Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

чем

 • 121 bilməcə

  сущ. загадка:
  1. шарада. Bir bilməcə demək загадать загадку
  2. перен. о чем-то неясном, загадочном. Bu iş doğrudan da bilməcədir это дело – действительно загадка

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilməcə

 • 122 bilmədən

  нареч.
  1. случайно, нечаянно, ненамеренно. Bilmədən gəlmişdi приходил случайно, bilmədən qarşılaşdılar встретились нечаянно
  2. наугад, наудачу. Bilmədən yazmaq писать наугад
  3. не зная. Bilmədən danışmaq говорить не зная (о чем-л.); yorulmaq bilmədən işləmək работать, не зная усталости, dinclik bilmədən не зная покоя

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilmədən

 • 123 bilmək

  глаг.
  1. знать:
  1) иметь сведения. Mən bunu çoxdan bilirdim я давно знал это, bilirəm, adamınız çatışmır знаю, что у вас не хватает людей
  2) обладать познаниями в определённой области. Fizikanı yaxşı bilir физику знает хорошо, rus dilini pis bilir плохо знает русский язык
  2. уметь. Üzməyi bilmək уметь плавать, oynamağı bilmək уметь танцевать, yaza bilmək уметь писать
  3. узнавать, узнать:
  1) получать сведения о ком-л. о чём-л. Gəlişini biləndə когда узнал о твоём приезде, dünən bildim ki, … вчера узнал, что …
  2) испытать, пережить. Qəmin nə olduğunu bilmək узнать горе, indi bildim ki, … теперь узнал, что …
  4. считать. Bu işdə kimi мцгяссир билирсян? кого ты в этом деле считаешь виновным? mən səni ağıllı bilirdim я считал тебя умным
  ◊ qarşısında dayana bilmək устоять перед кем-л., чем-л., выдержать что-л.; elə bildim … я подумал …; yuxu bilməmək не знать сна; istirahət bilməmək не знать отдыха, покоя; yorulmaq bilməmək не знать усталости; bildiyini etmək делать всё, что взбредёт в голову; bunu nənəm də bilir это знает и моя бабушка; özü bildiyi kimi hərəkət etmək поступать по своему усмотрению; bildiyi deyil kimin находится за пределами чьего понимания; bilmək olmaz, nə bilmək olar как знать, нельзя предугадать; özün bilərsən как знаешь, сам знаешь; Allah bilir Бог знает; kim bilir кто знает; bildiyindən əl çəkməmək стоять на своём, упорствовать; özünüz bilərsiniz как знаете, сами знаете; вам виднее; özü bilər ему виднее

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bilmək

 • 124 birləşdirmək

  глаг.
  1. соединять, соединить:
  1) скреплять, скрепить, связывать, связать с другими. Naqilləri birləşdirmək соединять провода
  2) сочетать. Nəzəriyyə ilə təcrübəni birləşdirmək соединять теорию с практикой
  3) устанавливать, установить сообщение, связь между кем-л., чем-л.; Bu yol kəndi şəhərlə birləşdirir эта дорога соединяет деревню с городом; telefonla birləşdirmək соединять по телефону кого-л. с кем-л.
  2. объединять, объединить (создавать единство, единое целое из чего-л.). Xırda təsərrüfatları birləşdirmək объединить мелкие хозяйства, bütün qüvvələri birləşdirmək объединить все силы; dəstələri birləşdirmək объединить отряды
  3. совмещать, совместить. Özündə çoxlu gözəl keyfiyyətlər birləşdirmək (ehtiva etmək) совмещать в себе много прекрасных качеств
  4. сплетать, сплести. Əllərini döşündə birləşdirmək сплести руки на груди
  5. стыковать, состыковать
  6. сводить, свести. Onları tale birləşdirdi их свела судьба
  7. сплачивать, сплотить. Müdrik rəhbər xalqı öz ətrafında birləşdirdi мудрый вождь сплотил вокруг себя народ

  Azərbaycanca-rusca lüğət > birləşdirmək

 • 125 bitmək

  1
  глаг. расти, произрастать, произрасти
  2
  глаг.
  1. кончаться, кончиться, оканчиваться, окончиться, заканчиваться, закончиться. Oyun bitdi игра закончилась, rəsmi hissə bitdi официальная часть закончилась
  2. завершаться, завершиться. Tədris ili bitdi завершился учебный год, mübahisə nə ilə bitdi? чем завершилась (закончилась) дискуссия? bitdi! bəsdir! хватит! давольно!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bitmək

 • 126 bizləmək

  глаг. погонять:
  1. заставлять ускорить ход, бег, нанося уколы чем-л. острым (об осле)
  2. перен. заставлять кого-л. быстрее делать что-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bizləmək

 • 127 bizlətmək

  глаг. понуд.
  1. nəyi заставить кого-л. колоть, приколоть чем-л.
  2. kimi заставить кого торопить, поторапливать кого-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bizlətmək

 • 128 boğaz

  1
  I
  сущ.
  1. горло. Boğaz ağrısı болезнь горла, boğazında qalmaq застрять в горле
  2. простореч. глотка
  3. горлышко. Butulkanın boğazı горлышко бутылки
  4. геогр. пролив. Dardanel boğazı пролив Дарданеллы
  5. голенище. Çəkmənin boğazı голенище сапога
  6. вечея (дыра в середине верхнего жернова мельницы). Dəyirmanın boğazı вечея мельницы
  II
  прил.
  1. горловой. Boğaz spazması горловая спазма
  2. гортанный. лингв. Boğaz samiti гортанный согласный, boğaz səsi гортанный звук; мед. boğaz gəlməsi ангина, boğaz uru зоб
  ◊ boğaz açmaq обжираться, обожраться; boğaz döymək спорить попусту; заниматься болтовнёй; boğaz zoruna iş aparmaq брать голосом, boğaz ortağı olmaq примазаться к чьей-л. еде; boğaza qədər по горло, boğaza qədər borca girmək (düşmək) по горло влезть в долги; boğaza yığılmaq nədən быть сытым по горло чем-л.; boğaza yığmaq (gətirmək) kimi
  1. надоедать, надоесть к ому
  2. извести кого; становиться поперёк горла кому; boğaza çıxıb (iş və s.) дел и т. п. по горло; boğaza keçmək навязаться на шею кому; boğazacan yemək есть до отвала, boğazdan yuxarı danışmaq говорить неискренне; boğazı boş qalmaq остаться голодным, boğazı qovuşmaq задыхаться; boğazı qurumaq растеряться, лишиться дара речи; boğazı əlinə keçmək kimin попасть в чьи-л. лапы; boğazı kəndirdə olmaq оказаться в петле; bıçağı boğazına dirəmək приставать, пристать с ножом к горлу; boğazına sarılmaq kimin крепко обнять кого; boğazına çökmək см. boğazından yapışmaq; boğazında qalsın! чтобы (ты, он) подавился! sözünü boğazında boğmaq воздержаться от высказывания; boğazından kəsmək отказывать в чём-л. себе в пользу кого-л.; boğazından keçmir kimin
  1. стоит комом в горле у кого
  2. не лезет в горло; boğazından çıxarıb vermək делиться последним куском; boğazından çıxmaq лишиться какой-то выгоды; выпустить из рук, упустить что; boğazından tutmaq kimin схватить за горло, взять за жабры кого; boğazından tutsan canı çıxar еле-еле душа в теле; boğazını qurutmaq kimin
  1. крайне удивить кого
  2. прижать к стене, требовать ответа
  3. лишить куска хлеба; лишить выгоды; boğazını yağlamaq kimin замазать рот кому; дать взятку; boğazını yaşlamaq промочить горло (выпить немного вина, водки); boğazını yırtmaq драть глотку, говорить без умолку; boğazını üzmək kimin брать за горло кого; boğazının yoğun (gen) yerinə salmaq драть горло; драть глотку
  2
  прил.
  1. стельная. Boğaz inək стельная корова
  2. суягная (овца, коза). Boğaz qoyun суягная овцематка
  3. котная
  4. жерёбая. Boğaz madyan жерёбая кобыла
  5. супоросная, супоросая (о свинье)
  ◊ boğaz olmaq: 1. быть стельной (супоросной, жерёбой и т.д.); 2. перен. быть в долгу перед кем-л.

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boğaz

 • 129 bolluq

  сущ. обилие, изобилие. Meyvənin bolluğu обилие фруктов, suyun bolluğu обилие воды, bolluq kvadratları бот. квадраты обилия, bolluq diyyarı край изобилия
  ◊ bolluğuna daraşmaq неразумно тратить, растрачивать, расточать; bolluğuna düşmək nəyin широко пользоваться чем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bolluq

 • 130 boş

  I
  прил.
  1. пустой:
  1) ничем не заполненный. Boş boçka (çəllək) пустая бочка, boş qutu пустая коробка
  2) свободный, не занятый кем-л., чем-л. Boş ev пустой дом, boş otaqlar пустые комнаты, boş sahələr (tarlalar) пустые поля
  3) безлюдный, пустынный. Boş meydan пустынная площадь
  4) перен. бесполезный, лишённый серьёзного значения, несерьёзный, бесплодный. Boş iş пустое дело, boş sözlər пустые слова, чепуха, вздор; boş söhbətlər пустые разговоры, boş adamdır (он) пустой человек
  5) чистый, незаполненный. Boş blank пустой бланк
  2. вакантный (о должности). Boş vəzifə вакантная должность
  3. свободный:
  1) не заполненный трудом, делом (о времени). Boş vaxt свободное время, boş dərs свободный урок
  2) не тесный, не облегающий плотно. Boş kostyum свободный костюм, boş paltar свободное платье
  4. нетугой, отвислый (о канате, верёвке)
  5. голый (без убранства). Boş divarlar голые стены
  6. незаряженный. Boş tüfəng незаряженная винтовка
  7. холостой (не дающий полезной работы). тех. boş fırlanma холостое вращение, boş sarğı холостая катушка, boş gediş холостой ход
  8. мягкий, рыхлый. Boş torpaq рыхлая почва, boş xəmir мягкое тесто
  II
  предик. пусто. Hər yer boşdur везде пусто
  III
  нареч. нетуго, некрепко. Boş bağlamaq завязать нетуго
  ◊ boş vədlər пустые обещания. Boş vədlər vermək давать пустые обещания кому: boş qalmaq остаться без дела, сидеть сложа руки; оставаться свободным; boş dayanmaq: 1. бездействовать; 2. простаивать, простоять (о машинах, рабочих и т.п.); boş durmaq см. boş qalmaq; boş ibarələr пустые фразы; boş işdir пустое дело, boş işlə məşğul olmaq заниматься бесполезным делом, играть в бирюльки; boş yerdə на пустом месте; boş yerə danışmaq говорить зря; boş yeri tutmaq замещать вакансию; boş gəzmək ходить без дела; boş oturmaq сидеть без дела; boş tutmaq не придавать значения, boş fikirlər yürütmək строить беспочвенные предложения, гадать на бобах; boş xəyal игра воображения; boş hay-küy
  1. много шума из ничего
  2. пустой звук; boşa çıxarmaq: 1. опровергнуть; 2. не дать осуществиться чему-л.; boşa çıxmaq пропадать, пропасть даром
  2. кончиться провалом; gülləsi boşa çıxmaq стрелять, стрельнуть мимо цели; boş şeydir пустяковое дело, пустяк

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boş

 • 131 boşlamaq

  глаг.
  1. отпускать, отпустить кого
  2. оставлять, оставить, бросать, бросить:
  1) не иметь дела с кем-, с чем-л.
  2) переставать что-л. делать, прекращать, кончать. Papirosu boşla брось курить, pis vərdişi boşlamaq оставить скверную привычку, bu fikri boşla оставь эти мысли, bu söhbəti boşlayın оставьте этот разговор

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boşlamaq

 • 132 boyca

  нареч. ростом. Boyca uzun высокий ростом, boyca alçaq невысокий ростом, boyca o məndən ucadır ростом он выше, чем я

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boyca

 • 133 boyun

  I
  сущ.
  1. шея. Boynunu qucaqlamaq обнимать за шею
  2. ворот одежды
  3. устар. пара (рабочих быков, буйволов)
  4. увал (вытянувшаяся в длину возвышенность)
  II
  прил. мед. шейный. Boyun siniri шейный нерв, boyunun dərin arteriyası шейная глубокая артерия, boyun əzələləri шейные мышцы, boyun fəqərələri шейные позвонки
  ◊ boynu allaf xoruzunun boynuna dönmək заплыть жиром, лопаться от(с) жиру; boynu armud saplağına dönmək сильно похудеть, отощать; boynun altında qalsın чтобы ты сломал себе шею; boynunun ardını görəndə когда рак на горе свистнет; boynun sınsın! будь ты неладен!; boynuna almaq: 1. сознаваться, сознаться, признаваться, признаться в чём-л.; 2. брать на себя, на свою ответственность; boynuna atılmaq кидаться, кинуться, бросаться, броситься на шею кому; boynuna atmaq, yıxmaq kimin валить, сваливать на кого (обязанности, вину и т. п); boynuna qoymaq kimin nəyi
  1. навязывать, навязать что кому, добиться чьего согласия на что, взваливать, взвалить на кого бремя
  2. сваливать, свалить на кого вину
  3. заставить кого признаться в чём; boynunua düşmək (qoyulmaq) возлагаться, быть возложенным на кого; boynuna uşaq düşmək забеременеть; boynuna yıxmaq kimin nə (nəyi):
  1. взваливать, взвалить вину на кого
  2. пришивать, пришить дело кому; boynuna yükləmək взваливать, взвалить на кого свою работу; boynuna götürmək nəyi
  1. брать на душу что
  2. брать на свою ответственность
  3. признаться в совершении преступления; boynuna mindirmək kimi посадить на шею кого; boynuna minmək садиться, сесть на шею кому; boynuna sarılmaq kimin крепко обнимать, обнять кого; boynuna torba asmaq пойти (идти, ходить) с сумой; boynuna torba salmaq см. boynuna torba asmaq; boynuna çəkmək см. boynuna götürmək; boynunda boyunduruq daşımaq нести ярмо; boynunda qalmaq kimin nə лечь, ложиться на чьи плечи; boynunda olmaq kimin
  1. быть на чьей шее
  2. быть у кого на иждивении; boynundan asılmaq висеть на шее у кого; boynundan atmaq: 1. наотрез отказаться, не признаваться в чём-л.; 2. сбросить с себя, скинуть с плеч; 3. снимать, снять с себя ответственность; 4. увиливать, увильнуть, отнекиваться; boynundan vurub çıxarmaq вытолкать взашей кого, гнать в три шеи кого; boyun vermək соглашаться, согласиться, быть согласным; boyun qaçırmaq уклоняться, уклониться, отговариваться, отвиливать, увиливать от чего-л.; boyun əymək kimə
  1. гнуть шею перед кем
  2. умолять, просить кого; boyun əti olmaq быть в зависимом положении от кого; boyun olmaq kimə обещать, дать слово кому; boyun olsun – boyunduruq tapılar была бы шея, а хомут найдется; boyun tutmaq сильно поправиться, заплыть жиром; boyun-boyuna vermək: 1. прижаться друг к другу; 2. стоять как в воду опущенные (о нескольких лицах); boynunu bükmək принять жалкий вид, впасть в уныние; boynunu vurmaq kimin обезглавить, казнить кого; boynunu sındırmaq сломать себе шею; boynunun ardını qaşımaq чесать затылок, быть озадаченным чем-л.; boynunun ardına vurub говмаг гнать в шею кого; boynunun ardını görəndə görər не видать к ому как своего затылка

  Azərbaycanca-rusca lüğət > boyun

 • 134 bölmək

  глаг. nəyi, kimi делить, разделять, разделить:
  1. разъединять на части, распределять по частям. Qruplara bölmək делить на группы, üç yerə (hissəyə) bölmək делить на три части, ikiyə bölmək разделить на два
  2. распределять что-л. между кем-л., чем-л., давая, назначая каждому соответствующую часть. Əmlakı bölmək делить имущество
  ◊ axırıncı tikəsini bölmək делить последний кусок

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bölmək

 • 135 böyük

  I
  прил.
  1. большой:
  1) значительный по величине, по размерам. Böyük otaq большая комната, böyük şəhər большой город, böyüyk zavod большой завод, böyük müəssisə большое предприятие, böyük ərazi большая территория, böyük göl большое озеро, böyük azıdişləri анат. большие коренные зубы, böyük beyin большой мозг, зоол. böyük ağdiş большая белозубка, böyük qarabatdaq большой баклан, böyük qum siçanı большая песчанка
  2) значительный по количеству. Böyük ailə большая семья, böyük kollektiv большой коллектив, böyük xərc большой расход, böyük məbləğ большая сумма
  3) значительный по силе, важный по значению. Böyük müvəffəqiyyət большой успех, böyük fayda большая польза, böyük ixtira большое открытие, böyük hadisə большое событие, böyük ümidlər большие надежды, böyük çətinliklər большие трудности, böyük təhlükə большая опасность, böyük itki большая потеря (утрата), böyük xöşbəxtlik большое счастье, böyük qayğı большая забота, böyük əhəmiyyət большое значение
  4) видный, отличающийся по значению, достоинству. Böyük alim большой учёный, böyük yazıçı большой писатель, böyük mütəhəssis большой специалист
  5) значительный, протяжённый по времени. Böyük tənəffüs большая перемена
  2. старший по возрасту. Böyük qardaş старший брат, böyük oğul старший сын, böyük qız старшая дочь, böyük uşaq старший ребёнок, bacılardan böyüyü старшая из сестёр
  3. великий, особо выдающийся по своим достоинствам и значению. Böyük sərkərdə великий полководец, böyük rəhbər великий вождь, böyük humanist великий гуманист; böyük qələbə великая победа, böyük nailiyyətlər великие достижения
  II
  в знач. сущ.
  1. старший (возглавляющий какую-л. группу людей). Dəstənin böyüyü старший в отряде, briqadanın böyüyü старший в бригаде
  2. böyüklər старшие (по возрасту). Böyüklərə hörmət уважение к старшим
  III
  предик. böyükdür
  1. больше. Bu şəhər o şəhərdən böyükdür этот город больше, чем тот
  2. старше. O, qardaşından böyükdür он старше брата, он старше, чем брат
  3. велик (слишком большой, больше, чем нужно). Kostyum mənə böyükdür костюм мне велик; астр. Böyük Ayı bürcü созвездие Большая Медведица, Böyük At bürcü созвездие Пегас
  ◊ böyük adamdır важная птица (персона); nə böyük adamsan! тоже мне, важная персона!; böyük qurbanlar bahasına дорогой ценой, ценой больших жертв; nə böyük şeydir! велика важность! böyük puldur большие деньги, кругленькая (круглая) сумма; dəvədən böyük fil var есть люди посильнее, инстанции повыше, böyüklə-böyük, kiçiklə-kiçik со взрослым взрослый, с ребёнком ребёнок (прост в обращении со всеми); böyük məmnuniyyətlə с великим (большим) удовольствием

  Azərbaycanca-rusca lüğət > böyük

 • 136 bron

  сущ. броня:
  1. закрепление какого-л. лица или предмета за кем-л., чем-л., делающее его неприкосновенным для других
  2. документ на такое закрепление

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bron

 • 137 budarlamaq

  глаг. сильно бить, колотить; шлёпать, хлестать; шлёпнуть, хлестнуть (несколько раз) кого чем

  Azərbaycanca-rusca lüğət > budarlamaq

 • 138 bulamaq

  1
  глаг. nəyi
  1. мешать, помешивать жидкость чем-л. Südü bulamaq мешать молоко, dovğanı bulamaq мешать довгу
  2. качать, покачивать, покачать. Başını bulamaq покачать головой
  3. крутить, вертеть, вилять. Quyruğunu bulamaq вилять хвостом (о животных)
  ◊ dil bulamaq kim haqqında замолвить словечко за кого, просить за кого; quyruq bulamaq вилять хвостом, подхалимничать
  2
  глаг.
  1. пачкать, запачкать, мазать, намазать, обмазать, обмарать
  2. поганить, опоганить; гадить, нагадить; пакостить, напакостить

  Azərbaycanca-rusca lüğət > bulamaq

 • 139 burun

  I
  сущ.
  1. нос:
  1) часть лица человека (морды у животных), орган обоняния. Burun arxası спинка носа, burun ucu кончик носа
  2) передняя часть судна, лодки. Qayığın burnu нос лодки, gəminin burnu нос корабля
  2. носок (передний конец обуви или чулка). Ayaqqabının burnu носок обуви, corabın burnu носок чулка
  3. геогр. мыс (часть суши, выдающаяся в море, озеро)
  II
  прил. носовой:
  1. относящийся к носу. Burunun aşağı keçəcəyi нижний носовой проход, burun arakəsməsi носовая перегородка, burun qanaması (qanaxması) носовое кровотечение, burun sümüyü носовая кость
  ◊ burnunun altında olmaq находиться под самым носом (рядом, около); burnunda danışmaq говорить в нос; burnuna dəydi (iy haqqında), ударил в нос (о запахе); burnundan düşüb kim kimin очень похож на кого, весь в кого, вылитый кто (отец); burnunu eşmək ковырять в носу; burnunu əymək: 1. пренебрегать чем-л.; 2. выражать недовольство; burun yeli vermək задирать, задрать, поднимать, поднять, драть нос, вести себя заносчиво; burnunu yuxarı tutmaq задирать нос, зазнаваться; burnundan gəlmək выходить, выйти боком, anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi измучился вконец; burnunu ovmaq kimin
  1. обломать рога кому
  2. наказать кого; burnunu sallamaq впадать, впасть в уныние; вешать, повесить нос (на квинту); burnunu soxmaq hara, nəyə совать, сунуть, тыкать (свой) нос куда, во что, соваться, вмешиваться не в своё дело; burnu ovulmaq получить по заслугам; burnundan uzağı görməmək не видеть дальше собственного носа; burnu yerlə sürünmək быть в обиде, ходить обиженным; burnunun ucunda под носом, очень близко, рядом; burnunun ucu göynəmək сильно соскучиться, истосковаться, сильно тосковать по ком, по чём; burnunu çəkmək шмыгать носом

  Azərbaycanca-rusca lüğət > burun

 • 140 buyruq

  сущ. разг.
  1. приказ, приказание, распоряжение, веление, повеление; buyruq vermək распоряжаться, распорядиться (отдать распоряжение о чем-л.)
  2. поручение, наказ. Buyruğa can-başla əməl etmək с готовностью выполнять поручения
  ◊ buyruğumda durarsan ты у меня попляшешь (будешь выполнять все мои поручения); buyruğunda durmaq kimin быть, находиться в распоряжении кого

  Azərbaycanca-rusca lüğət > buyruq

См. также в других словарях:

 • чем — союз. 1. Присоединяет оборот или придат. предл. со значением сравнения, сопоставления кого , чего л. с тем, о чём говорится в главном. Разговаривать громче, чем обычно. На юге звёзды ярче, чем на севере. Горы были выше, чем кто то предполагал. 2 …   Энциклопедический словарь

 • ЧЕМ — ЧЕМ, союз. 1. При наличии сравн. (в главном предложении) присоединяет придаточное предложение, заключающее в себе сопоставление с главным. Лучше поздно, ч. никогда. 2. То же, что вместо того чтобы. Ч. торопиться, выйдем лучше пораньше. • Чем бы,… …   Толковый словарь Ожегова

 • чем —   Чем свет очень рано.     Вышел я чем свет. Некрасов.     Чем свет по полю все разъехались. А. Кольцов.   За чем дело стало? требуется в настоящее время участие кого н.; задержка в работе вызывается отсутствием чего н.     Мы свое дело сделали,… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ЧЕМ — твор., мест. что; вместо того, чтобы. Чем свинью стричь, не лучше ли опалить? Чем золотое время терять, так спеть да сыграть! | Почему не. Чем он не красавчик! Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • Чем — Характеристика Длина 96 км Площадь бассейна 850 км² Бассейн Карское море Водоток Устье Бердь  · Местоположение 105 км по правому берегу …   Википедия

 • чем — чем, кое в чем, кое о чем и т. п …   Орфографический словарь-справочник

 • Чем бы — ЧЕМ, союз. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • чем — нежели Словарь русских синонимов. чем предл, кол во синонимов: 1 • нежели (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • ЧЕМ — ЧЁМ. предл. от что1. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • чем — ЧЁМ. предл. от что1. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • Чем — союз 1. Употребляется при присоединении члена предложения или целого предложения, с которым что либо сравнивается (располагаясь после слов в форме сравнительной степени или слов со значением сопоставления). 2. разг. Употребляется при… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Книги

Другие книги по запросу «чем» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»