Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

валить

 • 1 валить

  валивать
  1) (повергать) валити (на землю), валяти, звалювати, вергати. [Звалив його до-долу];
  2) (набрасывать на одно место землю и т. д.) накидати, насипати, висипати. [Висипали вал]. Он всё валит вместе - він усе накидає (пхає, пакує) до однієї купи;
  3) (итти массою) сунути, ринути, валити, валитися. [Навалило снігу]. Народ валом валит - народ як плав пливе, плавом пливе, хмарою суне (рине, йде);
  4) (о дыме, паре) шугати, бухати, путрити, перти. [Пара бухає];
  5) (сваливать вину) звертати на кого, звалювати, скидати. [Не звертай на людей, коли сам нашкодив].
  * * *
  I
  1) ( заставлять падать) вали́ти, ( опрокидывать) валя́ти; ( сваливать) зва́лювати; ( постройку) зава́лювати

  \валить лес — руба́ти (вали́ти, валя́ти) ліс

  2) ( беспорядочно сбрасывать) вали́ти, звалювати, накида́ти, насипа́ти
  3) (перелагать вину, ответственность на кого-л.) склада́ти, вали́ти, зва́лювати, скида́ти, зверта́ти
  II
  ( двигаться массой) вали́ти, валува́ти, су́нути, ри́нути, ( о снеге) си́пати, (о дыме, пламени, паре) бу́хати, шуга́ти, жахати, жбу́хати

  вали́, вали́те — валя́й, валя́йте, ката́й, ката́йте, шквар, шква́рте

  Русско-украинский словарь > валить

 • 2 валить

  ( о деревьях) вали́ти, валя́ти; ( о людях) су́нути; ( о снеге) си́пати

  Русско-украинский политехнический словарь > валить

 • 3 валить

  ( о деревьях) вали́ти, валя́ти; ( о людях) су́нути; ( о снеге) си́пати

  Русско-украинский политехнический словарь > валить

 • 4 вываливать

  I техн., несов. выва́ливать, сов. вы́валить
  ( из чего-л) вива́лювати, ви́валити
  II техн., несов. выва́ливать, сов. вы́валять
  ( сукно) зва́лювати, зваля́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > вываливать

 • 5 вываливать

  I техн., несов. выва́ливать, сов. вы́валить
  ( из чего-л) вива́лювати, ви́валити
  II техн., несов. выва́ливать, сов. вы́валять
  ( сукно) зва́лювати, зваля́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > вываливать

 • 6 вал

  1) (волна) бурун, вал;
  2) (земляная насыпь) окіп (мн. окопи), вал, окопище, (увелич.) окописько;
  3) (вращающийся цилиндр) вал, (блок) баран; (вал с зубчаткой) накрутка; (в ткацком станке) навій (р. -вою). Валом (вальмя) валить - плавом плисти, як плав пливе, йти, товпом товпитися.
  * * *
  I
  1) ( земляной) вал, -у; ( высокая волна) буру́н, -а

  крепостно́й \вал — форте́чний (кріпосни́й) вал

  2) с.-х. диал. вало́к, -лка́, вал
  II техн.

  Русско-украинский словарь > вал

 • 7 валиться

  валитися, валятися, падати. Всё у меня из рук валится - все мені з рук падає, нічому ради не можу дати, ніщо в мене рук не держиться. На бедного Макара шишки валятся - на похиле дерево й кози скачуть.
  * * *
  I
  вали́тися, валя́тися ( падать) па́дати, зва́люватися
  II см. валить II

  Русско-украинский словарь > валиться

 • 8 воротить

  1) вернути, повернути, завернути, (многих) позавертати - см. Вернуть. Вороченный - завернений;
  2) безл. Воротит с души - верне, з душі верне. [Нагадує старе цілування, а їй аж верне від його (Грінч.)];
  3) см. Ворочать.
  * * *
  I
  1) ( заставить вернуться) поверну́ти, верну́ти, заверну́ти
  2) ( возвратить обратно) поверну́ти, верну́ти
  II
  1) (отворачивать в сторону, назад) відверта́ти, поверта́ти, верну́ти, заверта́ти; ( сворачивать) зверта́ти
  2) (валить, сдвигать что-л. тяжёлое) вали́ти, зва́лювати, верну́ти
  3) ( распоряжаться) ору́дувати (ким-чим), верхово́дити (ким-чим, над ким-чим)

  Русско-украинский словарь > воротить

 • 9 клубиться

  клуботатися (-бочуся, -чешся), клубочитися, кублитися, кужелити(ся), вихоритися. [Дим почав клуботатися (Мирн.). Холодні осінні тумани клубочаться вгорі (Коцюб.). Пил клубочеться на сонці (Коцюб.). Дим од паровоза кублиться, кучерявиться, стелеться по землі (Гайсинщ.). Кублячись, несуться клаптики вранішнього туману (Єфр.). Дивлюсь, коли з-за садка дим кужелить (Лубенщ.). Чад і дим з нори кужелиться (Полтавщ.)]. Самовар -бился паром - самовар парував. Змея ревности -бится в груди - гадюка ревнощів в'ється у грудях. Капуста в вилок -бится - капуста, в головки в'яжеться.
  * * *
  клубота́тися, клуботі́тися, клубочи́тися, клубочі́ти, ку́блитися; диал. клубува́тися, куже́лити, куже́литися; ( валить) валува́ти

  Русско-украинский словарь > клубиться

 • 10 колода

  1) колода, (ум.) колодка, колодочка (соб.) колоддя, колодяччя. [Вибране на клепку дерево розпилюють на колоди (Бонд. виробн.). На колоді сиділи музики з скрипками, цимбалами (Н.-Лев.). На небі зчинилась гуркотнява: кидало колоддям, ламало, трощило (Васильч.)]. Через пень -ду валить - робити аби робилося; робити як через пень колоду тягти; робити як не своїми;
  2) (большое корыто) - колода, жолоб (-лоба), корито; (для месива) ночви (-чов), (ум.) ночовки (-вок), ночовочки (-чок). [Прив'яжи коней до колоди (Харківщ.)];
  3) (долблёный чолн) дуб (-ба);
  4) (гроб) деревище, довбана труна, дубовина;
  5) (улей) колода, колодка, пень (р. пня);
  6) (для сбора подаяний) карнавка;
  7) (для рубки дров) колода, дро[и]вітня;
  8) (у кожевников) кобила;
  9) (в ткацком станке) навій (-вою), воротило;
  10) (деревянные кандалы) колода; см. Колодка 2. [Запишався, як Берко в колоді (Номис)];
  11) (косяк оконный) лутка, (дверной) одвірок (-рка); (притолока) гла[о]вень, наголовень (-вня), наголовач; (порог) поріг (-рога);
  12) (заупокойная свеча) колодка (Сл. Ум.);
  13) (карт) колода, талія, тас (-су). [Не повний тас, двох карт нема (Борзен.)];
  14) колода, пастка на куниць, на соболів;
  15) (перен. о человеке) тюхтій (-тія), телепень (-пня), телепало, пень, колода; срвн. Пень 3 и Увалень.
  * * *
  I
  1) коло́да; ( для рубки дров) дрові́тня

  коло́ды — мн. коло́ди, -ло́д, собир. коло́ддя и колоддя́, колодя́ччя

  2) ( для пчёл) коло́да, дупля́нка
  II карт.
  коло́да

  Русско-украинский словарь > колода

 • 11 куча

  Кучка, Кучечка
  1) (скопление, груда сыпучего, предметов) купа, купка, купочка, куча, кучка, кучечка, копа, копиця, копичка, (редко) стропа, (большая) кучугура, валява. [Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах (Шевч.). Навкруг мене лежала купа книжок (Крим.). Чужую кучу віючи, очі завсігди запорошиш (Номис). Цілі копи жовтої глини (Мирн.). На дні рову копицями гніздилися жаби (Мирний). Кладуть руки, одна на другу, щоб стала копичка (Чуб.). В житі купка льону (М. Вовч.)]. -ча неприятностей - купа прикростей. -ча овощей, соли, навоза - купа, бурт (-ту), бурта, кагат (-ту) овочів, соли, гною. [Купа груш (Київщ.). Цілі бурти огірків лежать (Сумщ.). Вже буряки в кагати складено (Пирят.)]. -ча (рыхлая, напр. зерна) - ворох (-ху). [Пшениці ворох був невкритий (Сл. Ум.). Забрався, як свиня у ворох (Приказка)]. Сорная, мусорная -ча - смітник (-ку), звалище. [На смітник винесли (Шевч.)]. Навозная -ча - гноївня, гноїще, гноїсько. Звёздная -ча - зоряний рій (р. рою). У него -чи золота - у нього купи (кучі) золота. Складывать, сваливать в -чу - класти на купу, кидати на купу, копичити. Валить всё в одну -чу - горнути все на одну купу (Єфр.);
  2) (толпа) купа, купка, купочка, купочок (- чка), (гурьба) копиця, табун (-на), громада, громадка, юрма, гурма, юрба, валява, тлум (-му). [Біля сахарні роїлася купа людей і чорніли підводи (Коцюб.). Мене обминула купка парубків (М. Вовч.). Коли гляне у куток - аж дітей копиця (Рудан.). Колядувати ходять невеличкими табунами (Звин.). Мов із землі виросла там громадка опришків (Маков.). Стоїть купочок молодиць і дівчат (М. Вовч.). Народу юрма стояла (Сл. Гр.). Юрбою йшли (Черніг.). Пси гурмою вилетіли на дорогу (Франко). Валявою йдуть люди (Черніг.)]. Собираться в -чу - купчитися, купитися, громадитися, юрмитися. [Поспільство, що купиться коло Ніжена (Куліш). Куптеся в полки, кричіть на раду (Куліш)]. Идти -чей - іти купою (громадою, юрмою, купцем). Сгонять в -чу - зганяти до купи;
  3) (стая, группа) зграя, зграєчка, (диал.) ярчак (-ка), бурса. [Зграя галок і граків (Щогол.). Влітала ціла зграя гуків (Л. Укр.). Риба так ярчаками і ходить (Манж.). Вовки бурсами бігають (Кам'янеч.). Бурса гусей (Кам'янеч.)];
  4) (комок) кім'ях (-ха). [Бджоли літають кім'яхом (Новомоск.)];
  5) (масса) тиск (-ку), сила, тлум (-му). [Тиск народу (Шевч.)].
  * * *
  1) ку́па, ку́ча; во́рох; (скопление чего-л. сыпучего) кучугу́ра; диал. стропа́

  \куча мала́ — дет. мала́ ку́па (ку́ча)

  2) ( множество) си́ла, бе́зліч, -і; ку́па

  Русско-украинский словарь > куча

 • 12 ломить

  1) ломити, ламати; Срв. Ломать 1. [Вітер віє, гілля ломить (Грінч. III)];
  2) (о ломоте в костях, безл.) ломити, крутити, (корчить) судомити що, в чому, ломотіти в чому. [Спину мені ломить (Київщ.). На негоду у кістках мені крутить (Київщ.). У матері судомить руку (Н.-Лев.). Ломотить у костях (Верхр.)];
  3) -мить цену - ломити, гнути, загинати, гилити, загилювати (запрашивать) правити, заправляти ціну. [Куме! кажіть менше - ломіть менше (Мирн.). Таку ціну загинає, що ніхто такої не дасть (Брацлавщ.). А скільки він з нас гилить? Хіба не сто карбованців? (Звин.)];
  4) (налегать) налягати, (напирать) напирати, натискати и натискувати; (натуживаться) натужуватися. Ветер так и -мит - вітер так (з ніг) і валить;
  5) перти (пру, преш), пертися, пхатися, лізти, сунути(ся); срв. Ломиться 2. Он -мит прямо в комнату - він преться, пхається, лізе прямо (просто) до кімнати (до хати), в кімнату (в хату).
  * * *
  1) ломи́ти, лама́ти
  2) ( лезть напролом) су́нути; ( стремительно двигаться вперёд) посува́тися, вульг. пе́рти, пе́ртися
  3) (безл.: о болезненном ощущении) ломи́ти, лама́ти; ( крутить) крути́ти (кру́тить)
  4) ( запрашивать непомерную цену) ломи́ти, загина́ти

  Русско-украинский словарь > ломить

 • 13 нестерпимый

  нестерпний, нестерпучий. [Нестерпний біль (Грінч.). З шкіряного заводу валить нестерпний дух (Микит.). Нестерпуча спека (Грінч.). Він ставав нестерпучим, глузував з її екзальтації (Коцюб.). Нестерпучий гніт безсилої люти (В. Підмог.)].
  * * *
  несте́рпний, нестерпу́чий

  Русско-украинский словарь > нестерпимый

 • 14 опрокидывать

  опрокидать, опрокинуть перевертати, перевернути, перекидати, перекинути, обертати, обернути що. -вать, -нуть и при этом вылить содержимое - вивертати, вивернути що. [Вивернув воду з відра. Страву повивертав, горщики побив]. -вать, -нуть бутылку, рюмку в рот - перекидати, перекинути, перехиляти, перехилити, вихиляти, вихилити пляшку, чарку. -нуть кого в борьбе - звалити, беркицьнути кого, кинути ким об землю. Наше войско опрокинуло неприятеля - наше військо погнало ворога. Опрокинутый - перевернений (-нутий), перекинений (-нутий), обернений (-нутий); звалений; вихилений.
  * * *
  несов.; сов. - опрок`инуть
  1) перекида́ти, переки́нути и поперекида́ти, переверта́ти, переверну́ти и попереверта́ти; ( валить) вали́ти, повали́ти, валя́ти, повали́ти, зва́лювати, звали́ти и позва́лювати; ( вываливать содержимое) виверта́ти, ви́вернути и повиверта́ти
  2) ( сбивать с позиций) воен. відкида́ти, відки́нути; ( разбивать) розбива́ти, розби́ти; ( громить) розтро́щувати, розтрощи́ти; (несов.: обратить в бегство) погна́ти
  3) (перен.: уничтожать, лишать значения) лама́ти, полама́ти, переверта́ти, переверну́ти; ( опровергать) спросто́вувати, спростува́ти; ( разбивать) розбива́ти, розби́ти, розтро́щувати, розтрощи́ти

  Русско-украинский словарь > опрокидывать

 • 15 пень

  1) пень (р. пня), ум. пеньок (-нька), пеньочок, (торчащий в земле) прикорень (-рня), кичка, штурпак, корч, (обожжённый) огар (-ра), опалюх. [Голий, як пень];
  2) (улей) пень, колода;
  3) йолоп, бовдур, телепень, телепало, тюхтій, бецман, штурпак, чвалай. См. Неотёса, Олух. Через пень колоду валить - робити, аби робилося. Стал в пень - як пеньок став.
  * * *
  пе́нь, род. п. пня́; диал. штурпа́к, -а

  Русско-украинский словарь > пень

 • 16 рушить

  1) руйнува́ти, -ну́ю, -ну́єш; (ломая, разбивая) розва́лювати, -люю, -люєш; ( валить - ещё) вали́ти, -лю́, -лиш
  2) ( нарушать) уст. пору́шувати, -шую, -шуєш; (слово, клятву) лама́ти
  3) ( просо) спец. шеретува́ти, -ту́ю, -ту́єш

  Русско-украинский словарь > рушить

См. также в других словарях:

 • ВАЛИТЬ — 1. ВАЛИТЬ1, валю, валишь, несовер. 1. (совер. повалить и свалить) кого что. Сбрасывать вниз, на землю, опрокидывать. Ветер валит деревья. Валить кого нибудь с ног. Валить противника на землю. || Губить во множестве (об эпидемических болезнях; обл …   Толковый словарь Ушакова

 • ВАЛИТЬ — 1. ВАЛИТЬ1, валю, валишь, несовер. 1. (совер. повалить и свалить) кого что. Сбрасывать вниз, на землю, опрокидывать. Ветер валит деревья. Валить кого нибудь с ног. Валить противника на землю. || Губить во множестве (об эпидемических болезнях; обл …   Толковый словарь Ушакова

 • валить — См. обвинять, свергать как через пень колоду валить... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. валить 1. опрокидывать, сбивать, сваливать; повергать (высок.) / человека …   Словарь синонимов

 • ВАЛИТЬ — ВАЛИТЬ, валять, вальнуть, валивать что; повергать, опрокидывать боком, ронять, бросать лежмя; | наклонять на бок, приводить из стоячего положения в лежачее или наклонное; | сбрасывать, скидывать долой; скидывать или бросать в кучу; | архан.… …   Толковый словарь Даля

 • валить —   Валить всё в одну кучу (разг.) считать за одно, не различать совсем разные предметы.     Нельзя валить всех в одну кучу.   Валится из рук (разг.) не удается, не выходит; нет сил, охоты что н. делать.     С утра все валится из рук …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВАЛИТЬ 1 — ВАЛИТЬ 1, валю, валишь; валенный; несов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ВАЛИТЬ 2 — (валю, валишь, 1 и 2 л. ед. не употр.), валит; несов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • валить — ВАЛИТЬ, валю, валишь; валенный; несовер. 1. кого (что). Обрушивать вниз, заставлять падать (обычно что н. тяжёлое). Ураган валит деревья. В. с ног кого н. 2. что. Беспорядочно сбрасывать, складывать (разг.). В. вещи в ящик. В. всё в одну кучу… …   Толковый словарь Ожегова

 • валить — ВАЛИТЬ, валю, валишь, несов. 1. откуда. Уходить. Вали отсюда! 2. куда и без доп. Идти, проходить мимо. Смотри, вон Петька валит. Вали, но только не в штаны уходи, проваливай. Вали, парень (или пацан, шкет), твои штаны мне по колено пошел вон …   Словарь русского арго

 • валить — aller. Они <мелкие чиновники> чуть не кричали: шабаш, шабаш, бежим! и бросали перья, и не дописав слова в бумагах, не дочитав строки, не доскоблив буквы или пятна, валили по домам. М. Забелло Подсечное хозяйство. // РМ 1881 2 99. ♦ Валяй… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • валить — 1. ВАЛИТЬ, валю, валишь; нсв. (св. свалить). 1. (св. также повалить). кого что. Заставлять падать. Ураган валит деревья. Буря валила с ног. Сон, усталость валят с ног (одолевают кого л., овладевают кем л.). 2. кого что. Разг. Истреблять, губить… …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»