Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

на+руку

 • 1 рука

  рук||а
  ж
  1. τό χέρι, ἡ χείρ / τό μπράτσο, ὁ βραχίονας [-ων] (от локтя до плеча):
  правая \рука τό δεξιά χέρι· левая \рука τό ἀριστερό χέρι· брать на руки παίρνω στά χέρια· махать \рукаа́ми κουνώ τά χέρια· держать в \рукаа́х прям., перен ἔχω στό χέρι· взять кого-л. под руку πιάνω ἀπ' τό μπράτσο, πιάνω κάποιον ἀγκαζέ· идти под руку с кем-л. πηγαίνω μέ κάποιον ἀγκαζέ· вести кого-л. под руки συνοδεύω κάποιον κρατώντας τον ἀγκαζέ· вести за руку κρατώ ἀπό τό χέρι· здороваться за руку χαιρετώ μέ χειραψία· подавать кому́-л. ру́ку δίνω τό χέρι μου· трогать \рукаами ἀγγίζω μέ τά χέρια· \рукаами не трогать! μήν ἀγγίζετε!· руки вверх! ψηλά τά χέρια!· по правую руку στό δεξί χέρι, στά δεξιά· на левой \рукае στ' ἀριστερό χέρι, στ' ἀριστερά· быть по \рукае (о перчатках) μοῦ ἐρχεται καλά στό χέρι·
  2. (почерк) ὁ γραφικός χαρακτήρας, τό γράψιμο:
  это не его \рука δέν εἶναι ὁ δικός του χαρακτήρας, δέν εἶναι τό γράψιμο του·
  3. перен (протекция) разг τό μέσο[ν], ἡ προστασία· ◊ он его правая \рука εἶναι τό δεξί του χέρι· \рука не дрогнет δέν θά διστάσω· у меня \рука не поднимается δέν μοδ κάνει καρδιά· золотые руки а) ἡ χρυσοχέρα (о женщине), б) ὁ χρυσοχέρης (о мужчине)· сидеть сложа руки κάθομαι μέ σταυρωμένα τά χέρια· руки не доходят до чего-л. δέν Εχω καιρό ν' ἀσχοληθώ μέ κάτι· у него руки опускаются χάνει τό κουράγιο του· ру́кн прочь! κάτω τά χέρια!· играть в четыре \рукай παίζω κατρμαίν связать кого-л. по \рукаам δένω τά χέρια κάποιου· быть связанным по \рукаа́м и ногам εἶμαι δεμένος χεροπόδαρα· уда́рить по \рукаа́м (согласиться) δίνω χέρι, συμφωνώ· дать кому-л. по \рукаам τιμωρώ κάποιον, τσακίζω τά χέρια· ходить по \рукаам περνώ ἀπό χέρι σέ χέρι· прибрать к \рукаам что-л. βάζω κάτι στό χέρι, οἰκειοποιούμαι κάτι· \рукаам воли не давай! μή σηκώνεις χέρι!· в одни руки (продать, отпустить) στό ἀτομο, κατ' ίίτο-μο[ν]· брать что-л. в свой руки παίρνω στά χέρια μου, ἀναλαμβάνω κάτι· взять кого-л. в руки κάνω κάποιον του χεριοο μου· взять себя в руки συνέρχομαι, συγκρατούμαι· попасть кому-л. в руки πέφτω στά χέρια κάποιου· быть в \рукаах у кого-л. μ' ἐχει κάποιος στό χέρι· быть (находиться) в хороших \рукаах βρίσκομαι σέ καλά χέρια· это в наших (их, ваших, его и т. п.) \рукаах εἶναι στό χέρι μας (τους, του, σας)· носить кого-л. на \рукаах ἔχω κάποιον μή στάξει καί μή βρέξει· иметь на \рукаа́х ἔχω· умереть на \рукаах у кого-л. πεθαίνω στά χέρια κάποιου· на все ру́ки мастер πολυτεχνίτης· набить руку παίρνω τόν ἀέρα (τής δουλειάς), συνηθίζω σέ κάτι· марать руки λερώνω τά χέρια μου· умывать руки νίπτω τάς χείρας μου, πλένω τά χέρια μου· \рука руку моет погов. τό ἕνα χέρι νίβει τ' ἀλλο καί τά δυό τό πρόσωπο· \рука об руку χέρι μέ χέρι· на скорую руку разг πρόχειρα, στά πεταχτά· нечист на руку ἀπατεώνας, παλη-άνθρωιτος· под пьяную руку разг στό μεθύσι, μεθυσμένος· подать руку помощи δίνω βοήθεια· поднять ру́ку на кого-л. σηκώνω χέρι (επάνω σέ κάποιον)-наложи́ть ру́ку на что-л. βάζω χέρι σέ κάτι, βάζω στό χέρι κάτι· наложить на себя руки κάνω ἀπόπειρα αὐτοκτονίας, σηκώνω ἐπάνω μου χέρι· приложить ру́ку βάζω τό χεράκι μου, βοηθώ· нагреть себе руки на чем-л. κάνω τή μπάζα μου, βγάζω μίζα· выдать на руки δίνω στά χέρια· это дело его рук εἶναι δική του δουλειά· из рук в ру́ки, с рук на руки ἀπό χέρι σέ χέρι· из первых рук ἀπό πρώτο χέρι· из рук вон плохо κακά καί ψυχρά· все валится из рук δέν μπορώ νά κάνω δουλειά· как без рук без кого-чего-л. εἶμαι ἀνήμπορος, μοῦ κόβονται τά χέρια· не покладая рук ἀσταμάτητα, ἀκούραστα· не хватает рабочих рук δέν φτάνουν τά ἐργατικά χέρια· отбиться от рук γίνομαι ᾶτακτος, δέν πειθαρχώ· с ру́к сбыть ξεφορτώνομαι κάτι· ему́ все сходит с рук βγαίνω πάντα λάδι· это мне не с \рукай разг δέν μοῦ ἐρχεται βολικό· средней \рукай разг μέτριος, κοινός· просить чьей-л, \рукаи ζητώ τό χέρι (или τήν χείρα), ζητώ σέ γάμο· махну́ть \рукао́й на что-л. παρατάω κάτι· \рукаой подать πολύ κοντά, δίπλα· как \рукаой сняло что-либо разг πέρασε ἐντελώς· чужими \рукаами жар загребать погов. βάζω ἄλλον νά βγάλει τό φίδι ἀπό τήν τρύπα, βάζω ἄλλον νά βγάλει τά κάστανα ἀπ' τή φωτιά· ухватиться обеими \рукаами за что-л. ἀρπάζομαι (или πιάνομαι) ἀπό κάτι, δέχομαι μέ εὐχαρίστηση· сон в ру́ку τό ὀνειρο βγήκε· передать кого-л. в ру́ки правосудия παραδίδω κάποιον στά χέρια τής δικαιοσύνης· положа ру́ку на сердце μέ τό χέρι στήν καρδιά.

  Русско-новогреческий словарь > рука

 • 2 рука

  рука ж το χέρι· брать под руку παίρνω αγκαζέ; идти под руку πηγαίνουμε αγκαζέ· пожать руку σφίγγω το χέρι; \руками не трогать! μην αγγίζετε! на скорую руку πρόχειρα, στα πεταχτά; держать себя в \руках κρατώ τον εαυτό μου στα χέρια
  * * *
  ж
  το χέρι

  брать по́д руку — παίρνω αγκαζέ

  идти́ по́д руку — πηγαίνουμε αγκαζέ

  пожа́ть ру́ку — σφίγγω το χέρι

  рука́ми не тро́гать! — μην αγγίζετε!

  ••

  на ско́рую ру́ку — πρόχειρα, στα πεταχτά

  держа́ть себя́ в рука́х — κρατώ τον εαυτό μου στα χέρια

  Русско-греческий словарь > рука

 • 3 тянуть

  тяну, тянешь, μτχ. ενστ. тянущий, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. тянутый, βρ: -нут, -а, -о
  ρ.δ.
  1. τραβώ (προς τον εαυτό μου)•

  тянуть ве-рвку τραβώ την τριχιά•

  тянуть за руку τραβώ από το χέρι.

  2. τεντώνω• απλώνω•

  тянуть руку απλώνω το χέρι•

  тянуть бельевую вервку через двор τεντώνω το σχοινί των ρούχων στην αυλή.

  || κατευθύνομαι, τείνω προς. || τοποθετώ, βάζω•, тянуть трубопровод τοποθετώ σωληνωτό αγωγό. || διαστέλλω•

  тянуть провод τεντώνω το καλώδιο•

  тянуть кожу τεντώνω το δέρμα.

  || κατασκευάζω (σύρμα, σωλήνες, μεταλλικές ίνες).
  3. μ. έλκω•

  пароход -ет баржу το ατμόπλοιο τραβά τη μαούνα•

  трактор -ет сеялку το τραχτέρ τραβάτη σπαρτική μηχανή.

  || κατευθύνομαι, πηγαίνω.
  4. κάνω βαριά δουλειά•

  одни -ут всё, а другие ничего μερικοί τα τραβάνε όλα, και μερικοί δεν κάνουν τίποτε.

  || διατρέφω•

  вдова -ет троих детей η χήρα με δυσκολία διατρέφει τα τρία παιδιά.

  || βοηθώ•

  тянуть слабого ученика βοηθώ τον αδύνατο μαθητή.

  5. παλ. • είμαι φόρου υποτελής, πληρώνω φόρο.
  6. μ. παίρνω•

  тянуть труга в кино παίρνω το φίλο στον κινηματογράφο•

  тянуть братишку купаться παίρνω το αδερφάκι να κολυμπήσει.

  || μτφ. οδηγώ. || ενάγω• καλώ•

  тянуть в суд τραβώ στο δικαστήριο•

  тянуть к ответу καλώ να δόσει λόγο.

  7. προσελκύω•

  меня -ет за город με τραβάει η εξοχή•

  его -ет природа τον τραβάει η φύση.

  8. τείνω, έχω τάση•

  -ет ко сну νυστάζω•

  тянуть к рвоте έχω τάση για εμετώ.

  9. βγάζω•

  тянуть невод τραβώ το αλιευτικό δίχτυ•

  тянуть карту из колоды τραβώ χαρτί από την τράπουλα•

  тянуть жребий τραβώ κλήρο.

  10. αναρροφώ•

  насос -ет воду η αντλία τραβά το νερό.

  || πίνω• ρουφώ•

  тянуть вино τραβώ κρασί.

  || καπνίζω, φουμάρω•

  тянуть папироску τραβώ τσιγάρο.

  11. παίρνω συνεχώς, αποσπώ, απομυζώ•

  тянуть деньги τραβώ χρήματα.

  12. κλέβω. || πετώ•

  журавли -ут в небо οι γερανοί πετούν στον ουρανό.

  || (για καπνοδόχο)• τραβώ• βγάζω (τον καπνό).
  13. (για σκολόπακα) • βατεύω. || (για σμήνος πτηνών)• πετώ.
  14. φυσώ, πνέω•

  с моря -еш лёгкий бриз από τη θάλασσα πνέει ελαφρά αύρα.

  || φέρω, παρασύρω•

  ветер -ет запах сена ο άνεμος φέρει τη μυρουδιά χόρτου.

  || απρόσ. έρχομαι, διαδίδομαι•

  -ет гарью έρχεται μυρουδιά κάψας (τσίκνας)•

  -ет холод от окна έρχεται κρύο από το παράθυρο•

  -ет жаром έρχεται ζέστη.

  15. βραδύνω, καθυστερώ, παρελκύω, τρενάρω•

  тянуть с ответом καθυστερώ την απάντηση.

  || συνεχίζω, εξακολουθώ•

  тянуть борьбу дальше немыслимо η συνέχιση του αγώνα παραπέρα δεν έχει νόημα.

  16. παρατραβώ, παρατείνω, παρελκύω (για φωνή, ομιλία, τραγούδι κ.τ.τ.).
  17. είμαι βαρύς•

  ящик -ет десять килограммов το κιβώτιο, τραβάει (σηκώνει) δέκα κιλά.

  || βαρύνω, κρεμώ, λυγίζω•

  груши -ут ветки вниз τα αχλάδια (με το βάρος τους) λυγίζουν τα κλαδιά•

  18. σφίγγω, πιέζω•

  тяжлый мешок -ет плечи το βαρύ τσουβάλι πιέζει τους ώμους•

  рубашка у меня -ет плечи το πουκάμισο τραβάει στους ώμους.

  εκφρ.
  тянуть время – βραδύνω, καθυστερώ•
  тянуть жилы – κατεξαντλώ, καταπονώ• ξεπατώνω στη δουλειά•
  тянуть чью руку ή сторону – δίνω χέρι βοήθειας• παίρνω το μέρος κάποιου•
  тянуть за душуκ. тянуть душу из кого α) βγάζω την ψυχή κάποιου (βασανίζω, κατατυραννώ), β) ενοχλώ πολύ, πρήζω το συκώτι•
  тянуть за язык кого – υποχρεώνω να μιλήσει, λύνω το γλωσσοδέτη κάποιου•
  кто тебя за язык -ул? – ποιος σε ανάγκασε να μιλήσεις; (για κάτι ανεπίτρεπτο να λεχθεί).
  1. εντείνομαι, τεντώνω, -ομαι•

  резина -ется το λάστιχο τεντώνει•

  кожа -ется το δέρμα τεντώνει.

  || εκτείνομαι•

  за рекой -лись холмы πέρα από το ποτάμι εκτείνονταν λόφοι.

  2. (για σώμα) τεντώνομαι• προ•

  тянуть снулся он и-ется ξύπνησε αυτός και τεντώνεται.

  3. στρέφω, γυρίζω•

  цветок -ется к солнцу το λουλούδι στρέφει προς τον ήλιο.

  4. με τραβάει, με ελκύει•

  тянуть к деревню με τρα• тянутьβάει το χωριό.

  5. έχω, βάζω (για) σκοπό• επιδιώκω να γίνω. || στέκομαι κόκκαλο, κλαρίνο, σούζα (μπροστά στο διοικητή, στον ανώτερο).
  6. σύρομαι, σέρνομαι. || ακολουθώ• έπομαι. || αφήνω (για ίχνη). || πηγαίνω, κινούμαι κατά φάλαγγα, διαδοχικά.
  7. διαδίδομαι• διαρκώ, συνεχίζομαι, εξακολουθώ.
  8. εξασφαλίζω δύσκολα τα προς του ζειν, τα βολεύω δύσκολα.
  9. διατείνομαι, εντείνω τις προσπάθειες, τις δυνάμεις. || βλ. κλπ. ρ. ενεργ. φ.

  Большой русско-греческий словарь > тянуть

 • 4 здороваться

  здороваться χαιρετώ, χαιρετίζω \здороваться за руку χαιρετώ με χειραψία
  * * *
  χαιρετώ, χαιρετίζω

  здоро́ваться за́ руку — χαιρετώ με χειραψία

  Русско-греческий словарь > здороваться

 • 5 пожать

  Русско-греческий словарь > пожать

 • 6 опустить

  опущу, опустишь,те. μτχ. παρλθ. χρ. опущенный, βρ: -щен, -а, -о
  ρ.σ.μ.
  1. κατεβάζω•

  опустить флаг κατεβάζω τη σημαία•

  опустить штору κατεβάζω το στόρι,• опустить паруса κατεβάζω τα πανιά•

  опустить опять ξανακατεβάζω.

  || χαμηλώνω•

  голову κατεβάζω το κεφάλι•

  опустить глаза, взор χαμηλώνω τα μάτια, το βλέμμα.

  || χαλαρώνω•

  подводья у лошади χαλαρώνω το χαλινό του αλόγου.

  || αποθέτω, απιθώνω.
  2. ρίχνω•

  опустить письмо в -почтовый ящик ρίχνω το γράμμα στο γραμματοκιβώτιο.

  || βάζω, χώνω•

  опустить руку в карман χώνω το χέρι στη τσέπη.

  || βυθίζω•

  опустить руку в воду βυθίζω το χέρι στο νερό.

  3. κλείνω κατεβάζοντας•

  опустить крышку рояля κλείνω το κάλυμμα του πιάνου•

  опустить занавес в сцене κλείνω την αυλαία της σκηνής.

  4. παραλείπω•

  излишнее в сочинении παραλείπω το περιττόν στο γραπτό έργο.

  || αφήνω να ξεφύγει•

  опустить удобный случай αφήνω να μου ξεφύγει η κατάλληλη ευκαιρία.

  εκφρ.
  опустить перпендикуляр – (μαθ.) φέρω (τραβώ) κάθετη.
  1. κατεβαίνω κατέρχομαι. || γέρνω, κλίνω χαμηλώνω•

  голова -лась на грудь το κεφάλι έγειρε (κρέμασε) ως το στήθος.

  || κάθομαι, πέφτω ξαπλώνω•

  на колени γονατίζω•

  опустить на диван ξαπλώνω στο ντιβάνι.

  || βυθίζομαι, πηγαίνω στον πάτο. || μτφ. ξαπλώνομαι, πέφτω•

  ночь -лясь η νύχτα έπεσε, νύχτωσε•

  сумерки -лись σουρούπωσε•

  туман -лась на долину ομίχλη έπεσε στην κοιλάδα.

  2. κλείνομαι•

  занавес -лась η αυλαία έκλεισε (έπεσε).

  3. αδιαφορώ για την εξωτερική εμφάνιση, ατημελώ ρεμπελεύω. || ξεπέφτω ηθικά.
  4. παθαίνω καθίζηση, κάθομαι• κατολισθαίνω (για έδαφος).
  εκφρ.
  опустить на дно – εξαθλιώνομαι, εξαχρειώνομαι, γίνομαι κατακάθι της κοινωνίας.

  Большой русско-греческий словарь > опустить

 • 7 подать

  θ. παλ. φόρος ατομικός.
  ρ.σ.μ., παρλθ. χρ. подал, -ла, -ло; βλ. κλπ. γραμμ. στοιχεία ρ. дать.
  1. δίνω, προσφέρω•

  подать стул προσφέρω κάθισμα•

  подать руку δίνω το χέρι.

  || (για πανωφόρι, γούνα κλπ.) δίνω βοηθώ να ντύσει.
  2. προσφέρω, σερβίρω•

  подать ужин σερβίρω το δείπνο•

  подать кушанье на стол σερβίρω το φαγητό στο τραπέζι.

  3. ελεώ, δίνω ελεημοσύνη•

  подать нищему δίνω ελεημοσύνη στο ζητιάνο.

  4. παρέχω, φέρω, τροφοδοτώ.
  5. υποβάλλω•

  подать заявление υποβάλλω αίτηση•

  рапорт υποβάλλω αναφορά•

  подать в отставку υποβάλλω παραίτηση.

  6. μετακινώ, μετατοπίζω, μεταθέτω•

  подать бревно μετακινώ το κούτσουρο.

  7. (αθλτ.) πασάρω, δίνω πάσα.
  8. (σε συνδυασμό με πολλά ουσ. αποδίδεται στα ελλη.νικά με ρ. που σχηματίζεται από το ουσιαστικό): подать весть ειδοποιώ•

  подать совет συμβουλεύω•

  подать милости ελεώ.

  9. παρασταίνω, απεικονίζω•

  автор -ал своих героев в реалистических тонах ο συγγραφέας απεικόνισε τους ήρωες του ρεαλιστικά.

  εκφρ.
  подать голос – α) φωνάζω, ακούεται η φωνή μου φωνάζω παρών, β) ψηφίζω, δίνω την ψήφο•
  подать мысль – φέρω στο νου τη σκέψη• λέγω τη σκέψη• συμβουλεύω, ορμηνεύω•
  подать пример – δίνω το παράδειγμα•
  подать руку – α) δίνω το χέρι για χαιρετισμό, β) δίνω χέρι βοήθειας.
  1. υποκύπτω (κάτω από το βάρος, πίεση κ.τ.τ.). || μετακινούμαι, μετατοπίζομαι, μεταθέτομαι•

  подать в сторону μετακινούμαι στην άκρη.

  || μτφ. αλλάζω, μεταβάλλομαι (από στενοχώρια, δοκιμασίες κ.τ.τ.).
  μτφ. υποκύπτω, αναγκάζομαι να συμφωνήσω.
  2. κατευθύνομαι προς, παίρνω δρόμο για φεύγω.

  Большой русско-греческий словарь > подать

 • 8 протянуть

  ρ.σ.μ.
  1. τεντώνω, τείνω• απλώνω•

  протянуть руку τεντώνω το χέρι•

  протянуть руку кому δίνω χέρι βοήθειας σε κάποιον•

  протянуть телефонную линию απλώνω τηλεφωνική γραμμή.

  2. τραβώ, έλκω, σύρω.
  3. παρατραβώ, παρελκύω, παρατείνω (ήχο, φωνή κ.τ.τ.).
  4. καθυστερώ, τρενάρω•

  протянуть дело τρενάρω την υπόθεση.

  5. ζω•

  он долго не -нет αυτός δε θα ζήσει πολύ, δε θα πάειμακριά.

  6. (κυνηγ.) πετώ (για πτηνά).
  7. μτφ. κριτικάρω•

  протянуть в газете κριτικάρω στην εφημερίδα.

  8. (απλ.) μαστιγώνω, φραγγελώνω.
  εκφρ.
  протянуть ноги – τα τεντώνω (τα πόδια), πεθαίνω.
  1. τεντώνομαι• απλώνομαι.
  2. εκτείνομαι, επεκτείνομαι• τραβώ•

  дорога протянутьлась на сотни километров ο δρόμος τράβηξε εκατοντάδες χιλιόμετρα.

  3. ξαπλώνω•

  протянуть на диван ξαπλώνω φαρδιά-πλατιά στο ντιβάνι.

  4. διαρκώ• συνεχίζομαι. || τρενάρω•

  это дело -ется αυτή η υπόθεση θα τρενάρει.

  Большой русско-греческий словарь > протянуть

 • 9 рука

  -и, αιτ. руку, πλθ. руки, рук, рукам θ.
  1. το χέρι•

  правая, левая рука δεξιό, αριστερό χέρι•

  поднять -и σηκώνω τα χέρια•

  опустить -и κατεβάζω τα χέρια•

  брать в -у παίρνω στο χέρι•

  взять ребнка на руки παίρνω στα χέρια το παιδάκι•

  скрестить -и σταυρώνω τα χέρια•

  вывехнуть -у εξαρθρώνω,βγάζω (στραμπουλίζω) το χέρι•

  протянуть -у τεντώνω το χέρι•

  подать -у δίνω το χέρι•

  умелые -и προκομμένα χέρια.

  || η άκρη του χεριού (παλάμη, δάχτυλα)•

  снимать с -и кольцо βγάζω από το δάχτυλο το δαχτυλίδι.

  2. γραφικός χαρακτήρας•

  это ваша -? αυτό είναι δικό σας γράψιμο;•

  это ме моя рука αυτό δεν είναι δικό μου γράψιμο.

  || υπογραφή (ιδιόχειρη)•

  подделать чью-н. -у πλαστογραφώ την υπογραφή κάποιου.

  3. πλθ. -и εργάτες•

  не хватает рук δε φτάνουν (αρκούν) τα χέρια.

  || άνθρωποι, άτομα•

  я знаю это из нескольких рук το ξέρω αυτό από μερικούς ανθρώπους.

  || μτφ. ισχυρός, δυνατός•

  властная (тяжёлая) рука στιβαρό χέρι.

  || βοηθός, προστάτης.
  4. παλ. συμφωνία γάμου•

  отдать кому-нибудь -у δίνω το χέρι σε κάποιον•

  он просит -у е дочери αυτός ζητά το χέρι της κόρης της (να παντρευτεί την κόρη της).

  5. θέση, σειρά (εργάτη, παίχτη κλπ.)• первая, вторая, третья рука πρώτος, δεύτερος, τρίτος εργάτης•

  на одной -е все четыре туза σ ένα χέρι (παίχτη) και οι τέσσερις άσσοι.

  6. κατηγορία, τάξη•

  мука первой руки αλεύρι πρώτης ποιότητας•

  7. (με αιτ. και πρόθεση «под») σημαίνει κατάσταση, διάθεση•

  под весёлую -у σε κατάσταση ευθυμίας•

  под пьяную -у σε κατάσταση μέθης.

  εκφρ.
  в –ах чьих ή у кого (быть находить(ся) – α) είμαι στα χέρια κάποιου (εξαρτιέμαι (από κάποιον), β) είμαι, βρίσκομαι στη διάθεση κάποιου, γ) είμαι, βρίσκομαι στην εξουσία κάποιου•
  на рукау – (στρατ. παράγγελμα) με προτετανένο το όπλο! προτείνατε!•
  на -у кому – προς όφελος κάποιου•
  на -ах чьих ή у кого (быть, находить(ся) – είμαι, βρίσκομαι στα χέρια κάποιου (υπο την κηδεμονία, προστασία)•
  на -ах у кого (быть, имеет(ся) – υπάρχει σε κάποιον•
  на рукаах у меня ни копейки нет – στα χέρια μου δεν έχω ούτε καπίκι•
  не рука кому – δεν ταιριάζει, αρμόζει σε κάποιον•
  по -е кому – α) ταιριάζω, πηγαίνω•
  перчатка не по - – το γάντι δε μου ταιριάζει στο χέρι. β) κατάλληλος, εύθετος, του χεριού•
  по -ам! – στα χέρια! (αποφασίστηκε, εγκρίθηκε)•
  под -у ходить – αγκαζέ (αλαμπράτσα) βαδίζω•
  под -у – με εμποδίζει κάποιος (όταν είμαι απασχολημένος): не говори под -у μη μου μιλάς όταν εργάζομαι•
  под -ой ή под -ами – μπροστά στα χέρια, πολύσιμά•
  под -сж)παλ. κρυφά, μυστικά, κρυφομιλώντας•
  с -и – ταιριάζει, πηγαίνει•
  -ами и ногами; с -ами и ногами; с -ами, ногами – α) με χέρια και με πόδια (ολόψυχα), β) ολόκληρα, ολότελα, πλήρως•
  рука в -уπαλ. αγκαζέ, αλαμπράτσα•
  рука об руку – χέρι με χέρι μαζί, αγαπημένα, αδερφωμένα•
  рука с рукаой – (παλ.) αγκαζέ, αλαμπράτσα•
  -и вверх! – απάνω τα χέρια! (παραδόσου)•
  -и прочь от... – κάτω τα χέρια απο... (μη επεμβαίνετε)•
  - и не доходят – δεν ευκαιρώ, δεν αδειάζω•
  рука не дрогнет – το χέρι δεν τρέμει (δε διστάζει μπροστά σε τίποτε)•
  - и опустились (отнялись) – κόπηκαν τα χέρια (οι δυνάμεις, η επιθυμία, ο ζήλος)•
  рука не поднимается у кого – δε σηκώνει το χέρι (είναι) αναποφάσιστος, διστακτικός•
  - и чешутся у кого – α) πάει φιρί-φιρί για καυγά. β) τρώνε τα χέρια για δουλειά (έχω όρεξη για δουλειά)•
  - ой не достать (не достанешь) – είναι απρόσιτος (για υψηλή προσωπικότητα)•
  - ой подать – πολύ σιμά, το χέρι ν' απλώσεις τον έφτασες•
  - ами и ногами отбиваться – με χέρια και με πόδια αντιστέκομαι, αποκρούω (σθεναρά, λυσσαλέα)•
  дать -у на отсечение – κόβω το κεφάλι μου (όρκος διαβεβαίωσης)•
  иметь -у – έχω μπάρμπα στην Κορώνα (έχω τα μέσα)•
  марать (пачкать) -и – λερώνω τα χέρια (αναμειγνύομαι σε βρώμικη υπόθεση)•
  обломать -и о кого – δέρνω, χτυπώ ανελέητα (σπάζοντας τα ίδια μου τα χέρια)•
  опустить -и – κατεβάζω το κεφάλι (αποθαρρύνομαι, απογοητεύομαι)•
  подать (протянуть) -у (помощи) – δίνω χείρα βοηθείας (βοηθώ)•
  поднять -у на кого, что – σηκώνω χέρι κατά κάποιου (αρχίζω αγώνα κατά κάποιου)•
  приложить -у к чему ή под чем – βάζω την υπογραφή κάτω απο•
  -и ή -у к чему – βάζω το χεράκι μου (συμμετέχω)•
  умыть -и – νίβω τα χέρια μου (απεκδύομαι πάσης ευθύνης)•
  как без рук кого-чего – σαν να μην έχω χέρια, κανένα(ν), τελείως ανίκανος•
  брать (взять) себя в -и – συγκρατώ τον εαυτό μου, αυτοεπιβάλλομαι, αυτοκυριαρχούμαι•
  взять в -и кого – παίρνω στα χέρια μου κάποιον πειθαρχώ, υποτάσσω, τιθασεύω•
  играть в четыре -и – παίζω κατρμέν (δυο παίχτες στο πιάνο)•
  попасть(ся) в -и – α) πέφτω, περιέρχομαι στα χέρια•
  письмо попало в -и начальника полиции – α) το γράμμα έπεσε στα χέρια του διευθυντή της αστυνομίας, β) πέφτω στα χέρια (τύραννου, βασανιστή κ.τ.τ.)•
  иметь (держать) в (своих) -ах – έχω, κρατώ στα χέρια μου (κατέχω)•
  смотреть (глядеть) из чьих рук – αποβλέπω σε βοήθεια κάποιου•
  прибрать к -ам – παίρνω, ιδιοποιούμαι, σφετερίζομαι•
  пройти между рук – (για χρήματα) ξοδεύονται, φεύγουν απαρατήρητα, από λίγα-λίγα•
  выдать на -и – δίνω στα χέρια, εγχειρίζω στον ίδιο•
  отдать на -и – αναθέτω την προστασία (κηδεμονία) σε κάποιον•
  получить на -и – παίρνω στα χέρια μου•
  бить, ударить по -ам – χειραψία αμέσως μετά το κλείσιμο της συμφωνίας•
  дать по -ам – χτυπώ στα χέρια (για να αποβάλλει κακές συνήθειες, για εκφοβισμό)•
  вести под -и – οδηγώ (πηγαίνω) κάποιον κρατώντας από τα χέρια μαζί με άλλον•
  попасть(ся), повернуться под -у кому – τυχαία βρίσκομαι σιμά σε κάποιον•
  в одни -и (продать, отпустить) – κατ άτομο, από έναν-έναν εξυπηρετώ, πουλώ εμπόρευμα•
  в наших -ах – στα χέρια μας, στην κατοχή μας, εξουσία μας•
  в одних -ах быть – στα χέρια ενός ανθρώπου είναι (υπάρχει)•
  из рук в -и ή с рук на -и – από τα χέρια ενός στου άλλου, απο τον έναν στον άλλον•
  из рук вон (плохо) – μακριά απ εδώ• κακά, ψυχρά κι ανάποδα•
  на -ах чьих умереть – πεθαίνω στα χέρια κάποιου•
  от -и писать – γράφω με το χέρι (όχι με γραφομηχανή)•
  по рукаам ходить – περιέρχομαι από χέρι σε χέρι•
  с рук продавать – πουλώ στο χέρι, κρατώντας στα χέρια•
  с рук сбыть (пустить) – απαλλάσσομαι, γλυτώνω, ξεφορτώνομαι•
  с рук сойти – ξεφεύγω από τα χέρια (τα νύχια), τη γλυτώνω, την περνώ ατιμώρητα•
  дело рук чьих – είναι έργο κάποιου, από σφάλμα κάποιου•
  обеими -ами подписаться – συμφωνώ απόλυτα, υπογράφω με τα δυο χέρια•
  обеими -ами ухватиться – επωφελούμαι (δράττομαι) της ευκαιρίας.

  Большой русско-греческий словарь > рука

 • 10 скорый

  επ., βρ: скор, -а, -о.
  1. ταχύς, γοργός, γρήγορος•

  скорый шаг γοργό βήμα•

  -ое движение γρήγορη κίνηση•

  скорый поезд ταχεία αμαξοστοιχία•

  он скор на работе αυτός είναι γρήγορος στη δουλειά (δουλεύει γρήγορα).

  || ανυπόμονος, βιαστικός.
  2. προσεχής, σύντομος•

  в -ом времени σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε λίγο;•

  до -го свидания γρήγορα ν' ανταμώσουμε.

  εκφρ.
  - ая помощь – α) πρώτη ιατρική βοήθεια, β) το αυτοκίνητο της υγιεινής περίθαλψης ή των πρώτων βοηθειών; скорый κ. скор на ногу ελαφροπόδαρος, γοργοπόδαρος: скорый κ. скор на руку απλ. α) σβέλτος στη δουλειά, β) καβγατζής•
  на -ую руку – στα πρόχειρα, στα γρήγορα, στα πεταχτά.

  Большой русско-греческий словарь > скорый

 • 11 жать

  I жать II θερίζω II жать Ι 1) (сжимать) σφίγγω" \жать руку σφίγγω το χέρι 2) (быть тесным) στενεύω, σφίγγω туфли мне жмут με σφίγγουν τα παπούτσια
  * * *
  I
  1) ( сжимать) σφίγγω

  жать ру́ку — σφίγγω το χέρι

  2) ( быть тесным) στενεύω, σφίγγω

  ту́фли мне жмут — με σφίγγουν τα παπούτσια

  II

  Русско-греческий словарь > жать

 • 12 пальто

  I пальто προσφέρω το παλτό·\пальто руку δίνω το χέρι ◇ \пальтомяч спорт, πασάρω την μπάλα подача ж спорт, η μετάδοση· \пальто мяча η πάσα II пальто с το παλτό, το πανωφόρι* демисезонное \пальто το ανοιξιάτικο παλτό
  * * *
  с
  το παλτό, το πανωφόρι

  демисезо́нное пальто́ — το ανοιξιάτικο παλτό

  Русско-греческий словарь > пальто

 • 13 поднять

  поднять 1) σηκώνω, υψώνω· \поднять бокал υψώνω το ποτήρι· \поднять руку σηκώνω το χέρι· \поднять занавес ανοίγω την αυλαία· \поднять флаг υψώνω τη σημαία 2) (повысить) υψώνω, ανεβάζω· \поднять цены υψώνω τις τιμές ◇ \поднять шум κάνω θόρυβο (или φασαρία)· \поднять вопрос βάλλω (или θέτω) ζήτημα· \поднять восстание επαναστατώ, κάνω επανάσταση \подняться 1) (встать ) σηκώνομαι 2) (наверх ) ανεβαίνω 3) (повыситься) αυξάνω, αναβαίνω· у него поднялась температура ανέβηκε η θερμοκρασία του
  * * *
  1) σηκώνω, υψώνω

  подня́ть бока́л — υψώνω το ποτήρι

  подня́тьру́ку — σηκώνω το χέρι

  подня́ть за́навес — ανοίγω την αυλαία

  подня́ть флаг — υψώνω τη σημαία

  2) ( повысить) υψώνω, ανεβάζω

  подня́ть це́ны — υψώνω τις τιμές

  ••

  подня́ть шум — κάνω θόρυβο ( или φασαρία)

  подня́ть вопро́с — βάλλω ( или θέτω) ζήτημα

  подня́ть восста́ние — επαναστατώ, κάνω επανάσταση

  Русско-греческий словарь > поднять

 • 14 порезать

  порезать (поранить) κόβω; я порезал руку έκοψα το χέρι μου \порезаться κόβομαι
  * * *
  ( поранить) κόβω

  я поре́зал ру́ку — έκοψα το χέρι μου

  Русско-греческий словарь > порезать

 • 15 протянуть

  протянуть (εκ)τείνω, τραβώ* απλώνω (простирать)' \протянуть руку τείνω το χέρι
  * * *
  (εκ)τείνω, τραβώ απλώνω ( простирать)

  протяну́ть ру́ку — τείνω το χέρι

  Русско-греческий словарь > протянуть

 • 16 вести

  вести́
  несов
  1. (сопровождать) ὀδηγῶ, συνοδεύω, πηγαίνω κάποιον:
  \вести за руку πιάνω ἀπό τό χέρι·
  2. (идти во главе) ὀδηγω, ἡγούμαι, εἶμαι ἐπί κεφαλής:
  \вести войска в бой ὀδηγῶ τά στρατεύματα στή μάχη·
  3. (управлять \вести машиной и т. п.) ὀδηγῶ, διευθύνω:
  \вести автомобиль ὀδηγῶ αὐτοκίνητο·
  4. (руководить) διευθύνω, καθοδηγώ:
  \вести дела διαχειρίζομαι τίς ὑποθέσεις· \вести заседание διευθύνω τή συνεδρίαση· \вести домашнее хозяйство διαχειρίζομαι (или διευθύνω) τό νοικοκυριό·
  5. (осуществлять) διεξάγω, κάνω:
  \вести войну́ διεξάγω πόλεμο· \вести борьбу́ κάνω ἀγώνα, παλεύω, ἀγωνίζομαι, μάχομαι· \вести переговоры διεξάγω διαπραγματεύσεις· \вести правильный образ жизни διάγω ὁμαλό τρόπο ζωής· \вести протокол κρατώ τά πρακτικά· \вести переписку а) ἀλληλογραφώ, ἔχω ἀλληλογραφία, б) διεξάγω τήν ἀλληλογραφία (в учреждении)·
  6. (куда-л., к чему-л.) ὀδηγῶ, φέρ[ν]ω:
  дорога ведет к реке ὁ δρόμος βγάζει στό ποτάμι· лестница ведет на верхний этаж ἡ σκάλα ὁδηγεί στό ἐπάνω πάτωμα·
  7. (иметь следствием) ὀδηγῶ προς, ἐπιφέρω, φέρ[ν]ω, ἔχω συνέπεια:
  это ни к чему́ не ведет αὐτό δέν ὁδηγεί σέ τίποτε· ◊ \вести начало от чего-л. χρονολογούμαι, ἀρχίζω· \вести себя хорошо συμπεριφέρομαι (или φέρνομαι) καλά· \вести наступление ἐνεργώ (или κάνω) ἐπίθεση.

  Русско-новогреческий словарь > вести

 • 17 держать

  держать
  несоз. в разн. знач. κρατῶ, βαστώ:
  \держать за руку κρατώ ἀπό τό χέρι· \держать в повинозении κρατώ σέ ὑποταγή· \держать на строгой диете κρατώ σέ αὐστηρή δίαιτα· \держать деньги в сберегательной кассе ἔχω τά χρήματα μου στό ταμιευτήριο· \держать Дверь открытой ἔχω τήν πόρτα ἀνοιχτή· \держать продукты в холодном месте φυλάγω τά τρόφιμα σέ κρύο μέρρς· \держать· в памяти θυμάμαι· ◊ \держать речь ὁμιλώ, βγάζω λόγο, ἀγορεύω· \держать совет συνεδριάζω· \держать вправо (влево) πηγαίνω δεξιά (αριστερά)· \держать у себя ἔχω (или κρατώ) ἀπάνω μου· \держать кого-л. в курсе дела κρατώ (или τηρώ) ἐνήμερον, ἐνημερώνω· \держать в руках кого́-либо κρατώ (или Εχω) κάποιον στό χέρι μοο· \держать кого́-л. в черном теле κακομεταχειρίζομαι, ταλαιπωρώ κάποιον не уметь себя \держать δέν ξέρω νά φέρομαι· \держать слово κ-ρατώ τόν λόγο μου· \держать пари́ στοιχηματίζω· \держать язык за зубами ράβω τό στόμα μου· не \держать при себе δέν κρατώ ἐπάνω μου· \держать экзамены δίνω ἐξετάσεις· \держать ауть διευθύνομαι, κατευθύνομαι, πορεύομαι· \держать курс на... мор. κατευθύνομαι προς..· \держать чью-л. сторону εἶμαι μέ τό μέρος κάποιου· \держать в тайне κρατῶ μυστικὅ \держать у́хо востро́ разг ἔχω τά μάτια μου τέσσερα· держите вора! πιάστε τόν κλέφτη!· \держать первенство спорт. κρατῶ τά πρωτεία.^

  Русско-новогреческий словарь > держать

 • 18 за

  за
  предлог с вин. и твор. под.
  1. (сзади, позади, вне) πίσω, πέρα, ἀπό, ὀπισθεν / πέραν (по ту сторону):
  уехать за город φεύγω γιά τήν ἐξοχή· жить за городом μένω στά προάστεια· стать за дерево στέκομαι πίσω ἀπό τό δέντρο·
  2. (около, возле, вокруг) σέ, είς, κοντά, γύρω ἀπό:
  садиться за стол κάθομαι στό τραπέζι· сидеть за работой κάθομαι καί δουλεύω, εἶμαι στρωμένος στή δουλειά·
  3. (на расстоянии) σέ ἀπόσταση:
  за сто километров от Ленинграда σέ ἀπόσταση ἐκατό χιλιομέτρων ἀπό τό Λένινγκραντ·
  4. (раньше на какое-л. время) πρίν, πρό:
  за три дня до праздников τρεις μέρες πρίν ἀπό τίς γιορτές·
  5. (в течение) στή διάρκεια σέ:
  заработок за год ὁ ἐτήσιος μισθός· многое сделано нами за неделю μέσα σέ μιά ἐβδομάδα κάναμε πολλή δουλειά·
  6. (следом) πίσω ἀπό, μετά ἀπό:
  вслед за кем-л. μετά κάποιον, πίσω ἀπό κάποιον идите за мной ἀκολουθείστε με, ἐλἄτε μαζύ μου· друг за другом ὁ ἔνας πίσω ἀπό τόν ἀλλον гнаться за вором κυνηγῶ τόν κλέφτη·
  7. (при прикосновении):
  брать за руку πιάνω ἀπό τό χέρι·
  8. (при указании цели действия) γιά, ὑπέρ:
  бороться за мир ἀγωνίζομαι γιά τήν είρήνη·
  9. (вместо) γιά:
  работать за двоих ἐργάζομαι γιά δυό·
  10. (при указании стоимости, цены):
  купить за двадцать пять рублей ἀγοράζω των είκοσι πέντε ρουβλιών за наличные деньги τοις μετρητοίς·
  11. (при указании лица, предмета, который нужно достать, привести):
  идти́ за водой πηγαίνω γιά νερό· посылать за доктором στέλνω νά φέρω γιατρό, φωνάζω τό γιατρό·
  12. (вследствие) λόγω, ἐνεκα, ἐξ αἰτίας:
  за недостатком времени ἀπό Ελλειψη χρόνου·
  13. (по причине) λόγω, ἐξ αίτιας, ἐνεκα:
  награждать за что-л. βραβεύω γιά κάτι· ◊ приниматься за работу ἀρχίζω τή δουλειά· ей за 50 лет εἶναι πάνω ἀπό 50 χρονών за подписью кого́-л. μέ τήν ὑπογραφή ὁποιουδήποτἐ за Здоровье кого́-л. στήν ὑγεία κάποιου· за ваше здоровье στήν ὑγειά σας· за исключением ἐκτος, ἐξαιρέσει· за и против ὑπέρ καί κατά· ни за что (на свете) γιά τίποτα στον κόσμο, ἐπ' ούδενί τρόπω· за <^ет кого-л. а) γιά λογαριασμό κάποιου, °) σέ βάρος κάποιου (в ущерб кому-л.)· шаг за шагом βήμα προς βήμα· за мой счет μέ δικά μου Ιξοδα.

  Русско-новогреческий словарь > за

 • 19 играть

  играть
  несов в разн. знач. παίζω:
  \играть в футбол (в шахматы, в прятки) παίζω ποδόσφαιρο (σκάκι, κρυφτό)· \играть на бильярде παίζω μπιλιάρδο· \играть на скрипке (на рояле) παίζω βιολί (πιάνο)· ◊ \играть с огнем παίζω μέ τή φωτιά· \играть своей жизнью κινδυνεύω τή ζωή μου· солнце играет на поверхности воды ὁ ήλιος παίζει στήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ· улыбка играет на лице τό χαμόγελο σιγοπαίζει στό πρόσωπο· \играть на нервах ἐκνευρίζω, χτυπάω στά νεΰρα· \играть и а бирже παίζω στό χρηματιστήριο· \играть словами παίζω μέ τίς λέξεις· \играть кому́-л. на руку παίζω τό παιγνίδι κάποιου· это не играет роли δέν παίζει ρόλο· \играть первую скрипку παίζω τό πρῶτο βιολί.

  Русско-новогреческий словарь > играть

 • 20 нечистый

  нечи́ст||ый
  1. прил ἀκάθαρτος, ρυπαρός, βρώμικος, λερωμένος:
  \нечистыйая совесть перен ὄχι καθαρή συνείδηση·
  2. прил (с примесью) νοθευμένος, ἀνακατεμένος:
  \нечистый цвет τό ἀνακατεμένο χρῶμα·
  3. прил (нечестный) ἀτιμος:
  \нечистыйое дело ἡ βρωμο-δουλειά· \нечистый на руку ἀπατεώνας, μπαγα-πόντης· ◊ \нечистыйая сила фольк. τό πονηρό πνεύμα, ὁ πονηρός, ὁ ἐξαποδῶ· \нечистый выговор ἡ μπερδεμένη προφορά, ἡ ἐλαττωματική προφορά·
  4. м фольк. ὁ διάβολος, ὁ ἐξαποδῶ.

  Русско-новогреческий словарь > нечистый

См. также в других словарях:

 • Руку держать — чью либо (иноск.) быть на его сторонѣ, за одно съ нимъ. Ср. Бушевалъ пьяный поваръ. Пирожковъ долженъ былъ призвать дворника, но дворникъ держалъ руку повара... П. Боборыкинъ. Китай городъ. 4, 6. Ср. Родной дядя моей женушки мою руку держитъ и ко …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку на отсеченье даю! — Руку на отсѣченье даю! (увѣреніе въ истинѣ словъ) Ср. Вы, пожалуй, разболтаете «Анаѳема, хочу быть, коли скажу руку даю на отсѣченіе». Островскій. Свои люди сочтемся. 2, 7. Ср. Руку на отсѣченье даю, что Прокопка мерзавецъ укралъ (этотъ милліонъ) …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку иметь — Руку имѣть (иноск.) поддержку, протекцію. Ср. Ѳедотъ... гдѣ то имѣлъ «руку» и, слѣдовательно, считаетъ себя вправѣ колобродить, не стѣсняясь ничѣмъ, кромѣ усердія не по разуму. Салтыковъ. Пестрыя письма. 3. Ср. У перваго Ѳедота имѣетъ руку второй …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку — поясной поклон, который является обязательным (См. Фард) при совершении намаза. Руку также является необходимой составной частью намаза (См. Рукн и Шарт) совершаемой после кыяма (См. Кыям). Об этом упоминается в аяте Корана» «...и кланяйтесь с… …   Ислам. Энциклопедический словарь.

 • Руку запускать — въ сундукъ, карманъ (чужой), иноск. красть. Ср. Вѣдь онъ два раза запускалъ руку въ сундукъ!... Боборыкинъ. Василій Теркинъ. 3, 13 …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку набить — (иноск.) понаторѣть, навыкнуть (намекъ на частую усиленную работу, которою руки набиваютъ до мозолей). Ср. Штабный изъ нѣмцевъ... немного набившій себѣ руку въ вицегубернаторствѣ трехъ губерній. П. Боборыкинъ. Изъ новыхъ. 2, 1. См. Зубы съесть …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку подымать — (на что̀, на кого) иноск. о насиліи. Ср. На беззащитныя сѣдины Не подымается рука. А. С. Пушкинъ. Братья разбойники. Ср. Смѣясь онъ дерзко презиралъ Земли чужой языкъ и нравы: Не могъ щадить онъ нашей славы, Не могъ понять въ сей мигъ кровавый.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • руку — нескл. roucou m., rocou m. Орлеан (краска и дерево). Мак. 1908. Во Французском регламенте, о крашении шолковых материй .. предписано,чтоб в бледноизабелловый и золотистый <цвет> составлять краску из малой доли року <так>… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • Руку и сердце предложить — (иноск.) предложить себя и любовь свою (сдѣлать предложеніе, жениться). Ср. Свѣтская поэзія (ухаживанія) не переходила для нея въ желанное прозаическое предложеніе «руки и сердца». Маркевичъ. Княжна Тата. См. Поэзия!. См. Проза …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку на себя наложить — (иноск.) лишить себя жизни самоубійствомъ. Ср. Одинъ я въ избѣ то, ни привѣта, ни отвѣта, просто хоть руки на себя наложить!... Гл. Успенскій. Черезъ пень колоду. Перестала. 2. Ср. Вдругъ вѣдь это поднялось тогда, ревизіи разныя... Гляжу, онъ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Руку (и сердце) предложить — РУКА, и, вин. руку, мн. руки, рук, рукам, ж. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»