Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

дурно

 • 1 дурно

  1. επίρ. άσχημα, κακά, -ώς•

  он поступил очень дурно αυτός συμπεριφέρθηκε πολύ άσχημα•

  дурно воспитанный κακοαναθρεμμένος•

  дурно обращаться с кем-л. κακομεταχειρίζομαι κάποιον.

  2. (ως κατηγ.) είμαι, αισθάνομαι άσχημα•

  ей дурно αυτή αισθάνεται άσχημα•

  мне дурно αισθάνοααι άσχημα•

  ей стало дурно αυτή έγινε χειρότερα•

  ему сделалось дурно αυτός κόντεψε να λιποθυμήσει.

  Большой русско-греческий словарь > дурно

 • 2 дурно

  дурн||о
  1. нареч κακά [-ῶς], ἄσχημα [-ῶς]:
  \дурно воспитанный κακοαναθρεμμένος, «ῶς ἀνατεθραμμένος· \дурно обращаться <ем-л. κακομεταχειρίζομαι κάποιον
  2. едик. безл:
  ей \дурно αίσθάνεται ἄσχημα ιν ἐαυτό της).

  Русско-новогреческий словарь > дурно

 • 3 дурно

  [ντούρνα] εκίρ. άσχημα

  Русско-греческий новый словарь > дурно

 • 4 дурно

  [ντούρνα] επίρ άσχημα

  Русско-эллинский словарь > дурно

 • 5 делать

  ρ.δ.μ., παθ. μτχ. παρλθ. χρ.деланный, βρ: -лан, -а, -о.
  1. φτιάχνω, κάνω, κατασκευάζω•

  делать мебель φτιάχνω έπιπλο.

  || δημιουργώ.
  2. ασχολούμαι, διεξάγω•

  делать опыты κάνω πειράματα.

  || κάνω•

  делать выбор κάνω εκλογή, εκλέγω•

  делать уроки κάνω τα μαθήματα•

  делать ошибку κάνω (διαπράττω) λάθος•

  делать предложение κάνω πρόταση, προτείνω•

  делать попытку κάνω απόπειρα, αποπειρώμαι• κάνω προσπάθεια•

  делать подарок κάνω δώρο, δωρίζω•

  делать покупки κάνω τα ψώνια, ψωνίζω•

  делать различия κάνω διακρίσεις•

  делать прогулку κάνω περίπατο•

  делать глупости κάνω (διαπράττω) ανοησίες.

  || επιβάλλω•

  делать выговор επιβάλλω ποινή.

  || εκτελώ•

  делать сто оборотов в минуту κάνω εκατό στροφές στο λεπτό.

  3. συμπεριφέρομαι, ενεργώ•

  делать все по своему κάνω πάντα από κεφαλιού μου, όπως μου αρέοει.

  || παρέχω προξενώ•

  делать добро κάνω καλό•

  делать одолжение δανείζω.

  εκφρ.
  это -ет вам честь – αυτό σας τιμά•
  что с ним -? – τι να κάνεις μ’ αυτόν;•
  нечего делать – δεν έχω τι να κάνω•
  делать всеобщим – γενικεύω•
  делать на скорую руку – κάνω (διεκπεραινω) στα γρήγορα•
  делать мину (ή лицо, физиономию) – κάνω μορφασμό, μορφάζω" делать упреки μέμφομαι, κακίζω, ψέγω•
  делать под себя – τα κάνω ή κατουριέμαι στο κρεβάτι•
  от нечего делать – μη έχοντας τι να κάνω.
  1. γίνομαι, καθίσταμαι•

  погода -ется хуже и хуже ο καιρός όλο και -χειροτερεύει•

  -ется темно σκοτεινιάζει•

  делать скупым γίνομαι τσιγγούνης•

  он -ется смешным αυτός γίνεται γελοίος (γελοιοποιείται).

  2. συμβαίνω•

  что у вас -ется дома? τι συμβαίνει (τι γίνεται) στο σπίτι σας;•

  что с ним -ется? τι του συμβαίνει;•

  как это -ется? πως συμβαίνει (γίνεται) αυτό;•

  с ним иногда -ются обморки συμβαίνει κάποτε αυτός να λιποθυμά•

  там -ются странные вещи εκεί συμβαίνουν παράξενα πράγματα•

  ему -ется дурно от этого питья αυτός γίνεται χάλια απ’ αυτό το πιοτό.

  || αναφύομαι, αναπτύσσομαι, βγαίνω•

  у него -ется нарыв на ноге στο πόδι του βγαίνει σπυρί.

  3. σχηματίζομαι, δημιουργούμαι•

  на стене -ются трещины ο τοίχος σχηματίζει ρωγμές (ραγίζεται, σκάζει).

  4. κατασκευάζομαι, φτιάχνομαι. || συμπεριφέρομαι•

  -итесь с ним, как знаете συμπεριφερθήτε του, όπως ξέρετε.

  εκφρ.
  что ему (тебе, мнеκ.τ.τ.) -ется τι μπορεί να του συμβαίνει.

  Большой русско-греческий словарь > делать

 • 6 кончить

  -чу, -чишь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. конченный, βρ: -чен, -а, -о
  ρ.σ.
  1. μ. τελειώνω, περατώνω•

  кончить ремонт τελειώνω την επισκευή•

  кончить разговор τελειώνω την κουβέντα.

  2. πεθαίνω, τελευτώ•

  он -ил самоубийством αυτός αυτοκτόνησε.

  || φονεύω, σκοτώνω•

  он выстрелил в медведицу и сразу -ил её πυροβόλησε την αρκούδα κι αμέσως την σκότωσε.

  εκφρ.
  кончить жизнь ή век – πεθαίνω•
  кончить скверно ή плохо, дурно – τελειώνω άσχημα, έχω άσχημο τέλος ζωής.
  1. τελειώνω, εκπνέω (για προθεσμία). || εξαντλούμαι (για εφεδρεί ες).
  2. περατώνομαι, τελειώνω•

  этим дело не -лось μ αυτό η υπόθεση δεν τέλειωσε•

  кончить ни чем τζίφος η υπόθεση•

  тем это и -лось αυτό ήταν το τέλος του•

  перемирие -лось η ανακωχή τέλειωσε.

  || πεθαίνω, τελευτώ, τελειώνω.

  Большой русско-греческий словарь > кончить

 • 7 одеть

  одену, оденешь, προστκ. одень, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. одетый, βρ: одет, -а, -о.
  ρ.σ.μ.
  1. ντύνω•

  одеть ребнка ντύνω το παιδάκι.

  || στολίζω. || εξασφαλίζω από ρούχα•

  одеть свою семью ντύνω την οικογένεια μου.

  2. μτφ.. καλύπτω, σκεπάζω. || τυλίγω, περιβάλλω (για ομίχλη, σκοτάδι κ.τ.τ.)•
  3. σκεπάζω•

  одеть сына •

  одеялом σκεπάζω το παιδί με το πάπλωμα.

  1. ντύνομαι•

  тепло одеть ντύνομαι ζεστά•

  дурно (безвкусно) одеть ντύνομαι ακαλλαίσθητα.

  || εξασφαλίζομαι από ρούχα.
  2. μτφ. καλύπτομαι, σκεπάζομαι με (πρασινάδα, φυλλωσιά κ.τ.τ.). || τυλίγομαι, περιβάλλομαι (για ομίχλη σκοτάδι κ.τ.τ.).
  3. σκεπάζομαι (στον ύπνο)•

  одеялом σκεπάζομαι με το πάπλωμα.

  Большой русско-греческий словарь > одеть

 • 8 пахнуть

  -ну, -нешь, παρλθ. χρ. пах
  -ла, -ло
  ρ.δ.
  1. μυρίζω•

  цветок -ет прекрасно το λουλούδι μυρίζει θαυμάσια•

  как нехорошо -ет! (απρόσ.) τι άσχημα που μυρίζει!•

  дурно -ет! (απρόσ.) βρωμάει!

  2. προαισθάνομαι, υποψιάζομαι•

  -ет ссорой μυρίζει καβγάς.

  εκφρ.
  - ет порохом – μυρίζει μπαρούτι (πόλεμος)•
  чтобы духом не пахло – (παλ. κ. απλ.) ξεκουμπίσου απ εδώ, φύγε απ εδώ να ξεβρωμίσει ο τόπος.
  -нет
  ρ.σ.
  φυσώ•

  ветер -ул άνεμος φύσηξε.

  Большой русско-греческий словарь > пахнуть

 • 9 поступить

  -ступлю, -ступишь
  ρ.σ.
  1. ενεργώ φέρνομαι, συμπεριφέρνομαι -поступить правильно ενεργώ σωστά•

  поступить осторожно ενεργώ προσεχτικά (επιφυλαχτικά)•

  он -ил дурно в этом деле αυτός φέρθηκε σαν βλάκας σ αυτήν την υπόθεση•

  поступить хорошо с кем-н. φέρνομαι καλά σε κάποιον•

  поступить великодушно φέρνομαι-μεγαλόψυχα.

  2. πιάνω δουλειά, μπαίνω, εισέρχομαι•

  поступить на фабрику πιάνω δουλειά στη φάμπρικα•

  поступить в уни-верситт εισάγομαι στο πανεπιστήμιο•

  поступить в школу πρωτοπηγαίνω στο σχολείο•. поступить на службу μπαίνω στην υπηρεσία.

  3. φτάνω, έρχομαι•

  раненые -ли в госпитал οι τραυματίες έφτασαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο•

  -ли жалобы ήρθαν παράπονα.

  || περιέρχομαι, περνώ•

  на-сддство -ло в казну η κληρονομιά περιήλθε στο δημόσιο ταμείο.

  || πηγαίνω•

  сырь -ло в обработку οι πρώτες ύλες πήγαν για επεξεργασία.

  παραιτούμαι από κάτι, απαρνούμαι αποποιούμαι υποχωρώ, ενδίδω,παραχωρώ.

  Большой русско-греческий словарь > поступить

 • 10 про

  πρόθ. με αιτ. περί, για•

  про вас говорят дурно για σας μιλάν άσχημα, σας κακολογούν•

  про него сочинили целую историю γι αυτόν έφτυχσα.ν ολόκληρη ιστορ ία•

  читай про себя διάβασε με το νου σου (όχι φωναχτά)•

  я слышал про это άκουσα γι αυτό•

  про случай σε περίπτωση•

  про всякий случай για κάθε ενδεχόμενο.

  στην εκφρ. про и контра υπέρ και κατά.

  Большой русско-греческий словарь > про

См. также в других словарях:

 • ДУРНО — ДУРНО. 1. нареч. к дурной в 1, 2, 3 и 4 знач. Дурно вести себя. Дурно пахнет. 2. безл., в знач. сказуемого, кому чему. О полуобморочном состоянии, плохом самочувствии, близком к потере сознания. Ему сделалось дурно. Ей стало дурно. Мне дурно. ❖… …   Толковый словарь Ушакова

 • дурно — См …   Словарь синонимов

 • дурно́й — дурной, дурён, дурна, дурно, дурны; сравн. ст. дурнее …   Русское словесное ударение

 • ДУРНО — кому, в знач. сказ. О полуобморочном состоянии. Женщине сделалось д. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • дурно — (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • дурно́й — ая, ое; дурен и (разг.) дурён, дурна, дурно. 1. Плохой, скверный по качеству, вызывающий самую отрицательную оценку (о предметах, явлениях). Дурной почерк. Дурной слух. Дурное питание. □ Ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою… …   Малый академический словарь

 • дурно — нареч. 1. к Дурной (1 2 зн.). Д. воспитан. Д. ведёт себя. Здесь д. пахнет. 2. в функц. сказ. (кому, с кем). О плохом самочувствии, полуобморочном состоянии, обмороке. Мне стало д. Дайте воды, с ней д.! …   Энциклопедический словарь

 • дурно пахнущий — неприятнопахнущий, предосудительный, вонючий, воняльный, нехороший Словарь русских синонимов. дурно пахнущий прил., кол во синонимов: 6 • вонючий (20) • …   Словарь синонимов

 • дурно пахнувший — прил., кол во синонимов: 3 • испускавший зловоние (3) • испускавший смрад (3) • …   Словарь синонимов

 • Дурно кончить — Устар. Иметь плохую будущность. Я всегда знал, что он ветреный человек… А, право, жаль, что он дурно кончит (Лермонтов. Максим Максимыч) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • дурно пахнет — что, от чего О чём л. нехорошем, не отвечающем представлениям о порядочности. Идеи этой книги дурно пахнут …   Словарь многих выражений


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»