Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

string

 • 1 string

  {striŋ}
  I. 1. връв, канап
  on a STRING изцяло под влиянието/властта на
  to have/keep someone on a STRING разг. въртя някого на пръста си, водя го за носа
  2. тетива
  to have two STRINGs to one's bow прен. имам и друг начин за постигане на целта си, не разчитам само на едно нещо
  3. спортна категория
  first STRING най-добър атлет/играч, атлет/играч от първи състав/от А отбор, прен. главна надежда/опора
  second STRING дублъор, атлет/играч от втори състав/Б отбор, прен. друга възможност, алтернатива
  4. струна (на цигулка и пр.) (и прен.)
  to touch the STRINGs свиря (на арфа и пр.)
  the STRINGs струнните инструменти в оркестър, щрайхът
  to touch a STRING прен. засягам някаква струна/чувствително/болно място
  5. кордаж (на ракета за тенис)
  6. ширит, лента, връзка
  7. жила, жилка, сухожилие
  8. конец (на зелен фасул и пр.)
  9. низ, наниз, сплит, връзка (маниста, лук и пр.), прен. ред, редица, върволица, поредица
  10. разг. условие, ограничение
  without/with no STRINGs attached безкористен, необвързващ, без предварителни условия/уговорки (за помощ, заем и пр.)
  11. конен сп. коне, принадлежащи на един собственик
  II. 1. снабдявам с канап/връв/тетива, слагам струни (на цигулка и пр.), настройвам (цигулка и пр.)
  2. завързвам/пристягам с връв
  3. нанизвам (маниста, гердан и пр.)
  4. чистя (фасул) от конците
  5. прен. стягам се, напрягам се
  nerves strung up to the highest pitch с опънати до крайна степен нерви
  6. точа се, ставам на конци (за лепило и пр.)
  7. ам. разг. баламосвам, будалкам
  string along разг. мамя, залъгвам
  to STRING along with придружавам, съпровождам, верен/предан съм, доверявам се
  string out нареждам/разполагам в дълга верига, движа се в колона/върволица
  string up напрягам (воля и пр.), опъвам (нерви), окачвам на връв
  sl. обесвам, подготвям, подстрекавам
  * * *
  {strin} n 1. връв, канап; on a string изцяло под влиянието/властта (2) {strin} v (strung {str^n}) 1. снабдявам с канап/връв/тет
  * * *
  щрайх; струна; струнен; тетива; връв; канап; корда; кордаж; нанизвам; наниз; настройвам; навървям; нижа;
  * * *
  1. 1 конен сп. коне, принадлежащи на един собственик 2. first string най-добър атлет/играч, атлет/играч от първи състав/от А отбор, прен. главна надежда/опора 3. i. връв, канап 4. ii. снабдявам с канап/връв/тетива, слагам струни (на цигулка и пр.), настройвам (цигулка и пр.) 5. nerves strung up to the highest pitch с опънати до крайна степен нерви 6. on a string изцяло под влиянието/властта на 7. second string дублъор, атлет/играч от втори състав/Б отбор, прен. друга възможност, алтернатива 8. sl. обесвам, подготвям, подстрекавам 9. string along разг. мамя, залъгвам 10. string out нареждам/разполагам в дълга верига, движа се в колона/върволица 11. string up напрягам (воля и пр.), опъвам (нерви), окачвам на връв 12. the strings струнните инструменти в оркестър, щрайхът 13. to have two strings to one's bow прен. имам и друг начин за постигане на целта си, не разчитам само на едно нещо 14. to have/keep someone on a string разг. въртя някого на пръста си, водя го за носа 15. to string along with придружавам, съпровождам, верен/предан съм, доверявам се 16. to touch a string прен. засягам някаква струна/чувствително/болно място 17. to touch the strings свиря (на арфа и пр.) 18. without/with no strings attached безкористен, необвързващ, без предварителни условия/уговорки (за помощ, заем и пр.) 19. ам. разг. баламосвам, будалкам 20. жила, жилка, сухожилие 21. завързвам/пристягам с връв 22. конец (на зелен фасул и пр.) 23. кордаж (на ракета за тенис) 24. нанизвам (маниста, гердан и пр.) 25. низ, наниз, сплит, връзка (маниста, лук и пр.), прен. ред, редица, върволица, поредица 26. прен. стягам се, напрягам се 27. разг. условие, ограничение 28. спортна категория 29. струна (на цигулка и пр.) (и прен.) 30. тетива 31. точа се, ставам на конци (за лепило и пр.) 32. чистя (фасул) от конците 33. ширит, лента, връзка
  * * *
  string[striʃ] I. n 1. канап, връв; връзка, шнур; to keep ( have) s.o. on a \string разг. държа някого в ръцете си, някой ми е в ръцете; разигравам някого; to pull ( the) \strings прен. дърпам конците, използвам връзки, действам зад кулисите; 2. тетива; to have two \strings to o.'s bow прен. имам различни начини да постигна целта си; first \string сп. най-добър атлет, атлет от А отбор; прен. главна надежда, опора; second \string сп. атлет от Б отбор; прен. втора надежда (възможност); 3. струна (на цигулка и пр.; и прен.); the \strings струнните инструменти в оркестър; to be forever harping on the same \string разг. постоянно говоря за едно и също нещо; 4. кордаж (на тенисна ракета); 5. ширит, лента; връзка; 6. (тънко) сухожилие (на езика, очите); 7. конец (на зелен фасул и пр.); 8. наниз; прен. редица; върволица; a whole \string of names цял поменик от имена; 9. разг. условие, ограничение; измама; with no \strings attached без каквито и да било условия, без никакви ограничения; 10. сп. коне, които са на един собственик; II. v ( strung[strʌʃ]) 1. привързвам, завързвам с канап; слагам струни на ( цигулка, китара и пр.); 2. настройвам (цигулка и под.); 3. нанизвам ( гердан, перли); 4. нижа се; точа се; следвам един след друг; 5. чистя ( фасул) от конци; 6. прен. стягам се, напрягам (се) (up); nerves strung (up) to the highest pitch с опънати до крайна степен нерви; 7. точа се, ставам на конци (за лепило и пр.); 8. ам. разг. измамвам; водя за носа;

  English-Bulgarian dictionary > string

 • 2 string up

  string up 1) напрягам, възбуждам ( нерви, воля); 2) sl обесвам.

  English-Bulgarian dictionary > string up

 • 3 string

  геол.
  жило
  прожилка
  завързвам
  изч.
  поредица
  канап
  шнур

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > string

 • 4 string

  низ {м}

  English-Bulgarian small dictionary > string

См. также в других словарях:

 • String — (str[i^]ng), n. [OE. string, streng, AS. streng; akin to D. streng, G. strang, Icel. strengr, Sw. str[ a]ng, Dan. str[ae]ng; probably from the adj., E. strong (see {Strong}); or perhaps originally meaning, twisted, and akin to E. strangle.] 1. A… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • string — [striŋ] n. [ME streng < OE, akin to Ger strang: see STRONG] 1. a) a thin line of twisted fiber used for tying, pulling, fastening, etc.; slender cord or thick thread b) a narrow strip of leather or cloth for fastening shoes, clothing, etc.;… …   English World dictionary

 • STRING — (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins) ist eine Bioinformatik Datenbank, die einen umfassenden Überblick über direkte (physikalische) und indirekte (funktionelle) Zusammenhänge und Interaktionen zwischen Proteinen gibt. Sie …   Deutsch Wikipedia

 • string — ► NOUN 1) material consisting of threads twisted together to form a thin length. 2) a piece of such material. 3) a length of catgut or wire on a musical instrument, producing a note by vibration. 4) (strings) the stringed instruments in an… …   English terms dictionary

 • string — [ striŋ ] n. m. • 1977; mot angl. « ficelle » ♦ Anglic. Maillot de bain ou slip très petit, assemblé par des liens, laissant les fesses nues. ⇒ cache sexe. ● string nom masculin (anglais string, corde) Cache sexe qui laisse les fesses nues.… …   Encyclopédie Universelle

 • String — (str[i^]ng), v. t. [imp. {Strung} (str[u^]ng); p. p. {Strung} (R. {Stringed} (str[i^]ngd)); p. pr. & vb. n. {Stringing}.] 1. To furnish with strings; as, to string a violin. [1913 Webster] Has not wise nature strung the legs and feet With firmest …   The Collaborative International Dictionary of English

 • String.h — is the header in the C standard library for the C programming language which contains macro definitions, constants, and declarations of functions and types used not only for string handling but also various memory handling functions; the name is… …   Wikipedia

 • String.h — Demande de traduction string.h → …   Wikipédia en Français

 • String — (engl. string „Schnur“, „Strang“, „Saite“, „Kette“) steht für: Zeichenkette (Informatik); das fundamentale Objekt der Stringtheorie (Physik); kosmischer String, hypothetischer Raumdefekt; String (Kleidung), sehr knappe Höschenform. Die Abkürzung… …   Deutsch Wikipedia

 • String.h — Стандартная библиотека языка программирования С assert.h complex.h ctype.h errno.h fenv.h float.h inttypes.h iso646.h limits.h locale.h math.h setjmp.h signal.h stdarg.h stdbool.h stddef.h stdint.h stdio.h stdlib.h …   Википедия

 • String.h — Saltar a navegación, búsqueda string.h es un archivo de la Biblioteca estándar del lenguaje de programación C que contiene la definición de macros, constantes, funciones y tipos de utilidad para trabajar con cadenas de caracteres y algunas… …   Wikipedia Español

Книги

Другие книги по запросу «string» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»