Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

повернуть

 • 1 повернуть

  гардондан, тофтан

  Русско-таджикский словарь > повернуть

 • 2 повернуть

  сов.
  1. кого-что гардондан, тофтан, тоб додан; повернуть кран милро тоб додан
  2. кого-что баргардондан, гардондан // без доп. гаштан, гардидан; повернуть направо ба тарафи рост гардидан // что перен. гардондан, бурдан, равона кардан; повернуть разговор гапро ба дигар тараф бурдан, сӯҳбатро ба тарафи дигар равона кардан
  3. (о дороге и т. п.) рафтан, гаштан; тропинка круто повернула влево пайраҳа якбора ба тарафи чап гашт <> повернуть оглобли прост. 1) ба дасти холӣ баргаштан 2) аз қавли худ гаштан; повернуть спину к кому-чему-л. аз касе, чизе рӯ гардондан

  Русско-таджикский словарь > повернуть

 • 3 вспять

  нареч. книжн. ба ақиб, ақибнокӣ, қафо; повернуть вспять ба ақиб баргаштан

  Русско-таджикский словарь > вспять

 • 4 вправо

  нареч. куда ба рост, ба тарафи (дасти) рост; повернуть вправо ба дасти рост гаштан // (где) дар тарафи рост; вправо от дома дар тарафи рости хона

  Русско-таджикский словарь > вправо

 • 5 обернуть

  сов.
  1. что печондан, бастан; обернуть шёю шарфом гарданпечро ба гардан бастан
  2. что (завернуть) печондан, коғазпеч кардан, бастан
  3. что (повернуть) гардондан, баргардондан, рӯ овардан
  4. перен. анҷом додан, маънои (ранги) дигар додан; обернуть дело в свою пользу корро ба фоидаи худ анҷом додан
  5. кого-что кем-чем или в кого-что фольк. ба сурати чизе (ҳайвоне) даровардан (дар афсонахо); обернуть зайцем ба қиёфаи харгӯш даровардан обернуть вокруг пальца кого см. обвести (обвести вокруг пальца)

  Русско-таджикский словарь > обернуть

 • 6 оборот

  м
  1. гардиш, давр, рафтуомад; количество оборотов в минуту миқдори гар-диш дар як дақиқа; повернуть ключ на два оборота калидро ду бор тоб додан // (перевёртывание) рӯгардон (чаппагардон) кардан(ӣ), тагу ру кардан(ӣ); оборот пласта при вспашке рӯгардон кардани қабати хок дар вақти шудгор
  2. гардиш; оборот полевых культур с.-х. киштгардон; оборот капитала эк. гардиши капитал; налог с оборота эк. андози (налоги) гардиш; хозяйственный оборот гардиши хоҷагӣ; вовлекать в оборот ба муомилот даровардан
  3. рафтуомад; оборот вагонов рафтуомади вагонҳо
  4. савдо, додугирифт, гардиш, муомила; пустить деньги в оборот пулро ба муомила даровардан
  5. дахлу харҷ, муомилотпулӣ; годовой оборот дахлу харҷи солона
  6. истифода (истеъмол) кардан(ӣ), кор фармудан(ӣ), ба кор бурдан(ӣ); пустить слово в оборот калимаеро ба кор бурдан (маъмул кардан)
  7. печухам, печутоб, хамгашт, гардиш, оринҷак; печь имёет четыре оборота печь чор печухам дорад
  8. тарз, тариқ, равиш, дигаргунӣ, шакл, ранг, сурат; дело приняло другой оборот кор ранги дигар гирифт
  9. пушти чизе; написать на обороте листа ба пушти коғаз на-виштан
  10. иборарҷумла, тарзи гуфтор, ҷумлабандӣ, сохти ҷумла; правильный оборот речи ибораи дуруст; деепричастный оборот ибораи феъли ҳол; безличный оборот ибораи бешахс <> брать (взять) в оборот кого-л. 1) касеро тоб додан (сахт гирифтан) 2) касеро танбеҳ додан (сарзаниш кардан)

  Русско-таджикский словарь > оборот

 • 7 обратно

  нареч.
  1. ақиб, пас, гашта> баргашта; повернуть обратно ба ақиб рафтан; билет туда и обратно билети рафтуомад
  2. разг. баръакс <> обратно пропорциональный мат. чаппа мутаносиб.

  Русско-таджикский словарь > обратно

 • 8 оглобля

  ж шоҳтир, шоту, ариш; лошадь в оглоблях аспи ба шоту басташуда повернуть оглобли прост. ба дасти холи баргаштан 2) аз қавли худ гаштан

  Русско-таджикский словарь > оглобля

 • 9 отворотить

  сов.
  1. что разг. гардондан, ҷунбондан, ғелондан, тагурӯ кардан; отворотить камень сангро ғелондан
  2. что прост. (повернуть в сторону) гардондан, ба тарафе гардондан, баркандан
  3. что прост. кат кардан, барзадан; отворотить рукава остин барзадан

  Русско-таджикский словарь > отворотить

 • 10 повертывать

  несов. см. повернуть

  Русско-таджикский словарь > повертывать

 • 11 поворачивать(ся)

  несов.
  1. см. поворотить(ся) и повернуть(ся);
  2. прост. (быстро делать) зуд амал кардан, чаккон (чолок) будан, чолокӣ кардан
  3. страд гардонда шудан

  Русско-таджикский словарь > поворачивать(ся)

 • 12 поворот

  м
  1. (по знач. гл. повернуть) гардиш, гардондан(и), тоб додан(и), тофтан(и); (по знач. гл. повернуться) гардидан(и), гаштан(и), тоб хӯрдан(и); поворот головы тардондани сар; поворот ключа тоб додани калид; поворот кругом чарх задан(и), гирд гаштан(и)
  2. гардиш, хамгашт; опасный поворот хамгашти хатарнок; на повороте дороги дар гардиши роҳ, дар хамгашти роҳ
  3. перен. дигаргунӣ, тағир(от); поворот дела в чю-л. пользу дигар шудани кор ба фоидаи касе; поворот в развитии чего-л. тағирот дар инкишофи чизе <> поворотлегче на поворотах прост. дағалӣ накун(ед), аз ҳад нагузар(ед); от ворот \поворот кому-л. кафши касеро пеш мондан

  Русско-таджикский словарь > поворот

 • 13 поворотить(ся)

  сов. уст. и прост. см. повернуть(ся)

  Русско-таджикский словарь > поворотить(ся)

 • 14 приворотить

  сов.
  1. кого-что разг. хам (наздик, ҷафс, такя) кунондан, танба занондан; приворотить камень к стене сангро ба девор ҷафс кунондан
  2. что разг. (изогнув, приблизить к чему-л.) хам карда наздик кунондан // кого--что (повернуть) ба тарафе (ба суй) гардондан; приворотить лошадь к крыльцу аспро ба [сӯи] айвонча гардондан
  3. прост. даромада мондан; наздик омадан
  4. прост, см. приворожить

  Русско-таджикский словарь > приворотить

См. также в других словарях:

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, поверну, повернёшь, совер. (к повертывать и к поворачивать), кого что. 1. Изменить направление движения кого чего нибудь. «И важный кучер повернул назад.» А.Блок. Когда дойдешь до угла, поверни направо. Нельзя повернуть колесо истории… …   Толковый словарь Ушакова

 • повернуть — поворотить, обернуть, оборотить, обратить; завернуть, заворотить, свернуть, своротить, свильнуть, перевернуть, развернуть, завернуть оглобли, повернуть оглобли, отворотить, переложить, отвернуть, придать оборот, крутануть, вильнуть, забрать,… …   Словарь синонимов

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, см. повертывать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • повернуть — дело • изменение повернуть ход • изменение …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ПОВЕРНУТЬ — ПОВЕРНУТЬ, ну, нёшь; вёрнутый; совер. 1. кого (что). Вертя, ворочая, изменить положение кого чего н. П. рычаг. П. больного на другой бок. 2. кого (что). Изменить направление, путь движения. П. назад. П. лошадей. Дорога повернула к реке. 3. перен …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОВЕРНУТЬ — да не поднять [кого]. Сиб. Об очень полном человеке. ФСС, 138 …   Большой словарь русских поговорок

 • повернуть —   Повернуть оглобли (разг. шутл. и ирон.) уйти обратно, получив отказ, не добившись цели.     Так ни с чем и повернул оглобли.   Язык повернулся или повернется у кого (сказать что н.; разг.) решиться сказать, высказать что н.     Язык не… …   Фразеологический словарь русского языка

 • повернуть — глаг., св., употр. часто Морфология: я поверну, ты повернёшь, он/она/оно повернёт, мы повернём, вы повернёте, они повернут, поверни, поверните, повернул, повернула, повернуло, повернули, повернувший, повёрнутый, повернув 1. см. нсв …   Толковый словарь Дмитриева

 • повернуть — ну/, нёшь; повёрнутый; нут, а, о; св. см. тж. повёртывать, повёртываться, повёртывание, поворачивать, поворачиваться …   Словарь многих выражений

 • повернуть — ▲ изменить ↑ направление, движение повернуть изменить направление движения (# за угол). повернуться. поворотный (# круг). завернуть. свернуть. отвернуть (самолет отвернул влево). поворотить. заворотить. своротить. отвести. отводной. свести (#… …   Идеографический словарь русского языка

 • Повернуть время вспять (фильм) — Повернуть время вспять Les Temps qui changent Жанр мелодрама Режиссёр Андре Тешине В главных ролях Катри …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»