Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

шутл

 • 1 адмиральский

  …и адмирал, адмиралӣ; адмиральское звание унвони адмирал <> адмиральский час уст. шутл. вакти тахтӯл

  Русско-таджикский словарь > адмиральский

 • 2 артиллерия

  ж
  1. (род тиллерия, қӯшуни артиллерий бир. (огнестрельные орудия) рия, тӯпҳо; береговая артиллерия арти соҳилӣ; крепостная артиллерия артил истеҳкомӣ; дальнобойная артиллерия артиллерияи дурзан; зенитная артиллерия артиллерияи зенит; противотанковая артиллерия артиллерияи танкзан; тяжёлая артиллерия 1) артиллерияи вазнин, тӯпҳои калон 2) перен. шутл. одами (одамони) дамбал 3) перен. чизи пураҳамият (асоснок)
  3. (наука) артиллерия (илме, ки аз тӯп, сохт ва кор фармудани он баҳс мекунад)

  Русско-таджикский словарь > артиллерия

 • 3 команда

  ж
  1. фармон; подать команду фармон додан
  2. фармондиҳӣ; принять команду фармондиҳиро кабул кардан; сдать команду кому-л. фармондиҳиро ба касе супурдан; под командой кого-л. дар зери фармондиҳии касе
  3. даста, команда; команда крейсера командаи крейсер; футбольная команда командаи футболбозон; пожарная команда командаи зидди сӯхтор; спасательная команда командаи наҷот; команд победйтель командаи ғолиб; команда-призёр командаи пешсаф; команда-участница командаи иштирокчӣ
  4. разг. шутл. гала, гурӯҳ; весёлая команда ребят гурӯҳи бачагони шӯх; как по команде якбора, бо як овоз; доложйть по \командае воен. ба командири калон хабар додан

  Русско-таджикский словарь > команда

 • 4 ах

  межд.
  1. (при удивлении, восхищении) оҳ, воҳ, эҳ, ӯҳ, бай-бай, ҳай-ҳай; ах, как красиво! оҳ, чӣ кадар зебост!
  2. (при испуге) вай, вой
  3. (при осуждении) ҳа, а, ӯ; ах ты, мошенник! ӯ, фиребгаре!
  4. в знач. сущ. ахи мн. разг. оҳу воҳ; увы и ах шутл. сад дареғ, ҳайф, афсӯс

  Русско-таджикский словарь > ах

 • 5 барабанщик

  м накорачӣ, нақоразан, таблзан, дуҳулзан <> отставной козы барабанщик шутл., ирон. одами ношуди норӯид, боми пастак

  Русско-таджикский словарь > барабанщик

 • 6 батарея

  ж \. в разн. знач. батарея; миномётная батарея батареяи миномётҳо; электрйческая -батарея батареяи электрикӣ; батарея парового отоплёния батареяи хонагармкунӣ
  2. шутл. як радда; батарея бутылок як радда шиша

  Русско-таджикский словарь > батарея

 • 7 бездна

  ж
  1. партгоҳ, варта; на краю бездны дар лаби партгоҳ
  2. қаър, фазои беинтиҳо; бездна моря қаъри баҳр
  3. перен. як олам, беҳадду ҳисоб, лак андар лак; в городе бездна цветов дар шаҳр гулу гулзор ҳадду ҳисоб надорад <> бездна премудрости шутл. кони хирад

  Русско-таджикский словарь > бездна

 • 8 бездонный

  1. бетаг, беқаър
  2. перен (глубокий) бисёр чуқур (амиқ), бетаг; бездонная пропасть чуқурии бетаг
  3. перен. беҳад, бепоён; бездонное небо осмони беҳадду канор <> бездонная бочка шутл. чоҳи бетаг (касе, ки бисёр май менӯшаду маст намешавад; коре ё чизе, ки хароҷоти бисёри бефоида талаб мекинад)

  Русско-таджикский словарь > бездонный

 • 9 вспрыснуть

  сов.
  1. кого-что пошидан, об пуф кардан, шакароб задан; вспрыснуть цветы водой ба гулҳо об пошидан
  2. разг. см. впрыснуть;
  3. что перен. разг. шутл. шустан, зиёфат кардан

  Русско-таджикский словарь > вспрыснуть

 • 10 белый

  (бел, -а, бёло)
  1. сафед, сафедранг; бел ая ткань матои сафед; белая бумага коғази сафед
  2. (светлый) равшан, кушод, тобон, сафед; белая шея гардаии сафед
  3. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м, белая ж сафедпӯст; белая раса ирқи (нажоди) сафедпӯст
  4. (о времени суток, о свете) равшан; белые ночи сафедашабҳо (дар минтақаи шимол); среди (средь) бела дня дар рӯзи равшан
  5. тк. полн. ф. уст. иобл. (чистый) тоза; белая половйна избы қисми тозаи хонаи чӯбин
  6. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м сафед; белые мн. сафедҳо; бел ая гвардия ист. гвардияи сафед; бел ый офицер офицери сафед; белые отступили сафедҳо ақибнишинӣ карданд
  7. в знач. сущ. белые мн. шахм. мӯҳраҳои сафед; играть белыми бо донаҳои сафед бозӣ кардан
  8. дар таркиби номҳои баъзе ҳайвонот ва наботот: белый медведь хирси сафед <> белая баня ҳаммоми мӯридор; белый билет уст. билети сафед (шаҳодатномаи озод будан аз хизмати ҳарбӣ ба сабаби касалӣ); белое вино 1) маи ангури сафед, шароби сафед 2) прост. (водка) арақ; белая ворона зоғи ало; белая горячка ҷунуни хамр; белое духовенство рӯҳониёни сафед (як кисми рӯҳониёни православӣ, ки бар хилофи руҳониёни роҳиб парҳезгорӣ намекунанд); белое золото (хлопок) тиллои сафед; белая изба хонаи мӯридор; белая кость ирон. асилзода, ашрофзода; белая магия сеҳру ҷоду; белые места (пятна) 1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳқиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳанӯз ҳалнашуда); белое мясо гӯшти мурғ; гӯшти гӯсола; Белая олимпиада Олимпиадаи зимистона; белый свет дунё, олам; белый стих шеъри озод; белый уголь қувваи об; белыми нитками шито мисаш аён аст; сказка про \белыйого бычка погов. шутл. чӣ мехонӣ? - Порсола

  Русско-таджикский словарь > белый

 • 11 берлинский

  берлинӣ, …и Берлин <> берлинская лазурь нили берлинӣ берлога ж лонаи хирс, хонаи хирс // разг. шутл. хона, манзил

  Русско-таджикский словарь > берлинский

 • 12 благоверая

  ж разг. шутл. завҷа, ҳамсар

  Русско-таджикский словарь > благоверая

 • 13 благоверий

  м разг. шутл. шавҳар, ҳамсар

  Русско-таджикский словарь > благоверий

 • 14 благорастворение

  с: благорастворение воздӯхов уст. шутл. ҳавои форам, ҳавои роҳатбахш

  Русско-таджикский словарь > благорастворение

 • 15 благословение

  с
  1. дуои хайр, фотиҳа, ризоят; получить благословение от родителей аз падару модар фотиҳа гирифтан
  2. разг. шутл. савобдид; с благословения друзей бо савобдиди дӯстон
  3. уст. (благодарность, хвала) сипос, мадҳ, ситоиш, ҳамду сано

  Русско-таджикский словарь > благословение

 • 16 блудный

  I
  I, -ая, -ое уст. зинокор, фосиқ(она); блудная жизнь ҳаёти фосиқона
  II
  II, -ая, -ое: блудный сын 1) уст писари нохалаф (ноқобил), оқи падар 2) шутл. одами худсар (саркаш, нинакшах)

  Русско-таджикский словарь > блудный

 • 17 божий

  …и худо, худой, илоҳӣ; божья тварь махлуқи худо; раб божий уст. 1) бандаи худо 2) шутл. махлуқ; появиться на свет божий таваллуд ёфтан <> божья корбвка ]) зоол. халилихӯрак, какана 2) одами беозор; божий человек уст. девонаавзоъ; қаландар; закон божий дарси фиқҳ; искра божья у кого, в ком уст. истеъдоди фитрӣ, қобилияти модарзод; каждый божий день ҳар рӯз, ҳар рӯзи худо; ясно, как божий день рӯз барин равшан

  Русско-таджикский словарь > божий

 • 18 бочка

  ж
  1. (сосуд) бочка, чалак уст. (мера жидкости) бочка, чалак (андоза, ченак, қариб 480 литр) ав. бочка (яке аз намудҳои санъати олии самолётронӣ) <> бездонная бочка шутл. чоҳи бетаг; как бочка хум барин; как из пустой бочки бо ҷарангос; мисли овози гови бешир; как сельди (как сельдей) в бочке тиқкаву танба, бисёр зич; бочка мёду да ложка дегтю погов. «аз касофати як шум сӯзад шаҳри Рум»

  Русско-таджикский словарь > бочка

 • 19 братия

  ж собир.
  1. шутл. бародарон, ҳаммаслакон
  2. церк. тоифаи роҳибон, ихвон братний, -яя, -ее уст. см. братнин братнин, -а, -о разг. аз они бародар, аз они додар браток м ласк. к брат 3

  Русско-таджикский словарь > братия

 • 20 бремя

  с
  1. уст. бор, вазнинӣ
  2. перен. гаронӣ, фишор, бор; бремя забот бори ғаму ташвиш; под бременем лет дар зери бори пирӣ <> разрешиться от бремени 1) зоидан; чашм равшан шудан; она разрешилась от бремени чашмаш равшан шуд 2) шутл. навиштан, таълиф (тасниф) кардан

  Русско-таджикский словарь > бремя

См. также в других словарях:

 • шутл. — шутл. шутливый шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • шутл. — шутл. шутливая форма (§17) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • шутл. — шутл. (abbreviation) шутливо Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • шутл. — шутливое …   Русский орфографический словарь

 • шутл. — шутливо; шутливое выражение шутливо …   Словарь сокращений русского языка

 • шутл.-ирон. — шутл. ирон. шутливо иронический шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • шутл.-фамильярн. — шутл. фамильярн. шутливо фамильярный шутл. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Штурм Зимнего — Шутл. ирон. 1. Жарг. курс. Утренний туалет курсанта военного училища. Синдаловский, 2002, 207. 2. Разг. Давка, очередь у прилавка, чаще всего винно водочного магазина. Синдаловский, 2002, 207. 3. Жарг. шк. Шутл. Толпа учеников у гардероба после… …   Большой словарь русских поговорок

 • С маху [да] под рубаху — Шутл. 1. Перм. Шутл. Неожиданно, без подготовки. Подюков 1989, 176. 2. Печор. О поспешном, без традиционного ритуала, замужестве. СРНГП 2, 233 …   Большой словарь русских поговорок

 • Родные напевы — Шутл. ирон. 1. Жарг. мол. Брань, ругань. Максимов, 268. 2. Жарг. шк. Шутл. ирон. Скандал дома после родительского собрания. (Запись 2003 г.) …   Большой словарь русских поговорок

 • Китайская стена — Шутл. ирон. 1. Жарг. арест. Основное ограждение ИТУ. Балдаев 1, 186. 2. Разг. Кремлёвская стена. Балдаев 1, 186. 3. Разг. Шутл. ирон. Непреодолимая преграда; полная изолированность от кого л., чего л. БМС 1998, 549. 4. Жарг. угол., мол.… …   Большой словарь русских поговорок


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»