Перевод: с русского на все языки

нести

 • 1 нести

  1) нести кого, що. [Молодиця несла на руках двоє своїх дітей (Коцюб.). Чобітки в руках несе (Метл.). Несімо-ж світло аж туди, де зорі (Самійл.). Несем ми дію скрізь, співці гудка й нагана (Сосюра)]. Ноги не -сут, не -сли - ноги не несуть, не несли. [Мене ноги не несли ані до неї, ані від неї (М. Вовч.)];
  2) (быть в состоянии -ти, подымать) нести, носити, могти нести (на собі) що и скільки чого. Слон -сёт свыше ста пудов - слон може нести на собі понад сто пуд(ів);
  3) (держать на себе) нести (на собі), держати, тримати (на собі) що здержувати що. [Море несе на собі кораблі (Київ). Ця колона здержує (держить) велику вагу (Київ)]. Лёд не -сёт - лід не держить, лід не держкий;
  4) (перен.; бремя и т. п.) нести що; (обязанности, убытки и т. п.) відбувати що; зазнавати чого и т. п. [Він легко ніс свій вік (свои годы) (Кінець Неволі). Його плечі не почували тягара, який йому випало нести від колиски до домовини (Кінець Неволі)]. -ти бремя работы (труд) - нести тягар праці, відбувати роботу, приймати труд. [Атмосфера порожнечі, в якій доводиться одбувати свою роботу комісії (Рада)]. -ти возмездие за что - покутувати що, каратися за що. -ти высоко себя (голову) - нести (носити) високо (вгору, гордо) голову, високо нестися; срв. Нестись 4. [Шлях кохання дивовижний, дивний із шляхів: гордо голову там носить, хто її згубив (Крим.)]. -ти заботы о ком, о чём - піклуватися ким, чим и про кого, про що. -ти издержки - платити витрати. -ти наказание за что - приймати (отбывать: відбувати) кару за що, (за грехи, проступок) приймати покуту за що, покутувати що; см. Наказание 2. [Ти ще будеш покутувать гріхи на сім світі (Шевч.). Щоб ти дев'ять літ покутував свою гордість (Рудч.)]. -ти ответственность за что - відповідати, бути відповідальним, нести відповідальність за що, (принимать на себя ответственность) брати на себе відповідальність за що. [Педагогічний склад наших ВИШ'ів несе відповідальність за якість майбутніх кадрів (Пр. Правда)]. -ти последствия - (отвечать) відповідати за наслідки; (платиться) платитися за наслідки, (искупать) покутувати наслідки. -ти службу, служебные обязанности - відбувати (нести) службу, відправляти службу и служби, (устар.) правити (справляти) службу, відбувати (виконувати) службові обов'язки. [Другий місяць одбуває службу (Сл. Ум.). Жінки гарно несуть сторожову службу (Комуніст). Ой пішов він до ляшеньків служби відправляти (Пісня). Ви, козаки, сторожову службу нам правте (Куліш). Вони справляють за жалування державну службу (Корол.)]. Он -сёт тяжёлую службу - він на важкій (тяжкій) службі, він має важку (тяжку) службу. -ти труды и заботы - мати багато праці і клопоту, нести великий (важкий) тягар праці і клопоту. -ти убытки - зазнавати втрат, мати (терпіти, редко поносити) втрати, утрачатися; (при работе) проробляти. [Велику від цього втрату поносить наша культура (Рада). Де заробиш, а де проробиш (Приказка)]. -ти на сердце - мати (редко носити) на серці; терпіти мовчки;
  5) (увлекать: о ветре, течении и перен.) нести, (мчать) мчати, (гнать) гнати кого, що. [Кленовий листоньку, куди тебе вітер несе? (Метл.). Тихо, тихо Дунай воду несе (Пісня). Вода несе кригу (Сл. Ум.). Осінній вітер мчав жовті хмари (Коцюб.). Сердита ріка, збурена грозою, мчала свої хвилі, до моря (Олм. Примха)]. Куда (тебя) бог -сёт (устар.) - куди (тебе) бог провадить? (Звин., Франко). Куда -сёт тебя нелёгкая? - куди несе тебе лиха година (х(в)ороба, враг, вража мати, нечиста сила, нечистий)?;
  6) (о поре, о времени: приносить) нести, приносити (з собою). [Нехай я щастя не найшов того, - його весна несе струнка (М. Рильськ.). Осінь і зима несуть Німеччині політичні бурі (Пр. Правда). Що то нам новий рік несе? (Київ)];
  7) (вздор, дичь, околёсную, чепуху, чушь) верзти (плести) нісенітницю (нісенітниці, дурниці, ка-зна-що), нісенітниці (теревені) правити, провадити (плескати) не знати[ь] що; см. Вздор, Околёсная 2, Чепуха. -ти небылицы - верзти (провадити) небилиці. -ти своё - провадити (правити, грубо: торочити, товкти) своєї, своє правити;
  8) (о птицах: яйца) нести (яйця), нестися. [Кури несуть яйця (Сл. Ум.)];
  9) (о лошадях) нести, носити. Лошади -сут - коні носять;
  10) (о метели) мести, бити, курити, куйовдити, хурделити; срв. Мести 2. [Завірюха б'є (Грінч. II)];
  11) безл. - а) нести. По реке - сёт лёд - рікою (річкою) несе лід (кригу). Пар -сёт из бани - пара шугає (вихоплюється, вибивається) з лазні; б) (о неприятном запахе) тхнути ким, чим від кого, від чого, (отдавать) відгонити, (редко) віяти чим від кого, від чого, (быть слышным) чути чим від кого; (тянуть) нести -чим. [Од старого німця дуже тхнуло табакою (Н.-Лев.). Від наймички тхнуло пекарнею й потом (Черкас.). Тхне свіжою фарбою (Васильч.). Од тебе часником одгонить (Звин.). Від них на сто кроків віє нестерпний дух нечисти (Франко). Від тебе тютюном чути (Свидн.). Инколи їдко несло гаром з обідніх огнищ (Олм. Примха)]; в) (о токе воздуха) тягти, протягати. Из-под пола -сёт - з-під помосту (підлоги) тягне (віє, дует: дме). -сёт тепло(м) из печи - тягне (віє) теплом з печи (комнатной: з груби); г) (слабить) проносити, прочищати, промикати. Несенный - несений; відбуваний; зазнаваний; прийманий; покутуваний; виконуваний; гнаний, гонений; що його несе (ніс) и т. п. -тись и тися -
  1) (стр. з.) нестися, бути несеним, відбуватися и т. п.;
  2) нестися, (мчаться) мчати(ся), гнати(ся); (бежать) бігти; (лететь) летіти, линути; (плыть) плисти, пливти, плинути; (об эхе) котитися, розлягатися, йти; срв. Мчаться. [Мов вихор неслася чвірка (Франко). З кузні нісся пекельний стукіт (Коцюб.). «Івасю! Івасю!» - гукав Грицько, несучись полем до бурти (Мирний). До сонця несемося (М. Хвильов.). Коні мчать, аж іскрять ногами (Боров.). Звістка мчала збудженими вулицями (Країна Сліпих). Мчать життям, як розлогими степами, наші буйногриві місяці (А. Любч.). Вчвал жене по втоптаній дорозі чвірка (Франко). Чого летиш, як скажений? (Волинь). Далеко линув думок легкий рій (Л. Укр.). Линув до нас за ґрати весняний вітер (Васильч.). «Івана Купайла!» лине по повітрю (Крим.). Хропе, аж луна по хаті котиться (Борз.). Аж по хаті луна йде (Пісня)]. Всадник -тся на коне - верхівець (вершник) мчить на коні. Корабль -тся по ветру - корабель лине за вітром. Лёд -тся по реке - лід (крига) жене (плине) рікою (річкою). Молва (слух) -тся - поголос (поголоска, чутка) лине. -тся молва, что… - чутка йде, що… Облака - тся - хмари мчать (несуться, летять, линуть). Куда ты так -шься? - куди ти так женешся (біжиш, летиш, несешся)?;
  3) (о птицах: нести яйца) нестися. [Кому ведеться, то й півень несеться (Приказка)];
  4) (много о себе думать) (високо) нестися (літати). [Високо літає; та низько сідає (Номис)].
  * * *
  1) нести́; ( мчать) мча́ти

  вы́соко (го́рдо) \нести сти́ го́лову — перен. ви́со́ко (го́рдо) нести́ го́лову

  конь \нести сёт его́ стрело́й — кінь несе́ (мчить) його стріло́ю

  куда́ тебя́ \нести сёт [нелёгкая]? — куди́ тебе́ несе́ [лиха́ годи́на]?

  2) (безл.: передаваться по воздуху) тягти́ (тя́гне), нести́; ( дуть) ду́ти (дме и ду́є); ( о неприятном запахе) відго́нити, тхну́ти

  из-под по́лу \нести сёт — з-під підло́ги тя́гне (дме, ду́є)

  \нести сло́ га́рью — несло́ горі́лим (га́ром)

  3) (перен.: выполнять поручения, обязанности) вико́нувати, -ную, -нуєш, нести́; (о службе, повинностях) відбува́ти

  \нести сти́ ответстве́нность — відповіда́ти, нести́ відповіда́льність

  4) ( что - терпеть ущерб) зазнава́ти, -знаю́, -знає́ш (чого); ( отбывать) відбува́ти, нести́ (що)

  \нести сти убы́тки — зазнава́ти зби́тків (втрат), ма́ти зби́тки (втра́ти)

  \нести сти́ изде́ржки — плати́ти (нести́) ви́трати

  \нести сти́ наказа́ние — зазнава́ти ка́ри, відбува́ти (нести́) ка́ру

  5) (перен.: говорить что-л. пустое) плести́ (плету́, плете́ш), торо́чити, верзти́, прен. верзя́кати

  \нести сти́ чепуху́ — верзти́ (плести́) нісені́тницю (нісені́тниці), верзти́ дурни́ці, тереве́ні пра́вити

  6) (безл.: слабить) проно́сити, -но́сить

  Русско-украинский словарь > нести

 • 2 нести

  нести́
  1. porti;
  2.: \нести я́йца meti ovojn;
  ♦ \нести обя́занности plenumi devojn (или oficojn);
  \нести отве́тственность porti respondecon;
  \нести убы́тки malgajni, suferi malgajnon.
  * * *
  (1 ед. несу́) несов., вин. п.
  (движение опред.-напр. - ср. неопр.-напр. носить)
  1) ( взяв в руки или нагрузив на себя) llevar vt, portar vt; traer (непр.) vt ( принести)

  нести́ что́-либо в рука́х, на спине́ — llevar algo en las manos, a la espalda

  2) (увлекать с собой; мчать) llevar vt; arrastrar vt (обычно о ветре, течении и т.п.)

  нести́ ве́тром — llevar (arrastrar) por el viento

  3) (распространять звук, запах) llevar vt, extender (непр.) vt, difundir vt
  4) безл., твор. п. (исходить, передаваться) despedir (непр.) vt, oler (непр.) vt (a)

  с мо́ря несёт прохла́дой — del mar sopla aire frío

  от него́ несёт чесноко́м разг. — (él) huele a ajo, despide olor a ajo

  5) (выполнять поручение, обязанности и т.п.) cumplir vt, realizar vt

  нести́ обя́занности — llevar (ejercer) las funciones (de)

  нести́ карау́л, нести́ ва́хту — montar la guardia, estar de guardia

  нести́ дежу́рство — estar de guardia (de servicio)

  6) (претерпевать что-либо, подвергаться чему-либо) sufrir vt, exponerse (непр.) (a)

  нести́ наказа́ние — sufrir un castigo

  нести́ убы́тки — sufrir pérdidas

  нести́ отве́тственность — tener (asumir) la responsabilidad

  7) ( влечь за собой) traer (непр.) vt, causar vt

  нести́ смерть — traer la muerte

  8) перен. (быть носителем чего-либо, передавать что-либо) llevar vt

  нести́ культу́ру в ма́ссы — llevar la cultura a las masas

  9) разг. ( говорить что-либо вздорное) decir patochadas (tonterías)

  нести́ небыли́цы — contar absurdidades

  10) мор. ( быть оснащённым) tener (непр.) vt, llevar vt, estar dotado
  11) ( о птицах - класть яйца) poner (непр.) vt, aovar vi
  ••

  высоко́ (го́рдо) нести́ го́лову — llevar erguida la cabeza

  нести́ свой крест — aguantar (sufrir el peso de) la cruz

  куда́ тебя́ несёт? прост. — ¿qué viento te trae?; ¿qué tripa se te ha roto?

  * * *
  (1 ед. несу́) несов., вин. п.
  (движение опред.-напр. - ср. неопр.-напр. носить)
  1) ( взяв в руки или нагрузив на себя) llevar vt, portar vt; traer (непр.) vt ( принести)

  нести́ что́-либо в рука́х, на спине́ — llevar algo en las manos, a la espalda

  2) (увлекать с собой; мчать) llevar vt; arrastrar vt (обычно о ветре, течении и т.п.)

  нести́ ве́тром — llevar (arrastrar) por el viento

  3) (распространять звук, запах) llevar vt, extender (непр.) vt, difundir vt
  4) безл., твор. п. (исходить, передаваться) despedir (непр.) vt, oler (непр.) vt (a)

  с мо́ря несёт прохла́дой — del mar sopla aire frío

  от него́ несёт чесноко́м разг. — (él) huele a ajo, despide olor a ajo

  5) (выполнять поручение, обязанности и т.п.) cumplir vt, realizar vt

  нести́ обя́занности — llevar (ejercer) las funciones (de)

  нести́ карау́л, нести́ ва́хту — montar la guardia, estar de guardia

  нести́ дежу́рство — estar de guardia (de servicio)

  6) (претерпевать что-либо, подвергаться чему-либо) sufrir vt, exponerse (непр.) (a)

  нести́ наказа́ние — sufrir un castigo

  нести́ убы́тки — sufrir pérdidas

  нести́ отве́тственность — tener (asumir) la responsabilidad

  7) ( влечь за собой) traer (непр.) vt, causar vt

  нести́ смерть — traer la muerte

  8) перен. (быть носителем чего-либо, передавать что-либо) llevar vt

  нести́ культу́ру в ма́ссы — llevar la cultura a las masas

  9) разг. ( говорить что-либо вздорное) decir patochadas (tonterías)

  нести́ небыли́цы — contar absurdidades

  10) мор. ( быть оснащённым) tener (непр.) vt, llevar vt, estar dotado
  11) ( о птицах - класть яйца) poner (непр.) vt, aovar vi
  ••

  высоко́ (го́рдо) нести́ го́лову — llevar erguida la cabeza

  нести́ свой крест — aguantar (sufrir el peso de) la cruz

  куда́ тебя́ несёт? прост. — ¿qué viento te trae?; ¿qué tripa se te ha roto?

  * * *
  v
  1) gener. (взяв в руки или нагрузив на себя) llevar, (выполнять поручение, обязанности и т. п.) cumplir, (исходить, передаваться) despedir, (о птицах - класть яйца) poner, (претерпевать что-л., подвергаться чему-л.) sufrir, aovar, arrastrar (обычно о ветре, течении и т. п.), causar, difundir, exponerse (a), extender, oler (a), portar, realizar, traer (принести), ajobar (на спине или в руках), esportear
  2) navy. (быть оснащённым) tener, estar dotado, llevar
  3) colloq. (ãîâîðèáü ÷áî-ë. âçäîðñîå) decir patochadas (tonterìas)
  4) liter. (быть носителем чего-л., передавать что-л.) llevar

  Diccionario universal ruso-español > нести

 • 3 нести

  1) (в руках, на себе) portare
  2) ( быстро перемещать) portare, trasportare
  3) (исходить, веять) безл. venire, provenire
  4) ( выполнять) svolgere
  ••

  нести ответственность — avere la responsabilità, essere responsabile

  6) ( говорить) dire
  7) ( о курице) deporre
  8) ( сильно слабить) avere la diarrea
  9) ( дуть) soffiare, tirare
  * * *
  I несов. В
  1) portare vt

  нести́ чемодан — portare la valigia

  2) спец. (быть опорой чему-л.) portare vt, sostenere vt
  3) (гнать, увлекать за собой) portare vt, spingere vt
  4) (передавать кому-л.)

  нести́ добро людям — fare del bene agli uomini

  нести́ в себе что-л. — portarsi / avere dietro

  5) прост. В (со словами "черт", "дьявол", "нелёгкая")

  нести́ наказание — subire una punizione / condanna

  нести́ потери — subire perdite

  нести́ ответственность — essere responsabile

  нести́ службу — servire vi (a)

  нести́ обязанности — avere degli obblighi

  7) разг. безл. ( дуть)
  8) разг. неодобр. безл. чем (сильно па́хнуть)

  несёт луком от кого-л. — puzza di cipolla; qd ha l'alito di cipolla

  9) разг. что (говорить что-л. пустое, нелепое) dire vt / "sparare" vt

  нести́ чепуху — dire bestialita

  10) прост. безл. В ( сильно слабить) avere la diarrea / sciolta разг.

  нести́ чушь — dire cazzate груб. / enormità

  II несов. что
  ( класть яйца) deporre le uova
  * * *
  v
  1) gener. portare giù (La prego di portare giù questi documenti al vicedirettore - Îòíåñèòå, ïîæàëóìñòà, éòè äîêóìåíòû ïîìîùíèêó äèðåêòîðà), sostenere, apportare, portare
  2) fin. recare

  Universale dizionario russo-italiano > нести

 • 4 нести

  I несов. - нести́, сов. - понести́
  1) (вн.; перемещать на себе, с собой) см. носить 1)
  2) тк. несов. (вн.; поддерживать) carry (d), bear (d)

  э́ти коло́нны несу́т а́рку — these pillars carry / bear an arch

  3) тк. несов. (вн.; содержать - смысл, значение и т.п.) carry (d)

  нести́ ва́жную смыслову́ю нагру́зку — carry an important meaning / message

  нести́ воспита́тельный заря́д — carry an educational message

  4) тк. несов. (вн.; причинять; ср. приносить) bring (d), carry (d)

  нести́ смерть — bring / carry death

  5) безл. разг. (тв.; о движении воздуха, запахе)

  от окна́ [две́ри] несёт хо́лодом — there is a (cold) draught [drɑːft] from the window [door]

  от него́ несёт табако́м [во́дкой] — he reeks of tobacco [vodka]

  6) (вн. куда-л; вовлекать в стремительное движение) carry (d); drive (d)

  прили́в понёс ло́дку в мо́ре — the boat was carried out to sea on the tide

  кора́бль несло́ на ска́лы безл. — the ship was driven ['drɪ-] onto the rocks

  куда́ его́ [тебя́] несёт / понесло́? разг. — where on earth is he [are you] going?

  7) безл. (вн.; о несдержанном поведении)

  его́ понесло́ — he went over the limits; he got carried away

  8) (вн.; в устойчивых сочетаниях - подвергаться) bear [beə] (d)

  нести́ убы́тки — incur losses

  нести́ наказа́ние — pay the penalty, be punished ['pʌ-]

  нести́ ответственно́сть — carry the responsibility

  нести́ поте́ри воен. — suffer / sustain / incur losses / casualties

  понести́ больши́е поте́ри — sustain heavy losses

  понести́ пораже́ние — suffer a defeat, be defeated

  9) тк. несов. (вн.; в устойчивых сочетаниях - исполнять) perform (d)

  нести́ обя́занности — perform the duties

  нести́ дежу́рство — be on duty

  нести́ карау́л — stand guard, be on guard / duty

  нести́ тяжёлую слу́жбу — have a hard job to do

  10) разг. пренебр. (говорить что-л несуразное, неприемлемое) talk (about); babble on (about)

  не понима́ю, что она́ там несёт — I have no idea what she is babbling on about

  11) безл. прост. (сов. пронести́) ( о расстройстве желудка)

  его́ несёт — he has diarrhoea [-'riːə]

  ••

  нести́ на себе́ — carry (тж. перен.)

  нести́ свой крест — bear / carry one's cross

  высоко́ нести́ го́лову — hold one's head up

  II несов. - нести́, сов. - снести́
  (вн.; о кладке яиц птицами) lay (d)

  ку́рица снесла́ яйцо́ — the hen laid an egg

  Новый большой русско-английский словарь > нести

 • 5 нести

  365 Г несов.
  1. кого-что (edasi) kandma (ka ülek.), tassima; \нести чемодан kohvrit kandma, \нести мешок на спине kotti seljas tassima, \нести на себе seljas v turjal kandma v tassima, течение быстро несло лодку vool kandis kiirelt paati edasi, \нести наказание karistust kandma, \нести потери kaotusi kandma, \нести расходы kulusid kandma, \нести убытки kahju kannatama;
  2. что, кому ülek. viima, (endaga kaasa) tooma, edasi andma; \нести культуру в массы kultuuri massidesse viima, \нести гибель hukatust tooma, \нести страдания kannatusi tooma;
  3. что ülek. täitma (kohustusi); \нести службу teenima, teenistuses olema, \нести ответственность перед кем-чем, за кого-что kelle-mille ees v eest vastutama, \нести вахту vahis olema;
  4. безл. чем, от кого-чего, откуда kõnek. lõhnama, haisema millest, mille järele; õhkuma, tulema, hoovama; от него несёт табаком ta haiseb tubaka järele, от печки несёт жаром ahi õhkab v hõõgab kuuma, от окна несёт холодом aknast õhkab v tuleb külma, из погреба несёт сыростью keldrist tuleb niiskust v niisket õhku;
  5. кого-что viima, sõidutama; лошади легко несли сани saan otse lendas hobuste järel;
  6. madalk. väljendeis: куда тебя (нелёгкая) несёт? куда тебя черти несут? kuhu sa kipud? kes sind sinna ajab?;
  7. что ülek. kõnek. jamama, loba ajama; ну что ты несёшь mis jama sa küll ajad, mida sa ometi suust välja ajad; ‚
  \нести чепуху v
  ересь kõnek. jama v pada ajama;
  \нести свой крест oma risti kandma; vrd.

  Русско-эстонский новый словарь > нести

 • 6 НЕСТИ

  Большой русско-английский фразеологический словарь > НЕСТИ

 • 7 нести

  1) porter vt

  нести́ чемода́н — porter une valise

  нести́ ребёнка на рука́х — porter l'enfant dans ses bras

  2) (причинять, приносить с собой) apporter vt

  ве́тер несёт непого́ду — le vent apporte les intempéries

  3) перен. ( выполнять)

  нести́ обя́занности — remplir les fonctions de...

  нести́ карау́л — monter la garde

  нести́ дежу́рство — être de service

  нести́ отве́тственность — porter la responsabilité

  4) перен. ( терпеть)

  нести́ наказа́ние — être puni, subir sa peine

  нести́ после́дствия — subir les conséquences

  нести́ убы́тки — subir des pertes

  5) (гнать, мчать) chasser vt; emporter vt ( о лошади)

  по реке́ несёт лёд — le fleuve charrie des blocs de glace

  6) ( о птицах) pondre vt
  7) безл. разг. (па́хнуть)

  несёт че́м-то — ça pue qch

  от него несёт чесноко́м — il sent l'ail à plein nez, il empeste l'ail

  8) безл. разг. ( дуть)

  несёт тепло́м — un souffle chaud vient de...

  из-под по́лу несёт — il souffle un vent coulis

  9) безл. разг. ( о расстройстве желудка) avoir la diarrhée
  ••

  высо́ко ( или го́рдо) нести́ го́лову — porter la tête haute (придых.)

  нести́ свой крест — porter sa croix

  нести́ вздор разг. — dire des bêtises, conter des fagots, battre la breloque

  нести́ небыли́цы разг.conter des fables ( или des sornettes)

  куда́ тебя́ несёт? разг.où cours-tu comme un dératé?

  * * *
  v
  1) gener. trimarder, charrier (о реке), porter (куда-л.), porter
  2) colloq. plein nez

  Dictionnaire russe-français universel > нести

 • 8 нести

  1. borne
  2. carried
  3. carrying
  4. incur
  5. incurred
  6. sustain
  7. there's a draught

  нести расходы; расплачиваться; отвечатьto pay the fiddler

  8. carry; bear; bring; suffer; do; drift; waft; speed; lay
  9. bear

  нести убытки; нести ущербbear losses

  10. waft
  Синонимический ряд:
  1. болтать (глаг.) болтать; болтать языком; городить; молоть; молоть языком; плести; пороть; точить лясы; трепать; трепаться
  2. веять (глаг.) веять; дышать; обдавать; тянуть
  3. вонять (глаг.) вонять; смердеть
  4. пахнуть (глаг.) пахнуть; разить; садить
  5. тащить (глаг.) переть; тащить

  Русско-английский большой базовый словарь > нести

 • 9 нести

  нес||ти́
  несов
  1. прям., перен φέρ(ν)ω, κουβαλώ, κρατῶ, βαστάζω:
  \нести чемодан κουβαλώ τή βαλίτσα·
  2. (гнать, мчать) φέρνω:
  по реке \нестиет лодку ὁ ποταμός παρασύρει τήν βάρκα· ветер \нестиет пыль (ό ἀέρας) σηκώνει σκόνη·
  3. (выполнять) ἐκτελῶ, ἐκπληρῶ, ἔχω:
  \нести обязанности ἐκτελώ καθήκοντα· \нести службу εἶμαι ὑπηρεσία· \нести караул φρουρώ, εἶμαι σκοπός· \нести дежурство εἶμαι ἐφημερεύων, εἶμαι τῆς ὑπηρεσίας·
  4. (терпеть) ὑφίσταμαι, ὑποβάλλομαι, ὑποφέρω:
  \нести наказание ὑφίσταμαι τιμωρίαν \нести потери воен. ὑφίσταμαι ἀπώλειες· \нести убытки ζημιώνω (άμετ.)· \нести ответственность φέρω εὐθύνην
  5. (приносить с собой) προξενώ, ἐπιφέρω:
  \нести смерть ἐπιφέρω θάνατο·
  6. безл (пахнуть):
  оттуда \нестиет чем-то ἀπό ἐκεῖ -Ερχεται μιά μυρωδιά· от него́ \нестиет табаком μυρίζει καπνό·
  7. безл (дуть):
  \нестиет из-под полу φυσά κάτω ἀπό τό πάτωμα·
  8. (о птицах):
  \нести яйца γεννώ αὐγά· ◊ \нести вздор λεω ἀνοησίες, λέω τρίχες· куда тебя \нестиет? разг γιά ποῦ τώβαλες;

  Русско-новогреческий словарь > нести

 • 10 нести

  вярзьці; зырыць; несці; несьці; патыхаць; тарабаніць
  * * *
  I несовер.
  2) (выполнять) несці, выконваць

  нести обязанности (заведующего, директора) — выконваць абавязкі (загадчыка, дырэктара)

  4) (поддерживать, быть опорой) трымаць, падтрымліваць
  6) (гнать, увлекать) несці
  (пахнуть) пахнуць, тхнуць, патыхаць
  8) (говорить пустое) разг. вярзці, плявузгаць
  9) (о поносе) безл. разг. гнаць
  II несовер. (класть яйцао птицах) несці

  Русско-белорусский словарь > нести

 • 11 нести

  1. понести
  1. (вн.; перемещать на себе, с собой) см. носить 1
  2. (вн.; терпеть) bear* (d.)

  нести наказаниеpay the penalty, be punished

  нести потери воен. — suffer / sustain / incur losses / casualties

  понести поражениеsuffer a defeat, be defeated

  3. тк. несов. (вн.; поддерживать) carry (d.), bear* (d.)

  эти колонны несут арку — these pillars carry / bear an arch

  4. тк. несов. (вн.; выполнять) perform (d.)

  нести караул — stand* guard, be on guard / duty

  5. тк. несов. (вн.; причинять) bring* (d.), carry (d.) (ср. приносить)

  нести смерть — bring* death; carry death

  6. безл. (тв.) разг.:

  от окна, от двери и т. п. несёт (холодом) — there is a (cold) draught from the window, from the door, etc.

  от него от них и т. д. несёт табаком, водкой и т. п. — he reeks, they reek, etc., of tobacco, of vodka, etc.

  нести вздор разг.talk nonsense

  лошадь понесла (без доп.) — the horse bolted

  куда его несёт, понесло? см. носить

  2. снести (вн.; о кладке яиц птицами)
  lay* (d.)

  Русско-английский словарь Смирнитского > нести

 • 12 нести

  сов.
  1) ( кого-что) күтәреп бару (килү, кайту, илтү)
  2) ( кого-что) бик тиз (очыртып) алып бару (килү)
  3) ( кого-что) куу, куып алып бару (килү)
  4) перен. (что) (идеи, знания) тарату
  5) перен. ( что) (влечь за собой) [үзе белән] алып килү, китерү
  6) безл.; разг. ( чем) ис килү, ис килеп тору, аңку, аңкып тору
  7) ( что) үтәү, башкару, алып бару
  8) ( что) күрү
  9) безл. ( чем) [җил] исү, исеп тору, [җил] килү, килеп тору

  из-под пола несёт — идән астыннан [җил] исеп тора

  10) ( что) (класть яйца) [йомырка] салу
  - высоко гордо нести голову
  - куда тебя несёт?
  - куда тебя нелёгкая несёт?
  - нести ответственность
  - нести чепуху
  - нести вздор

  Русско-татарский словарь > нести

 • 13 нести

  несу, несшь, παρλθ. χρ. нёс, несла, -ло; μτχ. ενστ. несущий; μτχ. παρλθ. χρ. нёсший, παθ. μτχ. ενεστ. χρ. несомый, επιρ. μτχ. неся
  ρ.σ.
  1. φέρω, μεταφέρω, μετακομίζω, κουβαλώ•

  -мешок на спине μεταφέρω το τσουβάλι στη ράχη.

  || μτφ. επωμίζομαι•

  нести отвтственность φέρω ευθύνη.

  || εκτελώ εκπληρώνω•

  нести службу εκτελώ υπηρεσία•

  нести обязанности завдущего εκτελώ καθήκοντα τμηματάρχη.

  || μετακινώ, μεταφέρω ολοταχώς, βιαστικά.
  2. διαδίδω, διαχέω, ξαπλώνω (για ήχο, μυρουδιά). || σηκώνω, φέρω•

  ветер -ст пыль ο άνεμος σηκώνει σκόνη.

  3. απρόσ. έρχομαι απο..., μεταδίδομαι με τόν αέρα•

  -ст чесноком μυρίζει σκόρδο•

  от него -ло табаком αυτός μύριζε τσιγάρο.

  || φυσώ, πνέω•

  с моря -ло сырым воздухом από τη θάλασσα φύσηξε υγρός αέρας•

  -т с окна φυσάει από το παραθύρι.

  || μτφ. γίνομαι αισθητός διακρίνομαι, φαντάζω, εντυπωσιάζω.
  4. υποφέρω, υπομένω, δοκιμάζωυφίσταμαι, υποβάλλομαι σε•

  нести наказание υφίσταμαι τιμωρία•

  нести потери υφίσταμαι απώλειες•

  нести послдствия υφίσταμαι τις συνέπειες.

  5. (κυρλξ. κ. μτφ.) έχω, περιέχω.
  6. επιφέρω•

  нести смерть επιφέρω τον θάνατο.

  7. (ναυτ.) είμαι πλήρως εφοδιασμένος ή εξοπλισμένος.
  8. γεννώ (αυγά)•

  курица -т яйца η κότα γεννά αυγά.

  9. απρόσ. (απλ.) κόβει η διάρροια•

  ребнка третий день -ст το παιδάκι τρίτη μέρα το κόβει διάρροια.

  εκφρ.
  высоко (гордо) нести голову – ψηλά (περήφανα) κρατώ το κεφάλι•
  нести вздор – λέγω ανοησίες, σαχλαμάρες.

  Большой русско-греческий словарь > нести

 • 14 нести

  [nestí] v.t. impf. (несу, несёшь; pass. нёс, несла, несло, несли)
  1.
  2) portare, trasportare

  "Конь несёт меня лихой, а куда? Не знаю?" (А.К. Толстой) — "Un cavallo bizzarro mi porta: ma dove? Non lo so" (A.K. Tolstoj)

  3) impers. (несёт + strum.) sapere di

  "От него так и несло несокрушимым здоровьем" (И. Тургенев) — "Sprizzava salute" (I. Turgenev)

  нести ответственность за + acc. — essere responsabile di, assumere la responsabilità

  6) (pf. понести) scontare

  нести наказание за + acc.essere punito per

  7) (pf. снести):
  2.

  Новый русско-итальянский словарь > нести

 • 15 нести

  иесов.
  1. кого-что бурдан, бардошта бурдан; нести чемодан ҷомадонро бардошта бурдан; нести ребёнка на руках кӯдакро ба даст бардошта бурдан; нести мешок на спине тӯрбаро пуштора карда бурдан
  2. кого-что шитобон (зуд) бурдан; конь несёт седока асп савораро шитобон (тир барин) мебарад // (гнать - о вет-ре и т. п.) ронда бурдан; ветер быстро несёт парусную лодку шамол қаиқи бодбондорро тез ронда мебарад //безл, и в сочет. с сущ. «черт», «дявол», «нелёгкая» прост.: несёт кого-то нелёгкая касе аз кадом гӯр омада истодааст
  3. чпго овардан; осень несёт слякоть и ненастье фасли тирамоҳ боронгарию лойгариҳо меоварад
  4. безл. чем вазидан, омадан; от печи несёт жаром аз печка гарми омада истодааст; из-под полу несёт аз таги фарш ҳавои хунук мебарояд; из леса несёт гарю аз беша бӯи сӯхта меояд
  5. что гирифта бурдан, адо (иҷро) кардан; нести обязанности заведующего вазифаи мудириро иҷро кардан; нести службу хизматро адо кардан; нести ответственность ҷавобгар (масъул) будан
  6. что дидан, кашидан; нести наказание ҷазо дидан; нести урон зарар кашидан
  7. что разг. лаққидан; нести чепуху гапҳои беҳуда гуфтан
  8. что перен. (заключать в себе) доштан
  9. что мор. таъмин будан, доштан; судно несёт на себе десять орудий киштӣ даҳ тӯп дорад
  10. что (класть яйца - о птицах) зоидан, тухм мондан
  11. безл. кого прост. дарун рафтан, дарунрав шудан; ребёнка несёт третий день даруни кӯдак се рӯз боз меравад <> высоко (гордо) \нестити голову сарбаланд будан

  Русско-таджикский словарь > нести

 • 16 нести

  I
  1) taşımak; getirmek ( приносить); götürmek ( уносить)
  2) перен. götürmek; getirmek

  нести́ созна́ние в ма́ссы — yığınlara bilinç götürmek

  нести́ с собо́й опа́сность войны́ — savaş tehlikesini beraber getirmek

  3) (мчать, гнать) hızla götürmek; (hızla) sürüklemek; başı zaptolunmamak ( о лошади)

  ло́дку несло́ к бе́регу — kayık kıyıya (doğru) sürükleniyordu

  4) безл., разг. kokusu gelmek; ağzı... kokmak

  несло́ за́пахом ры́бы — balık kokusu geliyordu

  от него́ несёт чесноко́м — ağrı sarımsak kokuyor

  5) безл., перен. burcu burcu... kokmak

  от э́той тео́рии несёт идеали́змом — bu teori burcu burcu idealizm kokuyor

  нести́ обя́занности — görevini yapmak

  нести́ карау́л — nöbet beklemek

  7) görmek; çekmek

  нести́ убы́тки — zarar etmek

  нести́ поте́ри — kayıplar vermek; kayıplara uğramak

  8) разг.

  нести́ вздор / чепуху́ — saçmalamak

  её так и несло́! — kadın açtı ağzını, yumdu gözünü!

  II несов.; сов. - снести́, в соч.

  нести́ я́йца — yumurtlamak

  Русско-турецкий словарь > нести

 • 17 нести

  I
  1) trágen (непр.) vt (тж. перен.)

  нести́ добро́ лю́дям — den Ménschen Gútes tun (непр.) [bríngen (непр.)]

  нести́ отве́тственность — verántwortlich sein, die Verántwortung trágen (непр.)

  нести́ карау́л воен. — Wáche hálten (непр.)

  нести́ расхо́ды — die Kósten trágen (непр.)

  нести́ убы́тки — Scháden [Verlúst] erléiden (непр.)

  2) ( приносить) bríngen (непр.) vt
  3) (гнать, мчать) jágen vt, tréiben (непр.) vt

  ве́тер несёт ту́чи — der Wind jagt [treibt] die Wólken

  4) безл. разг. ( дуть)

  из окна́ несёт — es zieht vom Fénster

  5) безл. разг. (па́хнуть) ríechen (непр.) vi

  от него́ несёт чесноко́м — er riecht nach Knóblauch

  ••

  нести́ вздор — Únsinn réden, fáseln vi, vt

  нести́ в себе́ что-либо — etw. enthálten (непр.), etw. in sich bérgen (непр.)

  II

  нести́ я́йца — Éier légen

  Новый русско-немецкий словарь > нести

 • 18 нести

  I нсв vt
  1) (св понести́) перемещать на себе to carry

  нести́ су́мку — to carry a bag

  2) выполнять to perform

  нести́ обя́занности — to perform duties

  нести́ слу́жбу — to serve

  3) (св понести́ в некот сочет) терпеть to bear, to suffer, to sustain

  нести́ отве́тственность — to bear responsibility

  нести́ отве́тственность за после́дствия — to take the consequences

  нести́ убы́тки — to suffer losses

  II vt; св - снести́

  нести́ я́йца — to lay eggs

  Русско-английский учебный словарь > нести

 • 19 нести

  vb. bære
  * * *
  I best.bev.verb.
  1 vt ipf.t. komme (bærende) med ell. på ngt, bære (afsted); bringe;
  2 vt ipf.t. bringe, bære, føre med (sig);
  3 vt ipf; pf
  forb f eks
  нести вахту have, være på vagt
  нести наказание blive straffet, lide, tage en straf
  4 vt [m1]ipf.t. f eks
  нести чепуху vrøvle, sige en værre gang sludder
  5 vi, vt ipf.t. i upers brug f eks
  куда тебя несёт? hvor skal du hen? (dvs. "hvor drages du hen?")
  от него несёт чесноком han lugter (langt væk) af hvidløg. II нести
  vt ipf pf
  снести
  lægge (æg).

  Русско-датский словарь > нести

 • 20 нести

  нести 1) κουβαλώ, φέρ(ν)ω 2) (выполнять) εκτελώ, εκπληρώνω 3) (терпеть) υφίσταμαι· \нести ответственность είμαι υπεύθυνος, φέρω ευθύνη· \нести убытки ζημιώνω* \нести потери υφίσταμαι απώλειες
  * * *
  1) κουβαλώ, φέρ(ν)ω
  2) ( выполнять) εκτελώ, εκπληρώνω
  3) ( терпеть) υφίσταμαι

  нести́ отве́тственность — είμαι υπεύθυνος, φέρω ευθύνη

  нести́ убы́тки — ζημιώνω

  нести́ поте́ри — υφίσταμαι απώλειες

  Русско-греческий словарь > нести

См. также в других словарях:

 • нести — боевое дежурство • действие нести большие потери • обладание нести вахту • действие нести информацию • существование / создание, локализация нести обязанности • обладание нести околесицу • вербализация нести ответственность • действие нести… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • НЕСТИ — НЕСТИ, носить, нашивать что. По грам. нет разницы между нести и носить, но по употр., нести можно бы назвать однокр. или определенным, или окончательным, а носить, сравнительно с ним, ·многокр., неопределенное, ·неок. таскать, мыкать, подымая,… …   Толковый словарь Даля

 • НЕСТИ — НЕСТИ, несу, несёшь, прош. вр. нёс, несла; нёсший и (устар.) несший, несовер. (срн. носить). 1. кого что. Взяв, подняв, нагрузив на себя, перемещать вместе с собой куда нибудь. Нести ребенка на руках. Нести кладь на спине. Нести тюк на плечах. 2 …   Толковый словарь Ушакова

 • нести — НЕСТИ1, несов., кого что. Перемещать кого , что л. из одного места в другое, взяв в руки или взвалив на себя; Син.: тащить [impf. to carry, have or hold (in one’s arms, on one back, etc.) while moving]. Солдат легко нес тяжелый чемодан,… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • нести — глаг., нсв., употр. очень часто Морфология: я несу, ты несёшь, он/она/оно несёт, мы несём, вы несёте, они несут, неси, несите, нёс, несла, несло, несли, несущий, нёсший, несённый, неся; св. принести, понести, пронести, снести; …   Толковый словарь Дмитриева

 • нести — См. идти …   Словарь синонимов

 • нести — несу, несёшь; нёс, несла, ло; несущий; несомый; сом, а, о; несённый; сён, сена, сено; неся, нёсши; нсв. 1. кого что. Взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать в определённом направлении, доставлять куда л. Н. мешок на спине. Н. на руках… …   Энциклопедический словарь

 • нести — НЕСТИ, су, сёшь; нёс, несла; нёсший; несённый ( ён, ена); несовер. 1. кого (что). Взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать, доставлять куда н. Н. поклажу. 2. (1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), что. Быть опорой чему н. (спец.). Несущая… …   Толковый словарь Ожегова

 • НЕСТИ 1 — НЕСТИ 1, су, сёшь; нёс, несла; нёсший; несённый ( ён, ена); несов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • нести́(сь) — нести(сь), несу(сь), несёшь(ся); нёс(ся), несла(сь), несло(сь), несли(сь) …   Русское словесное ударение

 • Нести — I несов. перех. и неперех. 1. перех. Взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать в определённом направлении, доставлять куда либо. отт. перен. Быстро перемещать, везти; мчать. 2. перех. Передвигать, увлекать с собою силой своего движения (о… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Книги

Другие книги по запросу «нести» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.