Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

kahraman

 • 1 герой

  kahraman
  * * *
  м, врз

  национа́льный геро́й — ulusal kahraman

  литерату́рный геро́й — edebi kahraman

  он стал геро́ем дня — günün kahramanı oldu

  не пыта́йтесь де́лать из него́ геро́я — onu kahramanlaştırmaya kalkışmayın

  ••

  Геро́й Сове́тского Сою́за — Sovyetler Birliği Kahramanı

  Геро́й Социалисти́ческого Труда́ — Sosyalist Emek Kahramanı

  Русско-турецкий словарь > герой

 • 2 доблестный

  yiğit,
  kahraman; özverili
  * * *
  yiğit; kahraman; özverili

  до́блестная а́рмия — kahraman ordu

  до́блестный труд — özverili çalışma(lar)

  Русско-турецкий словарь > доблестный

 • 3 героиня

  ж
  kahraman kadın / kız

  герои́ня рома́на — romanın kadın kahramanı

  ••

  мать-герои́ня — Kahraman Ana

  Русско-турецкий словарь > героиня

 • 4 героический

  kahramanca; kahraman

  герои́ческий труд — kahramanca çalışmalar

  герои́ческие защи́тники го́рода — şehri kahramanca savunanlar, şehrin kahraman savunucuları

  герои́ческий э́пос — kahramanlık destanı

  вести́ герои́ческую борьбу́ — kahramanca savaşım vermek

  Русско-турецкий словарь > героический

 • 5 безвестный

  meçhul
  * * *

  безве́стный геро́й — adsız / isimsiz kahraman

  Русско-турецкий словарь > безвестный

 • 6 богатырь

  м

  были́нный богаты́рь — bilina / destan kahraman

  2) ( силач) pehlivan

  Русско-турецкий словарь > богатырь

 • 7 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 8 геройский

  с геро́йским ви́дом — ирон. kahraman edasıyla

  Русско-турецкий словарь > геройский

 • 9 город-герой

  Русско-турецкий словарь > город-герой

 • 10 хотеть

  istemek,
  dilemek; canı çekmek; içinden gelmek
  * * *
  несов.; сов. - захоте́ть
  istemek; dilemek;...acağı /...ası gelmek; canı çekmek, canı / keyfi istemek içinden gelmek

  хоте́ть учи́ться — okumak / öğrenim görmek istemek

  хоте́ть хоро́шей жи́зни — iyi yaşamak istemek

  хоте́ть ми́ра — barış istemek

  хо́чешь ча́ю? - Спаси́бо, не хочу́ — çay içer misin? - Teşekkür ederim, istemiyorum

  хочу́ ча́ю — canım çay çekiyor

  хочу́ есть — karnım aç

  я захоте́л есть — karnım acıktı, acıktım

  хочу́ пить — susadım

  в э́то вре́мя ребёнок хо́чет спать — bu saatte çocuğun uykusu gelir

  поступа́й как хо́чешь — dilediğin gibi / canının istediği gibi davran

  вы хоте́ли что-то сказа́ть? — bir şey mi diyecektiniz / söyleyecektiniz?

  я э́то и хоте́л спроси́ть — ben de onu soracaktım

  он хо́чет домо́й — evine gitmek istiyor

  что вы от меня́ хоти́те? — ne istiyorsunuz benden?

  что вы э́тим хоти́те сказа́ть? — bunu demekle neyi kastediyorsunuz?

  ра́зве тут захо́чешь писа́ть? — öyle olunca yazmak gelir mi insanın içinden?

  я хоте́л бы́ло возрази́ть, но... — itiraz edecek oldum, ama...

  то́лько я хоте́л бы́ло вы́йти, как... — tam çıkacaktım ki,...

  ••

  его, е́сли хоти́те, мо́жно назва́ть геро́ем — isterseniz ona kahraman diyebiliriz

  как хоти́те — ( как вам угодно) nasıl isterseniz; ( несмотря ни на что) siz ne derseniz deyin

  ищи́ ско́лько хо́чешь, всё равно́ не найдёшь — aradığın kadar ara, bulamazsın gene

  поезжа́й куда́ хо́чешь — nereye gitmek istersen oraya git

  проси́ (у меня́), что хо́чешь — dile benden ne dilersen

  хо́чешь не хо́чешь — ister istemez, çaresiz

  Русско-турецкий словарь > хотеть

 • 11 чуть

  belli belirsiz; biraz,
  hafifçe; -armaz
  * * *
  1) нареч. (едва, еле)

  чуть заме́тный — zor seçilir, belli belirsiz

  чуть слы́шным го́лосом — duyulur duyulmaz bir sesle

  2) biraz, az daha ( немного); hafifçe ( слегка)

  чуть поо́даль — az ötede

  он чуть прихра́мывал — hafifçe aksıyordu

  нет ли тако́го же, но чуть потемне́й? — bunun az daha koyusu yok mu?

  3) союз...ır...maz

  чуть со́лнце ся́дет,... — güneş batar batmaz...

  ••

  он чуть (бы́ло) не упа́л — az kalsın / az daha düşecekti / düşüyordu

  де́вушка чуть не запла́кала — kız neredeyse ağlayacaktı

  их объявля́ли чуть ли не геро́ями — bunlar neredeyse / handiyse kahraman ilan ediliyorlardı

  Русско-турецкий словарь > чуть

См. также в других словарях:

 • Kahraman — Kahraman …   Википедия

 • Kahraman — Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe. Kahraman, türkisch „Held“, steht für Kahramanmaraş, früher Maraş), Stadt in der gleichnamigen Provinz im Südosten der Türkei …   Deutsch Wikipedia

 • Kahraman — türkischer Familienname zu türk. kahraman »Held, Kämpfer« …   Wörterbuch der deutschen familiennamen

 • kahraman — sf., Far. ḳahramān 1) Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit Hareketlerini kahramanların edalarıyla asaletleştiriyor. A. Ş. Hisar 2) is. Bir olayda önemli yeri olan kimse Son golün kahramanının yüzü, öpülmekten… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Kahraman Sadıkoğlu — is a Turkish businessman. He owns the Istanbul based Tuzla Shipyard and is the head of Dubai based International Marine Contractors. It is believed that he has personal wealth of US$10 billion and regarded as the richest man in Turkey.He paid for …   Wikipedia

 • kahraman — (F.) [ نﺎﻡﺮﻬﻗ ] yiğit …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • KAHRAMAN — (C.: Kahramanan) f. Yiğit, cesur, bahadır. * Fars mitolojisinde Rüstem in yendiği kişi. * İş buyuran, hüküm sâhibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İlyas Kahraman — Football player infobox playername = İlyas Kahraman fullname = İlyas Kahraman nickname = dateofbirth = birth date and age|1976|3|31 cityofbirth = İstanbul countryofbirth = Turkey currentclub = İstanbul Büyükşehir Belediyespor position =… …   Wikipedia

 • Volkan Kahraman — Volkan Kahraman Spielerinformationen Geburtstag 10. Oktober 1979 Geburtsort Wien, Österreich Größe 178 cm Position Mittelfeldspieler …   Deutsch Wikipedia

 • Altay Kahraman — Football player infobox| playername= Altay Kahraman fullname = Altay Kahraman nickname = dateofbirth = Birth date and age|1989|7|28|df=y cityofbirth = countryofbirth = Switzerland height = currentclub = FC Aarau position = Midfielder youthyears …   Wikipedia

 • Ilyas Kahraman — Pas d image ? Cliquez ici. Situation actuelle Club actuel Eyüpspor …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»