Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

повернуть

 • 1 повернуть

  Русско-украинский политехнический словарь > повернуть

 • 2 повернуть

  Русско-украинский политехнический словарь > повернуть

 • 3 повернуть

  -ся см. Повёртывать, -ся.
  * * *

  Русско-украинский словарь > повернуть

 • 4 повёртывать

  повернуть повертати, повернути, обертати, обернути, вертіти, крутити, покрутити, крутнути, (о мног.) пообертати що. [Поверни ключ у замку. Обернув (повернув) до себе палицю гострим кінцем. Повернув його обличчям до стіни]. -нуть направо - повернути праворуч, у праву руку. Корабль -нул к берегу - корабель повернув до берега. -нуть дело по своему - повернути (обернути) справу по-свойому, на свій обичай. -вать мясо на вертеле - обертати м'ясо на рожні. Повёртывай оглобли (убирайся) - відвертай лиги. Повёрнутый - повернений, повернутий, обернений, обернутий.
  * * *
  несов.; сов. - поверн`уть
  поверта́ти, поверну́ти; ( оборачивать) оберта́ти, оберну́ти и пооберта́ти; ( менять направление) заверта́ти, заверну́ти; ( сворачивать) зверта́ти, зверну́ти, підверта́ти, підверну́ти; (к чему-л. диал.) приверта́ти, приверну́ти; (несов.: о солнце, времени суток) похили́ти, -хи́лить, похили́тися

  Русско-украинский словарь > повёртывать

 • 5 вернуть

  -ся см. Возвратить, -ся.
  * * *
  I
  (возвратить, получить обратно) поверну́ти, верну́ти; ( заставить вернуться) заверну́ти
  II
  ( повернуть один раз) поверну́ти, крутну́ти; оберну́ти

  Русско-украинский словарь > вернуть

 • 6 заворачивать

  заворотить, завернуть
  1) загортати, загорнути що; см. Завёртывать, завернуть 1 и 2. Завороченный - загорнутий; см. Завёрнутый;
  2) за[по]вертати, за[по]вернути; см. Поворачивать, повернуть (обратно). [Завертай коні, поїдемо назад].
  * * *
  несов.; сов. - заворот`ить
  1) заверта́ти, заверну́ти, -верну́, -ве́рнеш и мног. позаверта́ти; ( изменять направление) поверта́ти, поверну́ти; (загибать кверху, назад) загорта́ти, загорну́ти, -горну́, -го́рнеш и мног. позагорта́ти, зака́чувати, закача́ти и мног. позака́чувати, зако́чувати, закоти́ти и мног. позако́чувати; ( засучивать) засу́кувати, засука́ти и и мног. позасу́кувати
  2) (несов.: распоряжаться, руководить) ору́дувати, -дую, -дуєш, заору́дувати, верхово́дити, заверхово́дити
  3) несов. см. завёртывать 1)

  Русско-украинский словарь > заворачивать

 • 7 круто

  1) (свить, ссучить, замесить, сварить) круто, ум. крутенько. [Нитки зсукані дуже круто (Харківщ.). Тісто замісила круто (Київщ.)];
  2) (о наклоне) круто; (очень -то) стрімко, прикро, круто. [Драбина стоїть круто (стрімко, прикро). Круто спускалася гора (Стор.). Круто з'їздити сюдою (Сл. Гр.). Стрімко крокви поставив (Канівщ.)];
  3) -то повернуть, свернуть в сторону - круто (прикро) повернути, звернути вбік. [Круто звернув з шляху. Круто (прикро) повернув коня (М. Грінч.)]. Он повернул -то этим делом - він круто повернув цюю справу. -то поворачивающий (о повороте) - залі[о]мний, заломистий. [Залімний берег];
  4) -то приходится (пришлось) кому - сутужно, круто, скрутно, до скруту приходить (прийшлося, довелося) кому; круто було з ким; (насм.) урвався бас кому. -то добыть что - сутужно з чим. [Сутужно з грішми тепер. В Звиногородці сутужно з землею (Звиног.)]. -то обходиться с кем - суворо (круто) поводитися з ким; суворим бути до кого.
  * * *
  нареч.
  кру́то; стрі́мко; суво́ро

  \круто посоли́ть — гу́сто посоли́ти

  Русско-украинский словарь > круто

 • 8 направо

  нрч. (на вопрос: где) праворуч, (по правую руку) по праву руку, по праву руч; (на вопр.: куда, в каком направлении) праворуч, управоруч, у праву руку, на праву руку (руч), (редко) направо; (восклиц., которым погоняют -во волов, и перен. - шутл.) цабе, (только в прям. знач., диал. зап.) ча, чабала, гейсь; (то же - к лошадям) гаття, (гал.) гайта, готьта, гайтта, герта; срв. Налево. [Двері просто глядача, праворуч і ліворуч (Грінч.). Стоять по праву руч (Тесл.). Видно було на праву руч місто (Мирн.). Направо, наліво мечі (П. Тичина). Держи-бо цабе! (Н.-Лев.). Цабе, худий, у ворота! (Номис)]. Поворачивать, повернуть -во - повертати (звертати, брати), повернути (звернути, взяти) (у)праворуч (у праву руку, у праву руч, волами и перен. - шутл.: цабе). [І звернув у праву руку (Рудан.). Наші студенти повернули цабе (Н.-Лев.). Він узяв цабе (Н.-Лев.)]. -во кругом! полуоборот -во! - праворуч (направо) навкруг! праворуч півповорот! (Київ).
  * * *
  нареч.
  право́руч, напра́во

  \направо во налёво, \направо во — и

  нале́во — напра́во-налі́во, напра́во і налі́во; ( без разбора) без розбо́ру, не розбира́ючи

  Русско-украинский словарь > направо

 • 9 ничто

  мест. ніщо, (диал.) нічого; (ровно, решительно -то) аніщо. [Ніщо не ділило темної ночи від ясного дня (Л. Укр.). Ніщо не забороняє вашим очам виміряти їх (степи) і вздовж і вшир (Мирний). Йому нічого не вадить (Звин.)]. Это -то в сравнении с чем - це ніщо проти чого (порівнюючи, в порівнянні з чим). Этому -то не мешает - цьому ніщо не заважає (не перешкоджає, не стоїть на перешкоді или на заваді, не перебиває). Ему -то не удаётся - йому не щастить (не таланить) ні в чому, йому ніщо не йде в лад (до пуття). Обращать, обратить что, кого в -то - обертати, обернути що, кого в ніщо (в нівець), повертати (пускати, перевертати), повернути (пустити, перевернути) що в нівець, повертати, повернути кого в ніщо, зводити, звести що на нівець (на ніщо, ні на що), переводити, перевести що на нівець; (уничтожать) нищити, знищити що. [Обернувши в нівець могуще королівство (Куліш). Та сила, що чоловіка стоптала, у нівець обернула (Грінч.). Пан та німець усе повернуть у нівець (Приказка). Старшина хоче писаря у нівець повернути (Харківщ.). Час мене в ніщо поверне (Самійл.). Вона стільки клопоталася, стільки платила, а тепер усе-б то те пустити в нівець? (Кониськ.). Всі великі страхи переверне в нівець (Куліш). Життя звело стільки законів на нівець (Н. Громада). Ту «поправку», що міг я йому дати моїми ліками, на нівець переводила тяжка праця (Н.-Лев.)]. За -то (продавать и т. п.) - за ніщо (ні за віщо, за бесценок: за-півдарма, за так-грошей, за так-гроші). [Старі гроші підуть ні за віщо (Лебединщ.). Пороздавала поросята за так-гроші (Борз.)]. Ничего - нічого. [«Що хто тобі зробив?» - «Ніхто нічого» (Л. Укр.). Секретар нічого не відав про сю справу (Кониськ.). Спервовіку не було нічого (П. Тичина)]. Абсолютно, положительно, решительно, ровно, совершенно -го, -го то - нічогісінько, (экспрессивнее) анічогісінько, (зап., полон.) ніц нічого; (ни-ни) аніже. [Нічогісінько не бачу! (Н.-Лев.) «Що-ж у нас сталося?» - «Нічого… анічогісінько!» (Грінч.). Це не має анічогісінько спільного з тим розумінням, якого… (А. Любч.). Ніц нічого не знаю! (Брацл.). Не чую аніже! (Куліш)]. Всё или -го - все або нічого. -го не видно, неслышно - нічого не видн[к]о (не знати), не чути. Нет -го выше, лучше и т. п., как… - см. Нет 1. Нет -го легче, как… - нема(є) нічого легшого, як… -го подобного - нічого подібного (схожого, підхожого, такого); см. Подобный. -го в мире (на свете) - нічого в світі. [Нічого в світі не було такого прекрасного, як ці дві армії (Кандід)]. Не иметь -го общего с кем, чем - не мати нічого спільного з ким, з чим. Из-за -го - (из-за пустяков) за дурницю, за нікчемницю, (из-за выеденного яйца) за масляні вишкварки, за онучу, (от нечего делать) зні[е]чев'я. [За онучу збили бучу (Приказка)]. Из этого -го не вышло - з цього нічого не вийшло. Выходить, выйти в люди из -го - вибиватися, вибитися в люди з нічого. -го не значит (пустяки) - дарма, пусте, дурниця. [Мо' то й не ваше, та дарма, беріть уже (Сл. Гр.)]. -го не поделаешь - нічого не вдієш; см. Поделать 2. -го не стоит - нічого не коштує; нічого не варт(ий); см. Стоить. Создать то из -го - створити що з нічого. Ничему - нічому. Ничем - нічим. [Нічим не виявив своїх почуттів (Велз)]. Я -чем не болен - я ні на що не хворий (не слабий, не слабую). Он чем не доволен - він нічим (ні з чого) не задоволений. Ни в чём, ни на чём, ни во что, ни на что и т. п. - ні в чому (чім) и (реже) в нічому, ні на чому (чім) и (реже) на нічому, ні в що, ні на що и т. п. [Це ні на що не схоже (Коцюб.)]. Ни во что не ставить кого - ні за що (за ніщо) мати кого, не поважати, не шанувати кого. Ни за что - (ни за какие блага) ні за що (в світі), ні за що, (ни в коем случае) зроду, зроду-(з)віку, (никак) ніяк. Ни за что, ни про что - см. Ни 1а. Остаться ни при чём, ни с чем - зостатися ні при чому (чім), зостатися ні з чим, (в дураках) опинитися в дурнях, пошитися в дурні, облизня піймати (з'їсти), (шутл.) вхопити шилом патоки.
  * * *
  1) мест. ніщо́, род. п. нічо́го

  из \ничто чего сде́лать (получи́ть) — з нічо́го зроби́ти (оде́ржати)

  \ничто чего́ не бывало — см. ничуть

  \ничто чего́ не поде́лаешь — (разг. не попишешь) см. поделать

  2) в знач. сущ. ніщо́ (нескл., с.)

  преврати́ться (обрати́ться) в \ничто что — перетвори́тися (обернутися) в ніщо́

  Русско-украинский словарь > ничто

См. также в других словарях:

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, поверну, повернёшь, совер. (к повертывать и к поворачивать), кого что. 1. Изменить направление движения кого чего нибудь. «И важный кучер повернул назад.» А.Блок. Когда дойдешь до угла, поверни направо. Нельзя повернуть колесо истории… …   Толковый словарь Ушакова

 • повернуть — поворотить, обернуть, оборотить, обратить; завернуть, заворотить, свернуть, своротить, свильнуть, перевернуть, развернуть, завернуть оглобли, повернуть оглобли, отворотить, переложить, отвернуть, придать оборот, крутануть, вильнуть, забрать,… …   Словарь синонимов

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, см. повертывать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • повернуть — дело • изменение повернуть ход • изменение …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, ну, нёшь; вёрнутый; совер. 1. кого (что). Вертя, ворочая, изменить положение кого чего н. П. рычаг. П. больного на другой бок. 2. кого (что). Изменить направление, путь движения. П. назад. П. лошадей. Дорога повернула к реке. 3. перен …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОВЕРНУТЬ — да не поднять [кого]. Сиб. Об очень полном человеке. ФСС, 138 …   Большой словарь русских поговорок

 • повернуть —   Повернуть оглобли (разг. шутл. и ирон.) уйти обратно, получив отказ, не добившись цели.     Так ни с чем и повернул оглобли.   Язык повернулся или повернется у кого (сказать что н.; разг.) решиться сказать, высказать что н.     Язык не… …   Фразеологический словарь русского языка

 • повернуть — глаг., св., употр. часто Морфология: я поверну, ты повернёшь, он/она/оно повернёт, мы повернём, вы повернёте, они повернут, поверни, поверните, повернул, повернула, повернуло, повернули, повернувший, повёрнутый, повернув 1. см. нсв …   Толковый словарь Дмитриева

 • повернуть — ну/, нёшь; повёрнутый; нут, а, о; св. см. тж. повёртывать, повёртываться, повёртывание, поворачивать, поворачиваться …   Словарь многих выражений

 • повернуть — ▲ изменить ↑ направление, движение повернуть изменить направление движения (# за угол). повернуться. поворотный (# круг). завернуть. свернуть. отвернуть (самолет отвернул влево). поворотить. заворотить. своротить. отвести. отводной. свести (#… …   Идеографический словарь русского языка

 • Повернуть время вспять (фильм) — Повернуть время вспять Les Temps qui changent Жанр мелодрама Режиссёр Андре Тешине В главных ролях Катри …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»