Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

(в+сторону)

 • 1 сторона

  ж
  1. (направление) тараф, сӯ, ҷониб, самт; с правой стороны дар (аз) тарафи рост; с левой стороны дар (аз) тарафи чап; со всех сторон аз ҳама тараф; с разных сторон аз ҳар тараф; на той сторонё дар он тараф; уклониться в сторону ба як сӯ рафтан; смотреть по сторонам ба атроф иигоҳ кардан; разбежаться в разные стороны тохта ба ҳар тараф пароканда шудан
  2. (страна, местность) мамлакат, маҳал, мавзеъ; родная сторона ватан, зодгоҳ
  3. (край) тараф, лаб, канор; южная сторона улицы тарафи ҷанубии кӯча; на теневой сторонё улицы дар тарафи соядори кӯча; по обеим сторонам шоссе дар ду лаби роҳ; подветренная сторона тарафи шамолпанаҳ; наветренная сторона тарафи шамолрас; ехать стороной дороги аз канори роҳ рафтан
  4. (поверхность) рӯй, тараф; листорон цевая сторона материи рӯи матоъ, тарафи ростаи матоъ
  5. перен. канор, чет; держаться в сторонё дар канор истодан, худро аз коре чет кашидан; остаться в сторонё дар канор мондан; дар коре иштирок накардан; отвлечься в сторону аз масъалаи асосӣ дур рафтан 6, перен. ҷиҳат, ҷониб, назар, тараф; обсудить вопрос со всех сторон масъаларо аз хар ҷиҳат муҳокима кардан 7, (свойство, качество) ҷиҳат, сифат; положительная (отрицательная) сторона дела ҷиҳати мусбати (манфии) кор; воспитательная сторона ҷиҳати тарбиявӣ; показная сторона ҷиҳати рӯякӣ; материальная сторона ҷиҳати моддӣ; сильные и слабые стороны книги ҷиҳатҳои мусбату сусти китоб
  8. (группа людей) тараф, ҷониб; Высокие договаривающиеся стороны дип. Тарафҳои олии аҳдкунанда; победа на нашей сторонё ғалаба дар ҷониби мост; нападающая -сторона тарафи ҳамлакунанда; прения сторон юр. изҳори фикри тарафайн
  9. с предлогом «со»; дядя со стороны матери тағо; дед со стороны отца бобо
  10. мат. пахлу; сторона куба паҳлуи куб; стороны треугольника паҳлуҳои секунҷа
  11. в знач. нареч. стороной аз чет, аз паҳлу; обойти стороной аз чет гузаштан // перен. аз атроф, аз дигарон; разузнать стороной аз дигарон донистан (фаҳмидан) <> в ^е 1) (поодаль) каме дуртар, як кадар онсӯтар, як қадар онтарафтар 2) (отдельно от других) ҷудогона, алоҳида, танҳо, мустақилона; в сторону чего-л. ба тарафи чизе; в сторону (отбросить и т. п.) берун, ба як сӯ (партофтан ва ғ.); иди на все четыре стороны! куҷо ки хоҳӣ, рав!; чор тарафат кибла!; на ^ё дар ҷои дигар, дар ҷои бегона (ғариб); на сторону ба ҷои дигар, ба берун; на сторону (сбиться и т. п.) ба як сӯ, ба як лаб; с чьёй-л. стороны аз тарафи касе; с моёй (твоей) стороны аз тарафи ман (ту), ман худам, ту худат; с одной стороны… с другой стороны аз як тараф… аз тарафи дигар; аввал… сони…; со стороны (взять, пригласить) аз берун, аз ҷое (гирифтан, даъват кардан); со стороны руководства аз тарафи роҳбарият; брать (принять) чью-л. сторону тарафи касеро гирифтан, касеро тарафгирӣ кардан; держать сторону кого, чью ҳимоя кардан, тарафдорӣ кардан; перейти на чью-л. сторону ба тарафи касе гузаштан; мое (твоё и т. п.) дело \сторонаа ин кори ман (ту ва ғ.) нест; ин ба ман (ту ва ғ.) дахл надорад; шутки в сторону бе ҳазл, бе шӯҳӣ ҷиддан

  Русско-таджикский словарь > сторона

 • 2 закинуться

  сов.
  1. партофта овезон шуда мондаи
  2. ба пушт (ба афо) хам шудан (афтидан), партофта шудан; голова закину лась сар ба қафо афтид
  3. (броситься в сторону на бегу - о лошади) худро ба як су ҳаво додан (андохтан)

  Русско-таджикский словарь > закинуться

 • 3 брать

  несов.
  1. кого-что гирифтан, бардоштан; брать руками бо даст гирифтан; брать в руки (на руки) ба даст гирифтан; брать из рук у кого-л. аз дасти касе гирифтан
  2. что перен. интихоб кардан, баргузидан, хоста гирифтан; брать тему для сочинения барои иншо мавзӯъ интихоб кардан; брать для примера барои мисол гирифтан
  3. (клевать - о рыбе) ба шаст афтидан; здесь рыба хорошо берет дар ин ҷо моҳӣ тез ба шаст меафтад
  4. кого-что гирифта бурдак, бурдан; брать собаку на охоту сагро ба шикор бурдан
  5. кого-что ба ӯҳда (ба зимма) гирифтан; брать ребёнка на воспитание кӯдакро ба тарбия гирифтан; брать поручение супориш (вазифа) гирифтан
  6. кого-что гирифтан; брать в долг қарз гирифтан; брать такси такси киро кардан; брать ванны ванна қабул кардан; брать уроки дарс хондан, омӯхтан; брать уроки английского языка дарси забони англисӣ хондан (аз касе)
  7. харидан, гирифтан; брать билеты в театр ба театр билет гирифтан (харидан); брать обеды из столовой аз ошхона таом гирифтан
  8. что ситондан, рӯёндан, гирифтан; брать пошлину боҷ гирифтан; брать штраф ҷарима гирифтан; брать плату хақ гирифтан
  9. что ҳосил кардан, кандан; брать рудӯ маъдан кандан
  10. что бофта баровардан; откуда он это берёт? вай инро аз куҷо бофта мебарорад?
  11. кого-что гирифтан, ишғол (забт) кардан, ба даст даровардан; брать крепость приступом қалъаро зер карда гирифтан; - в плен асир кардан
  12. кого-что перен. фаро гирифтан; меня берёт дрожь маро ларза гирифта истодааст; его берут сомнения ӯ ба шубҳа меафтад
  13. кого охот. доштан, дунболагирӣ (таъқиб) кардан; собаки брали кабана сагҳо гурозро дунболагирӣ мекарданд
  14. что ҷаҳида гузаштан, гузаштан; брать подъём аз баланди гузаштан; брать барьер аз монеа ҷаҳида гузаштан
  15. чем муваффақ (ноил) шудан, ба мақсад расидан; он берёт смелостью вай ба туфайли ҷасорати худ ноили мақсад мешавад
  16. что гирифтан, хӯрдан; эта работа берёт много времени ин кор вақтро бисьёр мегирад
  17. что чаще с отриц. разг. гирифтан, гузаштан; этот грунт лопата не берёт бел ба ин замин намеғӯтад
  18. бездоп. паррондан, задан; винтовка берёт на триста метров ин милтиқ аз сесад метр мезанад
  19. разг. ба сӯе рафтан, майл кардан; дорога берёт влево роҳ ба тарафи чап меравад <> брать быка за рога якбора ба кори асосӣ шурӯъ кардан; -верх дастболо шудан, ғолиб омадан; брать голыми руками осон ба даст даровардан, бе заҳмат комёб шудан; - грудь синаи модарро макидан, сина гирифтан; брать измором безор карда ба мақсад расидан; брать курс ба сӯе роҳ гирифтан (роҳӣ шудан); брать начало сар шудан, баромадан; брать ноту муз. нота навохтан (хондан); брать обещание ваъда гирифтан; брать пример с кого-л. ибрат гирифтан аз касе; брать свой слова назад аз қавли худ гаштан; брать себя в руки худдорӣ кардан, худро ба даст гирифтан; брать слово иҷозати сухан гирифтан; брать слово с кого-л. аз касе қавл гирифтан; брать чью-л. сторону тарафи касеро гирифтан, касеро тарафгирӣ кардан; брать в клещи ба шиканҷа гирифтан; брать в оборот кого-л. 1) касеро маҷбуран кор фармудан; 2) касеро танбеҳ додан (сарзаниш кардан); брать в расчёт ба ҳисоб гирифтан; брать за бока кого-л. прост. касеро ба коре маҷбур кардан; брать кого-л. за глотку (горло, жабры) прост. аз гулӯи касе гирифтан; брать за сердце (за душу, за живое) кого ба ҳаяҷон овардан, мутаассир кардан; брать на абордаж часпидан, дарафтодан, ҳамла кардан; брать на борт савори киштӣ кардан, ба киштӣ бор кардан; брать на буксир ёри (мадад) расондан; брать грех на душу гуноҳро ба гардан гирифтан; брать назаметкуба назар (қайд) гирифтан; г на замечание ба таҳти назорат гирифтан; брать на испуг кого-л. касеро тарсондан, ба касе дӯғ задан; брать на мушку таъқиб кардан; брать на поруки ба кафолат гирифтан; - на пушку кого прост. фиреб (фанд) додан, фирефтан; брать на себя [смелость] ҷуръат кардан; брать под [свою] защиту кого-что таҳти ҳимояи худ гирифтан; брать под козырёк саломи ҳарбӣ додан; брать под сомнение зери шубҳа гирифтан; \брать с бою бо ҷангу ҷанҷол ба даст даровардан; \брать с потолка аз ҳаво гирифтан, бофта баровардан; наша берёт мо ғалаба мекунем, дасти мо болост; не \брать в рот ба даҳон нагирифтан, нахӯрдан, нанӯшидан; см. тж. взять

  Русско-таджикский словарь > брать

 • 4 держать

  несов.
  1. кого-что доштан, даст гирифтан; держать за руку аз даст доштан; он держал в руке книгу вай дар даст китоб дошт // что перен. нигоҳ доштан, аз даст надодан; высоко держать знамя науки байраки илмро баланд нигоҳ доштан; держать рубеж ҳудудро аз даст надодан
  2. кого-что нигоҳ доштан; держать деньги в сберкассе пулро дар амонат-касса нигоҳ доштан; держать продукты в холодном месте озуқаро дар ҷои салқин нигоҳ доштан
  3. кого-что боздоштан, нигоҳ доштан, монондан; я не держу тебя, можешь идтй ман туро нигоҳ намедорам, майл дошта бошӣ, рав; кто тебя (его, вас и т. д.) дёржит? туро (вайро, шуморо ва ғ.) кӣ бозмедорад?; держать в плену дар асорат нигоҳ доштан; держать под стражей дар ҳабс нигоҳ доштан; держать на прйвязи баста мондан; долго держать библиотечные книги китобҳои китобхонаро муддати дароз дар дасти худ нигоҳ доштан
  4. кого-что монондан, нигоҳ доштан; - город на осадном положении шаҳрро дар ҳолати муҳосира нигоҳ доштан; держать в невёдении (в неизвестности) бехабар монондан; держать своих детей в строгости ба фарзандони худ сахтгир будан; держать в повиновении дар итоат доштан
  5. что такягоҳ будан, дошта истодан; балкон держат четыре колонны пешайвони болохонаро чор сутун нигоҳ медорад
  6. кого-что идора кардан, нигоҳ доштан; держать власть в свойх руках ҳокимиятро дар дасти худ нигоҳ доштан; держать бразды правления всвоих руках инони ҳокимиятро дар дасти худ доштан
  7. что риоя кардан; держать дистанцию фосиларо риоя кардан; держать в чистоте тозагиро риоя кардан
  8. кого-что доштан; держать корову гов доштан; держать оружие аслиҳа доштан
  9. рафтан, равона шудан, ҳаракат кардан; держать прямо рост рафтан; держи вправо! ба тарафи рост рав!
  10. в сочет. с сущ. что: держать экзамен имтиҳон додан; держать ответ масъул (ҷавобгар) шудан; держать совет маслиҳат кардан; держать речь нутқ кардан; держать контроль назорат кардан; держать корректуру тасҳеҳ кардан <> держать банк карт. банк гузоштан; держать верх над кем дастболо шудан; держать вожжи в руках зимом дар даст доштан; держать камень за пазухой қасди бад доштан; держать курс (линию) на что-л. роҳи чизеро пеш гирифтан; держать маркуиззати нафси худро нигох доштан; эътиборро ҳифз кардан; держатье парий гарав бастан, шарт кардан; держать путь (курс) куда роҳ рафтан, озим шудан, ба ҷое раҳсипор шудан; держать себя рафтор (муомила) кардан; себя в руках худдорӣ кардан; держать [своё] слово ба ваъда вафо кардан; держать сторону кого, чью ҳимоя кар-дан, тарафдорӣ кардан; держать ухо востро ҳама тан гӯш гардидан, гӯш ба қимор шудан; держать язык за зубами лаб фурӯ бастан, забонро доштан; держй карман [шире]! прост. хобатро ба об гӯй!; держать в ежовых рукавицах кого-л. нисбат ба касе сахтгир будан; держать в руках кого-л. касеро тобеи худ кардан; «V» в страхе тарсонда гирифтан; держать в тайне (в секрете) розро пинҳон доштан, махфӣ нигоҳ доштан; в умё (в голове, в мыслях) что дар хотир доштан; держать в чёрном теле кого-л. ба касе зулм кардан, касеро хору зор кардан; держать в шорах кого-л. ҷилави (таноби) касеро кашида истодан; держать на весу муаллақ шудан; \держать под замком маҳкам (қуфл) карда мондан; \держать под [свойм] крылышком кого-что ҳимоя кардан, ба зери каноти худ гирифтан; \держать при себе (взгляды, мнение и т. п.) изҳор (баён) накардан, ба дигарон нагуфтан; ноги не держат кого мадори поям рафт

  Русско-таджикский словарь > держать

 • 5 дернуться

  сов.
  1. однокр. к дёргаться 1;
  2. см. дёрнуть 2;
  3. якбора ба тарафе ҳаракат кардан; он дернулся в мою сторону вай якбора ба тарафи ман ҳаракат кард

  Русско-таджикский словарь > дернуться

 • 6 другой

  другое
  1. дигар; он был другого мнения фикри вай дигар буд; уйтй в другую комнату ба хонаи дигар гӯзаштан // (противополджный) дигар, муқобил; перейтй на другую сторону улицы ба тарафи дигари (муқобили) кӯча гузаштан; доплыть до другого берега ба соҳили дйгар шино карда гузаштан
  2. дуюм, дигар; на другой день [дар] рӯзи дигар; в другой раз дафъаи дигар
  3. дигар; одно окно выходит на ӯлицу, друг ое - в сад як тиреза ба кӯча, дигараш ба боғ кушода мешавад//в знач. сущ. другой м, другая ж дигар; кас; другие мн. баъзе(ҳо), дигарон; однй едут в Москву, другйе в Ленинград баьзеҳо ба Москва дигарҳо ба Ленинград мераванд
  4. е знач. сущ. другой м дигар, ғайр, бегона; заботиться о другом (о -друг йх) ғами дигаронро хӯрдан; не обращать внимания на других ба дигарон аҳамият надодан
  5. в знач. сущ. другое с чизи дигар; ему говоришь одно, [а] он совсем другое ту дар гӯй, вай девор мегӯяд <> другой коленкор прост. ин гапи дигар; другой раз баъзан, гоҳе; другими словами вводн. сл. ба ибораи (ба таъбири) дигар; кто-то -ой каси дигар; никто другой ҳеҷ кас ба ғайри…; и тот и другой ҳар ду, ҳар кадом, ҳам ин, ҳам он; тот или другой ё ин ё он; смотрёть другими глазами бо чашми дигар дйдан, аз дигар ҷиҳат баҳо додан; один-за друг им яке аз паси дигар, бо навбат, паи ҳам, пай дар пай, паёпай; это [совсем] -другое дело ин гапи (кори) дигар аст; волны катятся одна за \другойой мавҷҳо паи ҳам шино (ҳаракат) мекунанд

  Русско-таджикский словарь > другой

 • 7 заболтаться

  I
  сов. разг. (увлечься болтовиёй) бисьёр гап задаи (лаққидан), лаққида мондан
  II
  сов. разг. (из стороны в сторону) ҷунбидан гирифтан; ба лаппиш даромадан

  Русско-таджикский словарь > заболтаться

 • 8 закрутиться

  1 сов.
  1. тофта шудан, ба ҳам печидан
  2. разг. тоб хӯрда ба ҷои худ даромадан; гайка закрути лась гайка тоб хӯрда ба чояш даромад
  3. (обмотаться) печидан
  4. перен. разг. (захлопотаться) саргаранг шудан, ба ташвиш афтодан
  II
  сов. разг. (начать крутшпься) ба чархзани даромадан, чарх задан гирифтан; колеса ^лись в обратную сторону чархҳо чаппа чарх задан гирифтанд

  Русско-таджикский словарь > закрутиться

 • 9 занести

  сов.
  1. кого-что овардан, бурдан, оварда (бурда) додан; товарищ занёс мне новую книгу рафиқам ба ман китоби наве оварда дод // разг. андохтан; судьба занесла его в дальние края гардиши фалак ӯро ба кишварҳои дур андохтааст; как тебя занесло сюда? безл. чй хел ба инҷо афтода мондӣ?
  2. кого-что прост. и обл. даровардан; занестй вещи в комнату чизҳоро ба хона даровардан
  3. кого-что қайд (дарҷ) кардан, дохил кардан, даровардан; занести в протокол ба қарер дохил кардан; занестй в список ба рӯйхат даровардан
  4. что бардоштан; занести руку для удара заданӣ шуда даст бардоштан
  5. безл. кого-что каҷ шудан; аз роҳ баровардан; сани занесло в другую сторону чана ба тарафи дигар каҷ шуд
  6. чаще безл. кого-что (пахш) кардан, фаро гирифтан, пӯшондан; дорогу занесло снегом роҳро барф зер кард какой ветер занёс?, каким ветром занесло? кого кадом шамол овард (парронд)?

  Русско-таджикский словарь > занести

 • 10 испбодний

  прост.
  1. …и таг, зерин; испбоднее бельё либоси таг
  2. чаппа, …и тарафн чаппа; он вывернул рубаху на испбоднюю сторону вай тарафи чаппаи куртаро гардонд
  3. в знач. сущ. исподнее с либоси таг

  Русско-таджикский словарь > испбодний

 • 11 к

  (ко) предлог с дат.
  1. (указывает направление действия в сторону кого--чего-л.) ба, ба сӯи…, ба тарафи…, ба пеши…, ба назди…; плыть к берегу ба сӯи соҳил шино кардан; подъехать к гроду ба шаҳр омада расидан; подойти к окнӯ ба тиреза наздик шудан; ёхать к брату ба назди бародар рафтан; возвание ко всемтрудящимся хитобнома ба ҳамаи меҳнаткашон
  2. (указывает на предмет, лицо, с которым. связано действие) ба, нисбат ба; требовательность к себе серталаби нисбат ба худ; готовность к работе ба кор тайёр будан(и); любовь к родине муҳаббат ба ватан; нёнависть к врагам адоват нисбат ба душманон
  3. (указывает назначение, цель) барои…, ба; принять к сведению ба маълумот гирифтан; принять к исполнению барои иҷро кабул кардан; приучить к порядку ба риояи тартиб одат кунондан
  4. (указывает время, срок) то, то ба; к двум часам то соати ду; к ночи то шаб; к утру то пагоҳӣ, то саҳар
  5. (указывает на присоединение) ба; к двум прибавить два ба ду ду (дуро) зам кардан; присоединиться к большинству ба аксарият ҳамроҳ шудан; к тому же ба замми ин, илова бар ин 6.(указывает иа соответствие чему-л.) пригодный к употреблёнию кобили истифода; годный к воинской службе муносиби хизмати ҳарби; не ко времени бемаврид; ваше замечание было не к месту эроди шумо бемаврид буд
  7. (в заглавиях) оид ба, доир ба; к вопросу о происхождении языка доир ба масъалаи пайдоиши забон
  8. (в призывах) ба суи…; Вперёд! К победе коммунизма! Ба пеш! Ба сӯи ғалабаи коммунизм!
  9. в сочет. с сущ. Образует вводн. слова: к сожалению мутаассифона; к несчастью бадбахтона; к счастыо нағз ки…, хайрият ки…, хушбахтона; к лучшему оқибаташ ба хайр; к примеру барои мисол, масалан; к слову [сказать] дар омади гап <> к чему? барои чӣ?; не к чему лозим не, даркор не; ни к чемӯ прост. беҳуда, бекора, бефоида; лозим не, даркор нека частица разг. при повел. накл. и гл. буд. вр. канй, як, -чй; прочитайка мне письмо ещё раз канй, мактубро боз як бор ба ман хон; дайтека пройти канӣ, гузарам; дайтека мне посмотреть на вас каий, ман шуморо як бинамчй; куплюка я эту книгу ин китобро харамчи; зайдука я к нему як ба пеши вай дароям, канй кабак м уст. майхона, майкада; харобот; шляться по кам майхона ба майхона гаштан

  Русско-таджикский словарь > к

 • 12 кидать

  несов.
  1. кого-что, чем андохтан, партофтан, ҳаво додан, афкандан; дети кидали камешки в воду бачаҳо ба об сангча мепартофтанд; кидать невод тӯри моҳигириро ба об андохтан
  2. безл. кого-что бардорузан кардан, ба боло ҳаво додан; алвонҷ хӯрдан; наше судно кидало из стороны в сторону киштии мо аз сӯе ба сӯе алвонҷ мехӯрд
  3. кого-что равона кардан, фиристодан; кидать войска в бой қӯшунҳоро ба ҷанг равона кардан
  4. что партофтан, бароварда нартофтан; кидать спички на пол гӯгирдро ба рӯи пол партофтан
  5. безл. кого во что в сочет. с сущ. «жар», «озноб», «дрожь», «пот»\ его кидает в дрожь ӯро ларза мегирад
  6. что в сочет. с сущ. перен.: кидать взгляд назар андохтан, нигоҳ афкандан; солнце кидало яркие лучй офтоб анвори тобон мепошид; кидать деньги на ветер пулро бар бод додан; кидать жребий қуръа партофтан; кидать камешек (камешки) в чей-л. огород ба касе пичинг паррондан; кидать камень (камнем), грязью в кого-л. касеро бадном кардан, обрӯи касеро резондан

  Русско-таджикский словарь > кидать

 • 13 кидаться

  несов.
  1. чем ба ҳамдигар андохтан (партофтан, паррондан); кидаться снежками барфбозӣ (барфҷанг) кардан
  2. тохтан, давидан, шитофтан, кӯшидан; кидаться в драку ба занозанӣ шитофтан
  3. на кого-что дарафтодан, ҳуҷум (ҳамла) кардан; собака кидается на прохожих саг ба раҳгузарон дармеафтад
  4. худро ба поён андохтан; ҷаҳидан, паридан, ҳаллос задан; кидаться в воду худро ба об партофтан
  5. худро андохтан, худро партофтан; кидаться на диван худро ба болои диван андохтан
  6. беқарор шудан, худро ба ҳар тараф задан; кидаться из стороны в сторону худро ба ҳар тараф задан
  7. страд. андохта (нартофта, парронда) шудан кидаться деньгами пулро беҳуда сарф кардан, бадхарҷӣ кардан; кидаться в глаза ба чашм афтодан, назар рабудак; вино кидается в голову май ба сар мезанад

  Русско-таджикский словарь > кидаться

 • 14 махнуть

  сов.
  1. однокр. к махать 1; махнуть платком рӯймол афшондан
  2. разг. хез задан, паридан, ҷаҳидан, худро якбора партофтан; махнуть через забор аз болои девор ҷаҳида гузаштан; заяц мгновенно махнул в сторону харгӯш якбора ба тарафе хез зад
  3. прост. рафтан, раҳсипор шудан; махнемка летом в Крым! тобистон ба Қрим равемчӣ! <> махнуть рукой на кого-что-л. аз баҳри касе, чизе гузаштан; махнуть на все рукой аз баҳри ҳама чиз (кор) гузаштан, аҳамият надодан

  Русско-таджикский словарь > махнуть

 • 15 метнуться

  сов. однокр. к метаться
  II
  1, 2; метнуться в сторону худро ба тарафе андохтан

  Русско-таджикский словарь > метнуться

 • 16 направить

  сов.
  1. что нигарондан, рост кардан; направить дуло пистолёта мили тапончаро рост кардан // перен. (сосре-доточить) ҷалб кардан, нигаронидан; направить внимание на что-л. диққатро ба чизе ҷалб кардан; направить взор (взгляд) назар ан-дохтан // перен. (дать направление) бурдан, гузарондан, гардондан; направить разговор в нӯжную сторону гапро ба тарафи даркорӣ гардондан
  2. кого--что фиристодан, роҳӣ (равона) кардан; направить выпускников училища на работу тамомкунандагони омӯзишгоҳро ба кор фиристодан; направить к юристу ба назди ҳуқуқшинос фиристодан 3* что тез кардан, кайрок кардан; направить бритву покуро тез кардан
  4. что разг. ташкил (танзим) кардан, ислоҳ кардан, ба роҳ мондан, беҳтар кардан; направить работу корро ба рох мондан <> <** лыжи куда прост. равона шудан; направить [свой] стопы (шагй) куда, к кому рафтан, равона шудан; направить на путь истинный (на путь истины) кого роҳи ҳақикатро нишон додан, ба роҳи ҳак ҳидоят кардан

  Русско-таджикский словарь > направить

 • 17 односторонний

  (односторон|ен, -ня, -не)
  1. тк: полн: ф. (о ткани) якрӯя; одностороннийяя ткань матои якрӯя
  2. тк. полн. ф. (затронувший одну сторону) яктарафа; одностороннийее воспаление лёгких варами як тарафи шуш
  3. (совершаемый в одном направлении) якҷониба; одностороннийее движение транспорта ҳаракати якҷонибаи нақлиёт
  4. (со-вершаемый одной стороной) яктарафа; одностороннийее решение қарори (ҳалли) яктарафа
  5. перен. (однобокий) яктарафа, маҳдуд; \одностороннийее развитие тараққии (инкишофи) яктарафа

  Русско-таджикский словарь > односторонний

 • 18 отбросить

  сов.
  1. кого-что дур афкандан, андохтан, партофтан; отбросить камень с дороги сангро аз роҳ гирифта партофтан; взрывом его отбросило в сторону безл. таркиш ӯро ба як сӯ афканд; отбросить занавес пардаро кушода партофтан
  2. что перен. дур (рад) кардан; отбросить сомнения шакку шубҳаро рад кардан; отбросить страх тарсро дур кардан
  3. кого-что зада акиб нишондан, ақиб рондан, гурезондан; отбросить противника душманро зада ақиб рондан
  4. что перен. (тень, луч, свет и т. п.) андохтан, афкандан; \отбросить тень соя афкандан

  Русско-таджикский словарь > отбросить

 • 19 отвернуть

  сов. что
  1. тоб дода баровардан (кушодан); отвернуть винт мурватро тоб дода баровардан
  2. тофта шикастан, тоб дода кандан, ҷудо кардан; отвернуть кукле голову каллаи зочаро ҷудо кардан
  3. қат кардан, барзадан, боло бардоштан; отвернуть рукав остинро барзадан
  4. гардондан, баргардондан; отвернуть лицо в сторону рӯйро ба тарафе гардондан

  Русско-таджикский словарь > отвернуть

 • 20 отворотить

  сов.
  1. что разг. гардондан, ҷунбондан, ғелондан, тагурӯ кардан; отворотить камень сангро ғелондан
  2. что прост. (повернуть в сторону) гардондан, ба тарафе гардондан, баркандан
  3. что прост. кат кардан, барзадан; отворотить рукава остин барзадан

  Русско-таджикский словарь > отворотить

См. также в других словарях:

 • В СТОРОНУ — 1. В СТО/РОНУ <СТОРО/НКУ> отходить, отступать; отзывать, уводить, оттаскивать и под. На некоторое расстояние; прочь. Имеется в виду, что лицо или группа лиц (X) сами или под чьим л. воздействием перемещаются подальше, но недалеко от того… …   Фразеологический словарь русского языка

 • СКЛОНИТЬ НА СВОЮ СТОРОНУ — кто кого, реже что [чего, какую] Убедить в своих взглядах, добиться поддержки. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (Y) смогли повлиять на другое лицо, другую группу лиц, на социальный коллектив (X) таким образом …   Фразеологический словарь русского языка

 • СКЛОНИТЬ НА СТОРОНУ — кто кого, реже что [чего, какую] Убедить в своих взглядах, добиться поддержки. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (Y) смогли повлиять на другое лицо, другую группу лиц, на социальный коллектив (X) таким образом …   Фразеологический словарь русского языка

 • УВЕСТИ В СТОРОНУ — кто, что кого, что от кого, от чего Увлекать прочь по ложному пути. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (X) или событие (p) препятствует другому лицу или другой группе объединённых общей деятельностью лиц (Y) в… …   Фразеологический словарь русского языка

 • УВОДИТЬ В СТОРОНУ — кто, что кого, что от кого, от чего Увлекать прочь по ложному пути. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (X) или событие (p) препятствует другому лицу или другой группе объединённых общей деятельностью лиц (Y) в… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВСТАВАТЬ НА СТОРОНУ — кто кого, чью Соглашаться, принимать точку зрения, начинать поддерживать. Имеется в виду, что лицо (X) начинает разделять взгляды, образ мыслей другого лица (Y), оказывать ему поддержку в его деятельности, вступаться за него. реч. стандарт. ✦ {1} …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВСТАТЬ НА СТОРОНУ — кто кого, чью Соглашаться, принимать точку зрения, начинать поддерживать. Имеется в виду, что лицо (X) начинает разделять взгляды, образ мыслей другого лица (Y), оказывать ему поддержку в его деятельности, вступаться за него. реч. стандарт. ✦ {1} …   Фразеологический словарь русского языка

 • ГЛЯДЕТЬ В СТОРОНУ — кто Обращать внимание на кого л. другого; фокусировать взгляд не на собеседнике, обращаться не прямо к собеседнику. Имеется в виду, что взгляд лица (X) направлен не на собеседника, мимо него или что его слова не адресованы непосредственно… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ГОВОРИТЬ В СТОРОНУ — кто Обращать внимание на кого л. другого; фокусировать взгляд не на собеседнике, обращаться не прямо к собеседнику. Имеется в виду, что взгляд лица (X) направлен не на собеседника, мимо него или что его слова не адресованы непосредственно… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ПОСМОТРЕТЬ В СТОРОНУ — кто Обращать внимание на кого л. другого; фокусировать взгляд не на собеседнике, обращаться не прямо к собеседнику. Имеется в виду, что взгляд лица (X) направлен не на собеседника, мимо него или что его слова не адресованы непосредственно… …   Фразеологический словарь русского языка

 • СМОТРЕТЬ В СТОРОНУ — кто Обращать внимание на кого л. другого; фокусировать взгляд не на собеседнике, обращаться не прямо к собеседнику. Имеется в виду, что взгляд лица (X) направлен не на собеседника, мимо него или что его слова не адресованы непосредственно… …   Фразеологический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»