Перевод: с английского на язык суахили

с языка суахили на английский

roll-call

 • 1 put

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put
  [Swahili Word] -wekwa
  [Part of Speech] verb
  [Class] passive
  [Swahili Example] Subira aliiweka ile barua [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put into
  [Swahili Word] -tiwa
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] tia V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put out
  [Swahili Word] -kimua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put out
  [Swahili Word] -kimwa
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be put out
  [Swahili Word] -tolewa
  [Part of Speech] verb
  [Class] passive
  [Derived Language] Spanish
  [Derived Word] -toa, -tolea
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] make someone put
  [Swahili Word] -tilisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] appl-caus
  [Derived Word] tia V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put
  [Swahili Word] -gusisha
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] Mansuri aligusisha midomo yake juu ya shavu la Rehema [Sul], akamgusisha mkewe ncha ya bakora [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put
  [Swahili Word] -ika
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] (=weka, ikiza)
  [Note] rare
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put
  [Swahili Word] -tia
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put
  [Swahili Word] -weka
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] akiambiwa kuweka moto jikoni yeye huchukuwa majani kutoka paa la jiko [Kez], wewe uliweka nadhiri kuivunja rekodi iliyokuwapo [Muk, alishindwa kuweka hesabu ya namna mbali mbali mwanawe alivyoweza kuzitengeneza nywele zake [Ya]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put (something in something)
  [Swahili Word] -ingiza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] -ingia V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put about
  [Swahili Word] -kisi
  [Part of Speech] verb
  [Derived Language] Arabic
  [Terminology] nautical
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put aside
  [Swahili Word] -dunduliza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put aside
  [Swahili Word] -fita
  [Part of Speech] verb
  [Dialect] dialectical
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put aside
  [Swahili Word] -hifadhi
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put aside
  [Swahili Word] -tengua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put away
  [English Plural] translation for applicative?
  [Swahili Word] -bagua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put back
  [Swahili Word] -rudisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put between legs
  [Swahili Word] -fyata
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put down
  [Swahili Word] -teremsha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  [Derived Word] telea V
  [Swahili Example] aliteremshe [shoka] kwa nguvu juu ya mashingo ya watu hawa [Muk]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put down
  [Swahili Word] -tua
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put down and roll over and over
  [Swahili Word] -firigisa
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] nyuso zikafirigiswa katika viganja vya mikono [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put for someone
  [Swahili Word] -ekea
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] weka V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put for someone
  [Swahili Word] -wekea
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put forward
  [Swahili Word] -benua
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] -benulia, -benusha, mbenuko, mbinu
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in
  [Swahili Word] -ingiza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] -ingia V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in
  [Swahili Word] -wekea
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] weka V
  [Swahili Example] maji mmeshamwekea mzazi msalani? [Moh], mbona wembe hamjaniekea? [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in (by force)
  [Swahili Word] -penyesha
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] penya
  [Note] rare
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in order
  [Swahili Word] -zatiti
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] Arabic
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put in sanctuary
  [Swahili Word] -hifadhi
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put inside
  [Swahili Word] -tumbukiza
  [Part of Speech] verb
  [Class] appl-caus-intr
  [Derived Word] tumbua V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put inside out
  [Swahili Word] -geuza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] geua v
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put into
  [Swahili Word] -didimisha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put into (by force)
  [Swahili Word] -penyeza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put into (food)
  [Swahili Word] -towea
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -ahirisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -ahiri
  [English Example] the examination is postponed until tomorrow
  [Swahili Example] mtihani umeahirishwa mpaka kesho
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -kawisha
  [Part of Speech] verb
  [Class] causative
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -kawa
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -tuilisha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -tuiliza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put off
  [Swahili Word] -zima
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] -zimia, -zimika, -zimisha, -zimua, -zimwa
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on
  [Swahili Word] -jikatia
  [Part of Speech] verb
  [Class] reflexive
  [Swahili Example] hana khanga hata moja ya kujikatia1 wala ya kujitanda [Moh]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on (clothes)
  [Swahili Word] -vaa
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on clothes
  [Swahili Word] -vaa nguo
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on clothing
  [Swahili Word] -valia
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] vaa V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on make-up
  [Swahili Word] -jipura
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put on the fire
  [Swahili Word] -telekeza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put one thing on top of another
  [Swahili Word] -eleka
  [Part of Speech] verb
  [Class] potential
  [Derived Word] v caus
  [Swahili Example] usitueleke msumari wa moto juu ya kidonda [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put one thing on top of another
  [Swahili Word] -elekanya
  [Part of Speech] verb
  [Class] potential
  [Derived Word] v caus
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put oneself
  [Swahili Word] -jiwekea
  [Part of Speech] verb
  [Swahili Example] alikuwa amekwisha jiwekea kijumba kidogo [Kez]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put oneself forward
  [Swahili Word] -jitanguliza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] -tangulia v
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put out
  [Swahili Word] -toa
  [Part of Speech] verb
  [English Example] Subira's grandmother right then put out her child to call her siblings
  [Swahili Example] bibi wa Subira hapo hapo alimtoa mtoto kwenda kuwaita nduguze [Sul]
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put out
  [Swahili Word] -tokeza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] toka V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put out
  [Swahili Word] -zima
  [Part of Speech] verb
  [Related Words] -zimia, -zimika, -zimisha, -zimua, -zimwa
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put out in the open
  [Swahili Word] -fichua
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] ficha v
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put right
  [Swahili Word] -endekeza
  [Part of Speech] verb
  [Class] caus-intr
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -enda
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put someone off
  [Swahili Word] -zungusha
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put to
  [Swahili Word] -vugaza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -changa
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -kongomea
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] konga V
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -saliti
  [Part of Speech] verb
  [English Example] if you mix two kinds of this sand, you will get good sand
  [Swahili Example] ukisaliti jinsi mbili za mchanga huu utapata mchanga mzuri.
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -shamiri
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put together
  [Swahili Word] -tunga
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put up with
  [Swahili Word] -stahimili
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put up with
  [Swahili Word] -tikiza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put up with
  [Swahili Word] -vumilia
  [Part of Speech] verb
  [Class] applicative
  [Derived Language] Swahili
  [Derived Word] -vuma
  [Related Words] vumilivu, uvumilivu
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put up with
  [Swahili Word] -weza
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] put upside down
  [Swahili Word] -geuza
  [Part of Speech] verb
  [Derived Word] geua v
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > put

См. также в других словарях:

 • Roll call — is the calling of the names of people from a list (roll) to determine the presence or absence of the listed people (also known as a register in countries such as the UK). The term applies to the calling itself, to the time moment of this… …   Wikipedia

 • Roll call — Roll Roll, n. [F. r[^o]le a roll (in sense 3), fr. L. rotulus ? little wheel, LL., a roll, dim. of L. rota a wheel. See {Roll}, v., and cf. {R[^o]le}, {Rouleau}, {Roulette}.] 1. The act of rolling, or state of being rolled; as, the roll of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • roll call — roll calls also roll call 1) N VAR If you take a roll call, you check which of the members of a group are present by reading their names out. In the late winter we were compelled to stand in the snow every morning for roll call. 2) N SING: N of n …   English dictionary

 • roll call — 1775; see ROLL (Cf. roll) (n.) + CALL (Cf. call) …   Etymology dictionary

 • roll call — n: the act or an instance of calling off a list of names (as for checking attendance); specif: an act or instance of calling the roll of a legislative body to determine if there is a quorum or to vote on a matter Merriam Webster’s Dictionary of… …   Law dictionary

 • roll call — n. 1. the reading aloud of a roll, or list of names, as to check attendance in a classroom, military formation, etc. 2. the fixed time, or a signal (as on a bugle), for such a reading …   English World dictionary

 • roll-call — n [U and C] the act of reading out an official list of names to check who is there …   Dictionary of contemporary English

 • roll call — roll ,call noun count or uncount the process of reading out an official list of people s names to see who is present, especially in a school or in the military …   Usage of the words and phrases in modern English

 • roll call — roll′ call n. the calling of a list of names, as of soldiers or students, for checking attendance • Etymology: 1765–75 …   From formal English to slang

 • roll-call — ► NOUN ▪ the process of calling out a list of names to establish who is present …   English terms dictionary

 • Roll Call — For other uses see Roll call (disambiguation) Infobox Newspaper name = Roll Call caption = type = Periodical newspaper format = Tabloid foundation = 1955 ceased publication = price = owners = The Economist Group publisher = Laurie Battaglia… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»