Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

пианино

 • 1 пианино

  піяніно (-на).
  * * *
  піані́но (нескл., с.)

  Русско-украинский словарь > пианино

 • 2 игра

  1) гра, ігра (им. мн. гри и ігри, р. ігор), грання, (забава) іграшка, грашка, ігрище, грище, гулянка, забава, забавка. [Люби гру, люби й прогру (Номис). Дідона вигадала грище, Еней щоб веселіший був (Котл.). З другими дітьми він не знавсь і в грища з ними не вдававсь (Бодянський). Дівочі ігрища незабутні (Куліш). Яка-ж воно й гулянка буде, як кожен нарізно; коли вже гратися, то вкупі (Грінч.)]. -ра в карты, в шахматы, в шашки, на бильярде - гра в карти, в шахи, в дамки, на більярді. -ра азартная - газардов(н)а, запальна гра. Биржевая -ра - біржова гра. Игры (развлечения, забавы) - ігри, (р. ігор), грища, ігрища (-рищ), гульня, (і)грашки (-шок). -ры гладиаторские, олимпийские - гладіяторські, олімпійські ігри, (і)грища. [Він досі вже на грищах олімпійських отримує вінці (Л. Укр.)]. -ра на лице, в глазах - гра, міна на обличчі, в очах. -ра крови - гра, грання крови. -ра цветов - гра, міна фарб. -ра драгоценных камней - гра самоцвітів. -ра слов - гра слів. -ра природы, случая, судьбы - гра природи, випадку, долі. -ра страстей, воображения, остроумия - гра пристрастей, уяви, дотепу. -ра фантазии - гра фантазії. -ра пчёл - прийгра бджіл. -ра дипломатическая - дипломатична гра. Раскрывать -ру - виявляти, показувати гру. -ра не стоит свеч - не варта справа заходу; для такої забави шкоа й світло світити (Приказки). -ра жизнью и смертью - гра життям і смертю. -ра с огнем, с опасностью - гра з огнем, з небезпекою. Была -ра! - було клопоту! Предаваться -ре - вдаватися, вкидатися в гру;
  2) (действие) гра, драння, граття на чому, в що; гуляння в що, в чого; см. Играние. [З його граття не буде пуття (Приказка)]. -ра на скрипке, на пианино - гра, грання, граття на скрипку (реже на скрипці), на піяніно. -ра пианиста, актёра - гра, грання, граття піяніста, акте[о]ра. -ра напитков - грання, шумування напоїв, трунків.
  * * *
  гра, грання́, ігра́; гра́йка; ( забава) заба́ва, за́бавка, і́грашка; гри́ще

  \игра ры — мн. і́гри, род. п. і́гор; заба́ви, -ба́в, і́грашки, -шок

  биржева́я \игра ра — біржова́ гра

  \игра ра́ воображе́ния — гра уя́ви (фанта́зії)

  \игра ра́ на трубе́ — гра (грання́) на сурмі́ (на трубі́), су́рмлення, сурмлі́ння

  игра́ть (вести́) большу́ю \игра ру́ — гра́ти (вести́, прова́дити) вели́ку гру

  опа́сная \игра ра́ — небезпе́чна гра

  \игра ра́ не сто́ит свеч — погов. не ва́рта спра́ва за́ходу, шко́да́ [й] за́ходу, шко́да й во́ску псува́ти, шко́да й сві́чку світи́ти

  Русско-украинский словарь > игра

 • 3 играть

  1) (во что) грати, гуляти в що и в чого, (тешиться) гратися, бавитися в що, (в детск. яз.) гратоньки, граватовьки, гулятоньки, гуляточки. [Гуляють у тісної баби (Рудч.). Гуляєте в креймахи? В дамки гуляєте, чи ні? (Звин.). Чи ти граєш в якоїсь іграшки, чи що? - говорила Олеся (Н.-Лев.). Можна гратися, можна бігати, бурушкатися без кінця (Васильч.). Кругом них бавилася дітвора, дзвінким реготом сповняючи повітря (Черкас.)]. -рать в куклы, в жмурки, в мячик - гуляти, гратися в ляльки, в піжмурки, в м'яча. -рать в карты, в шахматы - грати, гуляти в карти, в шахи. [Троє вірмен зараз-же з боку біля Марка гуляють у карти (Грінч.)]. -рать по большой, по маленькой - грати в велику, в малу гру. -рать на мелок - набір грати. -рать в бубнах, в пиках - грати на дзвінці, на вині. -рать (с) чем - гратися, бавитися, гулятися (з) чим. С ним как с огнём -рать - з ним як з огнем гратися, гулятися, бавитися. -рать кем - гратися, бавитися, гулятися ким. [Чи будеш ним мов пташкою гулятись, на ниточці прив'яжеш для дитини? (Куліш). Вона чула серцем, що Миколай тільки бавиться нею (Гр. Григ.)]. Судьба -рает людьми - доля грається людьми, жартує з людьми. Кошка -рает с котятами - кішка грається з кошенятами. -рает, как кот мышью - грається, як кіт (з) мишею. -рать с кем (иметь партнёром) - грати, гуляти з ким; (тешиться, забавляться) гратися, гулятися, бавитися з ким. [З собакою унучок грався (Шевч.). Вовчиця на сонці з вовченятами грається (Рудч.). Ще недавно вона з їми в ляльки гулялася, а он тепер уже порається (Грінч.)]. -рать на бирже - грати на биржі. -рать на повышение - бити на підвищення;
  2) (на музык. инструм. и о них) грати (на що и на чому, у що). [Кобзар чутно як грає і співає про Морозенка (М. Вовч.). Бас гуде, скрипка грає (Номис)]. -рать на лире, на скрипке, на дуде, на пианино, на рояли - грати на ліру (и на лірі), на скрипку (и на скрипці), на дудку (и у дудку), на піяніно (и на піяніні), на роялі. [Грає на ліру (Звин.). Сидить кобзар на могилі та на кобзі грає (Шевч.)];
  3) что - грати що. -рать кого, чью роль изображать на сцене - грати, удавати кого, чию ролю. [Він грає Гамлета (Крим.). Жінок на театрі (грецькім) удавали теж чоловіки (Єфр.). І що-найпишнішії дами з придворних вдавали на сцені субреток моторних, щоб слави і втіхи зажить (Л. Укр.)]. -рать роль чего - грати, (исполнять) відігравати, відбувати ролю чого. Это не -рает роли - це не грає ролі, це не має ваги. -рать главную или руководящую роль, -рать первую скрипку (переносно) - першу скрипку грати, перед вести в чому. [В Київі знайшов Шевченко цілу вже громаду ентузіястичної молоди, між якою перед вели Костомаров та Куліш (Єфр.)]. -рать значительную, выдающуюся роль - чимало, багато важити (в чому). -рать свадьбу - справляти весілля. [Одної неділі справляли весілля Настине з Петром, другої вінчали Гната (Коцюб.)];
  4) (об игре света, красок, лица) грати (чим), мінитися (чим). [Небо грає усякими барвами (Коцюб.). По той бік Росі грала зірниця (Н.-Лев.). На устах під чорним вусом грала усмішка (Коцюб.)]. Солнце -рает на Пасху - сонце грає, міниться на Великдень. Шампанское -рает в бокале - шампанське грає в келіху. Румянец -рает - рум'янець грає, міниться. [В обох на щоках міниться невгасимою купинкою рум'янець (Васильч.)];
  5) (бродить) грати, шумувати, мусувати, (только переносно) буяти. [Чи не той то хміль, що у пиві грає? (АД.). Мед вже почав у бочці грати (Сл. Гр.)]. Молодая кровь -рает - молода, юнацька кров грає, буяє, шумує. [Бо то не кров юнацька в мене грає (Грінч.)]. Волна -рает - хвиля грає. Играя, Играючи (шутя) - гуляючи(сь), заіграшки[у]. Это -ючи сделать можно - це гуляючи(сь), заіграшки[у] зробити можна. Игранный - граний, гуляний.
  * * *
  1) гра́ти; (во что, с кем-чем) гратися, гуля́ти, гуля́тися; ( забавляться) ба́витися, -влюся, -вишся; ( относиться несерьёзно) жартува́ти

  \игратьть в зага́дки — гра́ти в за́га́дки, зага́дувати за́га́дки [оди́н о́дному]

  \игратьть в ку́клы — гра́тися (гуля́ти, гуля́тися) в ляльки́ (з лялька́ми)

  \игратьть в ша́хматы — гра́ти (гуля́ти) в ша́хи

  \игратьть глаза́ми — гра́ти очи́ма

  \игратьть коме́дию — см. комедия

  \игратьть на би́рже — гра́ти на бі́ржі

  \игратьть на не́рвах чьих — см. нерв

  \игратьть на́ руку (в ру́ку) кому́ — гра́ти на ру́ку кому́

  \игратьть огнём (с огнём) — гра́тися з вогне́м

  \игратьть роль — а) прям. гра́ти роль; б) перен. відіграва́ти роль

  \игратьть сва́дьбу — справля́ти (гуля́ти, гра́ти) весі́лля

  \игратьть свое́й жи́знью — гра́ти свої́м життя́м

  \игратьть слова́ми — гра́ти слова́ми; ( острить) каламбу́рити

  2) ( о вине и шипучих напитках) гра́ти, виграва́ти, -грає́, шумува́ти, -му́є
  3) (сверкать, отражаясь) гра́ти, виграва́ти, міни́тися, -ни́ться, перелива́ти, перелива́тися, блища́ти, блисті́ти, -ти́ть, ся́яти, ся́ти(ся́є); (о смене оттенков, тонов) лелі́ти

  \игратьть все́ми цвета́ми [ра́дуги] — гра́ти (виграва́ти, міни́тися, перелива́ти, перелива́тися) всіма́ ба́рвами [ра́йдуги]

  4) (о чувствах, мыслях, воображении) гра́ти, шумува́ти, буя́ти
  5) ( на музыкальном инструменте) гра́ти, виграва́ти

  \игратьть в две (в четы́ре) руки́ — гра́ти (виграва́ти) в дві (в чоти́ри) руки́

  \игратьть на скри́пке — гра́ти (виграва́ти) на скри́пці (на скри́пку)

  \игратьть пе́рвую скри́пку — гра́ти пе́ршу скри́пку

  6) ( петь) диал. співа́ти

  \игратьть пе́сни (пе́сню) — співа́ти [пі́сню, пісні́]

  Русско-украинский словарь > играть

См. также в других словарях:

 • ПИАНИНО — (pianino). Музыкальный инструмент в роде фортепиано, с отвесными струнами. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПИАНИНО ит., от piano, лат. planus, гладкий, ровный. Вертикальное фортепиано. Объяснение… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • пианино — пианино, ср., нескл., устарелое пианино, м., нескл., и пьянино, ср., нескл. В литературе XIX века нередко употр. устарелые формы пианино, м. и пьянино, ср. Например, у И. Тургенева: «Квартиру она нашла премиленькую, приобрела... прелестный… …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • ПИАНИНО — ПИАНИНО, нескл., ср. (итал. pianino, первонач. тихонько, уменьш. ласк. к piano тихо). Музыкальный клавишный инструмент, разновидность фортепиано, в форме высокого стоячего ящика с вертикально натянутыми струнами. Играть на пианино. Фабрика… …   Толковый словарь Ушакова

 • пианино — пианола, фортепьяно, форхэнд, фортепиано, дактилоскопия Словарь русских синонимов. пианино сущ., кол во синонимов: 8 • дактилоскопия (3) • …   Словарь синонимов

 • пианино — ПИАНИНО, а, с. Дактилоскопия, дактилоскопический анализ. Играть на пианино (или на милицейском, ментовском, мусорском пианино) давать или снимать (в зависимости от ситуации) отпечатки пальцев. Из уг …   Словарь русского арго

 • пианино — ПИАНИНО, ПЬЯНИНО нескл.. ср. pianino m. <ит. pianino тихонько. Музыкальный инструмент, имеющий форму высокого ящика с выступающей спереди клавиатурой и вертикально натянутыми струнами (разновидность фортепияно). БАС 1. Квартиру она нашла… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • Пианино — Пианино. ПИАНИНО (итальянское pianino, буквально маленькое фортепьяно), разновидность фортепьяно. Струны, дека и механика расположены в вертикальной плоскости. Современная конструкция с середины 19 в.   …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • пианино — Струнный ударно клавишный музыкальный инструмент, в котором струны и дека расположены в вертикальном положении. [ГОСТ 24415 80] Тематики пианино …   Справочник технического переводчика

 • ПИАНИНО — (итал. pianino букв. маленькое фортепиано), клавишный музыкальный инструмент. Разновидность фортепьяно. Дека и механика расположены вертикально …   Большой Энциклопедический словарь

 • ПИАНИНО — ПИАНИНО, нескл., ср. Клавишный музыкальный инструмент со стоячим корпусом и вертикально натянутыми струнами, разновидность фортепьяно. | прил. пианинный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Пианино — струнный клавишный инструмент, род фортепьяно , в которомструны имеют не горизонтальное, а вертикальное положение, вследствиечего П., не имея хвоста, как рояль, или размеров большогогоризонтального ящика, как фортепиано, занимает мало места. Звук …   Энциклопедия Брокгауза и Ефрона


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»