Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

отпускать

 • 1 отпускать

  несов. отпуска́ть, сов. отпусти́ть
  1) техн., физ. відпуска́ти, відпусти́ти; ( ослаблять - ещё) попуска́ти, попусти́ти; ( сталь) відгарто́вувати, відгартува́ти; ( энергию) видава́ти, ви́дати
  - отпускать тормоз
  2) техн. ( оттачивать) виго́стрювати, ви́гострити, наго́стрювати, нагостри́ти; ( косу) клепа́ти, ви́клепати

  Русско-украинский политехнический словарь > отпускать

 • 2 отпускать

  несов. отпуска́ть, сов. отпусти́ть
  1) техн., физ. відпуска́ти, відпусти́ти; ( ослаблять - ещё) попуска́ти, попусти́ти; ( сталь) відгарто́вувати, відгартува́ти; ( энергию) видава́ти, ви́дати
  - отпускать тормоз
  2) техн. ( оттачивать) виго́стрювати, ви́гострити, наго́стрювати, нагостри́ти; ( косу) клепа́ти, ви́клепати

  Русско-украинский политехнический словарь > отпускать

 • 3 отпускать

  отпустить
  1) пускати, пустити, відпускати, відпустити, повідпускати кого куди, звідки; (отправлять) відряджати, відрядити кого. -стить кого на волю, домой - (від)пустити кого на волю, додому. -сти душу на покаяние - пусти з душею;
  2) давати, дати, видавати, видати, відважувати, відважити, наділяти, наділити кому що, що на що. -скать провизию - видавати (відважувати) харч (-чи ж. р. и -чу м. р.). Правительство -стило сто тысяч рублей на это дело - уряд дав (приділив) сто тисяч карбованців на цю справу. -скать кому-л. в кредит - давати кому на [в] борг (и набір), боргувати, наборгувати, поборгувати, вірити кому и на кого, навіряти кому. Лавочник -скает мне в кредит на сто рублей - крамар на сто карбованців мені навіряє (дає мені на борг). Он никому не -скает в долг - він нікому не боргує (не дає на борг), він ні на кого не вірить. -скать на вес - давати вагою. -скать что-л. по счёту кому - вилічувати (сов. вилічити) кому що. -скать скупо - видавцем (ви)давати. -скать товары (за границу) - виправляти, вивозити, випроваджати, відпроваджати крам (за кордон). -стить остроту, словечко - пустити дотеп, (на чей-л. счёт) прикладку прикласти кому, квітку кому пришити. -скать комплименты - компліменти садити. -скать штуки, -стить штуку - витворяти, платати штуки, наплатати штук, утнути, устругнути штуку;
  3) -скать, -стить грехи кому - розгрішати, розгрішити кого, відпускати, відпустити гріхи кому;
  4) запускати, запустити, попускати, попустити що. -стить бороду, косу - запустити бороду, косу. -стить кудри - попустити кучері;
  5) (ослаблять) попускати, попустити; відпускати, відпустити. -стить верёвку, струну - попустити мотуз, струну. -стить пояс - відперезати, по[від]пустити пояс. -стить сталь - м'якшити (відгартувати) крицю, сталь. -стить тормоз - розгальмувати;
  6) (отточить) нагострювати, нагострити, вигострювати, вигострити. -скать, -стить косу (покосную) - клепати (н. вр. клепаю и клеплю), відклепати косу;
  7) відпустити, полегшати (чаще безл.). [Було так у грудях стисло, а це трохи відпустило]. На дворе -стило - надворі відлигло. Мороз -стил - мороз пересівся, перетис. -нный - відпущений, попущений и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - отпуст`ить
  1) відпуска́ти, відпусти́ти и повідпуска́ти
  2) ( выпускать) випуска́ти, ви́пустити и повипуска́ти; ( пускать) пуска́ти, пусти́ти и попуска́ти
  3) ( ослаблять) попуска́ти, попусти́ти, відпуска́ти, відпусти́ти
  4) ( о боли) відпуска́ти, відпусти́ти, безл. ле́гшати, поле́гшати
  5) ( предоставлять в пользование) відпуска́ти, відпусти́ти, ( давать) дава́ти, да́ти, ( выдавать) видава́ти, ви́дати и повидава́ти, ( продавать) продава́ти, прода́ти
  6) (отращивать волосы, ногти) відпуска́ти, відпусти́ти и повідпуска́ти, ( запускать) запуска́ти, запусти́ти и позапуска́ти
  7) ( оттачивать) спец. виго́стрювати, ви́гострити и повиго́стрювати, наго́стрювати, нагостри́ти и понаго́стрювати; ( косу) клепа́ти, наклепа́ти, несов. поклепа́ти, ви́клепати
  8) мет. відпуска́ти, відпусти́ти

  Русско-украинский словарь > отпускать

 • 4 отпускать

  Русско-украинский металлургический словарь > отпускать

 • 5 отпускать болт

  відпуска́ти прого́нич, відпусти́ти прого́нич

  Русско-украинский политехнический словарь > отпускать болт

 • 6 отпускать тормоз

  попуска́ти гальмо́, попусти́ти гальмо́

  Русско-украинский политехнический словарь > отпускать тормоз

 • 7 отпускать болт

  відпуска́ти прого́нич, відпусти́ти прого́нич

  Русско-украинский политехнический словарь > отпускать болт

 • 8 отпускать тормоз

  попуска́ти гальмо́, попусти́ти гальмо́

  Русско-украинский политехнический словарь > отпускать тормоз

 • 9 попускати

  техн. вытравля́ть ( якорь), ослабля́ть (верёвку, канат и т. п.), отдава́ть ( отпускать), отпуска́ть ( ослаблять - ещё), стра́вливать (канат, снасть), трави́ть ( отпускать понемногу)

  Українсько-російський політехнічний словник > попускати

 • 10 отдавать

  отдать
  1) віддавати, віддати, відступати, відступити кому що. -ать назад - повертати, повернути. -вать все свои силы, всё своё время чему - усі сили свої, увесь свій час віддавати чому, усі сили свої обертати (покладати) на що. -дать свою жизнь чему - своє життя віддати, присвятити чому, своє життя покласти на що. -дать богу душу - богу душу віддати. -ать долг, долги - віддати, повернути кому борг, повіддавати, повертати борги. Не - дать (долга) - (шутл.) віддати на жидівське пущення (на жидівського Петра). -вать деньги в долг, взаймы, на проценты - давати гроші в позику, на процент. Срв. Долг. -ать в-наём, в- наймы кому что - наймати, на(й)няти кому що. -дать на хранение, на продержание - дати на перехованку, на передерж(ув)ання. -дать под заклад - дати в (на) заставу, заставити що. - дать в залог (недвижимое имущество) - записати в заставу (нерухоме майно). -дать в дар (пожаловать) кому что - віджалувати, повінити кому що. Он -дал жене половину своего состояния - він віддав (відступив, повінив) жінці половину свого статку. -вать в наследство - поступати в спадок кому. -вать землю в аренду, на откуп - здавати (пускати) землю в посесію, в (на) оренду. -дать рукопись в печать - віддати рукопис до друку, пустити рукопис у друк. -дать приказ, повеление - дати наказ, наказати, звеліти, загадати. -ать поклон - віддавати, віддати поклін кому, (ответно) відклонитися кому. -дать честь, хвалу кому - віддати шану, хвалу кому. -дать долг природе - віддати належне натурі. -дать последний долг кому - останню шану кому віддати. -вать салют - ясу воздавати. -дать кому пальму первенства - віддати (признати) першенство кому. -дать кому справедливость - признати кому справедливість, визнати за ким справедливість. -даю это на вашу волю, на ваше усмотрение, на ваш выбор - даю це вам на волю (на вашу волю). -дать на чей суд - дати на чий суд. Не -вать себе отчёта в чём-л. - не здавати собі справи в чому, не тямити чого. Не -даю себе отчёта, что со мною происходит - сам себе не розбираю, що зо мною робиться (діється). Ни в чём не -вать себе отчёта - нічого не приймати до свідомости. -вать в школу - віддавати, записувати до школи кого. -дать в ученье - (від)дати в науку кого. -ать под суд - ставити, поставити на суд, віддавати, віддати до суду кого. -дать город на разрушение (разграбление) - пустити місто на руїну (на пограбування). -ать кого-л. в жертву, в добычу кому, чему - (по)давати, (по)дати, (по)пускати, (по)пустити кого на поталу кому, чому. -ать на посмеяние, на смех - подавати, подати на глум, на сміх кому кого, що. -ать на попечение кому кого - припоручати, припоручити кому кого, що. -дать руку дочери - заручити дочку. -ать дочь замуж - видавати, видати, (від)давати, (від)дати дочку заміж за кого, дружити, одружити дочку з ким. -дать в солдаты, в лакеи - віддати (завдати) в москалі, в льокаї. -дать в услужение, в наймы - (від)дати в службу, в найми, завдати на послуги кого, на(й)няти кого куди. -дать кого под власть (под иго) кому - піддати кого під кого, піддати кого під ярмо кому, піддати кого під чию кормигу. -дать кого, что во власть кому - віддати, попустити кого, що кому. [Не попустимо рідного краю ляхам];
  2) (о вкусе, запахе) відгонити, дхнути, душити, безл. відгонитися. Вода -даёт гнилью - вода відгонить (дхне, душить) гнилизною. Его образы -дают чем-то екзотическим - його образи відгонять (дхнуть) чимсь екзотичним;
  3) відбивати, відбити. Это ружьё сильно -даёт - ця рушниця дуже відбиває. Пушка -даёт (назад) - гармата відбиває (сідає). -дай назад - оступись! поступись!
  4) (отражать звук) віддавати, віддати, відгукувати, відгукнути. Эхо -вало слова - луна відбивала слова;
  5) мор. (о снасти) - попускати, попустити. -ать паруса - розпустити, розвинути вітрила. -дать якорь - (за)кинути якір (кітвицю), стати на якір. -дать корму - відвернути корму. -дать причал - віддати кінці, спустити з линов. -дай причал! - віддай кінці! спускай з линов!
  6) віддавати, віддати, відлиг(ну)ти; полегшати. На дворе -дало немного - надворі трохи віддало, відлигло. Стужа -даёт - мороз меншає. Больному -дало - хорому полегшало. Отданный - відданий и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - отд`ать
  1) віддава́ти, відда́ти и повіддава́ти ( давать) дава́ти, да́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) (несов.: иметь какой-л. привкус, припахивать) відго́нити, віддава́ти; тхну́ти
  3) (об огнестрельном оружии, о механизме) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  4) ( снасти) мор. віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  5) (становиться слабее; отпускать) відпуска́ти, відпусти́ти, віддава́ти, відда́ти; ( становиться легче) ле́гшати, поле́гшати

  Русско-украинский словарь > отдавать

 • 11 отпустить

  см. Отпускать.
  * * *

  Русско-украинский словарь > отпустить

 • 12 отдавать

  несов. отдава́ть, сов. отда́ть
  1) техн., физ. віддава́ти, відда́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) техн. (о механизме, огнестрельном оружии) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  3) техн. (снасти и т. п.) віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  - отдавать паруса
  - отдавать швартовы
  - отдавать якорь

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать

 • 13 отпустить

  сов. от отпускать

  Русско-украинский политехнический словарь > отпустить

 • 14 травить

  I техн.
  1) (рисунок, узор) щави́ти, трави́ти
  2) ( пятна) витра́влювати, виво́дити
  II техн.
  1) ( отпускать понемногу) попуска́ти
  2) ( выпускать) випуска́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > травить

 • 15 отдавать

  несов. отдава́ть, сов. отда́ть
  1) техн., физ. віддава́ти, відда́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) техн. (о механизме, огнестрельном оружии) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  3) техн. (снасти и т. п.) віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  - отдавать паруса
  - отдавать швартовы
  - отдавать якорь

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать

 • 16 отпустить

  сов. от отпускать

  Русско-украинский политехнический словарь > отпустить

 • 17 травить

  I техн.
  1) (рисунок, узор) щави́ти, трави́ти
  2) ( пятна) витра́влювати, виво́дити
  II техн.
  1) ( отпускать понемногу) попуска́ти
  2) ( выпускать) випуска́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > травить

 • 18 вес

  1) вага. Весом, на вес - на вагу, вагою, вагом. Отпускать, отпустить, продавать весом, на вес - вагою давати, дати, продавати на вагу. Отпускаемый на вес - важений. [Щоб я не діждав важений хліб їсти!]. Весом (в смысле количеств. наречия) - завважки. [Пудів з троє завважки];
  2) (вес, значение) вага, повага. Иметь вес (в прямом и переносном значении) - мати вагу, важити, заважувати, заважити. [Це для мене не має жадної ваги. Ти мені нічого не важиш. Ізважиш їх - однаково заважать (Куліш)].
  * * *
  1) вага́

  на \вес зо́лота — як зо́лото, на вагу́ зо́лота

  2) перен. вага́; ( значение) зна́чення

  име́ть \вес — ма́ти вагу́ (зна́чення), ва́жити

  челове́к с больши́м ве́сом — впливо́ва люди́на, люди́на з вели́ким авторите́том

  на весу́ — у вися́чому поло́женні

  Русско-украинский словарь > вес

 • 19 закусываться

  закусаться
  1) (загрызться) загризатися загризтися, (сов.) закусатися;
  2) -саться - почати кусатися.
  3) -ситься (закусив зубами, не отпускать) - схопитися, вчепитися зубами.
  * * *
  заку́шуватися, заку́суватися

  Русско-украинский словарь > закусываться

 • 20 запускать

  запущать) запустить
  1) кого куда (впускать) - упускати, упустити, (о мн.) повпускати кого куди, до чого. -ти-ка телят в сарай - впусти-но телята в повітку (до повітки). -скать, -стить в хлеб (производить потраву) - запускати, запустити що ким, (за)пускати, (за)пустити в спаш, в пашню (коні, корову). [А ми просо засієм. А ми стадом запустим, запустим (Метл.). Не пусти коні в спаш! Пустив коні в пашню (Поділля)];
  2) кого что (оставлять без ухода, в небрежении) - занедбовувати и занедбувати, занедбати, занехаювати, занехаяти и занехати, залишати, залишити кого, що, (редко) запускати, запустити, (о мн.) позанехаювати. [Занехаяла геть усе, і виховання своїх дітей (Звин.) Занедбав поле. Одна жінка запустила діжу, що вона й на діжу не похожа (Грінч. I)]. -скать, - стить дела - занедбувати, занедбати, запускати, запустити и т. д. справи. -скать, -стить корову - запускати, запустити корову. -скать, -стить болезнь - задавнювати, задавнити, (редко) запускати, запустити хоробу. -скать, -стить бороду, кудри - запускати, запустити бороду кучері. -скать, -стить ногти - відпускати, відпустити (ніготь), повідпускати нігті (пагності, пазурі);
  3) (бросать чем-н. в кого) шпурляти, шпурнути, жбурити, пожбурити, пошпурити, (однокр.) жбурнути, шпурнути чим на (в) кого;
  4) (гнать, погнать) пускати, пустити, затинати, затяти. [Пустив коні що-духу. Як затяв коня, аж летить (Звин.)]. -скать, - стить храпенье - (зав)давати, (зав)дати, затинати, затяти хропака, хропти хропака;
  5) (вонзать в кого, во что) запускати, запустити в кого, в що, вгороджувати, вгородити в кого, в що, втереблювати, втеребити, впірити в кого, в що; см. ещё Вонзать. [Як на ляха козак налітав, в нього спис запускав (Мог.). І запустить пазурі в печінки Шевч.). Та вгородила в своє серденько гострий ніж (Пісня)]. -стить руку в карман - закласти (засунути, застромити) руку в кишеню. -стить куда-л. руки (воспользоваться ч.-н. чужим) - простягти лапу, сунути руку куди, погріти руки чим. -стить кому (в нос) гусара - запустити пинхву кому. -скать, -стить глаз (глазуна, глазенапа) - закидати, закинути оком, зиркати, зир(к)нути (кутиком ока) куди, на кого. -скать, -стить в паз - запускати, запустити в жолоб (паз, бурт), забуртовувати, забуртувати, (вколачивать) за[у]саджувати, за[у]садити, забивати, забити, вбивати, вбити;
  6) (класть закваску) заквашувати, заквасити що, запускати, запустити що чим (дріжджами). -скать, -стить дрожжами (квас, пиво) - запускати, запустити дріжджами (квас, пиво);
  7) -скать, -стить за галстук (выпивать) - заливати, залити и залляти очі, пити-непроливати;
  8) (сильно ругать) загинати, загнути кому;
  9) -скать змея - пускати змія. -кать кубарь (волчка) - пускати дзиґу. -стить шарманку - завести катеринку. Запущенный - впущений; занехаяний, занедбаний, (редко) неприкоханий, (о болезни) задавнений; (вонзённый) запущений, угороджений. -ные дела - занедбані справи. Дела -щены - справи занедбано.
  * * *
  I несов.; сов. - запуст`ить
  ( приводить в движение) запуска́ти, запусти́ти и мног. позапуска́ти, пуска́ти, пусти́ти; ( бросать чем в кого-что) ки́дати, ки́нути, шпурля́ти, шпурну́ти и пошпу́рити, диал. шпуря́ти, шпу́рити и пошпурну́ти; ( когти) упина́ти, уп'ясти́ (упне́)

  \запускать ти́ть слове́чко (словцо́) — заки́нути слівце́ (слове́чко)

  II несов.; сов. - запуст`ить
  ( доводить до запустения) запуска́ти, запусти́ти и мног. позапуска́ти; ( оставлять без ухода) зане́дбувати, занедба́ти, занеха́ювати, -ха́юю, -ха́юєш, занеха́яти; ( болезнь) зада́внювати, зада́внити; ( отпускать) відпуска́ти, відпусти́ти

  \запускатьть дела́ — запуска́ти, запусти́ти и мног. позапуска́ти (зане́дбувати, занедба́ти, занеха́ювати, занеха́яти) спра́ви (діла́)

  Русско-украинский словарь > запускать

См. также в других словарях:

 • отпускать — См. извинять, продавать …   Словарь синонимов

 • ОТПУСКАТЬ — и отпущать, отпустить кого куда, или откуда, дать простор и свободу, волю уйти или идти куда; увольнять, разрешать уход, дозволять уходить, или отсылать от себя. Я ребят отпустил под качели, погулять. Кучер отпущен со двора, нельзя ехать. Он… …   Толковый словарь Даля

 • ОТПУСКАТЬ — ОТПУСКАТЬ, отпускаю, отпускаешь. несовер. к отпустить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • отпускать — ОТПУСТИТЬ, ущу, устишь; ущенный; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • отпускать — грехи • обладание, прерывание …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • отпускать — глаг., нсв., употр. сравн. часто Морфология: я отпускаю, ты отпускаешь, он/она/оно отпускает, мы отпускаем, вы отпускаете, они отпускают, отпускай, отпускайте, отпускал, отпускала, отпускало, отпускали, отпускающий, отпускаемый, отпускавший,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • отпускать — ОТПУСКАТЬ1, несов. (сов. отпустить), кого. Освобождать (освободить), выпускать (выпустить) на волю кого л.; Син.: выпускать; Ант.: ловить [impf. to (set) free (from), liberate; to release (from), discharge (a prisoner)]. Витька сопротивлялся, не… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • отпускать шутки — шутковать, шутки шутить, балагурить, отпускать шуточки, пересыпать речь шутками, смеяться, шутить, острить, штукарить Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Отпускать грехи — кому. ОТПУСТИТЬ ГРЕХИ кому. Устар. Прощать грехи исповедующимся. Ведь священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня исповедовать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее меня? (Чехов. Убийство) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • отпускать вину, грех — См …   Словарь синонимов

 • отпускать штуки — См …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»