Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

bang

 • 1 bang

  {bæŋ}
  I. 1. удрям силно, халосвам, фрасвам, первам, хаквам
  2. хлопвам (се), тръшвам (се), трясвам (се)
  to BANG a door хлопвам/затръшвам врата
  3. гърмя, гръмвам
  4. бия, удрям, блъскам
  to BANG one's fist on the table удрям с юмрук по масата
  5. прен. наблъсквам, натъпквам
  to BANG knowledge into someone s head натъпквам знания в главата на някого
  6. разг. надминавам, оставям зад себе си
  7. to BANG away at something върша нещо с гръм и трясък
  II. n силен удар, гръм, трясък, изстрел
  to go off/ам. over with a BANG разг. имам успех, харесвам се много (за представление и пр.)
  III. adv, in/разг. точно, право
  бум! фрас! тряс! дан! to go BANG изгърмявам (за пушки)
  IV. n бретон
  to wear a BANG нося косата си на бретон
  * * *
  {ban} v 1. удрям силно, халосвам, фрасвам, первам, хаквам; 2. хл(2) n силен удар, гръм, трясък; изстрел; to go off/ ам. over {3} adv, in/ разг. точно, право; бум! фрас! тряс! дан! to go {4} n бретон; to wear a bang нося косата си на бретон.
  * * *
  хлопвам; фрасвам; халосвам; тряс; удрям; трясване; удар; трясвам; трясък; удряне; тръшкам; прасвам; блъскам; бретон; бия; гърмя; гърмеж; гръмвам; захлопвам; затръшкване; изстрел;
  * * *
  1. i. удрям силно, халосвам, фрасвам, первам, хаквам 2. ii. n силен удар, гръм, трясък, изстрел 3. iii. adv, in/разг. точно, право 4. iv. n бретон 5. to bang a door хлопвам/затръшвам врата 6. to bang away at something върша нещо с гръм и трясък 7. to bang knowledge into someone s head натъпквам знания в главата на някого 8. to bang one's fist on the table удрям с юмрук по масата 9. to go off/ам. over with a bang разг. имам успех, харесвам се много (за представление и пр.) 10. to wear a bang нося косата си на бретон 11. бия, удрям, блъскам 12. бум! фрас! тряс! дан! to go bang изгърмявам (за пушки) 13. гърмя, гръмвам 14. прен. наблъсквам, натъпквам 15. разг. надминавам, оставям зад себе си 16. хлопвам (се), тръшвам (се), трясвам (се)
  * * *
  bang[bæʃ] I. v 1. халосвам, хласвам, фрасвам, цапвам, удрям ( against); 2. хлопвам (се), тръшвам (се), трясвам (се) (и с to); to \bang a door shut затръшвам вратата; he \banged down the telephone той затръшна телефона; 3. гърмя, гръмвам, кънтя, бумтя; стрелям; 4. бия, блъскам, удрям, млатя; to \bang o.'s head against a brick wall прен. блъскам си главата в стената, опитвам се да постигна нещо невъзможно; 5. разг. надминавам, изпреварвам, оставям зад себе си; 6. sl чукам, имам сексуален контакт; II. n 1. удар, изстрел, гърмеж, трясък; to shut the door with a \bang тръшвам вратата; 2. sl дух, енергия, хъс; 3. sl стимулант; 4. sl удоволствие; възбуда; тръпка; to get a \bang out of получавам удоволствие, изпитвам вълнение (от); 5. разг. удивителен знак (в шрифт); 6. sl грубо съвокупление; to go over ( off) with a \bang минавам с (бивам изнесен с, имам) голям успех; III. adv int разг. фрас, дран, тряс, бум; точно; to go \bang изгърмявам (за пушка); \bang in the middle точно (право) в средата; \bang on 1) съвсем точно; 2) отлично, чудесно; \bang goes отива по дяволите; \bang goes our free time today свободното ни време днес отива по дяволите; \bang to rights sl хванат на местопрестъплението.

  English-Bulgarian dictionary > bang

 • 2 bang up

  bang up 1) разг. затварям, хвърлям в затвора; 2) sl друсам се (с наркотик); 3) причинявам щети на; to \bang up against s.o. натъквам се на някого, срещам някого неочаквано; to be \bang uped up about s.th. нервнича по някакъв повод;

  English-Bulgarian dictionary > bang up

 • 3 bang-on

  bang-on[´bæʃg¸ɔn] adj, adv разг. прав, на верен път, правилен; точен.

  English-Bulgarian dictionary > bang-on

 • 4 bang-up

  превъзходен; първокачествен;
  * * *
  bang-up[´bæʃg¸ʌp] adj sl първокачествен, първокласен, съвършен, превъзходен, отличен.

  English-Bulgarian dictionary > bang-up

 • 5 bang

  изстрел {м}

  English-Bulgarian small dictionary > bang

См. также в других словарях:

 • bang — bang …   Dictionnaire des rimes

 • Bang — is commonly used as an onomatopoeia for a sound, mostly that of an explosion.Bang or bangs may refer to: *Fringe (hair), hair that is combed forward and cut short on the forehead, known as bangs in North America *!BANG!, a professional wrestling… …   Wikipedia

 • bang — [ bɑ̃g ] interj. et n. m. inv. • 1953; empr. à l angl. 1 ♦ Onomatopée exprimant le bruit d une explosion violente. 2 ♦ N. m. inv. Déflagration accompagnant le franchissement du mur du son. Les bang des avions supersoniques. Astron. Le grand bang …   Encyclopédie Universelle

 • Bang Pa-In — บางปะอิน Provinz: Ayutthaya Fläche: 229,1 km² Einwohner: 73.630 (2000) Bev.dichte: 321 E./km² PLZ: 13160 …   Deutsch Wikipedia

 • Bang — steht für: Brucellose, eine Infektionskrankheit eine in Kamerun übliche Bezeichnung für Lophira alata (auch: Bongossi) Bang!, ein 2002 erschienenes Kartenspiel von Emiliano Sciarra Bang ist der Familienname folgender Personen: Andreas Bang Haas… …   Deutsch Wikipedia

 • Bang Bo — บางบ่อ Provinz: Samut Prakan Fläche: 245,0 km² Einwohner: 85.208 (2000) Bev.dichte: 348 E./km² PLZ: 10560 …   Deutsch Wikipedia

 • Bang Na — บางนา Daten Provinz: Bangkok Fläche: 18,789 km² Einwohner: 101.590 (2005) Bev.dichte: 5406,8 E./km² PLZ: 10260 …   Deutsch Wikipedia

 • bang — bang·al·ay; bang; bang·i·a·ce·ae; bang·i·a·les; bang·ing; bang·i·oi·de·ae; bang·kal; bang·os; bang·ster; ge·bang; jing·bang; lum·bang; pa·lem·bang; pro·bang; she·bang; bang·er; gang·bang·er; head·bang·er; in·ter·ro·bang; bang·kok; bang·i·a·ceous; …   English syllables

 • bang — ► NOUN 1) a sudden loud sharp noise. 2) a sudden painful blow. 3) (bangs) chiefly N. Amer. a fringe of hair cut straight across the forehead. ► VERB 1) strike or put down forcefully and noisily. 2) make or cause to make a bang …   English terms dictionary

 • Bang Pa In — …   Deutsch Wikipedia

 • !Bang! — Founded 2001 Style American professional wrestling Headquarters Ocala, Florida Founder(s) Dory Funk, Jr. Owner(s) …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «bang» >>