Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

сорт+винограда+и+вино

 • 21 гипюр

  м (сорт кружев) гипюр (матои тӯр-тӯр)

  Русско-таджикский словарь > гипюр

 • 22 глушить

  несов.
  1. кого-что кар кардан
  2. что пахш кардан, паст кардан, хомӯш кардан (овозро); гул моря -л посторонние звуки ғурриши баҳр дигар овозҳоро пахш мекард
  3. что (о растениях) зер (пахш) кардан; дикий бурьян глушил всё своей густотой бурган ҳама чизро пахш мекард
  4. что перен. фурӯ нишондан; глушить в себе гнев ғазаби худро фурӯ нишондан
  5. кого прост. зада аз ҳуш равондан, гаранг кардан; глушить рыбу моҳиро гаранг кардан (ба воситаи зарба задани ях ё таркондани чизе дар зери об)
  6. что прост. хомӯш кардан, куштан; глушить угли лахчаро хомӯш кардан (куштан) <> глушить водку (вино) прост. мурданивор арак хӯрдан; глушить мотор моторро хомӯш кардан

  Русско-таджикский словарь > глушить

 • 23 годовалый

  яксола; годовалый ребёнок кӯдаки яксола; годовалое вино шароби яксола (порсола)

  Русско-таджикский словарь > годовалый

 • 24 гроздь

  ж хӯша, сар; грозди (грозд -ья) винограда сарҳои ангур

  Русско-таджикский словарь > гроздь

 • 25 дегустировать

  сов., несов. что чопши гирифтан; дегустировать вино чошнии майро гирифтан

  Русско-таджикский словарь > дегустировать

 • 26 десертный

  десертӣ, …и десерт; десертное вино маи десертӣ (маи шырини ангурӣ)', десертная ложка қошуқчаи десерт (мураббохӯрӣ)

  Русско-таджикский словарь > десертный

 • 27 дуля

  ж
  1. обл. (сорт груши) дуля, мурӯд
  2. прост. (кукиш) дуля (муште, ки нарангушт аз миёнаи ду ангушт ба-ромада меистад; аломати истеҳзо, таҳқир ва ғ.)

  Русско-таджикский словарь > дуля

 • 28 забористый

  (заборист, -а, -о) прост.
  1. баланд, тунд, тез, зӯр; забористое вино шароби зӯр; забористый табак тамокуи баланд
  2. перен. шавқовар, дилкаш; забористая песня суруди шавқовар
  3. перен. сахт, дағал, дурушт, кабеҳ; забористый анекдот латифаи қабеҳ; - ая ругань дашноми сахт

  Русско-таджикский словарь > забористый

 • 29 забродить

  I
  сов.
  1. (начатьдвигать| ся) гаштан гирифтан, ба ҳаракат (ба сайр) даромадан; на небе забродили тучки
  II
  дар осмон абрҳо ба сайр даромаданд
  2. перен. (о мыслях, улыбке и т. п.) пайдо шудан, омадан
  II
  сов. (о вине, дрожжах и т. п.) ба чӯш омадан, ба туршшави сар кардан; вино забродило май ба ҷӯш омад

  Русско-таджикский словарь > забродить

 • 30 заиграть

  I
  сов.
  1. что, на чём и без доп, ба бози сар кардан; ба навохтан днромадан; оркестр заиграл вальс оркестр оа навохтани валс даромад; тихо заиграли скрипки ғиҷҷакҳо оҳиста ба наво даромаданд
  2. чем ба ҳаракат даровардан, бозӣ дорондан гирифтан; ветерок заиграл занавеской шамоли сабук пардаро бозӣ доронд
  3. (о животных) о ҷастухез сар кардан, ба бозй даромадан; конь заиграл под всадником асп дар таги савор ба бозӣ даромад// (о силах природы) ба туғён даромадан, ба талотум омадан; на море заиграли волны оби баҳр мавҷ зад
  4. перен. (о вине, шипучих напитках) кафк задан гирифтан; вино заиграло в бокалах май дар қадаҳҳо кафк зад // (забурить) ба ҷӯш омадан; кровь заиграла в жилах хун дар рагҳо ба ҷӯш омад на чём, в чём и без доп. (засверкать) дурахшидан гирифтан, ба дурахшиш сар кардан; драгоценный камень -л всеми цветами радуги санги қиматбаҳо ранг ба ранг тофт // (появи-ться) пайдо шудан, ба ҷавлон омадан; на её лице заиграла задорная улыбка чеҳрааш аз табассуми шӯхе шукуфон гардид; на щеках заиграл румянец ба рухсораҳо сурхӣ дамид
  6. (о чувст-вах, мыслях и т. п.) ба ҷавлон омадаи; его воображение заиграло мурғи хаёлоташ ба ҷавлон омад
  7. что и без доп. обл. (запеть) суруд сар кардан, ба сурудхонӣ даромадан; \заигратьть песню суруд сар кардан
  II
  сов. что бисьёр бозида фарсуда кардан; заиграть карты қартаҳоро бисьёр бозида фарсуда кардан
  2. бисьёр бозида (нишон дода) дилбазан кардан; заиграть пьесу пьесаро бисьёр нишон дода дилбазан кардан

  Русско-таджикский словарь > заиграть

 • 31 пениться

  несов. кафк кардан, пуркафк шудан; вино пенится май кафк мекунад

  Русско-таджикский словарь > пениться

 • 32 зелёный

  (зёлен, -а, -о)
  1. сабз, кабуд; зелёная краска ранги сабз; зелёная листва барги сабз
  2. разг. (о цвете лица) сабзтоб, сабзчатоб, кабудтоб, кабудчатоб; его лицо стало зелёным ранги рӯяш сабзчатоб шуд
  3. тк. полн. ф. кабуд, сабз; зелёный луг марғзори кабуд; зелёные деревья дарахтони сабз
  4. тк. полн. ф. тар, кабуд; зелёный корм алаф; зелёные щи шӯрбои кабудинок
  5. кабуд, хом, нопухта, норасида; зелёное яблоко себи хом
  6. перен. бетаҷриба, хом, норасида; зелёная молодёжь ҷавонони бетаҷриба <> зелёное (зелено) вино фольк. и прост. арақ; зелёный горошек нахӯди кабуд; зелёный конвейер тарнигоҳдорӣ (усули растаниҳоро тару тоза нигоҳ доштан барои парвариши чорво); -зелёная скука (тоска) зиққии тоқатшикан; зелёный сыр панири кабудчатоб (навъи панири тундмаза); зелёная улица роҳи кушод; открыть зелёную улицу кому--чему роҳ кушодан, имкон додан, монеаро бартараф кардан; зелёный чай чои кабуд; ёлки зелёные прост. сабил, сабилмонда; молодо - зелено прост. ҷавони хом, ҷавони камтаҷриба; до \зелёныйого змия напиться проспг. масти лояъқал шудан, масту аласт шудан

  Русско-таджикский словарь > зелёный

 • 33 игристый

  (игрйст, -а, -о) пурҷӯш, ҷӯшон, серкафк; игристое вино маи пурҷӯш

  Русско-таджикский словарь > игристый

 • 34 искрометный

  поэт.
  1. шарорапош, шарорабор, дурахшанда, пурҷило; искрометное вино винои хушранг
  2. перен. дурахшон; аз ҳад афзун; искрометное весёлье хушнудии аз ҳад афзун

  Русско-таджикский словарь > искрометный

 • 35 испытать

  сов.
  1. кого-что санҷидан, озмудан, имтиҳон кардан, таҷриба кардан; испытать самолёт самолётро санҷидан; испытать новый сорт семян навъи нави тухмиро санҷидан
  2. что чашидан, аз сар гузарондан, дидан; он испытал много горя вай бисёр мусибат дид <> испытать на своём (на собственном) горбу аз сари худ гузарондан; испытать что-л. на собственном опыте чизеро аз сари худ гузарондан

  Русско-таджикский словарь > испытать

 • 36 кахетинский

  1. кахетинӣ, …и кахетин, …и Кахетия
  2. в знач. сущ. кахетинское с (виноградное вино) шаро-би кахетини

  Русско-таджикский словарь > кахетинский

 • 37 кидаться

  несов.
  1. чем ба ҳамдигар андохтан (партофтан, паррондан); кидаться снежками барфбозӣ (барфҷанг) кардан
  2. тохтан, давидан, шитофтан, кӯшидан; кидаться в драку ба занозанӣ шитофтан
  3. на кого-что дарафтодан, ҳуҷум (ҳамла) кардан; собака кидается на прохожих саг ба раҳгузарон дармеафтад
  4. худро ба поён андохтан; ҷаҳидан, паридан, ҳаллос задан; кидаться в воду худро ба об партофтан
  5. худро андохтан, худро партофтан; кидаться на диван худро ба болои диван андохтан
  6. беқарор шудан, худро ба ҳар тараф задан; кидаться из стороны в сторону худро ба ҳар тараф задан
  7. страд. андохта (нартофта, парронда) шудан кидаться деньгами пулро беҳуда сарф кардан, бадхарҷӣ кардан; кидаться в глаза ба чашм афтодан, назар рабудак; вино кидается в голову май ба сар мезанад

  Русско-таджикский словарь > кидаться

 • 38 кисляй

  м прост. одами инҷиқ кислятина ж разг.
  1. чизи турш (бисёр турш), туршӣ; это вино такая кисляй в рот не возьмёшь ин шароб чунон турш, ки чашида намешавад
  2. перен. одами инҷиқ

  Русско-таджикский словарь > кисляй

 • 39 кисточка

  ж
  1. уменьш. к кисть 2-4;
  2. мӯқалам; кисточка для рисования мӯқалами рассомӣ; кисточка для клея мӯқалами елим; кисточка для бритья собунзанак
  3. пӯпак; шапка с кисточкой кулоҳи пӯпакдор
  4. разг. хӯша, шингил; кисточка винограда шингили ангур <> наше вам с \кисточкаой прост. салом додем

  Русско-таджикский словарь > кисточка

 • 40 кисть

  ж
  1. паиҷаи даст; боль в кисти правой руки дарди панҷаи дасти рост
  2. бот. хӯша, сар; кисть винограда сари ангур
  3. лиф, мӯқалам; малярная кисть мӯқалами рангмолӣ
  4. пӯпак, шил-шила; шаль с кистями рӯймоли пӯпакдор
  5. тк. ед. кисть ж перен. амал; картина кисти Серова расми амали Серов

  Русско-таджикский словарь > кисть

См. также в других словарях:

 • Бахус сорт винограда — (Bacchus) амер. лоза, разновидность клинтона, превосходит его по качеству и плодородности. Кисть средняя и плотная; ягоды круглые, черные с синевой. Дает вино густоокрашенное, полное и экстрактивное. Филлоксере сопротивляется и по отношению к… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Бахус, сорт винограда — (Bacchus) амер. лоза, разновидность клинтона, превосходит его по качеству и плодородности. Кисть средняя и плотная; ягоды круглые, черные с синевой. Дает вино густоокрашенное, полное и экстрактивное. Филлоксере сопротивляется и по отношению к… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • ВИНО ВИНОГРАДНОЕ — напиток, получаемый в результате алкогольного брожения виноградного сока (сусла); содержит органические кислоты, минеральные соли, витамины, фосфор, пектин; некоторые вина содержат также сахар. Различают столовые (сухие и полусладкие), креплёные… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

 • ВИНО — Согласно определению, закрепленному в законодательном порядке в основных странах производителях вина, вино это сброженный виноградный сок. Такое правовое понятие совпадает и с расхожим определением, поскольку название вино обычно относят только к …   Энциклопедия Кольера

 • ВИНО — [греч. οἶνος, μέθυ, κρασίον; лат. vinum; евр. , ], алкогольный напиток из винограда. Будучи универсальным символом, В. нередко упоминается в Библии и наряду с др. веществами таинств имеет богослужебное употребление, в т. ч. в Таинстве Евхаристии …   Православная энциклопедия

 • сорт — а; мн. сорта; м. [франц. sorte] 1. Категория, разряд какого л. товара, изделия, продукта и т.п.; разновидность какого л. товара, изделия, продукта и т.п. Мука второго сорта. Сукно высшего сорта. Грузинский чай первого сорта. Сорта плательных… …   Энциклопедический словарь

 • Вино — Запрос «Вино» перенаправляется сюда; см. также другие значения. В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удален …   Википедия

 • Вино Мадера — Мадера Мадера крепкое вино, изначально изготавливавшееся на лесистом острове Мадейра (в переводе с португальского лес). В этом вине удачно сочетаются относительно высокое содержание спирта (19 20 %) и низкая концентрация сахара (3 7 %).… …   Википедия

 • Вино Малага — Малага десертное вино, выделываемое в испанской провинции того же названия, в частности в окрестностях города Малага и на близлежащих к нему холмах. Содержание 1 Разновидности 2 Сорта винограда 3 Примеси …   Википедия

 • сорт — а; мн. сорта/; м. (франц. sorte) см. тж. сортный, сортовой, сортность 1) а) Категория, разряд какого л. товара, изделия, продукта и т.п.; разновидность какого л. товара, изделия, продукта и т.п. Мука второго сорта …   Словарь многих выражений

 • Эльзасское вино — Виноградники около деревни Кайзерберг …   Википедия

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»