки под ВНИМАНИЕ нещо considering s. th.;in consideration of s.th.; in view of s.th 10. вземам под ВНИМАНИЕ take into consideration;note 11. насочвам ВНИМАНИЕто си към turn o.'s attention to 12. не вземам нещо под ВНИМАНИЕ leave s. th. out of account;discount s. th. 13. не взет под ВНИМАНИЕ unconsidered 14. не им обръщайте ВНИМАНИЕ never mind them, pay no attention to them 15. не обръщам ВНИМАНИЕ на be unmindful of;neglect 16. не обръщам много ВНИМАНИЕ на подробности slur over details 17. обръщам ВНИМАНИЕ на pay attention to,. take heed/notice/note of 18. обръщам ВНИМАНИЕ на клюки listen to scandal 19. обръщам някому ВНИМАНИЕ върху нещо bring s.th. to s.o.'s notice, call s. o.'s attention to s. th. 20. оказвам ВНИМАНИЕ на някого show s.o. attention 21. оставям без ВНИМАНИЕ (молба и пр.) shelve 22. отнасям се с ВНИМАНИЕ към някого be thoughtful/considerate to/towards s. o. 23. поглъщам ВНИМАНИЕто на preoccupy 24. привличам ВНИМАНИЕ attract notice/ observation 25. привличам ВНИМАНИЕ то на някого attract/draw s. o.'s attention 26. пълно/неотклонно ВНИМАНИЕ undivided attention: достоен за ВНИМАНИЕ worthy of note 27. слушам с ВНИМАНИЕ listen attentively 28. ставам център па ВНИМАНИЕ come into notice 29. това заслужава ВНИМАНИЕ that deserves attention/consideration

  Български-английски речник > внимание

 • 16 друг

  1. (онзи, не този и пр.) (an)other, some other; somebody/someone else, something else
  мн. ч. other(s)
  дай ми друга книга give me another book, give me some other book
  не ща другиго I want no one else; I don't want anybody else
  изпрати другиго send somebody else
  едни отиват, други се връщат some are going, others/some are returning
  няма друга като нея there is no one like her
  всеки друг any one/everybody else
  никой друг освен него no one else/nobody else/no one/nobody but he
  всяко друго нещо anything/everything else
  нищо друго освен nothing (else) but
  нещо друго? какво друго? anything else? what else? anything more?
  н нещо друго there's something else; besides; what's more
  не за друго, a for no other reason but
  дължи се не на друго, а на неговата упоритост it is due to nothing but his stubbornness
  не друг, a none other than; no less a person than; of all people; who but
  и единият, и другият both; either
  или единият, или другият either (the one or the other); either one
  нито единият, нито другият neither (the one nor the other); neither one
  2. (различен) different, new
  той стана друг човек he became a different/a new man
  по- друг на цвят/качество и пр. somewhat different in colour/quality etc.
  това е съвсем друга тема that's a wholly/an entirely different subject/topic
  това е съвсем друга работа that's (quite) a different matter/thing; that makes all the difference in the world; that alters the case
  това е друго! that's a different matter! казвал ли съм вещо друго? did I ever say otherwise?
  ако няма други ангажименти if he is not otherwise engaged
  обработваеми и други земи tracts agricultural and otherwise
  с други думи in other words
  друга версия another/a different version, ( на текст) a variant reading
  3. (противоположен, обратен) other, opposite; reverse
  другата ръка the other hand
  на другия бряг on the other/opposite bank
  на другта страна на стената on the other side of the wall; on the off side of the wall
  на другта страна на листа on the other/reverse side of the page/leaf; overleaf
  4. (следващ, иден) next, following
  на другия ден (on) the next/following day; the day after
  другия петък Friday next, next Friday
  другата седмица next week, the coming week
  (следващ-за човек) (the) next, the other, another
  мн. ч. the others, the rest
  да влезе друг! let another one come in
  (следващият по ред) let the next one come in
  друг! next! да влязат другите let the rest/the others come in
  без друго anyway; (most) certainly
  от друга страна on the other hand, ( освен това) still; yet
  един зад друг in single/Indian file
  one behind the other, ( за повече от двама) one behind another
  един през друг head-long; helter-skelter; pell-mell
  едно на друго all told, on an average, one thing with another
  едно- друго a few things
  някой и друг лев a few levs; some money
  и др. etc.
  между/покрай другото among other things
  incidentally, ( между прочем) by the way, разг, by the by(e)
  това между другото this by way of digression
  * * *
  прил.
  1. ( онзи, не този и пр.) (an)other, some other; somebody/someone else, something else; само мн. other(s); всеки \друг any one/everybody else; и единият, и \другият both; either; и нещо \друго there’s something else; besides; what’s more; или единият, или \другият either (the one or the other); either one; не \друг, а none other than; no less a person than; of all people; who but; не за \друго, а for no other reason but; нещо \друго? какво \друго? anything else? what else? anything more? никой \друг освен него no one else/nobody else/no one/nobody but he; нито единият, нито \другият neither (the one nor the other); neither one; няма \друга като нея there is no one like her;
  2. ( различен) different, new; ако няма \други ангажименти if he is not otherwise engaged; \друга версия another/different version, (на текст) variant reading; казвал ли съм нещо \друго? did I ever say otherwise? по-\друг на цвят/качество и пр. somewhat different in colour/quality etc.; това е съвсем \друга тема that’s (quiet) a different matter/thing; that makes all the difference in the world; that alters the case;
  3. ( противоположен, обратен) other, opposite; reverse; на \другата страна на листа on the other/reverse side of the page/leaf; overleaf; на \другата страна на стената on the other side of the wall; on the off side of the wall;
  4. ( следващ, иден) next, following; ( следващ ­ за човек) (the) next, next other, another; мн. the others, the rest; да влезе \друг! let another one come in; ( следващият по ред) let the next one come in; \друг! next! \другата седмица next week, the coming week; \другия петък Friday next, next Friday; на \другия ден (on) the next/following day; the day after; • без \друго anyway; (most) certainly; един \друг (за двама) each other, (за повече от двама) one another; един зад \друг in single/Indian file; one behind the other, (за повече от двама) one behind another; един през \друг head-long; helter-skelter; pell-mell; едно-\друго a few things; и др. etc.; между/покрай \другото among other things; incidentally, ( между впрочем) by the way, разг. by the by(e); някой и \друг лев a few levs; some money; от \друга страна on the other hand, ( освен това) still; yet; това между \другото this by way of digression.
  * * *
  another: give me друг book - дай ми друга книга; different ; else {els}: You are not my brother, you are someone друг. - Ти не си брат ми, ти си някой друг.; new ; other ; otherwise
  * * *
  1. (онзи, не този и пр.) (an)other, some other;somebody/someone else, something else 2. (противоположен, обратен) other, opposite;reverse 3. (следващ - за човек) (the) next, the other, another 4. (следващ, иден) next, following 5. (следващият по ред) let the next one come in 6. 2, (различен) different, new 7. incidentally, (между прочем) by the way, разг, by the by(e) 8. one behind the other, (за повече от двама) one behind another 9. ДРУГ! next! да влязат ДРУГите let the rest/the others come in 10. ДРУГa версия another/a different version, (на текст) a variant reading 11. ДРУГата ръка the other hand 12. ДРУГата седмица next week, the coming week 13. ДРУГия петък Friday next, next Friday 14. ако няма ДРУГи ангажименти if he is not otherwise engaged 15. без ДРУГо anyway;(most) certainly 16. всеки ДРУГ any one/everybody else 17. всяко ДРУГо нещо anything/ everything else 18. да влезе ДРУГ! let another one come in 19. дай ми ДРУГа книга give me another book, give mе some other book 20. дължи се не на ДРУГо, а на неговата упоритост it is due to nothing but his stubbornness 21. един ДРУГ (за двама) each other,. (за повече от двама) one another 22. един зад ДРУГ in single/Indian file 23. един през ДРУГ head-long;helter-skelter;pell-mell 24. едни отиват, ДРУГи се връщат some are going, others/some are returning 25. едно на ДРУГо all told, on an average, one thing with another 26. едно-ДРУГо a few things 27. и др. etc. 28. и единият, и ДРУГият both;either 29. изпрати ДРУГиго send somebody else 30. или единият, или ДРУГият either (the one or the other);either one 31. между/покрай ДРУГото among other things 32. мн. ч. other(s) 33. мн. ч. the others, the rest 34. н нещо ДРУГо there's something else;besides;what's more 35. на ДРУГия бряг on the other/opposite bank 36. на ДРУГия ден (on) the next/following day;the day after 37. на ДРУГта страна на листа on the other/reverse side of the page/leaf;overleaf 38. на ДРУГта страна на стената on the other side of the wall;on the off side of the wall 39. не ДРУГ, a none other than;no less a person than;of all people;who but 40. не за ДРУГо, a for no other reason but 41. не ща ДРУГиго I want no one else;I don't want anybody else 42. нещо ДРУГо? какво ДРУГo?anything else?what else?anything more? 43. никой ДРУГ освен него no one else/nobody else/no one/nobody but he 44. нито единият, нито ДРУГият neither (the one nor the other);neither one 45. нищо ДРУГо освен nothing (else) but 46. някой и ДРУГ лев а few levs;some money 47. няма ДРУГа като нея there is no one like her 48. обработваеми и ДРУГи земи tracts agricultural and otherwise 49. от ДРУГa страна on the other hand, (освен това) still;yet 50. по-ДРУГ на цвят/качество и пр. somewhat different in colour/quality etc. 51. с ДРУГи думи in other words 52. това е ДРУГо! that's a different matter! казвал ли съм вещо ДРУГо? did I ever say otherwise? 53. това е съвсем ДРУГa работа that's (quite) a different matter/thing;that makes all the difference in the world;that alters the case 54. това е съвсем ДРУГа тема that's a wholly/ an entirely different subject/topic 55. това между ДРУГото this by way of digression 56. той стана ДРУГ човек he became a different/a new man

  Български-английски речник > друг

 • 17 интерес

  interest
  въпрос от интерес за a question of interest to
  проявявам интерес към нещо show interest in/for s.th., take an, interest in s.th.
  будя/създавам интерес към нещо rouse interest for/in s.th.
  гледам си интереса look after/take care of o.'s own interest
  разг. take care of number one
  това не е в наш интерес it is not to/in our interest; it is not to our benefit/advantage
  правя нещо от интерес do s.th. from interested motives
  какъв интерес има тя от това? what does she stand to gain from it? what does she gain by it?
  той много добре си знае интереса he knows very well on which side his bread is buttered
  * * *
  интерѐс,
  м., -и, (два) интерѐса interest; будя/създавам \интерес към нещо arouse interest for s.th.; въпрос от \интерес за a question of interest to; гледам си \интереса look after/take care of o.’s own interest; разг. take care of number one; какъв \интерес има тя от това? what does she stand to gain from it? what does she gain by it? не проявявам \интерес към sit loose to s.th.; не си знаеш \интереса you don’t know where your interests lie; посетители с архитектурни \интереси architecturally-minded visitors; правя нещо от \интерес do s.th. from interested motives; проявявам \интерес към нещо show interest in/for s.th., take an interest in s.th.; това не е в наш \интерес it is not to/in our interest; it is not to our benefit/advantage; това представлява \интерес this is of interest (за to); той много добре си знае \интереса he knows very well on which side his bread is buttered.
  * * *
  interest: This is of интерес. - Това представлява интерес.; concern; favour; zest
  * * *
  1. interest 2. будя/създавам ИНТЕРЕС към нещо rouse interest for/in s.th. 3. въпрос от ИНТЕРЕС за а question of interest to 4. гледам си ИНТЕРЕСа look after/take care of o.'s own interest 5. какъв ИНТЕРЕС има тя от това? what does she stand to gain from it?what does she gain by it? 6. посетители с архитектурни ИНТЕРЕСи architecturally minded visitors 7. правя нещо от ИНТЕРЕС do s.th. from interested motives 8. проявявам ИНТЕРЕС към нещо show interest in/for s.th., take an, interest in s.th. 9. разг. take care of number one 10. това не е в наш ИНТЕРЕС it is not to/in our interest;it is not to our benefit/advantage 11. това представлява ИНТЕРЕС this is of interest 12. той много добре си знае ИНТЕРЕСа he knows very well on which side his bread is buttered

  Български-английски речник > интерес

 • 18 махам

  махна 1. wave
  (размахвам) flourish, brandish
  махам с кърпичка wave o.'s handkerchief
  махам с ръка за сбогом wave goodbye
  махам с ръка на нещо (не одобрявам) wave away (a proposal etc.), ( отказвам се) throw in o.'s hand, give up s.th. as lost/hopeless
  2. (премествам, отстранявам) take away/down/out, put away, put out of sight, remove
  (бързо) whip off
  печ. kill
  (свалям дреха) take off, remove
  (обувки, ръкавици) take/pull off, remove
  (служител) dismiss, разг. sack, fire
  махам погледа си remove o.'s eyes/glance
  махам нещо от главата си прен. get s.th. off o.'s hands
  кога ще махнеш тютюна? when are you going to give up smoking?
  4. (отмествам се) move away/aside, step aside
  (избягвам) get away/off, clear off
  махай се (оттук) clear/get out (of here), out you go, be off, chase yourself, hop it, off with you, make yourself scarce
  да се махаме let's get out of here, let's take ourselves off
  5. (за петно, за нещо залепено) come off
  (за облаци) disperse, disappear
  * * *
  ма̀хам,
  и ма̀хвам, ма̀хна гл.
  1. wave; (с криле) flap; ( опашка) wag; ( размахвам) flourish, brandish; (с ръка ­ за да повикам) beckon, ( правя знак да се отдалечи) wave away, (да се върне) wave back; \махам с кърпичка wave o.’s handkerchief; \махам с ръка за сбогом wave good-bye; \махам с ръка на нещо (не одобрявам) wave away (a proposal etc.), ( отказвам се) give up s.th. as lost/hopeless; той махна да ме удари he aimed a blow at me;
  2. ( премествам, отстранявам) take away/down/out, put away, put out of sight, remove; ( бързо) whip off; ( свалям дреха) take off, remove; ( обувки, ръкавици) take/pull off, remove; ( служител) dismiss, разг. sack, fire; \махам нещо от главата си прен. get s.th. off o.’s hands;
  \махам се 1. ( отмествам се) move away/aside, step aside; ( избягвам) get away/off, clear off; да се махаме let’s get out of here, let’s take ourselves off; махай се ( оттук) clear/get out (of here), out you go, come out of that, be off, hop it, off with you, make yourself scarce; амер., разг. go fly a kite;
  2. (за петно, за нещо залепено) come off; (за облаци) disperse; disappear; • да ми се маха от главата to get rid of it/him/her; да ми се махаш от очите! out of my sight!
  * * *
  flap (с криле); flirt; frisk; pick; remove: махам o.'s eyes - махам поглед; swing; switch; unstop (пломба на зъб); wag; waggle (разг.); wave - махам o.'s handkerchief - махам с кърпичка
  * * *
  1. (бързо) whip off 2. (за облаци) disperse, disappear 3. (за петно, за нещо залепено) come off 4. (избягвам) get away/off, clear off 5. (напускам) give up 6. (обувки, ръкавици) take/pull off, remove 7. (опашка) wag 8. (отмествам се) move away/aside, step aside 9. (премествам, отстранявам) take away/down/out, put away, put out of sight, remove 10. (размахвам) flourish, brandish 11. (с криле) flap 12. (с ръка - за да повикам) beckon, (правя знак да се отдалечи) wave away, (да се върне) wave back, (да върви напред) wave onward 13. (свалям дреха) take off, remove 14. (служител) dismiss, разг. sack, fire 15. МАХАМ нещо от главата си прен. get s.th. off o.'s hands 16. МАХАМ погледа си remove o.'s eyes/glance 17. МАХАМ с кърпичка wave o.'s handkerchief 18. МАХАМ с ръка за сбогом wave goodbye 19. МАХАМ с ръка на нещо (не одобрявам) wave away (a proposal etc.), (отказвам се) throw in o.'s hand, give up s.th. as lost/hopeless 20. МАХАМ се 21. да ce МАХАМЕ let's get out of here, let's take ourselves off 22. да ми се махне от главата to get rid of it/him/her 23. кога ще махнеш тютюна? when are you going to give up smoking? 24. махай се (оттук) clear/get out (of here), out you go, be off, chase yourself, hop it, off with you, make yourself scarce 25. махна wave 26. махни го (не се занимавай с това) don't bother about it 27. печ. kill 28. той махна да ме удари he aimed a blow at me

  Български-английски речник > махам

 • 19 навик

  habit
  по навик out of habit, by (force of) habit, by sheer force of habit
  имам навик да have the habit of, be in the habit of, make a habit of (c ger.)
  тя имаше навик да it was her habit/wont to (c inf.)
  той има навик да си ляга рано he has the habit/is in the habit of going to bed early
  това му е станало навик that has become a habit with him
  нещо става навик на някого s.o. grows into a habit of doing s.th., s.th. grows into a habit with s.o.
  добивам/придобивам навик acquire a habit
  добивам навик да правя нещо form the habit of doing s.th., get/fall into the habit of doing s.th.
  изгубвам навика да правя нещо fall/get out of the habit of doing s.th., lose the habit of doing s.th.
  отвиквам/отбивам някого от лош навик break s.o. of a bad habit
  навикът е втора природа habit is second nature
  по силата на навика out of (sheer) habit, by (sheer) force of habit
  * * *
  на̀вик,
  м., -ци, (два) на̀вика habit; добивам \навикк да правя нещо form the habit of doing s.th., get/fall into the habit of doing s.th.; добивам/придобивам \навикк acquire a habit; изгубвам \навикка да правя нещо fall/get out of the habit of doing s.th., lose the habit of doing s.th.; изработвам си \навикк form a habit; имам \навикк да have the habit of, be in the habit of, make a habit of (с ger.); \навиккът е втора природа habit is second nature; нещо става \навикк на някого s.o. grows into a habit of doing s.th., s.th. grows into a habit with s.o.; отвиквам/отбивам някого от лош \навикк break s.o. of a bad habit; по \навикк out of habit, by (force of) habit, by sheer force of habit; по силата на \навикка out of (sheer) habit, by force of habit; пушенето може да ти стане \навикк smoking is apt to grow on you; трудови \навикци discipline; тя имаше \навикк да it was her habit to (с inf.); she was given to (с ger.).
  * * *
  custom He has the навик of going to bed early. - Той има навика да си ляга рано.; habituation
  * * *
  1. habit 2. НАВИКът е втора природа habit is second nature 3. добивам НАВИК да правя нещо form the habit of doing s.th., get/fall into the habit of doing s.th. 4. добивам/придобивам НАВИК acquire a habit 5. изгубвам НАВИКa да правя нещо fall/get out of the habit of doing s.th., lose the habit of doing s.th. 6. изработвам си НАВИК form a habit 7. имам НАВИК да have the habit of, be in the habit of, make a habit of (c ger.) 8. нещо става НАВИК на някого s.o. grows into a habit of doing s.th., s.th. grows into a habit with s.o. 9. отвиквам/отбивам някого от лош НАВИК break s.o. of a bad habit 10. по НАВИК out of habit, by (force of) habit, by sheer force of habit 11. по силата на НАВИКа out of (sheer) habit, by (sheer) force of habit 12. пушенето може да ти стане НАВИК smoking is apt to grow on you 13. това му е станало НАВИК that has become a habit with him 14. той има НАВИК да си ляга рано he has the habit/is in the habit of going to bed early 15. трудови навици discipline 16. тя имаше НАВИК да it was her habit/wont to (c inf.)

  Български-английски речник > навик

 • 20 научавам

  науча (нещо, урок, новина) learn
  (узнавам) learn, find out
  (някого) teach (s.o.s.th., s.o. to do s.th., s.o. how to do s.th.)
  научавам си уроците learn/do o.'s lessons
  научи ли си за утре? have you done (all) your lessons for tomorrow?
  от години уча английски и още не съм го научил I've been studying English for years but I haven't learned it yet
  положително бързо ще научиш езика you're sure to pick up the language in no time
  тя беше научила езика достатъчно, за да ме разбере she had picked up enough of the language to understand me
  научавам наизуст learn by heart, commit to memory, learn off, learn up
  научавам от learn from
  научавам нещо от достоверен източник have s.th. on good authority
  научил си е урока, хубаво си е научил урока прен.) he's learnt his lesson
  научен на нещо от малък brought up to s.th. from the cradle
  ще те науча аз тебе I'll show you what for; I'll teach you a thing or two; I'll give you a piece of my mind; I'll give you what's what
  хубаво ще го науча I'm going to cook his goose for him
  научавам се learn (to read, paint, etc.)
  (узнавам) learn, hear, find out
  (придобивам навик) get used (to s.th., to doing s.th.), get into the habit (of doing s.th.)
  научавам се за learn about, hear of, get knowledge of, gel to know of
  ам. разг. get a line on
  научих се, че I('ve) learn(ed) that, it has come to my knowledge that
  * * *
  науча̀вам,
  и нау̀чвам, нау̀ча гл. ( нещо, урок, новина) learn; ( узнавам) learn, find out; разг. get wise to; (по малко и бързо) pick up; ( набързо и повърхностно) cram up; sl. mug up; ( някого) teach (s.o. s.th., s.o. (how) to do s.th.); \научавам наизуст learn by heart, commit to memory, learn off, learn up; \научавам нещо от достоверен източник have s.th. on good authority; \научавам си уроците learn/do o.’s lessons; научи ли си за утре? have you done (all) your lessons for tomorrow? научил си е урока (и прен.) he’s learnt his lesson; нищо ново не е научил и нищо старо не е забравил he’ll never change, he’ll never learn anything; откъде научи това? how do you know?;
  \научавам се learn (to read, paint, etc.), ( узнавам) learn, hear, find out; ( придобивам навик) get used (to s.th., to doing s.th.), get into the habit (of doing s.th.); научих се, че I(’ve) learn(ed) that, it has come to my knowledge that; • научен на нещо от малък brought up to s.th. from the cradle; научен съм be used to; никой не се е родил научен (you) live and learn; хубаво ще го науча I’m going to cook his goose for him; ще го науча аз кой съм I’ll show him who’s who; ще те науча аз тебе I’ll show you what for; I’ll teach you a thing or two; I’ll give you a piece of my mind; I’ll give you what’s what.
  * * *
  learn: I научавамed it by heart. - Научих го наизуст.; teach (някого); understand
  * * *
  1. (no малко и бързо) pick up 2. (набързо и повърхностно) cram up;sl. mug up 3. (някого) teach (s.o. s.th., s.o. to do s.th., s.o. how to do s.th.) 4. (придобивам навик) get used (to s.th., to doing s.th.), get into the habit (of doing s.th.) 5. (узнавам) learn, find out 6. (узнавам) learn, hear, find out 7. НАУЧАВАМ cе learn (to read, paint, etc.) 8. НАУЧАВАМ наизуст learn by heart, commit to memory, learn off, learn up 9. НАУЧАВАМ нещо от достоверен източник have s.th. on good authority 10. НАУЧАВАМ от learn from 11. НАУЧАВАМ се за learn about, hear of, get knowledge of, gel to know of 12. НАУЧАВАМ си уроците learn/do o.'s lessons 13. ам. разг. get a line on 14. науча (нещо, урок, новина) learn 15. научен на нещо от малък brought up to s.th. from the cradle 16. научи ли си за утре? have you done (all) your lessons for tomorrow? 17. научил си е урока, хубаво си е научил урока (и прен.) he's learnt his lesson 18. научих се, че I('ve) learn(ed) that, it has come to my knowledge that 19. никой не се е родил научен (you) live and learn 20. нищо ново не е научил и нищо старо не е забравил he'll never change, he'll never learn anything 21. от години уча английски и още не съм го научил I've been studying English for years but I haven't learned it yet 22. откъде научи това? how do you know? 23. положително бързо ще научиш езика you're sure to pick up the language in no time 24. той е научен на много пари he is used to much money 25. той не е научен да се труди he isn't used to hard work 26. тя беше научила езика достатъчно, за да ме разбере she had picked up enough of the language to understand me 27. хубаво ще го науча I'm going to cook his goose for him 28. ще го науча аз кой съм I'll show him who's who 29. ще те науча аз тебе I'll show you what for;I'll teach you a thing or two;I'll give you a piece of my mind;I'll give you what's what 30. ще те науча аз тебе как да отговаряш I'll teach you to answer back

  Български-английски речник > научавам

См. также в других словарях:

 • нещо — прислівник не дуже незмінювана словникова одиниця розм …   Орфографічний словник української мови

 • нещо — същ. предмет, обект, вещ същ. работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство …   Български синонимен речник

 • нещо малко — словосъч. грам, зърно, троха, частица, капка …   Български синонимен речник

 • нещо недействително — словосъч. химера, фантазия, илюзия …   Български синонимен речник

 • нещо неизвестно — словосъч. хикс, неизвестна величина, неизвестно, неизвестна личност …   Български синонимен речник

 • нещо непоносимо — словосъч. товар, бреме, голямо усилие, изпитание, наказание …   Български синонимен речник

 • нещо повече — словосъч. дори, даже, всъщност словосъч. освен това, при това, на това отгоре, в допълнение, още …   Български синонимен речник

 • нещо сходно — словосъч. аналог, успоредица, подобие …   Български синонимен речник

 • за да изпъкне нещо — словосъч. противовес, контраст, средство …   Български синонимен речник

 • кроя нещо лошо — словосъч. замислям, сплетнича, интригантствувам …   Български синонимен речник

 • незначително нещо — словосъч. дреболия, незначително количество, мъничко …   Български синонимен речник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»