Перевод: с белорусского на русский

с русского на белорусский

Навуменка

 • 1 цягавіты

  цягавіты, -ая, -ае.
  Способный на тяжёлую работу, выносливый в труде.
  Параходзік, як паслухмяны цягавіты конік, мерна тупацеў і тупацеў між мяляўнічымі рачнымі берагамі. Кірэенка. Пятро страшэнна руплівы і цягавіты: з раніцы да вечара, цёпкаючы па гразі разлезлымі лапцямі, возіць на поле гной, арэ, сее, скародзіць поле. Навуменка. А калі падумаеш нават пра недалёкую гісторыю Старыцы - дзіву даешся: да чаго жывучы, вынослівы і цягавіты наш народ!.. Хадкевіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > цягавіты

 • 2 покуць

  покуць (покут) покуць, -і ж. покут, -а м.
  Место в углу под образами.
  На покуць, пад іконы, бацька і дзед кладуць патроху сена і каласавой саломы. Навуменка. І тады асцярожна заварушылася на сваёй лаве ля покуці Бычыха. Кулакоўскі. Ганна сядзела на покуце ўсё з той жа нясмеласцю і асцярожлівасцю, якія не ападалі, не адступаліся. Мележ. Не спяшаючыся, дзед сеў за стол на покуце, паклаў рукі перад сабой на чысты абрус. Асіпенка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > покуць

 • 3 покут

  покуць (покут) покуць, -і ж. покут, -а м.
  Место в углу под образами.
  На покуць, пад іконы, бацька і дзед кладуць патроху сена і каласавой саломы. Навуменка. І тады асцярожна заварушылася на сваёй лаве ля покуці Бычыха. Кулакоўскі. Ганна сядзела на покуце ўсё з той жа нясмеласцю і асцярожлівасцю, якія не ападалі, не адступаліся. Мележ. Не спяшаючыся, дзед сеў за стол на покуце, паклаў рукі перад сабой на чысты абрус. Асіпенка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > покут

 • 4 бярозавік

  бярозавік, -у м.
  Напиток из берёзового сока.
  Частуе (Крот) церпкім ад скіслых хлебных скарынак бярозавікам. Навуменка. Снег рыхлы з'елі туманы, - бярозавік цячэ ў збаны. Бялевіч. Мужчына зачысціў і паглыбіў надсек на бярозе, і бярозавік пабег амаль што цурком, буйнымі і крыху мутнаватымі кроплямі, падобнымі на ваду, якая толькі пачынае кіпець. Казько.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > бярозавік

 • 5 ладкаваць

  ладкаваць незак., разм.
  Приводить в порядок.
  Калі зайшоў у купэ, там ладкавала рэчы высокая, досыць маладая жанчына. Навуменка....Тося ладкавала пасцель, а ён (Антон) стаяў ля акна і глядзеў на вяргіні ў палісадніку. Савіцкі.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > ладкаваць

 • 6 кірпа

  кірпа, -ы ж. разм.
  Короткий вздернутый нос.
  Збянтэжаны Піліпка замоўк, таму што яго нос і дапраўды выглядаў самай адчайнай кірпай. Краўчанка. З думкаю, што пара ўставаць, я саджуся, азіраюся, гляджу на Сярожку, які побач са мною сапе ў тоўсценькую кірпу, смыкае ў сне пухлымі губкамі. Карамазаў. Вяртаючыся назад, старшыня яшчэ здалёк убачыў, што яго новыя сябры з нецярпеннем пазіраюць на вуліцу, прыціснуўшы да шыб прыплюшчаныя кірпы. Навуменка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > кірпа

 • 7 забарсні

  забарсні (забарсня, забарсень) забарсні адз. забарсня, -і ж. забарсень, -сня м.
  Верёвочные петли, в которые протягивается обора для крепления лаптя на ноге.
  Ужо лісце пад нагамі аж па забарсні шуміць. Броўка. Уставіўшы нагу ў лапаць, спачатку зацягнуў забарсень на пятцы, замацаваў зашмарг спераду, затым стаў абвіваць голень аборай. Навуменка. Неглыбокі - па забарсні - Шапавалаў перамел... Сачанка

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > забарсні

 • 8 забарсня

  забарсні (забарсня, забарсень) забарсні адз. забарсня, -і ж. забарсень, -сня м.
  Верёвочные петли, в которые протягивается обора для крепления лаптя на ноге.
  Ужо лісце пад нагамі аж па забарсні шуміць. Броўка. Уставіўшы нагу ў лапаць, спачатку зацягнуў забарсень на пятцы, замацаваў зашмарг спераду, затым стаў абвіваць голень аборай. Навуменка. Неглыбокі - па забарсні - Шапавалаў перамел... Сачанка

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > забарсня

 • 9 забарсень

  забарсні (забарсня, забарсень) забарсні адз. забарсня, -і ж. забарсень, -сня м.
  Верёвочные петли, в которые протягивается обора для крепления лаптя на ноге.
  Ужо лісце пад нагамі аж па забарсні шуміць. Броўка. Уставіўшы нагу ў лапаць, спачатку зацягнуў забарсень на пятцы, замацаваў зашмарг спераду, затым стаў абвіваць голень аборай. Навуменка. Неглыбокі - па забарсні - Шапавалаў перамел... Сачанка

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > забарсень

 • 10 гарбузнік

  гарбузнік, -у м.
  Тыквенная ботва.
  Бульбоўнік, агурэчнік, гарбузнік як бы прывядаюць, сланечнік апускае галаву. Навуменка....Разорай, цераз агарод, па росным яшчэ гарбузніку, па мокрым бульбоўніку вяду сваю басаногую каманду ў алешнік. Васілевіч. Маладуха выцягнула з-пад Мацвеевых ног начоўкі, адбегла з імі пад плот і шуганула ваду цераз частакол на гарбузнік. Лобан.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > гарбузнік

 • 11 падваліна

  падваліна, -ы ж.
  1. Бревно, на которое настилается пол.
  Тоня астаўся адзін пасярод гаспадарскай няўладжанасці: трэба было і скляпок дамураваць, і падваліны ў хаце змяніць, і хляўчук новы паставіць. Чорны. Пад падлогу, якраз паміж дзвюх абгніўшых падвалін, вёў шырокі лаз. Місько.
  2. Нижний венец сруба.
  Хата была ўехала ў зямлю, выгнулася сцяной, але дзядзька паклаў новыя падваліны, штандары, зрабіў прыбудоўку, перакрыў дах гонтамі, павялічыў вокны - нібы ведаў загадзя, што сыдуцца тут дзве сям'і. Навуменка. А яшчэ дні праз тры Андрэй, Костусь, дзед Ігнат, Лявон з раніцы ўкопвалі дубовыя падваліны, а затым клалі першы вянок калгаснай аборы... Васілевіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > падваліна

 • 12 мусіць

  мусіць незак.
  Быть должным что-либо сделать.
  Пад пагрозай арышту, нават расстрэлу кожны мусіў працаваць на ранейшым месцы. Навуменка. Зноў і зноў думаю пра тых, хто адсюль за свет паехаць мусіў, і ў хвіліну гэтую чамусьці так шкада мне, так шкада мне іх. Гілевіч. На аселіцы райцэнтра, дзе ўранні мусілі праплываць плыты, за трыма карчастымі прыбярэжнымі вербамі жыла-чакала Яна... Карамазаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > мусіць

 • 13 балагол

  балагол, -а м., уст. Ломовой извозчик.
  Сувязь з горадам падтрымлівалі балаголы і паспявалі забяспечыць усе патрэбы. Грахоўскі. Цяпер ён (Джвучка) сядзеў на пустой бочцы, як балагол, загарэў, стаў зусім буры. Пташнікаў. Пошту ў тыя гады прывозіў дзікаваты, чорны, як грак, балагол Беня... Навуменка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > балагол

 • 14 цыб'е

  цыб'е, -я, мн. няма, зб. абл.
  Голые стебли.
  Счарнела канаплянае і сланечнікавае цыб'е, заінелі палыны і бур'яны, вецер хвастаў твары пылам і шорсткім пяском. Грахоўскі. Паўзверх лёду вытыркалася вярхоўе розных балотных дудак, зараслі трыснягу, чароту з чорнымі катамі на выпетраным цыб'і, грыўкі рудой асакі. Навуменка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > цыб'е

 • 15 дзірван

  дзірван, -у м.
  Непаханая земля, густо поросшая травой.
  Мартын Рыль, апёршыся на локаць, ляжыць на баку на прагрэтым дзірване. Колас. Белая вопратка дзірваноў, на фоне якой сям-там, у лагчынах, хаваюцца жывыя сакавітыя плямы паплавоў. Брыль. Калі дзед, ускінуўшы на воз плуг і барану, выбіраецца араць поле ці ўздзіраць дзірван пад проса, Рудзька бяжыць услед за возам. Навуменка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > дзірван

 • 16 здор

  здор, -у м.
  Нутряной свиной жир.
  А боты вымазаў ён (дзядзька) здорам. Колас. Дала яму цётка Зося бохан хлеба і скрутачак здору, перахрысціла пакутніка і правяла за вароты, выціраючы фартухом слёзы. Грахоўскі. Які б ні быў галодны, (Вася) не есць смажанай бульбы, баршчу, не дакранецца да картаплянага супу, калі ён засмажаны здорам з цыбуляй. Навуменка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > здор

 • 17 жорны

  жорны, -аў, адз. няма. Ручная мельница.
  Жорны былі старасвецкія, з тонкімі, пабітымі і сцягнутымі абручом камянямі, даўно не насяканымі, малолі не дужа спраўна... Быкаў. Усю доўгую восень (Хвядосік) цупае ў гуменцы цэпам, малоцячы сваю збажыну, а зімой грыміць жорнамі: меле зерне на муку. Навуменка. Скрыгаталі, аднастайна шоргалі жорны, і пад гэты шоргат прыходзілі да яе (нявесткі) невясёлыя думкі... Стральцоў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > жорны

 • 18 каласавік

  каласавік, -а м., разм.
  Ранний боровик, который растёт во время колошения ржи.
  Жоўтагаловыя каласавікі - грыбы нядоўгія. Навуменка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > каласавік

 • 19 слівіна

  слівіна, -ы ж.
  Единичное дерево сливы.
  Васю ўдаецца аддзерці ад камля слівіны невялікую пасачку светла-жоўтай смалы, і ён аддае яе брату. Навуменка. Усяго і засталося ад некалі дагледжанай і вясёлай сядзібы - з пяток пакалечаных яблынь, падапрэлая ў камлі і ўсохлая ў галінах слівіна і зусім здзічэлая груша-рагач. Кухараў. Не прыхінайся да плота, слівіну зломіш. Дайнека.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > слівіна

 • 20 тук

  тук, -у м.
  Растопленный жир.
  Яны ламалі тоўстыя лусты яшчэ не вельмі чорствага хлеба, мачалі яго ў гарачы, духмяны тук і елі спакойна, на поўны рот. Брыль. Раней хлопцы, выганяючы свіней за чыгунку, праглі на ражончыках сала, і калі сала пачынала пырскаць тукам, клалі яго на акрайчык хлеба. Навуменка. Дзяўчына зноў уладкавалася на свой корчык, трымаючы над полымем ражно з салам, час ад часу кавалачкам хлеба лавіла кроплі туку, што густа падалі ў цяпельца. Дайнека.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > тук

См. также в других словарях:

 • Науменко, Иван Яковлевич — Иван Яковлевич Науменко Iван Якаўлевiч Навуменка …   Википедия

 • Науменко, Яков Павлович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Науменко. Яков Науменко Якаў Навуменка Имя при рождении Яков Павлович Науменко Дата рождения 28 марта 1959( …   Википедия

 • Колас Якуб — (псевдоним; настоящее имя и фамилия Константин Михайлович Мицкевич [22.10(3.11).1882, хутор Акинчицы, ныне Минской области, ‒ 13.8.1956, Минск], белорусский советский писатель, общественный деятель. Один из основоположников белорусской советской… …   Большая советская энциклопедия

 • Купала Янка — (псевдоним; настоящее имя и фамилия Иван Доминикович Луцевич) [25.6(7.7).1882, Вязынка, ныне Молодечненского района Минской области, ≈ 28.6.1942, Москва], белорусский советский поэт, народный поэт БССР (1925), академик АН БССР (1928) и УССР… …   Большая советская энциклопедия

 • Колас —         Якуб (псевдоним; настоящее имя и фамилия Константин Михайлович Мицкевич [22.10(3.11).1882, хутор Акинчицы, ныне Минской области, 13.8.1956, Минск], белорусский советский писатель, общественный деятель. Один из основоположников белорусской …   Большая советская энциклопедия

 • Купала —         Янка (псевдоним; настоящее имя и фамилия Иван Доминикович Луцевич) [25.6(7.7).1882, Вязынка, ныне Молодечненского района Минской области, 28.6.1942, Москва], белорусский советский поэт, народный поэт БССР (1925), академик АН БССР (1928) и …   Большая советская энциклопедия

 • Белорусская литература — Белорусская литература  литература на белорусском языке, либо написанная белорусскими авторами. Содержание 1 История 1.1 До XVII века 1.2 XVIII век  начало ХХ века …   Википедия

 • Науменко — Науменко  Многозначный термин, обозначающий следующее: Украинская фамилия Науменко, Александр Анатольевич (род. 1956)  российский оперный певец (бас) Науменко, Владимир Павлович (1852 1919) украинский педагог, учёный филолог, журналист… …   Википедия

 • Список поэтов и писателей Белоруссии — Писатели и поэты Белоруссии  это писатели и поэты, работавшие в различные времена на территории Беларусь в современных границах, независимо от их национальности и языка, на котором они создавали литературные произведения. Писателей и поэтов… …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»