Перевод: со всех языков на болгарский

с болгарского на все языки

(растения)

 • 1 botanize

  {'bɔtənaiz}
  v изучавам/събирам растения
  * * *
  {'bъtъnaiz} v изучавам/събирам растения.
  * * *
  v изучавам, събирам растения;botanize; v изучавам/събирам растения.
  * * *
  v изучавам/събирам растения
  * * *
  botanize, botanise [´bɔtə¸naiz] v изучавам, събирам растения.

  English-Bulgarian dictionary > botanize

 • 2 corn

  {kɔ:n}
  I. 1. зърно, зрънце
  2. житни растения, жито, пшеница, ам. царевица
  CORN failure лоша/слаба реколта, неурожай
  3. attr житен, пшеничен, ам. царевичен
  4. разг. нещо остаряло/старомодно
  II. 1. образувам семена/зърна, изкласявам
  2. осолявам (месо и пр.), слагам в саламура
  3. храня със зоб
  III. n мазол
  to tread on someone's CORNs прен. настъпвам някого по мазола
  * * *
  {kъ:n} n 1. зърно; зрънце; 2. житни растения; жито; пшеница; ам.(2) {kъ:n} v 1. образувам семена/зърна; изкласявам; 2. осолявам {3} {kъ:n} n мазол; to tread on s.o.'s corns прен. настъпвам някого
  * * *
  царевица; царевичен; слин; житен; жито; зрънце; зърно;
  * * *
  1. attr житен, пшеничен, ам. царевичен 2. corn failure лоша/слаба реколта, неурожай 3. i. зърно, зрънце 4. ii. образувам семена/зърна, изкласявам 5. iii. n мазол 6. to tread on someone's corns прен. настъпвам някого по мазола 7. житни растения, жито, пшеница, ам. царевица 8. осолявам (месо и пр.), слагам в саламура 9. разг. нещо остаряло/старомодно 10. храня със зоб
  * * *
  corn[kɔ:n] I. n 1. зърно, зрънце; 2. житни растения, жито, пшеница, просо, ечемик, овес; \corn failure лоша (слаба) реколта, неурожай; wheat of \corn пшеничен сноп; standing \corn непожънати житни растения; to grind \corn to make flour меля зърно за брашно; to earn o.'s \corn излизам добра инвестиция; възвръщам вложените в мен пари; 3. царевица (и Indian \corn); \corn on the cob варена царевица на кочан; 4. банална сантиментална песен или стих; romantic ballad that is pure \corn изтъркана романтична балада; 5. attr житен, пшеничен; ам. царевичен, кукурузен; II. v 1. изкласявам; 2. засявам с жито. III. v соля месо; консервирам чрез осоляване. IV. n мазол, слин; to tread on s.o.'s \corns настъпвам по мазолите, засягам на болно място; \corn plaster пластир за мазоли.

  English-Bulgarian dictionary > corn

 • 3 trellis

  {'trelis}
  I. n дървена рамка/решетка (особ. за увивни растения)
  TRELLIS vine асма
  II. v пускам увивно растение да върви по рамка/решетка
  * * *
  {'trelis} n дървена рамка/решетка (особ. за увивни растения);(2) {'trelis} v пускам увивно растение да върви по рамка/реше
  * * *
  n подпора на лоза, асма;trellis; n дървена рамка/решетка (особ. за увивни растения); trellis vine асма.;{2};{'treli
  * * *
  1. i. n дървена рамка/решетка (особ. за увивни растения) 2. ii. v пускам увивно растение да върви по рамка/решетка 3. trellis vine асма
  * * *
  trellis[´trelis] n дървена решетка, триаж (особ. за увивни растения).

  English-Bulgarian dictionary > trellis

 • 4 pinon

  {'pinjən}
  1. различни видове сев. -ам. иглолистни растения, пинии (Pinus parryana, Pinus edulis)
  2. ядивни семена на тези растения
  * * *
  {'pinjъn} n 1. различни видове сев.-ам. иглолистни растения, пи
  * * *
  1. различни видове сев. -ам. иглолистни растения, пинии (pinus parryana, pinus edulis) 2. ядивни семена на тези растения

  English-Bulgarian dictionary > pinon

 • 5 blast

  {bla:st}
  I. 1. силен вятър, бурен пристъп на вятър, порив, напън
  2. звук на духов инструмент, силно изсвирване на свирка/клаксон и пр
  3. метал, силна въздушна струя, тяга във висока пещ
  in BLAST в действие, работещ
  out of BLAST не в действие, не работещ (за висока пещ)
  in full BLAST разг. с пълна пара/капацитет
  4. силна (въздушна) струя при експлозия, взрив. детонация, прен. разг. остро порицание
  5. заряд
  6. болест, напаст (по растения и животни)
  7. отвратително нещо
  II. 1. взривявам
  2. свиря силно, гърмя (за инструмент)
  3. поразявам, попарвам, изсушавам (растения и пр.), прен. разрушавам, разбивам, унищожавам, опозорявам
  4. порицавам остро
  sl. проклинам, пращам по дяволите
  BLAST you дявол да те вземе. върви по дяволите, да те порази господ
  * * *
  {bla:st} n 1. силен вятър, бурен пристъп на вятър; порив; напън(2) v 1. взривявам; 2. свиря силно, гърмя (за инструмент);<BR><BR>{3} v излитам, стартирам (за космическа ракета и пр.), и
  * * *
  струя; тяга; свиря; свирка; свирене; поразявам; порив; взрив; вредя; детонация; заряд; напор;
  * * *
  1. blast you дявол да те вземе. върви по дяволите, да те порази господ 2. i. силен вятър, бурен пристъп на вятър, порив, напън 3. ii. взривявам 4. in blast в действие, работещ 5. in full blast разг. с пълна пара/капацитет 6. out of blast не в действие, не работещ (за висока пещ) 7. sl. проклинам, пращам по дяволите 8. болест, напаст (по растения и животни) 9. заряд 10. звук на духов инструмент, силно изсвирване на свирка/клаксон и пр 11. метал, силна въздушна струя, тяга във висока пещ 12. отвратително нещо 13. поразявам, попарвам, изсушавам (растения и пр.), прен. разрушавам, разбивам, унищожавам, опозорявам 14. порицавам остро 15. свиря силно, гърмя (за инструмент) 16. силна (въздушна) струя при експлозия, взрив. детонация, прен. разг. остро порицание
  * * *
  blast [bla:st] I. n 1. взрив, експлозия, избухване, детонация; 2. силен вятър, силно духане, порив, пристъп на вятър, напор, напън; an icy \blast of wind леден вятър; 3. свирене, свирка, звук на духов инструмент; авт. a \blast on the horn сигнал с клаксона; to sound a \blast изсвирвам; 4. мет. въздушна струя; тяга (във висока пещ); струя; a \blast of steam стълб от пара; to be at full \blast работя с пълна пара (и прен.); 5. заряд (на взрив); 6. болест, чума, напаст, лошо влияние (и прен.); вредител (по растенията, животните и пр.); 7. sl забава, парти; 8. разг. остра критика, нападки; 9. струйна обработка, струйно почистване; II. v 1. разбивам с експлозив, хвърлям във въздуха; 2. атакувам, настъпвам, щурмувам; обвинявам, нападам (и прен.); убивам с огнестрелно оръжие; to \blast o.'s way into a house нахлувам в дом, като си проправям път с експлозии и стрелба; to \blast the opposition атакувам опозицията; 3. свиря; гърмя (на инструмент); (и \blast out); 4. ( off) изстрелвам космическа ракета (совалка); he \blasted the ball into the net той заби топката в мрежата; 5. впръсквам (струя вода); вдухвам; 6. попарвам (растение и пр.); вредя; поразявам, нанасям поражение на; 7. разбивам, унищожавам, сразявам (надежди и пр.); 8. удрям (за гръм); 9. грубо проклинам, пращам по дяволите; \blast it! по дяволите, дявол го взел! \blast you! дявол да те вземе!; 10. журн. нападам, критикувам жестоко.

  English-Bulgarian dictionary > blast

 • 6 flourishing

  {'flʌriʃiŋ}
  I. 1. цветущ, як, здрав
  2. благоденствуващ, преуспяващ, успешен
  II. 1. цъфтеж, виреене (на растения)
  2. преуспяване, благоденствие, разцвет
  3. размахване
  4. муз. туш (на тромпети, тръби)
  * * *
  {'fl^rishin} а 1. цветущ, як, здрав; 2. благоденствуващ, п(2) {'fl^rishin} n 1. цъфтеж, виреене (на растения); 2. пр
  * * *
  цветущ; цъфтеж; разцвет; преуспяващ; благоденствие; виреене; размахване;
  * * *
  1. i. цветущ, як, здрав 2. ii. цъфтеж, виреене (на растения) 3. благоденствуващ, преуспяващ, успешен 4. муз. туш (на тромпети, тръби) 5. преуспяване, благоденствие, разцвет 6. размахване
  * * *
  flourishing[´flʌriʃiʃ] I. adj 1. цветущ, як, здрав; 2. преуспяващ, успешен; how are you? \flourishing! разг. как си? - екстра, отлично; II. n 1. цъфтеж, виреене (на растения); 2. преуспяване, благоденствие, процъфтяване, разцвет; 3. размахване; 4. муз. туш (на тромпети, тръби).

  English-Bulgarian dictionary > flourishing

 • 7 interbreed

  {,intə'bri:d}
  v кръстосвам (се) (за растения, животни, хора)
  * * *
  {,intъ'bri:d} v кръстосвам (се) (за растения, животни, хор
  * * *
  v кръстосваме се (за породи);interbreed; v кръстосвам (се) (за растения, животни, хора).
  * * *
  v кръстосвам (се) (за растения, животни, хора)
  * * *
  interbreed[¸intə´bri:d] v кръстосвам (се) (за различни породи).

  English-Bulgarian dictionary > interbreed

 • 8 litter

  {'litə}
  I. 1. носилка
  2. сламена постеля (на животни), сламена обвивка (на растения-против измръзване)
  3. боклук, смет, отпадъци, разхвърлени вещи, безпорядък
  no LITTER! не хвърляйте отпадъци! LITTER of documents, etc. разхвърлени/разпилени документи и пр
  4. раждане (на животни), малки, родени наведнъж, котило, прасило
  5. суха и гнила шума (под дървета в гора)
  II. 1. постилам/застилам със слама (обик. с down), приготвям сламена постеля за, обвивам със слама (растение)
  2. разбърквам, разхвърлям, оставям в безпорядък
  боклуча, хвърлям отпадъци (по) (и с up)
  table LITTERed (over) with books маса, отрупана с книги
  the clothes LITTERed the floor дрехите се търкаляха по пода
  3. прася се, опрасвам се, окотвам се, окучвам се
  * * *
  {'litъ} n 1. носилка; 2. сламена постеля (на животни); сламена(2) {'litъ} v 1. постилам/застилам със слама (обик. с down); п
  * * *
  разхвърлям; безпоря; разпръснатост; носилка;
  * * *
  1. i. носилка 2. ii. постилам/застилам със слама (обик. с down), приготвям сламена постеля за, обвивам със слама (растение) 3. no litter! не хвърляйте отпадъци! litter of documents, etc. разхвърлени/разпилени документи и пр 4. table littered (over) with books маса, отрупана с книги 5. the clothes littered the floor дрехите се търкаляха по пода 6. боклук, смет, отпадъци, разхвърлени вещи, безпорядък 7. боклуча, хвърлям отпадъци (по) (и с up) 8. прася се, опрасвам се, окотвам се, окучвам се 9. раждане (на животни), малки, родени наведнъж, котило, прасило 10. разбърквам, разхвърлям, оставям в безпорядък 11. сламена постеля (на животни), сламена обвивка (на растения-против измръзване) 12. суха и гнила шума (под дървета в гора)
  * * *
  litter[´litə] I. n 1. разпиляност, пръснатост, боклук, разхвърляни вещи, безпорядък, разхвърляност; to make a \litter in a room разг. обръщам стаята на кочина; обръщам стаята надолу с главата; a \litter of useless knowledge разпокъсани и безполезни знания; 2. сламена постеля (на животни); сламена обвивка (на растения, против измръзване); 3. носилка (обикн. покрита); 4. раждане (за животни); малките, родени наведнъж; котило, кучило, прасило; five young at a ( one) \litter пет малки, родени наведнъж; 5. суха и гнила шума (под дърветата, в гората); II. v 1. постилам, застилам със слама (обикн. \litter down), обвивам със слама (за растения); 2. разбърквам, разпилявам, разхвърлям, оставям в безпорядък (и \litter up); a table \littered over with papers маса, отрупана с хартии; the clothes \littered the floor дрехите се търкаляха по пода; 3. прася се, окотвам се, окучвам се и пр.; грубо раждам дете.

  English-Bulgarian dictionary > litter

 • 9 mulch

  {mʌltʃ}
  I. n тор, слама и пр. (около разсадени растения и овошки)
  II. v слагам тор, слама и пр. (около дърво, разсад)
  * * *
  {m^ltsh} n тор, слама и пр. (около разсадени растения и овошки).(2) {m^ltsh} v слагам тор, слама и пр. (около дърво, разсад).
  * * *
  тор;
  * * *
  1. i. n тор, слама и пр. (около разсадени растения и овошки) 2. ii. v слагам тор, слама и пр. (около дърво, разсад)
  * * *
  mulch[mʌltʃ] I. n тор, слама и пр. (около разсадени растения и овошки); II. v слагам тор, слама и пр. (около гнездо, дърво, разсад).

  English-Bulgarian dictionary > mulch

 • 10 pulse

  {pʌls}
  I. 1. пулc
  to feel someone's PULSE премервам пулса на някого, прен. допитвам се до/сондирам някого
  to keep one's finger on the PULSE of прен. напипвам/следя пулса на
  2. физиол. отделен удар (на сърцето), тласък, импулс
  3. муз. ритъм
  4. прен. вълнение, жизненост
  to stir someone's PULSE възбуждам/развълнувам/възпламенявам някого
  II. 1. пулсирам, бия, туптя
  2. карам да пулсира/вибрира
  пращам импулси (out, in)
  III. n бот. бобови растения, варива
  * * *
  {p^ls} n 1. пулc; to feel s.o.'s pulse премервам пулса на някого; п(2) {p^ls} v 1. пулсирам, бия, туптя; 2. карам да пулсира/вибри{3} {p^ls} n бот. бобови растения, варива.
  * * *
  пулс; живец;
  * * *
  1. i. пулc 2. ii. пулсирам, бия, туптя 3. iii. n бот. бобови растения, варива 4. to feel someone's pulse премервам пулса на някого, прен. допитвам се до/сондирам някого 5. to keep one's finger on the pulse of прен. напипвам/следя пулса на 6. to stir someone's pulse възбуждам/развълнувам/възпламенявам някого 7. карам да пулсира/вибрира 8. муз. ритъм 9. пращам импулси (out, in) 10. прен. вълнение, жизненост 11. физиол. отделен удар (на сърцето), тласък, импулс
  * * *
  pulse [pʌls] I. n 1. пулс; low ( quick) \pulse нисък (ускорен) пулс \pulse ratе пулсова честота; \pulse beat мед. сърдечно съкращение; to feel s.o.'s \pulse премервам пулса на някого; прен. sl сондирам някого, опитвам се да разбера мнението (намеренията) му; to stir s.o.'s \pulse възбуждам, възпламенявам страсти у някого, докарвам във възторг; to keep o.'s finger on the \pulse държа се в течение, следя (нови идеи, събития и пр.); 2. импулс, тласък; отделен удар (на сърцето); 3. суета; забързаност; оживление; 4. настроение; мнение; нагласа (на група от хора); 5. муз., проз. ритъм, ритмично движение; II. v пулсирам, бия (за кръвта в артериите); вибрирам; III. pulse n събират. бобови растения, варива.

  English-Bulgarian dictionary > pulse

 • 11 quickset

  {'kwikset}
  1. жив плет, растения/пръчки за жив плет
  2. attr жив (за плет)
  * * *
  {'kwikset} n 1. жив плет; растения/пръчки за жив плет; 2. at
  * * *
  1. attr жив (за плет) 2. жив плет, растения/пръчки за жив плет
  * * *
  quickset[´kwik¸set] I. n жив плет; събир. растения (резници) за жив плет; II. adj жив, глогов, трънлив (за плет).

  English-Bulgarian dictionary > quickset

 • 12 association

  {ə.souʃi'eiʃn}
  1. свързване, сдружаване
  2. връзка, асоциация
  3. сдружение, дружество
  4. общуване, другарство, близост, връзка
  5. биол. група растения/животни, характерни за дадена жизнена среда, асоциация
  * * *
  {ъ.soushi'eishn} n 1. свързване, сдружаване; 2. връзка,
  * * *
  съединяване; съдружие; сдружение; сдружаване; свързване; асоциация; дружество; колегия;
  * * *
  1. биол. група растения/животни, характерни за дадена жизнена среда, асоциация 2. връзка, асоциация 3. общуване, другарство, близост, връзка 4. свързване, сдружаване 5. сдружение, дружество
  * * *
  association[ə¸sousi´eiʃən, -ʃi-] n 1. свързване, съединяване, сдружаване; 2. сдружение, асоциация, дружество; European Free Trade \association ( EFTA) Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); 3. връзка, асоциация; 4. общуване, другаруване, партньорство, близост; 5. група растения, които растат заедно и при еднакви условия; stellar \association астр. звезден куп; 6.: \association football футбол (за разлика от ръгби).

  English-Bulgarian dictionary > association

 • 13 bell-glass

  {'belgla:s}
  n стъклен похлупак (за растения и пр.), стъклен звънец
  * * *
  {'belgla:s} n стъклен похлупак (за растения и пр.); стъкле
  * * *
  n стъклен похлупак (за растения и пр.), стъклен звънец
  * * *
  bell-glass[´bel¸gla:s] n стъклен похлупак.

  English-Bulgarian dictionary > bell-glass

 • 14 bleeding

  {'bli:diŋ}
  I. 1. кървене, кръвоизлив
  2. кръвопускане
  3. сълзене, пускане на сок (при растения)
  4. пропускане, таене (при тръби и пр.)
  II. 1. кървящ
  2. разкъсван от мъка/състрадание
  3. евф. bloody
  * * *
  {'bli:din} n 1. кървене, кръвоизлив; 2. кръвопускане; 3. съл(2) а 1. кървящ; 2. разкъсван от мъка/състрадание;3. евф.
  * * *
  окървавен; кръвопускане; кръвотечение; кървящ; кръвоизлив; кървене;
  * * *
  1. i. кървене, кръвоизлив 2. ii. кървящ 3. евф. bloody 4. кръвопускане 5. пропускане, таене (при тръби и пр.) 6. разкъсван от мъка/състрадание 7. сълзене, пускане на сок (при растения)
  * * *
  bleeding[´bli:diʃ] I. n 1. кървене; кръвоизлив, кръвотечение; 2. сълзене (за растения); 3. пропускане (за тръба); 4. кръвопускане; FONT face=TmsTr5. кино изкривяване на изображението вследствие размиване на цветовете при оцветяване на филма; II. adj 1. кървящ; окървавен; 2. разбит, разкъсан, измъчен; with a \bleeding heart с разбито сърце, с болка на сърцето; 3. sl проклет, прокълнат; проклетник, зъл.

  English-Bulgarian dictionary > bleeding

 • 15 blight

  {blait}
  I. 1. болеет по растенията (главня. ръжда и пр.)
  2. вредители по растенията (насекоми, паразити и пр.)
  3. прен. унилост, безнадеждност, разочарование
  4. тежка/душна атмосфера (и прен.)
  5. лошо/пагубно влияние
  to cast a BLIGHT upon помрачавам, хвърлям сянка върху
  II. 1. попарвам, поразявам, повреждам, изсушавам (растения)
  2. разбивам. разстройвам, осуетявам (надежди, планове)
  * * *
  {blait} n 1. болеет по растенията (главня. рьжда и пр.); 2. вр(2) v 1. попарвам, поразявам, повреждам, изсушавам (растени
  * * *
  унилост; осуетявам; отравям; попарвам; безнадеждност; разстройвам; разочарование;
  * * *
  1. i. болеет по растенията (главня. ръжда и пр.) 2. ii. попарвам, поразявам, повреждам, изсушавам (растения) 3. to cast a blight upon помрачавам, хвърлям сянка върху 4. вредители по растенията (насекоми, паразити и пр.) 5. лошо/пагубно влияние 6. прен. унилост, безнадеждност, разочарование 7. разбивам. разстройвам, осуетявам (надежди, планове) 8. тежка/душна атмосфера (и прен.)
  * * *
  blight [blait] I. n 1. лошо, пагубно влияние; бич; 2. болест по растенията (главня, ръжда и пр.); 3. вид листна въшка; 4. задушна, тежка атмосфера (и прен.); 5. унилост, безнадеждност, обезверяване, отчаяние; разочарование; to cast a \blight upon хвърлям сянка върху, развалям (подтискам) настроението на; II. v 1. разбивам, разстройвам, осуетявам, провалям (надежда, планове); \blighted prospects разбито (провалено) бъдеще; 2. повреждам, попарвам ( растения); изгарям (за слънцето); изсушавам (за вятър); a \blighted leaf попарен лист; 3. отравям, развалям, прен. ядосвам, дразня, нервирам.

  English-Bulgarian dictionary > blight

 • 16 clasp

  {kla:sp}
  I. 1. закачам, прихвашам, закопчавам (гривна и пр.)
  2. стискам, притискам, прегръщам
  to CLASP one's hands сключвам ръце (м молба и пр.), to CLASP hands ръкувам се сърдечно (с някого)
  3. обхващам, обвивам, прилепвам се до (за тлзящи растения и пр.)
  II. 1. катарама. тока, чапрази, пафти, закопчалка (на огърлица и пр.), клипс, брошка
  2. сребърна пластинка на орден, прикачена към панделка
  3. стискане, притискане, ръкуване, прегръджа
  * * *
  {kla:sp} v 1. закачам: прихвашам; закопчавам (гривна и пр.)2(2) n 1. катарама. тока, чапрази, пафти; закопчалка (на огьр
  * * *
  стискам; тока; ръкостискане; скопчвам; обхващам; прегръдка; притискам; закопчалка; закопчавам; закачам; катарама; клипс; обгръщам;
  * * *
  1. i. закачам, прихвашам, закопчавам (гривна и пр.) 2. ii. катарама. тока, чапрази, пафти, закопчалка (на огърлица и пр.), клипс, брошка 3. to clasp one's hands сключвам ръце (м молба и пр.), to clasp hands ръкувам се сърдечно (с някого) 4. обхващам, обвивам, прилепвам се до (за тлзящи растения и пр.) 5. сребърна пластинка на орден, прикачена към панделка 6. стискам, притискам, прегръщам 7. стискане, притискане, ръкуване, прегръджа
  * * *
  clasp [kla:sp] I. v 1. закачам, закопчавам (гривна и пр.); 2. стискам, притискам; прегръщам (се); to \clasp o.'s hands стискам (сключвам) ръце (за молба); to \clasp s.o.'s hands стискам някому ръка; to \clasp o.'s arms round s.th. обгръщам нещо с две ръце; 3. обхващам, обгръщам, обвивам се около, прилепвам се до (за пълзящи растения); II. n 1. катарама, тока, пафти; закопчалка; hair- \clasp шнола; 2. прегръдка, прегръщане, ръкостискане; 3. бронзова или сребърна пръчица, прикрепена на панделката на военен орден.

  English-Bulgarian dictionary > clasp

 • 17 cockle

  {'kaki}
  I. 1. къклица (Agrostemma githago)
  2. главня по житните растения
  II. 1. сърцевидна мида (Cardium edule)
  to warm/delight the COCKLEs of the heart радвам сърцето, сгрявам душата
  2. cockle-shell
  3. малка плитка лодка
  III. n бръчка, гънка (на плат. стъкло, хартия)
  IV. v набръчквам (се), нагъвам (се), издувам (се)
  * * *
  {'kaki} n бот. 1. къклица (Agrostemma githago): 2. главня по ж(2) n 1. сърцевидна мида (Cardium edule); to warm/delight t{3} n бръчка, гьнка (на плат. стькло, хартия).{4} v набръчквам (се), нагъвам (се), издувам (се).
  * * *
  плевел; бръчка; гънка; набръчквам; намръщвам се;
  * * *
  1. cockle-shell 2. i. къклица (agrostemma githago) 3. ii. сърцевидна мида (cardium edule) 4. iii. n бръчка, гънка (на плат. стъкло, хартия) 5. iv. v набръчквам (се), нагъвам (се), издувам (се) 6. to warm/delight the cockles of the heart радвам сърцето, сгрявам душата 7. главня по житните растения 8. малка плитка лодка
  * * *
  cockle[´kɔkl] I.n 1. бот. къклица Agrosemma githago; 2. плевел; 3. бот. главня (по житните растения); 4. тъмни петна (върху кожа). II. n 1. зоол. сърцевидна мида Cardium edule; \cockles of o.' s heart дъното на душата, най-съкровеното кътче на сърцето; to warm ( rejoice) the \cockles of o.'s heart радва сърцето; hot \cockles игра на сляпа баба; 2. = cockleshell. III. n бръчка, гънка (на плат, хартия); VI. v 1. набръчквам се; нагърчвам се; 2. развълнувам се (за море); 3. увивам (се), усуквам (се). V n кахлена печка; (и \cockle-stove).

  English-Bulgarian dictionary > cockle

 • 18 epidermis

  {,epi'də:mis}
  n анат., бот. епидермис, външна обвивка/ципа/люспа на семенни растения
  * * *
  {,epi'dъ:mis} n анат., бот. епидермис; външна обвивка/ципа/
  * * *
  епидермис;
  * * *
  n анат., бот. епидермис, външна обвивка/ципа/люспа на семенни растения
  * * *
  epidermis[¸epi´də:mis] n (pl - mes [-mi:z], -es) 1. анат., бот., зоол. епидермис; 2. външна обвивка, ципа, люспа и пр. на семенни растения.

  English-Bulgarian dictionary > epidermis

 • 19 fancy

  {'fænsi}
  I. 1. n фантазия, въображение
  the land/world of fancies страната/светът на мечтите/бляновете
  2. хрумване, каприз, прищявка
  just as the FANCY takes me както ми скимне/хрумне
  to have a FANCY that хрумва ми/струва ми се, че
  3. склонност, желание, вкус, слабост, любов
  to take a FANCY to/for харесвам, привързвам се към, увличам се по
  to take/catch the FANCY of харесвам се/нравя се на
  that suits my FANCY това ми изнася
  to please someone's FANCY очаровам/пленявам някого
  that's not to my FANCY не ми харесва/допада
  passing FANCY временна/краткотрайна склонност, каприз
  4. the FANCY ам. любителите, почитателите, запалянковците (по даден спорт и пр.)
  II. 1. a въображаем, измислен, направен по въображение/фантазия, декоративен
  2. фантазе, луксозен, пъстър
  FANCY prices фантастични цени
  III. 1. v представям си, въобразявам си
  2. струва ми се, мисля
  3. харесвам, нрави ми се
  I rather FANCY an ice cream бих изял/яде ми се сладолед
  to FANCY oneself имам твърде голямо мнение за себе си
  he fancies his tennis въобразява си, че играе много добре тенис
  4. отглеждам, развъждам (луксозни животни, специални растения)
  5. to FANCY up освежавам, украсявам (дреха и пр. с гарнитура)
  * * *
  {'fansi} n l. фантазия, въображение; the land/ world of fancies(2) {'fansi} а l. въображаем; измислен; направен по въображение{3} {'fansi} v l. представям си; въобразявам си; 2. струва ми с
  * * *
  хрумване; харесвам; фантазирам; фантазия; фантазе; склонност; понравям се; прищявка; представям; въображаем; въобразявам си; въображение; желание; каприз; измислен; луксозен;
  * * *
  1. fancy prices фантастични цени 2. he fancies his tennis въобразява си, че играе много добре тенис 3. i rather fancy an ice cream бих изял/яде ми се сладолед 4. i. n фантазия, въображение 5. ii. a въображаем, измислен, направен по въображение/фантазия, декоративен 6. iii. v представям си, въобразявам си 7. just as the fancy takes me както ми скимне/хрумне 8. passing fancy временна/краткотрайна склонност, каприз 9. that suits my fancy това ми изнася 10. that's not to my fancy не ми харесва/допада 11. the fancy ам. любителите, почитателите, запалянковците (по даден спорт и пр.) 12. the land/world of fancies страната/светът на мечтите/бляновете 13. to fancy oneself имам твърде голямо мнение за себе си 14. to fancy up освежавам, украсявам (дреха и пр. с гарнитура) 15. to have a fancy that хрумва ми/струва ми се, че 16. to please someone's fancy очаровам/пленявам някого 17. to take a fancy to/for харесвам, привързвам се към, увличам се по 18. to take/catch the fancy of харесвам се/нравя се на 19. отглеждам, развъждам (луксозни животни, специални растения) 20. склонност, желание, вкус, слабост, любов 21. струва ми се, мисля 22. фантазе, луксозен, пъстър 23. харесвам, нрави ми се 24. хрумване, каприз, прищявка
  * * *
  fancy[´fænsi] I. n 1. склонност, желание; вкус, слабост към; ост. любов; to take \fancy to ( for) харесвам, имам слабост към, привлича ме; увличам се по; to take ( catch) the \fancy of (o.'s \fancy) харесвам се, нравя се, по вкуса съм на; to tickle o.'s \fancy нравя се на; възбуждам любопитството на; to please s.o.'s \fancy очаровам, пленявам; after my \fancy по мой вкус; that is not to my \fancy не ми харесва; 2. фантазия, въображение; to have a pretty \fancy имам голямо въображение; the land ( world) of fancies страната (светът) на мечтите (бляновете); to be full of idle fancies обичам да си фантазирам; 3. хрумване; каприз, прищявка; he has strange fancies прихващат го; just as the \fancy takes me както ми скимне; a passing \fancy временно желание; прищявка, каприз; 4.: the \fancy любителите, запалянковците, феновете; II. adj 1. фантазе; луксозен; \fancy goods ( articles) галантерийни стоки; модни неща; \fancy cakes пасти; \fancy fair базар на луксозни предмети; \fancy dog луксозно куче; \fancy pansy пъстра теменужка; 2. въображаем, измислен; a \fancy portrait портрет по въображение; ласкателен портрет; 3. прекомерно висок; \fancy prices надути цени; \fancy prices фантастични цени; \fancy man 1) любим, любовник; 2) sl сутеньор; \fancy woman ( lady, girl) ам. проститутка; III. v 1. харесвам; нрави ми се; to \fancy o.s. имам високо мнение за себе си, самомнителен съм; he fancies his tennis мисли си (въобразява си), че играе много добре тенис; 2. представям си; въобразявам си; \fancy! \fancy now! just \fancy! \fancy that! представи си! само си представи (че); 3. предполагам; досещам се, струва ми се; I \fancy it will rain предполагам, че ще вали; that won't last long, I \fancy това няма да трае дълго, както ми се струва; 4. разг. приисква ми се, прияжда ми се; 5. отглеждам луксозни животни (специални сортове растения).

  English-Bulgarian dictionary > fancy

 • 20 food

  {fu:d}
  1. n l. храна (и прен.), кърмило, продукти, припаси
  complete FOOD пълноценна храна
  FOOD for powder пушечно месо
  FOOD for the mind, mental FOOD духовна храна
  FOOD for thought нещо, което ме кара да се замисля по даден въпрос
  to be off one's FOOD загубвам апетит
  2. специално приготвена храна, специалитет
  breakfast FOOD специалитет (от житни растения) за закуска
  3. attr хранителен, на храни, за храна
  FOOD allowance порционни, хлебни надбавки
  FOOD control режим на продоволствие
  * * *
  {fu:d} n l. храна (и прен.), кьрмило; продукти, припаси; complet
  * * *
  хранителен; храна; ядене; припаси; кърмило;
  * * *
  1. attr хранителен, на храни, за храна 2. breakfast food специалитет (от житни растения) за закуска 3. complete food пълноценна храна 4. food allowance порционни, хлебни надбавки 5. food control режим на продоволствие 6. food for powder пушечно месо 7. food for the mind, mental food духовна храна 8. food for thought нещо, което ме кара да се замисля по даден въпрос 9. n l. храна (и прен.), кърмило, продукти, припаси 10. to be off one's food загубвам апетит 11. специално приготвена храна, специалитет
  * * *
  food [fu:d] n 1. храна (и прен.); кърмило; хранителни продукти; angel \food ам. вид торта; sl мисионерска проповед; convenience \food готова (полуготова) храна (която се приготвя много бързо); to be \food for fishes удавям се; to be \food for worms умрял съм, лежа в гроба; \food for the mind, mental ( intellectual) \food духовна храна; 2. специално приготвена храна, специалитет; infant \food храна за кърмачета; breakfast \food специалитети (от житни растения) за закуска; 3. attr хранителен; на храни; за храна; \food poisoning хранително отравяне; \food processing industry хранително-вкусова промишленост; \food allowance порционни, надбавки за храна; \food control режим на продоволствие.

  English-Bulgarian dictionary > food

См. также в других словарях:

 • Растения — Многоо …   Википедия

 • РАСТЕНИЯ — (Plantae, или Vegetabilia), царство живых организмов; автотрофные организмы, для которых характерны способность к фотосинтезу и наличие плотных клеточных оболочек, состоящих, как правило, из целлюлозы; запасным веществом обычно служит крахмал.… …   Биологический энциклопедический словарь

 • РАСТЕНИЯ — РАСТЕНИЯ, Представители царства растений (Plantae, или Vegetabilia), огромного царства многоклеточных организмов, чьи клетки покрыты оболочками, состоящими из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, и содержат ХЛОРОПЛАСТЫ или подобные структуры (ПЛАСТИДЫ). Растения… …   Научно-технический энциклопедический словарь

 • РАСТЕНИЯ — одно из царств органического мира. Важнейшее отличие растений от других живых организмов способность к автотрофному питанию, т. е. синтезу всех необходимых органических веществ из неорганических. При этом зеленые растения используют энергию… …   Большой Энциклопедический словарь

 • РАСТЕНИЯ — РАСТЕНИЯ. Соотношения и различия между обоими царствами органической природы вытекают в общем из того, что, имея,общие корни и сливаясь на низших ступенях организации, они далее эволюционировали в двух различных направлениях. Эволюция животных… …   Большая медицинская энциклопедия

 • РАСТЕНИЯ — Роль Р. в мифопоэтических представлениях определяется прежде всего наличием особого растительного («вегетативного») кода, с чем связано участие Р. в многочисленных системах классификации. Единым растительным образом, воплощающим в себе… …   Энциклопедия мифологии

 • Растения — и части растений, в том числе семена и генетический материал растений;... Источник: Федеральный закон от 15.07.2000 N 99 ФЗ (ред. от 18.07.2011) О карантине растений …   Официальная терминология

 • растения — Живые растения и их части, включая семена и генетический материал (ФАО, 1990; пересмотрено МККЗР, 1997). [Mеждународные стандарты по фитосанитарным мерам МСФМ № 5. Глоссарий фитосанитарных терминов] Тематики защита растений EN plants FR végétaux …   Справочник технического переводчика

 • РАСТЕНИЯ — в соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» растения и части растений, в том числе семена и генетический материал растений …   Юридическая энциклопедия

 • растения — одно из царств органического мира. Важнейшее отличие растений от других живых организмов  способность к автотрофному питанию, то есть синтезу всех необходимых органических веществ из неорганических. При этом зелёные растения используют энергию… …   Энциклопедический словарь

 • РАСТЕНИЯ —     ♥ ♠ Значение сна зависит от вида растения, а также от того, каким образом вы его использовали во сне.     Пышные, зеленые луговые растения такой сон обещает вам приятные заботы, которые доставят вам глубокое удовлетворение. Вечнозеленые… …   Большой семейный сонник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»