Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

шутл

 • 1 новоиспечённый

  шутл., нав аз танӯр кандаги; гармакак; новоиспечённый проект лоиҳаи нав аз танӯр кандагӣ

  Русско-таджикский словарь > новоиспечённый

 • 2 пол

  I
  м фарши хона; деревянный пол тахтафарш; паркетный пол фарши пар-кет; крашеный пол тахтафарши рангмо-лида <> земляной пол замини хона; на -, полу не валяется дар зери по намехо-бад, камёб аст
  II
  м ҷинс, ҷинсият; лица обоего пола занону мардон, зану мард; мужской пол 1) анат.> физиол. ҷинси мар-дона 2) собир. прост. мардон; женский пол 1) анат., физиол. ҷинси занона 2) собир. прост. занон; прекрасный (нёжный) пол шутл. моҳрӯён, хубрӯён; хубон; сильный пол шутл. мардон; слабый \пол шутл. занон

  Русско-таджикский словарь > пол

 • 3 коза

  ж
  1. модабуз, бузи мода, буз; ангорская коза бузи ангорӣ
  2. перен. разг. шутл. (о резвой девочке) духтараки шӯх
  3. тех. аробачаи кон. <> отставной козы барабанщик шутл., ирон. боми пастак, одами ношуди норӯид; драть (лупить, пороть, сечь) как сидорову козу мурданивор (бераҳмона) задан; к немӯ на козе не подъёдешь прост. вайро ба гап да-ровардан кори осон не

  Русско-таджикский словарь > коза

 • 4 небесный

  1. осмонӣ, фалакӣ, …и осмон; небесный свод гунбази осмон; небесная сфера сфераи осмон; небесные тела ҷирмҳои осмонӣ
  2. перен. уст. фавқулодда, беҳамто; небесная красота зебоии фавқулодда <> небесная канцелярия шутл. хости фалак (оид ба боду ҳаво); небесный меридиан астр. меридиани осмон (доираи калони осмон, ки хати он аз самти қутбҳои олам, самти раъс ва самти назир мегузарад); небесный цвет ранги осмонӣ (кабуд); олух царя небесного прост. гӯли хӯдо; как (будто, словно, точно) манны небесной ждать (жаждать и т. п.) муштоқ будан; жить как птица небесная парвои замину осмон надомтан; питаться манной небесной шутл. нимгушна умр ба сар бурдан; разверзлись хляби \небесныйые осмон тешук шуд

  Русско-таджикский словарь > небесный

 • 5 половина

  ж
  1. нисф, ним(а); половина денег истрачена нисфи пул сарф шуд; во второй половине года дар нимаи дуюми сол
  2. (середина) ним, нисф, нима, миён, миёна; в половине лета дар миёнаи тобистон; половина пятого соат чору ним аст
  3. см. половинка 2;
  4. уст. хона (кисми алоҳидаи бино); хозяйская половина хонаи хӯҷаин; на женской половине анда-рун <> дражайшая половина шутл. ҳамса-ри азизи ман; моя \половинаа шутл. ҳамсараки (ҳамболиштаки) ман

  Русско-таджикский словарь > половина

 • 6 премудрость

  ж
  1. уст. ҳикмат, ҳикмати олӣ (баланд), хирадмандӣ, заковат
  2. разг. и ирон. ҳикмати мӯғлақ, аҷоибот; не могу понять этой премудрости ҳикмати ин аҷоиботро фаҳмида наметавонам <> бездна премудрост шутл. кони хирад, анбори дониш; кладезь премудрости шутл. истубисташ илму дониш

  Русско-таджикский словарь > премудрость

 • 7 просить

  несов.
  1. кого-что, кого-чего, оком и с неопр. хоҳиш (дархост) кардан, хостан, пурсидан, илтимос (таманно) кардан, талабидан, талаб кардан; просить о помощи ёрӣ талабидан; просить разреше­ния иҷозат пурсидан, иҷозат хостан; просить пить об пурсидан, об хостан // с неопр. таклиф (даъват) кардан, хоҳиш кардан; прошу садиться хоҳиш мекунам, [ки] нишинед, марҳамат кар­да бинишинед; прошу не беспокоиться хоҳиш мекунам, [ки] ташвиш накашед
  2. кого-что за кого-что, о ком-чём барои касе ҳаракат кардан; шафоат кардан аз касе; просить за товарища барои рафиқи худ илтимос (хоҳиш) кардан
  3. кого-что и без доп. даъват (таклиф) кардан, ҷеғ задан; просить к столу ба сари миз (дастархон) таклиф кардан
  4. что разг. (назначать цену) хостан, нарх муқаррар (таъин) кардан, нарх мондан, баҳо гузоштан
  5. разг. (собирать ми­лостыню) гадоӣ кардан, садақа ҷамъ кардан <> прошу [вас] мархамат кунед, бифармоед, хоҳиш мекунам; прошу покорно оҷизона илтимос ме­кунам; просить руки кого, чьей ба зани хостан; просить честью бо нағзӣ пурсидан, бо забони хуш илтимос кардан; милости просим (прошу) марҳамат кунед, лутф фармоед; есть про­сит (просят) шутл. «ошу нонте», мегӯяд, кораш шудааст; сапоги про­сят каши шутл. мӯза хандидааст

  Русско-таджикский словарь > просить

 • 8 соломенный

  1. …и коҳ, …и пахол, пахолӣ; соломенный цвет ранги коҳ
  2. пахолӣ; соломенная циновка бӯрё <> соломенная вдова шутл. бевазани зиндаҷудо (зане, ки аз шавҳар ҷудо шудааст ва ё муваққатан бо шавҳараш зиндагонӣ намекунад); соломенный вдовец шутл. бевамарди зиндаҷудо (марде, ки аз занаш ҷудо шудааст ва ё муваққатан бо занаш зиндагонӣ намекунад)

  Русско-таджикский словарь > соломенный

 • 9 шуба

  ж
  1. пӯстин; меховая шуба пӯстин; укутаться в шубу ба пӯстин печидан
  2. разг. (шерсть, шкура животного) пашм, мӯӣна, пӯсти ҳайвон <> не шубу шить из чего шутл. ба дард намехӯрад, ба кор намеояд; шубы не сошьешь шутл. аз ин фоида намебарояд

  Русско-таджикский словарь > шуба

 • 10 адмиральский

  …и адмирал, адмиралӣ; адмиральское звание унвони адмирал <> адмиральский час уст. шутл. вакти тахтӯл

  Русско-таджикский словарь > адмиральский

 • 11 артиллерия

  ж
  1. (род тиллерия, қӯшуни артиллерий бир. (огнестрельные орудия) рия, тӯпҳо; береговая артиллерия арти соҳилӣ; крепостная артиллерия артил истеҳкомӣ; дальнобойная артиллерия артиллерияи дурзан; зенитная артиллерия артиллерияи зенит; противотанковая артиллерия артиллерияи танкзан; тяжёлая артиллерия 1) артиллерияи вазнин, тӯпҳои калон 2) перен. шутл. одами (одамони) дамбал 3) перен. чизи пураҳамият (асоснок)
  3. (наука) артиллерия (илме, ки аз тӯп, сохт ва кор фармудани он баҳс мекунад)

  Русско-таджикский словарь > артиллерия

 • 12 команда

  ж
  1. фармон; подать команду фармон додан
  2. фармондиҳӣ; принять команду фармондиҳиро кабул кардан; сдать команду кому-л. фармондиҳиро ба касе супурдан; под командой кого-л. дар зери фармондиҳии касе
  3. даста, команда; команда крейсера командаи крейсер; футбольная команда командаи футболбозон; пожарная команда командаи зидди сӯхтор; спасательная команда командаи наҷот; команд победйтель командаи ғолиб; команда-призёр командаи пешсаф; команда-участница командаи иштирокчӣ
  4. разг. шутл. гала, гурӯҳ; весёлая команда ребят гурӯҳи бачагони шӯх; как по команде якбора, бо як овоз; доложйть по \командае воен. ба командири калон хабар додан

  Русско-таджикский словарь > команда

 • 13 ах

  межд.
  1. (при удивлении, восхищении) оҳ, воҳ, эҳ, ӯҳ, бай-бай, ҳай-ҳай; ах, как красиво! оҳ, чӣ кадар зебост!
  2. (при испуге) вай, вой
  3. (при осуждении) ҳа, а, ӯ; ах ты, мошенник! ӯ, фиребгаре!
  4. в знач. сущ. ахи мн. разг. оҳу воҳ; увы и ах шутл. сад дареғ, ҳайф, афсӯс

  Русско-таджикский словарь > ах

 • 14 барабанщик

  м накорачӣ, нақоразан, таблзан, дуҳулзан <> отставной козы барабанщик шутл., ирон. одами ношуди норӯид, боми пастак

  Русско-таджикский словарь > барабанщик

 • 15 батарея

  ж \. в разн. знач. батарея; миномётная батарея батареяи миномётҳо; электрйческая -батарея батареяи электрикӣ; батарея парового отоплёния батареяи хонагармкунӣ
  2. шутл. як радда; батарея бутылок як радда шиша

  Русско-таджикский словарь > батарея

 • 16 бездна

  ж
  1. партгоҳ, варта; на краю бездны дар лаби партгоҳ
  2. қаър, фазои беинтиҳо; бездна моря қаъри баҳр
  3. перен. як олам, беҳадду ҳисоб, лак андар лак; в городе бездна цветов дар шаҳр гулу гулзор ҳадду ҳисоб надорад <> бездна премудрости шутл. кони хирад

  Русско-таджикский словарь > бездна

 • 17 бездонный

  1. бетаг, беқаър
  2. перен (глубокий) бисёр чуқур (амиқ), бетаг; бездонная пропасть чуқурии бетаг
  3. перен. беҳад, бепоён; бездонное небо осмони беҳадду канор <> бездонная бочка шутл. чоҳи бетаг (касе, ки бисёр май менӯшаду маст намешавад; коре ё чизе, ки хароҷоти бисёри бефоида талаб мекинад)

  Русско-таджикский словарь > бездонный

 • 18 вспрыснуть

  сов.
  1. кого-что пошидан, об пуф кардан, шакароб задан; вспрыснуть цветы водой ба гулҳо об пошидан
  2. разг. см. впрыснуть;
  3. что перен. разг. шутл. шустан, зиёфат кардан

  Русско-таджикский словарь > вспрыснуть

 • 19 белый

  (бел, -а, бёло)
  1. сафед, сафедранг; бел ая ткань матои сафед; белая бумага коғази сафед
  2. (светлый) равшан, кушод, тобон, сафед; белая шея гардаии сафед
  3. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м, белая ж сафедпӯст; белая раса ирқи (нажоди) сафедпӯст
  4. (о времени суток, о свете) равшан; белые ночи сафедашабҳо (дар минтақаи шимол); среди (средь) бела дня дар рӯзи равшан
  5. тк. полн. ф. уст. иобл. (чистый) тоза; белая половйна избы қисми тозаи хонаи чӯбин
  6. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м сафед; белые мн. сафедҳо; бел ая гвардия ист. гвардияи сафед; бел ый офицер офицери сафед; белые отступили сафедҳо ақибнишинӣ карданд
  7. в знач. сущ. белые мн. шахм. мӯҳраҳои сафед; играть белыми бо донаҳои сафед бозӣ кардан
  8. дар таркиби номҳои баъзе ҳайвонот ва наботот: белый медведь хирси сафед <> белая баня ҳаммоми мӯридор; белый билет уст. билети сафед (шаҳодатномаи озод будан аз хизмати ҳарбӣ ба сабаби касалӣ); белое вино 1) маи ангури сафед, шароби сафед 2) прост. (водка) арақ; белая ворона зоғи ало; белая горячка ҷунуни хамр; белое духовенство рӯҳониёни сафед (як кисми рӯҳониёни православӣ, ки бар хилофи руҳониёни роҳиб парҳезгорӣ намекунанд); белое золото (хлопок) тиллои сафед; белая изба хонаи мӯридор; белая кость ирон. асилзода, ашрофзода; белая магия сеҳру ҷоду; белые места (пятна) 1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳқиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳанӯз ҳалнашуда); белое мясо гӯшти мурғ; гӯшти гӯсола; Белая олимпиада Олимпиадаи зимистона; белый свет дунё, олам; белый стих шеъри озод; белый уголь қувваи об; белыми нитками шито мисаш аён аст; сказка про \белыйого бычка погов. шутл. чӣ мехонӣ? - Порсола

  Русско-таджикский словарь > белый

 • 20 берлинский

  берлинӣ, …и Берлин <> берлинская лазурь нили берлинӣ берлога ж лонаи хирс, хонаи хирс // разг. шутл. хона, манзил

  Русско-таджикский словарь > берлинский

См. также в других словарях:

 • шутл. — шутл. шутливый шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • шутл. — шутл. шутливая форма (§17) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • шутл. — шутл. (abbreviation) шутливо Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • шутл.-ирон. — шутл. ирон. шутливо иронический шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • шутл.-фамильярн. — шутл. фамильярн. шутливо фамильярный шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • шутл. — шутливое …   Русский орфографический словарь

 • шутл. — шутливо; шутливое выражение шутливо …   Словарь сокращений русского языка

 • Штурм Зимнего — Шутл. ирон. 1. Жарг. курс. Утренний туалет курсанта военного училища. Синдаловский, 2002, 207. 2. Разг. Давка, очередь у прилавка, чаще всего винно водочного магазина. Синдаловский, 2002, 207. 3. Жарг. шк. Шутл. Толпа учеников у гардероба после… …   Большой словарь русских поговорок

 • С маху [да] под рубаху — Шутл. 1. Перм. Шутл. Неожиданно, без подготовки. Подюков 1989, 176. 2. Печор. О поспешном, без традиционного ритуала, замужестве. СРНГП 2, 233 …   Большой словарь русских поговорок

 • Родные напевы — Шутл. ирон. 1. Жарг. мол. Брань, ругань. Максимов, 268. 2. Жарг. шк. Шутл. ирон. Скандал дома после родительского собрания. (Запись 2003 г.) …   Большой словарь русских поговорок

 • Китайская стена — Шутл. ирон. 1. Жарг. арест. Основное ограждение ИТУ. Балдаев 1, 186. 2. Разг. Кремлёвская стена. Балдаев 1, 186. 3. Разг. Шутл. ирон. Непреодолимая преграда; полная изолированность от кого л., чего л. БМС 1998, 549. 4. Жарг. угол., мол.… …   Большой словарь русских поговорок


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»