Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

на+ўвесь+рост

 • 1 весь

  вся, всё увесь (весь, усей), уся, усе, усенький, -ка, -ке, цілий, -ла, -ле. [Увесь день. Усю (цілу) ніч. Усеньку воду попили. Увесь світ. Цілий всесвіт. Застогнала, заридала ціла Україна (Рудан.)]. В некоторых случаях русское весь охотнее передаётся как раз через - цілий. [Кричав на цілу хату. По цілій землі руській. Лямпи заливали цілу руїну світлом (Л. Укр.). Перед цілим людом. Ціла людськість. Оглядів мене цілого = с головы до ног. Ціле його безталання стає йому перед очі (Коцюб.). На цілий зріст - во весь рост]. Весь как есть, совершенно весь, весь без исключения - геть увесь, чисто ввесь, увесь дочиста, увесь одним лицем, (только с мн. ч. и с сущ. собир.) увесь наголо. [Жінки наголо всі цокотухи]. Все до одного, до последнего - всі до жодного. [Ми до жодного повстали на ворога]. Все вместе (без разбору) - усі посполу. При всех - привселюдно. Со всего плеча - чим дуж, що сили. Изо всех сил, во всю мочь - з усієї снаги (сили), що сили, скільки сила (-ли) змагає (- ають), змагала (-ли). Со всех ног - прожогом, що духу. Во всю прыть, во весь дух - що духу, чим дуж. Во всю, во всю Ивановскую - на всі заставки, що сили, що духу (є). Всё, всего ср. - усе, усього. Кругом як в усі, все мовчить (Шевчен.). Усе гаразд, усе добре]. При всём том - по-при все те, проте. Всё равно - все одно, однаково (см. Безразлично). Всё на всё - усе чисто, усе дочиста, геть усе. Всего на всё - усього-но, гурт на гурт усього (усіх). Всё, нар. -
  1) (всегда, беспрестанно) - усе, одно. [Усе я, да я, а чому-ж не ви? Ледві додому вернувсь та одно стогне (Грінч.)]. Всё более и более - все геть та й геть. [Козаки все геть та й геть, убивалися у військове діло (Куліш)];
  2) (до сих пор) досі;
  3) всё, всё же, всё таки - проте.
  * * *
  I мест.
  весь, уве́сь, ввесь (ж. вся, уся́, с. все, усе́, мн. всі, усі́); усе́нький; ( целый) ці́лий; ( полный) по́вний
  II сущ.
  село́

  Русско-украинский словарь > весь

 • 2 рост

  1) (действие - об органе, организме) рі́ст, род. п. ро́сту; ( увеличение) збі́льшення, зроста́ння; ( разрастание) розроста́ння, ро́зріст, -росту

  \ростт воло́с — ріст воло́сся

  пери́од \рост та у расте́ний — пері́од ро́сту в росли́н

  ши́ть на \ростт — ши́ти на ви́ріст

  пойти́ (тро́нуться) в \ростт — піти́ (потягну́тися) в рі́ст

  то́чка \рост та — бот. то́чка ро́сту

  2) (возрастание; совершенствование, улучшение) зроста́ння, зрі́ст, рі́ст; ( увеличение) збі́льшення

  \ростт произво́дства — зроста́ння (збі́льшення, зрі́ст) виробни́цтва

  культу́рный \ростт — культу́рне зроста́ння

  3) (размеры человека, животного) зріст, ріст; диал. ви́ріст

  высо́кого \рост та — висо́кий на зріст, висо́кого зро́сту

  како́го он \рост та? — яки́й він на зрі́ст?

  во весь \ростт — прям., перен. на ве́сь зріст, на (у) по́вний зріст

  \рост том с вас — на зріст, як ви

  не по \рост ту — не на зріст, не по ньо́му ( о мужчине), не по ній ( о женщине), не до мі́ри

  4) ( проценты) проце́нти, -тів; ріст

  дава́ть де́ньги в \ростт — дава́ти (позича́ти) гро́ші на проце́нти (на ріст)

  Русско-украинский словарь > рост

 • 3 растягиваться

  несов.; сов. - растян`уться
  1) розтяга́тися и розтя́гуватися, -гуюся, -гуєшся, розтягти́ся, -тягну́ся, -тя́гнешся и розтягну́тися и мног. порозтя́гуватися и порозтяга́тися; (располагаться полосой, цепочкой) простяга́тися, простягти́ся и простягну́тися и мног. попростяга́тися
  2) (ложиться во всю длину, падать всем телом; простираться) простяга́тися, простягти́ся и простягну́тися и мног. попростяга́тися, розтяга́тися и розтя́гуватися, розтягти́ся и розтягну́тися и мног. порозтя́гуватися и порозтяга́тися; (сов.: разлечься, развалиться) ви́вернутися, мног. повиверта́тися

  \растягиваться ну́ться во весь рост — простягти́ся (простягну́тися) на весь зріст

  \растягиваться ну́ться на дива́не — простягти́ся (простягну́тися; ви́вернутися) на дива́ні (на кана́пі)

  Русско-украинский словарь > растягиваться

 • 4 в

  1) (с винит. падеж. для означения движения, на вопрос: куда?) в или у (ув, уві) (с вин.), до (с род.), на (с вин.). [Іди в світлицю, кинь у комору, вскочити уві щось, скочив ув амбар]. Еду в город, в Киев - їду до міста, до Київа. В руки - до рук. В церковь - до церкви. Поехал в деревню - поїхав на село;
  2) (с винит. падеж. для означения перехода из одного состояния в другое и в других отвлечен. значен.) в, у (ув, уві), на (с вин.), до (с род.) и др. [Взяли в салдати. Не вдавайсь у тугу (в любощі). Віра в себе]. Обратиться в лгуна - перевернутися на брехуна (также: в брехуна). Обратиться в пар - взятися парою. Вступить в бой, в разговор - стати до бою, до розмови;
  3) (с винит. падеж. для указания цели, назначения и т. д.) по укр. чаще всего на с вин. пад. В дополнение, в знак, в доказательство, в шутку - на додаток, на знак, на довід, на жарт. Но также: до, з (с род.), за (с вин.). Во внимание принять - до уваги взяти. В наказание - за кару. Вменить в вину - поставити за вину. Во внимание к чему-л. - з уваги на що. Поставить в пример - поставити за зразок. В память - на незабудь;
  4) (в длину, ширину, толщину, глубину) завдовжки, завширшки, завтовшки, завглибшки, или: удовж, ушир, утовш, углиб. В величину - завбільшки, убільшки. Во весь рост - на ввесь (на цілий) зріст. Груз в десять пудов - вага на десять пудів. Пьеса в трёх действиях - пієса на три дії. Здание в три этажа - будинок на три поверхи;
  5) (с вин. для обозн. образа действия) у[в], на, на в[у] (с вин.). В розницу, в присядку, в карты - в роздріб, навприсядки, у карти. В клочки - на шматки. Во все лопатки, во всю ивановскую - на всі заставки. Во всё горло - на всі заводи и т. д.;
  6) (с вин. пад. для обозначения времени, на вопрос: когда?) по укр. иногда также ставится в (у, ув) с вин., напр, у вівторок; но часто просто родит. падеж: в тот день, в ту ночь, в обеденное время - того дня, тієї ночи, обідньої доби и т. д.; кроме того, часто ставят предл. під (с вин. п.) и за (с род.): в обеденное время, в хорошую погоду - під обідню добу, під добру годинку и т. д. В наше время, в старину - за нашого часу (за наших часів), за старовини. Во время чего-л. - за чого, під час чого: за царювання Нерона, за Нерона, під час війни; иногда став. один твор. пад.: в ночную пору - нічною добою; в последнее время - останніми часами. В полночь, в полдень - опівночі, опівдні, об обідній порі. В срок - свого часу, вчасно. За с твор. пад.: в третий раз - за третім разом. Два рубля в месяц - два рублі на місяць. В ту пору - на ту пору;
  7) (с вин. пад. на вопрос: во сколько времени?) по укр. став. предл. за с вин. пад.: в одну зиму - за одну зиму;
  8) (с вин. пад. для обознач. сходства) по укр. также в (у, ув и т. д.) с вин.: в отца пошел - в батька вдавсь;
  9) (с местным пад. для обознач. места, на вопрос: где?) в, у (ув), также с местн. пад.: в хаті, в місті, у воді. Также - на с местным, напр.: на селі, на місті. Та же конструкция с обозначением состояния и различн. отношений передается по укр. разнообразно: в мыслях - на думці, на мислі; во сне - уві сні; в беде - під лиху годину, при лихій годині; в здравом уме - при здоровім (-вому) розумі, при старості, при бідності; что мне в вас? - що мені по вас? в этом отношении, во всех отношениях - з цього погляду, з усякого погляду, всіма сторонами; в пяти верстах - за п'ять верстов и т. д.;
  10) (с предлож. падеж. для обознач. времени) в (у, уві) с предлож., о (с предл.). за (с род.), під (с вин.) или просто родит. пад., напр.: в мае месяце - у травні; в пятом часу - о п'ятій годині; в прошлом году - минулого року; в печальном веке - під сумний вік, за сумного віку.
  * * *
  I
  ізуа́льный візуа́льний, зорови́й, ви́джений, ба́чний
  II предл.; тж. во
  1) в, у (кого-що), (а также переводится иными предлогами или конструкциями без предлогов; при обозначении какой-л. группы, разряда лиц, предметов, в состав которых кто-что-л. включается, входит) в, у (ко́го-що), до (кого-чого); (при обозначении предмета, в который кто-что-л. облекается, заключается) в, у (що); (при обозначении занятия, состояния, в которые кто-л. вовлекается, вступает, или предмета, состояния, в которые что-л. переходит, превращается) в, у, на (кого-що); (при указании на количественные признаки, вес, размер, на кратность соотношений чисел, величин) з, в, у, на (ко́го-що); переводится также конструкциями без предлогов; ( при указании на цель действия) на, в, у, за (кого-що), до (чо́го); (при указании на момент, срок совершения чего-л.) в, у, на (кого що), за (чого, кого-що), під (що); (преим. в сочетании с порядковыми числительными при обозначении часа) о, ( перед гласным) об (чому); переводится также конструкциями без предлогов
  2) с предложн. п.: в, у (кому-чому); ( иногда) на, при (кому-чому); (при указании состояния, в котором кто-что-л. находится, сферы психической деятельности, в которой протекает действие) в, у (кому-чому), за (кого-чого); (при указании меры расстояния от чего-л.) за (скільки), в, у (скількох); (при указании на момент или период, в который что-л. происходит) в, у (чо́му), за (чого); ( среди чего) серед (чого); ( в сочетании с порядковыми числительными при обозначении времени) о, ( перед гласными) об (чому)
  III
  ітлення, осві́тлення

  Русско-украинский словарь > в

 • 5 портрет

  портрет (-та), поличчя (-чя), образ (-за), (вульг.) патрет, парсуна. -рет поясной - погруддя; (во весь рост) на всю поставу. Писать (снимать) -рет с кого, чей - списувати, списати кого на чому, малювати, з[на]малювати кого, знимати, зняти портрет(а) з кого, вибити портрета з кого. [Поєднав його, щоб списав йому салдата (Квітка). Спиши мене на папері. Намалюю матір на божничку в хаті. Хіба тебе, мати, та й намалювати. Припоручив нам «вибити патрети» з дівчат (Коцюб.)]. Сын - -рет отца - син - чистий (чистісінький) батько, викапаний батько. -рет очень похож на него - він дуже схожий на портреті (Полтавщ.).
  * * *

  Русско-украинский словарь > портрет

См. также в других словарях:

 • во весь рост — Неизм. 1. Выпрямившись, не сгибаясь. С глаг. несов. и сов. вида: вставать, подниматься, встать, подняться… как? во весь рост. Касатский встал во весь свой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. (Л. Толстой.) Алексей Петрович… …   Учебный фразеологический словарь

 • Во весь рост — Разг. Экспрес. 1. Выпрямившись (стоять, вставать и т. п.). На бруствере траншеи во весь рост стоял человек и смотрел на восточный берег в бинокль (Э. Казакевич. Звезда). 2. Полностью, целиком (вся фигура стоящего человека). О портрете,… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • во весь рост — нареч, кол во синонимов: 5 • в полный рост (7) • во всем объеме (30) • выпрямившийсь …   Словарь синонимов

 • растянуться(во весь рост) — иноск.: упасть со всех ног (всем телом) Ср. А дворяне, усмотря, Что смешно то для царя, Меж собой перемигнулись И в другоредь растянулись. Ершов. Конек Горбунок. Ср. Сейчас... растолковать прошу, Как будто знал... сюда спешу Хвать, об порог задел …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • встававший во весь рост — прил., кол во синонимов: 6 • выпрямлявшийся (18) • вытягивавшийся (37) • …   Словарь синонимов

 • вставший во весь рост — прил., кол во синонимов: 6 • выпрямившийся (11) • вытянувшийся (31) • разогнувший с …   Словарь синонимов

 • вставать во весь рост — разгибать спину, вытягиваться, распрямляться, разгибаться, расправляться, выпрямляться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • встать во весь рост — распрямиться, выпрямиться, разогнуть спину, разогнуться, расправиться, вытянуться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Во Весь Рост — нареч. качеств. обстоят. разг. 1. В человеческий рост; выпрямившись, стоя, в полный рост (об изображении всей фигуры стоящего человека). 2. перен. Со всей очевидностью, серьезностью, во всём объёме; в полный рост. 3. Употребляется как… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Во весь рост — что сделать, кто, какой очень, сильно, ярко выраженный. Ср. В полный рост …   Словарь русского арго

 • РОСТ — РОСТ, а ( у), мн. роста, ов (к 5 знач.; спец.), муж. 1. Увеличение организма или отдельных органов в процессе развития. Быстрый р. Весна и лето время роста растений. Трава пошла в р. (растёт). 2. Увеличение в числе, в размерах, развитие. Р.… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»