Перевод: с испанского на болгарский

ató+el+caballo+a+un+poste

 • 1 caballo

  m 1) кон; 2) кон (шах); 3) жребец; 4) спорт. кон (уред); 5) арх., зид. триъгълна рамка с наковани греди, върху които се редят керемидите; 6) жарг. хероин; padre caballo жребец (за разплод); caballo vapor (de fuerza) конска сила; soldado de a caballo кавалерист; caballo de Troya Троянски кон; прен. измама, клопка; caballo de batalla прен. най-силната страна или аргумент на някого или нещо; главната точка в един спор; a mata caballo loc adv прибързано, набързо.

  Diccionario español-búlgaro > caballo

 • 2 poste

  m 1) стълб; 2) странична греда (на спортна врата); 3) прен. наказание, изправяне на определено място; dar poste прен. карам някого да чака по-дълго; llevar poste прен., разг. чакам някого, който закъснява; poste telegràfico телеграфен стълб; como un poste разг. като пън; mudo como un poste разг. мълчи като пън, ням като риба; ser un poste прен., разг. а) тъп съм като галош; б) глух съм.

  Diccionario español-búlgaro > poste

 • 3 ir

  1. intr 1) отивам, вървя, ходя; ir a pie ходя пеш; ir a caballo яздя; ir a pique потъвам; 2) пътувам; ir en coche, en avión, en barco, en tren, en bicicleta пътувам с кола, самолет, параход, влак, велосипед; 3) стои, прилича, отива; el luto le va bien траурът Ј отива; 4) съм, развивам се (за здраве); va de mal en peor отива от зле пҐ на зле; 5) имам посока, водя към; Este camino va a la aldea Този път води към селото; 6) простирам се; 7) с деепричастие се изразява постепенно действие, осъществяване: va anocheciendo мръква се постепенно; 8) с минало причастие замества estar: iba vestido de negro беше облечен с черно; allí va apuntado todo тук е записано всичко; ir montado яздя; 9) с предл. por: а) отивам за, търся; б) следвам кариера; ir por la música развивам се като музикант (по-често с предл. para); 10) с предл. a + infinitivo близко бъдеще време: voy a leer ще чета; 11) с предл. con + същ. озн. имам, нося в себе си + значението на същ.; ir con cuidado внимавам; ir con miedo страхувам се; 12) с предл. contra преследвам, против съм, чувствам обратното на това, което изразява съществителното; ir contra la corriente срещу, против установеното съм; ir contra la opinión de uno на противоположно мнение съм; 13) с предл. en интересува ме; nada te va en eso това не те интересува; 14) с предл. con (por) отнасям се за някого, засягам; Eso va por ti Това се отнася за теб; 15) с предл. de облечен по определен начин; voy de uniforme облечен съм униформено; 16) във възклицателни и въпросителни изречения: Ўallà voy! идвам веднага; Ўvamos! хайде!, не думай! стига! край!; Ўvamos claros! да сме наясно!; Ўvaya! хайде де! само това липсва! и таз хубава! їcuànto va? на какво се обзалагаш?; їquién va? кой? (въпрос на часови); 2. prnl 1) отивам си, чезна; 2) умирам; 3) изтичам, тека; 4) подхлъзвам се, губя равновесие; irse los pies подхлъзвам се; 5) изхабявам се, свършвам; 6) износвам се (за плат); старея; 7) изпускам се неволно (за естествени нужди); a eso voy разг. натам (към това) отивам, не съм забравил; allà se van прен., разг. все там, едно и също; приличат си, от един дол дренки са; el no va màs възможно най-доброто; estar ido прен., разг. луд съм, невероятно разсеян; ir adelante прен., разг. продължавам, напредвам; ir a lo mío (tuyo, nuestro) прен., разг. мисля (мислиш, мислим) само за себе си; ir alto пълноводен съм (за река, ручей); ir a màs разг. преуспявам, просперирам, забогатявам; ir a una имаме една и съща цел; ir bien прен., разг. добре вървя, развивам се добре; ir con uno а) прен., разг. съгласен съм с някого; б) прен., разг. на негова страна съм; ir uno descaminado а) отклонявам се от пътя; б) прен. заблуждавам се, отклонявам се от истината; ir lejos а) прен. далече съм от истината; б) преследвам голяма цел; ir pasando прен., разг. все в същото състояние съм, нямам напредък; ir uno perdido прен. губя (в състезание); írsele (írsele por alto) a uno una cosa прен., разг. не забелязвам нещо, не го разбирам; irse muriendo прен., разг. вървя бавно; мъкна се, влача се; ir sobre uno прен. по петите съм на някого; ir tirando разг. преодолявам трудностите, справям се; ir y venir непрестанно движение; ir y venir en una cosa прен., разг. настоявам, упорствам, мисля само за нещо; ni va ni viene прен., разг. ни насам, ни натам; нерешителен е; no irle ni venirle a uno nada en una cosa прен., разг. не ме интересува изобщо, не ме засяга; saber de qué va la cosa разг. наясно съм, знам за какво става въпрос (и в отрицателна форма); sin ir màs lejos прен. без да търсим другаде, без да отиваме по-надалече; irse de la mano удрям някого; irse de la lengua казвам повече, отколкото трябва, изтървавам се; irse abajo провалям се, опропастявам се; se le han ido las piernas подкосиха му се краката, падна; Ўvete a pasear (a paseo)! гледай си работата! vete a freír espàrragos; vete a esparragar; vete (idos) en hora mala разг. върви (вървете) по дяволите; vete tú a saber прен. откъде да знае човек, кой да ти каже; y yo fui y vine, y no me dieron nada заключителна фраза в приказките (в българските: И аз бях там, ядох, пих и се веселих...).

  Diccionario español-búlgaro > ir

 • 4 uña

  f 1) нокът; 2) pl нокти (на животно); 3) копито; 4) кука; извито острие (на инструмент); 5) мор. крайната триъгълна част на котва; 6) опашка на скорпион; 7) бот. трън, бодил, шип; 8) краста, шуга (у животни); 9) pl прен., разг. грабливост; склонност към кражби, измами; ser uña y carne прен., разг. дупе и гащи, неразделни сме; tener en la uña прен., разг. зная на пръсти; ponerse de uña прен., разг. заемам отбранително положение, изправям се на нокти; largo de uñas разг. хитър, крадлив, измамлив; meter la uña, tener las uñas afiladas прен., разг. занимавам се с нечисти работи, крада, лъжа, мамя; sacar las uñas прен. а) използвам всички средства; б) показвам си ноктите; con uñas y dientes adv разг. с нокти и зъби; a uña de caballo adv много бързо, de uñas разг. на нокти; dejar las uñas en разг. съсипвам се от работа; quedarse uno soplando las uñas разг. измамен съм; mirarse las uñas разг. а) голям мързеливец съм; б) играя на карти; sacar por la uña al león прен., разг. разбирам нещо чрез догадки.

  Diccionario español-búlgaro > uña

См. также в других словарях:

 • Plaza de Mayo — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Plaza de Mayo (desambiguación) …   Wikipedia Español

 • Batalla de Toba-Fushimi — Saltar a navegación, búsqueda Batalla de Toba Fushimi Parte de Guerra Boshin …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.