Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

бросать

 • 1 бросать

  партофтан, ҳаво додан, афкандан, паррондан

  Русско-таджикский словарь > бросать

 • 2 бросать

  несов.
  1. кого-что, чем андохтан, партофтан, ҳаво додан, афкандан, паррондан; бросать мяч тӯб ҳаво додан; бросать камнями санг паррондан; бросать якорь лангар андохтан; бросать одежду как попало либосҳоро бетартибона партофтан
  2. безл. кого-что бардорузан кардан; машину бросало на ухабах мошин дар чуқуриҳои роҳ бардорузан мекард
  3. кого-что роҳӣ (равона) кардан, фиристодан; бросать войска в бой қӯшунро ба ҷанг фиристодан
  4. что перен. афкандан, андохтан, пошидан; бросать взгляд назар афкандан; солнце бросало лучи офтоб нур мепошид
  5. что партофтан, бароварда партофтан, ба як сӯ ҳаво додан; бросать старые тетради дафтарҳои кӯҳнаро партофтан
  6. кого-что и с не-опр. тарк кардан, даст кашидан, партофтан, бас кардан; бросать родной город шаҳри худро тарк кардан; бросать работу корро партофта рафтан; он бросает курить ӯ тамокукаширо бас мекунад
  7. безл. кого во что в сочет. с сущ. «жар», «озноб», «дрожь», «пот»: бросать в пот ба арақ, ғӯтидан, арақшор шудан; его бросает то в жар, то в холод ӯ дам таб мебарорад, дам хунук мехӯрад <> бросать деньгами, бросать деньги на вётер бадхарҷӣ кардан; пулро бар бод додан; бросать жребий куръа партофтан; бросать камешек (камешки) в чей-л. о ород ба касе пичинг (гап) паррондан; бросать камнем (камень), бросать грязью в кого-л. касеро бадном кардан, обрӯи касеро резондан; бросать обвинение айбдор кардан; бросать оружие таслим шудан; ҷангро бас кардан; бросать перчатку 1) кому уст. ба ҷанги тан ба тан (ба дуэл) даъват кардан 2) кому-чему ба мубориза (ба мусобиқа) даъват кардан; бросать свет на что равшан кардан, фаҳмо кардан; бросать слова на ветер беҳуда (пойдарҳаво) гап задан, ҳарзагӯй кардан; бросать тень 1) на что-л. чизеро тира (хира, муғлақ) кардан 2) на кого что-л. касеро, чизеро доғдор (бадном) кардан; касеро, чизеро наҳ задан; \бросать на произвол судьбы ба тақдир ҳавола кардан, бенигоҳубин гузоштан, бепарастор монондан

  Русско-таджикский словарь > бросать

 • 3 ветер

  м шамол, бод; порывистый ветер шамоли шадид; попутный ветер боди шурта, боди мувофиқ; резкий ветер шамоли сахт; ветер поднялся шамол хест; ветер стих шамол монд; идтй против ветра бар муқобили шамол [роҳ] рафтан <> ветер в голове у кого кӯтоҳандеш, боди; подбитый ветром 1) (об одежде) тунук, пӯсти акка барин 2) (о легкомысленном чело-веке) ҳавоидаҳан, сабук, бодӣ; бросать (кидать, швырять) деньги на ветер пулро бар бод додан; бросать слова на ветер беҳуда (пойдарҳаво) гап задан, ҳарзагӯй кардан; говорить на ветер беҳуда (фикр накарда) гап задан; держать нос по ветру (по ветру) созиш (замонасозӣ) кардан; ищй (догоняй) ветра в поле ёбу гир; на пай ҳасту на Ҳайдар; как ветром сдуло кого шамол бурдагӣ барин, якбора ғайб зад; какой ветер занёс?, каким ветром занесло? кого кадом ша-мол овард (парронд)?; куда ветер дует замонасоз; откуда ветер дует таги гап чист; собака лает, ветер носит посл. « абрро бонги саг зиён накунад; ак-аки сагро бод бибарад

  Русско-таджикский словарь > ветер

 • 4 деньги

  мн.
  1. пул; бумажные деньги пули когазӣ; серебряные деньги пули нуқра, танга; разменять деньги пулро майда кардан
  2. (капитал, средства) маблағ, сармоя; время деньги вақт ғанимат аст <> бешеные деньги пули калони бе дарди миён; карманные деньги кисахарҷӣ; хорошие деньги пули кам не; чистые деньги пули нақд; шальные деньги пули бе дарди миён; деньги на булавки уст. пули сурмаю ҳино; на мёдные деньги учиться уст. бо муҳтоҷӣ таҳсил кардан; маълумоти нокифоя гирифтан; при деньгах [быть] уст. иул доштан, пулдор будан; не при деньгах [быть] уст. пул надоштан, пулдор набудан; ни за какие деньги ҳаргиз, зинҳор, ба ҳеҷ ваҷҳ; деньги водятся у кого-л. касе пулдор аст; денег стоит арзон не, қимат аст; бросать деньги (деньгами), сорить деньгами исрофкорӣ кардан; пулро чошидан, бадхарҷӣ намудан; бросать деньги на ветер бадхарҷӣ кардан, пулробар бод додан; грестй (загребать) деньги лопатой пулро бо ҷорӯб рӯфта гирифтан; деньги [идут] к деньгам погов. пул пулро меёбад; деньги об ба сой менигарад, пул ба бой; у него денег куры не клюют пулаш беҳисоб аст; пулаш бӯй гирифта хобидааст

  Русско-таджикский словарь > деньги

 • 5 камень

  м
  1. тж. собир. санг; дорога вымощена камнем рох сангфарш карда шудааст; драгоценные камни сангҳои қиматбаҳо, ҷавоҳирот
  2. уст. поэт. (могилъная плита) санги макбара, санги сари гӯр
  3. тк. ед. перен. ғам, андӯҳ; на сердце камень лежит дил пурғам аст; у него камень с души свалился аз як ғами калон халос шуд
  4. мн. камни мед. санг, сангҳо; камни в печени санги ҷигар; камни в почках санги гурда камень преткновения монеа, мамониат; адский камень санги ҷаҳаннам, ляпис; винный камень 1) дурдаи шароб 2) санги дандон; краеугольный камень чего книжн. маҳак; литографский камень 1) санги чоп 2) қолиби чоп; подводные камни монеаи ноаён, хатари пинҳонӣ; пробный камень санги маҳак; камни вопиют замину замон ба дод омадаанд; камнем падать санг барин афтидан; камня на камне не оставить ба хок яксон кардан; бросать камнем (камень) в кого-л. касеро бадном кардан, обрӯи касеро резондан; держать камень за пазухой қасди бад доштан; забросать (закидать) камнями кого то же, что бросать камнем (камень) в кого-л.; нашла коса на камень погов. ш обу оташ барин; под лежачий камень вода не течёт посл. нишастан кати мурод ҳосил намешавад; ҳаракату баракат

  Русско-таджикский словарь > камень

 • 6 бросание

  с (по знач. гл. бросать 1-5) андохтан(и), партофтан(и), афкандан(и); роҳӣ кардан(и), фиристодан(и); (по знач. гл. бросаться 1) ба сӯи ҳамдигар андохтан(и)

  Русско-таджикский словарь > бросание

 • 7 бросить

  1. сов. см. бросать;
  2. поеел. брось(те) прост. мон(ед), бас кун(ед); брось(те) разговаривать! гапро бас кун(ед)!, гап назанед!

  Русско-таджикский словарь > бросить

 • 8 бросок

  м
  1. (по знач. гл. бросать 1, 2) партоиш, ҳаводиҳӣ; (по знач. гл. бросаться 1) ба сӯи ҳамдигар партофтан(и)
  2. ҷаҳиш, давиш; бросок вперёд ҷаҳиш ба пеш

  Русско-таджикский словарь > бросок

 • 9 бултыхать

  несов. разг.
  1. кого-что (с шумом бросать в жидкость) шалпас занонда (шӯлпи кунонда) андохтан
  2. (с шумом падать, бросаться в воду) шалпас зада (шӯлпи карда) афтодан
  3. что (взбалтывать) ҷунбондаомехтан, лаппондан, аралаш кардан

  Русско-таджикский словарь > бултыхать

 • 10 валить

  I
  несов.
  1. разг. фурӯ рехтан, зер кардан; народ валил на площадь фавҷи одам ба майдон фурӯ рехт // (о снеге) сахт (бошиддат) боридан; (о дыме> паре и т. п.) қубла зада баромадан, фаввора зада баромадан
  2. повел. вали(те) прост. кардан гир(ед) <> валом валить см. валом
  II
  несов.
  1. кого-что ғалтондан, афтондан; валить с ног аз по ғалтондан // что буридан; валить деревья в лесу дар беша дарахт буридан
  2. кого-что перен. прост. куштан, нобуд кардан; ящур валил скот касалии оқсил чорпоро нобуд мекард
  3. что (небрежно бросать) партофтан
  4. что на кого-что перен. разг. бор кардан; валить свой ошибки на кого-л. хатоҳои худро ба гардани касе бор кардан <> валить всё в одну кӯчу ҳама чизро омехтан (аралаш кардан); валить с больной головы на здоровую айби худро ба гардани дигарон мондан; алами Исоро аз Мусо гирифтан

  Русско-таджикский словарь > валить

 • 11 валовой

  1. умумӣ, ҷамъул-ҷамъ, ҷамъ, кӯтара; валовой доход даромади умумӣ; валовая продукция маҳсулоти умумӣ, ҷамъи маҳсулот
  2. охот. умумӣ, села-села; валовой пролёт птиц села-села парида гузаштани паррандагон валом нареч.: валов валить 1) (двигаться сплошным потоком) фурӯ рехтан, тӯда-тӯда шуда рафтан 2) (бросать, сыпать, не разбирая) бетартиб партофтан (рехтан)

  Русско-таджикский словарь > валовой

 • 12 валять

  несов
  1. кого-что ғелонидан, ҷӯлонидан; валять в снегу дар барф ғелонидан // безл. ҷунбонидан, алвонҷ додан; пароход валяло с носа на корму киштӣ пасу пеш алвонҷ мехӯрд
  2. что разг. (небрежно бросать, перекмдывать) бетартиб партофтан (андохтан)
  3. что (катая, придавать форму) ғелонидан, ғелонида шакли муайян додан; валять ком из снега барфро ғелонид! лӯнда кардан
  4. что (сбивать из шгрсти, пуха и т. д.) молидан; валять воилок намад молидан
  5. повел. валяй(те) прост. кардан гир(ед) <> валять дурака 1) (паясничать) бачагӣ кардаӣ 2) (д& лать глупости) аҳмақӣ кардан 3) (притворяться непонимающим) худро ба нодонӣ задан 4) (бездельничать) бекорхӯҷагӣ кардан

  Русско-таджикский словарь > валять

 • 13 грязь

  ж
  1. лой, гил, лойқа; месить грязь дар лой гаштан
  2. мн. грязи мед. лои шифоӣ (табобатӣ)
  3. чирк, қарқ, хокрӯба, ахлот; покрыться грязью қарқ бастан
  4. перен. мурдорӣ, фасод, ра-золат <> бросать гряз ьюв кого-л. касеро сиёҳ (бадном) кардан; вытащить из - и кого-л. касеро аз ботлоқи бадномӣ кашида баровардан; затоптать в грязь кого-л. касеро бадном кардан, касеро ба хок яксон кардан; не ударить лицом в грязь шарманда (рӯйсиёҳ) нашудан; облить кого-л. гряз ью касеро бад кардан, дар ҳақки касебадгӯй кардан; смешать с грязью, втоптать в грязь тӯҳмат (бадном, сиёҳ) кардан

  Русско-таджикский словарь > грязь

 • 14 жребий

  м
  1. қуръа, чак; бросать жреби й қуръа партофтан; тянуть жребий қуръа кашидан; жребий пал на меня қуръа ба номи ман афтид; достаться по жребию аз рӯи қуръа насиб шудан
  2. перен. уст. қисмат, сарнавишт, насиба <> жреби й брошен! ҷазм шуд!, масъала ҳал!

  Русско-таджикский словарь > жребий

 • 15 забросать

  I
  1 сов.
  1. кого-что партоф заброса и тан, ҳаво додаи, ғуррондан; артискаги - ли цветами артистонро гулборон
  II
  карданд
  2. перен. -борон кардан; 1 забросать вопросами саволборон кардан;
  II
  докладчика - ли вопросами маърузачиро саволборон карданд; -ть пись-
  II
  ҷами мактубборон кардан
  3. что рехта пур кардан; забросать яму землей чуқуриро бо хок пур кардан, -ть камнямн
  II
  (грязью) кого-л. касеро бадном кардан,
  II
  обрӯи касеро резондан
  II
  сов. разг. (начать бросать) партофтан (андохтан) гирифтан

  Русско-таджикский словарь > забросать

 • 16 камешек

  м уменыи.-ласк. к камень 1; <> подводные камешки см. камень (подводные камни); бросать -ек (камешки) в чей-л. огород ба касе гап паррондан

  Русско-таджикский словарь > камешек

 • 17 косой

  (кос, -а, -о)
  1. каҷ уреб, хамида; косой дождь борони уреб, уребборон; косые лучи солнца нурҳои уреби офтоб; косой пробор фарқи. каҷи сар; косой почерк хати каҷ
  2. каҷшуда; косая рама чорчӯбаи каҷшуда
  3. (о глазах) олус; (о чело-веке) олус, олусчашм, каҷчашм; косые глаза чашмони олус; он кос на один глаз як чашми вай олус аст
  4. перен. каҷ, каҷ-каҷ, ало, бадхоҳона; бросать косые взгляды каҷ-каҷ нигох кардан
  5. в знач. сущ. косой м прост. и обл. (заяц) заргӯш, харгӯш <> косой ворот гиребони уреб; косой парус мор. бодбони секунҷа, бодбони уреб; косая сажень в плечах чорпаҳлу, шонапаҳн

  Русско-таджикский словарь > косой

 • 18 полпути

  м ними (нимаи, нисфи) роҳ; вернуться с полпути аз ними роҳ, баргаштан <> бросать на полпути ба охир (ба субут) нарасондан, анҷом надодан

  Русско-таджикский словарь > полпути

 • 19 разбрасывание

  с (по знач. гл. раз­бросать 1-3) ба хар тараф партофтан(и), пошидан(и); титу пит кардан(и); разбрасывание семян пошидани тухмӣ

  Русско-таджикский словарь > разбрасывание

 • 20 слово

  с
  1. калима, сухан, гап; рӯс-ское слово калимаи русӣ; активный запас слов лингв. захираи калимаҳои серистеъмол; словарь иностранных слов луғати калимаҳои хориҷӣ; напишите это слово ин калимаро нависед; забросать кого-л. словами бисёр гап зада сари касеро гаранг кардан; не сказать ни единого слова сухане нагуф-тан
  2. тк. ед. сухан, гап; культура слова маданияти сухан; слово серебро, молчание - золото даҳони баста сад тилло; дар слова 1) (способность гово-рить) кобилияти гапзанӣ, қувваи нотиқа 2) (красноречие) нотиқӣ, суханварӣ, гапдонӣ
  3. чаще мн. слова гап, ҳарза, сафсата; это одни слова ин фақат гап аст
  4. мн. слова шеър; музыка Глинки на слова Пушкина оҳанги Глинка, шеъри Пушкин
  5. уст. гуфтор; «Слово о полку Игореве» «Гуфтор андар полки Игорь»
  6. тк. ед. нутқ, сухан; вступительное слово пешгуфтор, сарсухан; заключительное слово нутқи хотимавӣ; надгробное слово нутқи видой; последнее слово подсудимого оҳирин сухани айбдор; свобода слова озодии сухан; предоставить (дать) слово сухан додан; лишить слова аз сухан (аз нутқ) маҳрум кардан
  7. тк. ед. ваъда, кавл; дать слово ваъда додан; нарушить слово аз қавли худ гаштан; сдержать слово ба ваъда вафо кардан <> новое слово кашфиёти нав; пёрвое слово 1) сароғоз, ибтидо 2) асл, моҳият; последнее слово навтарин кашф; право слово прост.қавл медиҳам, дар воқеъ, воқеан, ҳақиқатан; честное слово ба ростӣ; другими (иными) словами вводн. сл. ба ибораи дигар, дигар хел карда гӯем; одним словом вводн. сл. қисса кӯтоҳ; хулласи калом; своими словами бо забони худ; господин (хозяин) своего слова (своему слову) ӯ аз кавли худ намегардад; игра слов суханбозӣ; набор слов ҳарза, сафсата; слово в слово айнан, ҳарф ба ҳарф; слово за слово гап аз гап баромада; слов нет вводн. сл. ҳақиқатан, ин тавр аст; без дальних слов гапро ғоз надода, суханро дароз на-карда; в двух (в нескольких) словах мухтасар(ан), бо якчанд калима, мухтасар карда; к слову [сказать] вводн. сл. дар омади гап; на два слова, на пару слов ба як [даҳан] гап; на словах даҳанакӣ; передать на словах даҳанакӣ баён кардан; его обещание так и осталось на словах ваъдаи ӯ гап буду халос; не говоря худого (дурного) слова ягон гапи ганда нагуфта; по словам вводн. сл. чунон ки гуфта шудааст; со слов кого-л., чьйх-л. ба кавли касе; с первого слова аз оғози сухан; с чужих слов аз рӯи гуфти касони дигар; брать свой слова обратно аз гап гаштан; бросать слова на ветер, бросаться словами беҳуда (пойдарҳаво) гап задан, ҳарзагӯӣ кардан; верить на слово ба гап бовар кардан; глотать слова нимғурма гап задан; держаться на честном слове амонат истодан; живого слова не услышишь ягон ҳамсӯҳбат нест; ловить на слове кого-л. касеро аз гап доштан, аз касе кавл гирифтан; не мочь (не уметь) связать двух слов ду даҳан гап гуфта натавонистан; не находить слов бо сухан ифода карда натавонистан; не хватает слов аз баёнаш забон (қалам) оҷиз аст; поминать добрым словом ба некӣ ёд кардан; помяните моё слово ман гуфтам, шумо шунидед; гуфти ман мешавад, ана мебинед; сказать пару тёплых слов прост. ду даҳан сухани хуш гуфтан; сказать своё слово ҳунари худро нишон додан; чеканить слова равшан ва бурро гап задан, дона-дона карда гап задан; \словоо - не воробёй, вылетит - не поймаешь посл. « тир аз камон ҷаст - ҷаст, мурғ аз қафас раст - раст; он за \словоом в карман нелезет ӯ ҳозирҷавоб аст

  Русско-таджикский словарь > слово

См. также в других словарях:

 • БРОСАТЬ — БРОСАТЬ, росаю, бросаешь, несовер. (к бросить). 1. кого что. Выпустив из руки сильным размахом, заставлять лететь и падать вдалеке. Бросать камни. || Направлять, пускать. Солнце бросает лучи. 2. чем. Нацеливаясь чем нибудь, пускать, заставлять… …   Толковый словарь Ушакова

 • бросать — Кидать, лукать, метать, швырять, грохнуть, уронить; вергать, ввергать, свергать, ринуть; оставлять, покидать, бежать, дезертировать, переставать. Пустить (запустить) в кого камнем. Ринуть камень. Сыпать, сеять, брызгать, стрелять. Долой, прочь,… …   Словарь синонимов

 • БРОСАТЬ —     Бросать что то во сне – к исполнению желаний. Бросать в кого то – говорить о других дурно, препятствия в делах.     Бросать гранаты – распускать сплетни. Бросать в состоянии аффекта вещи об пол и разбивать их – к убыткам.     Если во сне в… …   Сонник Мельникова

 • бросать — быстрые взгляды • действие бросать взгляд • действие бросать вызов • действие бросать работу • действие, прерывание бросать свет • действие бросить беглый взгляд • действие бросить быстрый взгляд • действие бросить взгляд • действие бросить вызов …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • бросать —   Бросать якорь опускать якорь для остановки судна, останавливаться на стоянку.   Бросать оружие сдаваться, отказываться воевать.     Руки вверх, бросай оружие!   Бросать тень на кого что    1) покрывать кого что н. тенью;    2) перен.… …   Фразеологический словарь русского языка

 • БРОСАТЬ — БРОСАТЬ, брасывать, бросить, броснуть, малорос. борсать, яросл. брокать что, чем во что; кидать, метать, швырять, лукать; | покидать, оставлять без внимания. Бросай мяч в руки. Брасывал я когда то камнем через весь двор. Невзначай бросил в окно.… …   Толковый словарь Даля

 • бросать — БРОСАТЬ, аю, аешь; несов. (сов. БРОСИТЬ, брошу, бросишь). 1. кого на что, на сколько и без доп. (или бросать через бедро, бросать через колено). Обманывать кого л. в чем л. или на какую л. сумму денег; не выполнять обещанного; отказывать в… …   Словарь русского арго

 • бросать —     БРОСАТЬ/БРОСИТЬ     БРОСАТЬ/БРОСИТЬ, бросаться, кидать/кинуть, кидаться, метать/метнуть, пускать/пустить, швырять/швырнуть, разг. запускать/ запустить, разг. швыряться, разг. сниж. шибать …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • бросать — БРОСИТЬ, брошу, бросишь; брошенный; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • бросать — метать — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы метать EN launch …   Справочник технического переводчика

 • бросать — глаг., нсв., употр. очень часто Морфология: я бросаю, ты бросаешь, он/она/оно бросает, мы бросаем, вы бросаете, они бросают, бросай, бросайте, бросал, бросала, бросало, бросали, бросающий, бросаемый, бросавший, бросая; св. бросить; сущ …   Толковый словарь Дмитриева


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»