Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

бросать

 • 1 бросать

  бросать
  несов
  1. (кидать) ρίχνω, ρίπτω, πετῶ/ ἐξακοντίζω, ἐκτοξεύω (с силой):
  \бросать взгляд на кого́-л. ρίχνω μιά ματιά; \бросать обвинение κατηγορώ; \бросать тень а) (о деревьях) ρίχνω σκιά(ν), κάνω ίσκιο, б) перен ἀμαυρώνω, δυσφημώ;
  2. (перебрасывать) στέλνω, στέλλω, ρίχνω, μεταφέρω;
  3. (оставлять) ἐγκαταλείπω, ἀφήνω, παρατώ:
  \бросать кого-л. ἐγκαταλείπω κάποιον
  4. (переставать, прекращать) παύω, διακόπτω:
  \бросать курить κόβω τό κάπνισμα; \бросать работу παρατώ τή δουλειά; ◊ \бросать якорь ρίχνω ἄγκυρα; \бросать деньги на ветер σκορπίζω λεφτά στόν ἀέρα; \бросать жребий ρίχνω κλήρο.

  Русско-новогреческий словарь > бросать

 • 2 бросать

  бросать, бросить 1) πετώ, ρίχνω 2) (оставить) αφήνω, εγκαταλείπω.3) (перестать) σταματώ, παύω; я бросил курить έκοψα το κάπνισμα \бросаться ρίχνομαι, πετιέμαι
  * * *
  = бросить
  1) πετώ, ρίχνω
  2) ( оставить) αφήνω, εγκαταλείπω
  3) ( перестать) σταματώ, παύω

  я бро́сил кури́ть — έκοψα το κάπνισμα

  Русско-греческий словарь > бросать

 • 3 бросать

  ρ.δ.μ.
  1. ρίπτω, ρίχνω, πετώ•

  гранату ρίχνω χειροβομβίδα•

  бросать якорь ρίχνω άγκυρα.

  2. μετακινώ, στέλλω, κατευθύνω•

  бросать войска в бой ρίχνω στρατεύματα στη μάχη.

  3. διαχέω, σκορπίζω•

  бросать тень ρίχνω σκιά•

  солнце -ет лучи ο ήλιος ρίχνει, τις ακτίνες.

  4. αποβάλλω ως άχρηστο•

  он крох не -ет αυτός δεν πετάει ούτε τα ψίχουλα.

  || τοποθετώ άταχτα•

  бросать одежду как попало αφήνω (πετώ) τα ενδύματα όπως και όπου λάχει.

  5. αφήνω, εγκαταλείπω, παρατώ•

  бросать семью εγκαταλείπω την οικογένεια.

  || μτφ. παύω, σταματώ•

  бросать курить παύω να καπνίζω, κόβω το κάπνισμα•

  -айте работу! σταματήστε τη δουλιά!

  (απρόσ.) με πιάνει, με καταλαμβάνει•

  меня -ает то в жар, то в холод με πιάνει πότε ζέστη, πότε κρύο.

  εκφρ.
  бросать деньги – σπαταλώ (σκορπίζω) τα χρήματα•
  бросать жребий – ρίχνω τον κύβο, το ζάρι (λύνω τι με την τύχη)•
  бросать камень ή камнем ή грязью – βάζω γάνες, αμαυρώνω•
  бросать оружие – πετώ το όπλο (παραδίνομαι, δειλιάζω)•
  бросать перчатку – α) πετώ το γάντι (προκαλώ σε μονομαχία)• β) μπαίνω σε αγώνα εναντίον κάποιου•
  бросать свет – ρίχνω φώς, φωτίζω (διευκρινίζω, διασαφηνίζω)•
  бросать теньμτφ. αμαυρώνω.
  1. αλληλορίχνω•

  -снежками χιονοπολεμώ.

  || μτφ. περιφρονώ, δεν υπολογίζω•

  бросать людьми δεν λογαριάζω τους ανθρώπους (τον κόσμο).

  2. σπεύδω, τρέχω•

  бросать на помощь τρέχω σε βοήθεια.

  || ρίχνομαι, πέφτω•

  бросать на колени πέφτω στα γόνατα•

  бросать в объятия ρίχνομαι στην αγκαλιά, -ιές.

  3. επιτίθεμαι, επιπίπτω, ορμώ, χυμώ, χύνομαι•

  собаки –ются на прохожих τα σκυλιά χύνονται στους διαβάτες.

  || τρώγω αχόρταγα•

  бросать на еду ρίχνομαι στο φαΐ.

  4. πηδώ από ψηλά•

  бросать в воду ρίχνομαι στο νερό•

  бросать в пропасть ρίχνομαι στο γκρεμό•

  бросать с моста ρίχνομαι από το γεφύρι.

  5. ρίχνομαι κλπ. ρ.μ. ενεργ. φ. (1, 2, 3 σημ.).
  εκφρ.
  бросать деньгами – σπαταλώ τα χρήματα•
  бросать словами, обещаниями – πετώ λόγια, δίνω υποσχέσεις (μιλώ ανεύθυνα)•
  бросать в глаза – χτυπώ στα μάτια (τραβώ την προσοχή, κάνω εντύπωση)•
  вино ή хмель -ется в голову – με χτυπά το κρασί στο κεφάλι (με μεθά)•
  краска ή кровь -ется в лицо – κοκκινίζω (από κάποιο αίσθημα)’ кровь -ется в голову μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.

  Большой русско-греческий словарь > бросать

 • 4 бросать

  [μπρασάτ"] ρ. ρίχνω

  Русско-греческий новый словарь > бросать

 • 5 бросать

  [μπρασάτ"] ρ ρίχνω

  Русско-эллинский словарь > бросать

 • 6 бросить

  Русско-греческий словарь > бросить

 • 7 бросаться

  бросать||ся
  1. ρίχνομαι, ὀρμῶ, ἐφορμώ:
  \бросатьсяся в воду ρίχνομαι στό νερό; \бросатьсяся на помощь τρέχω νά βοηθήσω, σπεύδω νά βοηθήσω; \бросатьсяся бежать со всех ног τό βάζω στά πόδια; \бросатьсяся в объятия ρίχνομαι στήν ἀγκαλιά κάποιου; \бросатьсяся на кого́-л. ὁρμώ (или χυμῶ) πάνω σέ κάποιον
  2. (чем-л.) πετώ, ρίχνω:
  \бросатьсяся камнями ρίχνω πέτρες, πετροβολώ; ◊ \бросатьсяся в глаза χτυπάει στά μάτια.

  Русско-новогреческий словарь > бросаться

 • 8 метать

  Русско-греческий словарь > метать

 • 9 ветер

  -тра (-тру), προθτ. о -е, на -у, πλθ. -ы, -ов, к. -ов α.
  άνεμος, αέρας•

  попутный ветер ούριος άνεμος•

  ветер поднялся σηκώθηκε αέρας•

  ветер улегся ο άνεμος κάλμαρε•

  порывистый ветер ορμητικός (σφοδρός) άνεμος.

  εκφρ.
  ветер в голове – αέρα έχει στο κεφάλι (είναι ελαφρόμυαλος)•
  ветер занес ή -ом занесло – ο αέρας τον έφερε (άγνωστον ποιος)•
  ветер свистит в карманах – οι τσέπες μου είναι πανί με πανί (άφραγκος, απένταρος)•
  бросать (ή кидать, швырять) деньги на ветер – σπαταλώ τα χρήματα•
  бросать слова на ветер ; говорить, болтать на ветер а- – ερολογώ•
  держать нос по -у – είμαι καιροσκόπος, πηγαίνω όπως φυσά ο αέρας, είμαι ανεμοδούρα•
  идти куда ветер дует – προσαρμόζομαι στις εκάστοτε περιστάσεις•
  ищи ή догоняй -а в поле – ψάχνω να βρω βελόνι στ’ άχυρα, πιάσε το λύκο να του πάρεις τα πέταλα, τρέχα -γύρευε•
  подбитый -ом – α) ενδυμασία ανεμοδι-απερνόμενη. β) ελαφρόμυαλος, φουρλαιδας.

  Большой русско-греческий словарь > ветер

 • 10 забрасывать

  1. (бросать) πετώ, ρίχνω 2. (заполнять) γεμίζω.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > забрасывать

 • 11 метать

  1. (кидать, бросать) ρίχνω, πετώ 2. (раскидывать, разбрасывать) σκορπίζω 3. (ο рыбах и некоторых других животных) ωοτοκώ.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > метать

 • 12 якорь

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > якорь

 • 13 бросить

  броси||ть
  сов см. бросать; брось! ἄστα!; бросьте! ἀφήστε τα!, δέν τά πα-ρατβτε!; \броситьться см. бросаться
  1. ◊ кровь \броситьлась в лицо τό αίμα ἀνέβηκε στό κεφάλι.

  Русско-новогреческий словарь > бросить

 • 14 валить

  валить I
  несов
  1. (кого-л., что-л.) ρίχνω κάτω, ἀνατρέπω/ἀναποδογυρίζω (опрокидывать) I σωριάζω, ρίχνω, γκρεμίζω (деревья и т. п.):
  \валить» с ног кого-л. ρίχνω κάτω (или χάμου) κάποιον
  2. (беспорядочно бросать) ρίχνω, ρίπτω:
  \валить все в одну́ ку́чу перен τά βάζω ὅλα σ'ενα σακί, δέν κάνω καμιά διάκριση; ◊ \валить вину́ на другого τά φορτώνω σέ ἄλλον, φορτώνω τό λάθος μου σέ ἄλλον.
  вали||ть II
  несов разг
  1. (идти толпой) προσέρχομαι κατά μάζες, συρρέω;
  2. (густой массой):
  снег \валитьт хлопьями τό χιόνι πέφτει πυκνό, οἱ νιφάδες πέφτουν πυκνά; дым \валитьт из трубы ἀπ' τήν καπνοδόχο βγαίνουν σύννεφα καπνοῦ, ἡ καπνοδόχος βγάζει πυκνό καπνό.

  Русско-новогреческий словарь > валить

 • 15 ветер

  ветер
  м ὁ ἄνεμος, ὁ ἀέρας, ὁ ἀγέρας, ὁ ἀήρ:
  попу́тный \ветер ὁ ὁϋριος ἄνεμος, ὁ πρίμος ἄνεμος· встречный \ветер ὁ ἐνάντιος ἄνεμος· восточный \ветер ὁ ἀνατολικός ἄνεμος, ὁ λεβάντες· западный \ветер ὁ δυτικός ἄνεμος, ὁ ζέφυρος, ὁ πονέντες· северный \ветер ὁ βορράς, ὁ βοριᾶς, ἡ τραμουντάνα· южный \ветер ὁ νότος, ὁ νοτιάς, ἡ ὀστρια· се-веровосто́чный \ветер ὁ βορειοανατολικός ἄνεμος, мор. ὁ γραίγος, ὁ μέσης· \ветер стих ὁ ἄνεμος ἐκόπασε, ὁ ἄνεμος ἐπεσε· идти по ветру οὐριοδρομῶ, ἀρμενίζω πρίμα, πηγαίνω μέ ὁβριό ἄνεμο· идти́ против ветра ἀντιπλέω, πλέω κόντρα στον ἄνεμο· ◊ держать нос по ветру разг πάω ὅπου φυσήξει ὁ ἄνεμος, εἶμαι ἀνε-μοδούρα· бросать слова на \ветер μιλάω ἀνεύθυνα, λεγω λόγια στον ἀέρα· у него́ \ветер в голове разг ἔχει τά μυαλά πάνω ἀπ' τό κεφάλι του, εἶναι ἐλαφρόμυαλος· ищи́ ветра в поле τρέχα γύρευέ τον.

  Русско-новогреческий словарь > ветер

 • 16 жребий

  жребий
  м
  1. ὁ λαχνός, ὁ κλήρος; бросать \жребий ρίχνω κλήρο· тяну́ть \жребий τραβώ κλήρο·
  2. перен ἡ τύχη, ἡ μοίρα· ◊ \жребий брошен ἐρίφθη ὁ κύβος.

  Русско-новогреческий словарь > жребий

 • 17 закидывать

  закидывать I
  несов
  1. (заполнять) γεμίζω:
  \закидывать яму песком σκεπάζω τόν λάκκο μέ ἄμμο· \закидывать камнями πετροβολώ·
  2. (кого-л. чем-л.) βομβαρδίζω μέ...:
  \закидывать вопросами βομβαρδίζω μέ ἐρωτήσεις.
  закидывать II
  несов
  1. (бросать далеко) ρίχνω, πετῶ, ρίπτω·
  2. (запрокидывать):
  \закидывать назад голову γέρνω τό κεφάλι μου πίσω· \закидывать ногу на ногу βάζω τό ἕνα πόδι πάνω στ' ἄλλο· \закидывать ружье за спину κρεμώ τό τουφέκι στον ὠμο.

  Русско-новогреческий словарь > закидывать

 • 18 запускать

  запускать I
  несов, разг
  1. (бросать с силой) ρίχνω, ἐκοφένδονίζω, ἐκτοξεύω, ἐξαπολύω:
  \запускать камнем в окно́ ρίχνω πέτρα στό παράθυρο· \запускать спу́тник (ракету) ἐξαπολύω (или ἐκτοξεύω) δορυφόρο (πύραυλο)·
  2. (засовывать) χώνω:
  \запускать ру́ку в карман χώνω τό χέρι στήν τσέπη.
  запускать II
  несов (переставать за-ботиться) ἀμελώ, παραμελώ, παρατάω, ἐγκαταλείπω:
  \запускать хозяйство (болезнь) παραμελώ τό νοικοκυριό (τήν ἀρρώστια).

  Русско-новогреческий словарь > запускать

 • 19 кидаться

  кид||а́ться
  разг
  1. ὁρμώ, ρίχνομαι:
  \кидатьсяаться кому́-л. в объятия ρίχνομαι στήν ἀγκαλιά κάποιου·
  2. (бросать) πετῶ, ρίχνω.

  Русско-новогреческий словарь > кидаться

 • 20 косой

  кос||ой
  при л.
  1. λοξός, πλάγιος / ἐπικλινής, κεκλιμένος (наклонный):
  \косой дождь ἡ λοξή βροχή· \косой почерк ὁ λοξός γραφικός χαρακτήρας·
  2. (о глазах) ἀλλοί-θωρος·
  3. перен (недружелюбный):
  \косой взгляд τό λοξό βλέμμα, ΤΟ στραβοκοί-ταγμα1 бросать \косойые взгляды ρίχνω λοξές ματιές, στραβοκοιτάζὠ ◊ \косойая сажень в плечах разг ὁ λεβέντης.

  Русско-новогреческий словарь > косой

См. также в других словарях:

 • БРОСАТЬ — БРОСАТЬ, росаю, бросаешь, несовер. (к бросить). 1. кого что. Выпустив из руки сильным размахом, заставлять лететь и падать вдалеке. Бросать камни. || Направлять, пускать. Солнце бросает лучи. 2. чем. Нацеливаясь чем нибудь, пускать, заставлять… …   Толковый словарь Ушакова

 • бросать — Кидать, лукать, метать, швырять, грохнуть, уронить; вергать, ввергать, свергать, ринуть; оставлять, покидать, бежать, дезертировать, переставать. Пустить (запустить) в кого камнем. Ринуть камень. Сыпать, сеять, брызгать, стрелять. Долой, прочь,… …   Словарь синонимов

 • БРОСАТЬ —     Бросать что то во сне – к исполнению желаний. Бросать в кого то – говорить о других дурно, препятствия в делах.     Бросать гранаты – распускать сплетни. Бросать в состоянии аффекта вещи об пол и разбивать их – к убыткам.     Если во сне в… …   Сонник Мельникова

 • бросать — быстрые взгляды • действие бросать взгляд • действие бросать вызов • действие бросать работу • действие, прерывание бросать свет • действие бросить беглый взгляд • действие бросить быстрый взгляд • действие бросить взгляд • действие бросить вызов …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • бросать —   Бросать якорь опускать якорь для остановки судна, останавливаться на стоянку.   Бросать оружие сдаваться, отказываться воевать.     Руки вверх, бросай оружие!   Бросать тень на кого что    1) покрывать кого что н. тенью;    2) перен.… …   Фразеологический словарь русского языка

 • БРОСАТЬ — БРОСАТЬ, брасывать, бросить, броснуть, малорос. борсать, яросл. брокать что, чем во что; кидать, метать, швырять, лукать; | покидать, оставлять без внимания. Бросай мяч в руки. Брасывал я когда то камнем через весь двор. Невзначай бросил в окно.… …   Толковый словарь Даля

 • бросать — БРОСАТЬ, аю, аешь; несов. (сов. БРОСИТЬ, брошу, бросишь). 1. кого на что, на сколько и без доп. (или бросать через бедро, бросать через колено). Обманывать кого л. в чем л. или на какую л. сумму денег; не выполнять обещанного; отказывать в… …   Словарь русского арго

 • бросать —     БРОСАТЬ/БРОСИТЬ     БРОСАТЬ/БРОСИТЬ, бросаться, кидать/кинуть, кидаться, метать/метнуть, пускать/пустить, швырять/швырнуть, разг. запускать/ запустить, разг. швыряться, разг. сниж. шибать …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • бросать — БРОСИТЬ, брошу, бросишь; брошенный; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • бросать — метать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы метать EN launch …   Справочник технического переводчика

 • бросать — глаг., нсв., употр. очень часто Морфология: я бросаю, ты бросаешь, он/она/оно бросает, мы бросаем, вы бросаете, они бросают, бросай, бросайте, бросал, бросала, бросало, бросали, бросающий, бросаемый, бросавший, бросая; св. бросить; сущ …   Толковый словарь Дмитриева


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»