Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

мешать

 • 1 мешать

  техн.
  міша́ти; ( препятствовать) заважа́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > мешать

 • 2 мешать

  техн.
  міша́ти; ( препятствовать) заважа́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > мешать

 • 3 мешать

  мешивать
  1) (перемешивать чем) мішати, (о жидкости ещё) калатати, колотити що чим. [Мішала кописткою розчин у діжі (Київщ.). Колотив (калатав, мішав) чай ложечкою, щоб швидше прохолов (М. Грінч.)]. -шать (дрова, угли) в печи - перегортати (дрова, огонь, вугілля) в печі. -шать карты - мішати, тасувати карти. -шать масло - колотити, бити, збивати масло;
  2) (смешивать) мішати, змішувати; (спутывать) плутати, путати, сплутувати кого, що. [Чуття, котре путає та мішає правильний хід розумової машини (Франко)]. -шать вино с водой - змішувати вино з водою. -шать числа и события - мішати (змішувати, плутати, путати) числа і події;
  3) (вмешивать) мішати, (впутывать) вплутувати кого у що. [Старого пса непристойно мішати в нашу компанію (Куліш)];
  4) (двоить землю) переорювати, двоїти (поле, ріллю, ниву);
  5) (кому, чему) заважати, перебивати, перешкоджати, бути (ставати) на (у) перешкоді или на заваді, (диал.) перебаранчати, перечіплювати, непутити кому, чому в чому, (останавливать) перепиняти кого; срв. Помешивать 2. [Я вам тут не заважаю? (Звин.). Почув, що не зможе батька зарізати, - таки щось перебиває (Крим.). Буде у вас своя кімната, ніхто вам не перешкоджатиме (Кониськ.). Йому й муха на заваді (Номис). Жінці перебаранчає, злізти з воза повність тіла (Н.-Лев.). Це мені непутить отой Улас (Грінч.). Намірився вчинити те, що гадав, але щось у душі його перепиняло (Крим.)]. Не -айте мне работать - не заважайте (не перебивайте, не перешкоджайте) мені працювати. Что нам -ет ехать? - а) що нам заважає (перешкоджає) їхати? б) (почему бы нам не ехать?) (а) чом-би нам не (по)їхати? Не -ет, не -ло бы - не вадить, не завадить, не пошкодить, не вадило-б, не завадило-б, не пошкодило-б, (диал.) не непутило-б. [Не вадить зробити деякі висновки (Єфр.). Воно не завадить трохи позбутися ілюзій (Крим.). Звертатися до часів минулих дуже не вадило-б і в наші часи (Доман.). Хоч-би й десятку дали, то воно не непутило-б (Миргородщ.)]. Это не -ет знать - це не завадить, не завадило-б, не пошкодило-б знати. Мешанный -
  1) мішаний, калатаний, колочений, перегортаний, тасований, збиваний, перемішаний, сколочений, перегорнутий и перегорнений, стасований, збитий;
  2) мішаний, змішаний и т. п.
  * * *
  I меш`ать
  (быть помехой в чём-л.) заважа́ти; ( препятствовать) перешкоджа́ти
  II
  1) ( перемешивая) мішати; ( разбалтывая) розмі́шувати; ( о жидкости) колоти́ти
  2) (соединять разнородное, смешивать) міша́ти, змі́шувати
  3) ( принимать одно за другое) міша́ти; змі́шувати; ( путать) плу́тати, сплу́тувати

  Русско-украинский словарь > мешать

 • 4 затруднять

  затруднить
  1) (делать более трудным, препятствовать) утрудняти, утруднити що кому, перешкоджати, перешкодити, заваджати, завадити кому в чому, ставати, стати на перешкоді (на заваді, на перепоні) кому до чого, непутити кому в чому. Это обстоятельство -няет исполнение нашей цели - ця обставина утрудняє виконання нашої мети, перешкоджає (заваджає) нам виконати нашу мету, стає на перешкоді (на заваді, на перепоні) до нашої мети. Недостаток памяти -няет учение - брак пам'яти (непам'ятливість) утрудняє науку, непутить в науці. Это тесное пространство -няло движение нашей армии - цей обмежений простір ставав на заваді рухові нашої армії;
  2) (мешать кому, обременять кого) заваджати, завадити кому, трудити, потрудити, обтяжувати, обтяжити кого, (диал.) застужати кого; (беспокоить) клопотати, поклопотати кого чим, завдавати, завдати клопоту кому. Это меня нисколько не -нит - це мене ніяк не потрудить, не обтяжить, це не завдасть мені жадного клопоту. Если это не очень -нит вас - якщо це не дуже вас обтяжить, якщо це не завдасть вам великого клопоту. Меня -няет (смущает) вот что - ось що мене спиняє (перепиняє, клопоче). Затруднённый - утруднений; потруджений, обтяжений, поклопотаний. -ное дыхание - стиснене дихання, стиснений віддих.
  * * *
  несов.; сов. - затрудн`ить
  (кого-что) утрудня́ти и утру́днювати, утрудни́ти (кого-що, кому що); ( мешать) става́ти (стаю́, стає́ш) на перешко́ді (на зава́ді), ста́ти (ста́ну, ста́неш) на перешко́ді (на зава́ді), перешкоджа́ти, перешко́дити (кому-чому); ( причинять хлопоты) завдава́ти (-даю́, -дає́ш) кло́поту, завда́ти (-да́м, -даси́) кло́поту (кому), несов. клопота́ти, -почу́, -по́чеш (кого); ( беспокоить) турбува́ти, потурбува́ти (кого-що)

  Русско-украинский словарь > затруднять

 • 5 помешивать

  помешать
  1) что - мішати, помішати, (о жидк. ещё) колотити, поколотити що чим. [Борщ каже: «помішай мене!» Надя поколотила чай ложечкою (Н.-Лев.)]. -шивать, -шать (дрова) в печи - перегортати, перегорнути (дрова, вогонь) в печі. Помешанный - помішаний, поколочений. -ться - мішатися, бути помішаним;
  2) помешать кому в чём, чему (попрепятствовать) - перешкодити, по[за]шкодити, завадити, стати на заваді, на перешкоді, перебити, перечепити кому в чім, чому. [Піду-ж, щоб вам не перешкодить (Сам.). Я боявся, що вони пошкодять нам іти на Січ (Кон.). Що вам перебило прийти? (Звин.)]. -шать кому работать - перебити кому (чиюсь) працю, перебити кому в роботі. Боюсь -шать вашим занятиям - боюсь перебити вашу працю (вам у роботі). Одно другому не -шает - одно одному не пошкодить (не завадить);
  3) -шать что (мешать) - помішати. [З хатами помішані якісь хлівці (Н.-Лев.)]. Помешанный - помішаний, мішаний. -ное зерно - мішане зерно. -шаться с кем, чем - по[з]мішатися з ким, з чим.
  * * *
  I
  ( мешать) помі́шувати, міша́ти [потро́ху, зле́гка, коли́-не-коли́]; ( о жидкости) колоти́ти [зле́гка, коли́-не-коли́]
  II
  ( месить) помі́шувати, міси́ти [потро́ху, зле́гка, коли́-не-коли́]

  Русско-украинский словарь > помешивать

 • 6 препятствовать

  воспрепятствовать перешкоджати, перешкодити, заваджати, завадити, бути, ставати, стати на (у) перешкоді (на заваді) кому, чому в чому; срв. Мешать, Задерживать. [Ніхто йому не стоїть на перешкоді. Йому й муха на заваді (Номис). Народ сам скує собі долю аби тільки не заваджали (Коцюб.)]. Препятствующий -
  1) перешкідний, перешкодний, перепинний, що перешкоджає, заваджає;
  2) см. Препятствователь.
  * * *
  перешкоджа́ти; ( мешать) заважа́ти

  Русско-украинский словарь > препятствовать

 • 7 вымешивать

  I техн., несов. выме́шивать, сов. вы́месить
  вимі́шувати, ви́місити; ( до готовности) умі́шувати, уміси́ти
  II техн., несов. выме́шивать, сов. вы́мешать
  вимі́шувати, ви́мішати

  Русско-украинский политехнический словарь > вымешивать

 • 8 вымешивать

  I техн., несов. выме́шивать, сов. вы́месить
  вимі́шувати, ви́місити; ( до готовности) умі́шувати, уміси́ти
  II техн., несов. выме́шивать, сов. вы́мешать
  вимі́шувати, ви́мішати

  Русско-украинский политехнический словарь > вымешивать

 • 9 заглушать

  заглушить глушити, заглушати и заглушувати, заглушити, приглушати и приглушувати, приглушити, пригашати, пригасити, забивати, забити що. [Кропива глушить сад. Лемент заглушує його (Л. Укр.). П'яні гості приглушували голоси тверезих (Куліш). Бур'ян забиває городину]. -шать (подавлять) чувство - придушувати, придушити, гамувати, загамувати, притлумлювати, притлумити, присипляти, приспати почуття. -шать боль - гамувати біль. -шать голос собственных мук - приглушувати голос власних мук. Заглушённый - заглушений, приглушений; придушений, приспаний. [Приглушені ноти. Придушене (приспане) почуття].
  * * *
  несов.; сов. - заглуш`ить
  1) заглуша́ти и заглу́шувати и глуши́ти, заглуши́ти и мног. позаглуша́ти и позаглу́шувати и поглуши́ти, ( превосходить по силе) забива́ти, заби́ти, -б'ю́, -б'є́ш; ( делать менее слышным) сти́шувати и стиша́ти, сти́шити, притлу́млювати и притлумля́ти и тлуми́ти, притлуми́ти
  2) (перен.: превозмогать в себе какое-л. чувство) заглуша́ти и заглу́шувати и глуши́ти, заглуши́ти и мног. позаглуша́ти и позаглу́шувати, затамо́вувати и тамува́ти, затамува́ти, притамо́вувати, притамува́ти, утамо́вувати, утамува́ти; притлу́млювати и притлумля́ти и тлуми́ти, притлуми́ти
  3) ( мешать росту) заглуша́ти и заглу́шувати и глуши́ти, заглуши́ти и мног. позаглуша́ти и позаглу́шувати и поглуши́ти
  4) (гасить, тушить) гаси́ти (гашу́, га́сиш), загаси́ти и погаси́ти

  Русско-украинский словарь > заглушать

 • 10 замешивать

  -ся, замесить, -ся
  I. (о тесте, месиве) замішувати, -ся, замісити, -ся. [Круте тісто замісилося]. -сить неумело, небрежно - заколоцкати. Замешенный - замішений.
  II. Замешивать, -ся, замешать, -ся -
  1) (смешивать вместе) замішувати, -ся, замішати, -ся. [Борошенця туди усипать і замішать (Рудч.). У нас однії ложечки не стало: мабуть з вашими замішалася (Проскур. п.). Замішався, як ополоник межи ложками (Номис)];
  2) (приводить, приходить в беспорядок) змішувати, -ся, змішати, -ся, замішати, -ся, сколочувати, -ся, сколотити, -ся;
  3) (впутывать, -ся) уплутувати, -ся, уплутати, -ся в що, (фамил.) пришивати, -ся, пришити, -ся до чого, (неперех.) встряг[в]ати, встря(г)нути в що, втручатися, втрутитися в що, до чого. [І його нащось уплутали в ту справу (пришили до тієї справи). Чого він туди встряв? Не треба було до тієї справи втручатися]. Замешанный - замішаний; уплутаний в що, пришитий до чого.
  * * *
  I несов.; сов. - замес`ить
  замі́шувати, заміси́ти, -мішу́, -мі́сиш и мног. позамі́шувати
  II несов.; сов. - замеш`ать
  1) ( впутывать) заплу́тувати, заплу́тати, уплу́тувати, уплу́тати
  2) (сов.: начать мешать) поча́ти міша́ти; ( разбалтывая) поча́ти розмі́шувати; ( о жидкости) поча́ти колоти́ти

  Русско-украинский словарь > замешивать

 • 11 мешаный

  прлг. мішаний, змішаний; срв. Мешанный (под Мешать).
  * * *
  прил.

  Русско-украинский словарь > мешаный

 • 12 перебивать

  перебить
  1) (перешибить) перебивати, перебити, перетинати, перетнути, (о мног.) поперебивати, поперетинати. [Я вашому собаці ноги поперебиваю. Сокири пугою не перетнеш];
  2) (избить) вибивати, вибити, повибивати, повбивати, побити, позабивати, перебити кого. [Багато народу повибивали (повбивали, побили) під ту війну]. -бить всех без исключения - вибити усіх до ноги, побити, повбивати, позабивати геть (чисто) усіх. [Усіх чисто людей у місті вибито і місто спалено (Грінч.)];
  3) побити, потовкти, потрощити (все), перебити, перетовкти, перетрощити. [Перетовкти увесь посуд];
  4) (волос, пух и т. п.) перебивати, перебити, поперебивати, перетрушувати, перетрусити, поперетрушувати, пересипати, пересипати, попересипати. [Уже наші жінки і подушки поперебивали];
  5) (мешать что-л. делать) перебивати, перебити кому що, перебаранчати, перешкоджати, заваджати кому що робити, ставати, стати на перешкоді (на заваді) кому. -бить у кого что (место, должность) - перехопити у кого що (службу, посаду). -бить у кого-л. жениха, невесту - перелюбити чийого молодого, молоду. [Вона мого хлопця перелюбила];
  6) (прерывать) перебивати, перебити, перепиняти, перепинити, перехопляти, перехопити кого. [Не перепиняй мене, а то й казати не буду]. -бить, -вать чью-л. речь - перебити, перебивати кому мову, впадати кому в річ. -бить сон - переламати сон. Перебитый - перебитий, перетятий; побитий и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - переб`ить
  1) перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти
  2) (убивать всех, многих) перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти, вибива́ти, ви́бити и повибива́ти
  3) ( разбивать) би́ти, поби́ти, перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти; ( ломать) трощи́ти, потрощи́ти, несов. ви́трощити, перетрощи́ти, поперетро́щувати; ( посуду) товкти́, перетовкти́ и потовкти́
  4) ( прерывать речь) перебива́ти, переби́ти, перерива́ти, перерва́ти, перепиня́ти, перепини́ти; несов. перебаранча́ти; ( включаясь в беседу) перехо́плювати, перехопи́ти

  Русско-украинский словарь > перебивать

 • 13 помешать

  см. Помешивать и Мешать.
  * * *
  I
  ( создать препятствие) перешко́дити, ста́ти на перешко́ді (на зава́ді), зава́дити
  II
  ( перемешать) поміша́ти; ( жидкость) поколоти́ти

  Русско-украинский словарь > помешать

 • 14 промешивать

  -ся, промесить, -ся
  I. вимішувати, -ся, вимісити, -ся, умішувати, -ся, умісити, -ся. [Тісто добре вимісилося (умісилося)]. Промешенный - вимішений, умішений.
  II. Промешивать, -ся, промешать, -ся - вимішуватися, вимішати, -ся, умішувати, -ся, умішати, -ся. Промешанный - вимішаний, умішаний.
  * * *
  I несов.; сов. - промес`ить
  1) промі́шувати, проміси́ти, перемі́шувати, переміси́ти и поперемі́шувати, розмі́шувати, розміси́ти и порозмі́шувати; ( о тесте) вимі́шувати, ви́місити
  2) (несов.: месить в течение определённого времени) міси́ти [ці́лу годи́ну], проміси́ти
  II несов.; сов. - промеш`ать
  1) ( размешивать) розмі́шувати, розміша́ти и порозмі́шувати, перемі́шувати, переміша́ти и поперемі́шувати; ( угли в печи) перегорта́ти, перегорну́ти и поперегорта́ти
  2) (несов.: мешать в течение определённого времени) міша́ти [ці́лу годи́ну], проміша́ти

  Русско-украинский словарь > промешивать

 • 15 стеснять

  несов.; сов. - стесн`ить
  1) ( сжимать) сти́скувати, -кую, -куєш и стиска́ти, сти́снути и мног. пости́скувати и постиска́ти; ( сдавливать) зда́влювати, -люю, -люєш, здави́ти, -влю́, -виш и мног. позда́влювати, зду́шувати, -шую, -шуєш, здуши́ти, -шу́, -шиш; ( спирать) спира́ти, спе́рти, (зіпру́, зіпре́ш)

  моро́з \стеснять ня́ет дыха́ние — моро́з спира́є дух

  2) ( кого-что - затруднять) утрудня́ти и утру́днювати, -нюю, -нюєш, утрудни́ти (кого-що, кому що); ( мешать) заважа́ти, зава́дити, -джу, -диш, перешкоджа́ти, перешко́дити (кому-чому); ( быть помехой) става́ти (стаю́, стає́ш) на перешко́ді (на зава́ді), ста́ти (ста́ну, ста́неш) на перешко́ді (на зава́ді) (кому-чому); ( беспокоить) турбува́ти, -бу́ю, -бу́єш, потурбува́ти (кого-що); ( причинять беспокойство) завдава́ти (-даю́, -дає́ш) кло́поту, завда́ти (-да́м, -даси́) кло́поту (кому), несов. клопота́ти, -почу́, -по́чеш (кого); ( связывать) зв'я́зувати, -зую, -зуєш, зв'яза́ти (зв'яжу́, зв'я́жеш)

  я не хочу́ вас \стеснять ня́ть — я не хочу вам заважа́ти (вас турбува́ти, вам завдава́ти кло́поту)

  3) ( ограничивать) обме́жувати, -жую, -жуєш, обме́жити, -жу, -жиш; ( задерживать) затри́мувати, -мую, -муєш, затри́мати

  \стеснять ня́ть себя́ — обме́жувати себе́

  4) ( притеснять) ути́скувати, -кую, -куєш и утиска́ти, ути́снути
  5) ( подавлять) гніти́ти (гнічу́, гніти́ш) и пригні́чувати, -чую, -чуєш и пригніта́ти, пригніти́ти
  6) (тесно сводить, смыкать) змика́ти, зімкну́ти

  Русско-украинский словарь > стеснять

См. также в других словарях:

 • МЕШАТЬ — 1. МЕШАТЬ1, мешаю, мешаешь, несовер. (к помешать), кому чему или кому чему с инф. Создавать кому чему нибудь препятствие, затруднять кого что нибудь, быть, служить препятствием. «Эй, не мешай, под лесами не балуй.» Брюсов. Шум мешает мне слышать …   Толковый словарь Ушакова

 • МЕШАТЬ — 1. МЕШАТЬ1, мешаю, мешаешь, несовер. (к помешать), кому чему или кому чему с инф. Создавать кому чему нибудь препятствие, затруднять кого что нибудь, быть, служить препятствием. «Эй, не мешай, под лесами не балуй.» Брюсов. Шум мешает мне слышать …   Толковый словарь Ушакова

 • МЕШАТЬ — МЕШАТЬ, мешивать что, мехать, пск. сбалтывать, сбивать рукою, ложкою, мешалкою; сливать или ссыпать вместе, соединяя и разрознивая равномерно. | Спутывать вещи, не отличать одной от другой, ошибаться. | Двоить землю, пахать вторично перед посевом …   Толковый словарь Даля

 • мешать — Препятствовать, противодействовать, тормозить, затруднять, стеснять, не допускать, не давать, служить помехой, чинить помехи, связывать, налагать оковы (путы, узы) на что; стоять кому поперек дороги, заграждать пути, пресекать дорогу, не давать… …   Словарь синонимов

 • МЕШАТЬ 1 — МЕШАТЬ 1, аю, аешь; несов., кому чему или с неопр. Создавать препятствия в чём н., служить помехой. М. работать. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • МЕШАТЬ 2 — МЕШАТЬ 2, аю, аешь; мешанный; несов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • мешать — МЕШАТЬ, аю, аешь; несовер., кому (чему) или с неопред. Создавать препятствия в чём н., служить помехой. М. работать. • Не мешает или не мешало бы с неопред. (разг.) следует, надо или следовало бы, надо было бы. Не мешало бы отдохнуть. | совер.… …   Толковый словарь Ожегова

 • мешать — 1. МЕШАТЬ, аю, аешь; нсв. (св. помешать). (кому чему). Быть, являться помехой, препятствием в чём л. М. работать. М. родителям. Движению вперед мешал ветер. Стараться никому не м. Не мешай. Не мешало бы кому л. извиниться (следовало бы, надо бы) …   Энциклопедический словарь

 • мешать — • активно мешать • всеми силами мешать • всячески мешать • здорово мешать • серьезно мешать • страшно мешать …   Словарь русской идиоматики

 • мешать — мешает отсутствие • субъект, содействие, противодействие мешать движению • непрямой объект, содействие, противодействие мешать делу • непрямой объект, содействие, противодействие мешать работе • содействие, противодействие мешать развитию •… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • мешать — [создавать препятствия] глаг., нсв., употр. часто Морфология: я мешаю, ты мешаешь, он/она/оно мешает, мы мешаем, вы мешаете, они мешают, мешай, мешайте, мешал, мешала, мешало, мешали, мешающий, мешавший, мешая; св. помешать 1. Если кто …   Толковый словарь Дмитриева

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»