Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

чем

 • 81 alov

  сущ. пламя:
  1. огонь. Tonqalın alovu пламя костра, alovun şölələri отблески пламени, alovun dilləri языки пламени
  2. перен. пыл, воодушевление. Mübərizə alovu пламя борьбы, xalq qəzəbinin alovu пламя народного гнева, qığılcımdan alov törər из искры возгорится пламя, alov püskürmək извергать пламя, vuruşma alovlarında в пламени битв (боёв), sevgi alovu пламя любви
  ◊ özünü alova atmaq идти, пойти на всё, не останавливаться ни перед чем; alovlara yanmaq гореть, сгорать (от переживаний)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > alov

 • 82 altında

  послел. под чем. Nəzarəti altında под чьим контролем, bayrağı altında под знаменем, şüarı altında под лозунгом, ayaq altında под ногами

  Azərbaycanca-rusca lüğət > altında

 • 83 aləm

  сущ.
  1. мир:
  1) Вселенная, свет
  2) какая-л. сфера жизни или область явлений в природе. Elm aləmi научный мир, mənəvi aləm духовный мир, maddi aləm материальный мир, insanın daxili aləmi внутренний мир человека, musiqi aləmi музыкальный мир, uşaq aləmi детский мир, bitki aləmi растительный мир, heyvanlar aləmi мир животных, ulduzlar aləmi звёздный мир
  3) окружающие люди. Bütün aləm билир знает весь мир, все знают
  2. жизнь. Onun önündə tamamilə yeni bir aləm açılmışdı перед ним открылась совершенно новая жизнь
  ◊ bir aləm много; başqa (ayrı) aləmdir другой мир, иной мир (при выражении восторга кем-л., чем-л.); aləmi ayağa qaldırmaq, aləmi həyəcana salmaq поднять всех на ноги, забить в набат; aləmə yayılmış sirr ни для кого не секрет, секрет полишинеля; aləmi başına götürmək кричать благим матом, орать; aləmi başına yığmaq кричать, поднять шум; aləmi birbirinə qatmaq: 1. заваривать, заварить кашу; 2. мутить, замутить воду; öz aləminə qapılmaq замыкаться, замкнуться в себе; уходить, уйти в свой мир; aləminə daxil olmaq kimin появиться на горизонте чьём, кого; aləmə yaymaq: 1. звонить во все колокола, трезвонить, трубить; разносить, разнести по всему свету; 2. выносить сор из избы; 3. разг. оглашать; aləmə səs salmaq славиться на весь мир; aləm yığılsa da ни за какие коврижки, ни за что на свете; aləmə car çəkmək см. aləmə yaymaq

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aləm

 • 84 anadandoğma

  I
  прил. прирождённый, врождённый. Anadandoğma lağlağıçı – прирождённый шутник
  II
  нареч.
  1. в чем мать родила, нагишом
  2. с рождения

  Azərbaycanca-rusca lüğət > anadandoğma

 • 85 andantino

  сущ. муз. андантино (умеренный темп, но более быстрый, чем анданте)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > andantino

 • 86 aparmaq

  глаг.
  1. нести (перемещать, доставлять куда-л. на себе, на руках). Bayraq aparmaq нести флаг, məktub aparmaq нести письмо, hədiyyə aparmaq нести подарок, su aparmaq нести воду
  2. вести:
  1) идя вместе, направлять движение, помогать идти. Qardaşını məktəbə aparmaq вести брата в школу, sinfi ekskursiyaya aparmaq вести класс на экскурсию
  2) находясь во главе, направлять чьи-л. действия, предводительствовать. Qələbədən-qələbəyə aparmaq вести от победы к победе, demokratiya yolu ilə aparmaq вести по пути демократии
  3) направлять деятельность кого-л., чего-л., руководить кем-л., чем-л.; преподавать какой-л. предмет, проводить (об уроке и т.п.). Sinif aparmaq вести класс, dərs aparmaq вести урок, cədvəl üzrə aparmaq вести по расписанию
  4) иметь то или иное направление (о дороге, лестнице и т.п.), служить путём куда-л. Bu yol şəhərə aparır эта дорога ведёт в город, vağzala aparır ведёт на вокзал
  5) выполнять, осуществлять, делать что-л., постоянно или длительно заниматься чём-л. Söhbət aparmaq вести беседу, təbliğat aparmaq вести агитацию, veriliş aparmaq вести передачу, hazırlıq aparmaq вести подготовку, mübarizə aparmaq вести борьбу, müşahidə aparmaq вести наблюдение, protokol aparmaq (yazmaq) вести протокол, hesab (uçot) aparmaq вести учёт
  3. везти (перемещать, передвигать кого-л., что-л. при помощи средств движения). Sərnişin aparmaq везти пассажиров, yük aparmaq везти груз, taxıl aparmaq везти зерно, taksidə aparmaq везти на такси, şəhərə aparmaq везти в город
  4. унести:
  1) уходя, взять с собой. Kitabı özü ilə aparmaq унести книгу с собой
  2) украсть, утащить, похитить
  3) увлечь силой своего движения, течения (о воде, ветре и т.п.). Sel apardı унесло потоком (поток унёс), külək apardı унесло ветром (ветер унёс), çay apardı унесло рекой (река унесла)
  5. увести:
  1) заставить уйти вместе с собой; ведя, удалить откуда-л. Yanına salıb aparmaq увести с собой
  2) украсть, ведя или угоняя. Günün günorta çağı aparmaq увести средь бела дня
  6. увезти:
  1) уезжая, взять с собой. Uşağı da özünüzlə апарын ребёнка тоже увезите с собой
  2) похитить, увезя откуда-л. Qızı apardılar увезли девушку
  7. выводить, вывести, сводить, свести (удалить пятна, плесень). Ləkəni aparmaq вывести пятно; qan aparır kimi истекает кровью кто; qızdırma aparır kimi теряет сознание от температуры; yuxu aparır kimi клонит ко сну кого, oyunu aparmaq выигрывать, выиграть, одерживать, одержать победу (в игре, состязании), fikir apardı kimi мысли увели кого куда, погрузился в думы
  ◊ ağlını aparmaq kimin сводить, свести с ума кого; baş aparmaq: 1. показывать, показать свой характер, переходить, перейти границы дозволенного в разговоре; 2. вникать, вникнуть во что-л.; baş-beynini aparmaq kimin
  1. морочить голову кому
  2. см. qulağını aparmaq; vaxt aparır (о чём-л.) отнимает время, требует много времени; vaxtını aparmaq kimin отнимать, отнять время у кого; qulağını aparmaq kimin прожужжать все уши кому; özünü aparmaq necə вести себя как; bu xəmir hələ çox su aparacaq это дело потребует ещё много труда (усилий, времени)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aparmaq

 • 87 ar

  сущ.
  1. честь, достоинство, совесть
  2. позор, стыд, срам. Özünə ar bilmək считать для себя позором
  ◊ ar eləmək kimdən, nədən стыдиться, считать для себя позором; ar olsun kimə, nəyə стыд и позор кому; arını yemək ни с чем не считаться, потерять совесть, забыть честь и совесть; arını yeyib, namusunu dalına atmaq потерять честь и совесть, потерять человеческое достоинство; arına gəlmək считать для себя неудобным, считать для себя позорным

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ar

 • 88 ara

  сущ.
  1. расстояние. Gəncə ilə Bakının arası расстояние от Гянджи до Баку (между Гянджой и Баку)
  2. интервал, дистанция. Kolonnaların arası интервал между колоннами
  3. межа. Sahələrin arası межа между участками
  4. промежуток (во времени). İki hadisənin arası промежуток между двумя событиями; aradan çox vaxt keçmədi ki, … прошло немного времени, как …
  II
  прил.
  1. промежуточный (находящийся, расположенный в промежутке между чем-л.). Ara stansiyası промежуточная станция, ara durağı промежуточная стойка, ara toxuma промежуточная ткань, ara (aralıq) beyin промежуточный мозг
  2. разграничительный. Ara xətt разграничительная линия
  III
  послел. arasında:
  1. между, меж. Dərslərin arasında между уроками, kənd dağlar arasında yerləşmişdir деревня расположена между горами
  2. среди. Onların arasında среди них, kollektiv arasında среди коллектива
  IV
  вторая часть сложных слов, соответствующая русскому “меж” …: zonalararası межзональный, kitabxanalararası межбиблиотечный; ara qat прокладка; ara divar простенок; ara boşluğu зазор; ara həkimi знахарь; ara söz вводное слово; ara cümlə вводное предложение
  ◊ ara açmaq: 1. снять перегородки; 2. выяснять, выяснить взаимоотношения; вносить, внести ясность в отношения; araya almaq kimi, nəyi окружать, окружить; брать, взять в кольцо кого; araya söz atmaq ввернуть словечко; ara vermədən беспрерывно, то и дело; ara vermək: 1. давать, дать перерыв; 2. давать, дать фору; ara vurmaq сеять, посеять вражду, портить отношения между кем-л.; ara qarışdırmaq, ara qatmaq вносить, внести раздор; ara qarışıb, məzhəb itib harada полный беспорядок, суматоха, сумятица где; aradan qaldırmaq kimi, nəyi ликвидировать, устранять, устранить кого, что; aradan qalxmaq: 1. возникать, возникнуть, появляться, появиться; 2. отпадать, отпасть; устраняться, устраниться; araya qoymaq kimi насмехаться, издеваться над кем, высмеивать кого; aranı qızışdırmaq вызывать, вызвать драку, ссору между к емлибо; arada qalmaq оказаться в незавидном положении; не знать, куда деваться; arası dəymək kimlə рассориться, испортить взаимоотношения, быть не в ладах, быть в натянутых отношениях с кем; ara düzəltmək налаживать, наладить отношения между кем-л.; araya düşmək стать посредником, посредничать; ara yerdə ни с того, ни с сего; ara yerdə qalmaq оказаться в безвыходном положении, остаться ни с чем; arada gəzmək вносить, внести раздор между людьми, распространять сплетни; araya gəlmək оказываться, оказаться в центре, aranı kəsmək (üzmək) kimlə порвать отношения, прекратить связь с кем; arası kəsilmədən беспрерывно; araya girmək вбивать, вбить клин между кем, вносить раздор, вмешиваться в чьи-то дела; arası kök olmaq kimlə быть в хороших отношениях с кем, ara pozmaq ссорить, поссорить людей, внести раздор; ara sazlamaq налаживать, наладить отношения между кем-л.; arası olmamaq быть в плохих отношениях, быть в натянутых отношениях; ara sözü разговоры, разглагольствования, слухи; aradan çıxmaq: 1. дать стрекача; 2. выйти из игры; araya soxulmaq вмешиваться в чьи-то отношения, лезть не в свои дела; araları sərin olmaq быть в холодных отношениях; öz aramızda (öz aramızdı) между нами, между нами говоря; öz aramızda qalsın пусть останется между нами; bu arada в это время, в этот момент; öz aramızda, öz aralarında между собой, bu aralarda: 1. в этих местах, в этих краях; 2. на днях; aralarından (aramızdan) su keçmir водой не разлить (о близких отношениях между кем-л.); aramızdan getdi ушёл от нас навсегда, покинул нас, ушёл (умер)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ara

 • 89 ariozo

  сущ. муз. ариозо (сольный вокальный эпизод в опере, обычно меньшего размера, чем ария)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > ariozo

 • 90 artıqlığınca

  разг. нареч. больше чем нужно, более чем достаточно, слишком много

  Azərbaycanca-rusca lüğət > artıqlığınca

 • 91 artıqraq

  нареч. разг. больше, чем надо, гораздо больше

  Azərbaycanca-rusca lüğət > artıqraq

 • 92 arxa

  1
  I
  сущ.
  1. спина (у человека и животных). Arxasını çevirmək повернуться спиной, arxası üstündə uzanmaq лежать на спине, arxası üstündə üzmək плавать на спине
  2. спинка, задняя часть чего-л. Kreslonun arxası спинка кресла, dilin arxası лингв. спинка языка
  3. воен. тыл. Arxanı möhkəmlətmək укрепить тыл
  4. помощь, поддержка, опора, защита. Dost arxadır друг – опора, onun arxası güclüdür у него сильная поддержка
  II
  прил.
  1. задний. авто. Arxa oturacaq заднее сиденье, arxa təkərlər задние колёса, arxa körpü задний мост, arxa ressor задняя рессора, арха асгы задняя подвеска, arxa bufer задний буфер, arxa beyin мед. задний мозг
  2. спинной. Arxa tel спинная струна
  3. тыльный. Arxa tərəfi nəyin тыльная сторона чего, arxa bağlar мед. тыльные связки
  4. обратный. Ayın arxa tərəfi обратная сторона Луны
  III
  в знач. послел. arxasına за. Stolun arxasına əyləşmək сесть за стол; arxasında позади кого-л., чего-л., за кем-, за чем-л. Evlərin arxasında за домами, dəyirmi stol arxasında за круглым столом, sükan arxasında за рулём, rəqəmlərin arxasında за цифрами
  ◊ arxa durmaq kimə
  1. покровительствовать к ому
  2. заступаться за кого; стоять горой за кого; arxa çevirmək kimə, nəyə повернуться спиной к кому, к чему, не хотеть видеть ко г о; arxası yerə dəyməmək не знать поражения, не быть побеждённым; arxasını yerə qoymaq kimin положить на обе лопатки кого; arxasına (arxasınca) düşmək
  1. kimin преследовать кого, увязываться, увязаться за кем
  2. nəyin добиваться, настойчиво стремиться достигнуть чего; dağ kimi arxası olmaq иметь сильную опору, поддержку; арха планда на заднем плане; arxadan vurmaq kimi ударить в спину кого; arxa edilmək сделаться опорой; arxasına baxmadan qaçmaq бежать без оглядки, не оглядываясь; arxaya çəkilmək отодвинуться назад, arxa plana keçirilmək отодвигаться, быть отодвинутым на задный план; arxasını yerə verməmək не сдаваться, не признавать свою вину; arxası olmamaq не иметь поддержки; arxaya atmaq: 1. откладывать, отложить (о деньгах); 2. отсрочивать, оттягивать (о деле)
  2
  сущ. разг. поколение, молодое поколение (в семье, племени и т.д.). Yeddi arxa семь поколений

  Azərbaycanca-rusca lüğət > arxa

 • 93 arxasınca

  I
  нареч. следом (непосредственно за кем-л., за чем- л., по пятам, не отставая). Arxasınca getmək идти следом
  II
  в знач. послел. следом за кем-л., за чем- л.; вслед за кем-л., за чем- л. Onun arxasınca следом за ним

  Azərbaycanca-rusca lüğət > arxasınca

 • 94 aslan

  I
  сущ. лев:
  1. хищное млекопитающее сем. кошачьих
  2. перен. сильный, отважный человек
  II
  прил. львиный:
  1. относящийся ко льву
  2. перен. напоминающий чем-л. льва. Aslan ürəkli adam человек с львиным сердцем
  ◊ aslan kimi сильный, здоровый, крепкий, как лев; aslan ürəyi yeyib смелый, отчаянный (о человеке)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aslan

 • 95

  сущ. плов. Qovurmalı aş плов с каурмой, toyuqlu aş плов с курицей, kişmişli aş плов с кишмишом, boranılı aş плов с тывкой, südlü aş молочный плов; молочная рисовая каша
  ◊ aşını bişirmək kimin задать перцу, задать жару к ому; aşı bişib kimin дело табак чьё, крышка кому; aşına su qatmaq kimin вставлять палки в колёса к ому; aşının suyunu vermək kimin побить, наказать кого, задать взбучку к ому; azacıq aşın duzu deyil не так уж прост, себе на уме; Əli aşından da, Vəli aşından da olmaq остаться ни с чем, оказаться у разбитого корыта; harada aş, orada baş где мёд, там и мухи

  Azərbaycanca-rusca lüğət >

 • 96 aşağı

  I
  прил.
  1. нижний. Aşağı mərtəbə нижний этаж, Kürün aşağı axını нижнее течение Куры, aşağı ətraflar нижние конечности, aşağı rəf нижняя полка, aşağı səs муз. нижний голос
  2. низкий. Aşağı keyfiyyət низкое качество, aşağı vəzifə низкая должность, aşağı temperatur низкая температура, aşağı gərginlikli cərəyan эл.-тех. ток низкого напряжения, aşağı ton низкий тон, aşağı qiymətlər низкие цены
  3. младший. Aşağı siniflər младшие классы
  4. низший. Əhalinin aşağı təbəqələri низшие слои населения
  5. нижестоящий. Aşağı məhkəmə юрид. нижестоящий суд, aşağı təşkilatlar нижестоящие организации
  6. нисходящий. Aşağı qohumluq xətti юрид. нисходящая линия родства
  7. низовой. Aşağı yarpaqlar бот. низовые листья
  8. хим. малый. Aşağı konsentrasiya малая (низкая) концентрация
  II
  нареч.
  1. вниз. Aşağı baxmaq смотреть вниз, aşağı axmaq течь вниз, çay aşağı вниз по реке, yol aşağı вниз по дороге
  2. низко, невысоко. Lampa çox aşağı asılmışdı лампа висела очень низко
  III
  сущ.
  1. низ (нижняя часть предмета, ближайшая к основанию). Dirəyin aşağısı низ столба
  2. низменное место
  3. нижний конец. Kəndin aşağısı нижний конец села. Aşağılar низы:
  1. непривилегированные классы общества
  2. низины
  IV
  послел. ниже кого-л., чего-л. Qurşaqdan aşağı ниже пояса, dizdən aşağı ниже колен, dəniz səviyyəsindən aşağı ниже уровня моря, buludlardan aşağı ниже облаков; maya dəyərini aşağı salmaq снизить себестоимость, qiyməti aşağı salınmış уценённый, удешевлённый. Qiyməti aşağı salınmış mallar уценённые, удешевлённые товары; aşağı düşmək спуститься, опуститься; başı aşağı вниз головой
  ◊ aşağı baş: 1. нижний конец. Çarpayının aşağı başında в ногах кровати; 2. близкое к дверям место, непочётное место (в комнате, за столом). Aşağı başa oturtmaq посадить близко к дверям; başını aşağı salıb işləmək тихо, скромно работать, заниматься своим делом, nəzərini (gözlərini) aşağı salmaq потупить взор; aşağı salmaq kimi
  1. свергнуть. Taxtdan aşağı salmaq свергнуть с престола
  2. перен. унизить; əli aşağı olmaq не иметь средств к существованию, нуждаться в деньгах; əli aşağı düşmək обеднеть, испытывать нужду в деньгах, лишиться средств; başını aşağı əymək kimin, nəyin qarşısında склонять голову перед кем, чем; ağac bar gətirdikcə başını aşağı əyər чем больше плодов, тем ниже ветви клонятся (т. е. чем выше, тем скромней); başını aşağı eləmək kimin позорить, опозорить кого-л. (навлекать, навлечь своим поступком позор)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aşağı

 • 97 aşina

  прил. устар. см. aşna; aşina olmaq nə ilə быть знакомым с чем-л

  Azərbaycanca-rusca lüğət > aşina

 • 98 at

  I
  сущ.
  1. лошадь, конь. Kəhər at гнедой конь, minik atı верховая лошадь, cıdır atı скаковая лошадь, yük atı ломовая лошадь; ata minmək садиться на коня, atdan düşmək слезть с коня, at belində на коне, верхом на лошади, atı yəhərləmək оседлать коня, atın başını çəkmək придержать лошадь, atları qoşmaq запрягать лошадей, atları açmaq распрягать лошадей, at sürmək править лошадью, atların öyrədilməsi выездка лошадей, at cilovu уздечка
  2. конь:
  1) шахматная фигура
  2) гимнастический снаряд; at qatırı лошак, at dəllalı барышник, at dəllallığı барышничество, at əti конина, at bağlanan yer коновязь, at baytarı неодобр. коновал (знахарь, лечащий лошадей); at yarışı бега
  II
  прил.
  1. лошадиный. At kişnəməsi лошадиное (конское) ржание, at qüvvəsi физ., тех. лошадиная сила, at yerişi лошадиная рысь; at mozalanı (milçəyi) лошадиный овод
  2. конный. At zavodu конный завод, at dırmığı конные грабли, at toxumsəpəni конная сеялка
  3. конский. At ayağı конская стопа, at tappıltısı конский топот
  4. коневой. At sonluğu коневой эндшпиль (в шахматах)
  ◊ atının başını buraxmaq закусить удила (действовать без оглядки, не считаясь ни с чем); atının başını çəkmək сдерживать, сдержать себя, остановить себя; atdan salmaq kimi свергнуть кого; выбить из седла кого; at başı salmaq haraya совать свой нос во что, проявлять повышенный интерес к чужим делам; at oynatmaq бряцать оружием; meydana at salmaq изменять ход разговора; öz atını çapmaq твердить своё; başına at təpib kimin мозги набекрень; at gedib, örkəni də aparıb и след простыл; at olmayan yerdə eşşək də atdır на безрыбье и рак рыба; atın dörd ayağı var, o da büdrəyir конь о четырёх ногах, да и тот спотыкается; elə bil at bağışladı будто рублём одарил; atı baş aparmaq переходить всякие границы; at kimi kişnəmək ржать как лошадь; at kimi üzə durmaq дерзить, показывать свой характер, поступать посвоему, по своему усмотрению

  Azərbaycanca-rusca lüğət > at

 • 99 atıla-atıla

  нареч. скоком, вприскочку
  ◊ atıla-atıla gəlmək приходить ни с чем, с пустыми руками, не исполнив поручения

  Azərbaycanca-rusca lüğət > atıla-atıla

 • 100 atmaq

  1
  глаг.
  1. бросать, бросить:
  1) кидать, кинуть какой-л. предмет. Kos (top) atmaq бросать мяч, suya atmaq бросать в воду
  2) оставлять, покидать кого-л., что-л. Ailəni atmaq бросить семью, işi atmaq бросить работу
  3) прекращать, прекратить заниматься чем-л. Dərsləri atmaq бросить занятия, papirosu atmaq бросить курить, içkini atmaq бросить пить
  2. сбрасывать, сбросить. Yorğanı üstündən atmaq сбросить с себя одеяло, köləlik boyunduruğunu atmaq сбросить ярмо рабства
  3. стрелять. Hədəfə atmaq стрелять в цель, tüfəng atmaq стрелять из ружья
  4. выбрасывать, выбросить:
  1) бросать вон, выкидывать. Zibili atmaq выбрасывать мусор
  2) пускать, испускать, выделять что-л. Zoğ atmaq выбросить росток; kök atmaq: 1. пускать корни:
  1) давать, дать из себя росток
  2) перен. прижиться, укрепиться где-л. (о ком-л.)
  3) перен. прочно установиться, войти в обычай; 2. наметать, прошить крупными стёжками; kif atmaq заплесневеть, покрыться плесенью; püşk atmaq бросать жребий; dərman atmaq принимать лекарство; tor atmaq бросать сети: çadranı atmaq сбросить чадру; boy atmaq расти, вырастать
  ◊ lövbər atmaq кинуть, бросить якорь (остановиться где-л., обосноваться); daş atmaq бросать, бросить камень в кого; silahını atmaq бросать, бросить оружие; сдаваться в плен; bostanına daş atmaq kimin бросать, бросить камень (камешки) в чей-л. огород; tərəzinin gözünə atmaq nəyi бросать, бросить на чашу весов что; pulu çölə atmaq бросать, бросить деньги на ветер; başlı-başına atmaq бросать, бросить на произвол судьбы; söz atmaq: 1. закидывать, закинуть удочку; 2. задевать, задеть кого; özünü atmaq броситься с высоты (покончить жизнь самоубийством); silaha əl atmaq взяться за оружие, подниматься, подняться на борьбу; əlini ciblərinə atmaq шарить в карманах; nəzər atmaq бросать, бросить взгляд; qolundan tutub atmaq kimi выпроводить кого; küçəyə atmaq kimi выбросить, выкинуть на улицу кого; hər şeyi atmaq: 1. отказаться от всего; 2. оставлять, оставить свои привычки; can atmaq nəyə, kimə всем существом стремиться к чему, к кому; qol-budaq atmaq см. kök atmaq; tanrısına təpik atmaq проявлять необоснованное недовольство; təqsirini boynundan atmaq не признавать себя виновным; boynundan atmaq увиливать от чего-л.; əl atmaq nəyə: 1. протянуть руку за чем; 2. браться за что, приступать к чему
  2
  глаг. трепать, чесать (о шерсти, хлопке). Yun atmaq чесать шерсть, pambıq atmaq трепать хлопок

  Azərbaycanca-rusca lüğət > atmaq

См. также в других словарях:

 • чем — союз. 1. Присоединяет оборот или придат. предл. со значением сравнения, сопоставления кого , чего л. с тем, о чём говорится в главном. Разговаривать громче, чем обычно. На юге звёзды ярче, чем на севере. Горы были выше, чем кто то предполагал. 2 …   Энциклопедический словарь

 • ЧЕМ — ЧЕМ, союз. 1. При наличии сравн. (в главном предложении) присоединяет придаточное предложение, заключающее в себе сопоставление с главным. Лучше поздно, ч. никогда. 2. То же, что вместо того чтобы. Ч. торопиться, выйдем лучше пораньше. • Чем бы,… …   Толковый словарь Ожегова

 • чем —   Чем свет очень рано.     Вышел я чем свет. Некрасов.     Чем свет по полю все разъехались. А. Кольцов.   За чем дело стало? требуется в настоящее время участие кого н.; задержка в работе вызывается отсутствием чего н.     Мы свое дело сделали,… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ЧЕМ — твор., мест. что; вместо того, чтобы. Чем свинью стричь, не лучше ли опалить? Чем золотое время терять, так спеть да сыграть! | Почему не. Чем он не красавчик! Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • Чем — Характеристика Длина 96 км Площадь бассейна 850 км² Бассейн Карское море Водоток Устье Бердь  · Местоположение 105 км по правому берегу …   Википедия

 • чем — чем, кое в чем, кое о чем и т. п …   Орфографический словарь-справочник

 • Чем бы — ЧЕМ, союз. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • чем — нежели Словарь русских синонимов. чем предл, кол во синонимов: 1 • нежели (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • ЧЕМ — ЧЁМ. предл. от что1. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • чем — ЧЁМ. предл. от что1. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • Чем — союз 1. Употребляется при присоединении члена предложения или целого предложения, с которым что либо сравнивается (располагаясь после слов в форме сравнительной степени или слов со значением сопоставления). 2. разг. Употребляется при… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Книги

Другие книги по запросу «чем» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»