Перевод: с венгерского на русский

с русского на венгерский

vmi

 • 1 adó

  egyenes \adó
  налог прямой \adó
  * * *
  формы: adója, adók, adót

  jövedéki adó — акци́зный сбор, vállalkozói adó предпринима́тельский нало́г

  adót kivetni v-re — облага́ть/-ложи́ть нало́гом кого-что

  2) радиоста́нция ж
  * * *
  +1 I
  mn. 1. (по)дающий;

  a várat az ellenség kezére \adó árulok — предатели, предавшие крепость в руки врага;

  lányát férjhez \adó anya — мать, выдающая дочь замуж; átv. a segítségért hálát \adó lakosság — население, благодарное за помощь; a szakértő véleményére sokat \adó bizottság — комиссия, дорожащая мнением эксперта;

  2.

  férjhez \adó lány — девушка на выданье;

  II

  fn. [\adót, \adója, \adók] 1. (ajándékozó) — даритель h., (nő) дарительница;

  2.

  rád. (adóberendezés) csöves \adó — ламповый передатчик;

  kísérleti \adó — опытный передатчик; műsorszóró \adó — радиовещательный передатчик; rövidhullámú \adó — коротковолновый передатчик;

  3. rád. (adóállomás) радиостанция; радиовещательная станция;

  nagyteljesítményű \adó — мощная радиостанция;

  4.

  televíziós \adó — телевизионный центр; телецентр

  +2
  fn. [\adót, \adója, \adók] 1. налог; налоговый сбор; tört. дань, подать; (országos) тягло;

  pejor. (súlyos \adók} — поборы;

  egyenes/közvetlen \adó — прямой налог; fogyasztási \adó — акциз; forgalmi \adó — налог с оборота; helyi/községi \adó — местный налог; hozadéki \adó — подоходный налог; jövedelmi/kereseti \adó ( — прогрессивно-)подоходный налог; közvetett \adó — косвенный налог; vigalmi \adó — налог с увеселительных мероприятий; \adó alá esik — облагаться налогом; \adó alá eső — облагаемый; \adót behajt — взыскивать v. взимать налог; \adót kiró/kivet — обложить налогом; \adót leró (meg)fizet — уплачивать/уплатить налог; tőrt \adót szed (vkitől v. vmi után) — собирать подати (с кого-л., с чего-л.); собирать дань;

  2.

  átv. lerója a tisztelet \adóját vki, vmi iránt — отдать дань кому-л., чему-л.

  Magyar-orosz szótár > adó

 • 2 aggódni

  беспокоиться из-за
  * * *
  формы глагола: aggódik, aggódott, aggódjék/aggódjon
  v-ért, vki-vmi miatt беспоко́иться, трево́житься о ком-чём, за кого-что; опаса́ться за кого-что

  ne aggódj érte — не беспоко́йся за него́!

  Magyar-orosz szótár > aggódni

 • 3 akadály

  преграда помеха
  препятствие помеха
  * * *
  формы: akadálya, akadályok, akadályt
  препя́тствие с, прегра́да ж

  akadály(oka)t gördíteni vki-vmi elé — чини́ть препя́тствия кому-чему

  * * *
  [\akadályt, \akadálya, \akadályok] 1. (kat. is) препятствие, преграда;

  hajózási \akadály — препятствие судоходству;

  harckocsi elleni \akadály — противотанковое препятствие; mesterséges \akadály — искусственное препятствие; заграждение; természeti \akadály — естественная преграда; vízi \akadály — водная преграда;

  2. sp. препятствие, барьер;

  veszi az \akadályt — брать/ взять барьер;

  3. átv. препятствие, преграда; (nehézség) затруднение; (zavar) помеха; (fék) тормоз; (gátja vminek) плотина, vál., költ. препона, nép. зацепка, tréf. запятая;

  leküzdhetetlen \akadály — непреодолимое препятствие;

  váratlan \akadály — подводный камень; nép. заковыка, заковычка; számára nincsenek \akadályok — для него не существует затруднений; munkájuk legfőbb \akadály — а a helyhiány главным тормозом в их работе является теснота помещения; \akadályba ütközik — наталкиваться/натолкнуться на трудности/преграду; встречать/встретить препятствия; сталкиваться/столкнуться с препятствиями; упираться/упереться во что-л.; az \akadályt elhárítja/eltávolítja/kiküszöbli — устранять/устранить препятствие/помехи/затруднение; \akadályokat gördít vki, vmi elé v. vkinek, vminek az útjába — чинить v. ставить/поставить препятствия кому-л., чему-л.; ставить рогатки (на пути к) кому-л., чему-л.; создать помехи кому-л., чему-л.; вставлять палки, в колёса кому-л., чему-л.; \akadályt jelent — служить помехой; leküzd minden \akadályt — преодолевать/ преодолеть все препятствия/преграды; nem riad vissza semmiféle \akadálytól — не знает никаких преград; minden \akadály ellenére — минуя все преграды

  Magyar-orosz szótár > akadály

 • 4 alá

  * * *
  névutó
  отвечает на вопрос куда́? под кого-что

  nulla alá süllyedni — упа́сть ни́же нуля́

  * * *
  I
  nu. 1. под (подо) tárgye;

  tedd a ládát az asztal \alá — поставь ящик под стол;

  lefekszik, leül (egy) fa \alá — лечь, сесть под дерево; a kosár nem fér a dívány \alá — корзина не подойдёт под диван; a víz a szekrény \alá folyt — вода подтекла под шкаф;

  2.

  átv. lakat \alá dug — спрятать под замок;

  Poltava \alá, Moszkva \alá — под Полтаву, под Москву;

  3.

  vmi \alá esik, tartozik — подлежать чему-л.; подпадать подо что-л.;

  vmi \alá eső, tartozó — подлежащий чему-л.; ez büntetés \alá esik — это подлежит наказанию;

  II

  \alám, \alád, \alája stb.. — под меня, под тебя, под него (неё) stb..;

  III

  hat. fel s. \alá — взад и вперёд

  Magyar-orosz szótár > alá

 • 5 alkalmas

  годный для применения
  подходящий для применения
  * * *
  формы: alkalmasak, alkalmasat, alkalmasan
  1) vmire (при)го́дный; подходя́щий для чего; удо́бный ( о времени); как сказ. подходи́ть/-дойти́ для чего; годи́ться/пригоди́ться для чего

  ő erre igen alkalmas — он о́чень подхо́дит для э́того

  2) удо́бный ( о времени)

  alkalmas időben — в удо́бное вре́мя

  * * *
  [\alkalmasat, \alkalmasabb] 1. (megfelelő) (при)годный, подходящий; (igével) годиться;

  \alkalmas pillanat — подходящий/благоприйтный момент;

  kevéssé \alkalmas (pl. tankönyv) — малопригодный; (ez az ember) mindenre \alkalmas он на всё пригоден/ne'p. горазд; semmire sem \alkalmas — никуда не годится; feldolgozásra \alkalmas — поделочный; ez a darab előadásra igen \alkalmas — эта пьеса очень сценична; piacra nem \alkalmas — некоммерческий; katonai szolgálatra \alkalmas — годный к военной службе; ő nem \alkalmas erre a célra — он не подходит v. не годится для этой цели;

  2.

  (képes) \alkalmas vmire — способный к чему-л.;

  \alkalmassá tesz — приспособлять/приспособить; \alkalmassá lesz/válik — пригодиться, приспособляться/приспособиться;

  3.

  vkinek, vminek vmi \alkalmas — удобно кому-л., чему-л. + inf.

  Magyar-orosz szótár > alkalmas

 • 6 alkalom

  раз случай
  случай покрупнее
  * * *
  формы: alkalma, alkalmak, alkalmat
  слу́чай м, по́вод м

  vminek az alkalmából — по слу́чаю чего

  egy alkalmal — одна́жды

  ez alkalmal — на э́тот раз

  megragadni az alkalmat — по́льзоваться/воспо́льзоваться слу́чаем

  * * *
  [alkalmat, alkalma, alkalmak] случай; (lehetőség) возможность, повод;

  kedvező/szerencsés \alkalom — удобный случай; rég. оказия;

  kínálkozó \alkalom — представляющийся/подвернувшийся случай; ritka \alkalom — редкостный случай; ünnepélyes \alkalom — торжественный случай; váratlan v. nem remélt \alkalom — нечаянный случай; soha vissza nem térő \alkalom — никогда не повторимый сличай; ha \alkalom adódik — если представится случай/возможность; mihelyt \alkalom nyílik — как только появится подходящий случай; ha alkalma nyílik vmire — если ему представляется случай; если у него имеется возможность; többször volt alkalma találkozni vele — ему случалось встречаться с ней; többször volt alkalmam ott megfordulni — мне случалось бывать там; nem volt alkalmam vele beszélni — случая не было с ним поговорить; vmi alkalmából — по поводу v. по случаю чего-л.; üdvözölni vkit vminek az alkalmából — поздравлять кого-л. по случаю чего-л.; поздравлять кого-л. с чём-л.; üdvözlöm megérkezése alkalmából — с приездом!; ünnepélyes alkalmakkor — в торжественных случаях; az \alkalomra vár — искать случая; a kedvező \alkalomra vár — ждать удобного случая; szól. сидеть у моря и ждать погоды; a beszélgetést más \alkalomra halasztja — отложить разговор до другого случая; egy \alkalomra szóló jegy — разовой билет; alkalmat ad vkinek, vminek vmire — давать/дать повод кому-л., чему-л. для чего-л.; предоставлять/ предоставить возможность кому-л.; elszalasztja a kedvező/kínálkozó alkalmat — пропустить v. упустить удобный случай v. rég. оказию; keresi az alkalmat — искать случая; kihasználja az alkalmat — использовать случай; kiválasztja a kedvező alkalmat — выбрать v. улучить удобный случай; megragadja a kedvező alkalmat — уловить удобный случай; ухватиться за случай; üstökön ragadja az alkalmat — воспользоваться (благоприятным) случаем; не упустить случая; alkalmul szolgál — служить поводом; egy \alkalommal ( — один) раз; в один приём; adandó \alkalommal — при (удобном) случае; ez \alkalommal — на этот раз; rég. на сей раз; előző \alkalommal — в тот раз; egy másik \alkalommal — в другой раз; minden (egyes) \alkalommal — всякий раз; при всяком случае; még a múlt \alkalommal — еще в прошлый раз; több \alkalommal — несколько раз; él az \alkalommal — пользоваться случаем; vminek az alkalmával — по случаю чего-л.; e hadjárat alkalmával — в/при этом походе; közm. \alkalom szüli a tolvajt — где сборы, там и воры; плохо не клади, в грех не вводи

  Magyar-orosz szótár > alkalom

 • 7 áll

  * * *
  I áll
  формы: álla, állak, állat
  подборо́док м
  II állni
  формы глагола: állt/állott, álljon
  1) стоя́ть
  2) vhová, vmire встава́ть/встать, станови́ться/стать на что
  3) стоя́ть; безде́йствовать; не рабо́тать
  4) vmiből состоя́ть из чего
  5) vmiben заключа́ться, состоя́ть в чём
  6) vhogyan обстоя́ть
  7)

  jól állni — к лицу́ кому; хорошо́ сиде́ть на ком; идти́ кому-чему

  * * *
  +1
  ige. [\áll(ot)t, \álljon, \állna] 1. (vhol, vmin) стоять; держаться на ногах!;

  a ház a folyó partján \áll — дом стоит на берегу реки;

  \állni hagy vkit — заставлять/эаставить кого-л. стоить; vigyázzban \áll — стоять на вытяжку; alig \állt a lábán ( — он) с трудом держался на ногах; az oszlop nem \állt szilárdan és ledőlt — столб не устоял, повалился;

  2. (nem mozdul) стоить, бездействовать;

  megdermedve \áll — как вкопанный стоит;

  \állj! — стой! постой! стоп! biz. чур! (lónak) тпру!; kat. \állj, ki vagy? — стой! кто идёт? !!84)\állj"-jel/-jelzés стоп-сигнал;

  3. (nem működik) бездействовать; (nem halad) стоять;

  a gép \áll — машина бездействует;

  \áll — а munka работа стоит; az óra \áll — часы стоят;

  4. (vmeddig) стоять; (egy darabig) постоять; (meghatározott ideig) простаивать/простоять; (sokáig) застаиваться/застойться, настаиваться/настояться;

  meddig \áll a vonat ? — сколько времени стоит поезд? a vonat két órát \áll поезд простоит два часа;

  \áll egy darabig az ajtóban — постоять в дверях; a gép egész nap \állt — машина простояла целый день; a ló sokáig \állt egy helyben — конь застойлся;

  5.

  (gyümölcs) egy ideig \áll (hogy beérjen) — отлёживаться/отг лежаться, долёживать/долежать;

  mgazd. (gabona) túl sokáig \áll (és megromlik) — перестаивать/перестойть; \állni hagy (érlel, pl. bort, dohányt) — выдерживать/выдержать; (párolás, párolódás végett) настаивать/настойть; a befőzött teát \állni hagyja — настаивать чай;

  6. (vhová, vmire) становиться/стать v. вставать/ встать на что-л.;

  a szőnyegre \állt — он встал на ковёр;

  a parthoz \áll (hajó) — приплывать/приплыть к берегу; átv. vki mellé v. vkinek az jldalára \áll — становиться/стать на сторону кого-л.; брать чью-л. сторону; munkába \áll — поступать/поступить на работу;

  7.

  átv. (vhogyan) hogyan \állunk ezzel a kérdéssel? — как обстоит дело с этим вопросом? a dolog jól \áll дело обстоит благополучно;

  a dolog rosszul \áll — дело (обстоит) плохо; дело хромает на обе ноги; rosszul \áll az ügye — дело с ним обстоит скверно; hát így \áll a dolog!; hát így \állunk! — вот как обстоит дело! вот что!; ha így \állunk — в таком случае; akárhogy is \áll a helyzet — каково бы то ни было положение;

  8. (pl. tanulásban) успевать, учиться;

  jól \áll oroszból — он хорошо успевает по русскому языку v. в русском языке;

  közepesre/hármasra \áll számtanból — он учится по арифметике на тройку;

  9. (pl. ruhadarabok vkinek) идти (к лицу); быть к лицу; сидеть;

  ez a kalap jól \áll magának — эта шляпа вам (идёт) к лицу;

  jól \áll neki a fekete ruha — ей идёт чёрное; a ruha jól \áll — платье хорошо сидит;

  10. átv. (van, található) находиться, состойть, оказываться, быть;

  a helyzet magaslatán \áll — оказываться на высоте положения;

  megfigyelés alatt \áll — он находится под наблюдением; a minisztérium szolgálatában \áll — состойть на службе министерства; vmely mozgalom élén \áll — возглавлять/возглавить движение; vkinek a vezetése alatt \áll — возглавляться/возглавиться кем-л.; távol \áll vkitől vmi — быть далёким от чело-л.; кому-л. чужд (чужда, чуждо, чужды); ez távol \áll tőlem (számomra szokatlan, idegen) — это мне чуждо; távol \állt tőlem, hogy önt hibáztassam — я был далёк от того, чтобы вас обвинить;

  11. átv. (vmiben) состойть v. заключаться в чём-л.;

  a dolog abban \áll — … дело заключается в том …;

  a nehézség abban \állt… трудность заключалась в том…, 12.

  átv. (vmiből) — состоять из чего-л., входить/войти, составлять;

  a víz hidrogénből és oxigénből \áll — вода состоит из водорода и кислорода; a lakás három szobából \áll — квартира состоит из трёх комнат; az orvosság különböző készítményekből \áll — в лекарство входят разные препараты; a hét hét napból \áll — семь дней составляют неделю;

  ennyiből \áll a dolog ! (ez az egész !} вот и всё ! 13.

  átv. (folyik, tart) — идти, продолжаться;

  \áll a harc — идёт бой; \állt a csata Leningrádnál — гремела битва под Ленинградом; 14. átv. (igaz, érvényes) ez \áll! — это правда! это верно!; ez nem \áll! — это неправда! это неверно!; ez a magyarázat \áll a többi esetre is — это изложение относится и к остальным случаям;

  15.

  szól. \állja, amit vállalt — он честно выполняет свой обязательства;

  nem tudom, hol \áll a fejem (a sok dologtól) — я совсем завертелся; не знаю, куда деваться; у меня голова идёт кругом; ez csak rajtad \áll — это зависит только от тебя; a mérkőzés 2*:l-re \áll — матч стоит два*:один; \áll, mint szamár a hegyen — стоить пнём v. как пень; útját \állja vminek — преграждать/преградить путь/дорогу чему-л.; \állja a sarat — лицом в грязь не ударить; стоить на ветру; \állja szavát — держать/сдер жать слово; \állja vkinek a tekintetét — выдерживать/выдержать чеи-л. взгляд; \állja az ütést — переносить/перенести удары

  +2
  fn. [\állat, \álla, \állak] подбородок;

  hegyes \áll — острый v. резко срезанный подбородок;

  \állig begombolt zubbonyban — в до ворота застёгнутой гимнастёрке; átv. \állig felfegyverzett — вооружённый до зубов; szól. felkopik az \álla — положить зубы на полку

  Magyar-orosz szótár > áll

 • 8 állás

  показания прибора
  положение ситуация/должность
  простой механизма
  работа служба
  служба должность
  * * *
  формы: állása, állások, állást
  1) до́лжность ж, рабо́та ж, ме́сто с, пост м, слу́жба ж

  állásba lépni — поступа́ть/-пи́ть на рабо́ту, слу́жбу

  állásban lenni — рабо́тать, состоя́ть на слу́жбе

  2) воен пози́ция ж
  3) перен положе́ние с, состоя́ние с; пози́ция ж

  a dolgok állása — положе́ние с дел, веще́й

  állást foglalni — занима́ть/-ня́ть какую-л. пози́цию; выска́зываться/вы́сказаться

  * * *
  [\állást, \állásа, \állások] 1. (álló helyzet) стойние;

  a hosszú \állás következtében — вследствие долгого стояния;

  2. (testtartás, beállítás) поза; (művésznél, fényképésznél) позирование;
  3. sp. (tornában) стойка;

  támadó \állás — выпад;

  terpesztett \állás — размёт;

  4. (égitesteké) конфигурация, констелляция, расположение;
  5. (műszereké) показание;

  a hőmérő \állása — показание термометра;

  6. (terményeké) лёжка;

  \állás közben beérik (pl. dohány) — вылёживаться/вылежаться;

  7. (gépé, vasúti kocsié) простой;
  8. (istállóban) стойло, денник; 9. (foglalkozás, alkalmazás, munkakör) работа, служба; (felelősségteljes) пост; (hivatali munkakör) должность, rég. чин; (munkahely) место (работы); (szolgálati hely) служба;

  fizetéssel járó \állás — платная должность;

  jövedelmező v. biz. jó kis \állás — доходное место; biz. тёпленькое место/ местечко; magas \állás — высокая должность; megüresedett \állás — вакантная должность; parancsnoki \állás — командный пост; végleges \állás — штатная должность; vezető \állás — руководящий пост; руководящая должность; руководящее положение; zsíros \állás — кормное/хлебное место; \állásba helyez — устраивать/устроить v. rég. определить/определить на службу; alacsonyabb \állásba helyez — понижать в должности v. по службе; vezető \állásba helyez vkit — поставить кого-л. на руководящий пост; выдвигать кого-л. на руководящую должность; \állásba jut/kerül — проходить/пройти во что-л.; устраиваться/устроиться (на работу/службу); rég. пристраиваться/пристроиться (на службу); (hivatalban) получать/получить должность; érdemtelenül vmi jó \állásba kerül — проскакивать/ проскочить; vmely \állásba kinevez vkit — назначить кого-л. на должность; vkit \állásába visszahelyez — принять кого-л. обратно на службу/ работу; felelős \állásokban — на ответственных постах; (vhol) \állásban van состойть при/на чём-л.; служить; состойть на службе; иметь работу; rég. быть при месте; ön \állásban van? — вы (состойте) на службе? вы работаете? rég. вы сложите? vkit \állásában megerősít утверждать/утвердить кого-л. в должность; nincs \állásban v. \állás nélkül van — быть без службы/места; vkit elbocsát/elmozdít \állásából — снимать/снять кого-л. с должности; vkit kitúr \állásából — выживать/выжить кого-л. из должности; \álláshoz jut ld. \állásba jut; \álláshoz jutás — устройство на работу; igazgatói \állást tölt be — занимать/занять пост директора; magas \állást tölt be — занимать/занять видное положение; \állást elfoglal — заступать/ заступить на пост; \állást kap — поступать/поступить на службу; получать/получить место; \állást keres — искать службы/места; otthagyja az \állását — бросать/бросить службу; \állás nélküli — безработный;

  10.

  több \állás betöltése — совместительство;

  több \állást betöltő egyén — совместитель h., (nő) совместительница; több \állást tölt be — совмещать/совместить; совместительствовать; két \állása van — совмещать две должности;

  11.

  ép. \állások — леса;

  12. kat. позиция, расположение;

  elhagyott \állások — покинутые позиции;

  előretolt \állás — аванпост; hátsó \állás — тыловая позиция; kedvező \állás — выгодная позиция; vmely \állást elfoglal v. \állásba megy — занять позицию; az üteg \állásba ment — батарея заняла позицию; csapatokat \állásaikból kivet — опрокидывать/опрокинуть войска;

  13. átv. положение, позиция, состойние, sp. позиция, положение, sakk. позиция;

  a dolgok \állása a következő — положение вещей таково/следующее;

  a dolgok ilyen \állása mellett — при таком положении/ходе вещей; a kérdés jelenlegi \állása — нынешнее состойние вопроса; a mérkőzés \állása — положение матча; sakk. függő \állás — отложенная позиция; \állást foglal vmivel kapcsolatban — высказываться/высказаться по чему-л.; занимать/ занять позицию в связи с чём-л. v. по отношению к чему-л. v. в отношении чего-л.; определять/определить своё отношение к чему-л.; \állást foglal vmi mellett — высказываться/ высказаться, выступать/выступить, стоять (mind) за что-л.; выражать/выразить свою точку зрения; a határozati javaslat mellett foglalt- \állást — он высказался за предложенную резолюцию; \állást foglal vmi ellen — высказываться/ высказаться, выступать/выступить, возражать/возразить (mind) против чего-л.;

  14. (vmely munkakörből folyó társadalmi helyzet) (общественное) положение;

  társadalmi \állás — общественное положение;

  15.

  rég. cselédnek \állás — поступление в прислуги

  Magyar-orosz szótár > állás

 • 9 állóhely

  формы: állóhelye, állóhelyek, állóhelyet
  стоя́чее ме́сто с
  * * *
  1. (ahol vmi áll) место для стоЯния;
  2. szính. место для стоЯщих

  Magyar-orosz szótár > állóhely

 • 10 alól

  vmi \alól
  из-под на вопр - откуда?
  * * *
  névutó
  отвечает на вопрос отку́да? из-под кого-чего
  * * *
  I
  nu. 1. из-под чело-л.;

  az ágy \alól — из-под кровати;

  a föld \alól — из-под земли; kimászik az asztal \alól — вылезти из-под стола;

  2. átv. из-под чего-л.; от чего-л.;

  elveszti — а talajt a lába \alól терять почву под ногами;

  felold esküje \alól vkit — освобождать/освободить кого-л. от присяги; vkit eltesz láb \alól — ликвидировать кого-л.;

  II

  \alólam, \alólad, \alóla stb. — из-под меня, из-под тебя, из-под него (неё) stb.

  Magyar-orosz szótár > alól

 • 11 arc

  * * *
  формы: arca, arcok, arcot
  лицо́ с; щека́ ж

  arcába szökött a vér — кровь бро́силась ему́ в го́лову

  * * *
  [\arcot, \arcа, \arcok] 1. лицо, физиономия; rég. {szentképen} лик, biz. физия, nép. фотография;

  bájos \arc — милое/миловидное/принятное лицо;

  beesett \arc — тощее/опалое лицо; csinos (kis) \arc — хорошенькое личико; csontos \arc — скуластое лицо; csúnya \arc — некрасивое лицо; eltorzult \arc — перекошенное лицо; feldagadt \arc — раздутое лицо; gyűrött \arc — помятое лицо; halottsápadt \arc — мертвенный цвет лица; hervadt \arc — несвежее лицо; himlőhelyes/ ragyás \arc — лицо в оспе; лицо с рябинами; рябое лицо; щедривое/щербатое лицо; hivatalos \arc — официальное лицо; hosszúkás/ keskeny \arc — удлинённое/продолговатое лицо; kerek/pufók \arc — округлое/круглое лицо; kipirult \arc — раскрасневшее лицо; kis \arc — личико; kisfiús \arc — мальчишеское лицо; kisírt \arc — заплаканное лнцо; merev \arc — деревянное/неподвижное лицо; napbarnította \arc — загорелое лицо; смуглое лицо от солнца; örvendező \arc — радостное лицо; pattanásos \arc — прыщавое лицо; лицо в прыщах; pirosodó \arc — рдеющее лицо; ráncos/barázdált \arc — сморщенное/морщинистое лицо; \arc — а csupa ránc volt его лицо было сплошь покрыто морщинами; rózsás \arc — розовое лицо; sápadt/vértelen \arc — бледное/ обескровленное лицо; semmitmondó \arc — расплывчатое лицо; sírna \arc
  a) {szőrtelen} — лицо без растительности;
  b) {borotvált} гладкое/выбритое лицо;
  siralmas \arc — несчастное лицо; печальный вид;
  szenvedő \arc — страдальческое лицо; szép \arc — красивое лицо; szép \arc — а van она хороша лицом; kezét az \arca elé tartja {ütés kivédésére) — заслонять/заслонить лицо (от удара); vkinek az \arcába néz — смотреть кому-л. в лицо; vkinek \arcába sújt — дать кому-л. в зубы v. по зубам; nép. съездить кому-л. по физиономии; \arcába szökik a vér — кровь бросилась ему в лицо; vkinek az \arcába vág vmit — бросить в лицо кому-л.; \arcban az anyjához hasonlít — лицом она похожа на мать v. в мать пошла; az \arcán látom — вижу по лицу; öröm tükröződik az \arcán — радость отражена на его лице; \arcra borul — пасть лиц; fájdalmában elhúzza az \arcát — морщить лицо от боли; поморщиться; felvérzi az \arcát — искровенить лицо; \arcát fintorgatja — строит мину; корчить рожи/гримасы/лицо; гримасничать; \arcát — а párnába fúrja зарываться/зарыться лицом в подушку; \arcul üt vkit — ударить кого-л. по лицу; дать кому-л. в зубы v. по зубам; \arccal a fal felé — лицом к стене; lángvörös \arccal — с багровым лицом; szégyenében égő \arccal — с горящим от стыда лицом; \arccal vmi felé fordul — повернуться лицом к чему-л.; átv. взять курс на что-л.;

  2. átv. (arckifejezés) лицо; выражение лица; вид, физиономия;

  csodálkozó \arc — удивлённое лицо; удивлённый вид;

  derűs \arc — счастливое лицо; fontoskodó \arc — значительная мина; gondterhelt \arc — озабоченное лицо; ismerős \arc — знакомое лицо; nyugodt \arc — спокойное/собранное лицо; savanyú \arc — постная мина; törődött \arc — усталый вид; ünnepélyes \arc — торжественный вид; visszataszító \arc — отвратительная физиономия; az \arc kifejezéstelensége — деревянное выражение лица; elváltozik az \arc — а измениться v. перемениться в лице; \arca eltorzult — его лицо искривилось; minden az \arcára van írva — у него всё на лице написано; komoly \arcot vág — принят серьёзный вид; komor/kedvetlen/savanyú \arcot vág biz. — смотреть сентябрём; szomorú \arcot vág biz. — как в воду опущенный; titokzatos/ rejtélyes \arcot vág — сделать таинственное лицо; komoly \arccal — с серьёзным видом; unott \arccal — со скучающим видом;

  3. (orca) щека, költ., rég. ланита;

  beesett \arc — впалые щёки;

  pirospozsgás \arc — румяные щёки; pufók \arc — пухлые/толстые щёки; ég az \arca — щёки горит; festi az \arcát — навести румянец; a beteg \arcát fogta — больной держался (рукой) за щёку; kétfelől megcsókolja az \arcát — целовать кого-л. в обе щёки; \arcon csókol — целовать в щёку; \arcul üt vkit (orcáján) — ударить по щеке кого-л.; дать пощёчину кому-л.;

  4. átv. (arculat) лицо, физиономия;

  Budapest \arca megváltozott — лицо Будапешта изменилось;

  a város \arca — физиономия города;

  5.

  átv. megmutatja igazi \arcát — показать своё лицо; gúny. показать себя во всей красе;

  6.

  kat. hátra \arc ! — кругом;

  7.

  szól. \arccal vmi felé fordul — брать/ взять, курс на что-л.

  Magyar-orosz szótár > arc

 • 12 aszerint

  * * *
  соотве́тственно тому́, как

  aszerint, hogy... — в зави́симости от того́, что...

  aszerint járunk el, amint az elő van írva — мы поступа́ем соотве́тственно предписа́нию

  * * *
  hat. 1. (vki, vmi szerint) по тому …, по той …; соответственно тому/той; сообразно с тем/той;
  2.

  \aszerint, hogy — … смотря по (+ rész e)

  Magyar-orosz szótár > aszerint

 • 13 átalakítás

  * * *
  формы: átalakítása, átalakítások, átalakítást
  1) преобразо́вание с

  a természet átalakítása — преобразова́ние приро́ды

  2) перерабо́тка ж (плана и т.п.)
  3) переустро́йство с; переде́лка ж ( одежды)
  4) vmi- vé превраще́ние с во что
  * * *
  1. переделка, преображение, преобразование; (gyökeres átalakítás) пересозда ние;

  a mezőgazdaság szocialista \átalakítás — а социалистическое преобразование сельского хозяйства;

  a természet \átalakítás — а преобразование/переделка природы;

  2. {átépítés, átrendezés) переустройство;

  az épület \átalakítása — переустройство здания;

  átv. a társadalom szocialista \átalakítása — социалистическое переустройство общества;

  3. (átdolgozás) переработка; {ruháé) перешивание, перешивка;
  4. vmivé (átváltoztatás, átformálás) обращение/преврашение/преобразование во что-л.;

  a víznek gőzzé való \átalakítása — превращение воды в пар;

  5. (vmely célra alkalmassá tétel) приспособление под что-л.;

  az épület \átalakítás — а iskolává приспособление здания под школу;

  6. mat. (egyenleté, törteké) превращение; (kisebb egységekre) раздробление;

  közönséges törteknek tizedes törtekké való \átalakítása — превращение простых дробей в десятичные;

  nevezett számok \átalakítása — раздробление именованных чисел;

  7. müsz. (áramé) трансформация/преобразование тока

  Magyar-orosz szótár > átalakítás

 • 14 áthatni

  формы глагола: áthatott, hasson át
  vkit vmi проника́ться/-ни́кнуться чем (каким-л. чувством)

  Magyar-orosz szótár > áthatni

 • 15 átkötni

  формы глагола: átkötött, kössön át
  vmi-vel обвя́зывать/-вяза́ть

  Magyar-orosz szótár > átkötni

 • 16 átrepülni

  * * *
  формы глагола: átrepült, repüljön át
  1) vhová перелета́ть/-те́ть
  2) vmi felett пролета́ть/-те́ть над чем

  Magyar-orosz szótár > átrepülni

 • 17 átszállni

  пересаживаться в транспорте
  пересесть в транспорте
  * * *
  формы глагола: átszállt, szálljon át
  vmi-re переса́живаться/-се́сть ( на другой транспорт)

  Magyar-orosz szótár > átszállni

 • 18 átvétel

  * * *
  формы: átvétele, átvételek, átvételt
  1) приня́тие с; приём м (приёмка ж); получе́ние с

  átvételt elismerni — подтвержда́ть/-рди́ть получе́ние

  2) заи́мствование с
  3) усвое́ние с
  * * *
  1. приём, получение;

  áru \átvétele — приём товаров;

  küldemény \átvétele — получение посылки; a levél \átvétele után — по получении письма; \átvételkor fizetendő — оплата при получении; átv. a munkamódszerek \átvétel — е приём методов работы; az \átvételt elismeri — подтвердить получение; megbíz vmi \átvételéyel — доверить кому-л. получить что-л.;

  2. átv. принятие;

  a vagyon \átvétele — принятие имущества;

  3. átv. (vezetésé) принятие;

  a hatalom \átvétel — е принятие власти;

  kat. а parancsnokság \átvétel — е принятие командования; a hatalom erőszakos \átvétel — е захват власти;

  4. (elsajátítás) усвоение;

  rossz szokások \átvétele — усвоение плохих привычек;

  5. {tananyagé} прохождение (предмета обучения);
  6. (nyelv. is) (kölcsönzés) заимствование;

  a téma \átvétele — заимствование темы;

  \átvétel egyik nyelvből a másikba — заимствование из одного языка другим

  Magyar-orosz szótár > átvétel

 • 19 baj

  * * *
  формы: baja, bajok, bajt
  беда́ ж

  ez baj! — пло́хо де́ло!, (э́то) пло́хо!

  * * *
  [\bajt, \bajа, \bajok] 1. беда, горе, горесть:

  \baj történt vele — с ним беда случилась; с ним стряслась беда; с ним творилось что-то неладное;

  milyen könnyen \baj történhetik! — далеко ли до беды! még mielőtt valami \baj történne по добру, по здорову; az a \baj, hogy — … беда/горе в том, что…; az a \baj, hogy nem tanul — беда в том, что он не учится; ebből még \baj lesz — пахнет бедой; hallgass, mert \baj lesz! — молчи, а то беда будет v. быть беде!; más \bajunk sem volt! — не было заботы!; a sok \baj tetejébe {ráadásul} — в довершение беды; annyi \baj legyen/ nem \baj ! — не беда! неважно! ничего! пустяки !; éppen az a \baj! — в том-то и беда!; elég \baj ! — это беда! плохо дело!; hol — а \baj? в чём беда? mi (а) \baj ? что с тобой ?/вами ? mennyi \baj! сколько горестей!; mi \baj már megint? — что опить стряслось? micsoda \baj! что за беда!; nem nagy \baj ! — беда не велика! (это) не велика беда! biz. полбеды, полгоря; ez még nem (olyan) nagy \baj — это ещё полбеды1; kczm — а \baj sohasem jár egyedül пришла беда— отворяй ворота; беда никогда не приходит одна; беда беду родит; az ész \bajjal jár — горе от ума; \bajba|kerül — попасть v. влопаться в беду; nép. попасть впросак; попасть в передрягу; \bajba keveredik biz. — влетать в историю; \bajba sodor vkit — зарезывать v. зарезать/зарезать кого-л.; без ножа зарезать кого-л.; nagy \bajban van — он в большой беде; vki mellé áll a \bajban — поддерживать кого-л. в беде; \bajban hagy vkit — оставлять/оставить в беде кого-л.; közm. \bajban ismerhetni meg a barátot — друзья познаются в беде; kihúz vkit a \bajból — выручать/выручить кого-л. из беды; sok \bajt elszenved — пережить много горестей;

  2. (csapás) бедствие;

  \baj történt — случилось бедствие;

  vmi \baja esik/esett — терпеть бедствие;

  3. {rossz) зло;

  minden \baj forrása — источник всех зол;

  a \baj gyökere — корень зла; \bajt csinál/okoz — причинять/причинить v. натворить зло; быть причиной беды; стряпать/состряпать; \bajt okozó (bajkeverő, gonosz) — злой; \bajt szerez — наживать/нажить беду; ettől nem esik semmi \bajod nép. — тебя от этого не убудет; \baj nélkül — благополучно;

  4. biz. (bökkenő) загвоздка;

  elutazna, de az a \baj, hogy nincs pénze — поехал бы, да вся загвоздка в том, что у него денег нет;

  5. {vesződség, bajlódás) беда, горе; возни, хлопоты n., tsz.; {kín, kínlódás) мука, мучение;

  megvan vele a \bajom — беда/одно мучение мне с ним; у меня много возни с этим;

  mennyi \bajom van veled! — горе мне с тобой!; sok \bajod lesz még vele nép. — с ним хлебнёшь горя; csak \baj van vele — с ним одни только хлопоты; csak \baj van ezzel — одна мука с этим;

  6. (hiba, kavarodás) неблагополучие;
  7. (nehézség) затруднения tsz.; неладно с кем-л., с чём-л.;

  anyagi \bajok — материальные затруднения;

  családi \bajok — семейные непри ятности; \baj van a kréta körül — там что-то неладно; a technikával nálunk \baj van — с техникой у нас неладно; vmely \bajt orvosol — исправлять/исправить недостатки;

  8. (betegség) болезнь, nép. немочь;

  ízületi \baj — подагра;

  női \bajok — женские болезни; szervi \baj — органическое расстройство; mi \baja önnek? — что с вами? что у вас такое? что у вас болит? a tüdőmmel volt \baj я был болен лёгкими; a szívével sokszor van \baja — у него сердце часто пошаливает; szól. kutya \baja — у него ничего нет v. ничего не болит;

  9.

  szól. vigyázz, velem gyűlik meg a \bajod! — смотри, тебе придётся иметь дело со мной v. ты будешь иметь дело со мной;

  ellátja vkinek a \baját — показать кому-л. кузькину мать; majd ő ellátja a \bajodat! — он доберётся до тебя!; ajjal-\bajjal — с трудом; с грехом пополам;

  10. rég. ld. bajvívás

  Magyar-orosz szótár > baj

 • 20 bánkódni

  -ik vmin, vki/vmi miatt
  грустить о ком/чем
  * * *
  формы глагола: bánkódik, bánkódott, bánkódjék/jon
  vmin, vki-vmi miatt грусти́ть о ком-чём

  ne bánkódj! — не грусти́!

  Magyar-orosz szótár > bánkódni

См. также в других словарях:

 • VMI —   [Abk. für Video Module Interface, dt. »Videomodul Schnittstelle«] das, Schnittstelle von Grafikkarten, die für Videosignale (einschließlich Anschluss eines DVD Players) ausgelegt ist. Sie verwendet einen 40 poligen Stecker und ist bidirektional …   Universal-Lexikon

 • VMI — is a three letter acronym that may refer to: * Vendor Managed Inventory * Virginia Military Institute * Virtual Machine Interface * Velocity Map Imaging …   Wikipedia

 • VMI — steht für: Vendor Managed Inventory (Lieferantengesteuerter Bestand) Volkswirtschaftliche Masseninitiative (in der DDR) (oft in Form eines Subbotnik) Verbandsmanagement Institut, Kompetenzzentrum für Forschung, Lehre und Weiterbildung Virginia… …   Deutsch Wikipedia

 • VMI — Virginia Military Institute Short Dictionary of (mostly American) Legal Terms and Abbreviations …   Law dictionary

 • VMI — (computing) abbrev Vertical Motion Index …   Useful english dictionary

 • VMI — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

 • VMI — vendor managed inventory …   Military dictionary

 • VMI — Virginia Military Institute (Governmental » Military) Virginia Military Institute (Academic & Science » Universities) ** Vendor Managed Inventory (Business » General) * Valmont Industries, Inc. (Business » Firms) * Vantage Mobility International… …   Abbreviations dictionary

 • VMI — visual motor integration [test] …   Medical dictionary

 • VMI — Abk. für ⇡ Verbandsmanagement Institut …   Lexikon der Economics

 • vmi — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Miwa …   Names of Languages ISO 639-3


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»