Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

във

 • 1 във

  вж. в
  * * *
  в предл.
  1. ( място, сфера на действие) in, on; at; (в рамките на) within; (за малки селища) at; \във Боровец at Borovets; \във зрителното поле within sight; във въздуха in the air; затъмнение \във белите дробове spots on the lungs; един камък го удари \във челото a stone hit him on the forehead; тумор \във мозъка a tumor on the brain;
  2. ( движение) to, into, in, at; влизам \във стаята go into the room, enter the room; пристигам \във София/\във хотела arrive in Sofia/at the hotel;
  3. ( време, времетраене) in, on, at; during, in the course of; \във бъдеще in the future; \във двадесетия век in/during the twentieth century; \във 10 часа at ten o’clock; \във 1970 г. in 1970; \във началото in the beginning; \във началото на април at the beginning of April; \във онези времена in those days; \във разстояние на една година in the course of a year; \във сряда on Wednesday; \във това време at that time, ( междувременно) meanwhile; веднъж \във седмицата/годината once (in) a week/a year;
  4. ( състояние) in; on; \във безсъзнание съм be in a (dead) faint, be unconscious; \във движение in motion; on the move; \във добро състояние in good health; \във покой in repose, at rest; motionless;
  5. ( начин, вид) in; into; on; \във галоп at a canter/gallop; \във заем on loan; влизам \във подробности go/enter into detail(s); \във множествено число in the plural; вървя \във крак keep in step; карам кон \във галоп ride full gallop; gallop a horse; облечен \във бяло dressed in white; пари взети \във заем borrowed money; плащам \във брой pay (in) cash; статуя \във естествена величина a life-size statue; стени, боядисани \във синьо walls painted blue;
  6. ( цел) in, on; \във заключение in conclusion; \във знак на уважение as a token of respect; \във името на in the name of; \във чест на in honour of; • \във действителност in reality, in fact, in point of fact; actually; във всеки случай at any rate; \във случай на in case of; \във случай че if, in case; \във частност in particular.
  * * *
  into
  * * *
  вж. в

  Български-английски речник > във

 • 2 във

  into

  Български-английски малък речник > във

См. также в других словарях:

 • въвѣкы — см. вѣкъ1 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • въвѣрениѥ — ВЪВѢРЕНИ|Ѥ (1*), ˫А с. Действие по гл. въвѣрити: тако подобаеть оуже вещемъ поспѣвающимь при(с) показати его. по въвѣренью вл(д)чнь празни(к). вл(д)чнь бжствныи(х). (κατὰ τὰς ἐπιστασίας!) ФСт XIV, 213в …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • въвѣрѧтисѧ — ВЪВѢРѦ|ТИСѦ (2*), ЮСѦ, ѤТЬСѦ гл. Вверяться, доверяться: плотью текущи(х). въвѣрѩютсѩ котории суть. прiемлюще к подвигомъ и показающе како и где ли полезна˫а приимуть и взратѩтсѩ. (ἐπίστασϑε!) ФСт XIV, 147а; въсприимемъ радость неизгл҃ную юже… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • въвѣдатисѧ — ВЪВѢДА|ТИСѦ (1*), ЮСѦ, ѤТЬСѦ гл. Зд. Держать ответ: а кто. поступить на моѥ слово. въвѣдаѥтьсѩ тотъ передъ б҃омъ Гр 1385 (ю. р.) …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • въвѣрити — ВЪВѢР|ИТИ (2*), Ю, ИТЬ гл. Вверить, доверить что л. кому л.: азъ ѡканныи и недостоиныи. сию печаль въвѣривъ. ѥже ѡ васъ престо˫аниѥ. съмѣреную мою д҃шю положити долженъ ѥсмь до крове. за ѡбщениѥ сп҃сниѥ ваше. (πεπιστευμένος) ФСт XIV, 62а; Видѣ же …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • въвѣритисѧ — ВЪВѢР|ИТИСѦ (6*), ЮСѦ, ИТЬСѦ гл. 1.Ввериться, довериться кому л.: кромѣ бл҃гдти твоѥ˫а сиѥ желаниѥ подвижющеѥсѩ. въ мнѣ при˫ати въвѣрихъсѩ. ПНЧ 1296, 56 об.; Тако нынѣ и мене оканьнаго непотребнаго. дѣлати при(с). и тружатисѩ о васъ ˫ако за… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • въвѣщати — ВЪВѢЩА|ТИ (1*), Ю, ѤТЬ гл. Увещевать, убеждать: [господь] июдеа же въвѣщааше. пытаите писани˫а. ˫ако си соуть съвѣдѣтельствоующе о мънѣ. (παρῄνει) КЕ XII, 217 а. Ср. оувѣщати …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • във вид на пара — словосъч. парообразен, парен, мъглив …   Български синонимен речник

 • във висша степен — словосъч. забележително, удивително, необикновено, извънредно, ужасно …   Български синонимен речник

 • във всяко отношение — словосъч. напълно, съвършено …   Български синонимен речник

 • във форма — словосъч. здрав, жизнен, силен, як …   Български синонимен речник

Книги

 • Клод Лорен, Искра Милчева. Настоящата студия представя основните етапи в творческия път на Клод Лорен, ярък представител на лирично-поетичната насока в класицистичния пейзаж. Независимо отстрогото прилагане на… Подробнее  Купить за 170 руб


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»