Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

дурно

 • 1 дурно

  1) (плохо) погано (ум. поганенько, ув. поганючо), кепсько, зле, (гал.) лихо. [Погано зробив. Поганючо співали. Кепсько живеться мені на світі. Їм тут було не зле. По-польськи він балакає, але лихо];
  2) (тошно) млосно. [Стає душно, аж млосно (Мирн.)], паморочно [Стало ще тісніше, якось паморочно], нудно. Мне дурно - млосно мені. Ей дурно сделалось, стало - їй стало млосно, (обморочно) вона зімліла. Делаться дурно - млостити (-стить) (безл.). [Мене млостить - мне дурно]. Мне начинает, начало (стало) делаться дурно - мене починає (почала) обнімати млі[о]сть.
  * * *
  1) нареч. пога́но, зле
  2) в знач. сказ. недо́бре, пога́но, мло́сно

  Русско-украинский словарь > дурно

 • 2 задаром

  дурно, дарма; срвн. Даром.
  * * *
  нареч.
  1) зада́рма, заду́рно, ду́рно; да́ром; ( за бесценок) за бе́зцінь, за безці́нок
  2) см. даром 2)

  Русско-украинский словарь > задаром

 • 3 напрасно

  нрч.
  1) (тщетно, бесполезно) даремно[е], марно[е], надаремно[е], дарма, дурно, задурно, даром, задаром, по[за]даремно[е], дармо, надармо; срв. Понапрасну. [Даремно Драгоманов так нападав на сервілізм у Костомарова (Грінч.). Отак я сидів і даремне крутив мозком (Крим.). Літа мої молодії марно пропадають (Шевч.). Марно від мене ти думи ховаєш, - бачу всю душу твою (Крим.). Ой, плачу я, плачу, свої літа марне трачу (Метл.). Не марне говорять люди: до щасливого всяк лине (Кониськ.). Надаремно намагавсь я розважити себе (Коцюб.). Надаремне бідні люди плугом землю рили (Руданськ.). Дарма що- ніч дівчинонька його виглядає (Шевч.). Я вірив, що жив не дарма (Черняв.). Дурно ждала, а він не приходив (Н.-Лев.). Та й не дурно старий плаче: його дружина у холодній ямі (Грінч.). Я тільки громадський хліб дурно заїдатиму (М. Вовч.). Позирнула на його і відразу вгадала, що дурно він ходив (Грінч.). Вже не даром Левко каже (Квітка). Нехай таки я не даром житиму на світі (Квітка). Лихо, згину я задаром! (Самійл.). Але дармо стара ненька сватам відмовляла (Рудан.). Твоєю дивною красою надармо всіх маниш ти к собі (Франко)]. Совершенно -но - даремнісінько, марнісінько, дурнісінько. [Даремнісінько ви, панночко, боялися (К. Старина). Дяки дурнісінько їздитимуть до мене (Н.-Лев.)]. -но тратить что - марнувати, гайнувати що. [Тільки час вона гайнує (Крим.)]. -но утруждать себя - завдавати собі даремної праці (роботи), (беспокоить) марно (дурно) турбувати себе, (фамил.) завдавати собі праці на вітер;
  2) несправедливо, безвинно, безневинно, даремно[е], марно[е], дарма, дармо. [Покривдити сильнішого, хоча й безвинно, то буде знак самостійности (Крим.). Здаватиметься мені, ніби я його марне скривдив (Крим.). Тоді-б не сердився дарма (Комар.). Зненавиділи мене дармо (Куліш)]. Совершенно -но - даремнісінько, дурнісінько (фамил.) гарма-дарма. [Так дурнісінько вилаяла мене (Харківщ.). Ти дурнісінько на мене сердишся (Н.-Лев.). Гарма-дарма заарештували (Липовеч.). Причепився гарма-дарма, задивився, що я гарна (Пісня)].
  * * *
  нареч.
  1) (тщетно, бесполезно) даре́мно, даре́мне, ма́рно, ма́рне; ду́рно, заду́рно, задаре́мно, надаре́мно, надаре́мне, нада́рмо; ( зря) да́ром; (в знач. сказ.) да́рма, шкода́, шко́да за́ходу
  2) ( несправедливо) несправедли́во, даре́мно, даре́мне; надаре́мно, надаре́мне

  Русско-украинский словарь > напрасно

 • 4 даром

  1) дурно, задурно, даром, дарма[о]; (на даровщинку) на дурничку, дурнички, дурницею, дурничками, на дурманка; за спасибі, за так гроші (грошей); (из милости) з ласки; (дарственно) даровизно. [Усюди він примазаться уміє на дурничку (Гліб.). Він дав даровизно мужикам землі]. Чуть не даром - за-півдарма. Совершенно даром - дурнісінько. Даром едящий - дармоїд, дармоїжний;
  2) (напрасно) марне[о], надаремне[о], даремне[о], дурно, даром. [Літа-ж мої молодії марно пропадають. Не дурно-ж він і додому вернути побоявсь]. Даром что - дарма що; хоч. [Дарма що малий, а розумний. Хоч дурний, за те хитрий]. Не пройти даром - не минутися так (дурно), датися в знаки. [Три безсонних ночі далися мені в знаки (Крим.)].
  * * *
  нареч.
  1) ( бесплатно) да́ром; ду́рно, зада́рма, заду́рно; дарма́
  2) (бесполезно, напрасно, зря) даре́мно, даре́мне, ма́рно, ма́рне, да́ром, да́рма; ду́рно; надаре́мно, надаре́мне

  Русско-украинский словарь > даром

 • 5 Попустому

  и попусту марно и -не, дурно, по-дурному, (на)даремне и -но, даром, дарма, надармо, надурно, удурні, дурно й дарма. [Літа мої молодії марно пропадають (Шевч.). Поет не стратить духу марно (Чупр.). Тільки гроші вдурні пропали (Грінч.). Нехай таки я не даром житиму на світі (Квітка)]. -ту пропадать - марно (пусто) йти, піти. Не надейся -тому - марно не надійся. Расточать -ту своё воображение, своё красноречие - марно (дурно, даремно, дарма) витрачати, тратити свою уяву, свою красномовність. Спорить -ту, о пустяках - по-дурному (марно, дурно й дарма) сперечатися про що. -ту терять, тратить время, деньги и т. п. - марно тратити (стратити) час, гроші, марнувати (змарнувати) час, (марно) зводити (звести), переводити (перевести) час, марнувати (помарнувати) гроші, (марно) переводити (перевести, попереводити) гроші, на дурницю гаяти (згаяти) час. [Тут я не марную часу (Кониськ.). Скільки-то часу зведеш чекаючи (Кониськ.)]. Срв. Напрасно, Понапрасну.

  Русско-украинский словарь > Попустому

 • 6 зря

  1) (наугад) навмання, навмани[а], навманці, (диал.) з(д)ря. [Пішов собі кудись здря Март.)];
  2) (напрасно) марно, дарма, надаремно, дурно, пусто-дурно, назря, здря;
  3) (опрометчиво) необачно, неоглядно.
  * * *
  нареч.
  даре́мно, даре́мне; ду́рно; ( попусту) ма́рно, ма́рне, дарма́, по-пусто́му; ( глупо) по-дурно́му

  Русско-украинский словарь > зря

 • 7 ложно

  нрч. неправдиво, неправо, фальшиво, криво, (лживо) брехливо, облудно, (ошибочно) хибно, помилково. [Неправдиво (брехливо) переказано вам події (М. Грінч.)]. -но верующий, прлг. - кривовірний. -но клясться, божиться - криво, фальшиво, дурно присягатися, дурно божитися. [Він дурно божиться, щоб як-небудь чоловіка обійти (Звин.)]. -но понятый - неправо (фальшиво) зрозумілий. [Фальшиво зрозуміла побожність (Грінч.)]. -но присягать - присягати фальшиво (криво). -но свидетельствовать - см. Лжесвидетельствовать. -но толковать - хибно (помилково, криво) тлумачити що.
  * * *
  нареч.
  1) непра́вильно; помилко́во, хи́бно
  2) неправди́во, фальши́во; уда́вано

  Русско-украинский словарь > ложно

 • 8 бесследный

  безслідний. -но - безслідно, без прослідку; безпам'ятно; даремне, дурно. [Безпам'ятно забутий. Це не минеться дурно: слід у душі зостанеться]. -но пройти - безслідно минутися, хмарою перейти.
  * * *
  безслі́дний

  Русско-украинский словарь > бесследный

 • 9 лебезить

  1) (перед кем, около кого) лабузитися, підлещуватися до кого, підсипатися до кого, запобігати перед ким, упадати коло кого, крутитися перед ким, тупцятися коло кого. (перен.) (листом) стелитися перед ким, срвн. ещё Заискивать, Угодничать. [Оце тупцявся, тупцявся коло тітки, думав хату одпише (Звин.). Як вибирали, тоді старшина листом стелився, а тепер що! (Звягельщ.)]. Не даром он около него -зит - не дурно він до його підлещується, не дурно він крутиться перед ним;
  2) чалапати, шелепати, тьопати, брьохати (по грязюці, по болоту); срвн. ещё Шлёпать по грязи.
  * * *
  (перед кем) підлабу́знюватися, лабу́знитися, підле́щуватися (до кого), запобіга́ти (перед ким), упада́ти (коло кого, за ким), [ли́стом] стели́тися (перед ким)

  Русско-украинский словарь > лебезить

 • 10 безвозмездный

  без(за)платний, безгрошевий, дармовий. -но - дурно, задурно, дарма[о], даром, за спасибі; (шутл.) за так грошей.
  * * *
  безпла́тний; дармови́й; ( неоплачиваемый) безопла́тний, безвідпла́тний, беззапла́тний

  Русско-украинский словарь > безвозмездный

 • 11 безрезультатный

  безрезультатний, безнаслідний, даремний, марний. -но - даремно, дармо, дурно, марно, безрезультатно, без наслідку.
  * * *
  безрезульта́тний

  Русско-украинский словарь > безрезультатный

 • 12 бесплатный

  беззаплатний, неплатний, дармовий. -ая работа - неплатна праця, даромщина. [Тепер даромщина навік од панів утекла]. -но - неплатно, без плати, дармо, дурно, задурно, за спасибі, на-дурничку, (шутл.) - за так гроші, -ей.
  * * *
  безпла́тний, безопла́тний, безкошто́вний, дармови́й

  Русско-украинский словарь > бесплатный

 • 13 бесполезный

  некорисний, непожиточний, марний, нікчемний, даремний. [Марний трутень. Даремна то праця, бо нікому не потрібна]. -но - марно, марна річ; даремно, надаремно, дурно; без пуття. [Без пуття гинуть люди].
  * * *
  некори́сний; ( ненужный) непотрі́бний; ( напрасный) ма́рний, даре́мний, диал. надаре́мний

  Русско-украинский словарь > бесполезный

 • 14 болтать

  1) (жидкость) бовтати, колотити, калатати;
  2) дриґати, теліпати, колихати, баламкати, мотати. [Дриґає ногами. Баламкає руками. Не колихай ногами];
  3) ляпати, ляпати язиком, плескати, балакати, базікати, теревенити, патякати, блягузкати, лепетати, верзти, верзякати, варнякати, сокотати, блеяти, торохтіти, торочити, балдикати, белебенити;
  4) (на непонятном яз.) ґерґотіти (-тю, -тиш и ґерґочу, -чеш), цвенькати. [Ґерґотять по- турецьки. Чую, поляки щось цвенькають по-свойому]. Болтать весело - щебетати. Болтать попусту - дурно плескати, язиком горох товкти.
  * * *
  I
  1) ( жидкость) бо́втати, колоти́ти
  2) (чем-л. находящимся на весу) маха́ти; теліпа́ти; ( ногами) дри́ґати и дриґа́ти
  3) (безл.: самолёт) бо́втати, метля́ти
  II
  1) (говорить, пустословить) базі́кати, моло́ти, тереве́нити, бо́вкати, бе́вкати, цве́нькати, ля́пати (хля́пати, тріпа́ти) [язико́м], тріпа́тися; верзти́, верзя́кати, варня́кати, патя́кати, розпатя́кувати, плеска́ти, пащекува́ти
  2) (на каком-л. языке) бала́кати, цве́нькати, ґерґота́ти, ґерґоті́ти

  Русско-украинский словарь > болтать

 • 15 глупейший

  превосх. ст.; тж. наиглуп`ейший
  найдурні́ший

  глупе́йшим о́бразом — [дуже] по-дурно́му, якнайдурні́ше

  Русско-украинский словарь > глупейший

 • 16 глупо

  1) нареч. по-дурно́му, нерозу́мно; безглу́здо, нісені́тно
  2) в знач. сказ. безглу́здо, безглу́здя

  Русско-украинский словарь > глупо

 • 17 дармоедничать

  дармоїжкувати, дурно хліб їсти.
  * * *
  ду́рно (да́ром, дарма́) хліб ї́сти

  Русско-украинский словарь > дармоедничать

 • 18 действовать

  діяти, чинити, орудувати. [Закони, які діють на нашій території. Мова - то могуче знаряддя, щоб діяти на душі людські (Єфр.). Чиніть, як знаєте. Час не балакати, а орудувати]. О машинах - робити, працювати. [Чому пожар гасили відрами, а не кишкою? - Бо кишка порвалася, не робила. Наша машинка не робить (не працює). Чи працює ваш телефон? - Ні, зопсувавсь, не працює]. Действовать в качестве истца или ответчика - виступати позовником або відповідачем. Действовать справедливо, дурно - ходити правим робом, ходити лихим робом. Действовать по своему - чинити по-своєму, ходити своїм робом. Действовать по (чужой) указке - ходити у когось на поводі, слухати чиєго голоса, (гал.) ходити чиїм трибом. Действовать за одно (во вред кому) - накладати з ким проти кого. [Дочка з ворогами батьковими проти його накладає (Мирн.)]. Ничто на него не действует - ніщо його не бере (не йме), нічим його не візьмеш, ніщо не має над ним сили.
  * * *
  ді́яти, чини́ти; ( влиять) вплива́ти; ( работать) працюва́ти; ( делать) робити; ( орудовать) ору́дувати

  Русско-украинский словарь > действовать

 • 19 деньги

  гроші, гріш (р. гроша), (средства) кошт, (шутл.) купило, платило, побрязкачі. Большие деньги - великі гроші, великий гріш, великі кошти; (деньжищи) грошва; (деньжонки) грошенята, грошики. [З грошима куди схочеш - доскочиш. З грішми легше жити на світі. Пропали усі кошти громадські - рублів може 400 - 500, а як на ті часи і для таких людей незаможних, - то то був гріш не аби-який (Доман.). Усе село перевішай - такої грошви не збереш. Та вже чим хоч, а тільки зведи її - я кошту не пожалію (Квітка). Хитро- мудро і невеликим коштом (Котл.) = не за большие деньги. Чом не купиш? - Бо купила не маю. Платити треба, а платила ніде взяти (Конис.). Аби були побрязкачі (побренькачі), то будуть і послухачі (Ном.)]. Деньги медные, серебряные - мід(н)яки, срібняки, срібні. Мелкие деньги - дрібняки. Наличные деньги - готові гроші, готівка, (редко) готовизна, готовик. Кормовые деньги - харчове, харчові гроші. Прогонные деньги - прогони. Деньги не заработанные, доставшиеся даром - дурні гроші, легкий гріш. Обратить в деньги - повернути в гроші, згрошити. [Як їхатимуть уже відсіль на Кавказ на житло, то сей садок згрошать]. За деньги - за гроші, заплатно. Без денег - беззаплатно, за дурно, за так гроші (грошей), за спасибі. Недостаток в деньгах - сутужно на гроші, грошова скрута. Денег нет (шутл.) - на гроші сухо, в кешені гуде, в кешені вітри віють (дюдя свистить). Вот уже и нет денег - от і по грошах. Быть при деньгах - мати гроші. Не имеющий денег (шутл.) - безгрішний. [Ми зовсім безгрішні: ні гріхів, ні грошей не маємо]. Денег куры не клюют - грошей до смутку, до біса, до чорта. Любящий деньги - грошолюбний, грошолюб.
  * * *
  гро́ші, -шей

  нали́чные де́ньги — готі́вка, гото́ві гро́ші

  Русско-украинский словарь > деньги

 • 20 дурной

  1) (некрасивый) негарний, поганий [Негарний на обличчя. Який він поганий], (безобразный) бридкий [І бридка-ж вона!], гидкий. Дурён лицом - поганий на обличчя, бридкий на обличчя, бридкий на виду, на вроду. Она дурна собою - вона негарна, погана, (безобразна) бридка, гидка. Он не дурён, она не дурна (собой) - він не поганий, вона не погана, він (вона) нічого собі, нічогенький (ж. -нька). Ум. поганенький, ув. поганючий. Дурнёхонек, дурнёшенек (очень дурён, безобразен) - поганісінький; бридкісінький, гидкісінький;
  2) (плохой, нехороший) поганий [Борщ поганий. Погода погана], лихий [Лихий крам], злий [Що ти злого учинила? Доріженька злая], недобрий [Прийшли вісті недобрії (Шевч.)], кепський [Кепські новини]; (негодный) ледачий [Ледачий крам = дурной товар]; (противный) бридкий, гидкий. Дурной глаз - лихе око, урічливе (урічне) око. Дурная слава - слава, неслава, погана слава. [Пустили таку славу про нього]. Дурное настроение, расположение духа - поганий настрій (р. -ою), маркота. (См. Дух 3). Дурные привычки - погані звички (р. -чок). Дурному научать - на зле навчати.
  * * *
  1) ( плохой) пога́ний; ке́пський; ( предосудительный) недо́брий, лихи́й, злий

  \дурной глаз — лихе́ о́ко

  2) ( некрасивый) нега́рний, пога́ний; ( безобразный) бридки́й, гидки́й
  3) ( глупый) дурни́й

  не будь дурён (дурна́) — ( вовремя сообразив) не бу́вши ду́рнем (дурни́м, дурно́ю)

  Русско-украинский словарь > дурной

См. также в других словарях:

 • ДУРНО — ДУРНО. 1. нареч. к дурной в 1, 2, 3 и 4 знач. Дурно вести себя. Дурно пахнет. 2. безл., в знач. сказуемого, кому чему. О полуобморочном состоянии, плохом самочувствии, близком к потере сознания. Ему сделалось дурно. Ей стало дурно. Мне дурно. ❖… …   Толковый словарь Ушакова

 • дурно — См …   Словарь синонимов

 • дурно́й — дурной, дурён, дурна, дурно, дурны; сравн. ст. дурнее …   Русское словесное ударение

 • ДУРНО — кому, в знач. сказ. О полуобморочном состоянии. Женщине сделалось д. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • дурно — (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • дурно́й — ая, ое; дурен и (разг.) дурён, дурна, дурно. 1. Плохой, скверный по качеству, вызывающий самую отрицательную оценку (о предметах, явлениях). Дурной почерк. Дурной слух. Дурное питание. □ Ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою… …   Малый академический словарь

 • дурно — нареч. 1. к Дурной (1 2 зн.). Д. воспитан. Д. ведёт себя. Здесь д. пахнет. 2. в функц. сказ. (кому, с кем). О плохом самочувствии, полуобморочном состоянии, обмороке. Мне стало д. Дайте воды, с ней д.! …   Энциклопедический словарь

 • дурно пахнущий — неприятнопахнущий, предосудительный, вонючий, воняльный, нехороший Словарь русских синонимов. дурно пахнущий прил., кол во синонимов: 6 • вонючий (20) • …   Словарь синонимов

 • дурно пахнувший — прил., кол во синонимов: 3 • испускавший зловоние (3) • испускавший смрад (3) • …   Словарь синонимов

 • Дурно кончить — Устар. Иметь плохую будущность. Я всегда знал, что он ветреный человек… А, право, жаль, что он дурно кончит (Лермонтов. Максим Максимыч) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • дурно пахнет — что, от чего О чём л. нехорошем, не отвечающем представлениям о порядочности. Идеи этой книги дурно пахнут …   Словарь многих выражений


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»