Перевод: с польского на все языки

zażarty

См. также в других словарях:

 • zażarty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, zażartyrci {{/stl 8}}{{stl 7}} nieskory do ustępstw; zaciekle broniący swego lub atakujący; prowadzony z niezwykłą zaciętością; zajadły, zaciekły, zapamiętały, zawzięty, uporczywy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zażarty… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zażarty — zażartyrci «uparty w czymś, upierający się przy czymś, nieskłonny do ustąpienia, zaniechania czegoś; zawzięty, intensywny, zaciekły, zajadły» Zażarty bój, spór. Zażarta kłótnia, walka. Zażarta dyskusja. Zażarty przeciwnik czegoś …   Słownik języka polskiego

 • bój — m I, D. boju; lm M. boje, D. bojów 1. «starcie zbrojne walczących stron; bitwa, walka» Ciężki., zażarty bój. Krwawy bój. Iść do boju. Stanąć do boju. Wieść bój. Bój toczy się, wre, wszczyna się. ◊ Boje homeryczne a. homeryckie «walki dł …   Słownik języka polskiego

 • spór — m IV, D. sporu, Ms. sporze; lm M. spory «spieranie się z kimś; polemika, zatarg» Spory graniczne, międzynarodowe. Zażarty, namiętny, zajadły spór. Spór między bratem a (i) siostrą. Rozstrzygnąć spór. Zażegnać spór. Toczy się spór o pieniądze.… …   Słownik języka polskiego

 • zaciekły — zaciekłykli, zaciekłyklejszy «zawzięty, zacięty, zajadły, uparty w czymś; intensywny, zażarty» Zaciekli przeciwnicy. Zaciekły bój, opór. Zaciekła walka. Zaciekła dyskusja, polemika. Zaciekły spór. Ktoś zaciekły w uporze …   Słownik języka polskiego

 • zajadły — zajadłydli, zajadłydlejszy «zaciekły, zażarty, bezwzględny, nieustępliwy» Zajadły wróg. Zajadły spór. Zajadła walka …   Słownik języka polskiego

 • zapamiętały — zapamiętałyali, zapamiętałyalszy 1. «oddany czemuś wyłącznie, bez reszty, zapominający o wszystkim w zapale, w uniesieniu; zapalony, namiętny, żarliwy, zagorzały» Zapamiętały myśliwy. Zapamiętały zbieracz sztuki ludowej. Zapamiętały w pracy, w… …   Słownik języka polskiego

 • zawzięty — zawziętyęci «skłonny do upierania się, zapamiętywania się w czymś; nieustępliwy, zacięty, zażarty; będący wyrazem takich cech» Zawzięty w gniewie, w złości. Zawzięty wróg boksu. Zawzięty wyraz oczu, twarzy. Zawzięta walka. Zawzięte ujadanie psów …   Słownik języka polskiego

 • bój — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. boju {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} intensywna, zawzięta walka zbrojna; bitwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Toczyć zażarty i krwawy bój o zdobycie przyczółka. Boje partyzantów. Wejść …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • na śmierć i życie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} długotrwały, wieczny, niezależny od okoliczności zewnętrznych, gotów na wszystko : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nienawiść, przyjaźń, przymierze na śmierć i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • polemista — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIa, CMc polemistaiści; lm M. polemistaiści {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba biorąca udział w polemice : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zacietrzewiony, zażarty, stały polemista. <fr.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Книги

Другие книги по запросу «zażarty» >>