Перевод: с белорусского на русский

с русского на белорусский

Дубоўка

 • 1 кляніна

  кляніна, -ы ж. разм.
  1. Отдельное дерево клёна.
  Можа, дзед старой рукою настругаў яловых планак, кляніну па-над ракою высек скрыпцы на рабрыны? Дубоўка. Сам Донька, пільна аглядаючы засохлы ствол даволі таўстое кляніны, быў так заняты, што нават не заўважыў, калі мы абкружылі яго. Броўка.
  2. Древесина клена.
  Цікаўны наш набраў галля, за садам разлажыў агеньчык. Сядзіць на камені аддаль, стругае з кляніны ражэнчык. Дубоўка. Чытаючы, (Петэр) чуў, як спрытна ходзіць нож Лайзінса па кляніне. Броўка. Кавалак кляніны заставаўся з леташняга. Усохла, улежалася. Лужанін.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > кляніна

 • 2 саета

  саета (сает) саета, -ы ж. сает, -а м.
  Тонкое высококачественное сукно.
  На вяселле-разгул наплыло, як на сход, госці знатных зусюль, на паўсвету, гэткай гучнай бяседы не помніў народ, гэткіх скарбаў, брыльянтаў, саетаў. Купала. Праз ноч адну на цэлы свет цудоўны шые ён (мароз) сает. Дубоўка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > саета

 • 3 сает

  саета (сает) саета, -ы ж. сает, -а м.
  Тонкое высококачественное сукно.
  На вяселле-разгул наплыло, як на сход, госці знатных зусюль, на паўсвету, гэткай гучнай бяседы не помніў народ, гэткіх скарбаў, брыльянтаў, саетаў. Купала. Праз ноч адну на цэлы свет цудоўны шые ён (мароз) сает. Дубоўка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > сает

 • 4 фундуш

  фундуш, -а м., уст. Щедрое пожертвование на нужды церкви или костёла.
  Расце малы, растуць выдаткі: на кляштар фундуш, на ксяндзоў. Дубоўка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > фундуш

 • 5 жыгучка

  жыгучка, -і ж. разм.
  Жгучая крапива.
  Кладзе тата нас па чарзе на лаву. Набірае ў дзве рукі цэлы вехаць жыгучкі і пачынае ад галавы да пятак націраць ёю. Дубоўка. Знікаюць у пад'ездзе зялёная крапіўка, вясёлая жыгучка з сівою лебядой. Барадулін.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > жыгучка

 • 6 усцяж

  усцяж, прысл. абл.
  На всём пространстве, во всех направлениях.
  Гляньце толькі на гэны калінавы куст - ён вяночкамі ўсцяж ператканы. Дубоўка....Блішчэў і выганчык, раней стаптаны гусямі, авечкамі, свіннямі, а цяпер усцяж зарослы. Карамазаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > усцяж

 • 7 прысвятак

  прысвятак, -тка м. разм.
  1. Канун праздника.
  Якраз прыпала так, што Кастрычніцкае свята было ў нядзелю, а субота стала прысвяткам. Дубоўка.
  2. Небольшой праздник.
  Кожны прысвятак ці свята людзей поўна наша хата. Крапіва. Проста не збыць было без работы доўгіх піліпаўскіў вечароў у святы ды ў прысвяткі. Калюга.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > прысвятак

 • 8 дзедзіч

  дзедзіч (дзедзіц), -а м.
  Наследник дедовского имения, поместья, двора; владелец имения, полученного в наследство от предков.
  А ён, магнат насупроць мяне, дзедзіч, старога каптана пашкадаваў мне, брату роднаму, каб яму бог здароўя пашкадаваў. Чорны. Дзедзічы няўдзячнай самай спадчыны і ўдзельнікі вось гэтых дзён, - мы эпоху хараством адзначылі, мы адзначылі эпоху хараством. Дубоўка. Бо што і як адкажаш на справядліва-суровае, нават бязлітаснае пытанне: чаму ты зазнаўся, таварыш, і ходзіш па нашым свеце, як колішні дзедзіц... Брыль.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > дзедзіч

 • 9 дзедзіц

  дзедзіч (дзедзіц), -а м.
  Наследник дедовского имения, поместья, двора; владелец имения, полученного в наследство от предков.
  А ён, магнат насупроць мяне, дзедзіч, старога каптана пашкадаваў мне, брату роднаму, каб яму бог здароўя пашкадаваў. Чорны. Дзедзічы няўдзячнай самай спадчыны і ўдзельнікі вось гэтых дзён, - мы эпоху хараством адзначылі, мы адзначылі эпоху хараством. Дубоўка. Бо што і як адкажаш на справядліва-суровае, нават бязлітаснае пытанне: чаму ты зазнаўся, таварыш, і ходзіш па нашым свеце, як колішні дзедзіц... Брыль.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > дзедзіц

 • 10 угодкі

  угодкі, -дак і -дкаў, адз. няма. Годовщина со дня смерти; мероприятия, связанные с этой датой.
  Пасля угодак - зноў музыка, ізноў у замку пышны баль. Дубоўка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > угодкі

 • 11 корч

  корч, карча м.
  1. Вывернутый из земли с корнями пень.
  Павольна тубылец ідзе праз тайгу і сочыць, дзе собаль у корч мільгануў, шукае, дзе ходзіць-лятае касач. Дубоўка. Пісьменнік выварочваў і пілаваў карчы, прычым рабіў гэта з вялікім задавальненнем. Лужанін.
  2. абл. Куст картофеля, лука и др., вывернутый из земли.
  А восень - выццё малатарні, хмары пылу, ад якіх душыць усярэдзіне, доўгія рады карчоў бульбы, падкапаных жалезняком Яўхіма ці старога Глушака... Мележ. Не, пакуль тое капаць, маці падкопвала - разграбала рукамі зямлю пад карчамі, выбірала самыя вялікія бульбіны, а астатнія, меншыя, прыгортвала зноў зямлёю... Сачанка. Старая жанчына збірае ў прыпол бульбіны. Бярэ вывернуты з зямлі корч, атрасае і падбірае дробную, нібы гарох, бульбачку. Карамазаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > корч

 • 12 цымус

  цымус, -у м., разм.
  Самое важное, самое существенное, суть чего-либо.
  Наўкол паперы той гара, і, пэўна, цымусу ў ёй многа: уважліва ў яе баран глядзеў, задраўшы ўгору рогі. Дубоўка. Важна тут сама карціна, у ёй увесь цымус. Каваль.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > цымус

 • 13 пазалетась

  пазалетась прысл.
  Два года тому назад, в позапрошлом году.
  Пазалетась у ліпені, калі ў інстытутах пачаўся новы прыём студэнтаў, у кватэру маю, на пяты паверх аднаго з пасляваенных дамоў, прыйшла незвычайная госця. Брыль. На дзесятку маладых дрэў яшчэ пазалетась былі прышчэплены галінкі ігрушыны. Дубоўка. Цяўлік яшчэ да вайны хадзіў у чацвёрты клас і зноў пайшоў у чацвёрты, калі пазалетась адкрылася школа. Стральцоў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > пазалетась

 • 14 акавіта

  акавіта, -ы ж.
  1. уст. Водка, настоянная на кореньях.
  Ну і намардаваўся я з гэтым праведнікам! Ніяк не мог яго спакусіць золатам, тытунём, акавітай, прысмакамі, каралеўскай уладай і папскай ціярай, вечнай маладосцю і несмяротнасцю. Танк. Тут студня знакамітая і ўсім вада да смаку, ды болей акавітаю мы праганяем смагу. Барадулін.
  2. перан., паэт. Волшебный животворный напиток, дающий красоту и молодость.
  Вячорная цьмянасць твая, красавік, мой дух акавітаю поіць. Глебка. Табе не даў я рыфмы мілагучнай, ідзі мой твор, кунегай апавіты. Цябе без рыфмы думка добра лучыць, шукаючы для духа акавіты. Дубоўка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > акавіта

 • 15 шаты

  шаты, -аў, адз. няма. Дорогая пышная одежда.
  Шаты паўсюды нядзельныя, ў песнях вялікдзень чуваці, згінула доля бясцэльная, сонца над хатай і ў хаце. Купала. Як да шлюбу выпраўлялі, залатыя ўздзелі шаты. З дыяментаў даў каралі бацька, засмучоны стратай. Дубоўка. Пратканыя золатам шаты сплываюць раскошна па тонкіх, стрункіх палачанках, красою багатых. Геніюш.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > шаты

 • 16 заняпасці

  заняпасці зак.
  1. Прийти в упадок.
  Тут жылі тыя заможнікі, што выселіліся з Клінкоў. Праўда, значная частка іх зямлі была прырэзана да калгаса, і цяпер яны трохі заняпалі. Колас. Перад вайной манастыр заняпаў, але ліпеў неяк... Хадкевіч.
  2. Потерять здоровье, стать слабым, болезненным.
  Як-ніяк, лясное чыстае паветра і фітанцыды не ўкарачаюць веку, не дазваляюць так занепадаць без часу людзям, як, нераўнуючы, калісьці было ў качагарках на параходах. Дубоўка. Моцна жонка заняпала, падкасіла яе хвор. Колас.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > заняпасці

 • 17 збочыць

  збочыць зак.
  Отклониться в сторону, меняя направление движения.
  Падумаць толькі! Волата такога яна вядзе, кіруе ім, як хоча! А ён ідзе загаданай дарогай, на цалю нават не пасмее збочыць. Дубоўка. Не было ў ім (Башлыкове) яснасці і тады, калі ўжо збочыў на загуменную дарогу. Мележ.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > збочыць

 • 18 шуфляваць

  шуфляваць незак.
  Сгребать, ссыпать, пересыпать что-либо совковой лопатой.
  Кожны дзень, ідучы на работу, яны не ведалі, што прыйдзецца сёння рабіць: па апілкі паедуць, дошкі будуць згружаць з платформаў, вазіць тачкамі ў падвалы шкляны друз, шуфляваць вугаль у ваганеткі. Брыль. Вазі толькі збожжа на гумны, шуфлюй для бялейшага хлеба. Дубоўка. Іх было двое рослых, трэці - нізенькі, у даўгадзюбай кепцы - шуфляваў, сыпаў бліжай да праходу раструшчаную соль. Адамчык.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > шуфляваць

См. также в других словарях:

 • дубо́вый — дубовый …   Русское словесное ударение

 • Дубо-Осокоровка (Синельниковский район) — Село Дубо Осокоровка укр. Дубо Осокорівка Страна УкраинаУкраина …   Википедия

 • дубо́к — бка, м. 1. уменьш. ласк. к дуб (в 1 знач.); молодой дуб. 2. обл. То же, что дуб (в 3 знач.). Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Паустовский, Черное море …   Малый академический словарь

 • дубо́вый — ая, ое. 1. прил. к дуб (в 1 знач.). Дубовая роща. Дубовый лист. □ Дерсу шел по долине среди дубового редколесья. Арсеньев, Дерсу Узала. || Сделанный из дуба. Дубовые двери. Дубовый стол. Дубовая клепка. □ Все было просто: пол дубовый, Два шкафа,… …   Малый академический словарь

 • Дубо-Осокорівка — іменник жіночого роду населений пункт в Україні …   Орфографічний словник української мови

 • дубо-осокорівський — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • дубовый — дубовый, дубовая, дубовое, дубовые, дубового, дубовой, дубового, дубовых, дубовому, дубовой, дубовому, дубовым, дубовый, дубовую, дубовое, дубовые, дубового, дубовую, дубовое, дубовых, дубовым, дубовой, дубовою, дубовым, дубовыми, дубовом,… …   Формы слов

 • дубочек — дубочек, дубочки, дубочка, дубочков, дубочку, дубочкам, дубочек, дубочки, дубочком, дубочками, дубочке, дубочках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • дубок — дубок, дубки, дубка, дубков, дубку, дубкам, дубок, дубки, дубком, дубками, дубке, дубках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • дубовая листовёртка — бабочка семейства листовёрток; вредитель дуба в Евразии и Северной Америке. Передние крылья ярко зелёные, задние  серые. Питается (гусеницы) почками и листьями. * * * ДУБОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА ДУБОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА, бабочка семейства листоверток;… …   Энциклопедический словарь

 • Дубовка Владимир Николаевич — (1900 1976), белорусский поэт. Сборник лирических стихов и поэм «Полесская рапсодия» (1961). Повести для детей, сказки. Перевёл на белорусский язык сочинения А. С. Пушкина, Дж. Байрона. * * * ДУБОВКА Владимир Николаевич ДУБОВКА Владимир… …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»