Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

подавлять

 • 1 подавлять

  физ., несов. подавля́ть, сов. подави́ть
  заглу́шувати и заглуша́ти, заглуши́ти, приду́шувати, придуши́ти, пригамо́вувати, пригамува́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > подавлять

 • 2 подавлять

  физ., несов. подавля́ть, сов. подави́ть
  заглу́шувати и заглуша́ти, заглуши́ти, приду́шувати, придуши́ти, пригамо́вувати, пригамува́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > подавлять

 • 3 подавлять

  подавить
  1) (угнетать) гнітити, пригнічувати, пригнітити, пригноблювати, пригнобити, давити, придавити кого. Меня -вляла мёртвая тишина - мене гнітила (пригнічувала) мертва тиша. Меня -вляет сознание собственной вины - мене пригнічує (гнітить, давить) свідомість власної провини;
  2) (заглушать) давити, задавити, душити, задушити, гамувати, погамувати, тлумити, стлумити и потлумити, притлумляти и притлумлювати, притлумити, бороти, побороти, глушити, зглушити, заглушати и заглушувати, заглушити, гнути, зігнути що, (побивать превосходством) забивати, забити кого, що. [Народня мова починає забивати в письменстві чужу церковщину (Єфр.)]. -ить в себе злость, возмущение, досаду, желание - задавити (задушити, погамувати, потлумити, стлумити и т. д.) в собі злість, обурення, досаду (жаль), бажання. -вить восстание - приборкати, придушити, задушити повстання. Подавленный - пригнічений, задавлений, задушений, погамований, притлумлений и т. д. -ный тяжёлым горем - пригнічений (пригноблений) тяжким горем. -ное настроение - пригнічений настрій. -ный стон, голос - задавлений, задушений стогін, здавлений, здушений голос. Восстание, -ное самыми решительными мерами - повстання, приборкане (придушене, задушене) найрішучішими заходами… -ться -
  1) пригнічуватися, бути пригнічуваним, пригніченим;
  2) задавлюватися, бути задавленим, душитися, бути задушеним, гамуватися, бути погамованим, тлумитися, бути потлумленим, притлумленим и т. д. Срв. Подавиться. Худшее в человеке должно -ляться - гірше в людині треба гамувати (приборкувати).
  * * *
  несов.; сов. - подав`ить
  1) приду́шувати, придуши́ти, дави́ти, подави́ти
  2) ( превосходить в количестве) переви́щувати, переви́щити; ( побивать) побива́ти, поби́ти; ( звуки) заглуша́ти и заглу́шувати, заглуши́ти
  3) ( удручать) гніти́ти (несов.), пригні́чувати, пригніти́ти; ( угнетать) пригно́блювати, пригноби́ти; ( ошеломлять) приголо́мшувати, приголо́мшити, дави́ти, подави́ти; ( пришибать) прибива́ти, приби́ти
  4) (чувства, ощущения) заглуша́ти и заглу́шувати, заглуши́ти, несов. подави́ти; притлу́млювати и притлумля́ти, притлуми́ти, тлуми́ти, стлуми́ти; ( сдерживать) стри́мувати, стрима́ти, затамо́вувати, затамува́ти, притамо́вувати, притамува́ти; ( превозмогать) угамо́вувати, угамува́ти, погамува́ти (несов.), утамо́вувати, утамува́ти, тамува́ти (несов.); (несов.: преодолеть) поборо́ти

  Русско-украинский словарь > подавлять

 • 4 подавить

  1) (некоторое время, слегка) подавити, подушити, почавити (деякий час, злегка). Срв. Давить;
  2) (многих) подавити, подушити, позадушувати кого;
  3) см. Подавлять.
  * * *
  I см. подавлять II
  (задавить; давить слегка, недолго) подави́ти, подуши́ти; почави́ти

  Русско-украинский словарь > подавить

 • 5 подавить

  сов. от подавлять

  Русско-украинский политехнический словарь > подавить

 • 6 подавить

  сов. от подавлять

  Русско-украинский политехнический словарь > подавить

 • 7 досада

  досада (ум. досадонька), докука, нуда; озлість (р. озлости), пересердя. [Ой, де-б я, де-б я із досадоньки пішла! Аж нуда пориває (досада берёт) дивитися на таку роботу. Кульбашного взяла озлість. Хтось навіть аж плюнув з пересердя]. Какая досада - яка шкода! С досадой - досадливо, з серцем. Причинять досаду кому - досадувати кого. [Пані- матка і та мене досадує хвалами (Куліш)]. Почувствовать досаду - задосадувати. [А він так задосадував, що задумав собі смерть зробити]. Досада разбирает - досада бере, забирає, нуда пориває, досадно стає кому. Подавлять досаду - здавлювати своє серце (Васильч.).
  * * *
  доса́да, доку́ка, нуда́; (раздражение, неудовольствие) при́крість, -рості, о́злість, -лості, пересе́рдя

  \досада берёт (разбирает) кого́ — доса́да бере́ (забирає) кого, доса́дно стає́ кому́

  Русско-украинский словарь > досада

 • 8 душить

  1) (давить) душити кого, давити, (о многих = передушить, передавить) видушувати, видавлювати, сов, видушити, видавити. [Тхір видушив усі курчата. Кашель душить (давить)];
  2) (угнетать, терзать) душити, давити, гнобити кого. [Ляхи душили (гнобили) Україну. Досада давила];
  3) (тушить) тушкувати (редко - душити). Душё[о]ное мясо - душенина, тушковане м'ясо;
  4) (духами) напахувати. Надушить - напахати, (зап.) перфумувати, наперфумувати. Надушенный - напаханий, напаханий пахощами, (зап.) наперфумований. [Затулила носа напаханою пахощами хустиночкою (Неч.-Лев.)];
  5) (издавать, запах) душіти, дхнути. [Перцем так і душить (М. Вовч.). Горілкою дхне].
  * * *
  I
  1) ( убивать) души́ти, заду́шувати
  2) ( затруднять дыхание) души́ти, дави́ти, стиска́ти, ти́снути
  3) (перен.: подавлять, угнетать) души́ти, приду́шувати
  II
  ( духами) напа́хувати, души́ти

  Русско-украинский словарь > душить

 • 9 заглушать

  заглушить глушити, заглушати и заглушувати, заглушити, приглушати и приглушувати, приглушити, пригашати, пригасити, забивати, забити що. [Кропива глушить сад. Лемент заглушує його (Л. Укр.). П'яні гості приглушували голоси тверезих (Куліш). Бур'ян забиває городину]. -шать (подавлять) чувство - придушувати, придушити, гамувати, загамувати, притлумлювати, притлумити, присипляти, приспати почуття. -шать боль - гамувати біль. -шать голос собственных мук - приглушувати голос власних мук. Заглушённый - заглушений, приглушений; придушений, приспаний. [Приглушені ноти. Придушене (приспане) почуття].
  * * *
  несов.; сов. - заглуш`ить
  1) заглуша́ти и заглу́шувати и глуши́ти, заглуши́ти и мног. позаглуша́ти и позаглу́шувати и поглуши́ти, ( превосходить по силе) забива́ти, заби́ти, -б'ю́, -б'є́ш; ( делать менее слышным) сти́шувати и стиша́ти, сти́шити, притлу́млювати и притлумля́ти и тлуми́ти, притлуми́ти
  2) (перен.: превозмогать в себе какое-л. чувство) заглуша́ти и заглу́шувати и глуши́ти, заглуши́ти и мног. позаглуша́ти и позаглу́шувати, затамо́вувати и тамува́ти, затамува́ти, притамо́вувати, притамува́ти, утамо́вувати, утамува́ти; притлу́млювати и притлумля́ти и тлуми́ти, притлуми́ти
  3) ( мешать росту) заглуша́ти и заглу́шувати и глуши́ти, заглуши́ти и мног. позаглуша́ти и позаглу́шувати и поглуши́ти
  4) (гасить, тушить) гаси́ти (гашу́, га́сиш), загаси́ти и погаси́ти

  Русско-украинский словарь > заглушать

 • 10 подавленный

  см. Подавлять.
  * * *
  I
  1) прич. приду́шений, пода́влений; поби́тий; заглу́шений; пригні́чений; пригно́блений; приголо́мшений, пода́влений; приби́тий; заглу́шений, пода́влений; притлу́млений, стлу́млений; стри́маний, затамо́ваний, притамо́ваний; угамо́ваний, погамо́ваний, утамо́ваний; побо́рений
  2) в знач. прил. приглу́шений, приду́шений, прида́влений; ( сдержанный) стри́маний, угамо́ваний, погамо́ваний, притлу́млений, стлу́млений; ( затаённый) затамо́ваний, утамо́ваний, притамо́ваний; ( удручённый) пригні́чений, ( угнетённый) пригно́блений, ( о состоянии) приголо́мшений, приби́тий, пода́влений
  II
  пода́влений, поду́шений; поча́влений

  Русско-украинский словарь > подавленный

 • 11 приглушать

  приглушить
  1) (оглушать) приглушувати, приглушити, притлумлювати, притлумити, придовбешити. [Од жалю і од плачу мов приглушений ходив (Ном.). Уличним гомоном притлумлений (Корол.). Тебе він придовбешить булавою (Крим.)];
  2) (заглушать) приглушувати, приглушити, глушити, заглушувати, заглушити, притлумлювати, притлумити, придавити. [Приглушені ридання (Л. Укр.)]. Приглушённый - приглушений, заглушений, притлумлений, придавлений, придовбешений.
  * * *
  несов.; сов. - приглуш`ить
  приглу́шувати и приглуша́ти, приглуши́ти; несов. притуши́ти; ( ослаблять) прити́шувати, прити́шити, сти́шувати и стиша́ти, сти́шити; ( подавлять) приду́шувати, придуши́ти, притлу́млювати и притлумля́ти, притлуми́ти, прида́влювати, придави́ти

  Русско-украинский словарь > приглушать

 • 12 стеснять

  несов.; сов. - стесн`ить
  1) ( сжимать) сти́скувати, -кую, -куєш и стиска́ти, сти́снути и мног. пости́скувати и постиска́ти; ( сдавливать) зда́влювати, -люю, -люєш, здави́ти, -влю́, -виш и мног. позда́влювати, зду́шувати, -шую, -шуєш, здуши́ти, -шу́, -шиш; ( спирать) спира́ти, спе́рти, (зіпру́, зіпре́ш)

  моро́з \стеснять ня́ет дыха́ние — моро́з спира́є дух

  2) ( кого-что - затруднять) утрудня́ти и утру́днювати, -нюю, -нюєш, утрудни́ти (кого-що, кому що); ( мешать) заважа́ти, зава́дити, -джу, -диш, перешкоджа́ти, перешко́дити (кому-чому); ( быть помехой) става́ти (стаю́, стає́ш) на перешко́ді (на зава́ді), ста́ти (ста́ну, ста́неш) на перешко́ді (на зава́ді) (кому-чому); ( беспокоить) турбува́ти, -бу́ю, -бу́єш, потурбува́ти (кого-що); ( причинять беспокойство) завдава́ти (-даю́, -дає́ш) кло́поту, завда́ти (-да́м, -даси́) кло́поту (кому), несов. клопота́ти, -почу́, -по́чеш (кого); ( связывать) зв'я́зувати, -зую, -зуєш, зв'яза́ти (зв'яжу́, зв'я́жеш)

  я не хочу́ вас \стеснять ня́ть — я не хочу вам заважа́ти (вас турбува́ти, вам завдава́ти кло́поту)

  3) ( ограничивать) обме́жувати, -жую, -жуєш, обме́жити, -жу, -жиш; ( задерживать) затри́мувати, -мую, -муєш, затри́мати

  \стеснять ня́ть себя́ — обме́жувати себе́

  4) ( притеснять) ути́скувати, -кую, -куєш и утиска́ти, ути́снути
  5) ( подавлять) гніти́ти (гнічу́, гніти́ш) и пригні́чувати, -чую, -чуєш и пригніта́ти, пригніти́ти
  6) (тесно сводить, смыкать) змика́ти, зімкну́ти

  Русско-украинский словарь > стеснять

 • 13 удерживать

  несов.; сов. - удерж`ать
  1) утри́мувати, утри́мати, уде́ржувати, уде́ржати; ( поддерживать) підтри́мувати, підтри́мати, підде́ржувати, підде́ржати
  2) ( приостанавливать) утри́мувати, утри́мати, уде́ржувати, уде́ржати, спиня́ти, спини́ти; ( придерживать) притри́мувати, притри́мати, приде́ржувати, приде́ржати; ( сдерживать) стри́мувати, стри́мати, зде́ржувати, зде́ржати; ( задерживать) затри́мувати, затри́мати, заде́ржувати, заде́ржати; (подавлять, успокаивать) гамува́ти и угамо́вувати, угамува́ти, утамо́вувати, утамува́ти, ути́шувати, ути́шити, сти́шувати, сти́шити
  3) (оставлять за собой; сохранять) зберіга́ти, зберегти́; (в уме, в преданиях) захо́вувати, захова́ти
  4) ( не отдавать) утри́мувати, утри́мати, уде́ржувати, уде́ржати; ( отчислять) відрахо́вувати, відрахува́ти

  Русско-украинский словарь > удерживать

 • 14 укрощать

  несов.; сов. - укрот`ить
  прибо́ркувати, прибо́ркати; (унимать, подавлять) угамо́вувати, угамува́ти, уговтува́ти, уго́втати, уко́ськувати, уко́ськати; ( нрав) упоко́рювати, упоко́рити

  Русско-украинский словарь > укрощать

 • 15 уничтожать

  несов.; сов. - уничт`ожить
  1) зни́щувати и ни́щити, зни́щити и позни́щувати и пони́щити; ( истреблять) вини́щувати, ви́нищити, зво́дити, звести́; ( губить) вигу́блювати, ви́губити; ( ликвидировать) ліквідува́ти несов., сов., зліквідува́ти
  2) (перен.: подавлять кого-л.) зни́щувати, зни́щити, ні́вечити, зні́вечити

  Русско-украинский словарь > уничтожать

 • 16 Задушать

  задушить
  1) душити, задушувати, задушити, удушити, давити, задавити, удавити, (о мног.) подушити, подавити кого. [Не вмер Данило - болячка вдавила (задавила)]. Была б сила, своими руками -шил бы его (их) - примів-би - своїми-б руками задушив (задавив) його, подушив (подавив) їх;
  2) (подавлять) глушити, заглушувати, заглушити, давити, задавити. Горе -шило его - горе задавило його. -шить свои чувства - заглушити, задавити свої почуття. -шить восстание, революцию - задавити повстання, революцію. -шить нечаянно во сне - приспати (дитину). Задушенный - задушений, удушений, задавлений, удавлений, заглушений; приспаний. -ный голос - глухий, здавлений голос. -ться - душитися, задушитися, удушитися, (о мног.) подушитися; срвн. Задыхаться.

  Русско-украинский словарь > Задушать

См. также в других словарях:

 • подавлять — См. уничтожать... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. подавлять сдерживать, удерживать, унимать, смирять, понижать, ослаблять, угнетать, душить, гасить, тушить; теснить,… …   Словарь синонимов

 • ПОДАВЛЯТЬ — ПОДАВЛЯТЬ, подавить что, давить, жать, гнести: налегать, глушить, губить. Снег подавляет и ломает деревья. Печаль (суеты) века сего и лесть (корысть) богатства подавляет слово, и без плода бывает, Матф. Суровое обращенье подавляет чувство. В нем… …   Толковый словарь Даля

 • ПОДАВЛЯТЬ — ПОДАВЛЯТЬ, подавляю, подавляешь. несовер. к подавить в 3, 4, 5 и 6 знач. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • подавлять — ПОДАВИТЬ 2, авлю, авишь; авленный; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • подавлять — гасить — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы гасить EN suppress …   Справочник технического переводчика

 • подавлять — I.     ПОДАВЛЯТЬ/ПОДАВИТЬ     ПОДАВЛЯТЬ/ПОДАВИТЬ, гасить/погасить, глушить/заглушить, сов. задавить, смирять/ смирить, тушить/затушить, удушать, усмирять/усмирить, книжн., сов. объять II. подавленность …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • подавлять — ▲ препятствовать ↑ чужой (индивид), активность подавлять гасить чью л. активность. давить. угнетать (угнетающее воздействие). глушить. никому спуску не дает. ▼ находиться в тяжелых условия …   Идеографический словарь русского языка

 • подавлять — • жестоко подавлять …   Словарь русской идиоматики

 • подавлять — подавить вздох • действие, прерывание подавлять вздох • содействие, противодействие …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • подавлять (в электросвязи) — подавлять — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN supress …   Справочник технического переводчика

 • подавлять (колебания) — гасить — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы гасить EN kill …   Справочник технического переводчика


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»