Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

понемногу

 • 1 понемногу

  потроху[и], помалу, помалу-малу, звільна, поволі, спрокволу[а], спокволу, спокволя. Начал -гу затихать - почав потроху затихати. Выплачивать деньги -гу, по частям - виплачувати гроші помалу, частками (ратами). Он -гу пришёл в себя - він помалу опритомнів. -гу привыкать - звільна привикати. Как поживаете? -гу! - як ся маєте? Потроху!? (помаленьку). Понемножку - потрошку, потрішки, потро[і]шечки, помаленьку. Живём -жку - живемо помаленьку. Родило всякого зерна -жку - уродило всякої пашні потрішки.
  * * *
  нареч.
  потро́ху, потро́хи; ( постепенно) пово́лі

  Русско-украинский словарь > понемногу

 • 2 помаленьку

  помалу, нар. помаленьку, помалу, (понемногу) потрохи[у], потрошки[у], (не спеша) спроквола, поволі. [Так помаленьку і піддався і вірив у пана, як турчин у місяць (Свадн.). Спроквола добираючись, заплутав він пан-отця, як павук муху (Свидн.). Діло йтиме й так помалу (Сам.)].
  * * *
  нареч.
  помале́ньку; ( понемногу) потро́ху, потро́хи, потро́шку, потро́шки

  Русско-украинский словарь > помаленьку

 • 3 травить

  I техн.
  1) (рисунок, узор) щави́ти, трави́ти
  2) ( пятна) витра́влювати, виво́дити
  II техн.
  1) ( отпускать понемногу) попуска́ти
  2) ( выпускать) випуска́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > травить

 • 4 травить

  I техн.
  1) (рисунок, узор) щави́ти, трави́ти
  2) ( пятна) витра́влювати, виво́дити
  II техн.
  1) ( отпускать понемногу) попуска́ти
  2) ( выпускать) випуска́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > травить

 • 5 попускати

  техн. вытравля́ть ( якорь), ослабля́ть (верёвку, канат и т. п.), отдава́ть ( отпускать), отпуска́ть ( ослаблять - ещё), стра́вливать (канат, снасть), трави́ть ( отпускать понемногу)

  Українсько-російський політехнічний словник > попускати

 • 6 добираться

  добраться (до чего, подбираться к чему)
  I. добиратися, до[і]братися, добуватися, добутися; (понемногу, мелочно) доскрібуватися, дошпиговуватися до чого. [Він добирається вже до моїх грошей. Злодії добиралися до комори. Доскрібується вже до неї. Не люблю тих людей, що до всього дошпиговуються].
  II. Добираться, добраться (идя, едя) - ді[о]ставатися, ді[о]статися, добиватися, добитися, прибитися, добуватися, добутися, доправлятися, доправитися, дохожати, дійти. [Як-би мені до дітей достатися в Київ! Вже тепер діставсь я до вищої школи, то вже не пропаду. Один по одному, подоставалися і ми в Полтаву. Я-б добивсь до тебе через мури й стіни (Франко). Спускаючись у море, до Царягорода дохожали (Куліш). Міст тріщить, лист осипається, змій додому добивається. Чого зблідла? Чого боїшся? Сюди не доступляться (Куліш). Не доправимося до смерку додому. Аж насилу перед вечір до села прибились (Рудан.)]. Срв. Дотащиться, Дотянуться.
  * * *
  несов.; сов. - добр`аться
  1) (с трудом или нескоро дойти, доехать) добира́тися, добра́тися, добува́тися, добу́тися, дістава́тися, діста́тися; добива́тися, доби́тися, дола́зити, долі́зти
  2) (прилагая усилия, узнавать, понимать что-л.) добира́тися, добра́тися
  3) (приниматься за кого-что-л.) добира́тися, добратися

  Русско-украинский словарь > добираться

 • 7 исчезать

  исчезнуть
  1) (пропадать без вести, мгновенно, обращаться в ничто, скрываться) зникати, (иногда никнути), зникнути и зникти, щ[зч]езати, (иногда чезнути), щезнути, (з)слизати, (з)слизнути, гинути, згинути, (пропадать) пропадати, пропасти, (о мн.) позникати, пощезати и почезнути, по(з)слизати, послизнути, (понемногу) заникати, заникнути. [Туман почав розходитись, бліднути й зникати (Грінч.). Але зараз таке бажання зникало (Крим.). Немов кажани никнуть перед сонечком раннім (Манж.). Обережно ступає босими ногами і никне врешті за причілковою стіною (Коцюб.). І зникла (Марія) в темному гаю (Шевч.). Зникли радощі, втіха, принада (Ворон.). Привид щез (Коцюб.). Вилися прудко золоті гадючки і чезли (Л. Укр.). Куди-ж вони почезли? (Куліш). Ніби гинуть (хмари) у прозорій глибині (Вороний). Ізгинь, мано, що так мене дурила! (Грінч.). Молодчина з його грішми десь як вітер згинув (Рудан.). Згинула вся поетичність (Крим.). Слиз, наче крізь землю пішов (Сл. Гр.). Зашипів (Сатанаїл) і з-перед Бога слизнув під землею (Рудан.). Злії духи, так як мухи, всі уже послизли (Велик. вірша.). Як пропав сніг до каплі, тоді вже справжня весна (Звин.)]. Эти слова -зли у меня из памяти - ці слова зникли у мене з пам'яти. [І все, що давно було, з пам'яти зникло (Л. Укр.)]. Всё -зает, как тень - усе зникає, мов тінь. -чез он бесследно - і сліду його не стало, загув і слід за ним, як за водою пішов, як вода вмила його, наче (мов) корова язиком його злизала, як віл його лизнув, щез як здимів. - чезло воспоминание, память о ком - і слід загув за ким. [Навіть пізніш, коли Інджуїдів давно на світі не було і слід за ними загув, Хафиз елегічно згадує за ті минулі часи (Крим.)]. -нуть из виду - зникнути, щезнути з очей. -чез из горизонта - зник з обрію. -знуть как дым - здиміти и здимніти. [Неначе вона крізь землю пішла або здиміла (Мирг. п.)]. -зни (прочь с глаз) - згинь! пропади;
  2) (гибнуть, пропадать, переводиться) гинути, згинути, никнути, зникнути, (з)слизнути, переводитися, перевестися, (о мн.) погинути, вищезати, почезнути, попереводитися; см. Погибать, Переводиться 3. [Сам собою марний трутень із світу зникне (Крим.). Вищезає жито (М. У. Е.). І він, як муха в зіму, слиз (Котл.). Бодай його кодло з накорінком перевелось (Номис)]. Исчезающий -
  1) (прич.) хто (що) зникає, щезає и т. д.;
  2) (прил.) зникливий, щезливий, зслизливий. Исчезнувший - зниклий, щезлий, згиблий, (з)слизлий, пропалий и пропащий.
  * * *
  несов.; сов. - исч`езнуть
  зника́ти, зни́кнути, щеза́ти, ще́знути, мног. пощеза́ти, поще́знути; вищеза́ти, ви́щезнути; (о звуках, дымке, силах) та́нути, розтанути и розта́ти, -та́не; (прекращаться; скрываться) ги́нути, зги́нути; ( пропадать) зслиза́ти, зсли́знути и зслизну́ти и зсли́зти; диал. ни́кнути, пони́кнути

  \исчезатьть со све́та (с лица́ земли́) — зника́ти, зни́кнути (щеза́ти, ще́знути), сов. зги́нути; зслиза́ти, (зслизну́ти) з сві́ту (з лиця́ землі́)

  \исчезатьть из па́мяти — зника́ти, зни́кнути (щеза́ти, ще́знути) з па́м'яті

  \исчезатьть в толпе́ — зника́ти, зни́кнути (щеза́ти, ще́знути) в на́товпі (в юрбі́)

  Русско-украинский словарь > исчезать

 • 8 красть

  украсть красти, украсти (украду, -деш), (многое) покрасти що. [Хто вміє красти, той вміє і ховати (Приказка)]. -ть понемногу, иногда - підкрадати, покрадати потроху, часом. -ть лошадей - красти, украсти, водити, вивести коні. [В середу постила, а кобилу вкрала (Номис). Пристав до злодійського товариства, водив коні, піймався, суджено й заслано на Сибір (Грінч.)]. -ть украденное - перекрадати, перекрасти. Крадущий - хто краде, крадючий, крадящий. Краденный, украденный - крадений, украдений. -ное добро в прок не идёт - з краденого не забагатієш; крадене не йде в (на) користь.
  * * *
  кра́сти; скрада́ти, цу́пити

  Русско-украинский словарь > красть

 • 9 мало

  мало, (немного) трохи, тро[і]шки, не гурт, незгурта, обмаль чого, (скудно) скупо, тонко на що. [Розуму багато, а грошей мало (Номис). Це діялось за царя Гороха (Горошка), як було людей трохи (трошки) (Приказка). Сумна-невесела прийшла вона додому, мало чого пила, мало чого їла (Мирн.). Трошки того віку, а як його важко прожити (Коцюб.). Грошей у мене не гурт (Звин.). Скупо в мене на гроші (Кониськ.). Маємо скупо даних для зовнішього життя Коцюбинського (Єфр.)]. Иметь -ло денег - мати не гурт (незгурта, обмаль) грошей. У меня -ло денег - у мене мало (обмаль, не гурт, незгурта) грошей, у мене скупо (тонко) на гроші. Очень -ло - дуже мало, (описат.) як кіт (комар) наплакав, з мишачу бідницю, з комарову ніжку. [Розуму в його як кіт наплакав (Київщ.)]. Я его очень -ло знаю - я його дуже мало знаю. Много шуму, -ло толку - багато галасу - мало діла. Так -ло - так мало, так трошки. [А я так мало, небагато благав у Бога - тільки хату (Шевч.)]. Извините, что так -ло - вибачте, що так мало (трошки). Этих денег -ло на все ваши покупки - цих грошей (за)мало (не стане) на всі ваші покупки. Слишком мало - замало, надто мало, занадто мало. [Сього було ще замало, щоб розпочати судову справу (О. Лев.)]. Ни -ло - (а)ні трохи, (а)ні тро[і]шки. [Ні трохи не помогло]. Чего -ло, то в диковинку - що новина, те дивина; чого не бачив, те в дивовижу. Похвалы его -ло трогают - за похвали (до похвал) йому байдуже. -ло ли его наказывали, но он не исправляется - хіба мало його карано, коли-ж він не кращає. Довольно -ло - см. Маловато. Не -ло - чимало, чималенько, не-помалу, багатенько. [Пани жахались козацького завзяття не-помалу (Куліш)]. Не -ло мне было хлопот с этим делом - не мало (чимало) мав я клопоту з цією справою. -ло ли что, -ло ли чего - мало чого, хіба мало чого. -ло ли что может случиться - мало чого може статися (трапитися). -ло ли что говорят о нём - хіба мало чого про (за) нього кажуть. -ло ли чего бы вам хотелось! - мало чого-б ви хотіли, ще-б (пак) чого ви зах(о)тіли (забажали)! -ло того - того мало, то не все ще, на тому не край. -ло того, что он глуп, но он ещё и зол - то не все іще, що він дурний, а він і лихий (злий). -ло того, что он хочет быть богатым, но он хочет ещё повелевать - на тому не край, що він хоче бути багатим, а він хоче ще й панувати. Да -ло того - ба, та ще, та що-то, мало сказано. [Потім довелось нам розстатися, ба й забути один одного (Грінч.). І жінки, і молодиці повибігають, та що-то: і дітвора висипле з хат (Квітка). В печері показався віск - мало сказано, вся стінка зажовтілася (Франко)]. Мало-по-малу - помалу, помалу- малу, помаленьку, змалку-помалку, поволі, поволі-волі, поволеньки, потроху, спроквола, спокволу; срв. Понемногу. [Помалу став він багатшати (М. Грінч.). Помалу-малу синя імла рідшає (Коцюб.). Змалку-помалку я навчився майструвати (Київщ.). Так помаленьку і піддався, і вірив в пана, як турчин в місяць (Свидн.). Поволі по церкві, то тут, то там, займалися вогники (Коцюб.). Спроквола добираючись, заплутав пан-отця, як павук муху (Свидн.)]. А ему и горя -ло - а йому і байдуже (а йому ні гадки) про що (за що). [Пташкам про зиму байдуже (Л. Укр.)]. Мало-мальски - хоч трохи, хоч тро[і]шечки, мало-на-мало. [Хоч трохи розумна людина того не зробить (Київ)].
  * * *
  нареч.
  ма́ло

  сли́шком \мало — на́дто ма́ло; зама́ло

  не \мало — не ма́ло; ( изрядно) чима́ло

  Русско-украинский словарь > мало

 • 10 мало-помалу

  нареч.
  пома́лу, ма́ло-пома́лу, пома́лу-ма́лу; ( понемногу) потро́ху, потро́хи; ( постепенно) пово́лі, помале́ньку

  Русско-украинский словарь > мало-помалу

 • 11 набираться

  набраться
  1) (стр. з.) набиратися, бути набираним, набраним, понабираним; (вбираться) вбиратися, втягатися, бути вбираним, увібраним, втягуваним, втягненим и т. п.;
  2) набиратися, набратися, понабиратися, (находить) находити, найти, понаходити, набиватися, набитися, понабиватися, (собираться, скопляться) збиратися, зібратися, назбиратися, (отыскиваться) знаходитися, знайтися, познаходитися. [Вже по всіх усюдах потроху набирається чималенько нашої свідомої інтелігенції (Крим.). На храм було у нас не без людей: то той, то сей, то куми, то побратими, - тай набереться (Кониськ.). Набралося в чобіт води (Сл. Гр.). О, де ви такі розумні й понабирались? (Номис). Вилили з колодязя всю воду до цятини, а вона-ж узнов найде (Борз.). Тоді дешевше все було, малолюдно було, тепер уже миру набилося (Март.)]. Понемногу -раются охотники (желающие) - потроху набираються (збираються, знаходяться) охочі. Много ли их? - С десяток -рётся - чи багато їх? - Душ з десять (з десяток) набереться (добереться, знайдеться). Несколько рублей, может быть, и -рётся - кілька (декілька) карбованців може й набереться (настягається, найдётся знайдеться, едва-едва витулиться). [Настягалося рублів на кілька грошей (Мирн.). Подивлюсь по грошах: може й витулиться копа з шагом (Лебединщ.)];
  3) типогр. - складатися, скластися и зложитися, набиратися, набратися; бути складаним, набираним, складеним, зложеним, набраним. Книга скоро -рётся - книжка незабаром буде складена (набрана). Уже -рается десятый лист - уже десятий аркуш складається (набирається);
  4) набиратися, набратися, (о мног.) понабиратися чого, (кругом) оббиратися, обібратися, наоббиратися чим и чого. [Як насиплеш тілько злота, що всі мої люди наберуться кілько зможуть, то твій палац буде (Рудан.). А я думаю собі: як дасть мені грошей, то пхатиму в пазуху і в рукава, і в пелену наберу, одно слово, так обберуся грішми, що вже більше нікуди (Київщ.)]. -браться репьев, блох - набратися реп'яхів, убратися (обібратися) в реп'яхи, набратися бліх. [Підеш, дак у реп'яхи й уберешся (Г. Барв.). Свиня в реп'яхи обібралася (Сл. Гр.)]. -браться денег взаймы - напозичатися (грошей). [Ніхто вже не дає: у всіх вже напозичалися (Харк.). Напозичався вже так що й у вічі людям дивитися ніяково (Тесл.)]. -браться барства - набратися панства. [Вона довго терлась коло панів і набралась од них трохи панства (Н.-Лев.)]. -браться ловкости, учёности - набратися спритности, учености. - браться вредных правил, взглядов - набратися шкодливих правил, думок. -браться дурных привычек - набратися поганих завичок (звичок). Я впутался в это дело и -брался одних оскорблений - я встряв у цю справу і набрався (наслухався, вульг. наївся) самих образ. -ться сил (силы) - набиратися, набратися сили, убиватися, убитися, убиратися, убратися в силу, (окрепнуть) осильніти, (диал.) нажитися. [Там діти замолоду набираються сили та досвіду (Наш). Український рух шириться, і в силу вбивається письменство (Рада). На восьмий тиждень я устав з ліжка, тоді вже почав жваво у силу вбиратись (М. Вовч.). У нас сю ніч знайшлося теля, тільки ще не осильніло: не може стояти на ногах (Хорольщ.). За такої погоди можна нажитися (Звин.)]. -ться здоровым - набирати(ся), набрати(ся) (нагулювати, нагуляти, закохувати, закохати) здоров'я, оздоровлятися, оздоровитися. [Неначе набирав здоров'я, слухаючи його (Франко). Давав синові нагуляти здоров'я, не будив його рано (Мирн.). Хай здоров'ячка закохує, щоб тоді хазяїнувать подужав (Тесл.). В сій воді він купався, оздоровлявся, оздоровить і тебе (Борз.)]. -ться смелости - набиратися, набратися відваги (смілости), збиратися, зібратися на смілість, насмілюватися, насмілитися, насміти (що зробити). [Перевірившися, що жахавсь по-дурному, набирався нової, ще більшої відваги (Коцюб.). Иноді хочеться поцілувати там чи приголубити, та й соромно чогось, не насмію (Васильч.)]. -ться греха - набиратися, набратися гріха. [Мо вона скоро вмре, дак не хочу гріха набираться (Борз.)]. -браться беды - набратися (зазнати, здобутися, вкусити) біди (лиха, шутл. чихавиці). [Вже-ж і зазнав я лиха з тим позовом! (Кониськ.). На цій широкій та прибитій, слізоньками перелитій дорозі не раз і не двічі здобудеться чумак лиха (Коцюб.). Певна річ, що були-б ми набралися доброї чихавиці (Кониськ.)]. -браться страху - набратися (наїстися) страху. [Судячи по страху, якого наївся за той час у самоті, був певний, що уйшов з десять миль (Франко)]. -браться охоты - підібрати охоти. [Я підібрала охоти їхати до міста (Вінниччина)].
  * * *
  несов.; сов. - набраться
  1) набира́тися, набра́тися, -беру́ся, -бере́шся и мног. понабира́тися

  \набираться ться сил (си́лы) — набира́тися, набра́тися сил (си́ли); убива́тися, уби́тися (убира́тися, убра́тися) в силу, сов. у поту́гу вбитися

  \набираться ться сме́лости — набира́тися, набра́тися сміли́вості (смілості), добира́ти, добра́ти сміли́вості (смі́лості)

  \набираться ться ума (разума) — набира́тися, набра́тися ро́зуму

  2) тип. склада́тися, скластися (складеться), набира́тися, набра́тися
  3) (напиваться пьяным) набиратися, набратися и мног. понабира́тися, сов. насмокта́тися, -смокчу́ся, -смокчешся, нажлу́ктитися, -кчуся, -ктишся

  Русско-украинский словарь > набираться

 • 12 обворовывать

  обворовать обкрадати, (сов.) обкрасти и обікрасти кого, що. -ать понемногу - підкрадати. Обворованный - об(і)крадений.
  * * *
  несов.; сов. - обворов`ать
  обкрада́ти, обкра́сти и обікра́сти и пообкрада́ти

  Русско-украинский словарь > обворовывать

 • 13 обкрадывать

  обкрасть и обокрасть обкрадати, об(і)красти, (о мног.) пообкрадати, (понемногу) підкрадати. Срв. Обворовывать. Обкрасться вокруг кого, чего - обійти кого, що крадькома (крадучись). Обкраденный и обокраденный - окрадений, об(і)крадений. [Її (Україну) окраденую збудять (Шевч.)].
  * * *
  несов.; сов. - обокр`асть
  обкрада́ти, обкра́сти и обікра́сти; окрада́ти, окра́сти

  Русско-украинский словарь > обкрадывать

 • 14 падать

  пасть
  1) падати (неспр. ласк. падатоньки), пасти, упадати, упасти, спадати, спасти, (понемногу или под что) опадати, підпадати, підпасти, (валиться) валитися, повалитися. [Шуміла вода, спадаючи в глиб (Грінч.). Енергія в його спадала (Коц.). Прилетіла пава, в головоньках пала. Мури повалилися. Сніг підпадає потроху]; (о тумане, сумраке) падати, (у)пасти, западати, запасти, лягати, лягти. [Запав (пав) туман на річеньку. Морок ночи пав на землю]; (о лучах) падати, (у)пасти, спадати, спасти, западати, запасти. [Сонячне проміння золотим дощем спадає (Ворон.). Туди ніколи не западало сонячне світло (Л. Укр.)]; (в нравств. смысле) падати, (у)пасти, занепадати, занепасти, ледащіти, зледащіти, пускатися, пуститися берега; (вниз головой) сторчака, стовбура давати, дати. Ни село, ни пало, дай бабе сало - ні сіло, ні пало, дай, бабо, сала. На него -дает большая ответственность - на його падає (лягає) велика відповідальність. Тень горы -дает на долину - тінь від гори падає (спадає) на долину. -ть к чьим ногам - упадати, упасти в ноги кому, припадати, припасти кому до ніг, (порывисто) опукою в ноги кому впасти. [До Кішки Самійла прибуває, у ноги впадає]. -ть ниц - падати, упадати, впасти ниць, припадати, припасти ниць, простелитися. [Припали всі ниць. Вона простелилася лицем до землі (Крим.)]. -ть как пласт (распростершись) - крижем падати,упадати, упасти, стелитися. [Його мати старенька крижем упадає]. Западная империя -ла под натиском варваров - західня імперія впала (повалилася) під тиском варварів. Рабочее правительство в Англии -ло - робітничий уряд в Англії впав. Крепость -ла - фортеця впала. -ть в обморок - зомлівати, зомліти. См. Обморок;
  2) (о перьях, шерсти) падати, вилазити, лізти, вилізти. [Волосся лізе];
  3) (умирать) падати, пасти, минутися, (сов. о мног.) вилягти. Срв. Дохнуть. [Виляже вся наша худоба. Корова минулася. І падеш ти, як пали герої (Черняв.)]. Пасть в бою - полягти, (по)лягти трупом, лягти головою (в бою). Он пал мёртвый - він ліг трупом;
  4) (понижаться, умаляться) підупадати, підупасти, занепадати, занепасти. См. Понижаться. Царства -ют, а новые возникают - царства занепадають, а повстають нові. Барометр, термометр -дает - барометр, градусник знижується. Мороз -дает, пал - мороз легшає, меншає, пускає(ться), мороз пересівся. Уровень -дает - рівень низиться, знижується. Цены - дают - ціни спадають, знижуються, нижчають. -дать, пасть в цене - з ціни спадати, спасти з грошей виходити, вийти, гроші губити. [Кінь молодий у гроші йде, а старий виходить]. -дать духом - занепадати, занепасти духом, упадати, упасти на дусі, вонпити (духом), звонпити (духом), знижатися, знизитися духом. [Пандар злякався, звонпив, замішавсь (Котл.)];
  5) пасть на кого (отразиться на ком) - окошитися, покошитися на кому, скластися на кому. [Гляди, щоб ці гулянки на твоїй голові не окошилися (Мирн.). На тобі все покошиться. На ньому все лихо і складеться (Квітка)]. Пролитая им кровь -дёт на его же голову - кров, що він пролив (пролляв), на його-ж голову і впаде. Жребий пал на него - випало (дісталось) йому, жеребок на його впав, жеребок йому випав, діставсь. Подозрение пало на него - підзор упав (підозріння впало) на його. Падающий - той, що падає, падущ[ч]ий. -ая звезда - летюча зоря, падуча зоря. См. Метеор, Павший - см. Павший.
  * * *
  несов.; сов. - п`асть
  1) па́дати, упа́сти
  2) ( об атмосферных осадках) па́дати (несов.); ( выпадать) випада́ти, ви́пасти; (о дожде, снеге) іти́, пройти́; (несов.: о снеге, тумане, росе) упа́сти
  3) (несов.: о крепости) упа́сти; ( быть свергнутым - о правительстве) бу́ти пова́леним
  4) (спадать, ослабевать) па́дати, упа́сти, спада́ти, спа́сти; ( уменьшаться) зме́ншуватися, зме́ншитися
  5) (несов.: о волосах, зубах) випада́ти
  6) (несов.: ниспадать) па́дати, спа́дати
  7) (приходиться на чью-л. долю) припада́ти, припа́сти, несов. па́дати; ( выпадать) випада́ти, ви́пасти
  8) ( приходить в упадок) занепада́ти, занепа́сти, підупада́ти, підупа́сти
  9) ( дохнуть - о животных) здиха́ти, здо́хнути

  Русско-украинский словарь > падать

 • 15 перетаскивать

  перетаскать и перетащить что перетягати, перетягувати, перетяг(ну)ти, переволікати, переволокти, переволочити, переперти що куди, о мног. поперетягати, попереволікати. [Перетягли колоду на инше місце. Попереволікали човни з мілизни на глибше]. -вать (понемногу, крадучи) - перетягувати, перетягати (сов. и несов.), перетяг(ну)ти, (о мног.) поперетягати. [Багато добра (по)перетягав з комори шинкарці]. Перетасканный - перетягнений, переволочений.
  * * *
  I несов.; сов. - перетаск`ать
  ( таскать) перетя́гувати, перетяга́ти и поперетя́гувати, перета́скувати, перетаска́ти и поперета́скувати
  II несов.; сов. - перетащ`ить
  1) (тащить, перемещать) перетяга́ти и перетя́гувати, перетягти́ и перетягну́ти и поперетяга́ти и поперетя́гувати, перета́скувати, перетаска́ти и поперета́скувати
  2) (перен.: переманивать) перетяга́ти и перетя́гувати, перетягти́ и перетягну́ти и поперетяга́ти и поперетя́гувати

  Русско-украинский словарь > перетаскивать

 • 16 помалу

  нареч.
  пома́лу; ( не спеша) пово́лі; ( понемногу) потро́ху, потро́хи, потро́шку, потро́шки

  Русско-украинский словарь > помалу

 • 17 постепенно

  повільно, поволі (ум. поволеньки), помалу, потроху, звільна, спроквол, проквільно, ступнево, поступов(н)о, ступенями, поступінно; срв. Понемногу. [Садок поволі розрісся мов ліс (Мирн.). Великої води не буде, сніг повільно тане (Проскур.)].
  * * *
  нареч.
  поступо́во, ступне́во; пово́лі, пові́льно, зві́льна

  Русско-украинский словарь > постепенно

 • 18 протапливать

  протопить протоплювати, протопити, топити, витопити, палити, пропалювати, пропалити, (немного) прокурювати, прокурити. [Нема дров а ні поліна, нічим хати протопити (Чуб.). Як є чим пропалити - в зимі, то менше їсти хочеться (Стефаник). Внесла соломи трохи, аби в хаті прокурити (П. Мирн.)]. Протопленный - протоплений, пропалений, прокурений. -ться - протоплюватися, топитися, бути протопленим, витопленим, пропалюватися, бути пропаленим, прокурюватися, бути прокуреним.
  * * *
  несов.; сов. - протоп`ить
  1) (несов.: топить иногда или понемногу) прото́плювати, пропа́лювати
  2) (несов.: хорошо прогреть топкой) протопи́ти, пропали́ти [в печі́]
  3) (жир, воск) прото́плювати, протопи́ти

  Русско-украинский словарь > протапливать

 • 19 слегка

  нареч.
  1) зле́гка, злеге́нька; ( немного) тро́хи, тро́шки, трі́шки; ( понемногу) потро́ху, потро́хи
  2) ( вскользь) побі́жно, мимохі́дь; ( между прочим) між і́ншим

  Русско-украинский словарь > слегка

См. также в других словарях:

 • понемногу — понемногу …   Орфографический словарь-справочник

 • ПОНЕМНОГУ — ПОНЕМНОГУ, нареч. 1. Небольшими количествами, порциями, дозами. Он ест понемногу, но часто. «Мы все учились понемногу.» Пушкин. 2. Постепенно, мало помалу. Гнев родителя понемногу утих. Больной начал понемногу поправляться. «Гостиная и зала… …   Толковый словарь Ушакова

 • понемногу — см. постепенно Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. понемногу неизм. • постепенно …   Словарь синонимов

 • ПОНЕМНОГУ — ПОНЕМНОГУ, нареч. 1. Небольшими долями. Есть п. 2. Постепенно, с течением времени. П. успокоился. | уменьш. понемножку и понемножечку. Хорошенького понемножку. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • понемногу — понемно/гу, нареч. Есть понемногу …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

 • Понемногу — нареч. качеств. количеств. 1. В небольшом количестве; немного. отт. Небольшими порциями. 2. перен. Мало помалу; постепенно. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • понемногу — понемн огу, нареч …   Русский орфографический словарь

 • понемногу — нареч …   Орфографический словарь русского языка

 • понемногу — Syn: постепенно, исподволь Ant: сразу …   Тезаурус русской деловой лексики

 • понемногу — нареч. 1. В небольшом количестве, небольшими долями. Ел, пил п. Хорошего п. 2. Постепенно, мало помалу. П. успокоился. Звуки п. утихли. Смущение п. улеглось. Луга п. заболачиваются. 3. (обычно при ответе на вопрос: как поживаете?). Разг. Без… …   Энциклопедический словарь

 • понемногу — нареч. 1) В небольшом количестве, небольшими долями. Ел, пил понемно/гу. Хорошего понемно/гу. 2) Постепенно, мало помалу. Понемно/гу успокоился. Звуки понемно/гу утихли. Смущение понемно/гу улеглось. Луга понемно/г …   Словарь многих выражений


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»