Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

шататься

 • 1 шататься

  хита́тися

  Русско-украинский политехнический словарь > шататься

 • 2 шататься

  хита́тися

  Русско-украинский политехнический словарь > шататься

 • 3 шататься

  несов.; сов. - шатн`уться
  1) хита́тися, хитну́тися, хилита́тися, хилитну́тися; хиба́тися, хибну́тися; хили́тися; несов. хиба́ти, диал. хиля́ти
  2) (несов.: бродить без дела, слоняться) тиня́тися, ве́штатися, шве́ндяти, шве́ндятися, шала́тися, таска́тися, тяга́тися, волочи́тися, вала́ндатися, ника́ти, сновига́ти; диал. ми́катися, валаса́тися; ( беспокоя открыванием дверей) ри́патися

  Русско-украинский словарь > шататься

 • 4 поматывать

  помотать
  1) чем - похитувати, хитати, похитати, кивати (иноді, часами), покивати чим (напр., головою); срв. Помахивать, Покачивать;
  2) -вать (расточать) мантачити, тринькати, марнотратити, гайнувати; см. Мотать;
  3) (нитки и т. п.) мотати, сотати (иноді, час від часу), помотати, посотати (все і трохи). -ться -
  1) см. Болтаться 2;
  2) (шататься) мотатися, помотатися, мотлятися, помотлятися; срв. Шататься, Болтаться 3. [Поміж людьми помотається, звичаїв набереться].
  * * *
  I
  мота́ти [час від ча́су]; ( головой) похи́тувати; ( помахивать) пома́хувати
  II
  ( тратить) марнотра́тити [потро́ху, час від ча́су]

  Русско-украинский словарь > поматывать

 • 5 путаться

  1) плутатися, (о мыслях, чувствах ещё) мішатися, (в чем) плутатися, путлятися в чому. [Плутаються нитки (Грінч.). Чув, що мислі його мішаються (Франко). Попереду плутався в полах високий піп (Коцюб.). Вона сама купала найменшу дитину, а двоє плутались у неї під ногами, бились, верещали (Л. Укр.)];
  2) (сбиваться) плутатися, мішатися, збиватися;
  3) во что - вплутуватися, плутатися, втручатися, ув'язуватися в що; см. Вмешиваться 2;
  4) (блуждать) плутати, блудити, блукати;
  5) (шататься) віятися, тинятися, вештатися;
  6) с кем - тягатися з ким (см. Волочиться 2, Таскаться); (возиться) вовтузитися, воловодитися з ким.
  * * *
  1) плу́татися, сплу́туватися
  2) ( впутываться) плу́татися, вплу́туватися; (вмешиваться) втруча́тися
  3) ( блуждать в поисках дороги) плу́тати, блука́ти, блуди́ти
  4) ( шататься) ве́штатися, тиня́тися
  5) (иметь дело с кем-, чем-л.) тяга́тися
  6) страд. (несов.) плу́татися, сплу́туватися; збива́тися; вплу́туватися; сплу́туватися, пу́татися

  Русско-украинский словарь > путаться

 • 6 шатать

  техн., несов. шата́ть, сов. шатну́ть
  хита́ти, хитну́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > шатать

 • 7 шатать

  техн., несов. шата́ть, сов. шатну́ть
  хита́ти, хитну́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > шатать

 • 8 бездельничать

  1) ледарювати, гультяювати, гуляти, байдикувати, дармувати;
  2) шахрувати, (людей) дурити, обдурювати.
  * * *
  1) ледарюва́ти; байдикува́ти, байдува́ти, би́ти ба́йдики, дармува́ти; ( праздно шататься) гультяюва́ти
  2) ( плутовать) шахрува́ти, шахраюва́ти; ( обманывать) дури́ти, обду́рювати, обма́нювати

  Русско-украинский словарь > бездельничать

 • 9 бродяжничать

  бурлакувати, бурлачити, волочитися, гультяювати, мандрувати. Пойти -чать - у мандри вдаритися (податися), піти (пуститися) в забрід (у блуд). [Покинемо село та пустимося в забрід. Де він по світі мандрує?].
  * * *
  бродя́жити, бурлакува́ти, бурла́чити; ( шататься) броди́ти, блука́ти, волочи́тися, шве́ндяти, ве́штатися, тиня́тися; ( странствовать) мандрува́ти

  Русско-украинский словарь > бродяжничать

 • 10 валандаться

  проваландаться
  1) марудитися (промарудитися), воловодитися (проволоводитися) коло чого, мляво копатися коло чого, баблятися з чим, валандатися;
  2) швендяти, тинятися, хилятися, валасатися, байдувати, байдикувати, (пробайдикувати), гайнувати (час), (прогайнувати), бавити, пробавити (час).
  * * *
  1) (медленно, бестолково возиться с кем-чем-л.) волово́дитися, вовту́зитися, мару́дитися, вала́ндатися, ба́братися; диал. ба́блятися; ( терять время) бари́тися, га́ятися
  2) (водиться с кем-л.) волово́дитися, вала́ндатися
  3) ( шататься) шве́ндяти, тиня́тися, байдикува́ти

  Русско-украинский словарь > валандаться

 • 11 вихляться

  2) ( шататься) хита́тися, хилита́тися

  Русско-украинский словарь > вихляться

 • 12 зашататься

  1) (заколебаться) захитатися, захилитатися, загойдатися. [Захиталась, відчинилась мертвецькая хата (Куліш). Зрушились стіни немов живі, загойдались над головою (Коцюб.). Захилиталось, замахало як вітряк руками (Васильч.)];
  2) (начать бродить) затинятися, заблукати. [Підводилися з своїх ліжок в'язні і мовчки затинялися од стіни до другої (Васильч.)];
  3) (покачнуться о человеке) поточитися, заточитися. [Заточився, покинув хатні двері та пішов лапать стіни в темних сінях (Н.-Лев.)].
  * * *
  1) захита́тися, захилита́тися
  2) ( начать бродить без дела) поча́ти тиня́тися (ве́штатися, шве́ндяти), затиня́тися, заве́штатися, засновига́ти; см. шататься 2)

  Русско-украинский словарь > зашататься

 • 13 качаться

  качиваться, качнуться хитатися, хитнутися, схитнутися, хилитатися, хилитнутися, хилятися, хильнутися, колих[в]атися, (с)колихнутися, киватися, кивнутися, хибатися, хибнутися, схибнутися. [Іде і не схитнеться (Київ). Голова, схитнулась, коса розвинулась (Рудан.). Кожна гілка сколихнулась (Грінч.). Кулак упав парубкові на шию важко - голова хильнулась набік (Грінч.). Яка ти бліда і страшна - аж хиляєшся (Г. Барв.). Глечик схитнувся і впав (Звиног.). Ой п'є Байда та й кивається (АД.)]. -ться (в люльке гамаке, на качелях и т. п.) - колих[с]атися (-шуся, -шешся), колихнутися, гойдатися, гойднутися, (сильно) вихатися, вихнутися. [А на вітах гойдаються нехрищені діти (Шевч.). Що гойднеться (павук), то нитка порветься (Л. Укр.)]. -ться от ветра (о растениях) - хитатися, хитнутися, гойдатися, гойднутися, хилитатися, хилитнутися, хилятися, хильнутися, коливатися, киватися, кивнутися, (о флаге) маяти. [Хитнувся вперед, немов верба од вітру (Коцюб.). Вітер повіває, сосна ся хиляє (Гол.). Очерет кивається над водою (Харківщ.). Прапори маяли од вітру (Київ)]. -ться от неустойчивости - хитатися, (с)хитнутися, хибатися, (с)хибнутися. [Пливе човен води повен, коли б не схитнувся (Пісня). Дошка хибається, не ступайте на ню (Звиног.). Човен хибається (Звиног.)]. Лодка -тся на волнах - човен гойдається (хитається) на хвилях. Маятник -тся - вагало хитається. Итти, -чаясь из стороны в сторону (о больном, пьяном) - іти хиляючись (коливаючись). Качающийся - що хитається, гойдається и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - качн`уться
  1) (в гамаке, на качелях) гойда́тися, гойдну́тися; хилита́тися, хилитнутися; ( колыхаться) колиха́тися, колихну́тися, хиба́тися, хибну́тися, хи́бати, хибну́ти; ( колебаться) колива́тися, коливну́тися; ( шататься) хита́тися, хитну́тися
  2) (несов.: при убаюкивании) колиса́тися
  3) ( о маятнике) колива́тися, коливну́тися, хита́тися, хитну́тися

  Русско-украинский словарь > качаться

 • 14 лоботрясничать

  ледарюва́ти; байдикува́ти, би́ти ба́йдики, дармува́ти; ( праздно шататься) гультяюва́ти

  Русско-украинский словарь > лоботрясничать

 • 15 мызгать

  мызгивать, мызгнуть
  1) (шататься) швендяти, сновиґати, шастатися, тинятися, шмигляти, ганяти, волочитися, (насм.) швенді справляти, однокр. гайнути, чкурнути. [Не шастайся як миша в пастці (Приказка). Із льоху та в хату знай шмигляє (Шевч.)];
  2) -гать, -ся (об одежде) - заношувати, -ся, шарпати, -ся, дерти, -ся и драти, -ся, мизкати, -ся; бути заношуваним, шарпаним и т. п.
  * * *
  ми́зкати

  Русско-украинский словарь > мызгать

 • 16 мыкаться

  1) (чесаться) микатися, чесатися; бути миканим, чесаним. Этот лён плохо -кается (или -чется) - цей льон погано микати (микається);
  2) (щипаться) дертися, дратися. [Пір'я погано дереться, - одійшло (Мирг.)];
  3) (бедствовать) поневірятися, горювати (горе), бідувати (біду). [Захарко поневірявся по наймах (Крим.)];
  4) (шататься) тинятися; срв. Мызгать 1. [Тиняюсь од села до села (Котл.)];
  5) (толкаться, соваться) микатися, соватися. Когда не поп, так и в ризы не -кайся - коли не піп, то й у ризи не микайся (Приказка).
  * * *
  бідува́ти, горюва́ти, поневіря́тися; ( скитаться) блукати, тиня́тися

  Русско-украинский словарь > мыкаться

 • 17 трепаться

  1) ( трепыхаться) трі́патися; метля́тися
  2) ( изнашиваться) зно́шуватися; ( растрёпываться) розтрі́пуватися, розша́рпуватися; ( обтрёпываться) обтрі́пуватися, обша́рпуватися
  3) ( шататься) шве́ндяти, шве́ндятися; ( околачиваться) тиня́тися, ве́штатися
  4) (водиться с кем-л.) волово́дитися; ( путаться) тяга́тися
  5) ( говорить вздор) базі́кати, патя́кати, верзти́, розпатя́кувати, верзя́кати, ля́пати
  6) страд. рва́тися

  Русско-украинский словарь > трепаться

 • 18 шатнуться

  Русско-украинский словарь > шатнуться

 • 19 Перебраживать

  перебродить
  1) (через воду) перебродити, бри[е]сти (через воду, через річку), сов. перебри[е]сти; см. Перебрести;
  2) (шататься с места на место) тинятися, блукати, вештатися, шалатися, волочитися, сов. потинятися, поблукати, повештатися, пошалатися, (с усилит. значением) попотинятися, попоблукати, поповештатися, попошалатися. [Поповештався таки й я по світу (Грінч.)];
  3) вибродити, виходити з волоком (усюди). [Всю річку вибродили];
  4) (о жидкостях) перегравати, переграти, вигравати(ся), виграти(ся), перешумувати, вишуміти, перемусувати. [Пиво переграло. Підожди, поки тісто виграється].

  Русско-украинский словарь > Перебраживать

 • 20 Потаскушничать

  1) (развратничать) тягатися, волочитися, віятися з ким; см. Развратничать. [Вона вже давно з хлопцями тягається];
  2) (шататься праздно) тинятися, волочитися.

  Русско-украинский словарь > Потаскушничать

См. также в других словарях:

 • шататься — Болтаться, валандаться, мотаться, околачиваться, слоняться, тереться, толкаться, шляться. См. бездельничать, бродить, бродяжничать, двигаться, ходить.. спереди блажен муж, а сзади вскую шаташася... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу… …   Словарь синонимов

 • ШАТАТЬСЯ — ШАТАТЬСЯ, шатаюсь, шатаешься, несовер. 1. страд. к шатать. 2. Качаться, колебаться из стороны в сторону. Зуб шатается. Столб шатается. «Он на ходу шатался от изнеможения.» А.Тургенев. || перен. Быть непрочным, ненадежным. «Престол мой шатается,… …   Толковый словарь Ушакова

 • ШАТАТЬСЯ — ШАТАТЬСЯ, аюсь, аешься; несовер. 1. Качаться, колебаться. Забор шатается. Шатается от усталости кто н. 2. Бродить без дела (разг.). Ш. по городу. | однокр. шатнуться, нусь, нёшься (к 1 знач.). | сущ. шатание, я, ср. Толковый словарь Ожегова. С.И …   Толковый словарь Ожегова

 • шататься — 1. ШАТАТЬСЯ, аюсь, аешься; нсв. 1. Качаться, колебаться. Забор шатается. Зуб шатается. Цветы, деревья шатаются от ветра. Шатается от усталости, от слабости кто л. (покачивается при ходьбе). Дверца шатается (вследствие непрочного прикрепления). 2 …   Энциклопедический словарь

 • шататься — ШАТАТЬСЯ1, несов. Разг. сниж. Двигаться в разных направлениях взад и вперед без дела; Син.: Разг. сниж. болтаться, бродить, Разг. слоняться, Разг. сниж. шастать, Разг. сниж. шляться, Разг. шнырять [impf. folk. to roam, wander (about, off), rove… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • шататься праздно — См …   Словарь синонимов

 • Шататься — I несов. неперех. разг. 1. Раскачиваться из стороны в сторону. 2. Терять равновесие (от болезни, усталости и т.п.). отт. перен. Быть в состоянии неуверенности, растерянности. 3. Колебаться из за непрочного прикрепления к чему либо, вследствие… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Шататься — I несов. неперех. разг. 1. Раскачиваться из стороны в сторону. 2. Терять равновесие (от болезни, усталости и т.п.). отт. перен. Быть в состоянии неуверенности, растерянности. 3. Колебаться из за непрочного прикрепления к чему либо, вследствие… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • шататься — шататься, шатаюсь, шатаемся, шатаешься, шатаетесь, шатается, шатаются, шатаясь, шатался, шаталась, шаталось, шатались, шатайся, шатайтесь, шатающийся, шатающаяся, шатающееся, шатающиеся, шатающегося, шатающейся, шатающегося, шатающихся,… …   Формы слов

 • шататься — ▲ не иметь ↑ жесткий, состояние < > механическая устойчивость шатать, ся. пошатывать, ся. расшатать, ся. болтаться. разболтать, ся. вихляться. ходит во все стороны. шаткий (# стол). валкий. зыбучий …   Идеографический словарь русского языка

 • шататься — шат аться, аюсь, ается …   Русский орфографический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»