Перевод: с испанского на болгарский

estamos+a+mediados+de+mes

 • 1 cuánto2,

  a 1. pron interr (при преки или косвени въпроси) колко; їa cuánto2,s estamos? коя дата сме днес?; número no sé cuánto2,s разг. номер еди-кой си; їcuánto2,s han llegado? колко са дошли?; 2. pron excl колко!; Ўpor cuánto2,! на каква цена!; Ўcuánto2,as veces el alma me decía...! колкото пъти душата ми подсказваше...!; їde cuánto2, acà? откога?

  Diccionario español-búlgaro > cuánto2,

 • 2 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 3 pagado,

  a adj 1) платен; обмитен; estamos pagado,s разг. сега сме квит; 2) доволен, задоволен; pagado, de sí mismo самодоволен, с високо мнение за себе си.

  Diccionario español-búlgaro > pagado,

 • 4 pagar

  1. tr 1) плащам, изплащам; 2) прен. плащам, изкупвам; pagar sus pecados прен. плащам греховете си; 3) прен. връщам; отвръщам на; отплащам се; pagar la visita връщам визита; 2. prnl (de) 1) влюбвам се; пристрастявам се; 2) надувам се; a luego pagar, pagar al contado плащам в брой; pagar el pato разг. страдам незаслужено, плащам чужди грехове; pagar justos por pecadores разг. невинните плащат вместо грешниците; pagarla (pagarlas, pagarlas todas juntas) разг. плащам си за всичко, което съм сторил; estamos pagados квит сме.

  Diccionario español-búlgaro > pagar

См. также в других словарях:

 • Euskadi Ta Askatasuna — Saltar a navegación, búsqueda Euskadi Ta Askatasuna (ETA) Pintada con el anagrama de ETA Operacional 1959 presente Objetivos La creación de un estado independi …   Wikipedia Español

 • Revolución de Chuquisaca — Saltar a navegación, búsqueda Historia de Bolivia Periodo Pre Hispánico …   Wikipedia Español

 • Juana de Arco — Para otros usos de este término, véase Jeanne d Arc (desambiguación). Santa Juana de Arco Virgen y Mártir Nombre …   Wikipedia Español

 • Olvera — Bandera …   Wikipedia Español

 • SuG — Este artículo o sección sobre música necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 24 de octubre de 2009. También puedes ayudar …   Wikipedia Español

 • Limón Indanza — Limón Bandera …   Wikipedia Español

 • Operación Fénix — Para otros usos de este término, véase Operación Phoenix. Operación Fénix Parte de Conflicto armado en Colombia Localización de la región sobre la qu …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Ciudad de la semana/Votaciones — Contenido 1 Ciudades propuestas 2 Ciudades de la Semana 2.1 23 al 30 de noviembre 2.2 16 al 22 de noviembre …   Wikipedia Español

 • Guerra de abril de 1965 en la República Dominicana — Saltar a navegación, búsqueda La Guerra Civil Dominicana de 1965 constituye uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana. El conflicto se inicia cuando un grupo de oficiales jóvenes se propone restaurar el… …   Wikipedia Español

 • Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008 — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Historia de las islas Malvinas — Saltar a navegación, búsqueda Mapa de las islas Malvinas, con la toponimia argentina. Las islas Malvinas son un archipiélago ubicado en el mar Argentino, en el océano Atlántico Sur, a una distancia mínima de la Patagonia d …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.