Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

предпринять

 • 1 предпринять

  Русско-украинский словарь > предпринять

 • 2 предпринимать

  предпринять починати, почати, розпочинати, розпочати що, підійматися, піднятися чого; (браться за что) братися, взятися до чого, заходжуватися, заходитися коло чого; (принимать наперёд какие-либо меры) вживати, вжити (наперед) якихсь заходів. [Ой що-ж тепер почну я, нещаслива, з дрібними дітьми! (Л. Укр.). Що мені почати, щоб визволитися з злиднів? - Та що-ж-би розпочав я голий-босий? Завести торг? Я- ж ні шага не мав (Л. Укр.)]. Трест -мает устройство фабрики - трест заходжується коло будування фабрики (-ється будувати фабрику), трест береться до будування фабрики. -нять кругосветное путешествие - піднятися подорожи навколо світа. Предпринятый - початий, розпочатий. -ться - починатися, початися, розпочинатися, розпочатися; вживатися (наперед).
  * * *
  несов.; сов. - предприн`ять
  ( что - начинать) почина́ти, поча́ти, розпочина́ти, розпоча́ти (що); (браться за что-л.) бра́тися, узя́тися (за що, до чого), ( энергично) захо́дитися и захо́джуватися, захо́дитися (роби́ти що, ко́ло чо́го); ( организовать) організо́вувати (несов.), організува́ти несов., несов.; ( делать) роби́ти, зроби́ти (що); (осуществлять, совершать) зді́йснювати, здійсни́ти (що); (применять, прибегать) ужива́ти, ужи́ти (що)

  Русско-украинский словарь > предпринимать

 • 3 затевать

  затеять затівати, (диал. тіяти), затіяти, зачинати, зачати, заводити, завести, (задумывать) задумувати, задумати, надумувати(ся), надумати(ся), намислювати(ся) и намисляти(ся), намислити(ся), намірятися, наміритися, (предпринять) заповзятися; (выдумывать) вигадувати, вигадати, витівати, витіяти. [Як затіє дурень молитися, то і лоб(а) собі розквасить (Номис). Затіяв жениться, сам не знаєш нащо (Чуб. V)]. -ять тяжбу, процесс - затіяти (зачати) позов (справу), процес. -ять ссору, драку с кем-л. - завести сварку, колот, бійку з ким, завестися з ким (сваритися, битися). -ять игру - затіяти гру, завестися гратися. Он -вает, -ял жениться - він думає (надумує, тіє), він задумав (надумав, наміривсь) женитися. Он против вас что-то -вает, он -вает что-то худое - він проти вас щось тіє (начисляє, надумує), він тіє (намисляє, надумує) щось лихе (недобре). [Чадом не вдалося подушити, то може знов що надумала? (Васильч.)]. Затеи -вать - вигадки вигадувати, витівки витівати. Затеянный - затіяний, зачатий, заведений и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - зат`еять
  затіва́ти, заті́яти; ( задумывать) заду́мувати, -мую, -муєш, заду́мати, наду́мати сов., зага́дувати, -дую, -дуєш, загада́ти; ( придумывать) приду́мувати, -мую, -муєш, приду́мати; (предпринимать что-л.) почина́ти, поча́ти

  Русско-украинский словарь > затевать

 • 4 приниматься

  приняться
  1) (стр. з.): а) прийматися, бути прийнятим; (о лекарстве) заживатися, бути зажитим; (о мероприятиях) уживатися, бути ужитим; (о законопроекте и т. п.) ухвалюватися, бути ухваленим; (на службу, в школу, в общество) прийматися, бути прийнятим (на службу, до школи, у товариство). -ться во внимание - братися, взятися до уваги, на увагу, у[з]важатися, у[з]важитися (на що). [Лиха доля тільки на той час уважилася (М. Вовч.)]. -мается подписка на все газеты - приймають передплату (и приймається передплата) на всі часописи; б) прийматися, бути прийнятим звідки, з чого. [Біля глухої залізної брами перекинуто залізний місток, та й той часто ще приймавсь (Мирн.)];
  2) за что - братися, взятися до чого (реже за що и без предлога - чого), щось робити и взяти щось робити, заходжуватися, заходитися коло чого, щось робити, ставати, стати до чого, (зап.) при[за]биратися, при[за]братися до чого; срв. Браться 2. [Брався він наново голосити. От, до иншої беруться справи (Грінч.). Не візьмемся за роботу, робота сама не зробиться (Приказка). А ми заходилися коло мазання в робочу пору (Кониськ.). Нервово заходивсь писати (Крим.). Зараз-таки заходилась Настя порядкувати в хаті (Коцюб.). Як до чого став, уся душа його в роботі (М. Вовч.). Андрій забрався до їжі (Франко)]. -ться горячо, рьяно, поспешно за что - прихоплюватися, прихопитися, прихвачуватися, прихватитися до чого, (горячо) припильнувати чого, завзято, падковито братися, взятися до чого, прикипіти до чого и т. д. [Зараз того-ж дня прихопилися обоє (до роботи), як до гарячого борщу (Франко)]. -няться петь, кричать и т. п. - узятися, узяти, заходитися, стати, піти співати, кричати і т. д. [Узялись вони лагодити панський будинок (Кониськ.). Взяла лупцювати її нещадно (Крим.). Заходивсь кричати на все горло (Крим.). От і пішла вона роздумувати (Свидн.)]. -няться за дело - взятися, стати до діла, до справи. -няться за работу - взятися, стати до праці, до роботи. [Вони зараз взялись до роботи (Коцюб.)]. За что мне -няться? - до чого мені взятися, що мені почати (предпринять)? Снова -ться за своё, старое - знов(у) братися (взятися) до свого, до старого. -ться за кого - братися, взятися до кого (и за кого), заходжуватися, заходитися коло кого. [Доводилось заходитися коло його (Грінч.). Що-дня вже за мене береться (Г. Барв.)]. Хорошенько -няться за кого, за что - добре заходитися коло кого, коло чого, (з короткими гужами) взятися до кого, до чого. [Заходились з короткимм гужами коло фінансової (справи) (Єфр.)];
  3) (о растениях и переносно) прийматися, прийнятися, (о мног.) поприйматися. [Да вже-ж я садила, вже-ж я поливала, - не приймається (Пісня). Дівчина, як верба: де посади, там і прийметься (Приказка). Щепи поприймалися всі. Тут колись горожанность (гражданственность) прийнялась була між людом твердо (Куліш)].
  * * *
  несов.; сов. - прин`яться
  1) ( за кого-что - браться) бра́тися, взя́тися (за кого-що, до чого); ( энергично) захо́дитися и захо́джуватися, захо́дитися (коло кого-чого); ( начинать) почина́ти, поча́ти, розпочина́ти, розпоча́ти (що)
  2) (о посаженном растении, прививке) прийма́тися, прийня́тися и поприйма́тися
  3) страд. (несов.) прийма́тися; бра́тися; зустріча́тися; ухва́люватися, прийма́тися; набира́тися; набува́тися; перейма́тися, прийма́тися; вважа́тися, прийма́тися; визнава́тися; сприйма́тися; припуска́тися; забира́тися; вбира́тися

  Русско-украинский словарь > приниматься

См. также в других словарях:

 • ПРЕДПРИНЯТЬ — ПРЕДПРИНЯТЬ, предприниму, предпримешь, прош. вр. предпринял, предприняла, предприняло; предпринявший, совер. (к предпринимать), что (книжн.). Приступить к осуществлению чего нибудь, решиться на исполнение чего нибудь. Предпринять путешествие.… …   Толковый словарь Ушакова

 • предпринять — меры • реализация предпринять попытку • действие предпринять путешествие • действие …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • предпринять — взяться, заняться, начать, затеять, инициировать, совершить, учинить, приняться, проделать, выкинуть, зашустрить, приступить, сделать, содеять Словарь русских синонимов. предпринять 1. см. начать 1. 2. см …   Словарь синонимов

 • ПРЕДПРИНЯТЬ — ПРЕДПРИНЯТЬ, иму, имешь; инял, яла, яло; инятый ( ят, ята, ято); совер., что. Начать делать что н., приступить к чему н. П. новое исследование. Что бы нам такое интересное п.? (чем бы заняться?). | несовер. предпринимать, аю, аешь. Толковый… …   Толковый словарь Ожегова

 • предпринять — предпринять, предприму, предпримет; прош. предпринял, предприняла (не рекомендуется предприняла), предприняло, предприняли (неправильно предпринял, предприняла, предприняло, предприняли); прич. предпринявший (неправильно предпринявший); дееприч.… …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • Предпринять — сов. перех. см. предпринимать Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • предпринять — предпринять, предприму, предпримем, предпримешь, предпримете, предпримет, предпримут, предпринял, предприняла, предприняло, предприняли, предприми, предпримите, предпринявший, предпринявшая, предпринявшее, предпринявшие, предпринявшего,… …   Формы слов

 • предпринять — предприн ять, прим у, пр имет; прош. вр. пр инял, принял а, пр иняло …   Русский орфографический словарь

 • предпринять — (I), предприму/, при/мешь, му/т …   Орфографический словарь русского языка

 • предпринять — C/C гл см. Приложение II предприму/ предпри/мешь предпри/мут предпри/нял 235 особ см. Приложение II пред …   Словарь ударений русского языка

 • предпринять — Syn: см. сделать …   Тезаурус русской деловой лексики


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»