Перевод: с венгерского на русский

с русского на венгерский

перен

 • 1 adalék

  * * *
  формы: adaléka, adalékok, adalékot
  1) добавле́ние с, доба́вка ж
  2) перен вклад м, материа́лы мн; указа́ние с
  * * *
  [\adalékot, \adaléka, \adalékok] 1. вклад, добавка;
  2.

  \adalékok (adatok) — данные; материалы;

  \adalékok Puskin életrajzához — материалы к биографии Пушкина;

  3. müsz. присадка, примесь; (töltőanyag) заполнитель h.;
  4. koh. легирующий элемент; присаженный металл;

  olvasztási \adalék — плавень h.

  Magyar-orosz szótár > adalék

 • 2 ág

  ветвь в т.ч. семейная
  сук
  * * *
  формы: ága, ágak, ágat
  1) ветвь ж, ве́тка ж, сук м
  2) рука́в м ( реки)
  3) перен о́бласть ж; о́трасль ж

  a tudomány minden ágában — во всех областя́х нау́ки

  * * *
  [\ágat, \ága, \ágak] 1. ветвь, сук; (kisebb) ветка;

  száraz \ág — хворостина;

  csupasz \ágak — безлиственные/голые/költ. обнажённые сучья; a fák \ágai között — между ветвями деревьев; \ágakból készült — ветвяной; \ágról ágra — с ветки на ветку; \ágakat hajt — ветвиться; \ágat letör — сломать/сломить v. заламывать/заломать ветку;

  2. (agancson) ветвь;
  3.

  folyó \ága — рукав реки;

  folyótorkolat \ága — горло; (folyó) \ágakra oszlik ветвиться;

  4. müsz. (gépen) палец;
  5. (elágazás, kábelen stb.) отвод; боковая линия; ответвление; 6. átv. (termelésben) отрасль, сектор;

  gazdasági \ág — отрасль хозяйства;

  mezőgazdasági \ág — отрасль сельского хозяйства; termelési \ág — отрасль производства; az ipar minden \ágában — во всех отраслях промышленности;

  7.

  átv. foglalkozási \ág — занятие, профессия;

  8. átv. (tudományban) отрасль, область, дисциплина;

  a tudomány minden \ágában — во всех областях науки;

  9.

  mat. (függvénynél) leszálló \ág — нисходящая ветвь;

  10. (rokonsági) линия, ветвь;

  anyai \ág — женская линия;

  anyai \ágon rokon — родственник по матери; atyai \ágon — со стороны отца; egyenes \ág — прямая линия; felmenő \ág — восходящая линия; lemenő \ág — нисходящая линия; a család német \ága — немецкая ветвь семьи;

  11.

  szól. nem tud. zöld \ágra vergődni — ему не везёт (в жизни); он не имеет успеха в жизни;

  nem lehet velük zöld \ágra vergődni — от них толку не добьёшься; eszem \ágában sincs elmenni — и не думаю туда пойти; közm. a szegény embert még az \ág is húzzaна бедного Макара все шишки валятся

  Magyar-orosz szótár > ág

 • 3 alacsony

  * * *
  формы: alacsonyak, alacsonyat, alacsonyan; тж перен
  ни́зкий; малоро́слый, ма́лого ро́ста, невысо́кий

  alacsonyan — ни́зко

  alacsony ár — ни́зкая цена́

  * * *
  1. низкий, низший, низменный, низовой;

  kissé \alacsony — низенький, низёхонький;

  \alacsony bokrok — низкие кусты; tört. \alacsony börtönhelyiség — каменный мешок; \alacsony épület — низкое здание; \alacsony fekvésű — низовой, низменный; \alacsony hegyek — низкие горы; \alacsony repülés — подлёт; kat. \alacsony támadás — атака на бреющем полёте; \alacsony vízállás — низкая вода; \alacsonyabbra száll — снижаться/снизиться; \alacsonyabbra ereszt — снижать/снизить; \alacsonyabbra készít/vesz vmit — понижать/понизить; \alacsonyabbá válik — понижаться/понизиться;

  2.

  (pl. ember, fa) \alacsony növésű — малорослый; низкого роста; маленький, небольшой, невысокий;

  ő \alacsony — он малый ростом; biz. он маловат; \alacsony termetű ember — человек низкого роста; nép. недоросток, biz., pejor. пигалица; ő \alacsonyabb (termetű) — он ниже/меньше ростом; \alacsony homlokú — узколобый; (növény) \alacsony törzsű низкоствольный;

  3. átv. низкий;

  \alacsony árak — низкие цены;

  \alacsony feszültség ld. kisfeszültség; \alacsony feszültségű ld. kisfeszültségű; \alacsony hőmérséklet — низкая температура; \alacsony jövedelmű
  a) {pl. ház) — малодоходный;
  b) {pl. ember) мало зарабатывающий;
  \alacsony kamatláb — низкая процентная ставка;
  \alacsony kereset — низкий заработок; \alacsony nyomás — низкое давление; vkit \alacsonyabb beosztásba tesz/helyez — снижать/ снизить кого-л. по должности; a leg\alacsonyabb pont — низшая точка;

  4.

  rég. \alacsony sorból származó v. \alacsony származású — низкого происхождения; худородный;

  5.

  leg\alacsonyabb fokú/rendű — низший;

  a leg\alacsonyabb rendű állatfaj — низший тип животных;

  6. átv. (közönséges) низкий;

  \alacsony lélek — низкая душа

  Magyar-orosz szótár > alacsony

 • 4 aláhúzni

  * * *
  формы глагола: aláhúzott, húzzon alá; тж перен
  vmit подчёркивать/-черкну́ть что

  Magyar-orosz szótár > aláhúzni

 • 5 aláírni

  * * *
  формы глагола: aláírt, írjon alá
  1) подпи́сывать/-писа́ть; подпи́сываться/-писа́ться, ста́вить свою́ по́дпись под чем; распи́сываться/-писа́ться
  2) перен соглаша́ться, быть согла́сным с чем

  ezt nem írom alá — с э́тим я не соглашу́сь

  Magyar-orosz szótár > aláírni

 • 6 alak

  личность выдающаяся
  вид внешний
  образ форма
  форма фигура
  * * *
  формы: alakja, alakok, alakot
  1) фо́рма ж; вид м

  vminek az alakjában — в ви́де чего

  2) фигу́ра ж, телосложе́ние с
  3) перен, фигу́ра ж, ли́чность ж; пренебр тип м, субъе́кт м
  4) лит, театр о́браз м
  * * *
  [\alakot, \alakja, \alakok] 1. форма; (müv. is) фигура; (külső) (внешний) вид; földr. конфигурация;

  hosszúkás \alak — продолговатость;

  négyzetes \alak — квадратная форма; vmilyen \alakja van — представлять собой; a földnek szferoid \alakja van — Земля представляет собой сфероид; emberi \alak — человеческая фигура; (külső) человеческий вид; nincs emberi \alakja — у него нет человеческого вида; (vmely) \alakot ölt оформляться/оформиться, овеществляться/ овеществиться, материализоваться, рисоваться; határozott \alakot ölt — определиться/ определиться; vminek az \alakját veszi fel — принимать/принять вид чего-л.; облекаться v. выливаться/вылиться в форму чего-л.; ez az eszme még nem öltött \alakot — эта идея ещё не оформилась; új/más \alakot ölt — перевоплощаться/перевоплотиться;

  2. (termet) фигура, рост, телосложение, стан, biz. порода;

  arányos \alak — стройная фигура;

  esetlen \alak — мешковатая фигура; karcsú/vékony \alak — тонкая фигура; kifogástalan \alak — идеально сложённая фигура; pompás/jó \alak — статность; sovány/vékony \alak — тонкий стан; szikár \alak — костистая фигура; (nőről) jó \alakja van у неё хорошая фигура; она хорошо сложена;

  3. (könyvé stb.} формат; (gyártási forma) промформат, фасон;

  \alak szerinti — форматный;

  \alak szerinti elhelyezés (pl. könyveké a polcon) — форматная расстановка;

  4. ir. (szereplő, jellem) образ;

  Csicsikov \alakja — образ Чичикова;

  5. (személy) фигура;

  kimagasló \alak — крупная фигура;

  tipikus \alak — типичная фигура; a XVIII. századi orosz felvilágosodás nagy \alakjai — русские просветители XVIII-го века;

  6. pejor. (személyről) gúny., tréf. тип, особа, nép. фрукт;

  csélcsp \alak biz. — вертопрах;

  elvetemült \alak — тварь; gyámoltalan \alak — несчастливец; gyanús \alak — подозрительный тип; подозрительная фигура; gyáva \alak — жалкий трус; hitvány \alak — ничтожество; jelentéktelen \alak — незначительная/незаметная фигура; (mondattal) невелика птица; komikus/ nevetséges \alak — смешной тип; буффон; minden hájjal megkent \alak — продувная бестия; nyomorult \alak — плюгавец; peches \alak — неудачник; piszkos \alak — нечистоплотный человек; ronda \alak — морда, мордоворот, стерва, хлёст; sötét \alak — тёмная личность; мрачный тип; sötét \alakok — нечисть; szép kis \alak — хорош молодчик; nép. ну и фрукт!;

  micsoda \alak ez? что это за фрукт? 7.

  nyelv. форма;

  birtokos személyragos \alak — притяжательная форма; igei \alak — глагольная форма; nyelvtani \alakok — грамматические формы; ragozott \alakok — формы словоизменения

  Magyar-orosz szótár > alak

 • 7 alap

  база основа
  * * *
  формы: alapja, alapok, alapot
  1) фунда́мент м, основа́ние ж
  2) перен осно́ва ж, основа́ние с, ба́за ж, ба́зис м, фунда́мент м

  a barátság alapján — на осно́ве дру́жбы

  alapjában véve — в основно́м

  vminek az alapján — на основа́нии чего

  alapját képezni — ложи́ться в осно́ву, лежа́ть в осно́ве чего

  3) иск фон м
  4) фин фонд м
  * * *
  [\alapot, \alapja, \alapok] 1. ép. основание, фундамент, базамент; (oszlopé) база, базис;

  vmely épület \alapját lerakja — подводить/подвести фундамент; закладывать/заложить фундамент/ здание;

  2. átv. основа, основание, база, базис, фундамент;
  2. átv. основа, основание, база, базис;

  anyagi és műszaki \alap — материально-техническая база;

  biztos/szilárd \alap — прочный фундамент; gazdasági \alap — экономический базис/ фундамент; экономическая база; a szocializmus gazdasági \alapja — экономический фундамент социализма; megjegyzési \alap — платформа; fil. \alap és felépítmény — базис и надстройка; polgazd. az \alap a társadalom gazdasági felepitese fejlődésének adott szakaszában — базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития; a Szovjetunióban felszámolták a régi, kapitalista \alapot és új szocialista \alapot hoztak létre — в Советском Союзе ликвидирован старый капиталистический базис и построен новый, социалистический базис; \alapjaiban rendít meg vmit — до основания потрясти что-л.; \alapjaiban megrendíti a régi világot — до основания потрясти старый мир; a tények \alapján áll — стоить на почве фактов; a kölcsönösség/viszonosság \alapján — на началах взаимности; milyen \alap — оп? на каком основании? vminek az \alapján на основе/основании/базе/почве чего-л.; по (+ rész e); ennek \alapján — на основании/базе этого; a tudomány fejlődése a marxizmusleninizmus \alapján — развитие науки на базе марксизма-ленинизма; ennek \alapján arra gondolhatunk, hogy — … это даёт основание думать, что …; fogai \alapján állapítja meg a ló korát — определить возраст лошади по зубам; mindezek \alapján — на основании всего этого; széles \alapokra fektet — поставить на широкую ногу; vminek \alapját alkotja — ложиться в основу чего-л.; составлять основу чего-л.; быть v. лежать в основе чего-л.; vminek az \alapját lerakja/megveti — закладывать/заложить v. построить фундамент; подводить/подвести фундамент/базу под что-л.; составлять/составить основу чего-л.; fejtegetéseihez tudományos \alapot teremt — подводить научную базу под свой рассуждения; lerakja a szocializmus \alapjait — воздвигать/воздвигнуть фундамент социализма; megveti vmely dinasztia \alapját — дать начало династии; megingatja az állam \alapjait — поколебать основы государства; vminek az \alapjául szolgál — ложиться в основу чего-л.; быть/лежать в основе чего-л.; \alapul vesz — класть

  в основу; принять v. взять за основу;

  vmely javaslatot tárgyalási \alapul elfogad — взять предложение в основу дискуссии;

  3. átv. (alapelv) начала tsz., основы n., tsz. устои h., tsz.; элементы h., tsz.;

  a leninizmus \alapjai — основы ленинизма;

  erkölcsi \alapok — нравственные устои; vmit \alapjaiban ingat meg — поколебать что-л. в его основах;

  4. (festésnél) грунт; (alapszín, háttér) фон, поле;

  világos \alapon — по светлому фону;

  kék \alapon sárga virágok — жёлтые цветы по голубому полю;

  5. mat. основание, базис;

  a háromszög \alapja — основание треугольника;

  a logaritmus \alapja — основание логарифма;

  6. (pénzügyi) фонд;

  forgó \alapok — оборотные фонды;

  igazgatói \alap — фонд директора; irodalmi \alap — литературный фонд; kulturális \alap — культурный фонд; культфонд;

  7.

  szól. minden \alapja megvan (vmihez) — иметь полное основания;

  minden \alap nélkül — без всякого основания; nem minden \alap nélkül — не без основания; \alapjában véve — в основном; в главном; собственно (говоря); в сущности, по существу (говоря); \alapjában helytelen — в корне (v. по самой своей сущности) неправильно; ez a magyarázat már \alapjában helytelen — это объяснение уже по самой своей сущности неправильно; ennek semmi \alapja sincs — это ни на чём не основано; это не имеет под собой никакой почвы

  Magyar-orosz szótár > alap

 • 8 alapozni

  грунтовать холст
  * * *
  формы глагола: alapozott, alapozzon
  1) vmit закла́дывать фунда́мент чего
  2) перен, vmire осно́вывать на чём

  Magyar-orosz szótár > alapozni

 • 9 alátámasztani

  * * *
  формы глагола: alátámasztott, támasszon alá
  1) подпира́ть/-пере́ть
  2) перен подкрепля́ть/-пи́ть ( доводами)

  ezt alátámasztja az (a körülmény) is... — э́то подтвержда́ет и то обстоя́тельство, что...

  Magyar-orosz szótár > alátámasztani

 • 10 álcázni

  маскировать все значения
  * * *
  формы глагола: álcázott, álcázzon
  1) маскирова́ть/замаскирова́ть
  2) перен прикрыва́ть/-ры́ть чем (какие-л. чувства и т.п.)
  3)

  v-nek álcázni magát — маскирова́ться под кого-что

  Magyar-orosz szótár > álcázni

 • 11 áldás

  благословление
  * * *
  формы: áldása, áldások, áldást; тж перен
  благослове́ние с

  szülői áldás — роди́тельское благослове́ние

  * * *
  [\áldást, \áldása, \áldások] 1. (vall. is) благословение, rég. благодать;

  szülői \áldás (házasságkötésnél) — родительское благословение;

  \áldást oszt — благословлять/благословить; \áldást kér vkire — призывать благословение на кого-л.;

  2.

  tréf. \áldását adja vmire — давать своё согласие; благословлять/благословить на что-л.;

  tréf. \áldásom rá — я его благословляю! я не против!

  Magyar-orosz szótár > áldás

 • 12 alkudozni

  торговаться
  * * *
  формы глагола: alkudozik, alkudozott, alkudozzék/alkudozzon, alkuszik; тж перен
  торгова́ться

  Magyar-orosz szótár > alkudozni

 • 13 állás

  показания прибора
  положение ситуация/должность
  простой механизма
  работа служба
  служба должность
  * * *
  формы: állása, állások, állást
  1) до́лжность ж, рабо́та ж, ме́сто с, пост м, слу́жба ж

  állásba lépni — поступа́ть/-пи́ть на рабо́ту, слу́жбу

  állásban lenni — рабо́тать, состоя́ть на слу́жбе

  2) воен пози́ция ж
  3) перен положе́ние с, состоя́ние с; пози́ция ж

  a dolgok állása — положе́ние с дел, веще́й

  állást foglalni — занима́ть/-ня́ть какую-л. пози́цию; выска́зываться/вы́сказаться

  * * *
  [\állást, \állásа, \állások] 1. (álló helyzet) стойние;

  a hosszú \állás következtében — вследствие долгого стояния;

  2. (testtartás, beállítás) поза; (művésznél, fényképésznél) позирование;
  3. sp. (tornában) стойка;

  támadó \állás — выпад;

  terpesztett \állás — размёт;

  4. (égitesteké) конфигурация, констелляция, расположение;
  5. (műszereké) показание;

  a hőmérő \állása — показание термометра;

  6. (terményeké) лёжка;

  \állás közben beérik (pl. dohány) — вылёживаться/вылежаться;

  7. (gépé, vasúti kocsié) простой;
  8. (istállóban) стойло, денник; 9. (foglalkozás, alkalmazás, munkakör) работа, служба; (felelősségteljes) пост; (hivatali munkakör) должность, rég. чин; (munkahely) место (работы); (szolgálati hely) служба;

  fizetéssel járó \állás — платная должность;

  jövedelmező v. biz. jó kis \állás — доходное место; biz. тёпленькое место/ местечко; magas \állás — высокая должность; megüresedett \állás — вакантная должность; parancsnoki \állás — командный пост; végleges \állás — штатная должность; vezető \állás — руководящий пост; руководящая должность; руководящее положение; zsíros \állás — кормное/хлебное место; \állásba helyez — устраивать/устроить v. rég. определить/определить на службу; alacsonyabb \állásba helyez — понижать в должности v. по службе; vezető \állásba helyez vkit — поставить кого-л. на руководящий пост; выдвигать кого-л. на руководящую должность; \állásba jut/kerül — проходить/пройти во что-л.; устраиваться/устроиться (на работу/службу); rég. пристраиваться/пристроиться (на службу); (hivatalban) получать/получить должность; érdemtelenül vmi jó \állásba kerül — проскакивать/ проскочить; vmely \állásba kinevez vkit — назначить кого-л. на должность; vkit \állásába visszahelyez — принять кого-л. обратно на службу/ работу; felelős \állásokban — на ответственных постах; (vhol) \állásban van состойть при/на чём-л.; служить; состойть на службе; иметь работу; rég. быть при месте; ön \állásban van? — вы (состойте) на службе? вы работаете? rég. вы сложите? vkit \állásában megerősít утверждать/утвердить кого-л. в должность; nincs \állásban v. \állás nélkül van — быть без службы/места; vkit elbocsát/elmozdít \állásából — снимать/снять кого-л. с должности; vkit kitúr \állásából — выживать/выжить кого-л. из должности; \álláshoz jut ld. \állásba jut; \álláshoz jutás — устройство на работу; igazgatói \állást tölt be — занимать/занять пост директора; magas \állást tölt be — занимать/занять видное положение; \állást elfoglal — заступать/ заступить на пост; \állást kap — поступать/поступить на службу; получать/получить место; \állást keres — искать службы/места; otthagyja az \állását — бросать/бросить службу; \állás nélküli — безработный;

  10.

  több \állás betöltése — совместительство;

  több \állást betöltő egyén — совместитель h., (nő) совместительница; több \állást tölt be — совмещать/совместить; совместительствовать; két \állása van — совмещать две должности;

  11.

  ép. \állások — леса;

  12. kat. позиция, расположение;

  elhagyott \állások — покинутые позиции;

  előretolt \állás — аванпост; hátsó \állás — тыловая позиция; kedvező \állás — выгодная позиция; vmely \állást elfoglal v. \állásba megy — занять позицию; az üteg \állásba ment — батарея заняла позицию; csapatokat \állásaikból kivet — опрокидывать/опрокинуть войска;

  13. átv. положение, позиция, состойние, sp. позиция, положение, sakk. позиция;

  a dolgok \állása a következő — положение вещей таково/следующее;

  a dolgok ilyen \állása mellett — при таком положении/ходе вещей; a kérdés jelenlegi \állása — нынешнее состойние вопроса; a mérkőzés \állása — положение матча; sakk. függő \állás — отложенная позиция; \állást foglal vmivel kapcsolatban — высказываться/высказаться по чему-л.; занимать/ занять позицию в связи с чём-л. v. по отношению к чему-л. v. в отношении чего-л.; определять/определить своё отношение к чему-л.; \állást foglal vmi mellett — высказываться/ высказаться, выступать/выступить, стоять (mind) за что-л.; выражать/выразить свою точку зрения; a határozati javaslat mellett foglalt- \állást — он высказался за предложенную резолюцию; \állást foglal vmi ellen — высказываться/ высказаться, выступать/выступить, возражать/возразить (mind) против чего-л.;

  14. (vmely munkakörből folyó társadalmi helyzet) (общественное) положение;

  társadalmi \állás — общественное положение;

  15.

  rég. cselédnek \állás — поступление в прислуги

  Magyar-orosz szótár > állás

 • 14 állati

  формы: állatiak, állatit, állatian
  1) живо́тный; звери́ный
  2) перен живо́тный, звери́ный

  állati félelem — живо́тный страх

  3) разг зве́рский

  állati hőség — зве́рская жара́

  * * *
  1. животный; (vadállatokról) звериный;

  \állati élősködő — зоопаразит;

  él. \állati hő — животная теплота; \állati láb — лапа; \állati nyomok — звериные следы; (átv. is) \állati ösztönök — животные инстинкты; \állati zsiradék — животный жир;

  2. átv. (állatéhoz hasonló; állatias) животный, зверский, звериный, скотский;

  \állati ábrázat — звериное лицо; звериная морда;

  \állati düh — животная ярость; \állati étvágy — зверский аппетит; \állati félelem — животный страх; \állati gyűlölet (vkivel szemben) — звериная ненависть (к кому-л.); \állati módon — по-зверски; как зверь; скотски, по-скотски

  Magyar-orosz szótár > állati

 • 15 állomás

  вокзал небольшой
  стоянка такси
  * * *
  формы: állomása, állomások, állomást
  1) ста́нция ж, остано́вка
  2) перен эта́п м

  fontos állomás az életben — ва́жный эта́п в жи́зни

  * * *
  [\állomást, \állomása, \állomások] 1. станция; (pályaudvar) вокзал; (feltételes megálló) полустанок;

  átmenő \állomás — проходная/промежуточная станция;

  csatlakozó \állomás — станция примыкания; стыковая станция; elágazási/elágazó \állomás — станция ответвления; (vasúti csomópont) узловая станция; érkezési \állomás — станция прибытия; feladó \állomás — станция отправления; földalatti vasút. \állomás — а станция метро; kiindulási/kiinduló \állomás — станция отправления; kitérő \állomás — разъезд; közbenső \állomás — промежуточная станция; rakodó \állomás — загрузочный пункт; rendeltetési \állomás — станция назначения; rendező. \állomás — сортировка; vasúti \állomás — железнодорожная станция; vonatindító \állomás — станция отправления поезда/поездов; \állomás melletti — пристанционный;

  2. база, пост, пункт, станция;

  sp. frissítő \állomás — питательный пункт;

  hidrológiai \állomás — гидрологическая станция; kísérleti \állomás — опытная станция; rád. опытный передатчик; mezőgazdasági kísérleti \állomás — сельскохозяйственная опытная станция; агробаза; lehallgató \állomás — пост подслушивания; magkísérleti \állomás — опытная семенная станция; meteorológiai \állomás — метеорологическая станция; téli \állomás (pl. expedícióké) — зимовка;

  3. (taxié, rég. bérkocsié) стоЯнка; место стоЯнки;
  4. kat. (helyőrség) гарнизон; (állomáshely) стоЯнка; (hely) пункт; (szakasz} этап;

  egészségügyi \állomás — медицинский/санитарный пункт; медпункт;

  étkez

  tető \állomás — питательный пункт;

  6. átv.(időszak, fokozat) этап, веха;

  az orosz történelem főbb \állomásai — основные вехи русской истории

  Magyar-orosz szótár > állomás

 • 16 alsó

  младший класс или курс
  * * *
  формы: alsók, alsót
  1) ни́жний

  alsó ajak — ни́жняя губа́

  2) перен ни́зший, мла́дший, нача́льный
  * * *
  I
  mn. 1. нижний; (legalsó) низший;

  \alsó ajak — нижняя губа;

  haj. \alsó fedélzet — кубрик; нижняя палуба; \alsó határ — низший лимит/ предел; vminek az \alsó része — низ; a város \alsó része — нижняя часть города;

  2.

  vmely a folyó \alsó szakaszán levő — понизовый;

  vmely folyó \alsó szakaszánál elterülő vidék — понизовье; a Volga \alsó folyása — нижняя Волга; нижнее течение Волги; a Volga \alsó folyásának vidéke — низовье Волги;

  3.

  \alsó papság — низшее духовенство;

  4. isk. младший, начальный;

  \alsó osztályok — младшие классы;

  \alsóbb osztályos tanulók — дети младшего школьного возраста; \alsó tagozat — начальные классы;

  5.

  \alsó fokú — низовой;

  \alsó fokú bíróság — суд первой инстанции; \alsó fokú ítélet — приговор низшей инстанции; \alsó fokú oktatás — начальное обучение;

  6.

  zene. \alsó hangok — низы;

  7.

  szoc e. а nép. \alsó rétege — нижние слой;

  8.

  müsz. \alsó táplálású/tüzelésű — топка с нижней подачей топлива;

  9.

  sp. (birkózásban) \alsó fogás — подхват; (vívásnál) \alsó (kéz)vágás удар по руке снизу;

  II

  fn., [\alsót, \alsója, \alsók] 1. (fehérnemű) — нижнее бельё;

  2. kártya валет

  Magyar-orosz szótár > alsó

 • 17 alvilág

  преступный мир переносн.знач
  * * *
  формы: alvilága, alvilágok, alvilágot
  1) миф подзе́мное ца́рство с
  2) перен престу́пный мир м, блатно́й мир м
  * * *
  1. mit подземное царство; vall. преисподняя, ад;
  2. átv. дно общества; преступный мир

  Magyar-orosz szótár > alvilág

 • 18 analfabéta

  * * *
  формы: analfabétája, analfabéták, analfabétát
  1) негра́мотный м, -ая ж
  2) перен, разг профа́н м

  ehhez én analfabéta vagyok — в э́том я профа́н

  * * *
  [\analfabéta`t, \analfabéta`ja, \analfabéta`k] 1. неграмотный/ безграмотный человек;

  félig \analfabéta — полуграмотный человек;

  2. (jelzőként) неграмотный, безграмотный;

  \analfabéta iskola — ликвидационный пункт; ликпункт

  Magyar-orosz szótár > analfabéta

 • 19 ápolni

  ухаживать
  * * *
  формы глагола: ápolt, ápoljon
  1) vkit уха́живать за кем
  2) vmit уха́живать за чем
  3) перен подде́рживать; развива́ть; воспи́тывать (какое-л. чувство, отношение)

  Magyar-orosz szótár > ápolni

 • 20 apróság

  * * *
  формы: aprósága, apróságok, apróságot
  1) ме́лочь ж, ме́лкие ве́щи мн
  2) малы́ш м, малю́тка м, ж
  3) перен пустя́к м

  nem törődik az ilyen apróságokkal — он не обраща́ет внима́ния на таки́е пустяки́

  * * *
  [\apróságot, \aprósága, \apróságok] 1. (apró tárgyholmi) мелочь, biz. крошка, мелкость, мелюзга, мелочишка, малютка, nép. мелкота, pejor. барахлишко;

  \apróságok (kis műtárgyak stby.) — поделки;

  2. [főleg tsz.] (apró gyermekek) мелкота; малютка h., n., biz. крошка h., n., малюточка h., n., (apró állatok is) мелюзга;

  kedves \apróság — милая крошка;

  3. átv. мелочь, biz. малость, безделица;

  mindennapi \apróságok — мелочи жизни

  Magyar-orosz szótár > apróság

См. также в других словарях:

 • перен. — перен. (abbreviation) переносное значение Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Перен — хребет см. Пирин Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 …   Географическая энциклопедия

 • перенёс(ся) — [перенести(сь)] …   Словарь употребления буквы Ё

 • перен. — перен. переносное значение Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • перен. — переносное (значение) …   Русский орфографический словарь

 • Перен — хребет см. Пирин …   Топонимический словарь

 • перен. — переносное значение …   Словарь сокращений русского языка

 • перен — (Жамб., Сар.) берен. Бұрын қыздар бірыңғай п е р е н н е н киетін еді (Жамб., Сар.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • перен — сын. жерг. Ерекше, керемет. Риаз ұстаның қалауы, п е р е н оюшының өрнегі, даңғыл шебердің қол таңбасы әлі де шертіп қалсаң дыңылдап әнге салып кететін сияқты (А.Сейдімбеков, Күңгіркүңгір., 204). Әкеден қалған бозжорғаның шабысы п е р е н,… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • Перен (округ) — Перен англ. Peren Страна Индия Статус округ Входит в штат Нагаленд …   Википедия

 • перенёсший(ся) — перенёсший(ся) …   Русское словесное ударение

Книги

Другие книги по запросу «перен» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»