Перевод: со всех языков на украинский

с украинского на все языки

(растения)

 • 1 комель

  1) (нижн. часть дерева, растения) окоренок (-нка), комель (-мля), відземок (-мка), ґудзь (-дзя), прикорень (-рня). [Як узяв колоду за комель, підвів проти себе, як свічку, та як ударе комлем у землю (Манж.)];
  2) (в снопе) гузир (-ря). [Коли криють стріху, так кладуть сніп гузирем униз, а волотками догори (Липовеч.). Подавай снопи волотом, а не гузирем (Борзенщ.)]. Крыть (соломенную крышу) -млем вниз - крити (хату) під гузир.
  * * *
  1) (нижняя часть дерева, растения) окоре́нок, -нка, при́корень, -рня, при́коренок, коме́ль, -мля́, озе́мок, -мка, відзе́мок
  2) ( в снопе) гузи́р, -я
  3) (нижняя часть пера, рога, волоса) низ, -у, низови́й кіне́ць

  Русско-украинский словарь > комель

 • 2 сажать

  техн.
  1) ( помещать в печь для обжига) саджа́ти, сади́ти
  2) ( растения) садови́ти, сади́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > сажать

 • 3 сажать

  техн.
  1) ( помещать в печь для обжига) саджа́ти, сади́ти
  2) ( растения) садови́ти, сади́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > сажать

 • 4 садовити

  техн. сажа́ть ( растения)

  Українсько-російський політехнічний словник > садовити

 • 5 алойный

  бот. Алойные растения столітники.
  * * *
  бот., фарм.
  ало́євий

  Русско-украинский словарь > алойный

 • 6 верхушка

  1) верх, вершок, вершечок, верхів'я. [Вершок на шапці синій. Дощова хмара висовує з-за гори своє верхів'я (Коцюб.)]. В. горы - вершок, вершечок, шпиль, шпилечок, щолопок; (соб.) верхогір'я. Крутая в. - щовб, щовба. Острая в. - остриця (гал.). В. растения - щит, щиток (р. -тка) чуб, чубок (р. -бка), вершечок (р. -чка), верхівка, кудер (р. - дря). В. дерева (соб.) - верховіття. [А я на тій руті-м'яті щити позриваю. Зломив щиток з дубка. На дубові, на вершечку, там посіяв мужик гречку. Золотії верхівочки]. См. Вершина;
  2) анат., в. легкого - вершок.
  * * *
  1) верхі́вка, верх, -у, верхі́в'я, вершо́к, -шка́, верше́чок, -чка, верхови́на; ( дерева) верхові́ття; ( горы) шпиль, -ля
  2) перен. верхі́вка
  3) анат. верхі́вка

  \верхушка лё́гкого — верхі́вка леге́ні

  Русско-украинский словарь > верхушка

 • 7 дуда

  1) (труба, -бка) - цівка, дудка, рура, рулька. [Вставив рульку]; (ствол травян. растения) дуда, дудка, цівка, стовбур;
  2) (народ. муз. инстр.) - дуда, дудка, сопілка.
  * * *
  диал.
  дуда́, ду́дка, сопі́лка

  Русско-украинский словарь > дуда

 • 8 завиток

  закруток (-тка), закрутка, крутень, закрутень, витень (-тня). [Закрутки на капітелях колон (Л. Укр.). Пускаючи дим кружальцями, він задумливо стежив за його закрутками]. -ток волос - кучер (-ря), кучерик, закруток, крутик; (только на висках) васильки, (у евреев) пейси (-сів). [Васильки на висках намазував оливою (Н.-Лев.)]. -ток уха (helix) - ушний (уховий) закруток. -ток (у растения) - вусик. -ток в хлебе на корню для колдовства - закрутка. -ток шерсти на овчине - стручок (-чка), ядро. [У чоловіків шапка велика із великими стручками вовни, а парубоча шапка - з дрібненькими стручками (Звин.)]. С -ками (об овчине) - стручкуватий. [Стручкуватий смух]. Овчина с волнообразными -ками - хвилястий смух.
  * * *
  завито́к, -тка́ и зави́ток, -тка, закру́ток, -тка, закру́тка, заві́й, -во́ю; ( локон) ку́чер, -я

  Русско-украинский словарь > завиток

 • 9 засухоустойчивый

  посухотривалий. -вые культуры, растения - посухотривалі рослини.
  * * *
  с.-х.
  посухостійки́й, засухостійки́й

  Русско-украинский словарь > засухоустойчивый

 • 10 зелье

  1) (травы) зілля, (ед. и мн.) зіллячко, зело;
  2) (лекарство) зілля. Волшебное -лье - чар, чар-зілля. Заговорное -лье - дання, удання. Любовное -лье - прилюби (-бів), любощі (- щів), любовний трунок; (символически) любисток (-тку). Одурманивающее -лье - дурман (- ну), ґардаман, чемериця. Ядовитое -лье - отрута, тру[о]й-зілля.
  * * *
  1) (трава, растения) зі́лля
  2) ( настой на травах) зі́лля; этногр. дання́
  3) (о табаке, водке; о ком-л. зловредном, бойком) зі́лля
  4) ( порох) по́рох, -у

  Русско-украинский словарь > зелье

 • 11 злак

  зело, зілля, (один) зелина, (слав.) злак; (овощи) городина. [І град стане зілля ваші в нивах побивати (Руданськ.) Радуйся, земле, не повитая квітчастим злаком (Шевч.)]. -ки, бот. - зела (р. зіл). Хлебные -ки - хліб (-бу), хліба (-бів), пашня, пашниця.
  * * *
  1) бот. злак; -ки мн. зла́ки, -ків
  2) ( травянистые растения как пища) зі́лля, уменьш.-ласк. зі́ллячко; поэз. зело́

  Русско-украинский словарь > злак

 • 12 искусственный

  штучний, роблений; (поддельный) фальшивий (фалшивий). [Гіпотеза Погодіна - Соболевського така штучна й так одгонить од неї вигадкою (Єфр.). Така була, кажу, по-під панським садом на великому ставу роблена виспа (М. Вовч.). Це не живі квіти, а роблені (Звин.). Пробував робити по садах фальшиві руїни (Куліш)]. -ная борода - наставна, штучна борода. -ные бриллианты - фальшиві брилянти. -ное веселье - роблені (вдавані) веселощі. -ные зубы - штучні (фальшиві) зуби. -ный корм - штучний корм. -ные конечности - штучні кінцевини, кінцівки. -ный лёд - штучний (роблений) лід. -ная литература - книжне письменство. -ный нос - наставний ніс. -ные продукты - роблені продукти. -ная развязность - удавана вільність. -ные растения, цветы - роблені рослини, квіти. -ное слово - книжне (коване) слово. -ный свет - штучне світло. -ный смех - роблений, вдаваний сміх.
  * * *
  1) ( ненастоящий) шту́чний, ро́блений; (поддельный, фальшивый) фальши́вий

  \искусственныйое дыха́ние — мед. шту́чне ди́хання

  \искусственныйые бриллиа́нты — фальши́ві брилья́нти

  \искусственныйые удобре́ния — шту́чні до́брива

  \искусственныйые цветы́ — шту́чні (ро́блені) кві́ти (квітки́)

  \искусственныйый спу́тник — шту́чний супу́тник

  2) ( притворный) уда́ваний; ( деланный) ро́блений

  \искусственныйый смех — уда́ваний (ро́блений) сміх

  Русско-украинский словарь > искусственный

 • 13 комнатный

  1) хатній. [Хатній поріг (Сл. Гр.). Хатні двері (Звин.)]. -ная температура - хатня температура;
  2) (относящийся к чистым комнатам) кімнатний, світличний, покойо[є ]вий, горничний. -ный (лакей) - покойовий (-вого). -ная прислуга (соб.) - покойові (-вих). -ные фразы - салонові фрази;
  3) (домашний) хатній, домовий. [Казала польова миша хатній (Манж.). Хатнього злодія не встережешся (Номис)]. -ный (домашний) арест - домовий арешт. -ная муха - хатня муха. -ные растения - хатні рослини. -ные собачки - покойові песики (собачки). [Обливав покоєвих собачок своєї матери окропом (Франко)].
  * * *
  кімна́тний; ха́тній

  Русско-украинский словарь > комнатный

 • 14 кубовый

  I. кубовий; (о перегонном кубе) (а)лембиковий. -вое железо - грубе (казанове) залізо.
  II. Кубовый (о краске из растения индиго) - індиґовий, калієвий. -вая краска - калія. [Синій як калія (Номис)].
  * * *
  спец.
  ку́бовий; ( цвета индиго) інди́говий

  ку́бовая кра́ска — ку́бова фа́рба; калі́я

  ку́бовое пла́тье — ку́бова су́кня, ку́бове пла́ття

  Русско-украинский словарь > кубовый

 • 15 культурный

  культурний. -ная жизнь - культурне життя. -ный человек - культурна людина. -ный уровень - культурний рівень (-вня), культурний стан (-ну). [Нація була не поколена ще ріжницями культурного стану (Єфр.)]. -ные растения - культурні рослини.
  * * *
  культу́рний

  \культурный слой земли́ — археол. культу́рний шар землі́

  Русско-украинский словарь > культурный

 • 16 кустарниковый

  чагаровий, чагарниковий, хащовий. [Високі хащові формації (Герин.)]. -вые растения - кущові рослини. [Кущова рослина: порічка, аґрус розпросторилися (Мирний)].
  * * *
  1) чагарнико́вий
  2) кущови́й

  Русско-украинский словарь > кустарниковый

 • 17 лист

  1) (растения) лист (-та), (чаще) листок (-тка). [Тремтить на гілці замертвілій, як сирота, останній лист (М. Стариц.). Морфологія листка (Beta vulg.)]. -тья и лист (соб.) - листя (-тя, ср. р.), лист (-ту), (реже) листки, листи (-ів). [Листя пожовкле вітри рознесли (Шевч.). Як розвернеться на весну лист (Номис). Листки широкого латаття по воді (Н.- Лев.)]. Простой, черешковый лист - листок простий, листок з ніжкою. -тья прицветники - листки-прицвітки (-ків). -тья опадают - листя (лист) о(б)падає, облітає. [З верби листя опадає (Чуб. III)]. Свернуть -тья - згорнути листя, (образно) загорнутися, (зап.) завинутися. [Завинулася калинонька, та й не розпукає (Рудан.)]. С большими -ми - листатий, ум.-ласк. листатенький. [Клен листатий, та розлогий (Кониськ.). Любисток листатенький (Мил.)]. Пристал, как банный лист - прилип, як шевська смола (Приказка). Дрожит, как осиновый лист - труситься як на ножі, тремтить як осика. Стань передо мной, как лист перед травой - стань передо мною, як лист перед травою. Александрийский лист, Cassia lenitiva - сенес (- су). Царёв лист, бот. Trientalis europaea L. - ординарник (-ка);
  2) (бумаги, книги) аркуш (- ша). Куплю паперу аркуш і зроблю тоненьку книжечку (Шевч.)]. Заглавный, титульный лист - титульна сторінка, титульна картка. Печатный лист - друкований аркуш. Книга в лист, в четвёртую долю -та и т. п. - см. Книга 1. Книга в -тах - книжка в аркушах, незброшурована (неоправлена) книжка. Книга в десять печатных -тов - книжка на десять друкованих аркушів. Читать книжку в 52 -та - грати (гуляти) в карти; тішитися (бавитися) тією колодою, що півсотні листків має та ще пару;
  3) (документ) лист (-та), листок (-тка). Вводный лист - ув'язчий лист. Исполнительный лист - виконавчий лист. Окладной лист - податковий лист, лист до оплати. Открытый лист - відкритий лист; (подорожная) подорожня (-ні). Охранный лист - охоронний лист. Подписной лист - підписний лист. Похвальный лист - похвальний лист. Скорбный лист - недужний лист. Торговый лист - лист прилюдного торгу;
  4) муз. Петь, играть с -та - співати, грати з першого читання;
  5) (металла, стекла) лист (-та). Лист железа, меди, стекла - лист заліза, міди, скла. Железный, котельный лист - залізний, казанний лист;
  6) кулин. - см. I. Противень.
  * * *
  лист, -а; (бумажный, печатный) а́ркуш; ( короткий) циду́лка, циду́ла

  листья, листва́ — собир. ли́стя, лист, -у; поэз. листо́в'я

  Русско-украинский словарь > лист

 • 18 листик

  1) (растения) листик, листок (-тка), (поэтич.) листонько;
  2) (бумаги) аркушик. Срвн. Листок 1 и 2.
  * * *
  уменьш.-ласк.
  ли́стик; а́ркушик

  Русско-украинский словарь > листик

 • 19 листовидный

  1) (о листе растения) листуватий, листкуватий;
  2) (о листе бумаги) аркушуватий;
  3) (о листе металла, стекла) листуватий.
  * * *
  листоподі́бний, листкоподі́бний, листува́тий

  Русско-украинский словарь > листовидный

 • 20 листовой

  1) (о листе растения) листовий, листковий. -вая вошь - попелюха, рослинна воша; см. Тля;
  2) (о бумаге) аркушевий. [Аркушевий папір (Київ)]. -вой сбор - аркушева оплата;
  3) (о металле, стекле) листовий; (о слюде) пелюстковий. -вое железо - листове залізо. -вая рессора - штаб(к)ова ресора;
  4) -вой табак - папушний тютюн (-ну), тютюн у папушах;
  5) -вой желудок - см. Книжка 2.
  * * *
  1) ( относящийся к листьям) ли́стяний, листко́вий и листкови́й
  2) ( изготовленный в виде листов) листови́й; ( из бумаги) аркуше́вий

  Русско-украинский словарь > листовой

См. также в других словарях:

 • Растения — Многоо …   Википедия

 • РАСТЕНИЯ — (Plantae, или Vegetabilia), царство живых организмов; автотрофные организмы, для которых характерны способность к фотосинтезу и наличие плотных клеточных оболочек, состоящих, как правило, из целлюлозы; запасным веществом обычно служит крахмал.… …   Биологический энциклопедический словарь

 • РАСТЕНИЯ — РАСТЕНИЯ, Представители царства растений (Plantae, или Vegetabilia), огромного царства многоклеточных организмов, чьи клетки покрыты оболочками, состоящими из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, и содержат ХЛОРОПЛАСТЫ или подобные структуры (ПЛАСТИДЫ). Растения… …   Научно-технический энциклопедический словарь

 • РАСТЕНИЯ — одно из царств органического мира. Важнейшее отличие растений от других живых организмов способность к автотрофному питанию, т. е. синтезу всех необходимых органических веществ из неорганических. При этом зеленые растения используют энергию… …   Большой Энциклопедический словарь

 • РАСТЕНИЯ — РАСТЕНИЯ. Соотношения и различия между обоими царствами органической природы вытекают в общем из того, что, имея,общие корни и сливаясь на низших ступенях организации, они далее эволюционировали в двух различных направлениях. Эволюция животных… …   Большая медицинская энциклопедия

 • РАСТЕНИЯ — Роль Р. в мифопоэтических представлениях определяется прежде всего наличием особого растительного («вегетативного») кода, с чем связано участие Р. в многочисленных системах классификации. Единым растительным образом, воплощающим в себе… …   Энциклопедия мифологии

 • Растения — и части растений, в том числе семена и генетический материал растений;... Источник: Федеральный закон от 15.07.2000 N 99 ФЗ (ред. от 18.07.2011) О карантине растений …   Официальная терминология

 • растения — Живые растения и их части, включая семена и генетический материал (ФАО, 1990; пересмотрено МККЗР, 1997). [Mеждународные стандарты по фитосанитарным мерам МСФМ № 5. Глоссарий фитосанитарных терминов] Тематики защита растений EN plants FR végétaux …   Справочник технического переводчика

 • РАСТЕНИЯ — в соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» растения и части растений, в том числе семена и генетический материал растений …   Юридическая энциклопедия

 • растения — одно из царств органического мира. Важнейшее отличие растений от других живых организмов  способность к автотрофному питанию, то есть синтезу всех необходимых органических веществ из неорганических. При этом зелёные растения используют энергию… …   Энциклопедический словарь

 • РАСТЕНИЯ —     ♥ ♠ Значение сна зависит от вида растения, а также от того, каким образом вы его использовали во сне.     Пышные, зеленые луговые растения такой сон обещает вам приятные заботы, которые доставят вам глубокое удовлетворение. Вечнозеленые… …   Большой семейный сонник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»