Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

гореть

 • 1 гореть

  горіти, (реже) горітися, палитися. [Без підпалу й дрова не горять. От як золото горить! Рана горить. До горілки душа горить]. В печи горит - у печі (грубі) горить(ся), палиться. А специальнее -
  1) -еть (без пламени) - жевріти, жеврітися [Безліччю жарин жевріла велетенська пожарина (Васильч.)];
  2) (светиться) - світити, світитися. [І досі ще в їх світиться, все не лягають]. Слабо -еть (мерцать) - блимати;
  3) (пылать) палати, паленіти [Аж паленіє з сорому], п(о)ломеніти, палахкотіти, пашіти. [Щока йому пашіла (Крим.)]. Горит во рту - пече в роті. Гореть со стыда - паленіти від сорому, (шутл.) пекти раків. Дело так и горит у кого - руки жаром так і горять у кого. Дело горит (крайне спешно) - пильно кому, пильно припадає кому, пильне діло. Горящий - горящий [Перед хрестом лампадочка горяща (М. Вовч.)], спаленілий [Спаленілий соромом її вид (= лицо)], розгорілий, (диал.) розгорений. [Вкинув у розгорені дрова].
  * * *
  горі́ти; (давать свет, пламя) світи́тися

  Русско-украинский словарь > гореть

 • 2 гореть

  астр., техн., физ.
  горі́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > гореть

 • 3 гореть

  астр., техн., физ.
  горі́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > гореть

 • 4 гореть

  горі/ти

  Русско-украинский металлургический словарь > гореть

 • 5 Гормя

  гореть) жаром, як жар (горіти).

  Русско-украинский словарь > Гормя

 • 6 отгорать

  отгореть
  1) відгоряти, відгоріти;
  2) (перестать гореть) перегоряти, перегоріти.
  * * *
  несов.; сов. - отгор`еть
  відгоря́ти и відгора́ти, відгорі́ти; ( переставать гореть) перегоря́ти и перегора́ти, перегорі́ти

  Русско-украинский словарь > отгорать

 • 7 выгорать

  техн., несов. выгора́ть, сов. вы́гореть
  1) ( о топливе) вигоря́ти и вигора́ти, ви́горіти
  2) ( тускнеть от солнца) бля́кнути, збля́кнути

  Русско-украинский политехнический словарь > выгорать

 • 8 тлеть

  1) техн. ( разрушаться) тлі́ти
  2) техн., физ. ( гореть без пламени) же́вріти, ятри́тися

  Русско-украинский политехнический словарь > тлеть

 • 9 выгорать

  техн., несов. выгора́ть, сов. вы́гореть
  1) ( о топливе) вигоря́ти и вигора́ти, ви́горіти
  2) ( тускнеть от солнца) бля́кнути, збля́кнути

  Русско-украинский политехнический словарь > выгорать

 • 10 тлеть

  1) техн. ( разрушаться) тлі́ти
  2) техн., физ. ( гореть без пламени) же́вріти, ятри́тися

  Русско-украинский политехнический словарь > тлеть

 • 11 жевріти

  техн.; физ. тлеть ( гореть без пламени)

  Українсько-російський політехнічний словник > жевріти

 • 12 жар

  1) (солнечн. зной, искусств, теплота) жар (р. -ру), пал (р. палу), жарота, спека, спекота; см. Жара. [Тільки-що ввійшли в баню, аж жар такий, що не можна (Рудч.). Літній пал (Фр.)];
  2) (повышен. темп. челов. тела) жар, пал, (в)огонь (р. -гню), (болезн.) гарячка. [Так мене жар ухопив. З холоду кинуло в пал (Л. Укр.). Од цієї думки обняло її мов огнем. Прагне вона щастя, мов пити в гарячці (Коц.)]. Быть в -ру - горіти. [Дівчина тільки мучилася - то горіла, то мерзла]. У него жар - його палить. Бросать в жар - кидати в жар, обсипати жаром;
  3) (раскал. угли без пламени и дыму) жар, (зап.) грань (р. -ни); (мелкие с горячей золою) присок (р. -ску); (один уголь) жарина; (прил.) жаристий. [В мене очі горіли, мов жар (Л. Укр.). Пече картоплю на грані (в грані) (Под. губ.)]. Испускать сильный жар, пылать, пышать, -ром гореть (без пламени) - жаріти (действие - жаріння), жахтіти, пашіти, палахкотіти. [У неї аж щоки жаріють. Купа жару, та аж жахтить, червоніє (Г. Барв.). Пашить з печи. Дитина така гаряча, - так і палахкотить (= идёт жар) від неї]. Жар-птица - жар-птиця, жароптиця;
  4) (бурый камень, уголь, лигнит) бурий вугіль (р. -гля) (буре вугілля), лігніт;
  5) (пыл) пал, запал, опал. [Який гарячий пал, що й перешкод не зна (Сам.). Говорити з запалом. Він із запалам узявсь до праці. Щось комусь з великим опалом доводила вона шептом (М. Вовч.)];
  6) (разгар) розгар, пал, розпал, гарячий час (мент). В жару битвы - в гарячий час бою, в розгарі бою. В жару спора - в палу суперечки. Жары (мн.) -
  1) (пора летн. зноя, межень) спека (ед.);
  2) (на картине: блёстки, блик) жаріння, огні.
  * * *
  1) жар, -у; ( жара) спека; пал, -у
  2) ( горячие угли) жар; диал. грань, -ні; ( мелкие угли с горячей золой) при́сок, -ску
  4) (перен.: страстность, рвение, пыл) за́пал, -у, жар, о́пал, -у; поэз. пал, -у

  с \жар ром — з за́палом, з жа́ром, з о́палом

  Русско-украинский словарь > жар

 • 13 огонь

  огонёк
  1) (в)огонь (-гню) (ум. огник, огничок), багаття, (гал.) ватра (ум. багаттячко, ватерка), (костёр, очаг) огнище, ватрище; (детск.) жиж(к)а, жижийка. Высечь огонь - викресати огню. Развести огонь - розвести, розгнітити, розікласти огонь (багаття, ватру). Не дали ли бы вы мне огоньку? - чи не дали-б ви мені вогню, багаття (багачу, приску, ватерки)? Заимствовать -ньку на трубку - залюлювати. Кузница на четыре огня - кузня на чотири огнища. Живой огонь (вытертый из дерева) - жива ватра. Предать огню и мечу - спустити на пожар (на огонь) і під меч положити, огнем спалити і кіньми стоптати. Подлить масла в огонь - додати гарту. Нет дыму без огня - диму без огню не буває. Пройти сквозь огонь и воду - бути на коні і під конем, на возі й під возом, і в ступі і за ступою, пройти Рим і Крим. Из огня да в полымя - з дощу та під ринву, з огню та в поломінь. Попасть меж двух огней - попасти в лещата, потрапити межи молот і ковадло. Гореть как в огне - горіти як жар (як ув огні), мов на кір горіти. Огонь без пламени - (самий) жар. Глаза горят словно огонь - очі горять як жар. Всё как огнём взяло - огнем все пішло. Дом сразу был охвачен огнём - будинок відразу взявся огнем, полум'ям. Дышущий огнём - огнедихатий. [Огнедихатий дракон]. См. Антонов огонь, Блуждающий огонь. Пушечный огонь - гарматний огонь, гарматна стрільба. Он не был ещё под огнём - він не нюхав ще пороху, він не був ще в бою. Беглый огонь - перебіжний (розбивний) огонь;
  2) огонь, жар, пал, запал. Творческий огонь - творчий огонь. В нём много огня - в ньому багато огню (жару, запалу);
  3) світло (им. мн. світла), ум. світелко, посвіт (-ту). Зажигать, зажечь огонь (огни) - світити (засвічувати), засвітити огонь, посвітити (позасвічувати) світла, посвітитися. [Всі люди вже посвітилися]. Потушить огонь - погасити світло. Подайте огня - принесіть світло, дайте світла. Сидеть при огне - сидіти при світлі.
  * * *
  1) вого́нь, -гню́, ого́нь; жи́жа; ( костёр) бага́ття, во́гнище, о́гнище, диал. ва́тра
  2) (свет, освещение) сві́тло, вого́нь, ого́нь

  Русско-украинский словарь > огонь

 • 14 пылать

  1) (огнём) палати, палахкотіти и палахкотати, палахкати, палахтіти, жахтіти, бухтіти, яритися, горіти. [Круг неї полум'я палало (Котл.). Восковая свічка цілу ніч палала (Грінч. III). Увесь задній ріг її (клуні) вже горів, палахкаючи полум'ям та димом (Грінч.). Мов та свічка, що палахкотіла перед ним широким полум'ям (Г. Барв.). Сонце там страшне жахтить огнем, огняні сипле стріли (Грінч.). Вогні бухтіють (Харк.). На горах за шпилями, вкритими лісом, пишно горів вечірній світ сонця (Неч.-Лев.)]. Дрова в печке -лали - дрова в грубі палали (палахкотіли, палахтіли, горіли). Город -лает - місто палає (палахкотить, палахкоче);
  2) (переносно: пламенеть) палати, палахкотіти и -тати, паленіти, поломеніти, пашіти, горіти. [В серці рани глибокі палають (Л. Укр.). В серці я зненависть мала і помстою мої палали груди (Грінч.). Блищать очі, палахкотять щоки (Неч.-Лев.). Він палає продати воли, а тут купця нема (М. Вовч.). Відчув, що він під тим поглядом аж паленіє (Крим.). Щоки пашать, очі горять (Коцюб.). На личку в тебе літо рум'янеє пашить (Крим.). До кужеля рука болить, до горілки душа горить (Пісня). Ти гнівом дихаєш, гориш (Олесь)], Щёки у неё -лали - щоки (лиця) у неї и їй палали (палахкотіли, паленіли, пашіли).
  * * *
  1) пала́ти; ( излучая сильный свет) ярі́ти и ярі́тися, яри́тися, я́тритися и ятри́тися; ( вспыхивая) палахкота́ти, палахкоті́ти, палахті́ти; ( гореть) горі́ти
  2) ( от прилива крови) паші́ти, пала́ти

  Русско-украинский словарь > пылать

 • 15 пыхать

  1) сапати (н. вр. саплю, -плеш и сапаю, -паєш), сопти;
  2) см. Пышать.
  * * *
  несов.; сов. - пыхн`уть
  1) ( пылать) пала́ти, запала́ти, ярі́ти, заяріти, ярі́тися, заярі́тися, я́тритися и ятри́тися, зая́тритися и заятри́тися; ( вспыхивая) палахкота́ти, запалахкота́ти, палахкоті́ти, запалахкоті́ти, палахті́ти, запалахті́ти; (несов.: гореть) горі́ти
  2) (обдавать, дышать жаром) паші́ти, пахну́ти, пи́хкати, пи́хнути, несов. жахті́ти
  3) ( пыхтеть) пи́хкати и пихті́ти и пихкоті́ти, пи́хнути; чми́хати, чми́хнути; (несов.: о паровозе, пароходе) па́хкати, ча́хкати, чахкоті́ти
  4) (несов. перен.: здоровьем, весельем) паші́ти, палахкота́ти, палахкоті́ти; палахті́ти

  Русско-украинский словарь > пыхать

 • 16 тлеть

  1) тлі́ти
  2) (гореть без пламени; перен.) тлі́ти, же́вріти, я́тритися и ятри́тися; ( догорать) жарі́ти

  Русско-украинский словарь > тлеть

См. также в других словарях:

 • гореть — Пламенеть, пылать; блистать, брезжить, мерцать, сверкать, светиться, теплиться, топиться; куриться, тлеть, тлеться; воспламеняться, возгораться, загораться; вспыхивать, заниматься. Все в огне, все объято пламенем. Занялся пожар. Огонь охватил… …   Словарь синонимов

 • ГОРЕТЬ — ГОРЕТЬ, гарывать или горать, заниматься и истребляться огнем, ·в·знач. ·возвр. и страд. пылать, пламенеть; тлеть без пламени; загораться, сгорать. | Ярко светить; блестеть. Свеча горит; дрова горят, зажжены, объяты пламенем. Эти дрова не горят,… …   Толковый словарь Даля

 • гореть — ГОРЕТЬ, рю, ришь; несов., с чем и без доп. Не успевать, проваливаться, терпеть фиаско. Гореть с заказами. Слушай, горю, дай червонец …   Словарь русского арго

 • гореть — желанием • действие, непрямой объект, продолжение, много гореть нетерпением • действие, непрямой объект, продолжение горит свет • действие, субъект горит электричество • действие, субъект горит яркий свет • действие, субъект помочь горю •… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • гореть —     ГОРЕТЬ, пламенеть, полыхать, пылать …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • ГОРЕТЬ — ГОРЕТЬ, горю, горишь, несовер. 1. Порождать и поддерживать собою пламя, постепенно уничтожаясь. Дрова горят в печке. 2. Топиться (о печи; прост.). Печка горит. 3. перен. Действовать, не гаснуть (о приборе для горения). Электрическая лампа горит.… …   Толковый словарь Ушакова

 • ГОРЕТЬ — ГОРЕТЬ, рю, ришь; несовер. 1. Поддаваться действию огня; уничтожаться огнём. Дерево легко горит. В печи горят дрова. Горит лес (о лесном пожаре). Гори (всё) огнём (синим огнём)! (пропади всё пропадом; прост.). 2. (1 ое лицо и 2 е лицо не употр.) …   Толковый словарь Ожегова

 • гореть — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN burn …   Справочник технического переводчика

 • ГОРЕТЬ —     Гореть во сне – значит наяву встретить сильные сомнения в том, что казалось положительным и незыблемым как дважды два. Если горят только волосы на голове – это к получению прибыли.     Горящие во сне дрова предвещают неожиданное событие. Ярко …   Сонник Мельникова

 • гореть — рю/, ри/шь, нсв.; сгоре/ть (к 1, 7 знач.), сов. 1) Быть охваченным огнем, поддаваться действию огня, уничтожаться огнем. Дрова не горят, отсырели. [Березовая роща] горела, и ветер гнал прямо на нас темные, шаткие столбы дыма (Каверин). Синонимы:… …   Популярный словарь русского языка

 • гореть — Общеславянское – goreti. Древнерусское – гор(ять)ти. Старославянское – гор(ять)ти. Слово известно в древнерусском и старославянском языках, таким образом, оно уже было распространенным в речи в XI в. Слово «гореть» общеславянского происхождения… …   Этимологический словарь русского языка Семенова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»