Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

adj

 • 1 A-OK

  A-OK[´ei´oukei] adj ам. без никакъв дефект, безупречен, безукорен, изряден, редовен, точен, прилежен, акуратен, книж. безукоризнен; съвестен, честен, почтен, неопетнен.

  English-Bulgarian dictionary > A-OK

 • 2 A-frame

  A-frame[´ei¸freim] I. adj с формата на буквата А; II. n триъгълна къща.

  English-Bulgarian dictionary > A-frame

 • 3 A1

  A1[ei´wʌn] adj 1. воен. здрав, годен за военна служба; 2. разг. превъзходен, чудесен, най-добър по рода си; A1 cook превъзходен готвач; 3. застр. кораб първи клас.

  English-Bulgarian dictionary > A1

 • 4 ABC

  {eibi:'si:}
  1. азбука
  an ABC-book буквар
  2. основи, начало
  he doesn't know the ABC of his duties той няма елементарно понятие за задълженията си
  3. азбучен указател (и ABC-Guide)
  ABC-shop чайна
  ABC-girl келнерка
  * * *
  {eibi:'si:} n 1. азбука; an ABC-book буквар; 2. основи, начало; he
  * * *
  азбука;
  * * *
  1. abc-girl келнерка 2. abc-shop чайна 3. an abc-book буквар 4. he doesn't know the abc of his duties той няма елементарно понятие за задълженията си 5. азбука 6. азбучен указател (и abc-guide) 7. основи, начало
  * * *
  ABC abbr I. n 1. азбука; \ABC books буквар; 2. основен принцип, начало; he doesn´t know the \ABC of this subject той няма елементарна представа от този въпрос; 3. двупосочен билет за пътуване с предварителна заявка; 4.: \ABC shop чайна; 5.: \ABC girl сервитьорка; II. adj воен. атомен, биологически и химически.

  English-Bulgarian dictionary > ABC

 • 5 AC/DC

  AC/DC abbr I. ( alternating current, direct current) n променлив ток/прав ток; II. adj sl бисексуален.

  English-Bulgarian dictionary > AC/DC

 • 6 Abyssinian

  {əbi'siniən}
  I. а. абисински, етиопски
  II. абисинец
  * * *
  {ъbi'siniъn} I. а.абисински, етиопски; II,абисинец.
  * * *
  абисинец; етиопски;
  * * *
  1. i. а. абисински, етиопски 2. ii. абисинец
  * * *
  Abyssinian[əbi´sinjən] I. adj абисински, етиопски; \Abyssinian gold алуминиев бронз; II. n абисинец, абисинка.

  English-Bulgarian dictionary > Abyssinian

 • 7 Aeolian

  {i:'ouliən.i:'ɔlik}
  1. еолийски
  2. вятърeн, въздушен
  AEOLIAN harp еолова арфа
  * * *
  {i:'ouliъn.i:'ъlik} и 1. еолийски; 2. вятърeн; въздуш
  * * *
  йолийски;
  * * *
  1. aeolian harp еолова арфа 2. вятърeн, въздушен 3. еолийски
  * * *
  Aeolian[i:´ouliən] adj 1. еолийски, еолов; 2. вятърен; \Aeolian harp еолова арфа.

  English-Bulgarian dictionary > Aeolian

 • 8 Afro

  Afro[´æfrou] adj 1. африкански, негърски; 2. дълга и ситно накъдрена (за коса).

  English-Bulgarian dictionary > Afro

 • 9 Altaic

  {æl'teiik}
  a алтайски (и за езици)
  * * *
  {al'teiik} а алтайски (и за езици).
  * * *
  a алтайски (и за езици)
  * * *
  Altaic[æl´teiik] adj принадлежащ към алтайското езиково семейство.

  English-Bulgarian dictionary > Altaic

 • 10 Amazonian

  aмазонски;
  * * *
  Amazonian[¸æmə´zouniən] adj амазонски.

  English-Bulgarian dictionary > Amazonian

 • 11 American

  {ə'merikən}
  I. a американски
  AMERICAN Indian индианец
  AMERICAN cloth мушама (и за маса)
  II. 1. американец
  2. английски език, говорен в Америка
  * * *
  {ъ'merikъn} I а американски; American Indian индианец; American cloth муша
  * * *
  американски;
  * * *
  1. american cloth мушама (и за маса) 2. american indian индианец 3. i. a американски 4. ii. американец 5. английски език, говорен в Америка
  * * *
  American[ə´merikən] I. adj американски; \American Federation of Labour американска федерация на профсъюзите; \American Indian индианец; II. n американец.

  English-Bulgarian dictionary > American

 • 12 Anglican

  {'æŋglikən}
  I. 1. англикански
  2. ам. английски
  II. n англиканец
  * * *
  {'anglikъn} I. a 1. англикански; 2. ам. английски; II. n анг
  * * *
  англиканец; англикански;
  * * *
  1. i. англикански 2. ii. n англиканец 3. ам. английски
  * * *
  Anglican[´æʃglikən] I. adj 1. рел. англикански; 2. ам. английски; II. n англиканец, мирянин от Англиканската църква.

  English-Bulgarian dictionary > Anglican

 • 13 Anglo-American

  Anglo-American[´æʃglouə´merikən] I. n американец от английски произход; II. adj англо-американистки.

  English-Bulgarian dictionary > Anglo-American

 • 14 Anglo-French

  Anglo-French[´æʃglou´frentʃ] I. n френски диалект, говорен в средновековна Англия; II. adj англо-френски.

  English-Bulgarian dictionary > Anglo-French

 • 15 Anglo-Saxon

  {.æŋglou'sæksn}
  I. a англосаксонски
  II. 1. ист. англосаксонец
  2. староанглийски език
  3. англичанин
  * * *
  {.anglou'saksn} 1. а англосаксонски; II. n 1. ист. англос
  * * *
  1. i. a англосаксонски 2. ii. ист. англосаксонец 3. англичанин 4. староанглийски език
  * * *
  Anglo-Saxon[¸æʃglɔ´sæksən] I. adj англосаксонски; II. n 1. англосаксонец; 2. староанглийски език.

  English-Bulgarian dictionary > Anglo-Saxon

 • 16 Anzac

  {'ænzæk}
  n австралийски/новозеландски войник
  * * *
  {'anzak} n австралийски/новозеландски войник.
  * * *
  n австралийски/новозеландски войник
  * * *
  Anzac[´ænzæk] I. n 1. pl австралийски и новозеландски военни части през Първата световна война; 2. sing австралийски или новозеландски боец; II. adj на (от) австралийски или новозеландски войски; \Anzac Day 25 април 1915, денят, в който австрийските и новозеландските части дебаркират в Галиполи.

  English-Bulgarian dictionary > Anzac

 • 17 Arab

  {'ærəb}
  1. n арабин
  2. арабски кон
  3. attr арабски
  street a., a. of the gutter улично дете, гаменче
  * * *
  {'arъb} n 1, арабин; 2. арабски кон; 3. attr арабски; street a.,
  * * *
  арабин; арабски;
  * * *
  1. attr арабски 2. n арабин 3. street a., a. of the gutter улично дете, гаменче 4. арабски кон
  * * *
  Arab[´ærəb] I. n 1. арабин; 2. арабски кон; street \Arab ост., разг. безпризорно дете, скитащо по улиците; II. adj арабски.

  English-Bulgarian dictionary > Arab

 • 18 Arabian

  {ə'reibiən}
  I. a арабски
  ARABIAN Nights Хиляда и една нощ
  ARABIAN bird феникс
  II. n арабин
  * * *
  {ъ'reibiъn} I. а арабски; Arabian Nights Хиляда и една нощ; Arabian bird
  * * *
  арабски;
  * * *
  1. arabian bird феникс 2. arabian nights Хиляда и една нощ 3. i. a арабски 4. ii. n арабин
  * * *
  Arabian[ə´reibiən] I. adj арабски; \Arabian Nights 1001 нощ; \Arabian bird феникс; прен. прекрасен човек; II. n 1. арабин; 2. арабски език.

  English-Bulgarian dictionary > Arabian

 • 19 Arabic

  {'ærəbik}
  I. арабски
  ARABIC figures/numerals арабски цифри
  II. n арабски език
  * * *
  {'arъbik} I. арабски; Arabic figures/numerals арабски цифри; II. n
  * * *
  a арабски (за цифри, език);arabic; I. арабски; arabic figures/numerals арабски цифри; II. n арабски език.
  * * *
  1. arabic figures/numerals арабски цифри 2. i. арабски 3. ii. n арабски език
  * * *
  Arabic[´ærəbik] I. adj арабски; \Arabic figures ( numerals) арабски цифри; gum a. гуми арабика; II. n арабски език.

  English-Bulgarian dictionary > Arabic

 • 20 Aramaic

  {,ærə'meiik}
  a арамейски, сирийски
  * * *
  {,arъ'meiik} а арамейски, сирийски.
  * * *
  a арамейски, сирийски
  * * *
  Aramaic[¸ærə´meiik] I. adj арамейски, сирийски; II. n арамски, халдейски език.

  English-Bulgarian dictionary > Aramaic

См. также в других словарях:

 • ADJ — steht für: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung Flughafen Marka International in Jordanien (IATA Code) Adj steht für: Adjektiv, eine Wortart Adjutant, militärischer Rang adj steht für: adjazent, „benachbart“… …   Deutsch Wikipedia

 • Adj — steht für: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung Flughafen Marka International in Jordanien (IATA Code) Adj steht für: Adjektiv, eine Wortart Adjutant, militärischer Rang adj steht für: adjazent, „benachbart“… …   Deutsch Wikipedia

 • AdJ — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • Adj — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • adj. — adj. also adj BrE the written abbreviation of adjective …   Dictionary of contemporary English

 • ADJ — may refer to one of the following:* Adjugate matrix * Adjective * International Air Transport Association airport code for Marka International Airport in East Amman, Jordan …   Wikipedia

 • Adj. — Adj., Abbreviatur 1) für Adjectivum; 2) für Adjunct; 3) für Adjutant …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Adj — abbrev. Adjutant * * * …   Universalium

 • adj — abbrev. 1. adjective 2. adjourned 3. adjustment * * * …   Universalium

 • adj. — adj. abbreviation adjective …   Usage of the words and phrases in modern English

 • adj. — Adj. is a written abbreviation for adjective. Syn: adjective …   English dictionary

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»