Перевод: с белорусского на русский

с русского на белорусский

Калюга

 • 1 калюга

  lat. colewga
  рытвина, колдобина, выбоина, лужа
  * * *
  абл. рытвина; лужа
  * * *
  калюга, калюжына ж.
  выбоина от колес, глубокая колея

  Беларуска-расейскі слоўнік > калюга

 • 2 калюжына

  абл. рытвина; лужа
  * * *
  калюга, калюжына ж.
  выбоина от колес, глубокая колея

  Беларуска-расейскі слоўнік > калюжына

 • 3 рэзгіны

  рэзгіны, -гін, адз. няма.
  Приспособление в виде верёвочной сетки на деревянных дугах для переноски сена, соломы.
  Хлюпала пад нагамі, калі Марка ішоў у ток з рэзгінамі каровам трушанкі ўзяць. Калюга. Ён (дзядзька Антось) ішоў з гумна і нёс рэзгіны трасянкі. С.Александровіч. Алесь зачыніў адрыну, ускінуў на плечы рэзгіны з сенам і паволі пайшоў да конскага хлява. Чарнышэвіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > рэзгіны

 • 4 прычыніцца

  прычыніцца зак.
  1. Послужить причиной.
  Можна сказаць з упэўненасцю, што гэта ён (Вялічка) першы прычыніўся да таго, што вобраз яе вырысоўваўся перад усімі, як незвычайны. Чорны.
  2. Оказаться причастным к чему-либо.
  Ён (Давыд) яшчэ перад вайной выпісваў «Нашу ніву» і хоць не вершам, але крыху прычыніўся да краснага пісьменства. Калюга. Разам з гэтым чалавекам прыйшла пагалоска, праўда ці чутка, нібыта прычыніўся ён да паўстання матросаў недзе на Чорным моры. Лужанін.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > прычыніцца

 • 5 зазубень

  зазубень, -бня м. абл.
  Рыболовный крючок.
  Ды дзе там будзе брацца што на яго зазубень, калі Вінцэнты часта не толькі пра рыбу, але і пра чарвяка забываўся. Калюга.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > зазубень

 • 6 блазнаваць

  блазнаваць незак., разм.
  Дурачиться, делать глупости, неудачно шутить.
  Скрозь зямель бы трэ было Зэнку праваліцца, каб не было ў бацькавым прабіранні прыемнага, што Зэнка не маленькі ўжо й дзе гэта відана такому хлопцу ды так блазнаваць! Калюга. Ды тут убачыла, як раптам змяніўся гэты вясёлы чалавек, знікла яго гарэзлівасць, жаданне блазнаваць... Шамякін. На месцы засталіся толькі Дзяніс Зазыба, якому непрыемна стала, што дарослыя раптам ледзь не пачалі блазнаваць, ды яшчэ Раманаў татарын Рахім. Чыгрынаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > блазнаваць

 • 7 стальмашня

  стальмашня, -і ж. разм.
  Мастерская колёсника.
  От ён (Змышлевіч) тады ў стальмашні і налажыўся гэблік у руках трымаць, з пілкаю ды з долатам як абыходзіцца, сёе-тое ў паяздзе паправіць мог. Калюга. Я часта прыбягаў у стальмашню да бежанца, пазіраў на яго рукі... Бялевіч. Мы з ім (Лёвачкам) пасябравалі і ўвесь час праводзілі то ў лесе, які быў недалёка, то ў садку, забаўляліся пад паветкай, дзе была бацькава стальмашня. Кухараў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > стальмашня

 • 8 скалка

  скалка, -і ж.
  Капля жира на поверхности воды или жидкой еды.
  Не давялося яму, беднаму (Трахіму), і разу глытнуць. А такая была на погляд капуста смачная, харошая, з бліскучымі скалкамі. Калюга. Кастусёвы абеды ўсім прыйшліся па густу: і крупнік густы, скалкі плаваюць, і дабаўка ёсць. С.Александровіч. Абмакне (гаспадар) крышан хлеба ў крупнік ці ў капусту са скалкамі, ці ў іншае што, аднясе пад самы парог, хлеба пакладзе каля чарапка... Янкоўскі.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > скалка

 • 9 паншчына

  паншчына, -ы ж. разм.
  Крепостное право.
  Дзеялася тое даўно, яшчэ за паншчынай. Гарэцкі. Але вось бяда - мае ён (Яська) зямлі дужавата: цэлую паўвалоку. Колькі падзялілі, як паншчыну скасавалі, толькі і цяпер у іх ёсць. Калюга. Каты былі бедныя, казалі, што яшчэ за паншчынаю ў іхняга прадзеда, бо ленаваўся рабіць, пан адабраў палавіну надзелу. Адамчык.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > паншчына

 • 10 скарач

  скарач, -а м. абл.
  Полотенце с длинной бахромой.
  Следам за мужыком адчыняе дзверы і гаспадыня ў падранай шарачковай куртцы і падпяразаная скарачом з махрамі. Калюга. Ды аблавухіх панічоў давай шалёстаць скарачом. Крапіва. Я з дзядзькам Рыгорам сядзелі пры ім (Ячэні) па чарзе, мачылі ў халоднай вадзе скарач і клалі яму на галаву, часта давалі піць. Якімовіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > скарач

 • 11 паўтраця

  паўтраця, ліч., нескл. Два с половиной.
  І бацька яго (Кубраковіча) знаўся з папамі ды дзякамі; быў п'яніца і піў з імі, пакуль было за што, а як звёўся з капытоў далоў, то пайшоў у званары за паўтраця рубля на месяц... Гарэцкі. Падыспад, у сядзенне ўкінулі пшонкай пытляванай мукі паўтраця пуда. Калюга.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > паўтраця

 • 12 прычолак

  прычолак, -лка м. абл.
  Усечённый сверху скат четырёхскатной крыши.
  - То заходзьце онь у гэну хату з прычолкамі, - праз дым паказалі Зубрыцкаму асядласць баркаўскога багатыра. Калюга. Запечны абібок - наш кот Цімох - знайшоў ужо сухое месца на прычолку страхі і шчасліва мурлыча пад промнямі ласкавага сонца. Брыль. Прыгарадная, невялікая, з хораша памаляванымі частаколамі і прычолкамі, і аканіцамі вёска. Янкоўскі.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > прычолак

 • 13 адхланне

  адхланне, -я н.
  Короткое облегчение от тяжёлого, продолжительного труда.
  Вечарамі йзноў не было ёй адхлання: то сходы, то паседжанні. Калюга. Паўпіналася, адале падумала: трэба ж чалавеку нейкае адхланне, нечым забыцца, а спектаклем усцешыць няшчасных пакутнікаў. Грахоўскі. Ні спачыну няма, ні адхлання ад вяковае крыўды, пакуты... Дзяргай.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > адхланне

 • 14 разлягацца

  разлягацца незак.
  Наполняться громкими звуками.
  На вуліцы ж што робіцца? Ад песень яна разлягаецца. Жартаў у меру і зверх яе. Калюга. Спалі (ваенныя) дзень да вечара, спалі ноч - храплі без аддухі, аж хлеў разлягаўся... Пташнікаў. Не раз браты браліся загрудкі, а іх жонкі - зачубкі, і хата аж разлягалася ад сваркі. Сабаленка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > разлягацца

 • 15 ваўкаўня

  ваўкаўня, -і ж. разм.
  Ловчее сооружение для волков.
  Ды калі свой (куток) па ордэры завядзецца, у ім, не сагрэтым пакаленнямі, пуста і няўтульна, як у ваўкаўні. Калюга. Наглядчык, мусіць, так і не зразумеў, што ў самыя моцныя маразы, калі цэля выстывала, як ваўкаўня, такія гімнастычныя практыкаванні сагравалі і памагалі хутчэй заснуць. Сіпакоў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > ваўкаўня

 • 16 звяга

  звяга, -і ж. разм.
  1. Надоедливый лай собаки.
  Кій дарожны выразаецца з дрэва, якое не баіцца марозу, не захлынаецца ў завею, не хмялее ад траў нецвярозых і не ўцякае ад сабачай звягі. Танк.
  2. Назойливое приставание с просьбами, упреками, уговорами.
  Немаведама, якому цярпліваму трэба быць чалавеку, каб жаночую звягу ціхенька слухаць. Калюга. І ён (Іван), не звяртаючы ўвагі на тую матчыну звягу, і праўда цешыўся жонкаю: і прыгожая, і спявала, і скакала, і зрабіць усё ўмела, за што ні бралася. Васілевіч. Зося не пакрыўдзілася і не зазлавала на бурклівага свёкра. І не таму, што не апякла яго горкая звяга... Далідовіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > звяга

 • 17 трунак

  трунак, -нку м. абл.
  Алкогольный напиток.
  І калі ўдаецца яму (ксяндзу Пацяйкоўскаму) які-небудзь надзвычай трапны сказ, зварот, ён паўтарае яго ўголас, і тады адступае ад манаскага статута і выпівае шкалік французскага трунка. Колас. Вось прыносяць пачастункі - рознай ежы, розных трункаў. Бядуля. Сказана, каб не толькі самому гэтага трунку і ў зуб не браць, але яшчэ партыйнаму чалавеку высвятляць патрэбна такіх элементаў, што гоняць. Калюга.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > трунак

 • 18 прысвятак

  прысвятак, -тка м. разм.
  1. Канун праздника.
  Якраз прыпала так, што Кастрычніцкае свята было ў нядзелю, а субота стала прысвяткам. Дубоўка.
  2. Небольшой праздник.
  Кожны прысвятак ці свята людзей поўна наша хата. Крапіва. Проста не збыць было без работы доўгіх піліпаўскіў вечароў у святы ды ў прысвяткі. Калюга.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > прысвятак

 • 19 кастравы

  кастравы, -ая, -ае. Содержащий костру.
  А за імі (хмарамі) услед цягнулася зрэб'е, камякамі накіданае кастравае пачассе. Калюга. Бедны хлопец Кастусь, што каленьмі свяціў у апратцы кастравай, выспеў коласам буйным... Лужанін. Пад пальцамі чуваць суравы, кастравы кужаль. Пташнікаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > кастравы

 • 20 пылок

  пылок, -лку м.
  Лёгкая, негустая пыль.
  У куточках Алесевых вуснаў, з-за паднятага, прыцярушанага снежным пылком каўняра, здавалася, кожны момант гатова была зайграць усмешка. Мележ. І гэтага было даволі, каб пылок замітусіўся ў самых блытаных кірунках, каб зусім непрадбачаныя ў ім з'явіліся віры. Калюга....Іржэ гудок, працуюць шасцяронкі, і ходзіць нюхаць ён (Жмінда) мучны пылок, мучны пылок прыносіць ён да жонкі на ганарыстай барадзе. Русецкі.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > пылок

См. также в других словарях:

 • Калюга — топоним: Беларусь Калюга посёлок, Бобовнянский сельсовет, Копыльский район, Минская область Калюга деревня, Комсомольский сельсовет, Копыльский район, Минская область Калюга деревня, Плещеницкий сельсовет, Логойский район, Минская область Калюга… …   Википедия

 • КАЛЮГА — (сев. дон.) потоки дождевой воды …   Казачий словарь-справочник

 • калюга — ги, ж. Рс. Нечистота (до кал), фекалії …   Словник лемківскої говірки

 • Список малых населённых пунктов Минской области — …   Википедия

 • Калюгин — КАЛЮЖИН КАЛЮЖНЫЙ Возможная основа фамилии калюга, что значит мелкое озеро, лужа, наполненная водой яма , но какова связь между фамилией и таким значением неясно. (Н) У Даля калюга, калюжа лужа, мочажина, стоячая вода. (Источник: «Словарь русских… …   Русские фамилии

 • Калюжин — КАЛЮГИН КАЛЮЖИН КАЛЮЖНЫЙ Возможная основа фамилии калюга, что значит мелкое озеро, лужа, наполненная водой яма , но какова связь между фамилией и таким значением неясно. (Н) У Даля калюга, калюжа лужа, мочажина, стоячая вода. (Источник: «Словарь… …   Русские фамилии

 • Калюжный — КАЛЮГИН КАЛЮЖИН КАЛЮЖНЫЙ Возможная основа фамилии калюга, что значит мелкое озеро, лужа, наполненная водой яма , но какова связь между фамилией и таким значением неясно. (Н) У Даля калюга, калюжа лужа, мочажина, стоячая вода. (Источник: «Словарь… …   Русские фамилии

 • Богушевичский сельсовет — Богушевичский сельский Совет Страна Беларусь Статус Сельский Совет Входит в Березинский район Включает …   Википедия

 • Логойский район Минской области — Логойский район Лагойскі раён Герб Страна …   Википедия

 • Гмина Жабно — Gmina Żabno Герб Страна:  Польша Повят:  Тарнувский повят Глава:  Станислав Кусёр (2006) Площадь:  104,82 км² …   Википедия

 • 99-я гвардейская стрелковая дивизия — Награды …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»