Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

roll-call

 • 1 roll-call

  {'roulkɔ:l}
  n воен., уч. проверка (на присъствуващите), извикване по списък
  * * *
  {'roulkъ:l} n воен., уч. проверка (на присъствуващите), изв
  * * *
  n воен., уч. проверка (на присъствуващите), извикване по списък
  * * *
  roll-call[´roul¸kɔ:l] n воен., уч. проверка (на присъстващите), извикване по списък.

  English-Bulgarian dictionary > roll-call

 • 2 roll

  {roul}
  I. 1. свитък, руло (и фризура), ролка, топ (плат и пр.), вълмо, топчица (масло и пр.)
  2. тех. барабан, ролка, валяк
  3. кифла, малка франзела, руло
  4. списък, регистър, летопис, каталог
  Master of the ROLL s началник на държавния архив
  ROLL of honour списък на загиналите за родината
  to strike off the ROLL зачерквам от списъка на адвокатите (порaди нечестност и пр.)
  to call the ROLL извиквам/проверявам по списък
  5. арх. спирала на йонийска колона
  6. подвит край (на яка и пр.)
  7. ек, ехтене, тътен, тътнеж
  8. непрекъснато биене на барабан
  9. клатушкане, (бордово) клатене, наклоняване
  10. търкаляне, олюляваща се походка
  11. цилиндрична кутия (за документи и пр.)
  12. възвишения, вълнообразни очертания
  13. ам. sl. пачка банкноти, спестени пари
  14. ав. двойно преобръщане през крило
  II. 1. търкалям (се), (из) търкулвам (се), (се), овалвам (се)
  heads will ROLL прен. ще има да се търкалят глави, ще има строги наказания
  2. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се), запрятам (ръкави и пр.)
  3. въртя (очи), въртя се (за очи), блещя се
  4. клатя (се), клатушкам (се), люшкам (се)
  клатя се като вървя (и to ROLL in one's gait)
  5. тека (за река, време), влача (водите си-за река), нося се бавно, влача се (за облаци)
  6. карам/бутам на колела, движа се, пътувам (с кола и пр.), трополя (за кола)
  7. вълнувам се, нося големи бавни вълни (за море), простирам се (вълнообразно)
  8. еча, ехтя, тътна, гърмя, бия бързо/непрестанно (за барабан, барабан), нося се, разнасям се (за звук)
  9. точа (се), разточвам (се), източвам (тесто и пр.)
  10. стр. пресовам, изравнявам (път и пр.)
  11. метал. валцовам
  12. фон. произнасям с вибрации (напр. r)
  13. муз. свиря арпежи
  14. ам. sl. претършувам джобовете на, обирам (спящ, пиян човек)
  15. ам. започвам, напредвам, задвижвам
  let's get ROLLing хайде да почвамe
  16. ам. скитам, бродя
  to be ROLLing in money/wealth много съм богат
  to be ROLLing in luxury живея в голям разкош
  ROLLed in one (съединен) в едно, и едното, и другото
  saint and philosopher ROLLed in one (едновременно) светец и философ
  to ROLL the wine on one's tongue пия виното на малки глътки
  to ROLL with a punch ам. извивам се, за да избягна силата на удар
  to ROLL the bones ам. играя на/хвърлям зарове
  roll about разг. забавлявам се, заливам се от смях, въртя (се)
  roll along движа се, пътувам, напредвам, карам (количка и пр.)
  roll around идвам, пристигам
  roll away заминавам, отдалечавам cе, разсейвам се, разпръсвам се (за мъгла и пр.), откарвам (с количка и пр.)
  roll back оттеглям се (за вълни, бойна линия и пр.), отбивам, давам отпор на (недоволство и пр.), връщам (се) в паметта/съзнанието, ам. връщам (цени) към предишното равнище, намалявам
  roll by минавам (с кола и пр.), минавам, тека (за в реме)
  roll in идвам, пристигам, стичаме се, трупаме се, ам. разг. лягам си, гоним се (за вълни)
  roll off отпечатвам, извъртявам (на циклостил и пр.), изтъркулвам се, падам, развивам се (за кълбо), изреждам бързо, избърборвам
  roll on минавам, тека (за време), търкалям се (за години и пр.)
  ROLL on the day when по-скоро да дойде денят, когато, обувам, навличам (чорапи и пр.)
  roll out точа, разточвам (тесто и пр.), разстилам (килим, карта), изговарям/изричам/прозвучавам ясно/отчетливо, ам. разг. ставам (сутрин)
  roll over (пре) обръщам (се)
  roll round идвам, пристигам
  roll up свивам (се) на кълбо, увивам се, свивам, навивам, запрятам
  to ROLL up one's sleeves запрятам ръкави (и прен.), трупам (се), натрупвам (се), идвам, пристигам, стичаме се
  явявам се (to в), воен. ограждам (неприятел), издигам се на кълба, къдря се (за дим и пр.)
  * * *
  {roul} n 1. свитък; руло (и фризура); ролка; топ (плат и пр.); в(2) {roul} v 1. търкалям (се), (из)търкулвам (се); (се); овалвам
  * * *
  списък; търкалям; точа; търкаляне; тътен; топ; свитък; руло; регистър; свивам; олюляване; валям се; възвишение; валям; клатушкане; кифла; люшкане; навивам;
  * * *
  1. 1 ав. двойно преобръщане през крило 2. 1 ам. sl. пачка банкноти, спестени пари 3. 1 ам. sl. претършувам джобовете на, обирам (спящ, пиян човек) 4. 1 ам. започвам, напредвам, задвижвам 5. 1 ам. скитам, бродя 6. 1 възвишения, вълнообразни очертания 7. 1 метал. валцовам 8. 1 муз. свиря арпежи 9. 1 фон. произнасям с вибрации (напр. r) 10. 1 цилиндрична кутия (за документи и пр.) 11. heads will roll прен. ще има да се търкалят глави, ще има строги наказания 12. i. свитък, руло (и фризура), ролка, топ (плат и пр.), вълмо, топчица (масло и пр.) 13. ii. търкалям (се), (из) търкулвам (се), (се), овалвам (се) 14. let's get rolling хайде да почвамe 15. master of the roll s началник на държавния архив 16. roll about разг. забавлявам се, заливам се от смях, въртя (се) 17. roll along движа се, пътувам, напредвам, карам (количка и пр.) 18. roll around идвам, пристигам 19. roll away заминавам, отдалечавам cе, разсейвам се, разпръсвам се (за мъгла и пр.), откарвам (с количка и пр.) 20. roll back оттеглям се (за вълни, бойна линия и пр.), отбивам, давам отпор на (недоволство и пр.), връщам (се) в паметта/съзнанието, ам. връщам (цени) към предишното равнище, намалявам 21. roll by минавам (с кола и пр.), минавам, тека (за в реме) 22. roll in идвам, пристигам, стичаме се, трупаме се, ам. разг. лягам си, гоним се (за вълни) 23. roll of honour списък на загиналите за родината 24. roll off отпечатвам, извъртявам (на циклостил и пр.), изтъркулвам се, падам, развивам се (за кълбо), изреждам бързо, избърборвам 25. roll on the day when по-скоро да дойде денят, когато, обувам, навличам (чорапи и пр.) 26. roll on минавам, тека (за време), търкалям се (за години и пр.) 27. roll out точа, разточвам (тесто и пр.), разстилам (килим, карта), изговарям/изричам/прозвучавам ясно/отчетливо, ам. разг. ставам (сутрин) 28. roll over (пре) обръщам (се) 29. roll round идвам, пристигам 30. roll up свивам (се) на кълбо, увивам се, свивам, навивам, запрятам 31. rolled in one (съединен) в едно, и едното, и другото 32. saint and philosopher rolled in one (едновременно) светец и философ 33. to be rolling in luxury живея в голям разкош 34. to be rolling in money/wealth много съм богат 35. to call the roll извиквам/проверявам по списък 36. to roll the bones ам. играя на/хвърлям зарове 37. to roll the wine on one's tongue пия виното на малки глътки 38. to roll up one's sleeves запрятам ръкави (и прен.), трупам (се), натрупвам (се), идвам, пристигам, стичаме се 39. to roll with a punch ам. извивам се, за да избягна силата на удар 40. to strike off the roll зачерквам от списъка на адвокатите (порaди нечестност и пр.) 41. арх. спирала на йонийска колона 42. вълнувам се, нося големи бавни вълни (за море), простирам се (вълнообразно) 43. въртя (очи), въртя се (за очи), блещя се 44. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се), запрятам (ръкави и пр.) 45. ек, ехтене, тътен, тътнеж 46. еча, ехтя, тътна, гърмя, бия бързо/непрестанно (за барабан, барабан), нося се, разнасям се (за звук) 47. карам/бутам на колела, движа се, пътувам (с кола и пр.), трополя (за кола) 48. кифла, малка франзела, руло 49. клатушкане, (бордово) клатене, наклоняване 50. клатя (се), клатушкам (се), люшкам (се) 51. клатя се като вървя (и to roll in one's gait) 52. непрекъснато биене на барабан 53. подвит край (на яка и пр.) 54. списък, регистър, летопис, каталог 55. стр. пресовам, изравнявам (път и пр.) 56. тека (за река, време), влача (водите си-за река), нося се бавно, влача се (за облаци) 57. тех. барабан, ролка, валяк 58. точа (се), разточвам (се), източвам (тесто и пр.) 59. търкаляне, олюляваща се походка 60. явявам се (to в), воен. ограждам (неприятел), издигам се на кълба, къдря се (за дим и пр.)
  * * *
  roll [roul] I. v 1. търкалям (се), изтъркулвам (се), валям (се); to set the ball \rolling задвижвам нещата; стартирам, давам начален тласък; 2. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се); запрятам (ръкави и пр.); to \roll a cigarette свивам цигара; 3. въртя ( очи), въртя се (за очи); 4. клатя (се), клатушкам (се), люлея (се), люшкам (се); to \roll (in o.'s walk) вървя, олюлявайки се; 5. тече (за река, време); 6. нося се бавно, влача се (за облаци); 7. карам (бутам) на колела; минавам (движа се) тежко, трополя (за кола); 8. вълнувам се (с големи бавни вълни); простира се вълнообразно (за местност); блъскам ( вълни); 9. ечи, ехти, тътне, гърми; бие непрестанно (за барабан); носи се, разнася се (за звук); 10. точа, разточвам (тесто и пр.); 11. произнасям треперливо (с трептене на езика или мъжеца); 12. ам. напредвам; let good times \roll нека да върви по вода; да не идва край на добрите времена; 13. печ. намазвам с мастило (набран шрифт и пр.); тех. трамбувам (път и пр.); изравнявам; валцувам; 14. хвърлям ( зарове); 15. ам. разг. ограбвам (безпомощен/заспал човек); 16. sl любя се; има сексуален контакт, "търкалям се" (с някого); \rolled into one (съединен) в едно; и едно, и друго; to \roll the wine on o.'s tongue пия виното на бавни глътки; heads will \roll ще се търкалят глави; ще има наказани (уволнени); II. n 1. свитък; руло; топ (плат и пр.); валмо; ролка; 2. тех. валяк, валец, валц; барабан; цилиндър; валцувачка; 3. списък, регистър; летопис, хроника; the Rolls държавен архив; Master of the Rolls председател на апелативния съд в Англия и пазител на държавния архив; \roll of honour списък на загиналите за родината; to call the \roll извиквам по списък, проверявам присъстващите; to strike s.o. off the \roll юрид. лишавам някого от адвокатски права; 4. кифла; малка франзела; руло; питка (и bread-\roll); pl разг. фурнаджия; sausage \roll питка с кренвирш; 5. архит. спирала на йонийска колона; 6. подвит край (на яка и пр.); 7. ек, екот, ехтене, тътен, тътнеж; 8. непрекъснато биене на барабан; 9. клатушкане, люшкане, люлеене, олюляване; наклоняване; търкаляне; олюляваща се походка; 10. поток от думи (звуци); 11. възвишение, издатина; 12. ам. sl пари, мангизи (особ. пачка банкноти); 13. треперливо звучене (на звука r); 14. хвърляне (на зарове); 15. sl любене, сексуални игри; чукане; 16. ав. тоно; to be on a \roll върви ми, имам успех.

  English-Bulgarian dictionary > roll

 • 3 call

  {kɔ:l}
  I. 1. вик, крясък
  2. повик, повикване, зов, призив, апел, възвание
  3. влечение, призвание
  4. кратко посещение, визита
  to pay a CALL правя кратка визита (on на), посещавам
  рaзг. отивам в тоалетната
  a port of CALL пристанище, в което пътнически параходправи престой
  5. извикване/повикване на актъор и пр. за репетиция/изпълнение/покланяне, покана за заемане на катедра и пр
  6. повикване/позвъняване по телефон
  I'll give yoп a CALL ще ти се обадя по телефона
  7. искано, поискване, изискване, претенция
  a CALL loan заем/кредит при поискване
  8. нужда, необходимост, случай, повод, причина, задължение
  9. бридж (право на/ред за) анонс
  10. поименно повикване
  11. at/on CALL на разпoложение, под ръка, платим при поискване (за дълг и пр.)
  within CALL на6лизо, под ръка, на разположение
  II. 1. викам, повиквам
  2. наричам, назовавам, именувам
  3. повиквам, поканвам, призовавам, посочвам кандидат (to за)
  4. правя кратка официална визита, посещавам
  5. будя, събуждам
  6. обаждам се/повиквам/позвънявам по телефона
  7. бридж правя анонс
  8. свиквам, насрочвам (събрание и пр.)
  to CALL in question поставям под съмнение
  to CALL something one's own собственик съм на/притежавам нещо
  to CALL into being/existence създавам, сътворявам, раждам
  to CALL into play поставям в действие, пускам в ход
  to CALL to account потърсвам сметка, искам обяснение, порицавам
  to CALL attention to привличам/обръщам внимание върху, изтъквам, посочвам
  to CALL to attention воен. командувам мирно
  to CALL to mind/memory припомням
  to CALL to order призовавам/приканвам към ред, ам. откривам събрание
  to CALL the shots ам. отговарям за, контролирам, определям, насочвам (политиката, процедирането)
  to CALL a halt спирам, слагам край (to на)
  call at-наминавам към, -спирам се/отбивам се в/при, посещавам
  dall away извиквам да дойде, повиквам обратно
  CALL отклонявам внимание/мисли и пр. (from от)
  call back отзовавам, вземам обратно, отговарям, отвръщам
  call by намйнавам, отбивам се пътъом
  call down викам/приканвам (някого) да слезе, призовавам, зова
  to CALL down Messings/curses благославям/проклинам
  ам. sl. карам се, мъмря, порицавам, оспорвам
  call for отивам да взема някого/нещо
  letters to be CALL ed for писма до поискване, искам, изисквам, нуждая се от, налагам, заслужавам (внимание, такт и пр.), издавам нареждане за
  call forth пораждам, предизвиквам, събирам, напрягам, пущам в действие, използувам
  catl in извиквам, повиквам (лекар, полиция и пр), събирам/изваждам/изтеглям от обръщение/употреба (пари, дефектни стоки и пр.), наминавам, отбивам се за малко, поканвам (съседи, приятели), изисквам връщането на книги/дадени назаем пари и пр.
  обаждам се на някого/някъде по телефона
  to CALL in sick съобщавам по телефона, чс ще отсъствувам от работа по болеет, извиквам/свиквам за консултация/обсъждане и пр.
  call off отменям (събрание, пътуване и пр.), отказвам се от, отвличам, отклонявам (внимание, мисли), давам сигнал/нареждане за прекратяване на (стачка, атака и пр.), прочитам/извиквам по списък, подвиквам (на куче) да се махне/спре и пр.
  разтурвам (годеж и пр.), call oп наминавам, отбивам се у/при, навестявам, посещавам, обръщам се към (някого за помощ, услуга и пр.), призовавам, приканвам, изисквам от, задължавам
  to be CALLed upon to длъжен/задължен съм да, уч. вдигам на урок, изпитвам в час
  call out. викам, извиквам, подвиквам, извиквам, свиквам, викам, обаждам се, извиквам, повиквам спешно (лекар, войска и пр.) извиквам/съобщавам силно (име), призовавам/вдигам на стачка, предизвиквам, изкарвам наяве, извиквам на дуел
  call over извиквам/повиквам (келнер и пр.) да се приближи/да дойде, извиквам по списък (за проверка)
  call together събирам, свиквам (хора), събирам (мислите си и пр.)
  call up събуждам, вдигам от легло, обаждам се по телефона на, припомням, извиквам в съзнанието, събуждам, съживявам (спомени), повиквам, призовавам, повиквам на действителна военна служба, мобилизирам, предизвиквам да стане и говори, представям (законопроект и пр.) за разглеждане/одобрение
  call upon-call on
  * * *
  {kъ:l} n 1. вик, крясък; 2. повик, повикване, зов, призив; апел,(2) v 1. викам, повиквам; 2. наричам, назовавам, именувам; 3.
  * * *
  свиквам; посещение; призвание; призив; привиквам; апел; викам; визита; вик; възвание; разговор; именувам; зов; зова; кукам; наричам; назовавам; обаждам се; нужда;
  * * *
  1. 1 at/on call на разпoложение, под ръка, платим при поискване (за дълг и пр.) 2. a call loan заем/кредит при поискване 3. a port of call пристанище, в което пътнически параходправи престой 4. call at-наминавам към, -спирам се/отбивам се в/при, посещавам 5. call back отзовавам, вземам обратно, отговарям, отвръщам 6. call by намйнавам, отбивам се пътъом 7. call down викам/приканвам (някого) да слезе, призовавам, зова 8. call for отивам да взема някого/нещо 9. call forth пораждам, предизвиквам, събирам, напрягам, пущам в действие, използувам 10. call off отменям (събрание, пътуване и пр.), отказвам се от, отвличам, отклонявам (внимание, мисли), давам сигнал/нареждане за прекратяване на (стачка, атака и пр.), прочитам/извиквам по списък, подвиквам (на куче) да се махне/спре и пр 11. call out. викам, извиквам, подвиквам, извиквам, свиквам, викам, обаждам се, извиквам, повиквам спешно (лекар, войска и пр.) извиквам/съобщавам силно (име), призовавам/вдигам на стачка, предизвиквам, изкарвам наяве, извиквам на дуел 12. call over извиквам/повиквам (келнер и пр.) да се приближи/да дойде, извиквам по списък (за проверка) 13. call together събирам, свиквам (хора), събирам (мислите си и пр.) 14. call up събуждам, вдигам от легло, обаждам се по телефона на, припомням, извиквам в съзнанието, събуждам, съживявам (спомени), повиквам, призовавам, повиквам на действителна военна служба, мобилизирам, предизвиквам да стане и говори, представям (законопроект и пр.) за разглеждане/одобрение 15. call upon-call on 16. call отклонявам внимание/мисли и пр. (from от) 17. catl in извиквам, повиквам (лекар, полиция и пр), събирам/изваждам/изтеглям от обръщение/употреба (пари, дефектни стоки и пр.), наминавам, отбивам се за малко, поканвам (съседи, приятели), изисквам връщането на книги/дадени назаем пари и пр 18. dall away извиквам да дойде, повиквам обратно 19. i'll give yoп a call ще ти се обадя по телефона 20. i. вик, крясък 21. ii. викам, повиквам 22. letters to be call ed for писма до поискване, искам, изисквам, нуждая се от, налагам, заслужавам (внимание, такт и пр.), издавам нареждане за 23. to be called upon to длъжен/задължен съм да, уч. вдигам на урок, изпитвам в час 24. to call a halt спирам, слагам край (to на) 25. to call attention to привличам/обръщам внимание върху, изтъквам, посочвам 26. to call down messings/curses благославям/проклинам 27. to call in question поставям под съмнение 28. to call in sick съобщавам по телефона, чс ще отсъствувам от работа по болеет, извиквам/свиквам за консултация/обсъждане и пр 29. to call into being/existence създавам, сътворявам, раждам 30. to call into play поставям в действие, пускам в ход 31. to call something one's own собственик съм на/притежавам нещо 32. to call the shots ам. отговарям за, контролирам, определям, насочвам (политиката, процедирането) 33. to call to account потърсвам сметка, искам обяснение, порицавам 34. to call to attention воен. командувам мирно 35. to call to mind/memory припомням 36. to call to order призовавам/приканвам към ред, ам.. откривам събрание 37. to pay a call правя кратка визита (on на), посещавам 38. within call на6лизо, под ръка, на разположение 39. ам. sl. карам се, мъмря, порицавам, оспорвам 40. бридж (право на/ред за) анонс 41. бридж правя анонс 42. будя, събуждам 43. влечение, призвание 44. извикване/повикване на актъор и пр. за репетиция/изпълнение/покланяне, покана за заемане на катедра и пр 45. искано, поискване, изискване, претенция 46. кратко посещение, визита 47. наричам, назовавам, именувам 48. нужда, необходимост, случай, повод, причина, задължение 49. обаждам се на някого/някъде по телефона 50. обаждам се/повиквам/позвънявам по телефона 51. повик, повикване, зов, призив, апел, възвание 52. повиквам, поканвам, призовавам, посочвам кандидат (to за) 53. повикване/позвъняване по телефон 54. поименно повикване 55. правя кратка официална визита, посещавам 56. рaзг. отивам в тоалетната 57. разтурвам (годеж и пр.), call oп наминавам, отбивам се у/при, навестявам, посещавам, обръщам се към (някого за помощ, услуга и пр.), призовавам, приканвам, изисквам от, задължавам 58. свиквам, насрочвам (събрание и пр.)
  * * *
  call[kɔ:l] I. n 1. вик; 2. повик, зов, призив, апел, възвание; 3. призвание, влечение; 4. посещение, визита; to pay a \call правя посещение, посещавам; 5. покана (за заемане на преподавателска катедра и пр.); 6. театр. извикване на актьор на сцената (и curtain \call); 7. искане, изискване; претенция; to have first \call on първи имам право на избор, първи имам думата; 8. повикване (по телефона), позвъняване; 9. нужда, необходимост; you have no \call to blush няма защо да се червите от срам; 10. карти искане за откриване на картите; 11. поименно извикване (и roll); 12. обаждане (вик, крясък, рев) на птица или животно; звук, имитиращ зов на животно; within \call наблизо; 13. примамливост, привлекателност (особ. за място); the \call of the forest омаят на гората; on \call при поискване; II. v 1. викам, извиквам, повиквам; 2. наричам, казвам, наименувам, назовавам, именувам; 3. правя визита (посещение); 4. будя, събуждам; 5. свиквам, събирам (събрание и пр.); 6. обаждам се (по телефон), позвънявам; to \call collect обаждам се за сметка на абоната; 7. искам, изисквам ( плащане); 8. карти искам откриване на картите; letters to be \called писма до поискване; to \call in question поставям под съмнение; to \call into being ( existence) създавам, сътворявам; to \call to account искам сметка (обяснение) от; to \call to attention воен. давам команда "мирно"; to \call to mind ( memory) припомням; to \call to order призовавам (апелирам) към ред; ам. откривам събрание; to \call a halt давам команда за спиране; to \call a spade a spade наричам с точното име; to \call names ругая; викам на прякор; to \call it square удовлетворен съм; to \call it a day спирам, свършвам работа, доволен съм от направеното;

  English-Bulgarian dictionary > call

См. также в других словарях:

 • Roll call — is the calling of the names of people from a list (roll) to determine the presence or absence of the listed people (also known as a register in countries such as the UK). The term applies to the calling itself, to the time moment of this… …   Wikipedia

 • Roll call — Roll Roll, n. [F. r[^o]le a roll (in sense 3), fr. L. rotulus ? little wheel, LL., a roll, dim. of L. rota a wheel. See {Roll}, v., and cf. {R[^o]le}, {Rouleau}, {Roulette}.] 1. The act of rolling, or state of being rolled; as, the roll of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • roll call — roll calls also roll call 1) N VAR If you take a roll call, you check which of the members of a group are present by reading their names out. In the late winter we were compelled to stand in the snow every morning for roll call. 2) N SING: N of n …   English dictionary

 • roll call — 1775; see ROLL (Cf. roll) (n.) + CALL (Cf. call) …   Etymology dictionary

 • roll call — n: the act or an instance of calling off a list of names (as for checking attendance); specif: an act or instance of calling the roll of a legislative body to determine if there is a quorum or to vote on a matter Merriam Webster’s Dictionary of… …   Law dictionary

 • roll call — n. 1. the reading aloud of a roll, or list of names, as to check attendance in a classroom, military formation, etc. 2. the fixed time, or a signal (as on a bugle), for such a reading …   English World dictionary

 • roll-call — n [U and C] the act of reading out an official list of names to check who is there …   Dictionary of contemporary English

 • roll call — roll ,call noun count or uncount the process of reading out an official list of people s names to see who is present, especially in a school or in the military …   Usage of the words and phrases in modern English

 • roll call — roll′ call n. the calling of a list of names, as of soldiers or students, for checking attendance • Etymology: 1765–75 …   From formal English to slang

 • roll-call — ► NOUN ▪ the process of calling out a list of names to establish who is present …   English terms dictionary

 • Roll Call — For other uses see Roll call (disambiguation) Infobox Newspaper name = Roll Call caption = type = Periodical newspaper format = Tabloid foundation = 1955 ceased publication = price = owners = The Economist Group publisher = Laurie Battaglia… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»