Перевод: с английского на хорватский

с хорватского на английский

go+greek

 • 1 Greek

  s 1. Grk, Grkinja 2. helenizirani Židov 3. član Grčke pravoslavne crkve 4. grčki (jezik) 5. [arch] drug, prijatelj (u zabavi) 6. [fig] prevejanac, lukavac / when # meets # = kad se sukobe dva hrabra protivnika (bit će ljuta boja); that is # to me = to su za mene španjolska sela, to mi je posve nerazumljivo
  * * *

  grčke
  grčki
  grčki jezik
  grčkom
  Grk

  English-Croatian dictionary > Greek

 • 2 Greek architecture


  grčka arhitektura

  English-Croatian dictionary > Greek architecture

 • 3 Greek Atic Meleagar-sarcophagus


  grčki atički Meleagar-sarkofag

  English-Croatian dictionary > Greek Atic Meleagar-sarcophagus

 • 4 Greek Community in Zagreb


  Grci u Zagrebu

  English-Croatian dictionary > Greek Community in Zagreb

 • 5 Greek cross

  * * *

  grčki križ

  English-Croatian dictionary > Greek cross

 • 6 Greek Diaspora


  grčka dijaspora

  English-Croatian dictionary > Greek Diaspora

 • 7 Greek epigram


  grčki epigram

  English-Croatian dictionary > Greek epigram

 • 8 greek language and literature


  grčki jezik i književnost

  English-Croatian dictionary > greek language and literature

 • 9 Greek religion


  grčka religija

  English-Croatian dictionary > Greek religion

 • 10 Greek salad with olives and goat cheese


  grčka salata s maslinama i kozjim sirom

  English-Croatian dictionary > Greek salad with olives and goat cheese

 • 11 ancient Greek literature


  stara grčka književnost

  English-Croatian dictionary > ancient Greek literature

 • 12 seven greek sages


  sedam grčkih mudraca

  English-Croatian dictionary > seven greek sages

 • 13 standardisation of Modern Greek


  standardizacija modernog grčkog jezika

  English-Croatian dictionary > standardisation of Modern Greek

 • 14 go

  vi/t (went, gone) I. [vi] 1. ići, kretati (se), micati se; otići, odlaziti, krenuti, poći, polaziti (it is time for us to # vrijeme nam je ići, poći; the train is just #ing vlak upravo polazi); uputiti se (into u, to u, prema, k) 2. voziti se, odvesti se, otputovati (vlakom i sl.) 3. [arch] hodati 4. dospjeti, doprijeti, dopirati, doseći, stići (he will # far on će daleko doprijeti) 5. (o cesti, crti) voditi, ići, pružati se, teći, sezati (this road #es to ova cesta vodi u; the boundary #es along the river Drina međa teće duž rijeke; the plank just #es across the brook daska upravo seže preko potoka) 6. ravnati se (by, upon po komu, čemu)(to have nothing to # upon nemati se po čemu ravnati); držati se (by čega), slijediti (by što)(I shall # entirely by what the doctor says ravnat ću se potpuno po onome što liječnik kaže); pristajati (with uza što), postupiti u skladu (with sa) 7. ići, raditi, funkcionirati (stroj, sat itd.); biti u pogonu (keep #ing držati u pogonu; set #ing staviti u pogon); napredovati, uspijevati (poduzeće, posao) 8. držati se, ponašati se, praviti određenu kretnju (all the time he was speaking he went like this čitavo vrijeme dok je govorio držao se ovako, pravio je ovakve kretnje) 9. (o zvukovima) oglasiti se, zazvučiti, zazvoniti (when the sirens # kad zazvuče, zatule sirene; I heard the bells # čuo sam kako zvona zvone); grunuti, puknuti (top i sl.); udariti, kucati, odbijati (it has just gone six upravo je odbilo šest; I felt my heart #ing at a tremendous rate osjećao sam kako mi srce udara silnom brzinom); (uz uzvike) bubnuti, tresnuti, grunuti, prasnuti (to #bang, crack) 10. (o vremenu) minuti, proteći, prolaziti, isteći 11. kolati (the story #es priča se, kola pripovijest); biti u optjecaju, biti prihvaćen, priznat (novac, valuta); biti znan, poznat (by ili under the name of po imenu ili pod imenom); biti uobičajen, običan, prosječan, očekivan (as men # kako se od ljudi već može očekivati; as hotels # kako je to već uobičajeno u hotelima) 12. (o tekstu, stihovima) glasiti, teći (I forget how the words # zaboravio sam kako glase riječi; this is how the verses # stihovi teku evo ovako); (o pjesmi) pristajati (to a tune uz napjev) 13. (o događajima) kretati se, proteći, odvijati se, uspjeti (everything went well sve je proteklo dobro; dinner went well ručak je dobro uspio) 14. (o izborima) završiti (for u korist, against na štetu), glasati (for, against za, protiv), odlučiti se (za politički smjer), postati (Liverpool #es Labour Liverpool glasa za laburiste; to # Conservative postati konzervativac; America went dry Amerika se odlučila za prohibiciju) 15. (o robi) biti prodavan, postići određenu cijenu (eggs went cheap jaja su se prodavala uz jeftinu cijenu); (o novcu) biti utrošen (in na što)(the money went in cigars novac se utošio na cigare) 16. nestati, izgubiti se, gasiti se, propadati (the clouds have gone oblaci su nestali; his life is #ing fast život mu se naglo gasi; our trade is #ing naša trgovina propada); povući se, povlačiti se, prestati, ispasti, ispadati, otpasti, otpadati, izostati (Greek must #! Grčki mora otpasti!; This sentence #es altogether ova rečenica posve ispada) 17. popustiti, popuštati (I thought the dam would # mislio sam da će nasip popustiti); otkinuti se, odlomiti se, otrgnuti se, srušiti se (first the sail and then the mast went najprije se otrgnulo jedro, a onda se srušio jarbol) 18. stupiti u (zvanje), postati (he went to the bar stupio je u odvjetničko zvanje) 19. stati, ići (into u što), imati mjesta (in u čemu)(the book will not # into your pocket knjiga neće stati u vaš džep); proći, dati se provući (thread too thick to# through needle predebela nit da bi prošla kroz iglu) 20. pripadati, imati svoje mjesto, biti spremljen (smješten)(that book #es on the top shelf ta knjiga pripada na najvišu policu, toj je knjizi mjesto na najvišoj polici; the silver #es into the drawer every night srebro se sprema u ladicu svake večeri; I want the table to # in my room želim da se stol smjesti u moju sobu) 21. pripasti, zapasti, dopasti, ostati, ići (to komu), odpadati, otpasti (na koga, što)(at my death my money shall # to my sister nakon moje smrti moj novac neka pripadne mojoj sestri; victory always #s to the strong pobjeda uvijek dopadne jakomu); ići (u što)(12 inches # to the foot jedna stopa ima 12 palaca) 22. biti upotrijebljen (towards za ; to do); dovoditi (to do); pridonijeti, pridonositi, pomoći, pomagati, služiti (to čemu; to do) 23. sezati, dopirati, prodirati; dotjecati, doteći, dostajati, dotrajati (to do)(the difference # deep razlika seže duboko; to # a long way obilno doteći; to go a short way ne dotjecati, ne dostajati) 24. postati, prijeći (u stanje)( to # vacant isprazniti se; to # red pocrvenjeti; to # blind oslijepiti) 25. [s pres part] to # shooting ići u lov; to # fishing (skating, skiing etc.) ići na ribolov (sklizanje, skijanje itd.); neprestano nešto činiti (he #es frightening people neprestano plaši ljude) 26. [pres part] going, za kojim slijedi infinitiv, označuje: a) radnju ili događaj u bliskoj budućnosti (it's going to rain kiša će; there is going to be meat for dinner bit će mesa za večeru); b) namjeru (I'm going to ask him a favour molit ću ga za uslugu I'm not going to tell ne namjeravam, neću kazati) 27. (o jelu) još postojati, još biti raspoloživo (is steak still #ing? Ima li još odrezaka?) II. [vt] 1. izdržati, podnijeti, podnositi (to # the whole hog temeljito ili valjano obaviti što, ne sustezati se (u mislima, govoru ili djelima) 2. poduzeti, riskirati (to # one better than a p nadmašiti koga, više ponuditi od koga; I'll # you prihvaćam okladu) 3. ( u igri kartama) zaigrati, izbaciti (kartu)([fig] to # nap visoko zaigrati, mnogo riskirati) / to # for a walk= ići (poći) na šetnju; [mil sl] to # west= pasti (na ratištu), poginuti; to # to pace= juriti, ići svom brzinom; [fig] neumjereno živjeti; to # with tide (times)= povoditi se za vremenom (većinom); who #es there?= tko si?, tko je? (povik straže); his tongue #es nineteen to a dozen= klepeće kao vodeničko kolo; the story #es= priča se, kaže se; it #es without saying= samo se po sebi razumije; go!= sad! (uzvik za početak utrke i sl.); (na dražbi) #ing, #ing, gone!= po prvi, drugi, treći put! (= prodano!); to # to see= ići u pohode (komu), pohoditi koga; to # to the devil (the dogs) = otići do đavola, propasti; # to the devil!= idi do vraga!; to # the way of all the earth (all flesh)= poći putem svega smrtnoga, umrijeti; to # to a better world = preseliti se na drugi svijet, umrijeti; to # to one's account (one's own place)= otići Bogu na račun (istinu), umrijeti; to # to the bar= postati odvjetnik; to # to sea= postati pomorac, otići na more; to # on the stage= postati glumac (pjevač); to # on the sreet= poći na ulicu, postati prostitutka; to # to stool= obavljati nuždu; [GB pol] to # to the country= izborima tražiti mišljenje naroda, raspisati izbore; to # to war= zaratiti se, ići u rat; to # halves ( shares)= podijeliti napola (na jednake dijelove); to # to one's heart = dirati (pogađati) u srce koga; he went hot and cold= oblijevao ga je hladan znoj (&[fig]); to # to pieces= raspasti se (rastrgati se) na komade; [mil] to go sick= javiti se bolestan; to be gone= pokupiti se, otići; dead and gone= gotov, mrtav; [sl] gone on= sav lud, zanesen (za kim, čim); far gone= zagrezao, veoma bolestan; # fetch!=(zapovijed psu) idi donesi!; to # wreong= zalutati; varati, prevariti se; krenuti stranputicom; to # hungry= gladovati; to # with child= očekivati dijete, biti trudna; to # waste= (uludo) propasti, propadati; as men # = kako se od ljudi može očekivati; as things # = kako je već uobičajeno; how #es the time? = koliko je sati?; I must be gone= moram otići; to # into holes= dobiti rupe, poderati se; to # and do= biti dovoljno lud i učiniti (što); I have been and gone and done it = eh, baš sam se iskazao!; [GB] to # bad= pokvariti se, ukiseliti se (jelo); [GB] to # green (black)= pozelenjeti (pocrnjeti); to # mad= poludjeti; to # queer in the head= šenuti umom; to # native= poprimiti navike domorodaca (o bjelcu); [sl] to # phut= raspasti se, rasplinuti se, propasti; [bot] to # to seed= ocvasti, tjerati u sjeme; [fig] (duševno ili tjelesno) slabiti, stariti, popuštati, ocvasti, gasiti se; to # to the bottom= potonuti; # it! = udri!, ne daj se!, iskaži se!; to # it (strong)= krepko (živo, žestoko, dobrano) prionuti; odvažno ili odlučno postupati, ne dati se; pretjerivati, masno lagati; neumjerno ili raspojasano živjeti; you have been #ing it! = valjano si se probećario, dobrano si sebi dao oduška; to # free (unpunished)= umaknuti nekažnjen, proći bez kazne; let it # at that= neka ostane pri tome; to # from one's word= prekršiti riječ, odstupiti od obećanja; to # bail (for)= jamčiti (za koga); [coll] I 'll # bail = uvjeravam vas; to # to great expence (trouble) = ne žaliti troška (truda); a little of her company #es a long way = i kratko vrijeme u društvu s njom čovjeku je dosta; what he says #es = što on kaže mora biti, njegova je riječ zakon;
  * * *

  doći
  dopirati
  hodati
  ići
  ići gore
  ići naprijed
  namjeravati
  otići
  poginuti
  pokušaj
  postići
  posvetiti se čemu
  prijeći
  proći
  prolaziti
  silaziti
  sporazum
  umrijeti

  English-Croatian dictionary > go

 • 15 have

  vt/i (had, had) l. imati; posjedovati; sadržati; dobiti, primiti; znati; razumjeti ([he has no Greek]); [sl] nasamariti; tvrditi; kazati ([as Plato has it]); dopustiti; trpjeti ([I will not # you say such things]); čuti, saznati ([from ] od); pojesti; popiti ([we had some eggs and coffee]); dovesti u nepriliku; pobjediti; dati napraviti; pretrpjeti; željeti ([What would you # me do]) 2. s infinitivom: morati, trebati ([Ihave to go]) / [sl] you # been had = nasamarili su te; to # a p shot = dati koga ustrijeliti; to # about one = imati uza se; to # a p down = imati koga kao gosta; to # a p in = imati koga u kući, kod sebe; to # sth in = imati što u kući; [sl] to # it off ([with a p]) = imati ljubavni odnošaj (s kim); to # sth on = imati na sebi, nositi (odjeću); imati obavezu, imati u programu; [coll] to # a p on = varati koga, nasamariti, (po)vući za nos; to # a p up = imati u gostima; izvesti koga pred sud; [sl] let him # it = udesi ga valjano, sredi ga, daj mu da osjeti; [parl] the Ayes # it = većina je za to; I had him there = potukao sam ga, bio sam mu u tome nadmoćan; had better = bolje bi bilo; I had rather = radije bih; # done! = prestani!, dosta!; to # done with = dovršiti, prestati; to # sth done = dati što napraviti; # your hair cut = daj se ošišati; he had his head cut off = odrubili su mu galvu; to # it out with (a p) = objasniti se (s kim), izvesti što načistac (s kim); izvesti načistac; to # by heart = znati napamet; to # and to hold = čvrsto držati, ne puštati iz ruku; to # a baby = dobiti dijete; # it your own way = radi kako te volja, neka bude po tvojemu; to # in mind = imati na umu; to # breakfast, lunch, dinner (supper), tea = doručkovati; ručati; večerati; užinati; to # ready = spremiti, pripremiti; to # a good time = dobro se zabavljati, dobro se provesti; to # a look = pogledati; let's # a drink! = popijmo nešto!, popijmo čašicu!; to # a chat = (po)čavrljati; to # a swim = plivati; to # a walk = prošetati se; to # a wash = oprati se; to # a rest = otpočinuti; let me # a try = daj da (ja) pokušam; to # a smoke = popušiti cigaretu; # a cigarette! = izvoli(te) cigaretu!; [sl] you # had it = propao si, nadrljao si; ništa od toga; he will # it that he is right = on tvrdi da ima pravo; he had an arm broken = slomio je ruku ; I won't # it = ja to neću trpjeti; you # it right = pogodio si; coffee is not to be had here = ovdje se ne može dobiti kava; you # me, # you not? = vi me razumijete, zar ne?; to # to do with (a p, th) = imati posla (sa), imati veze (s kim, čim); I had as well... = bilo bi isto tako dobro kad bih...
  * * *

  imati
  morati
  nositi
  pobijediti
  posjedovati
  trebati

  English-Croatian dictionary > have

См. также в других словарях:

 • Greek language — Greek Ελληνικά Ellīniká Pronunciation [eliniˈka] Spoken in Greece, Cyprus …   Wikipedia

 • Greek Catholics in America — • Includes the history and statistics Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Catholics in America     Greek Catholics in America      …   Catholic encyclopedia

 • Greek Church — • Details the history and various divisions of the church Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Church     Greek Church     † …   Catholic encyclopedia

 • Greek Cypriots — Ελληνοκύπριοι Ellinokyprioi …   Wikipedia

 • Greek temple — Greek temples (Ancient Greek: polytonic|ὁ ναός , gr. ho naós dwelling , semantically distinct from Latin la. templum temple ) were structures built to house the cult statues within Greek sanctuaries. The temples themselves did usually not… …   Wikipedia

 • Greek refugees — is a collective term used to refer to the Greeks from Asia Minor who were evacuated or relocated in Greece following the Treaty of Lausanne and the Population exchange between Greece and Turkey. Although the term has been used in various times to …   Wikipedia

 • Greek literature — refers to those writings autochthonic to the areas of Greek influence, typically though not necessarily in one of the Greek dialects, throughout the whole period in which the Greek speaking peoples have existed.Ancient Greek literature (Before AD …   Wikipedia

 • Greek Rites — • People who speak of the Greek Rite generally mean that of Constantinople Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Greek Rites     Greek Rites      …   Catholic encyclopedia

 • Greek arithmetic, geometry and harmonics: Thales to Plato — Ian Mueller INTRODUCTION: PROCLUS’ HISTORY OF GEOMETRY In a famous passage in Book VII of the Republic starting at Socrates proposes to inquire about the studies (mathēmata) needed to train the young people who will become leaders of the ideal… …   History of philosophy

 • Greek fire — was a burning liquid weapon used by the Byzantine Empire. The Byzantines typically used it in naval battles to great effect as it could continue burning even on water. It was largely responsible for many Byzantine military victories, and partly… …   Wikipedia

 • Greek astronomy — is the astronomy of those who wrote in the Greek language in classical antiquity. It is understood to include the ancient Greek, Hellenistic, Greco Roman, and Late Antiquity eras. It is not limited geographically to Greece or to ethnic Greeks, as …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»