Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

1)+(колыхаться)

 • 1 колыхаться

  колыхнуться
  1) (качаться) гойдатися, гойд(о)нутися, колих[с]атися, колихнутися, коливати(ся). [Тихо гойдаються в синьому морі іскорки-зорі (Черняв.). Ой у полі билинонька колихається (Пісня). Човен під ним гойднувся (Корол.). Хвилі скрізь вколо нас коливались (Л. Укр.)];
  2) (колебаться, шевелиться) маяти, майорити, хилятися, хильнутися, хилитатися, коливати(ся), хвилювати(ся), хитатися, (с)хитнутися; см. Колебаться 1. [Маяли в повітрі корогви (Черк. п.). Пшінці й байдуже, що дощу немає: майорить собі листям (Золотон. п.). Чорні тіні від нерівного світла тонкої жовтої свічечки жахливо хилиталися (Коцюб.) Ущухле гілля коливається сонно (Д. Чайка). Високая тирса в степу коливає (Грінч.). Хай схитнеться - жито усміхнеться (Тичина). Люди хитнулись вперед, у чорну пустку (Коцюб.)].
  * * *
  несов.; сов. - колыхн`уться
  колиха́тися, колихну́тися, хилита́тися, хилитну́тися, колиса́тися, колисну́тися; колива́тися, коливну́тися; (несов.: развеваться) ма́яти; гойда́тися, гойдну́тися

  Русско-украинский словарь > колыхаться

 • 2 колыхнуть

  -ся см. Колыхать, Колыхаться.
  * * *
  2) сов. см. колыхаться

  Русско-украинский словарь > колыхнуть

 • 3 зыбиться

  волноваться) хвилювати, вихритися. [Море хвилює. Зелена трава вихрилась, слалась і як море грала (переливалась) (Сторож.)].
  * * *
  ( колыхаться) колиха́тися, -ли́шеться и -лиха́ється; ( колебаться) колива́тися; ( качаться) го́йда́тися; ( покрываться зыбью) укрива́тися бри́жами, бри́житися

  Русско-украинский словарь > зыбиться

 • 4 качаться

  качиваться, качнуться хитатися, хитнутися, схитнутися, хилитатися, хилитнутися, хилятися, хильнутися, колих[в]атися, (с)колихнутися, киватися, кивнутися, хибатися, хибнутися, схибнутися. [Іде і не схитнеться (Київ). Голова, схитнулась, коса розвинулась (Рудан.). Кожна гілка сколихнулась (Грінч.). Кулак упав парубкові на шию важко - голова хильнулась набік (Грінч.). Яка ти бліда і страшна - аж хиляєшся (Г. Барв.). Глечик схитнувся і впав (Звиног.). Ой п'є Байда та й кивається (АД.)]. -ться (в люльке гамаке, на качелях и т. п.) - колих[с]атися (-шуся, -шешся), колихнутися, гойдатися, гойднутися, (сильно) вихатися, вихнутися. [А на вітах гойдаються нехрищені діти (Шевч.). Що гойднеться (павук), то нитка порветься (Л. Укр.)]. -ться от ветра (о растениях) - хитатися, хитнутися, гойдатися, гойднутися, хилитатися, хилитнутися, хилятися, хильнутися, коливатися, киватися, кивнутися, (о флаге) маяти. [Хитнувся вперед, немов верба од вітру (Коцюб.). Вітер повіває, сосна ся хиляє (Гол.). Очерет кивається над водою (Харківщ.). Прапори маяли од вітру (Київ)]. -ться от неустойчивости - хитатися, (с)хитнутися, хибатися, (с)хибнутися. [Пливе човен води повен, коли б не схитнувся (Пісня). Дошка хибається, не ступайте на ню (Звиног.). Човен хибається (Звиног.)]. Лодка -тся на волнах - човен гойдається (хитається) на хвилях. Маятник -тся - вагало хитається. Итти, -чаясь из стороны в сторону (о больном, пьяном) - іти хиляючись (коливаючись). Качающийся - що хитається, гойдається и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - качн`уться
  1) (в гамаке, на качелях) гойда́тися, гойдну́тися; хилита́тися, хилитнутися; ( колыхаться) колиха́тися, колихну́тися, хиба́тися, хибну́тися, хи́бати, хибну́ти; ( колебаться) колива́тися, коливну́тися; ( шататься) хита́тися, хитну́тися
  2) (несов.: при убаюкивании) колиса́тися
  3) ( о маятнике) колива́тися, коливну́тися, хита́тися, хитну́тися

  Русско-украинский словарь > качаться

 • 5 колыхать

  колыхнуть
  1) (качать) гойдати, гойд(о)нути, колихати (-шу, -лишеш и -хаю, -хаєш), колихнути, колисати (-лишу, -лишеш), хилитати, (с)хилитнути що, чим. [Плаче дівчинонька, дитину гойдаючи (Пісня). Кораблі колисати на синьому морі (Рудан.). Як вітер схилитне житом, хвиля йде, як на воді (Гайс. о.)]. У богатого мужика чорт детей -шет - багатому чорт діти колише;
  2) (раскачивать чем) маяти, хиляти, хвилювати, хибати що, чим. [Вітер віє, гілля має (Рудан.). Вітер віти соннії хиляє (Філян.)];
  3) (непереходно: качаться), хитатися, хитнутися, (реять) маяти, майорити, (о воде) хвилювати(ся), гойдатися; см. Колыхаться. [Не хвилює вода, не блищить (Франко). Ой високо клен-дерево має (Пісня)]. -нуло (экипаж) - гойд(о)нуло, колихнуло (повіз). Стоит не -лыхнёт - стоїть не хитнеться, стоїть ані руш.
  * * *
  несов.; сов. - колыхн`уть
  колиха́ти, колихну́ти, хилита́ти, хилитну́ти, колиса́ти, колисну́ти; ( колебать) колива́ти, коливнути, ма́яти, майну́ти; ( качать) гойда́ти, гойдну́ти

  Русско-украинский словарь > колыхать

 • 6 колыхнуться

  Русско-украинский словарь > колыхнуться

 • 7 махать

  махивать, махнуть
  1) чем - махати (-хаю, -хаєш, -хає и машеш, маше), махнути, маяти, майнути, вихати, вихнути, (колыхать) колихати, колихнути, війнути, (колебать) коливати, коливнути, хитати, хитнути чим. [Ішов до клуні, тихо махаючи батогом (Н.-Лев.). Ходить ляшок по базару, шабелькою має (Пісня). Вийшов Хо на галяву, сперся на костур, майнув довгою бородою (Коцюб.). Не вихай-бо дуже віником, бо курява встає (Метл.). Сидить дід над водою, коливає бородою (Загадка)]. Сильно -хать, -нуть - вимахувати, махонути. -хать, -нуть головою - хитати, хитнути, кивати, кивнути, (мотать) мотати, мотнути, мотляти головою. [Киваючи рясною головою, зелений ліс до сонця засміявсь (Грінч.)]. -хать крыльями - махати, маяти, (тяжело) глибати крилами. [Летить орел через море, крилечками маше (Метл.). Соловейко летить, крильцями має (Грінч. III)]. Ветряная мельница -шет крыльями - вітряк вимахує (помахує, має) крилами. -хать, -нуть платком - махати, махнути, майнути, війнути хусткою. -хать хвостом - махати хвостом, (быстро: о собаке, свинье) молоти (мелю, -леш), мелькати хвостом. [Кабан закопався в землю да й хвостиком меле (Рудч.). Собака мелькає хвостом (Н.-Лев.)]. -хать (размахивать) рукою, руками - махати, (мотать) мотати рукою, руками. [Рукою (на молитві) махаєш, а думкою скрізь літаєш (Номис). На деяких машинах доводиться тільки до одуру мотати рукою (Азб. Ком.)]. -хать руками на кого - махати руками на кого. -нуть рукою на кого, на что (перен.) - махнути рукою на кого, на що; (забросить дело) занедбати що. -нуть на всё рукою - занедбати все, пуститися берега;
  2) кому, кого - махати, махнути (рукою) кому или на кого; (кивать) кивати, (с)кивнути на кого и кому; (звать) кликати, кликнути и покликати кого. [Писар махнув десятникам (М. Вовч.). Грицько махав на його рукою: сюди, мов, сюди мерщій! (Мирний). Кивнув на джуру, і джура сів коло його (Куліш)];
  3) -хать (делать во всю, катать) - катати, шкварити, шпарити, смалити, чесати, чухрати. [Ото-ж пише! Так і шкварить - аркуш за аркушем (Київ)];
  4) -нуть куда - махнути, махонути, майнути, (пров.) махорнути, гайнути, дмух(о)нути, драп(о)нути, повіятися, почухрати, югнути, джукнути, чкурнути, шарконути, черкнути куди, до кого, до чого. [Махнув на сіновальню (Крим.). Завтра в десятій годині сядемо на трамвай та й махонемо (Н.-Лев.). Стара майнула кудись до дочки (М. Левиц.). Ой, гайну я до дівчат та й на вечерниці (Пісня). Дмухнім до неї! (Котл.). Драпнув за границю (Рудан.). Як це почув, зараз повіявсь до шинку (Звин.). Куди очі почухрав (Котл.). Югнем косити! (Сл. Гр.). Джукну аж на балку (Яворн.). А чи не шарконути оце мені до нього? (Яворн.). За море черкнув (Біл.-Нос.)]. -ться -
  1) маятися, майнутися, (колыхаться) колихатися, колихнутися, (колебаться) коливатися, коливнутися, хитатися, хитнутися;
  2) безл. - махатися.
  * * *
  несов.; сов. - махн`уть
  1) маха́ти, махну́ти и махону́ти; виха́ти, вихну́ти и усилит. вихону́ти
  2) (сов.: отправиться куда-л.) махну́ти, махону́ти, майну́ти, гайну́ти, чкурну́ти

  Русско-украинский словарь > махать

 • 8 покачиваться

  1) похитуватися, поколихуватися, погойдуватися. Пшеница -вается на стеблях - пшениця похитується на стеблах (Франко). Ходить -ваясь - (в перевалку) ходити погойдуючись (Свидн.). -вается как пьяный - похитується (заточується), мов п'яний. -ваться вверх и вниз - підхитуватися. [Вітер, прудка вода, човен аж підхитується (Звин.)]. -ваться из стороны в сторону - по[за]точуватися, слонятися. [П'яний ішов поточуючись. Як вийшов з шинку, так аж слоняється];
  2) (в колыбели) поколихуватися, поколисуватися.
  * * *
  гойда́тися [зле́гка, коли́-не-коли́], пого́йдуватися, перего́йдуватися, перехи́туватися; ( раскачиваться) вихи́туватися; ( колыхаться) колиха́тися, колива́тися, поколи́хуватися; ( пошатываться) хита́тися [зле́гка], похи́туватися, ( из стороны в сторону - о человеке) пото́чуватися

  Русско-украинский словарь > покачиваться

 • 9 раскачиваться

  несов.; сов. - раскач`аться
  1) ( приходить в колебательное движение) розго́йдуватися, -дуюся, -дуєшся, розгойда́тися; ( начинать колыхаться) розколи́хуватися, -ли́хуюся, -ли́хуєшся, розколиха́тися, -ли́шуся, -ли́шешся, сов. розколива́тися; (несов.: на ходу, при езде) похи́туватися, -туюся, -туєшся; вихи́туватися
  2) ( расшатываться) розхи́туватися, розхита́тися

  Русско-украинский словарь > раскачиваться

См. также в других словарях:

 • колыхаться — См …   Словарь синонимов

 • КОЛЫХАТЬСЯ — КОЛЫХАТЬСЯ, колыхаюсь, колыхаешься; колыхаясь, и колышусь, колышешься; колышась, несовер. (к колыхнуться). Сотрясаться, колебаться, мерно покачиваться. Трава колышется. Грудь колышется. Колыхаться от смеха. «И шел, колыхаясь, как в море челнок,… …   Толковый словарь Ушакова

 • КОЛЫХАТЬСЯ — (колышусь, колышешься и (разг.) колыхаюсь, колыхаешься, 1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), колышется и разг. колыхается; несовер. Слегка, мерно качаться, колебаться. Рожь колышется от ветра. | однокр. колыхнуться ( нусь, нёшься, 1 ое лицо и 2 е… …   Толковый словарь Ожегова

 • колыхаться — КОЛЫХАТЬСЯ, аюсь, аешься; несов., где и без доп. Стараться предпринять что л. (как правило, неудачно), делать усилия для достижения чего л., суетиться, переживать. Так, колыхаюсь помаленьку …   Словарь русского арго

 • колыхаться — колыхаться, 1 е и 2 е л. не употр., колышется и допустимо колыхается; прич. колышущийся и допустимо колыхающийся; дееприч. колышась и колыхаясь …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • Колыхаться — несов. неперех. Мерно качаться, колебаться. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • колыхаться — 1. колыхаться, колышусь, колышемся, колышешься, колышетесь, колышется, колышутся, колышась, колыхался, колыхалась, колыхалось, колыхались, колышься, колышьтесь, колышущийся, колышущаяся, колышущееся, колышущиеся, колышущегося, колышущейся,… …   Формы слов

 • колыхаться — колых аться, ышется, ается …   Русский орфографический словарь

 • колыхаться — (I), колы/шу(сь) и колыха/ю(сь), колы/шешь(ся) и колыха/ешь(ся), колы/шут(ся) и колыха/ют(ся) …   Орфографический словарь русского языка

 • колыхаться — Syn: см. качаться …   Тезаурус русской деловой лексики

 • колыхаться — лышется и (реже) ается; колышась и колыхаясь; нсв. 1. Мерно качаться, колебаться. Колышутся спелые хлеба. Колышется занавеска от ветра. Колышется туман. Грудь колышется от волнения. Толпа колышется. 2. Сотрясаться. К. от смеха. ◁ Колыхнуться,… …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»