Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

бросать

 • 1 бросать

  1) кидати, метати, (швырком) вергати, шпурляти, швиргати, (с размаху на-земь) гепати (сов. гепнути). [Вергає сніг лопатою]. Б. в тюрьму - закидати до в'язниці. Б. якорь - закидати кітву (кітвицю, якір). Б. жребий - кидати жеребок, жеребкувати. Б. взгляд - зиркати, блим[к]ати очима, скидати (накидати) оком. Б. в жар, в холод - обсипати жаром, снігом;
  2) (оставлять кого, что) кидати, покидати, лишати, залишати, відкидатися від кого. [Кидай вечеряти! Не одкидайсь од мене! Лишив її саму-одну];
  3) (переставать заниматься чем) закидати що, занедбовувати що (сов. занедбати), кидатися чого. [Не кидалися давнього ремества].
  * * *
  несов.; сов. - бр`осить
  ки́дати, ки́нути, мета́ти, метну́ти; ( швырять) ве́ргати, ве́ргнути и ве́ргти, шиба́ти, шибну́ти и шибону́ти; ( покидать) покида́ти, поки́нути, поки́дати; ( вбрасывать) укида́ти, уки́нути, шубо́встати, шубо́вснути

  Русско-украинский словарь > бросать

 • 2 метать

  мётывать
  I. см. Мести.
  II. Метать, мётывать, метнуть -
  1) (бросать; н. вр. мечу) кидати, кинути, метати (-таю, -таєш), метнути; срв. Бросать 1. [Каменем кинув (метнув) на мене (М. Грінч.). Метають гроші вгору і дивляться, як воно впаде (Звин.)]. Вулкан -чет пламя - вулкан викидає полум'я (огонь), кидає полум'ям (огнем). -тать банк (в карт. игре) - банкувати. -тать бомбы, камни, стрелы - кидати (метати) бомби, каміння, стріли. -тать взоры, глаза, очи. -нуть взор на кого, на что - зиркати, зиркнути на кого, на що и по кому, по чому, блим[к]ати, блим[к]нути очима, скидати, скинути очі (оком, очима) на кого, на що, метнути, глипнути, вергнути, стрельнути оком (очима). [Зиркнула на мене і пішла (Крим.)]. -тать громы - кидати (вергати) громи и громами. -тать жребий - кидати жереб (-ба) или жеребок (-бка), жеребкувати, (между собой) жеребкуватися. -тать искры, огонь - іскрити, сипати іскрами, приском, огнем, метати іскри (Л. Укр., Коцюб.), сов. сипнути, метнути іскрами и т. д., (только из глаз) іскрити оком. [Очі іскрять (М. Грінч.). Коні мчать, аж іскрять ногами (Боров.). Очі її сипали приском (Черкас.). Чорні очі так і сипнули на неї огнем (Н.-Лев.). Схиливсь до своєї жінки, оком іскрить (М. Вовч.)]. -тать кровь - кидати, спускати кров (руду), відкривати жилу. -тать пар - орати, (орю, ореш) на (під) пар, паренати, паренити. -тать сено - кидати сіно (в копну: в копицю, в стог: в стіг, в стіжок, на сеновал: в сінник). [Я вам поможу робить - косить там, чи сіно кидать (Основа). До півночи сіно в копиці кидав (Кониськ.)]. -тать стог - класти стіг, стіжок. Рвать и -тать - рвати й метати, сікти й рубати (Номис), лютувати, лютитися аж підскакувати. Что есть в печи, всё на стол -чи - що хата має, тим і приймає; чим хата багата, тим і рада (Приказки). Не -чите бисера перед свиньями - не кидайте перла перед свиньми;
  2) -тать детёнышей - приводити, поносити малят; специальнее: (о суке) щенити цуценят (щенят), щенитися, (о кошке) котити котят, котитися, (о свинье) поросити поросят, пороситися. [Плюнуть на тих оддоєних щенят, що ти щенила (Шевч.)];
  3) -тать икру - викидати ікру, нереститися, (икриться) тертися; срв. Икра 1;
  4) (шить на живую нитку; н. вр. метаю и мечу) наживляти, шити на живу нитку, фастриґувати що. -тать петли - а) (у портных) обкидати петельки, застіжки; б) (о зайце) ключкувати, ключки робити. Мётанный -
  1) киданий; ораний; кладений;
  2) наживлений, шитий на живу нитку; фастриґований; обкиданий.
  * * *
  I
  1) (бросать, кидать) ки́дати, метати (мета́ю, мета́єш и мечу́, ме́чеш)
  2) (укладывать сено, солому) склада́ти, кла́сти
  3) (производить потомство - о рыбах и пр.) мета́ти; ( рождать) приво́дити; ( икру) викида́ти
  4) карт. мета́ти (мечу́, ме́чеш)
  II спец.
  наживля́ти ни́ткою; ( петли) обкида́ти

  Русско-украинский словарь > метать

 • 3 запускать

  запущать) запустить
  1) кого куда (впускать) - упускати, упустити, (о мн.) повпускати кого куди, до чого. -ти-ка телят в сарай - впусти-но телята в повітку (до повітки). -скать, -стить в хлеб (производить потраву) - запускати, запустити що ким, (за)пускати, (за)пустити в спаш, в пашню (коні, корову). [А ми просо засієм. А ми стадом запустим, запустим (Метл.). Не пусти коні в спаш! Пустив коні в пашню (Поділля)];
  2) кого что (оставлять без ухода, в небрежении) - занедбовувати и занедбувати, занедбати, занехаювати, занехаяти и занехати, залишати, залишити кого, що, (редко) запускати, запустити, (о мн.) позанехаювати. [Занехаяла геть усе, і виховання своїх дітей (Звин.) Занедбав поле. Одна жінка запустила діжу, що вона й на діжу не похожа (Грінч. I)]. -скать, - стить дела - занедбувати, занедбати, запускати, запустити и т. д. справи. -скать, -стить корову - запускати, запустити корову. -скать, -стить болезнь - задавнювати, задавнити, (редко) запускати, запустити хоробу. -скать, -стить бороду, кудри - запускати, запустити бороду кучері. -скать, -стить ногти - відпускати, відпустити (ніготь), повідпускати нігті (пагності, пазурі);
  3) (бросать чем-н. в кого) шпурляти, шпурнути, жбурити, пожбурити, пошпурити, (однокр.) жбурнути, шпурнути чим на (в) кого;
  4) (гнать, погнать) пускати, пустити, затинати, затяти. [Пустив коні що-духу. Як затяв коня, аж летить (Звин.)]. -скать, - стить храпенье - (зав)давати, (зав)дати, затинати, затяти хропака, хропти хропака;
  5) (вонзать в кого, во что) запускати, запустити в кого, в що, вгороджувати, вгородити в кого, в що, втереблювати, втеребити, впірити в кого, в що; см. ещё Вонзать. [Як на ляха козак налітав, в нього спис запускав (Мог.). І запустить пазурі в печінки Шевч.). Та вгородила в своє серденько гострий ніж (Пісня)]. -стить руку в карман - закласти (засунути, застромити) руку в кишеню. -стить куда-л. руки (воспользоваться ч.-н. чужим) - простягти лапу, сунути руку куди, погріти руки чим. -стить кому (в нос) гусара - запустити пинхву кому. -скать, -стить глаз (глазуна, глазенапа) - закидати, закинути оком, зиркати, зир(к)нути (кутиком ока) куди, на кого. -скать, -стить в паз - запускати, запустити в жолоб (паз, бурт), забуртовувати, забуртувати, (вколачивать) за[у]саджувати, за[у]садити, забивати, забити, вбивати, вбити;
  6) (класть закваску) заквашувати, заквасити що, запускати, запустити що чим (дріжджами). -скать, -стить дрожжами (квас, пиво) - запускати, запустити дріжджами (квас, пиво);
  7) -скать, -стить за галстук (выпивать) - заливати, залити и залляти очі, пити-непроливати;
  8) (сильно ругать) загинати, загнути кому;
  9) -скать змея - пускати змія. -кать кубарь (волчка) - пускати дзиґу. -стить шарманку - завести катеринку. Запущенный - впущений; занехаяний, занедбаний, (редко) неприкоханий, (о болезни) задавнений; (вонзённый) запущений, угороджений. -ные дела - занедбані справи. Дела -щены - справи занедбано.
  * * *
  I несов.; сов. - запуст`ить
  ( приводить в движение) запуска́ти, запусти́ти и мног. позапуска́ти, пуска́ти, пусти́ти; ( бросать чем в кого-что) ки́дати, ки́нути, шпурля́ти, шпурну́ти и пошпу́рити, диал. шпуря́ти, шпу́рити и пошпурну́ти; ( когти) упина́ти, уп'ясти́ (упне́)

  \запускать ти́ть слове́чко (словцо́) — заки́нути слівце́ (слове́чко)

  II несов.; сов. - запуст`ить
  ( доводить до запустения) запуска́ти, запусти́ти и мног. позапуска́ти; ( оставлять без ухода) зане́дбувати, занедба́ти, занеха́ювати, -ха́юю, -ха́юєш, занеха́яти; ( болезнь) зада́внювати, зада́внити; ( отпускать) відпуска́ти, відпусти́ти

  \запускатьть дела́ — запуска́ти, запусти́ти и мног. позапуска́ти (зане́дбувати, занедба́ти, занеха́ювати, занеха́яти) спра́ви (діла́)

  Русско-украинский словарь > запускать

 • 4 побросать

  покидати, (диал.) пометати, повергати що. -сать во что - повкидати що в що. [Ті, що повкидали у став добро, тепер жалкували (Коцюб.)]. См. Бросать.
  * * *
  поки́дати; (бросать долго, много) попоки́дати

  Русско-украинский словарь > побросать

 • 5 метать

  I техн.
  ( бросать) ки́дати
  II техн.
  ( в швейном производстве) мета́ти; ( петли) обкида́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > метать

 • 6 метать

  I техн.
  ( бросать) ки́дати
  II техн.
  ( в швейном производстве) мета́ти; ( петли) обкида́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > метать

 • 7 кидати

  техн. мета́ть ( бросать)

  Українсько-російський політехнічний словник > кидати

 • 8 бросить

  1) кинути, метнути, вергнути. Б. швырком - шпурнути, швиргонути, пожбурити. Б. во что (многое) - покидати, повкидати, пометати. [Покидали (повкидали) горобців у кашу. Всіх турків у Чорнеє море пометали]. Б. в тюрьму - закинути до в'язниці. Б. с размаху - кидонути. Б. с силой - бебехнути, бубухнути, гепнути, прянути. [Бебехнув (гепнув) ним об землю. Прянула мене на землю]. Б. с шумом - торохнути, хрьо[я]пнути. [Як хряпне відра об землю]. Б. мокрое, густое - ляпнути. [Ляпнула глиною в стіну]. Б. якорь - закинути кітву, кітвицю, якір. Б. жребий - кинути, метнути жереб (жеребок), пожеребкувати. Б. взгляд - зиркнути, скинути на когось очима, блимнути оком (очима), (на)кинути (намигнути) оком. Б. злой взгляд - кинути (метнути) злими очима, бликнути. [Бликнув на мене скоса]. Б. в дрожь - морозом усипати. [Чую - крик: так мене морозом і всипало];
  2) кого, что (оставить) кинути, покинути, лишити, залишити, зацурати кого, що, відкинути кого. [Твою дочку хоче взяти, мене, бідну, зацурати]. Б. работу - закинути працю, пуститися діла. [Діла зовсім пустився, ні про що не дбає]. Б. (прекратить) заниматься чем, делать что - занедбати, покинути, закинути що. [Занедбав музику, ніколи скрипки в руки не бере. Покинув курити. Я вже давно закинув співати]. Б. на произвол судьбы - кинути на призволяще. См. ещё Брошенный.
  * * *

  Русско-украинский словарь > бросить

 • 9 брякать

  брязкати, брязкотіти, брязчати, брямчати (гал.), побрязкувати.
  * * *
  несов.; сов. - бр`якнуть
  1) бря́зкати, бряжча́ти, бря́знути, несов. брязкоті́ти, брязкота́ти
  2) (бросать, ронять) ге́пати, ге́пнути, хря́пати, хря́пнути, хрьо́пати, хрьо́пнути, несов. бря́знути, шва́ркнути, гуну́ти, брьо́хнути
  3) ( необдуманно говорить) бо́вкати, бо́вкнути, ля́пати [язико́м], ля́пнути, бря́кати, бря́кнути

  Русско-украинский словарь > брякать

 • 10 бултыхать

  бовтати, колотити (воду).
  * * *
  несов.; сов. - бултыхн`уть и булт`ыхнуть
  1) ( с шумом бросать в жидкость) шубо́встати, шубо́вснути, хлю́пати, хлю́пнути, несов. плю́снути, шеле́снути, бу́лькнути
  3) ( взбалтывать) бовта́ти, бовтну́ти и бо́втнути, збо́втувати, збо́втати; ( всплёскивать) спле́скувати и сплі́скувати, сплесну́ти, хлю́пати, хлю́пнути, плю́скати, плю́снути

  Русско-украинский словарь > бултыхать

 • 11 буркать

  -кнуть
  1) бурчати, сов. буркнути, мурчати, сов. муркнути, бовт[к]нути;
  2) (вертеть, бросать с гулом) фуркати, сов. фуркнути.
  * * *
  несов.; сов. - б`уркнуть
  бу́ркати, бу́ркнути, му́ркати, му́ркнути

  Русско-украинский словарь > буркать

 • 12 бякать

  несов.; сов. - б`якнуть
  1) ( блеять) бе́кати, бе́кнути, ме́кати, ме́кнути
  2) ( бросать с шумом) ге́пати, ге́пнути, бебе́хати, бебе́хнути, бе́хати, бе́хнути, хря́скати, хря́снути, хря́пати, хря́пнути, хрьо́пати, хрьо́пнути, несов. бря́знути, брьо́хнути, гуну́ти, шва́ркнути и шваркону́ти
  3) ( говорить необдуманно) бо́вкати, бо́вкнути, бе́вкати, бе́вкнути, ля́пати [язико́м], ляпнути [язико́м]

  Русско-украинский словарь > бякать

 • 13 дрожь

  1) дрижа (р. -жі) [Така мене вчора дрижа взяла], дрож (м. и, реже, ж. р.) (р. -жу и -жи), (чаще во множ. дрожі) [Перебіг дрож у нього по-за плечима (Франко). Щось мене дрожі беруть], (вульг.) дрижаки (р. -ків), дригота, дриготи (р. -гіт), здриги, дрижання [Все те обсипало її спину дрижанням (Неч.-Лев.)], тремтіння [По тілу пробігає тремтіння (Л. Укр.)]; (шутливо) циганський піт (р. поту) [Трусилось тіло, його циганський піт проймав (Греб.)]. Бросать в дрожь - морозити, брати з-за спини. Бросить в дрожь - морозом всипати. [Я чую крик - так мене морозом і всипало];
  2) (трель) тріль (р. тріли), бреніння.
  * * *
  тремті́ння, дрож, -у и -і; дриго́ти, -гот, дрижаки́, -кі́в

  Русско-украинский словарь > дрожь

 • 14 жар

  1) (солнечн. зной, искусств, теплота) жар (р. -ру), пал (р. палу), жарота, спека, спекота; см. Жара. [Тільки-що ввійшли в баню, аж жар такий, що не можна (Рудч.). Літній пал (Фр.)];
  2) (повышен. темп. челов. тела) жар, пал, (в)огонь (р. -гню), (болезн.) гарячка. [Так мене жар ухопив. З холоду кинуло в пал (Л. Укр.). Од цієї думки обняло її мов огнем. Прагне вона щастя, мов пити в гарячці (Коц.)]. Быть в -ру - горіти. [Дівчина тільки мучилася - то горіла, то мерзла]. У него жар - його палить. Бросать в жар - кидати в жар, обсипати жаром;
  3) (раскал. угли без пламени и дыму) жар, (зап.) грань (р. -ни); (мелкие с горячей золою) присок (р. -ску); (один уголь) жарина; (прил.) жаристий. [В мене очі горіли, мов жар (Л. Укр.). Пече картоплю на грані (в грані) (Под. губ.)]. Испускать сильный жар, пылать, пышать, -ром гореть (без пламени) - жаріти (действие - жаріння), жахтіти, пашіти, палахкотіти. [У неї аж щоки жаріють. Купа жару, та аж жахтить, червоніє (Г. Барв.). Пашить з печи. Дитина така гаряча, - так і палахкотить (= идёт жар) від неї]. Жар-птица - жар-птиця, жароптиця;
  4) (бурый камень, уголь, лигнит) бурий вугіль (р. -гля) (буре вугілля), лігніт;
  5) (пыл) пал, запал, опал. [Який гарячий пал, що й перешкод не зна (Сам.). Говорити з запалом. Він із запалам узявсь до праці. Щось комусь з великим опалом доводила вона шептом (М. Вовч.)];
  6) (разгар) розгар, пал, розпал, гарячий час (мент). В жару битвы - в гарячий час бою, в розгарі бою. В жару спора - в палу суперечки. Жары (мн.) -
  1) (пора летн. зноя, межень) спека (ед.);
  2) (на картине: блёстки, блик) жаріння, огні.
  * * *
  1) жар, -у; ( жара) спека; пал, -у
  2) ( горячие угли) жар; диал. грань, -ні; ( мелкие угли с горячей золой) при́сок, -ску
  4) (перен.: страстность, рвение, пыл) за́пал, -у, жар, о́пал, -у; поэз. пал, -у

  с \жар ром — з за́палом, з жа́ром, з о́палом

  Русско-украинский словарь > жар

 • 15 жребий

  1) жереб (р. -бу), жеребок (р. -бка). [Далекий жереб витяг - не піде в москалі]. Бросать, метать жребий - жеребувати, кидати жеребок, жеребкувати, (между собою) жеребкуватися. [Про одежу жеребували (Куліш)]. Бросание, метание жребия - жеребування, жеребкування;
  2) доля, талан. [Така тобі, доню, доленька судилася. Тобі щасливий талан випав, а мені найтяжчий у світі].
  * * *
  1) же́реб, -у, жеребо́к, -бка́

  мета́ть (кида́ть, броса́ть) \жребий бий — ки́дати же́реб (жеребо́к)

  2) (судьба, участь) до́ля

  кому́ како́й \жребий бий — кому́ яка́ до́ля, кому́ що суди́лося

  Русско-украинский словарь > жребий

 • 16 зашвыривать

  зашвырнуть закидати, закинути, зажбурювати, зажбурнути, зашпурювати, зашпурнути що, (о мног.) позакидати, позажбурювати. [Позакидав цяцьки, взявсь до книжки (Крим.)].
  * * *
  I несов.; сов. - зашвырн`уть
  (швырять куда-л.) зашпу́рювати, -рюю, -рюєш, зашпурну́ти; ( забрасывать) закида́ти, заки́нути и мног. позакида́ти
  II несов.; сов. - зашвыр`ять
  1) (швыряя, засыпать) шпурля́ти, зашпурля́ти; ( забрасывать) закида́ти, заки́дати
  2) (сов.: начать швырять) поча́ти шпурля́ти, зашпурля́ти; ( начать бросать) поча́ти ки́дати, заки́дати

  Русско-украинский словарь > зашвыривать

 • 17 зашвыряться

  поча́ти шпурля́ти, зашпурля́ти; ( начать бросать) поча́ти ки́дати (ки́датися), заки́дати

  Русско-украинский словарь > зашвыряться

 • 18 искра

  і[и]скра, (диал. скра, (г)искра), скалка, огнина, і[и]скорка, блискітка, блищик. [Над огнищем іскор рої? (Л. Укр.). Блищали золоті скалки на воді (Н.-Лев.)]. Бросать (метать) - ры - іскрити. [Коні мчать, аж іскрять ногами (Боров.). Сонце іскрило світом (Мирний)]. -кры в глазах заиграли (замелькали) (от удара) - зірниці засвітилися; каганці в-очу засвітилися. Малая -кра города пожигает, а сама прежде всех помирает - лиха (мала) іскра поле спалить, сама щезне (Приказка). Ни -кры правды - ні на мізинний ніготь правди, ні на стілечко правди. -кра таланта - іскра таланту. Ни -кры таланта - ані телень (ані іскри) таланту. Ни -кры ума - і на копійку розуму нема.
  * * *
  і́скра; ( блёстка) лелі́тка; (преим. отблеск) ска́лка

  \искра ры из глаз посы́пались — і́скри з оче́й поси́палися (полеті́ли), аж зірни́ці засвіти́ли

  \искра ра [бо́жья] у кого́ (в ком) — і́скра [бо́жа] в ко́го (в ко́му)

  Русско-украинский словарь > искра

 • 19 искромётный

  і[и]скристий, і[и]скряний, огневий, огнистий, огнеметний. [Вигострю, виточу зброю іскристу (Л. Укр.). Очі огневі, огнеметні як списом проймають (М. Вовч.)]. -ное вино - іскристе (огнисте) вино. Бросать -ные взгляды - метати огневими очима.
  * * *
  поэз.
  іскроме́тний; ( искристый) іскри́стий

  Русско-украинский словарь > искромётный

 • 20 камешек

  камінець (-нця), камінчик (-ка), (диал.) кимляшок (-шка); специальнее: (попадающийся в глине) дудик (-ка), (в перстне) вічко, очко, (сапожный для приглаживания каблука) шварок (-рку). -шек для зажигалки - камінець (камінчик) до запальнички. -мешки -
  1) камінці (-ців), камінчики (-ків), (диал.) кимляшки (-ків), (соб.: гравий) рінь (-ни), ріння, жорства. [Камінчики найкращі я несу у себе в жмені (Крим.). Позабирали у руки кимляшки, та й давай кидати у людей (Новом. п.)];
  2) (детская игра) креймахи, крем'яхи (-хів), креймашки (-ків); (один такой камешек) креймах, крем'ях, креймашок (-шка). [Гуляєте в креймахи? (Звиног.)]. Бросать -шки, бросить -шек в чей огород - до чийого городу камінці шпурляти (шпурнути), закидати (закинути) до кого, водою бризкати (бризнути) на кого, пришити квітку кому.
  * * *
  уменьш.-ласк.
  каміне́ць, -нця́, камі́нчик

  Русско-украинский словарь > камешек

См. также в других словарях:

 • БРОСАТЬ — БРОСАТЬ, росаю, бросаешь, несовер. (к бросить). 1. кого что. Выпустив из руки сильным размахом, заставлять лететь и падать вдалеке. Бросать камни. || Направлять, пускать. Солнце бросает лучи. 2. чем. Нацеливаясь чем нибудь, пускать, заставлять… …   Толковый словарь Ушакова

 • бросать — Кидать, лукать, метать, швырять, грохнуть, уронить; вергать, ввергать, свергать, ринуть; оставлять, покидать, бежать, дезертировать, переставать. Пустить (запустить) в кого камнем. Ринуть камень. Сыпать, сеять, брызгать, стрелять. Долой, прочь,… …   Словарь синонимов

 • БРОСАТЬ —     Бросать что то во сне – к исполнению желаний. Бросать в кого то – говорить о других дурно, препятствия в делах.     Бросать гранаты – распускать сплетни. Бросать в состоянии аффекта вещи об пол и разбивать их – к убыткам.     Если во сне в… …   Сонник Мельникова

 • бросать — быстрые взгляды • действие бросать взгляд • действие бросать вызов • действие бросать работу • действие, прерывание бросать свет • действие бросить беглый взгляд • действие бросить быстрый взгляд • действие бросить взгляд • действие бросить вызов …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • бросать —   Бросать якорь опускать якорь для остановки судна, останавливаться на стоянку.   Бросать оружие сдаваться, отказываться воевать.     Руки вверх, бросай оружие!   Бросать тень на кого что    1) покрывать кого что н. тенью;    2) перен.… …   Фразеологический словарь русского языка

 • БРОСАТЬ — БРОСАТЬ, брасывать, бросить, броснуть, малорос. борсать, яросл. брокать что, чем во что; кидать, метать, швырять, лукать; | покидать, оставлять без внимания. Бросай мяч в руки. Брасывал я когда то камнем через весь двор. Невзначай бросил в окно.… …   Толковый словарь Даля

 • бросать — БРОСАТЬ, аю, аешь; несов. (сов. БРОСИТЬ, брошу, бросишь). 1. кого на что, на сколько и без доп. (или бросать через бедро, бросать через колено). Обманывать кого л. в чем л. или на какую л. сумму денег; не выполнять обещанного; отказывать в… …   Словарь русского арго

 • бросать —     БРОСАТЬ/БРОСИТЬ     БРОСАТЬ/БРОСИТЬ, бросаться, кидать/кинуть, кидаться, метать/метнуть, пускать/пустить, швырять/швырнуть, разг. запускать/ запустить, разг. швыряться, разг. сниж. шибать …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • бросать — БРОСИТЬ, брошу, бросишь; брошенный; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • бросать — метать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы метать EN launch …   Справочник технического переводчика

 • бросать — глаг., нсв., употр. очень часто Морфология: я бросаю, ты бросаешь, он/она/оно бросает, мы бросаем, вы бросаете, они бросают, бросай, бросайте, бросал, бросала, бросало, бросали, бросающий, бросаемый, бросавший, бросая; св. бросить; сущ …   Толковый словарь Дмитриева


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»