Перевод: с финского на все языки

со всех языков на финский

составлять

 • 1 säädellä

  составлять

  Suomea test > säädellä

 • 2 laatia

  составлять

  Finnish-Russian custom dictionary > laatia

 • 3 laatia

  составлять 2:5

  Suomi-venäjä sanakirja perus- ja edistyneen tason koulutusta > laatia

 • 4 taulukoida

  Suomi-venäjä sanakirja > taulukoida

 • 5 kartoittaa

  составлять план

  Suomen ja Venäjän Tekninen sanakirja > kartoittaa

 • 6 kartoittaa

  составлять план

  Suomea test > kartoittaa

 • 7 muodostella

  составлять
  1)sommitella,hahmotella,hahmottaa,ideoida,kaavailla,kehitellä,konstruoida,kyhätä,laatia,luoda,luonnostella,muodostella,rakennella,sepittää,sepustaa,suunnitella
  2)sommitella

  Suomea test > muodostella

 • 8 kartoittaa


  yks.nom. kartoittaa; yks.gen. kartoitan; yks.part. kartoitti; yks.ill. kartoittaisi; mon.gen. kartoittakoon; mon.part. kartoittanut; mon.ill. kartoitettiinkartoittaa картографировать kartoittaa картографировать kartoittaa набрасывать, делать набросок, намечать, наметить, делать наметки (разг.) kartoittaa обрисовывать, обрисовать kartoittaa оценивать, оценить kartoittaa очерчивать, очертить kartoittaa составлять в общих чертах kartoittaa составлять план kartoittaa чертить план местности, составлять карту местности kartoittaa (lak) снабжать гербовыми марками, приклеивать гербовую марку, приклеить гербовую марку

  kartoittaa olosuhteita осветить обстановку, прояснить обстановку

  картографировать ~ снабжать гербовыми марками, приклеивать гербовую марку, приклеить гербовую марку ~ выявлять, выявить, выяснять, выяснить ~ olosuhteita осветить обстановку, прояснить обстановку ~ чертить план местности, составлять карту местности

  Финско-русский словарь > kartoittaa

 • 9 laatia

  yks.nom. laatia; yks.gen. laadin; yks.part. laati; yks.ill. laatisi; mon.gen. laatikoon; mon.part. laatinut; mon.ill. laadittiinlaatia составлять, составить tehdä: tehdä, laatia составлять, составить

  laatia kustannusarvio составлять смету, составить смету

  laatia reklamointiasiakirja составить рекламационный акт, подготовить рекламационный акт, составить рекламацию, подготовить рекламацию

  laatia tilaus оформить заказ laatia tilaus сделать заказ, разместить заказ laatia tilaus составить заказ, подготовить заказ

  составлять, составить

  Финско-русский словарь > laatia

 • 10 muodostaa

  yks.nom. muodostaa; yks.gen. muodostan; yks.part. muodosti; yks.ill. muodostaisi; mon.gen. muodostakoon; mon.part. muodostanut; mon.ill. muodostettiinhän muodostaa poikkeuksen он составляет исключение

  joki muodostaa mutkia река образует извилины

  muodostaa, koota составлять muodostaa создавать, формировать muodostaa, synnyttää, olla osallisena образовывать muodostaa, valmistaa делать muodostaa (pysyvästä tilasta) образовывать, составлять olla: olla, muodostaa, koostua составлять, составить, состоять (из кого-л., чего-л.)

  muodostaa hallitus формировать правительство

  muodostaa mielipide, muodostaa käsitys составить мнение, составить представление (о чем-л.)

  muodostaa lause составить фразу

  muodostaa mielipide, muodostaa käsitys составить мнение, составить представление (о чем-л.)

  muodostaa, synnyttää, olla osallisena образовывать sekaantua: sekaantua, olla osallisena быть замешанным

  muodostaa, synnyttää, olla osallisena образовывать saada: saada lapsi, synnyttää родить, рожать synnyttää: synnyttää рожать, родить, выродить synnyttää (aiheuttaa) причинять, причинить synnyttää (kuv) порождать, породить synnyttää (saada aikaan) производить, произвести synnyttää (saada aikaan) создавать, создать

  muodostaa, valmistaa делать tehdä: tehdä, valmistaa изготовлять, изготавливать, изготовить, производить, произвести valmistaa: valmistaa, tuotta производить, произвести, выпускать, выпустить, изготавливать, изготовлять, изготовить valmistaa готовить, приготовить, подготавливать, подготовить valmistaa (järjestää) устраивать, устроить valmistaa (oppilaitoksesta) подготавливать, подготовить, выпускать, выпустить valmistaa (ruokaa) готовить, приготовить, стряпать valmistaa (tuottaa) выделывать, выделать

  Финско-русский словарь > muodostaa

 • 11 muodostaa, valmistaa

  делать valmistaa taikinasta palloja делать из теста шарики ~, koota составлять ~ lause составить фразу ~ создавать, формировать ~ hallitus формировать правительство ~, synnyttää, olla osallisena образовывать ~ yhdisteitä образовывать соединения ~, muuttaa toisenlaiseksi преобразовывать ~ составлять, создавать ~ mielipide, ~ käsitys составить мнение, составить представление (о чем-л.) ~ (pysyvästä tilasta) образовывать, составлять joki ~ mutkia река образует извилины hän ~ poikkeuksen он составляет исключение

  Финско-русский словарь > muodostaa, valmistaa

 • 12 kartoittaa

  2) набрасывать, делать набросок, намечать, наметить, делать наметки (разг.)
  3) обрисовывать, обрисовать
  4) осветить обстановку, прояснить обстановку
  5) оценивать, оценить
  6) очерчивать, очертить
  7) снабжать гербовыми марками, приклеивать гербовую марку, приклеить гербовую марку
  10) чертить план местности, составлять карту местности

  Suomi-venäjä sanakirja > kartoittaa

 • 13 eritellä

  yks.nom. eritellä; yks.gen. erittelen; yks.part. eritteli; yks.ill. erittelisi; mon.gen. eritelköön; mon.part. eritellyt; mon.ill. eriteltiineritellä делить по категориям, делить на категории, разделить по категориям, распределить по категориям, распределять по категориям eritellä специфицировать, делать спецификацию, составлять спецификацию (ком., техн.)

  eritellä osiin разделять на составные части, разделить на составные части, разбивать на составные части, разбить на составные части

  отделять, отделить ~ отбирать, отобрать ~ (myös lääk.) выделять, выделить (также мед.) ~ делить по категориям, делить на категории, разделить по категориям, распределить по категориям, распределять по категориям, классифицировать ~ специфицировать, делать спецификацию, составлять спецификацию (ком., техн.) ~ группировать, сгруппировать, объединять в группы, объединить в группы, разбивать на группы, разбить на группы ~ сортировать, рассортировать

  Финско-русский словарь > eritellä

 • 14 muodostella

  yks.nom. muodostella; yks.gen. muodostelen; yks.part. muodosteli; yks.ill. muodostelisi; mon.gen. muodostelkoon; mon.part. muodostellut; mon.ill. muodosteltiinmuodostella делать, составлять muodostella образовывать, создавать, формировать muodostella, muuttaa преобразовывать, переделывать, перерабатывать

  делать, составлять ~ образовывать, создавать, формировать ~ преобразовывать, переделывать, перерабатывать

  Финско-русский словарь > muodostella

 • 15 pöytäkirjata


  yks.nom. pöytäkirjata; yks.gen. pöytäkirjaan; yks.part. pöytäkirjasi; yks.ill. pöytäkirjaisi; mon.gen. pöytäkirjatkoon; mon.part. pöytäkirjannut; mon.ill. pöytäkirjattiinpöytäkirjata протоколировать, запротоколировать, составить протокол, составлять протокол

  протоколировать, запротоколировать, составить протокол, составлять протокол

  Финско-русский словарь > pöytäkirjata

 • 16 sommitella

  yks.nom. sommitella; yks.gen. sommittelen; yks.part. sommitteli; yks.ill. sommittelisi; mon.gen. sommitelkoon; mon.part. sommitellut; mon.ill. sommiteltiinsommitella составлять, собирать, компоновать sommitella (hahmotella) набрасывать, делать наброски

  составлять, собирать, компоновать ~ конструировать ~ набрасывать, делать наброски ~ планировать, проектировать

  Финско-русский словарь > sommitella

 • 17 taulukoida


  yks.nom. taulukoida; yks.gen. taulukoin; yks.part. taulukoi; yks.ill. taulukoisi; mon.gen. taulukoikoon; mon.part. taulukoinut; mon.ill. taulukoitiintaulukoida составлять таблицу

  составлять таблицу

  Финско-русский словарь > taulukoida

 • 18 tehdä

  tehdä bänksit (slg), lopettaa seurustelu разбежаться (разг.), прекратить общение, жопа об жопу и в разные стороны (груб.)

  tehdä, laatia составлять, составить tehdä, menetellä делать, сделать, поступать, поступить tehdä, suorittaa выполнять, выполнить, совершать, совершить, производить, произвести tehdä выработать, вырабатывать tehdä делать, сделать tehdä делать, сделать tehdä заключать, заключить tehdä производить tehdä совершать, совершить tehdä, valmistaa изготовлять, изготавливать, изготовить, производить, произвести

  tehdä ajelu проехаться, прокатиться

  tehdä bänksit (slg), lopettaa seurustelu разбежаться (разг.), прекратить общение, жопа об жопу и в разные стороны (груб.)

  tehdä emämunaus (ark) оскандалиться, оконфузиться

  tehdä (jtak) henkilökohtaisista vaikuttimista делать (что-л.) из личных побуждений

  tehdä jk mahdolliseksi сделать что-л возможным

  tehdä jtak. tyhmyyttään сделать (что-л.) по глупости

  tehdä kauppaa торговать, продавать

  tehdä koeosto совершить пробную закупку, осуществить пробную закупку, совершать пробную закупку, осуществлять пробную закупку, сделать пробную закупку, делать пробную закупку

  tehdä laivanselvitys декларировать судно, отдекларировать судно, провести декларирование судна, проводить декларирование судна, осуществить декларирование судна, осуществлять декларирование судна

  tehdä matka yhtenä yökautena проделать путь за одну ночь

  tehdä miehen työ поступить как мужчина

  tehdä (jssak) mielessä делать с целью

  tehdä onnelliseksi осчастливить

  tehdä pahaa jklle приносить зло (кому-л.), причинять зло (кому-л.), доставлять неприятности (кому-л.)

  tehdä pilkkoja puihin сделать зарубки на деревьях, делать зарубки на деревьях, сделать затесы на деревьях, делать затесы на деревьях

  tehdä pilloja напустить порчу

  tehdä pomintoja делать выборки

  tehdä pöytäkirja актировать

  tehdä rauhantunnusteluja искать возможности для заключения мира

  tehdä siirtomerkintä делать передаточную надпись, сделать передаточную надпись, индоссировать, жирировать

  tehdä suuri numero (jstak) поднять шумиху (вокруг чего-л.)

  tehdä tuttavuutta (jkn) kanssa познакомиться (с кем-л.)

  tehdä tyhjäksi свести к нулю

  tehdä tyhjäksi (jkn) aikeet сорвать (чьи-л.) планы, нарушить (чьи-л.) планы

  tehdä työnään иметь постоянное занятие

  tehdä työt korttipelissä тасовать и сдавать

  tehdä työtä käskettyä делать, что велят

  tehdä töitä urakalla работать сдельно, работать на подрядных (сдельных) условиях

  tehdä voitavansa сделать все возможное

  tehdä yleistyksiä делать обобщения

  tehdä jtak. tyhmyyttään сделать (что-л.) по глупости

  делать, сделать, изготовлять, изготавливать, изготовить, производить, произвести ~ сделать, делать, выполнять, выполнить ~ сделать, делать, совершать, совершить, производить, произвести ~ сделать, делать, поступать, поступить ~ составлять, составить

  Финско-русский словарь > tehdä

 • 19 toimittaa

  yks.nom. toimittaa; yks.gen. toimitan; yks.part. toimitti; yks.ill. toimittaisi; mon.gen. toimittakoon; mon.part. toimittanut; mon.ill. toimitettiintoimittaa, saattaa tietoon сообщать, сообщить

  toimittaa, hankkia доставлять, доставить, поставлять, поставить, устраивать, устроить toimittaa, julkaista издавать, издать toimittaa, lähettää отправлять, отправить, посылать, послать toimittaa, saattaa tietoon сообщать, сообщить toimittaa, suorittaa сделать, выполнять, выполнить, исполнять, исполнить toimittaa доставлять, доставить, поставлять, поставить toimittaa издавать, издать toimittaa осуществлять поставки, заниматься поставками, поставлять toimittaa отправлять, отправить, посылать, послать toimittaa отредактировать, редактировать toimittaa препровождать, препроводить toimittaa производить, произвести, совершать, совершить, проводить, провести toimittaa сделать, выполнять, выполнить, исполнять, исполнить toimittaa сообщать, сообщить toimittaa составлять, составить toimittaa стоит, следует toimittaa устраивать, устроить toimittaa экспедировать toimittaa (esim. lehteä) отредактировать, редактировать toimittaa (kannattaa) стоит, следует toimittaa (panna toimeen, suorittaa) производить, произвести, совершать, совершить, проводить, провести

  toimittaa nopealla toimitusajalla поставлять в сжатые сроки, осуществить поставку в сжатые сроки, поставить в сжатые сроки, поставить в ограниченные сроки

  toimittaa oikea tavara oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan доставить нужный товар в нужное время и в нужное место (один из принципов логистики)

  toimittaa tilaus выполнить заказ, исполнить заказ toimittaa tilaus доставить заказ (напр.: на дом)

  toimittaa täydennys допоставить (товар), осуществить допоставку, произвести допоставку, сделать допоставку

  сделать, выполнять, выполнить, исполнять, исполнить ~ производить, произвести, совершать, совершить, проводить, провести ~ стоит, следует ~ доставлять, доставить, поставлять, поставить, устраивать, устроить ~ доставлять, доставить ~ отправлять, отправить, посылать, послать ~ препровождать, препроводить ~ отредактировать, редактировать ~ издавать, издать ~ составлять, составить ~ сообщать, сообщить

  Финско-русский словарь > toimittaa

 • 20 laatia

  2) сделать заказ, разместить заказ
  3) составить заказ, подготовить заказ
  4) составить рекламационный акт, подготовить рекламационный акт, составить рекламацию, подготовить рекламацию
  5) составлять смету, составить смету
  6) составлять, составить
  * * *
  составля́ть, разраба́тывать, выраба́тывать

  laatia ohjelma — разрабо́тать програ́мму

  Suomi-venäjä sanakirja > laatia

См. также в других словарях:

 • СОСТАВЛЯТЬ — СОСТАВЛЯТЬ, составить что, снимать, ставить долой. Составь цветы с окна. | Ставить вместе, сдвигать, ставить одну вещь вплоть к другой. Составь два стола. | что с чем, соединять в одно, на(при)ставлять; нарубать, натачать, началивать и пр.… …   Толковый словарь Даля

 • составлять — См. писать, сочинять... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. составлять образ …   Словарь синонимов

 • составлять —     СОСТАВЛЯТЬ/СОСТАВИТЬ     СОСТАВЛЯТЬ/СОСТАВИТЬ, компоновать/ скомпоновать, скомпоновывать/скомпоновать …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • СОСТАВЛЯТЬ — 1. СОСТАВЛЯТЬ1, составляю, составляешь. несовер. к составить1. «Превосходные комедии Фонвизина… составляют только блестящий эпизод, предвещающий появление русской прозы и русской комедии.» Чернышевский. 2. СОСТАВЛЯТЬ2, составляю, составляешь.… …   Толковый словарь Ушакова

 • СОСТАВЛЯТЬ — 1. СОСТАВЛЯТЬ1, составляю, составляешь. несовер. к составить1. «Превосходные комедии Фонвизина… составляют только блестящий эпизод, предвещающий появление русской прозы и русской комедии.» Чернышевский. 2. СОСТАВЛЯТЬ2, составляю, составляешь.… …   Толковый словарь Ушакова

 • составлять — СОСТАВИТЬ, влю, вишь; вленный; сов., что. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • составлять — (не) составить большого труда • оценка, соответствие (не) составить большого труда • существование / создание (не) составить труда • оценка, соответствие (не) составлять большого труда • оценка, соответствие (не) составлять особого труда •… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • Составлять — несов. перех. 1. Складывать, соединять, скреплять вместе отдельные части чего либо. отт. Соединяя отдельные части, получать, образовывать что либо целое. отт. Соединяя, смешивая какие либо вещества, получать нужное соединение, смесь, раствор. отт …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • составлять — глаг., нсв., употр. часто Морфология: я составляю, ты составляешь, он/она/оно составляет, мы составляем, вы составляете, они составляют, составляй, составляйте, составлял, составляла, составляло, составляли, составляющий, составляемый,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • составлять контраст — представлять контраст, выделяться на фоне, контрастировать, представлять противоположность, быть противоположностью, составлять противоположность Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • составлять коллекцию — собирать, коллекционировать, собирать коллекцию Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»