Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

кино

 • 1 cinema [esp. Br.]

  кино {ср}

  English-Bulgarian small dictionary > cinema [esp. Br.]

 • 2 film

  {film}
  I. 1. тънък/лек пласт/слой, тънка/лека покривка, було, воал, корица, кожица, ципица, потъмняване, мъглявина, мъглявост, лека мъгла, мъглица
  eyes coated with the FILMof death изцъклени очи
  2. нишчица, жилчица, жичка
  3. фот. филм
  4. кино филм
  рl кино, кинематография
  news/topical FILM филмов репортаж, кинопреглед
  to take/shoot a FILM снемам филм
  to act for the FILMs киноартист съм
  5. attr кино-, филмов
  FILM fan кинолюбител
  FILM peoplle кинодейци
  to have a FILM face фотогеничен съм
  II. 1. покривам (се) с тънък слой/пласт, замъглявам (се), потъмнявам
  2. филмирам, екранизирам, снемам (роман, пиеса) на филм
  3. подходящ съм за филмиране (за сцена)
  to FILM well фотогеничен съм
  * * *
  {film} n 1. тънък/лек пласт/слой; тънка/лека покривка; було, воа(2) {film} v 1. покривам (се) с тънък слой/пласт; замъглявам (се
  * * *
  ципа; филм; филмирам; снимам; пласт; екранизирам; кино;
  * * *
  1. attr кино-, филмов 2. eyes coated with the filmof death изцъклени очи 3. film fan кинолюбител 4. film peoplle кинодейци 5. i. тънък/лек пласт/слой, тънка/лека покривка, було, воал, корица, кожица, ципица, потъмняване, мъглявина, мъглявост, лека мъгла, мъглица 6. ii. покривам (се) с тънък слой/пласт, замъглявам (се), потъмнявам 7. news/topical film филмов репортаж, кинопреглед 8. pl кино, кинематография 9. to act for the films киноартист съм 10. to film well фотогеничен съм 11. to have a film face фотогеничен съм 12. to take/shoot a film снемам филм 13. кино филм 14. нишчица, жилчица, жичка 15. подходящ съм за филмиране (за сцена) 16. филмирам, екранизирам, снемам (роман, пиеса) на филм 17. фот. филм
  * * *
  film [film] I. n 1. кино филм; pl киноиндустрия; silent \film ням филм; talking \film говорещ (звуков) филм; ( synchronized-) sound \film синхронно озвучен филм; news ( topical) \film филмов преглед (репортаж), тонпреглед; to take ( shoot) a \film снимам филм; to act for the \films киноартист (-ка) съм; 2. attr кино-, филмов; \film fan кинолюбител, -ка; \film goer кинолюбител, -ка; \film library ( store) филмотека; \film people дейци на киноизкуството; \film recorder снимачен апарат; 3. филм, тънък (лек) пласт (слой); тънка (лека) покривка; 4. було, воал; корица, кожица, ципица; мъглявина, мъглявост; лека мъгла, мъглица; потъмняване; eyes covered with the \film of death изцъклени очи; 5. нишчица, жилчица, жичка; 6. фот. филм; roll \film филм; II. v 1. покривам (се) с тънък слой (пласт); замъглявам (се); потъмнявам; 2. снимам, правя снимка; филмирам, снимам филм; he \films well той е фотогеничен.

  English-Bulgarian dictionary > film

 • 3 fade

  {feid}
  1. вехна, увяхвам, повяхвам, посървам, клюмвам
  2. белея, избелявам, правя да избелее, променям се (за цвят)
  3. чезна, губя се, заглъхвам (и прен.), избледнявам, изчезвам (за спомен и пр.)
  the coastline FADEd into darkness бреговата линия изчезна/се загуби в тъмнината
  4. рад. постепенно затихвам/замирам (за сигнал)
  5. кино проливам (се), преминавам един в друг (за кадър), увеличавам, намалявам (звука)
  fade away чезна, губя се, заглъхвам, ам. умирам
  FADE away! изпарявай се! да те няма!
  fade in кино постепенно увеличавам/правя по-светъл/по-силен (кадър, звук)
  fade out замирам, чезна, губя се, кино постепенно намалявам/правя по-блед/по-слаб (кадър, звук)
  * * *
  {feid} v 1. вехна, увяхвам, повяхвам; посървам, клюмвам; 2. беле
  * * *
  чезна; увяхвам; посървам; белея; гасна; вехна; вяхна; заглъхвам; избелявам; клюмвам;
  * * *
  1. fade away чезна, губя се, заглъхвам, ам. умирам 2. fade away! изпарявай се! да те няма! 3. fade in кино постепенно увеличавам/правя по-светъл/по-силен (кадър, звук) 4. fade out замирам, чезна, губя се, кино постепенно намалявам/правя по-блед/по-слаб (кадър, звук) 5. the coastline faded into darkness бреговата линия изчезна/се загуби в тъмнината 6. белея, избелявам, правя да избелее, променям се (за цвят) 7. вехна, увяхвам, повяхвам, посървам, клюмвам 8. кино проливам (се), преминавам един в друг (за кадър), увеличавам, намалявам (звука) 9. рад. постепенно затихвам/замирам (за сигнал) 10. чезна, губя се, заглъхвам (и прен.), избледнявам, изчезвам (за спомен и пр.)
  * * *
  fade [feid] v 1. вяхна, увяхвам, повяхвам, посървам, клюмвам; \faded youth посърнала (повяхнала) младост; 2. белея, избелявам, избелвам; променям се (за цвят); чезна, губя се; заглъхвам прен.); the colours \fade into one another цветовете се преливат; a \fadeing smile ( sound) слаба, едва доловима усмивка (звук); 3. кино преминавам една в друга (за снимка, кадър); увеличавам или правя да замре (звук при радиопредаване, филм и пр.); 4. разг. залагам, обзалагам се (при хвърляне на зар);

  English-Bulgarian dictionary > fade

 • 4 feature

  {'fi:tʃə}
  I. 1. обик. pl черта (на лицето)
  pl лице, физиономия
  pronounced/prominent FEATUREs характерно лице/физиономия, остри черти на лицето
  play of FEATUREs театр. мимика
  poor FEATUREs незначително/невзрачно лице/физиономия
  2. черта/страна на характер, отличителен белег, свойство, признак, особеност, подробност, детайл
  special FEATURE особеност
  redeeming FEATURE качество, което изкупва слабостите
  3. геод. характер на местността/релефа
  natural FEATUREs of a country топография на местност
  cultural FEATUREs топогр. изкуствени съоръжения
  ground FEATUREs елементи на релефа, релеф
  4. жур. статия, колона (на специална тема), рубрика
  to make a special FEATURE of отделям доста място за
  5. номер (в програма), атракция, специалитет
  6. кино игрален филм
  two/double FEATURE програма с два пълнометражни филма
  II. 1. отличавам, характеризирам, отличителен/характерен белег съм на
  2. изобразявам, рисувам
  3. изтъквам, поставям на видно място
  4. кино показвам на екрана, показвам в главна роля, играя главна роля
  * * *
  {'fi:tshъ} n 1. обик. pl черта (на лицето); pl лице, физиономи(2) {'fi:tshъ} v 1. отличавам, характеризирам; отличителен/хар
  * * *
  характеризирам; фигурирам; свойство; отличавам; особеност; признак; играя;
  * * *
  1. cultural features топогр. изкуствени съоръжения 2. ground features елементи на релефа, релеф 3. i. обик. pl черта (на лицето) 4. ii. отличавам, характеризирам, отличителен/характерен белег съм на 5. natural features of a country топография на местност 6. pl лице, физиономия 7. play of features театр. мимика 8. poor features незначително/невзрачно лице/физиономия 9. pronounced/prominent features характерно лице/физиономия, остри черти на лицето 10. redeeming feature качество, което изкупва слабостите 11. special feature особеност 12. to make a special feature of отделям доста място за 13. two/double feature програма с два пълнометражни филма 14. геод. характер на местността/релефа 15. жур. статия, колона (на специална тема), рубрика 16. изобразявам, рисувам 17. изтъквам, поставям на видно място 18. кино игрален филм 19. кино показвам на екрана, показвам в главна роля, играя главна роля 20. номер (в програма), атракция, специалитет 21. черта/страна на характер, отличителен белег, свойство, признак, особеност, подробност, детайл
  * * *
  feature[´fi:tʃə] I. n 1. обикн. pl черти (на лицето); физиономия, лице; pronounced ( prominent) \features характерна физиономия, рязко очертани черти на лицето; prominent ( terrain) \feature геод. ориентир; play of \features театр. мимика; poor \features незначителна физиономия (лице); 2. черта (особеност) на характер; характерна страна (черта), отличителен белег (черта); свойство, качество, признак; особеност; semantic \feature семантична особеност; natural \features of a country топография на страна; the redeeming \feature добрата страна (на нещо); качество, което компенсира слабостите; the main \feature of a machine главното качество (преимущество, предимство) на машина; 3. журн. статия, колона (за специална тема); a gardening \feature градинарска рубрика; 4. ам. номер (в програма); атракция; специалитет; a shop that makes a \feature of its China tea магазин, чийто специалитет е китайски чай; 5. кино игрален (художествен) филм; ам. филм (и \feature film, \feature picture); double \feature двойна програма (в кино);\feature progrаmme предаване на специална (много актуална) тема; II. v 1. отличавам, характеризирам, съм (представлявам) отличителен (характерен) белег на; 2. изобразявам, рисувам; 3. кино показвам на екрана; играя (главна роля); a film featuring J.J. филм с участието на Дж. Дж.; 4. включвам, отразявам; журн. поставям на видно място (на първа страница).

  English-Bulgarian dictionary > feature

 • 5 movie

  {'mu:vi}
  1. n ам. разг. филм
  2. pl кино, кинематография
  to go to the MOVIEs отивам на кино
  * * *
  {'mu:vi} n ам. разг. 1. филм; 2. pl кино; кинематография; to go
  * * *
  филмов; филм; кино;
  * * *
  1. n ам. разг. филм 2. pl кино, кинематография 3. to go to the movies отивам на кино
  * * *
  movie[´mu:vi] n ам. разг. 1. филм; 2. pl кино.

  English-Bulgarian dictionary > movie

 • 6 cinema

  {'sinima}
  1. кино, кинотеатър
  2. кинематография
  the CINEMA киното, производството на филми, киноизкуството
  3. attr кинематографичен, кинематографически, кинематографски
  CINEMA screen филмов екран
  * * *
  {'sinima} n 1. кино, кинотеатър; 2. кинематография; the cinema кино
  * * *
  кино; кинотеатър;
  * * *
  1. attr кинематографичен, кинематографически, кинематографски 2. cinema screen филмов екран 3. the cinema киното, производството на филми, киноизкуството 4. кинематография 5. кино, кинотеатър
  * * *
  cinema[´sinimə] n кино, кинотеатър; attr кинематографичен; \cinema screen киноекран.

  English-Bulgarian dictionary > cinema

 • 7 dolly

  {'dɔli}
  I. 1. кукличка
  2. doll
  3. бухалка за пране
  4. мин. трошачка за руда
  5. тех. подпора за нитоване, главичарка за нитове, неподвижна щампа на нитовъчна машина
  6. платформена кола
  7. кино операторска количка
  8. локомотив на теснолинейна железница
  II. 1. бухам (пране)
  2. мин. раздробявам руда
  3. кино премествам камера с количка
  4. to DOLLY up наконтвам се
  III. 1. привлекателен
  2. сп. бавен, лек (за удар и пр.)
  * * *
  {'dъli} n 1. кукличка; 2. = doll 2;. бухалка за пране;. мин. (2) {'dъli} v 1. бухам (пране); 2. мин. раздробявам руда;. кин{3} {'dъli} а 1. привлекателен; 2. сп. бавен, лек (за удар и пр
  * * *
  кукличка;
  * * *
  1. doll 2. i. кукличка 3. ii. бухам (пране) 4. iii. привлекателен 5. to dolly up наконтвам се 6. бухалка за пране 7. кино операторска количка 8. кино премествам камера с количка 9. локомотив на теснолинейна железница 10. мин. раздробявам руда 11. мин. трошачка за руда 12. платформена кола 13. сп. бавен, лек (за удар и пр.) 14. тех. подпора за нитоване, главичарка за нитове, неподвижна щампа на нитовъчна машина
  * * *
  dolly[´dɔli] I. n 1. кукличка; 2. бухалка за пране; 3. мин. трошачка за руда; 4. тех. нитачка; перфоратор; 5. количка за превозване на дървен материал; 6. кино доли; 7. локомотив на теснолинейна железница, "чайник"; 8. тех. подпорка при чукане, клепане (и \dolly bar); II. v 1. бухам пране; 2. мин. размесвам руда при промиване; раздробявам руда с трошачка; 3. кино премествам камера с доли.

  English-Bulgarian dictionary > dolly

 • 8 rerun

  {'ri:rʌn}
  I. 1. кино, телев. показвам пак, повтарям (филм, програма)
  2. сп. повтарям (състезание)
  II. 1. кино, телев. повторение на филм/програма
  2. сп. повторно състезание
  * * *
  {'ri:r^n} v (-ran {-ran} ;-run {-r^n}) 1. кино, телев. пока(2) {'ri:r^n} n 1. кино, телев. повторение на филм/програма; 2.
  * * *
  1. i. кино, телев. показвам пак, повтарям (филм, програма) 2. ii. кино, телев. повторение на филм/програма 3. сп. повтарям (състезание) 4. сп. повторно състезание

  English-Bulgarian dictionary > rerun

 • 9 cut

  {kʌt}
  I. 1. режа, срязвам, разрязвам, прерязвам, отрязвам, порязвам, сека, режа се
  to CUT to pieces нарязвам/насичам на парчета, прен. разбивам на пух и прах
  to CUT open разцепвам
  CUT flowers живи цветя (във ваза и пр.)
  2. наранявам, наскърбявам, жегвам, имам значение/влияние/ефект
  3. кося, окосявам, жъна, ожънвам
  4. кроя, скроявам
  5. дълбая, гравирам
  6. дялам, одялвам, шлифовам (скъпоценни камъни)
  7. изкарвам, пониква ми (зъб)
  8. съкращавам, скъсявам, намалявам (цени, разходи и пр.)
  9. скопявам, кастрирам (животно)
  10. пресичам се (за пътища)
  11. пробивам, прокарвам, прокопавам
  12. не поздравявам, правя се, че не виждам (някого)
  to CUT someone dead прен. обръщам някому гръб
  13. отказвам се от, отхвърлям, прекъсвам, преустановявам (връзки и пр.)
  14. спирам (двигател)
  15. кино спирам, стопирам, монтирам, преминавам бързо към друг кадър/звук
  16. записвам (на грамофонна плоча и пр.), печатам на восъчен лист
  17. карти сека, вадя (карта) от колода
  to CUT for partners сека за партнъори
  18. деля (плячка)
  19. сп. удрям (топка) с отсечено движение, сека
  20. шибам, удрям, бия (с камшик и пр.)
  21. разг. бягам (от лекции и пр.)
  22. sl. офейквам, избягвам, духвам
  23. ам. справям се с
  to CUT a joke пускам шега
  this CUTs both ways това може да се използува/тълкува и така, и така
  to CUT and contrive свързвам двата края, карам я някак си
  to CUT and run, to CUT one's stick избягвам, офейквам, духвам
  to CUT a dash контя се, докарвам се, искам да направя впечатление
  to CUT short съкращавам, спирам, прекъсвам
  CUT it short по-накратко! стига! спри! to CUT the ground from under someone's feet прен. подкопавам почвата под краката на някого
  to CUT free/loose освобождавам (като прерязвам въжета и пр.), пускам (на свобода)
  to CUT loose вилнея, развилиявам се
  II. 1. разрез
  2. рязане, разрязване, сечене разсичане
  3. рана, порязване, порязано място
  4. удар (с камшик и пр.)
  5. отрязък, изрезка, парче (и месо за готвене)
  топ плат (от 40 до 100 ярда), реколта, настриг (на вълна), отделена част от стадо, дял, пай
  6. тех. сечение, профил
  7. гравюра на дърво, дърворезба, печ. клише
  8. канал, изкоп, жп., мин. подкоп
  9. намаляване, намаление, съкращаване, съкращение (на цени, разходи, въоръжения, текст и пр), съкратен пасаж
  power CUT отслабване/спиране на електрическия ток
  10. пресичане, прскосяване, пряк път
  to take a (short) CUT минавам по пряк път, прекосявам, минавам на кестирме
  11. карти сечене
  12. кино бърза смяна на кадър/звук
  13. сп. сечене (на топка)
  14. обидна/оскърбителна забележка, обида, обидно поведение, афронт
  to give someone the CUT direct правя се, че не познавам някого
  to be a CUT above someone превъзхождам някого
  that's a CUT above me това e извън възможностите/интересите ми
  * * *
  {k^t} v (cut) 1. режа, срязвам, разрязвам, прерязвам; отрязвам; п(2) {k^t} n 1. разрез; 2. рязане, разрязване; сечене разсичане; 3
  * * *
  форма; снижение; съкращавам; срязвам; стрижа; съкращение; рана; рязка; скъсявам; скопявам; рязвам; режа; скроявам; рязане; сека; рязан; одялвам; отказвам се; отрязък; отрязвам; пиян; отхвърлям; порязване; прерязвам; прекосявам; пресичане; прекосяване; пресечен; прорез; разсичане; разрязвам; профил; разсичам; прокарвам; разредявам; разрез; дълбая; гравирам; дърворезба; жъна; дялам; изрезка; кастрирам; кройка; кося; кроя; назъбен; нарязан; насичам; намаляване;
  * * *
  1. 1 деля (плячка) 2. 1 записвам (на грамофонна плоча и пр.), печатам на восъчен лист 3. 1 карти сека, вадя (карта) от колода 4. 1 карти сечене 5. 1 кино бърза смяна на кадър/звук 6. 1 кино спирам, стопирам, монтирам, преминавам бързо към друг кадър/звук 7. 1 не поздравявам, правя се, че не виждам (някого) 8. 1 обидна/оскърбителна забележка, обида, обидно поведение, афронт 9. 1 отказвам се от, отхвърлям, прекъсвам, преустановявам (връзки и пр.) 10. 1 пробивам, прокарвам, прокопавам 11. 1 сп. сечене (на топка) 12. 1 сп. удрям (топка) с отсечено движение, сека 13. 1 спирам (двигател) 14. 2 sl. офейквам, избягвам, духвам 15. 2 ам. справям се с 16. 2 разг. бягам (от лекции и пр.) 17. 20. шибам, удрям, бия (с камшик и пр.) 18. cut flowers живи цветя (във ваза и пр.) 19. cut it short по-накратко! стига! спри! to cut the ground from under someone's feet прен. подкопавам почвата под краката на някого 20. i. режа, срязвам, разрязвам, прерязвам, отрязвам, порязвам, сека, режа се 21. ii. разрез 22. power cut отслабване/спиране на електрическия ток 23. that's a cut above me това e извън възможностите/интересите ми 24. this cuts both ways това може да се използува/тълкува и така, и така 25. to be a cut above someone превъзхождам някого 26. to cut a dash контя се, докарвам се, искам да направя впечатление 27. to cut a joke пускам шега 28. to cut and contrive свързвам двата края, карам я някак си 29. to cut and run, to cut one's stick избягвам, офейквам, духвам 30. to cut for partners сека за партнъори 31. to cut free/loose освобождавам (като прерязвам въжета и пр.), пускам (на свобода) 32. to cut loose вилнея, развилиявам се 33. to cut open разцепвам 34. to cut short съкращавам, спирам, прекъсвам 35. to cut someone dead прен. обръщам някому гръб 36. to cut to pieces нарязвам/насичам на парчета, прен. разбивам на пух и прах 37. to give someone the cut direct правя се, че не познавам някого 38. to take a (short) cut минавам по пряк път, прекосявам, минавам на кестирме 39. гравюра на дърво, дърворезба, печ. клише 40. дълбая, гравирам 41. дялам, одялвам, шлифовам (скъпоценни камъни) 42. изкарвам, пониква ми (зъб) 43. канал, изкоп, жп., мин. подкоп 44. кося, окосявам, жъна, ожънвам 45. кроя, скроявам 46. намаляване, намаление, съкращаване, съкращение (на цени, разходи, въоръжения, текст и пр), съкратен пасаж 47. наранявам, наскърбявам, жегвам, имам значение/влияние/ефект 48. отрязък, изрезка, парче (и месо за готвене) 49. пресичам се (за пътища) 50. пресичане, прскосяване, пряк път 51. рана, порязване, порязано място 52. рязане, разрязване, сечене разсичане 53. скопявам, кастрирам (животно) 54. съкращавам, скъсявам, намалявам (цени, разходи и пр.) 55. тех. сечение, профил 56. топ плат (от 40 до 100 ярда), реколта, настриг (на вълна), отделена част от стадо, дял, пай 57. удар (с камшик и пр.)
  * * *
  cut[kʌt] I. v ( cut) 1. режа, срязвам, разрязвам, прерязвам; отрязвам, отсичам; сека; to \cut to pieces насичам на парчета; прен. разбивам на пух и прах; to \cut to the bone орязвам, окастрям максимално; this remark \cut him to the quick ( heart, soul) тази забележка го жегна; this \cuts both ways това нещо има две остриета; 2. кося; жъна; прибирам реколта; 3. кроя, скроявам; to \cut the coat according to the cloth скроявам палтото според плата; прен. простирам се според чергата си; 4. съкращавам, намалявам; скъсявам; to \cut an essay съкращавам есе; 5. скопявам, кастрирам ( животно); 6. изкарвам, пониква ми (за зъб); to \cut o.'s wisdom teeth, to \cut o.'s eye-teeth прен. поумнявам, ставам благоразумен; 7. дълбая, гравирам; 8. дялам, одялвам; шлифовам (скъпоценни камъни); 9. пресичам се (за пътища); 10. не поздравявам, правя се, че не виждам, отминавам; to \cut s.o. dead обръщам някому гръб; 11. разреждам, разтварям; 12. издавам запис на музика; the Beatles \cut their first record in 1962 "Битълс" направиха първите си записи през 1962 година; 13. отказвам се, отхвърлям; 14. правя, върша; to \cut a caper правя скок, подскачам (при танц); to \cut capers прен. правя номера; кълча се; лудувам, правя глупости; 15. разг. бягам от, отсъствам от, пропускам, не присъствам на; to \cut class бягам от час; 16. карти сека; to \cut for partners сека ( карти) за определяне на партньорите; 17. сп. удрям (топка - с отсечено движение), "забивам", "сека"; 18. шибам, бия; 19. sl офейквам, духвам, избягвам (и to \cut loose, to \cut and run); 20. разреждам, отслабвам ефекта на; to \cut whisky with water разреждам уиски с вода; 21. пробивам, прокарвам; to \cut a trench прокопавам окоп; 22. разг. спирам, преставам (и \cut short); \cut the chatter and get on with your work стига приказки, върши си работата; \cut that crap! стига глупости; he doesn't ( cannot) \cut it не е достатъчно амбициозен, липсва му замах (хъс); to \cut corners карам през просото; върша нещо по бързата процедура; to \cut a swath sl перча се, големея се; фукам се; to \cut o.'s teeth (doing s.th., on s.th.) ошлайфвам се, придобивам опит (увереност); подготвям се (за дадена професия); to \cut and thrust водя ожесточен спор; дърля се; to \cut things (it) fine много малко време (място) си оставям, насмалко не успявам; to \cut it fat, to \cut a dash sl контя се, гиздя се, докарвам се; хваля се, изкарвам нещо на показ; to \cut the mustard върша си работата добре, способен съм, разбирам от работата си; to \cut the ground from under s.o. подкопавам почвата под краката на някого; to \cut no ice разг. нямам тежест; that \cuts no ice with me такива не ми минават; \cut loose отделям (се), откъсвам (се); освобождавам (се); държа се свободно; to \cut the record счупвам (подобрявам) рекорда; to \cut the rug sl танцувам, лудея; II. n 1. разрез; 2. рязане, разрязване; сечене, разсичане; 3. рана; порезна рана, порязване; порязано място; 4. отрязък; изрезка, парче; 5. пай, дял (от нечиста афера); 6. кройка; модел, фасон, форма; the \cut of o.'s jib ( rig) разг. външният вид на човек; фасон, маниер; 7. намаляване, понижаване, намаление, снижение; съкращаване, съкращение; price \cuts намаление на цените; 8. тех. сечение, профил; 9. гравюра върху дърво, дърворезба; 10. сечене (на колода карти); 11. кино бърза смяна на кадрите; 12. отказ от познанство; 13. печ. клише; 14. пресичане, прекосяване, скъсяване, скъсено разстояние, пряк път (и short \cut); to take a short \cut минавам по пряк път, сека напряко; 15. разг. бягане, отсъствие (от лекция и пр.); 16. сп. удар, "сечене" (на топка); the \cut and thrust тръпката; това, което прави нещо вълнуващо и стимулиращо; to be a \cut above s.o. прен. превъзхождам някого, съм над някого; that's a \cut above me това е непосилно за мен; амбицията ми не се простира чак дотам; III. adj 1. рязан; \cut glass шлифован кристал; \cut sugar захар на бучки; \cut and dried прен. предварително готов; прен. банален, изтъркан; \cut diamond шлифован диамант; well-\cut suit добре скроен костюм, костюм с добра кройка; low-\cut dress силно деколтирана рокля; 2. бот. нарязан, назъбен (за листа); 3. sl пиян.

  English-Bulgarian dictionary > cut

 • 10 moviegoer

  {'mu:vi,gouə}
  1. n ам. кинолюбител, посетител на кино
  2. рl публика (на кино)
  * * *
  {'mu:vi,gouъ} n ам. 1. кинолюбител, посетител на кино; 2. р
  * * *
  кинолюбител;
  * * *
  1. n ам. кинолюбител, посетител на кино 2. рl публика (на кино)
  * * *
  moviegoer[´mu:vi¸gouə] n ам. кинолюбител, киноман; pl зрители, филмова публика.

  English-Bulgarian dictionary > moviegoer

 • 11 Technicolor

  {'teknikʌlə}
  1. кино трицветен процес на снимане
  2. прен. жив/ярък цвят, яркост
  * * *
  {'teknik^lъ} n 1. кино трицветен процес на снимане; 2. пр
  * * *
  1. кино трицветен процес на снимане 2. прен. жив/ярък цвят, яркост
  * * *
  Technicolor[´tekni¸kʌlə] n кино трицветен процес за снимане; attr цветен.

  English-Bulgarian dictionary > Technicolor

 • 12 close-up

  {'klousAp}
  1. кино кадър/снимка отблизо, едър план
  2. прен. подробно описание
  3. поглед отблизо
  * * *
  {'klousAp} n 1. кино кадър/снимка отблизо, едър план; 2. пре
  * * *
  едър план;
  * * *
  1. кино кадър/снимка отблизо, едър план 2. поглед отблизо 3. прен. подробно описание
  * * *
  close-up[´klous¸ʌp] n кино кадър отблизо, близък кадър, едър план.

  English-Bulgarian dictionary > close-up

 • 13 drive-in

  {'draiv'in}
  n ам. кино/ресторант и пр., където посетителите могат да останат в колите си (и attr)
  * * *
  {'draiv'in} n ам. кино/ресторант и пр., където посетителите
  * * *
  n ам. кино/ресторант и пр., където посетителите могат да останат в колите си (и attr)
  * * *
  drive-in[´draiv´in] n, adj ам. 1. (и \drive-in theatre) открито кино, където филмът може да се гледа от кола; 2. крайпътен ресторант; 3. attr открит, крайпътен.

  English-Bulgarian dictionary > drive-in

 • 14 fade-in

  {'feid'in}
  n кино постепенно появяване на кадър/усилване на звук
  * * *
  {'feid'in} n кино постепенно появяване на кадър/усилване на з
  * * *
  n кино постепенно появяване на кадър/усилване на звук
  * * *
  fade-in[´feid¸in] n кино, рад. постепенно появяване на кадър (звук).

  English-Bulgarian dictionary > fade-in

 • 15 fade-out

  {'feid'aut}
  n кино постепенно изчезване на кадър/замиране на звука
  * * *
  {'feid'aut} n кино постепенно изчезване на кадър/замиране на
  * * *
  n кино постепенно изчезване на кадър/замиране на звука
  * * *
  fade-out[´feid¸aut] n кино, рад. постепенно изчезване на кадър (звук).

  English-Bulgarian dictionary > fade-out

 • 16 flashback

  {'flæʃbæk}
  n кино ретроспективен кадър, лит. ретроспекция
  връщане (to)
  * * *
  {'flashbak} n кино ретроспективен кадър; лит. ретроспекция;
  * * *
  1. n кино ретроспективен кадър, лит. ретроспекция 2. връщане (to)
  * * *
  flashback[´flæʃ¸bæk] n кино ретроспективен кадър, сцена от миналото; връщане (to).

  English-Bulgarian dictionary > flashback

 • 17 motion picture

  {'mouʃn,piktʃə}
  n филм, кино
  * * *
  {'moushn,piktshъ} n филм; кино.
  * * *
  филм;
  * * *
  n филм, кино
  * * *
  motion picture[´mouʃən¸piktʃə] n ам. филм, кино.

  English-Bulgarian dictionary > motion picture

 • 18 pan

  {pæn}
  I. 1. тиган, тава, тавичка, блюдо (на везни), чиния (на тоалетна)
  2. brain-pan
  3. геол. котловина, вдлъбиатина
  4. блато
  5. солница
  6. вж. hardpan
  7. мин. златарско корито
  8. подсип (на кремъклийка пушка)
  9. плоско парче плаващ лед
  10. sl. сурат, мутра
  II. 1. промивам (златоносен пясък)
  нося злато (за пясък) (и с off, out)
  2. критикувам остро
  3. to PAN out разг. прен. излизам, успявам
  to PAN out well излизам сполучлив, завършвам сполучливо
  III. v (-nn-) кино панорамирам
  * * *
  {pan} n 1. тиган; тава, тавичка; блюдо (на везни); чиния (на тоал(2) {pan} v (-nn-) 1. промивам (златоносен пясък); нося злато (за{3} {pan} v (-nn-) кино панорамирам.
  * * *
  форма; чебър; тава; тиган; плато; вана; пържа; котловина;
  * * *
  1. brain-pan 2. hardpan 1 3. i. тиган, тава, тавичка, блюдо (на везни), чиния (на тоалетна) 4. ii. промивам (златоносен пясък) 5. iii. v (-nn-) кино панорамирам 6. sl. сурат, мутра 7. to pan out well излизам сполучлив, завършвам сполучливо 8. to pan out разг. прен. излизам, успявам 9. блато 10. геол. котловина, вдлъбиатина 11. критикувам остро 12. мин. златарско корито 13. нося злато (за пясък) (и с off, out) 14. плоско парче плаващ лед 15. подсип (на кремъклийка пушка) 16. солница
  * * *
  pan [pæn] I. n 1. тиган (и frying \pan); тава, тавичка (и oven \pan, baking \pan); блюдо (на везна); cake \pan форма за торта; pots and \pans кухненски съдове; lavatory \pan чиния (на клозет); douche \pan мед. уред за промивки; 2. черепна кухина (и brain-\pan); 3. котловина; блато; 4. солни залежи (и salt-\pan); 5. геол. непропусклив пласт (и hard-\pan); 6. тех. вана за промиване златоносен пясък; чебър, корито; 7. подсип (на кремъклийка пушка); a flash in the \pan прен. кьорфишек; 8. плоско парче плаващ лед; 9. ам. sl глава, тиква, мутра, сурат; 10. воен. код за спешни съобщения; II. v (- nn-) 1. промивам златоносен пясък; отделям злато (за пясък); 2. готвя в тиган, пържа; 3. ам. разг. вземам, придобивам; 4. разг. критикувам, мъмря, кастря (пиеса, концерт и под.); \pan off промивам златоносен пясък; \pan out 1) промивам златоносен пясък; отделям, пускам злато (за пясък); прен. излизам, получавам се, давам резултат; to \pan out well излизам сполучливо; to \pan out at so much при последна сметка се получава еди-колко си; it \panned out different from what I figured излезе съвсем другояче, не както предполагах (смятах); to \pan out about s.th. разпростирам се по някой въпрос; III. pan v кино правя панорамни снимки; IV. adj панорамен (за кадър).

  English-Bulgarian dictionary > pan

 • 19 projection booth

  {prə'dʒekʃn,bu:θ}
  n кино операторска кабина
  * * *
  {prъ'jekshn,bu:d} n кино операторска кабина.
  * * *
  n кино операторска кабина
  * * *
  projection booth[prə´dʒekʃən¸bu:u] n прожекционна кабина в кино.

  English-Bulgarian dictionary > projection booth

 • 20 subtitle

  {'sʌbtaitl}
  1. подзаглавие (на книга)
  2. кино субтитър
  * * *
  {'s^btaitl} n 1. подзаглавие (на книга); 2. кино субтитър.
  * * *
  n подзаглавие;subtitle; n 1. подзаглавие (на книга); 2. кино субтитър.
  * * *
  1. кино субтитър 2. подзаглавие (на книга)
  * * *
  subtitle, sub-title[´sʌb¸taitl] I. n подзаглавие; субтитри; II. v поставям подзаглавие; субтитрирам.

  English-Bulgarian dictionary > subtitle

См. также в других словарях:

 • КИНО — искусство, не просто специфическое для ХХ в., но в определенном смысле создавшее сам образ ХХ в. Поэтому естественно, что К. разделяет с ХХ в. самую острую его онтологическую и эстетическую проблему: проблему разграничения текста и реальности (см …   Энциклопедия культурологии

 • Кино — Кино. Первый в России публичный киносеанс состоялся в Петербурге 4 мая 1896 в помещении летнего театра «Аквариум». 6 мая эта же программа фильмов братьев Люмьер была показана в первом кинотеатре, устроенном на Невском проспекте (дом 46). До 1907… …   Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»

 • КИНО — Фильм это жизнь, с которой вывели пятна скуки. Алфред Хичкок Фильм не кусок жизни, а кусок пирога. Алфред Хичкок Кино искусство не для ученых, а для неграмотных. Вернер Херцог Фотография это правда. А кино это правда 24 кадра в секунду. Жан Люк… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Кино — Кино  первая часть сложных слов, связанных по значению с кинематографическим делом[1]: В Викицитатнике есть страница по теме Кино …   Википедия

 • кино — сущ., с., употр. часто 1. Кино называют искусство кинематографии. Шедевры мирового кино. | Звёзды кино. | Российское кино. | Я очень люблю кино. 2. Кино называют кинотеатр. Часто ли вы ходите в кино? 3. Кино это кинофильм. Снимать кино. | Какое… …   Толковый словарь Дмитриева

 • кино — Первый киносеанс в Москве состоялся 26 мая 1896 в саду . Затем кинопрограммы показывались во временных помещениях на . Одним из крупнейших кинотеатров в России стал «Художественный» (построен в 1909 русским кинопредпринимателем ; архитектор… …   Москва (энциклопедия)

 • кино — кинематография, кинематограф, киноискусство; фильм, кинофильм, кинокартина, картина, кинолента, лента; искусство кино, большой экран, великий немой, синематограф, синема, кинотеатр, цирк, десятая муза, иллюзион, циркорама, стереокино, экран,… …   Словарь синонимов

 • Кино —       Первый в России публичный киносеанс состоялся в Петербурге 4 мая 1896 в помещении летнего театра «Аквариум». 6 мая эта же программа фильмов братьев Люмьер была показана в первом кинотеатре, устроенном на Невском проспекте (дом 46). До 1907… …   Санкт-Петербург (энциклопедия)

 • КИНО — КИНО, нескл., ср. 1. То же, что кинематограф во 2 знач. Пойдем в кино. Что сегодня идет в кино? 2. То же, что кинематография. Работник кино. Советское кино. Совещание по вопросам кино. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • кино — КИНО, нескл., ср. 1. То же, что кинематограф во 2 знач. Пойдем в кино. Что сегодня идет в кино? 2. То же, что кинематография. Работник кино. Советское кино. Совещание по вопросам кино. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • КИНО — КИНО, нескл., ср. 1. То же, что кинематограф во 2 знач. Пойдем в кино. Что сегодня идет в кино? 2. То же, что кинематография. Работник кино. Советское кино. Совещание по вопросам кино. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»