Перевод: с русского на эстонский

с эстонского на русский

Язык

 • 1 язык

  С м.
  1. 19 неод. keel (elund; suhtlusvahend; ka ülek.); собачий \язык koera keel, заливной \язык keel tarrendis, показать \язык keelt näitama (ka ülek.), лизать языком keelega limpsima v lakkuma, пробовать на \язык (keelega) maitsma, \язык пламени leek, tulekeel, огненные языки tulekeeled, языки копоти tahmatordid, tahmalondid, водной \язык emakeel, национальный \язык rahvuskeel, литературный \язык kirjakeel, разговорный \язык kõnekeel, государственный \язык riigikeel, официальный \язык (1) ametlik keel, (2) ametikeel, иностранный \язык võõrkeel, естественный \язык loomulik keel, искусственный \язык tehiskeel, живой \язык elav keel, мёртвый \язык surnud keel, образный \язык piltlik v kujundlik keel, воровской \язык vargakeel, varaste erikeel, vargaargoo, \язык художественной литературы (ilu)kirjanduskeel, \язык газеты ajalehekeel, \язык музыки muusika keel, \язык жестов viipekeel, žestide keel, входной \язык sisendkeel, выходной \язык väljundkeel, целевой \язык info tulemkeel, информационно-поисковый \язык info infootsikeel, informatsiooni otsimise keel, индейские языки indiaani keeled, индоевропейские языки indoeuroopa keeled, древние языки muinaskeeled, классические языки klassikalised keeled, владеть многими языками paljusid keeli valdama v oskama, говорить на русском языке vene keelt v vene keeli v vene keeles rääkima, знать \язык keelt oskama, ломать \язык keelt purssima v väänama v murdma, обшаться на немецком языке saksa keeles suhtlema, перевести с греческого языка на эстонский \язык kreeka keelest eestindama v eesti keelde tõlkima;
  2. 19 од. (teadete hankimiseks toodud) sõjavang, keel; захватить v взять языка keelt v kontrollvangi võtma;
  3. 19 неод. tila, kara, kõra (kellal); \язык колокола kella tila v kara v kõra;
  4. 19 неод. (без мн. ч.) kõne, kõnevõime; лишиться языка kõnevõimet kaotama, больной лежит без языка и без движений haige ei räägi ega liiguta end;
  5. ед. ч. 19, мн. ч. 19, 18 неод. van. rahvus, natsioon; rahvas; нашествие двунадесяти языков aj. Prantsuse Suure armee v kaheteistkümne rahva Venemaa-sõjakäik (Isamaasõjas 1812); ‚
  злые языки kurjad keeled;
  \язык без костей у кого kõnek. ega keelel ole konti sees (lobisemise kohta), kelle suu käib vahetpidamata v käib nagu tatraveski v ei seisa kinni;
  \язык хорошо подвешен у кого kõnek. kes pole suu peale kukkunud, kellel on head lõuad v hea suuvärk v hea lõuavärk, kelle(l) jutt jookseb hästi, kellel on suuvärk parajas paigas, kellel on keel omal kohal, kes on osav sõnu sõlmima;
  длинный \язык kõnek. (1) suupruukimine, pikk keel, (2) у кого kes on latatara v lobasuu v vatraja v suure suuga;
  остёр на \язык terava keelega;
  что на уме, то на языке kõnekäänd mis meelel, see keelel, süda keelel v keele peal;
  \язык на плече у кого kõnek. kellel on keel vestil v vesti peal;
  дать волю языку kõnek. keelele vaba voli andma, suud pruukima, sõnadele voli andma;
  держать \язык за зубами v
  на привязи kõnek. keelt hammaste taga hoidma v pidama;
  молоть языком, чесать v
  мозолить \язык kõnek. tühja lobisema, vatrama, laterdama, jahvatama;
  языками kõnek. keelt peksma, taga rääkima, lõugu lõksutama (madalk.);
  на кончике языка kõnek. on keele peal;
  \язык заплетается kõnek. keel läheb sõlme v on pehme;
  \язык не поворачивается у кого kõnek. kelle keel ei paindu (ütlema);
  закусить \язык kõnek. huulde hammustama, äkki vait jääma;
  срываться с языка kõnek. suust v keelelt lipsama;
  \язык чесеться у кого kõnek. kellel keel sügeleb, mis kibeleb v kipitab v sügeleb v kiheleb kelle keelel, mis kipitab kellel keele peal;
  связывать \язык кому kõnek. kellel suud lukku panema, mitte suudki lahti teha laskma;
  найти общий \язык с кем kellega ühist keelt leidma;
  на разных языках üksteist mitte mõistma, eri keelt kõnelema;
  суконный \язык maavillane keel;
  эзоповский \язык liter. mõistukõne, läbi lillede ütlemine;
  языком kõnek. selges mis keeles ütlema v rääkima;
  \язык до Киева доведёт kõnekäänd küll keel viib Kiievisse, jala ei saa kuhugi, kes teed küsib, see pärale jõuab; (бежать)
  выснув \язык kõnek. oma keelt talitsema v taltsutama, mokka maas pidama;
  не сходить с языка у кого kõnek. kellel pidevalt suus v hammaste vahel olema;
  попадаться на \язык кому, к кому kõnek. kelle hammaste vahele sattuma;
  развязать \язык кому kõnek. kelle keelepaelu lahti v valla päästma;
  \язык развязался у кого kõnek. kelle keelepaelad läksid lahti;
  распустить \язык kõnek. keelele liiga vaba voli andma, laialt suud pruukima;
  тянуть за \язык кого kõnek. keda rääkima panema v sundima, rääkida käskima, kelle keelepaelu valla päästma, kelle keelekupjaks hakkama;
  \язык проглотишь kõnek. mis viib keele alla, paneb suu vett jooksma;
  \язык проглотить kõnek. suu (nagu) vett täis (võtma), tumm nagu kala (olema);
  на \язык madalk. pipart kellele keele peale;
  укоротить \язык кому madalk. kelle suud kinni panema, keelt taltsutama;
  укороти \язык madalk. taltsuta oma keelt, pea pool suud kinni;
  \язык сломаешь kõnek. kelle keel läheb sõlme;
  \язык прилип к гортани v
  отнялся у кого kelle suu vajus lukku, kes jäi keeletuks;
  отсохни у меня \язык kõnek. kuivagu mu keel;
  на языке быть у кого kõnek. (1) kellel keele peal olema, (2) kellel pidevalt suus v hammaste vahel olema;
  слизнула кого-что kõnek. nagu ära pühitud

  Русско-эстонский новый словарь > язык

 • 2 язык

  n
  1) gener. (kella) tila, keel, kõra
  2) colloq. sõjavang

  Русско-эстонский универсальный словарь > язык

См. также в других словарях:

 • ЯЗЫК — языка (языка книжн. устар., только в 3, 4, 7 и 8 знач.), м. 1. Орган в полости рта в виде подвижного мягкого выроста, являющийся органом вкуса, а у человека способствующий также образованию звуков речи. Коровий язык. Больно прикусить язык. Лизать …   Толковый словарь Ушакова

 • ЯЗЫК — муж. мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи, для распознанья вкуса ее, а также для словесной речи, или, у животных, для отдельных звуков. Коровий язык, лизун; рыбий, тумак; змеиный, жало, вилка; песий, лопата; кошачий, терка.… …   Толковый словарь Даля

 • ЯЗЫК — знаковая система, используемая для целей коммуникации и познания. Системность Я. выражается в наличии в каждом Я., помимо словаря, также с и н таксиса и семантики. Синтаксис определяет правила образования выражений Я. и их преобразования,… …   Философская энциклопедия

 • язык — Говор, наречие, диалект; слог, стиль; народ. См. народ притча во языцех См. шпион владеть языком, воздержный на язык, говорить языком кого либо, держать язык за зубами, держать язык на веревочке, держать язык на привязи, закусить язык, злой язык …   Словарь синонимов

 • Язык —     ЯЗЫК. Термин Я. по отношению к человеческой речи употребляется в разных значениях: 1. для обозначения человеческого Я. вообще, как способности говорить; 2. для обозначения отдельного Я., в отличие от наречия и говора или диалекта; 3. для… …   Словарь литературных терминов

 • ЯЗЫК — говяжий, телячий, свиной, бараний в свежем или солёном виде используют для приготовления холодных и горячих блюд. Перед варкой язык следует хорошо промыть, а солёный вымочить в холодной воде: крупный 5 6 часов, небольшой 2 3 часа. Язык отварной.… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

 • ЯЗЫК — 1) естественный язык, важнейшее средство человеческого общения. Язык неразрывно связан с мышлением; является социальным средством хранения и передачи информации, одним из средств управления человеческим поведением. Язык возник одновременно с воз …   Большой Энциклопедический словарь

 • Язык —  Язык  ♦ Langage, Langue    В широком смысле – всякая коммуникация посредством знаков (именно таким «языком» обладают, например, пчелы). В строгом, или специфически человеческом, смысле – способность к говорению (потенциальный язык) или все… …   Философский словарь Спонвиля

 • ЯЗЫК — ЯЗЫК, 1) естественный язык, важнейшее средство человеческого общения. Язык неразрывно связан с мышлением; является социальным средством хранения и передачи информации, одним из средств управления человеческим поведением. Реализуется и существует… …   Современная энциклопедия

 • ЯЗЫК — слишком важная вещь, чтобы доверять его языковедам. Ольгерд Терлецкий Язык это диалект, обладающий собственной армией и флотом. Макс Вайнрайх Немецкий язык в сущности богат, но в немецкой разговорной речи мы пользуемся только десятой долей этого… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • ЯЗЫК — (language) Суть политики состоит в борьбе принципов и теорий общества. Поэтому язык для политики – то же, что кислород для атмосферы: язык является особым, исключительно важным компонентом политики. Восприятие политических реалий формируется… …   Политология. Словарь.

Книги

 • Язык, Блумфилд Л.. Леонард Блумфилд - видный американский лингвист, один из теоретиков современного зарубежного языкознания. В его известной книге "Язык" излагается новая по сравнению с младограмматической… Подробнее  Купить за 697 руб
 • Язык, Л. Блумфилд. Леонард Блумфилд — видный американский лингвист, один из теоретиков современного зарубежного языкознания. В его известной книге «Язык», русский перевод которой публикуется впервые, излагается… Подробнее  Купить за 680 руб
 • Язык, Л. Блумфилд. Леонард Блумфилд - видный американский лингвист, один из теоретиков современного зарубежного языкознания. В его известной книге "Язык" излагается новая по сравнению с младограмматической… Подробнее  Купить за 588 руб
Другие книги по запросу «Язык» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»