Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

час

 • 1 час

  -а, προθτ. в -е κ. в -у, πλθ. часы α.
  η ώρα•

  четверть -а το τέταρτο της ώρας•

  час опоздать на час καθυστερώ (αργώ) μια ώρα•

  ночи μία η ώρα τη νύχτα (μετά τα μεσάνυχτα)•

  который -? τι ώρα είναι; πόσο είναι, η ώρα;•

  встаю в шесть -ов утра σηκώνομαι, στις έ.ξι η ώρα το πρωί•

  после двух -ов полудня μετά τις δύο η ώρα το μεσημέρι•

  ждал я вас три -а σας περίμενα τρεις ώρες•

  учебный час διδακτική (σχολική) ώρα (45)• вечерний час η βραδινή ώρα•

  поздний час περασμένη ώρα (μετά τα μεσάνυχτα)•

  получить -ы в институте παίρνω ώρες (διδασκαλίας) στο Ινστιτούτο•

  час рисования μάθημα (ώρα) ιχνογραφίας•

  -ы отдыха ώρες ανάπαυσης•

  обеденный час ώρα φαγητού.

  || χρόνος•

  час мщения ώρα εκδίκησης•

  настал час ήρθε η ώρα.

  || η σκοπιά, η φρουρά•

  стоять на -эх φυλάγω σκοπιά•

  поставить на -ы βάζω, τοποθετώ σκοπούς.

  || (εκκλσ.) οι ώρες ψαλμού ή δεήσεων οι ψαλμοί.
  εκφρ.
  в добрый час – (ευχή) ώρα καλή•
  последний ή смертный час – η τελευταία ώρα, η ώρα του θανάτου, της εκπνοής•
  час в час – ακριβώς στην ώρα•
  час от -у – από ώρα σε ώρα (βαθμιαία)•
  в свой час – στην ώρα του, στον καιρό του•
  до этого (сего) -а – ως τώρα, ως αυτή την ώρα•
  по -ам – κατά (καθορισμένες) ώρες•
  с -у на час – α) από ώρα σε ώρα, β) από στιγμή σε στιγμή, οσονούπω•
  сей жеβλ. сейчас• тем -ом σύγχρονα, ταυτόχρονα•
  тот же часβλ. тотчас.

  Большой русско-греческий словарь > час

 • 2 час

  час
  м в разн. знач. ἡ ῶρα:
  который \час? τί ὠρα εἶναι;· двенадцать \часо́в дня τό μεσημέρι· двенадцать \часо́в ночи τά μεσάνυχτα· \час ночи μιά μετά τά μεσάνυχτα· в пять \часо́в утра στίς πέντε ἡ ὠρα τό πρωί· в два \часа дия στίς δύο τό ἀπόγευμα· четверть \часа τό τέταρτον τής ὠρας· три четверти \часа τρία τέταρτα τής ὠρας· целых два \часа разг δυό ὁλόκληρες ὠρες· каждые два \часа κάθε δύο ὠρες· за \час до... μιά ὠρα πρίν...· \час обеда ἡ ὠρα τοῦ φαγητοὔ· \часы отдыха ἡ ὠρα τής ἀνάπαυσης· свободные \часы οἱ ἐλεύθερες ὠρες· \часы работы (занятий) οἱ ὠρες τής ἐργασίας (τών μαθημάτων)· приемные \часώ ἡ ὠρα ἐπίσκεψης· неурочный \час ἡ ἀκατάλληλη ὠρα· опоздать на \час ἀργώ μιά ὠρα· ехать со скоростью сто км в \час τρέχω μέ ταχύτητα ἐκατό χιλιόμετρα τήν ὠρα· ждать \часа́ми περιμένω ὠρες ὁλόκληρες· ◊ битый \час μιαν ὁλόκληρη ὠρα· академический \час ἡ ἀκαδημαϊκή ὠρα· комендантский \час ἡ ἀπαγόρευση τής κυκλοφορίας τή νύχτα· \часы пик οἱ ὠρες τοῦ συνωστισμού· стоять на \часа́х воен. εἶμαι φρουρά, φυλάω σκοπός· с \часу на \час а) (в ближайшее время) ὅπου νάναι, ἀπό στιγμή σέ στιγμή, б) (с каждым часом) ἀπό ὠρα σέ ὠρα, ὁλοένα καί· в добрый \часΙ ὠρα καλή!, στό καλό!· не ровен \час... δέν ξέρεις τί γίνεται.., \час пробил σήμανε ἡ ὠρα· не по дням, а по \часа́м ὄχι μέ τίς ἡμέρες ἀλλα μέ τίς ὠρες· через \час по чайной ложке μέ τό σταγονόμετρο.

  Русско-новогреческий словарь > час

 • 3 час

  час м η ώρα; два \часа δυο ώρες; полтора \часа μιάμιση ώρα; через \час ύστερα από μια ώρα, σε μια ώρα; который \час? τι ώρα είναι; в \час дня στη μία το μεσημέρι, στη μία η ώρα; в двенадцать \часов дня στις δώδεκα η ώρα; в восемь \часов вечера (утра) στις οχτώ το βράδυ (το πρωί)· за \час до... μια ώρα πριν...
  * * *
  м
  η ώρα

  два часа́ — δυο ώρες

  полтора́ часа́ — μιάμιση ώρα

  че́рез час — ύστερα από μια ώρα, σε μια ώρα

  кото́рый час? — τι ώρα είναι

  в час дняστη μία το μεσημέρι, στη μία η ώρα

  в двена́дцать часо́в дня — στις δώδεκα η ώρα

  в во́семь часо́в ве́чера (утра́) — στις οχτώ το βράδυ (το πρωί)

  за час до... — μια ώρα πριν…

  Русско-греческий словарь > час

 • 4 час

  η ώρ/α
  приёмные - ы - ες ακρόασης/λειτουργίας
  - ы простоя - ες καθυστέρησης/αναμονής
  - ы работы - ες εργασίας/λειτουργίας

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > час

 • 5 час

  [τσάς] ουσ. α ώρα

  Русско-греческий новый словарь > час

 • 6 час

  [τσάς] ουσ α ώρα

  Русско-эллинский словарь > час

См. также в других словарях:

 • час — час/ …   Морфемно-орфографический словарь

 • ЧАС — муж. время, времена, година, пора; | досуг, свобода от дел; | пора, срок, удобное к чему время. Лихой час настал. Я тем часом схожу в лавки. Много часу у Бога впереди, времени. Будет час, да не будет нас. В добрый час, в благовещенский, пожеланье …   Толковый словарь Даля

 • час — сущ., м., употр. наиб. часто Морфология: (нет) чего? часа и часа, чему? часу, (вижу) что? час, чем? часом, о чём? о часе, о чём? о часу; мн. что? часы, (нет) чего? часов, чему? часам, (вижу) что? часы, чем? часами, о чём? о часах 1. Вы… …   Толковый словарь Дмитриева

 • ЧАС — ЧАС, часа (часу) и (с колич. числ.) часа, часу, пред. о часе, в часе и в часу, мн. ы, ов, муж. 1. (часа; при колич. числ. часа, в часе). Промежуток времени, равный 60 минутам, одна двадцать четвёртая часть суток. Прошёл целый ч. Опоздать на ч.,… …   Толковый словарь Ожегова

 • час — а ( у), предлож. в часе и в часу; часы; м. 1. Мера времени в 60 минут, исчисляемая от полудня или от полуночи, а также от полуночи в течение суток. Ч. ночи. Два часа пополудни. В одиннадцать часов утра. Приходить в девять часов вечера. Поезд… …   Энциклопедический словарь

 • час — битый час, в добрый час, взять терпенья на час, пробил последний час, часы.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. час время, пора, минута, момент, миг; время, часы; период,… …   Словарь синонимов

 • час — час, род. часа и часу; мн. часы, род. часов. В предложных и устойчивых сочетаниях: около часу, час от часу, с часа на час, не прошло и часу (часа), во втором часу, час за часом …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • час — ЧАС: Ни мал час, арх. Ни на минутку. Как с пашни придут – хлеб пекут, и исти варят, и мелют сами – опочиву нет ни мал час (3. 313) …   Словарь трилогии «Государева вотчина»

 • час — час, а и (с колич. числит. 2, 3, 4) а, предл. п. в ч асе и в час у, мн. ч. ы, ов …   Русский орфографический словарь

 • час — быстротечный (Балтрушайтис); заветный (Бальмонт); крылатый (Балтрушайтис); убегающий (Бальмонт) Эпитеты литературной русской речи. М: Поставщик двора Его Величества товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон . А. Л. Зеленецкий. 1913. час О времени …   Словарь эпитетов

 • ЧАС — четвертичные аммониевые соединения час частная обозначение собственности в недвижимости …   Словарь сокращений и аббревиатур

Книги

 • Час «Д», Юлия Фирсанова. Элька, обычная девушка, оказавшаяся хаотической колдуньей, ни разу не пожалела о том, что подписала контракт с Советом богов. Ее лучшими друзьями стали воин-оборотень, красавчик-маг,… Подробнее  Купить за 149 руб электронная книга
 • Час «Д», Юлия Фирсанова. Элька, обычная девушка, оказавшаяся хаотической колдуньей, ни разу не пожалела о том, что подписала контракт с Советом богов. Ее лучшими друзьями стали воин-оборотень, красавчик-маг,… Подробнее  Купить за 149 руб аудиокнига
 • Час ночи. Болотная трава, А. Г. Адамов. вашему вниманию предлагается издание "Час ночи. Болотная трава"… Подробнее  Купить за 120 руб
Другие книги по запросу «час» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»