Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

разбивать

 • 1 разбивать

  несов.; сов. - разб`ить
  1) розбива́ти, розби́ти (розіб'ю́, розі́б'єш) и мног. порозбива́ти; ( вдребезги) розтро́щувати, -щую, -щуєш и трощи́ти, -щу́, -щиш, розтрощи́ти и мног. порозтро́щувати и потрощи́ти; ( раскалывать) розса́джувати, -джую, -джуєш, розсади́ти, -саджу́, -са́диш; (сов.: преим. о посуде) розтовкти́, -вчу́, -вче́ш, розчерепи́ти, -плю́, -пи́ш, розхря́пати, розлупи́ти, -луплю́, -лу́пиш, розхе́кати; (сов.: нос до крови) роз'ю́шити и роз'юши́ти; (сов.: о жизни) зні́вечити

  \разбивать би́ть врага́ на́голову — розби́ти во́рога вще́нт (доще́нту), розтрощи́ти во́рога

  \разбивать би́ть го́лову — розби́ти (провали́ти, розчерепи́ти) го́лову

  \разбиватьть до́воды — розбива́ти, розби́ти до́води

  \разбивать би́ть око́вы — рит. розби́ти кайда́ни

  2) ( располагать) розбива́ти, розби́ти и мног. порозбива́ти; ( распланировывать) розплано́вувати, -но́вую, -но́вуєш, розпланува́ти, -ну́ю, -ну́єш; ( о палатке) розпина́ти, розіпну́ти и розп'я́сти (розіпну́, розіпне́ш) и розп'ясти́ и розіп'я́сти и мног. порозпина́ти, напина́ти, напну́ти и нап'ясти́, -пну́, -пне́ш и мног. понапина́ти; ( ставить) ста́вити, -влю, -виш, поста́вити

  \разбивать би́ть сад — розпланува́ти (розби́ти, посади́ти, завести́) сад (садо́к)

  3) (на части, участки, группы) розбива́ти, розби́ти и мног. порозбива́ти, поділя́ти, поділи́ти, -ділю́, -ді́лиш; ( распределять) розподіля́ти, розподіли́ти

  Русско-украинский словарь > разбивать

 • 2 разбивать

  матем., техн., несов. разбива́ть, сов. разби́ть
  (на части, участки, группы и т. п.) розбива́ти, розби́ти, поділя́ти, поділи́ти; ( распределять) розподіля́ти, розподіли́ти
  - разбивать на участки
  - разбивать на шпоны

  Русско-украинский политехнический словарь > разбивать

 • 3 разбивать

  матем., техн., несов. разбива́ть, сов. разби́ть
  (на части, участки, группы и т. п.) розбива́ти, розби́ти, поділя́ти, поділи́ти; ( распределять) розподіля́ти, розподіли́ти
  - разбивать на участки
  - разбивать на шпоны

  Русско-украинский политехнический словарь > разбивать

 • 4 разбивать на участки

  розбива́ти на діля́нки, розби́ти на діля́нки

  Русско-украинский политехнический словарь > разбивать на участки

 • 5 разбивать на шпоны

  розбива́ти на шпо́ни, розби́ти на шпо́ни

  Русско-украинский политехнический словарь > разбивать на шпоны

 • 6 разбивать на участки

  розбива́ти на діля́нки, розби́ти на діля́нки

  Русско-украинский политехнический словарь > разбивать на участки

 • 7 разбивать на шпоны

  розбива́ти на шпо́ни, розби́ти на шпо́ни

  Русско-украинский политехнический словарь > разбивать на шпоны

 • 8 колотить

  1) (стучать) калатати, грю[у]кати, лупити, гатити, гупати, вибивати, (диал.) лелущити, гамселити чим у що, чим по чому, об що. [Сторожі калатали усю ніч у бодню. Закричав Омелько і почав лупить з усієї сили кулаком у двері (Н.-Лев.). Були замкнені в нас сінешні двері, і як не грукали, не впущено та й годі (Куліш). А ну, чи почне далі лелущить та гупати кулаком у двері (Н.-Лев.). У бубон калатайкою вибиває (Херс.)]. -тить зубом - зубами клацати, цокотіти, вибивати. -тить лбом - поклони бити, стелитися перед ким. -тить языком - молотити (калатати) язиком, ляпати;
  2) (что) бити, товкти, (разбивать) розбивати, трощити що. [Трощив посуду, грюкав у двері і в стіл кулаком (Коцюб.)]. -тить бельё (вальком) - вибивати білизну (шмаття) прачем. -тить вещи, посуду - бити, товкти, трощити речі, посуд; см. Разбивать. -тить воздух (языком) - брехати на вітер, ляпати язиком, торохтіти. -тить гвозди, колья - заганяти, бити, побивати цвяхи, кілки. -тить денежки - грошву (грошики) збивати. -тить карту - різати, бити, крити карту. -тить коноплю, лён - тіпати коноплю (точнее плоскінь, матірку). -тить ковры, одежду - вибивати килими, одіж. -тить налоги - вибивати, доїти, тягти податки (з людей);
  3) (кого: кулаками, палкой) бити, побивати, лупити, лупцювати, (избивать) убивати, (образно) банити, тузати, тіпати, мотлошити лушпанити, дубасити, дубцювати, гатити, гнітити, садити, гніздити, піжити, пірчити, пірити, тасувати, гамселити, кресати, (ш)парити, гилити, лущити, лелущити, духопелити, чесати, чистити, тусати, стусувати, молотити, кібчити, мостити, бух(к)ати, гріти, латати, воложити, мережити, прати, гомшити, штапувати, шустрити кого по чому, у що, давати затьору, хлосту, прочухана, духопелу, -пелів, -пелків, парла, шкварки, матланки, чосу, духу, духану кому, годувати бебехами, стусанами, товчениками, частувати кулаками, товчениками кого и т. п.; срвн. Бить, Лупить. [Я - лупити її, а вона товче своє (Крим.). Раз погладь, а потім хоч що-дня лупцюй, - все стерплять (Л. Укр.). Небіжчик Лесь, повідають, убивав її тяжко за молодих літ (Франко)];
  4) -тить себя - бити (лупити) себе; см. Колотиться 1;
  5) (трясти, приводить в дрожь) колотити, бити, трясти, кидати ким, кого. -лотит в виски - у виски гатить, у висках стукоче. В груди -тит - у грудях стукоче. Злость его -тила - злість його трясла. Лихорадка его -тит - його трясця (лихоманка) трясе. Колоченный -
  1) (о вещах) битий, товчений;
  2) (кто) битий, побиваний, луплений, убиваний, банений, тузаний, тіпаний; мотлошений и т. д. В темя не -ный - не гвіздком у тім'я битий.
  * * *
  1) ( ударять) би́ти; ( стучать) сту́кати, грю́кати, калата́ти; гамсели́ти, тра́хкати, мости́ти
  2) ( выколачивать) вибива́ти
  3) (наносить побои, бить) би́ти, товкти́, лупцюва́ти, лупи́ти, мотло́шити, молоти́ти, духопе́лити, товкма́чити, гати́ти, гили́ти, пі́жити, репі́жити, мости́ти, дуба́сити, дубцюва́ти, чухра́ти, ту́зати, тю́жити, гнізди́ти
  4) (разбивать, раскаливать что-л. бьющееся) би́ти, трощи́ти, товкти́
  5) ( приводит в дрожь) би́ти, трясти́, труси́ти; ті́пати

  Русско-украинский словарь > колотить

 • 9 кокать

  -ся, кокнуть -ся цокати, -ся, цокнути -ся; (ударять, -ся) ударяти, -ся, ударити, -ся; (разбивать, -ся) бити, -ся, розбивати, -ся, розбити, -ся. Чайник -нул - чайник розбився. -нуть стаканчик (выпить) - хильнути, торкнути, смикнути чарчину. -ться яйцами (на Пасхе) - цокатися крашанками, навбитки гуляти (грати), ковтатися. Давай -ться - давай навбитки.
  * * *
  несов.; сов. - к`окнуть
  цо́кати, цо́кнути; ( разбивать) розбива́ти, розби́ти

  Русско-украинский словарь > кокать

 • 10 опрокидывать

  опрокидать, опрокинуть перевертати, перевернути, перекидати, перекинути, обертати, обернути що. -вать, -нуть и при этом вылить содержимое - вивертати, вивернути що. [Вивернув воду з відра. Страву повивертав, горщики побив]. -вать, -нуть бутылку, рюмку в рот - перекидати, перекинути, перехиляти, перехилити, вихиляти, вихилити пляшку, чарку. -нуть кого в борьбе - звалити, беркицьнути кого, кинути ким об землю. Наше войско опрокинуло неприятеля - наше військо погнало ворога. Опрокинутый - перевернений (-нутий), перекинений (-нутий), обернений (-нутий); звалений; вихилений.
  * * *
  несов.; сов. - опрок`инуть
  1) перекида́ти, переки́нути и поперекида́ти, переверта́ти, переверну́ти и попереверта́ти; ( валить) вали́ти, повали́ти, валя́ти, повали́ти, зва́лювати, звали́ти и позва́лювати; ( вываливать содержимое) виверта́ти, ви́вернути и повиверта́ти
  2) ( сбивать с позиций) воен. відкида́ти, відки́нути; ( разбивать) розбива́ти, розби́ти; ( громить) розтро́щувати, розтрощи́ти; (несов.: обратить в бегство) погна́ти
  3) (перен.: уничтожать, лишать значения) лама́ти, полама́ти, переверта́ти, переверну́ти; ( опровергать) спросто́вувати, спростува́ти; ( разбивать) розбива́ти, розби́ти, розтро́щувати, розтрощи́ти

  Русско-украинский словарь > опрокидывать

 • 11 разворачивать

  несов.; сов. - разворот`ить
  1) розки́дати, розкида́ти и мног. порозкида́ти

  \разворачивать ти́ть всё в ко́мнате — розки́дати (порозкида́ти) все в кімна́ті

  \разворачивать ти́ть ка́мни — розки́дати камі́ння

  2) ( разрушать) розверта́ти, розверну́ти, -верну́, -ве́рнеш и мног. порозверта́ти; ( разваливать) розва́лювати, -люю, -люєш, розвали́ти, -валю́, -ва́лиш и диал. розваля́ти, и мног. порозва́лювати; ( разламывать) розла́мувати, -мую, -муєш, розлама́ти и мног. порозла́мувати; ( разбивать) розбива́ти, розби́ти (розіб'ю́, розі́б'єш) и мног. порозбива́ти

  \разворачиватьть ду́шу — розверта́ти, розверну́ти (розвору́шувати, розворуши́ти) ду́шу, бра́ти (бере́), взя́ти (ві́зьме) за ду́шу

  \разворачивать ти́ть мостову́ю — розлама́ти (розверну́ти; розби́ти) бру́ківку (брук)

  3) ( наносить раны) розпана́хувати, -на́хую, -на́хуєш, розпана́хати; (проламывать) проло́млювати, -люю, -люєш и прола́мувати, -мую, -муєш, проломи́ти, -ломлю́, -ло́миш; ( раскалывать) розко́лювати, -люю, -люєш, розколо́ти, -колю́, -ко́леш; ( разбивать) розбива́ти, розби́ти; (сов.: размозжить) розчерепи́ти, -плю́, -пи́ш; ( рассекать) розкра́ювати, -кра́юю, -кра́юєш, розкра́яти
  4) несов. см. развёртывать

  Русско-украинский словарь > разворачивать

 • 12 разбить

  сов. от разбивать

  Русско-украинский политехнический словарь > разбить

 • 13 разворачивать

  техн., несов. развора́чивать, сов. развороти́ть
  ( разбивать) розбива́ти, розби́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > разворачивать

 • 14 разбить

  сов. от разбивать

  Русско-украинский политехнический словарь > разбить

 • 15 разворачивать

  техн., несов. развора́чивать, сов. развороти́ть
  ( разбивать) розбива́ти, розби́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > разворачивать

 • 16 розбивати

  техн. разряжа́ть ( набирать вразрядку), разбива́ть (на части, участки, группы и т. п.), развора́чивать ( разбивать), раскола́чивать

  Українсько-російський політехнічний словник > розбивати

 • 17 наколачивать

  наколотить
  1) что и что на что (набивать) - набивати, набити, (о мног.) понабивати що, що на що. [Набив обручі на діжку (Сл. Ум.)]. -вать ракету - набивати ракету;
  2) чего во что, на что (вколачивать) - набивати, набити и (чаще) понабивати чого в що, на що, забивати, забити и (чаще) позабивати що в що; (дрань под штукатурку) решетити, порешетити, зарешетити, дранкувати, подранкувати (стіну). [Понабивав гвіздків у стіну (Сл. Ум.). Позабивай тут скрізь коляки (Богодух.). Попереду стінку зарешетимо, а тоді тинькуватимем (Звин.)];
  3) чего (разбивать) - набивати, набити, натовкти, натрощити чого;
  4) -тить кого - набити, налупити, налупцювати, (образно) набанити, намотлошити, намолотити и т. п. кого; срв. Колотить 3. -тить бока кому - полатати (облатати, потасувати) боки кому. [І боки так потасувала (Котл.)];
  5) (цену) набивати, набити ціну;
  6) (копейку, денежки) збивати, збити копійчину (грошики, грошенята, гріш, грошву), назбивати грошиків (грошенят), зібрати (чимало, читрохи) грошей. [Зібрав грошей і став хороший (Кропивн.)]. Наколоченный -
  1) набитий, понабиваний;
  2) набитий, забитий, пона[поза]биваний; порешете[я]ний, зарешетений, подранкований;
  3) набитий, натовчений, натрощений;
  4) набитий, налуплений, налупцьований и т. п.;
  5) набитий;
  6) збитий, назбиваний. -ться -
  1) набиватися, набитися, понабиватися; бути набиваним, набитим, понабиваним и т. п.;
  2) (вдоволь, сов.) - а) (стуча) наколотитися, нагрюкатися, налупитися, нагатитися, нагупатися; б) (избивая) набитися, налупитися, налупцюватися и т. п. Срв. Колотить 1 и 3; в) (бьюсь обо что) набитися, наколотитися об що, в що, (трясясь) натіпатися, натріпатися, накидатися, натрястися, (ударяясь) набитися, настукатися об що, в що; г) (стараясь) натовктися, набитися, напобиватися, напоратися, навпадатися коло чого, над чим, з чим; ґ) набратися (зазнати) лиха, натерпітися; набідуватися, назлиднюватися; срв. Намаяться.
  * * *
  несов.; сов. - наколот`ить
  1) набива́ти, наби́ти, -б'ю́, -б'є́ш и мног. понабива́ти
  2) (избивать, колотить) би́ти, наби́ти; товкти, -вчу́, -вче́ш, натовкти́
  3) (перен.: сколачивать капитал) збива́ти, зби́ти (зіб'ю́, зіб'є́ш) и назбивати; збира́ти, зібра́ти (зберу́, збере́ш)

  Русско-украинский словарь > наколачивать

 • 18 перебивать

  перебить
  1) (перешибить) перебивати, перебити, перетинати, перетнути, (о мног.) поперебивати, поперетинати. [Я вашому собаці ноги поперебиваю. Сокири пугою не перетнеш];
  2) (избить) вибивати, вибити, повибивати, повбивати, побити, позабивати, перебити кого. [Багато народу повибивали (повбивали, побили) під ту війну]. -бить всех без исключения - вибити усіх до ноги, побити, повбивати, позабивати геть (чисто) усіх. [Усіх чисто людей у місті вибито і місто спалено (Грінч.)];
  3) побити, потовкти, потрощити (все), перебити, перетовкти, перетрощити. [Перетовкти увесь посуд];
  4) (волос, пух и т. п.) перебивати, перебити, поперебивати, перетрушувати, перетрусити, поперетрушувати, пересипати, пересипати, попересипати. [Уже наші жінки і подушки поперебивали];
  5) (мешать что-л. делать) перебивати, перебити кому що, перебаранчати, перешкоджати, заваджати кому що робити, ставати, стати на перешкоді (на заваді) кому. -бить у кого что (место, должность) - перехопити у кого що (службу, посаду). -бить у кого-л. жениха, невесту - перелюбити чийого молодого, молоду. [Вона мого хлопця перелюбила];
  6) (прерывать) перебивати, перебити, перепиняти, перепинити, перехопляти, перехопити кого. [Не перепиняй мене, а то й казати не буду]. -бить, -вать чью-л. речь - перебити, перебивати кому мову, впадати кому в річ. -бить сон - переламати сон. Перебитый - перебитий, перетятий; побитий и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - переб`ить
  1) перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти
  2) (убивать всех, многих) перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти, вибива́ти, ви́бити и повибива́ти
  3) ( разбивать) би́ти, поби́ти, перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти; ( ломать) трощи́ти, потрощи́ти, несов. ви́трощити, перетрощи́ти, поперетро́щувати; ( посуду) товкти́, перетовкти́ и потовкти́
  4) ( прерывать речь) перебива́ти, переби́ти, перерива́ти, перерва́ти, перепиня́ти, перепини́ти; несов. перебаранча́ти; ( включаясь в беседу) перехо́плювати, перехопи́ти

  Русско-украинский словарь > перебивать

 • 19 переколачивать

  -колотить
  1) перебивати, перебити, (о мног.) поперебивати. [Перебий гвіздок (гвіздка) на инше місце];
  2) (посуду и т. п.) перебивати, перебити, поперебивати, побити, перетовкти, поперетовкувати, потовкти. [Ти мені увесь посуд поперебиваєш (потовчеш)];
  3) (выколачивать одежду) вибивати, вибити, повибивати;
  4) кого (о мног.) - побити. См. Отколотить 2. Переколоченный - перебитий, перетовчений, потовчений, побитий; вибитий.
  * * *
  несов.; сов. - переколот`ить
  1) ( на другое место) перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти
  2) (разбивать всё, многое) перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти; несов. перетрощи́ти, ( хрупкое) перетовкти́
  3) ( избивать) би́ти, поби́ти

  Русско-украинский словарь > переколачивать

 • 20 поражать

  поразить
  1) (наносить удар) уражати, уразити, побивати, побити кого чим, (попадая) улучати, улучити кого. [Ударити кого ножем. Ударив його в саме серце. Трудно рану гоїти, а не вразити (Приказка). Де я мрію, там я вцілю, де я важу, там я вражу (Гол.). Хай на тебе х(в)ороба ударить. А побий тебе джума]. -зить кого болезнью, слепотою - ударити кого и на кого х(в)оробою, сліпотою; побити кого х(в)оробою, сліпотою. [І пішов Сат на з-перед Господа та вдарив Йова лютою проказою від підошов аж до тім'я (Св. Пис.). На людей-же, що були під дверима в будинку, вдарили сліпотою (Св. Пис.)]. Его -зила слепота - його побила сліпота или його побило сліпотою. -зить столбняком, контрактурой - справчити, правцем поставити кого. [Та це вже два місяці, як його отак справчило (Полт.)]. -зить громом - ударити громом. -зить пулей - влучити кулею кого. Ослепительный свет неприятно -жал глаза - сліпуче світло неприємно разило (вражало) очі. -жать, -зить неприятеля - побивати, побити ворога; срв. Разбить. [За козацькі і за тії пречистії сльози побив Петра, побив ката на наглій дорозі (Шевч.)];
  2) (производить сильное впечатление) уражати, разити, уразити, ударяти, ударити. [Море вразило його своєю красою. Поглянь по городах, по містечках, - усюди вдарить тебе слід русько-польської старосвіччини (Куліш)]. - зить кого удивлением, неожиданностью - дивом вразити, здивувати кого, вразити несподіванкою кого. Эта печальная весть глубоко -зила его - ця сумна звістка дуже (тяжко) вразила (прибила, приголомшила) його. Это событие -жает меня - ця подія вражає, дивує мене. Это -жает воображение - це вражає, захоплює уяву. -зить до глубины души - (описат.) живим вразом вразити, в саме серце вразити, (удивить) великим дивом здивувати кого. Поражённый -
  1) ударений, улучений, уражений. -ный саблею, кинжалом - ударений шаблею, ґинджалом. Стоял словно громом -ный - стояв, наче громом ударений. -ный пулею - улучений кулею. -ный болезнью, слепотою - побитий, ударений х(в)оробою, сліпотою; (о частях организма: повреждённый) уражений х(в)оробою, увереджений. -ный столбняком - справчений;
  2) (удивлённый, огорчённый) уражений. Он был неприятно -жён неожиданностью - він був неприємно вражений несподіванкою. -жённый смертью сына - вражений (прибитий, приголомшений) смертю сина. -ный мыслью - вражений думкою. -ный удивлением - дивом уражений, здивований.
  * * *
  несов.; сов. - пораз`ить
  1) уража́ти и ура́жувати, ура́зити и урази́ти, поража́ти, порази́ти; ( ударять) ударя́ти, уда́рити; ( попадать) влуча́ти, влу́чити
  2) ( разбивать) розбива́ти, розби́ти; ( побеждать) побива́ти, поби́ти
  3) ( производить впечатление) вража́ти, вра́зити; ( удивлять) дивува́ти, здивува́ти; ( ошеломлять) приголо́мшувати, приголо́мшити; ( захватывать) захо́плювати, захопи́ти
  4) юр. поража́ти, порази́ти

  \поражать в права́х — поража́ти, порази́ти в права́х, позбавля́ти, позба́вити прав

  Русско-украинский словарь > поражать

См. также в других словарях:

 • разбивать — См. разделять... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. разбивать разделять, рассекать, дробить, раздроблять, членить, расчленять; разрушать, уничтожать, сносить; опровергать;… …   Словарь синонимов

 • РАЗБИВАТЬ — РАЗБИВАТЬ, разбить что, расшибить, расколотить, разломать ударом, раздробить колотя, ударив чем или обо что; разломать на части что хрупкое. Стекло разбито, расколото или пробито или выбито. Уронил, да и разбил тарелку. Бурей, судно разбило,… …   Толковый словарь Даля

 • разбивать —     РАЗБИВАТЬ/РАЗБИТЬ     РАЗБИВАТЬ/РАЗБИТЬ, сов. разгромить, разносить/разнести, расколачивать/расколотить, книжн. сокрушать/сокрушить, разг. сниж., сов. раздолбать, разг. сниж., сов. расколошматить …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • РАЗБИВАТЬ — РАЗБИВАТЬ, разбиваю, разбиваешь. несовер. к разбить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • разбивать — РАЗБИВАТЬ(СЯ) см. разбить, ся. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • разбивать — РАЗБИВАТЬ, аю, аешь; несов. (сов. РАЗБИТЬ, зобью, зобьёшь), что кому. Разменивать деньги. Трешку разобьешь? Штуку (тысячу) по сотням не разобьешь? Ср. уг. «разбить» обыграть, Ср. также «разбить понт» разойтись в стороны, «разбить порт, лопатник и …   Словарь русского арго

 • разбивать — разрушать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы разрушать EN shatter …   Справочник технического переводчика

 • разбивать — глаг., нсв., употр. часто Морфология: я разбиваю, ты разбиваешь, он/она/оно разбивает, мы разбиваем, вы разбиваете, они разбивают, разбивай, разбивайте, разбивал, разбивала, разбивало, разбивали, разбивающий, разбиваемый, разбивавший, разбивая;… …   Толковый словарь Дмитриева

 • РАЗБИВАТЬ, ЦСЯ — РАЗБИВАТЬ, СЯ см. разбить, ся. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • РАЗБИВАТЬ, РАЗБИТЬ — расколоть, разломить ударом, раздробить, разломать на части. Бурей разбило судно сокрушило, уничтожило. Капитан разбил свое судно стал виновником его гибели, крушения. Разбить флот противника разгромить, сильно поразить, принудить к бегству.… …   Морской словарь

 • Разбивать жизнь — чью. РАЗБИТЬ ЖИЗНЬ чью. Разг. Экспрес. Лишать кого либо радости, смысла существования. [Татьяна] вообразила себе, что её жизнь разбита, и вследствие этого начала худеть и блёкнуть (Писарев. Пушкин и Белинский). Ей казалось, что всё уже пропало,… …   Фразеологический словарь русского литературного языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»